• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kimthuong2018

Hội viên
 • Số nội dung

  331
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by kimthuong2018

 1. Thiết kế website bắt mắt và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn thu hút được nhiều khách hàng ở lại tham quan trang web đó. Tuy nhiên làm cách nào để khách hàng có thể biết được địa chỉ trang web của bạn mới là vấn đề nên được ưu tiên hàng đầu. Rất nhiều công ty thiết kế web hiện nay đã cho ra gói dịch vụ thiết kế website đi kèm với dịch vụ SEO. Nhưng ít ai biết rằng 2 yếu tố này nên được kết hợp hài hòa với nhau thì mới có thể cho ra hiệu quả marketing tốt nhất. Rất nhiều công ty làm 2 công đoạn thiết kế web và SEO rời rạc khiến số lượng khách hàng có thể tìm được trang web thấp đi. Tại Oneviet, chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục điều khó khăn này. Công ty OneViet cung cấp Dịch vụ SEO Website TOP 1 Google: sẽ giúp Bạn và doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh, khả năng Khách hàng tiềm năng tìm đến Sản phẩm, Dịch vụ cũng như thương hiệu của bạn trên internet bằng giải pháp SEO từ khóa và SEO tổng thể. OneViet có 14 năm kinh nghiệm SEO từ khóa, quảng cáo Google ads uy tín và chuyên nghiệp với Giá rẻ nhất, SEO thống trị google với hàng nghìn từ khóa đều lên TOP 1 – 10, chiếm nhiều vị trí trên Google. Khi một trang web áp dụng kỹ thuật SEO tại OneViet sẽ có rất nhiều lợi ích mang lại: - SEO giúp tăng thứ hạng Website của bạn trên Top Google. - SEO giúp trang Web của bạn tăng lượng truy cập. - SEO Giúp thương hiệu – Sản phẩm, dịch vu của bạn luôn xuất hiện trước mắt khách hàng tiềm năng. - SEO giúp bạn Bán được nhiều hàng hơn. - SEO sẽ giúp thương hiệu của bạn uy tín và nổi bật hơn. Chúng tôi tiếp nhận nhu cầu của bạn, phân tích từ khóa, các đối thủ cạnh tranh và đánh giá các nhu cầu dựa trên cơ sở mặt bằng Website & Các hạ tầng bạn cung cấp. OneViet sẽ có những kế hoạch tư vấn và đưa ra Giải pháp phù hợp hướng tới Khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp bạn. Thông tin liên hệ: 52 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng Đường Phan Chu Trinh, Thanh Hóa Kinh Doanh/Thanh Toán Điện thoại: 0989 999 877 Email: kinhdoanh@oneviet.vn
 2. Smarthome hay còn gọi là nhà thông minh là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển, tự động hoá hoặc bán tự động. Các thiết bị thông minh thay thế con người trong việc thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển. Hệ thống điện tử thông minh này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện web. Nếu bạn đang phân vân không biết đơn vị nào cung cấp giải pháp nhà thông minh uy tín chất lượng nhất thì bạn có thể tham khảo đơn vị tốt nhất về giải pháp Smarthome tốt nhất trên thị trường sau đây nhé: Công nghệ nhà thông minh từ Lumi Việt Nam Happy Smarthome chuyên cung cấp các giải pháp smarthome của Lumi mang lại sự tiện ích hiện đại, vượt trội cho mọi nhu cầu của khách hàng. Lumi đang là đơn vị có kênh phân phối dẫn đầu trên thị trường nhà thông minh tại Việt Nam với 135 đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt với độ uy tín, chất lượng và hiệu quả của Lumi. Các sản phẩm của Công ty cổ phần Lumi Việt Nam đã có mặt và được ưa chuộng áp dụng tại thị trường của 8 quốc gia trên thế giới: Thái Lan, Australia, Ấn Độ, Brazil, Campuchia, Singapore, Lào và Israel. Các sản phẩm công nghệ nhà thông minh 1. Hệ thống chiếu sáng thông minh 2. Rèm cửa tự động 3. Âm thanh đa vùng 4. Kiểm soát môi trường 5. Led 16 triệu màu 6. Giải pháp an ninh 7. Bật tắt bình nóng lạnh 8. Tích hợp google Assistant 9. Điều khiển điều hòa + TV Các thiết bị nhà thông minh phổ biến được ưa chuộng sử dụng ● Khóa cửa kính Yale YDG 413 – khóa điện tử Yale ● Rèm kéo ngang tự động – rèm tự động tích hợp nhà thông minh ● Rèm cuốn tự động cho nhà thông minh Lumi ● Loa Google Home Mini – điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói ● Loa Milo – thiết bị điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói ● Cảm biến phát hiện chuyển động – thiết bị thông minh Lumi ● Cảm biến hồng ngoại – tích hợp thiết bị điện thông minh điều khiển TV, máy lạnh ● Cảm biến cửa tự động – thiết bị điện nhà thông minh ● Bộ điều khiển trung tâm (HC) – thiết bị điện thông minh quản lý nhà ● Multi Audio – điều khiển âm thanh từ xa ● Ổ cắm điện thông minh Lumi – Viền nhôm ● Ổ cắm điện thông minh Lumi – Viền mạ vàng cao cấp ● ….. Bạn đang có một ngôi nhà bình thường và muốn tìm kiếm giải pháp để biến nó theo mô hình nhà thông minh hãy đến với Happy Smarthome. Đến với Happy Smarthome là đến với những trải nghiệm tiện ích cao cấp nhất, sở hữu không gian sống đẳng cấp nhất. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ nhà thông minh. Tuy nhiên Lumi Smarthome là công ty chuyên về sản xuất và lắp đặt nhà thông minh đứng đầu phân khúc thị trường Việt Nam. Happy Smarthome cung cấp các gói lắp đặt mô hình smarthome sang trọng đẳng cấp, tiện nghi, đơn giản tiết kiệm nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Happy Smarthome Hotline: 0914353286 Văn phòng Tòa nhà HM tower: 412, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Showroom: 357 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Website: happysmarthome.vn
 3. Nghỉ dưỡng lý tưởng cùng Hillside Residence Phú Quốc! Lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc, căn hộ thương mại sở hữu lâu dài Hill Side, vị trí tọa lạc trên đồi, hướng tầm nhìn về biển và khu shophouse Địa Trung Hải, hứa hẹn sẽ đem đến hơi thở mới cho Đảo Ngọc Phú Quốc. Mời bạn hãy cùng khám phá nét thú vị của dự án Hillside Phú Quốc nhé! Các yếu tố thu hút của Hillside Residence Phú Quốc Vị trí lõi trung tâm của trung tâm mới, nơi biển trời giao thoa, nơi những tinh hoa hội tụ. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, khởi tạo mọi cơ hội đầu tư kinh doanh vượt trội. View ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Đảo Ngọc, và là khu vực sầm uất hàng đầu Nam Đảo trong tương lai, cực kỳ tiềm năng để mua ở hoặc đầu tư khai thác cho thuê. Căn hộ Hillside Phú Quốc thuộc tổ hợp dự án Địa trung hải ở ngay bờ biển phía Tây đảo, thuộc thị trấn An Thới. Với địa hình xây dựng cực kỳ phức tạp, tất cả khu căn hộ được xây dựng trên sườn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng biển, với vị trí tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn Phú Quốc. Dự án Hillside Residence Phú Quốc đang định hướng sẽ trở thành tâm điểm sáng về khu đô thị thông minh, sinh thái không chỉ ở Đảo Ngọc Phú Quốc mà còn lan tỏa đến khắp mọi miền của đất nước. Tiện ích đẳng cấp của Hillside Residence Phú Quốc Tiện ích nội khu Căn hộ Hillside Residence Phú Quốc có vị trí đắc địa: Lưng tựa núi, mặt hướng biển. Ngoài những tiện ích sẵn có trong khu căn hộ, dự án còn nằm trong cụm những khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế, và đặc biệt đó là kế bên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới: Cáp treo Hòn Thơm. Bãi biển nhân tạo 1ha Chòi vọng cảnh Đường đi dạo trên ghềnh đá Trung tâm giải trí trong nhà Bể bơi tràn bờ vô cực Chợ hải sản Tháp chuông Địa Trung Hải Hải đăng Đường mòn leo núi Cầu tình yêu ( Cầu “Hôn”) Hệ thống nhà hàng F&B trên ghềnh đá Trung tâm trò chơi dịch vụ biển Tiện ích ngoại khu Không chỉ sở hữu những tiện ích nội khu vượt trội, căn hộ HillSide Phú Quốc còn kết nối nhanh chóng dễ dàng với những tiện ích ngoại khu hiện hữu như trung tâm Center Village, ga cáp treo An Thới, cầu tình yêu – hoàng hôn, quảng trường nhạc nước vortex light,… thuận tiện cho du khách vui chơi và trải nghiệm. Liên hệ tham khảo chi tiết Hillside Residence Phú Quốc Để được cập nhật sớm nhất giá bán và phương thức thanh toán chính thức của dự án Hillside Phú Quốc. Cùng trọng bộ thông tin – chính sách bán hàng – ưu đãi – pháp lý, quý khách hàng hãy liên hệ Hotline: 0938 981 929 Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P9, Q5, Tp.HCM Website: bachkhoaland.com Cam kết từ chúng tôi: – Thông tin tư vấn là đầy đủ và chính xác nhất. – Bán giá gốc và ưu đãi bán hàng từ Chủ đầu tư. – Đồng hành với khách hàng TRƯỚC và SAU khi bán hàng. – Thương lượng Chủ Đầu Tư để có giá tốt cho Khách hàng. – Hỗ trợ chuyển nhượng cho khách hàng chuyên đầu tư. – Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng và các thủ tục pháp lý trong 01 ngày. – Hỗ trợ Khách hàng tìm ra căn hộ sinh lợi tốt nhất thị trường. Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 4. Được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng mới của thế giới, thành phố đảo Phú Quốc đang xuất hiện những căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, nơi chủ nhân dễ dàng thưởng lãm vẻ đẹp hoàng hôn ngay tại ban công. Dự án căn hộ Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc là dự án căn hộ cao cấp duy nhất hiện nay ở phía Nam Đảo Ngọc được quy hoạch và là dự án căn hộ được phát triển bởi tập đoàn Sun Group. Thiên đường nghỉ dưỡng - Nơi đáng để đầu tư và an cư lạc nghiệp. Mời bạn hãy cùng khám phá nét thú vị của dự án Hillside Phú Quốc nhé! Tiện ích đẳng cấp của Hillside Residence Phú Quốc Tiện ích nội khu Căn hộ Hillside Residence Phú Quốc có vị trí đắc địa: Lưng tựa núi, mặt hướng biển. Ngoài những tiện ích sẵn có trong khu căn hộ, dự án còn nằm trong cụm những khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế, và đặc biệt đó là kế bên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới: Cáp treo Hòn Thơm. Bãi biển nhân tạo 1ha Chòi vọng cảnh Đường đi dạo trên ghềnh đá Trung tâm giải trí trong nhà Bể bơi tràn bờ vô cực Chợ hải sản Tháp chuông Địa Trung Hải Hải đăng Đường mòn leo núi Cầu tình yêu ( Cầu “Hôn”) Hệ thống nhà hàng F&B trên ghềnh đá Trung tâm trò chơi dịch vụ biển Tiện ích ngoại khu Không chỉ sở hữu những tiện ích nội khu vượt trội, căn hộ HillSide Phú Quốc còn kết nối nhanh chóng dễ dàng với những tiện ích ngoại khu hiện hữu như trung tâm Center Village, ga cáp treo An Thới, cầu tình yêu – hoàng hôn, quảng trường nhạc nước vortex light,… thuận tiện cho du khách vui chơi và trải nghiệm. Vì sao nói Hillside Residence Phú Quốc là dự án đáng để đầu tư? Vị trí lõi trung tâm của trung tâm mới, nơi biển trời giao thoa, nơi những tinh hoa hội tụ. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, khởi tạo mọi cơ hội đầu tư kinh doanh vượt trội. View ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Đảo Ngọc, và là khu vực sầm uất hàng đầu Nam Đảo trong tương lai, cực kỳ tiềm năng để mua ở hoặc đầu tư khai thác cho thuê. Căn hộ Hillside Phú Quốc thuộc tổ hợp dự án Địa trung hải ở ngay bờ biển phía Tây đảo, thuộc thị trấn An Thới. Với địa hình xây dựng cực kỳ phức tạp, tất cả khu căn hộ được xây dựng trên sườn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng biển, với vị trí tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn Phú Quốc. Dự án Hillside Phú Quốc đang định hướng sẽ trở thành tâm điểm sáng về khu đô thị thông minh, sinh thái không chỉ ở Đảo Ngọc Phú Quốc mà còn lan tỏa đến khắp mọi miền của đất nước. Liên hệ tham khảo chi tiết Hillside Residence Phú Quốc Để được cập nhật sớm nhất giá bán và phương thức thanh toán chính thức của dự án Hillside Phú Quốc. Cùng trọng bộ thông tin – chính sách bán hàng – ưu đãi – pháp lý, quý khách hàng hãy liên hệ Hotline: 0938 981 929 Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P9, Q5, Tp.HCM Website: bachkhoaland.com Cam kết từ chúng tôi: – Thông tin tư vấn là đầy đủ và chính xác nhất. – Bán giá gốc và ưu đãi bán hàng từ Chủ đầu tư. – Đồng hành với khách hàng TRƯỚC và SAU khi bán hàng. – Thương lượng Chủ Đầu Tư để có giá tốt cho Khách hàng. – Hỗ trợ chuyển nhượng cho khách hàng chuyên đầu tư. – Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng và các thủ tục pháp lý trong 01 ngày. – Hỗ trợ Khách hàng tìm ra căn hộ sinh lợi tốt nhất thị trường. Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 5. Daravin chuyên cung cấp các mặt hàng sản phẩm phong phú và đa dạng như: Dây chằng hàng tăng đơ, dây chằng hàng khóa cam, dây thun tròn chằng hàng, dây thun bản chằng hàng, lưới chắn Container, lưới quấn Pallet tái sử dụng, phụ kiện xe hơi, xe bán tải… Dây chằng hàng được coi là phụ kiện được sử dụng để cố định hàng hóa và đảm bảo cho chúng được an toàn và chắc chắn hơn trong quá trình vận chuyển. Day rang hang tăng hiệu quả cao hơn và đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa khi di chuyển. Dây ràng hàng thiết bị đảm bảo và hạn chế rủi ro thấp nhất khi sử dụng cố định hàng hóa cố định hay trong khi di chuyển một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm còn giúp người lao động yên tâm hơn khi sử dụng cố định sản phẩm và nâng cao hiệu suất trong công việc. Để lựa chọn được những sản phẩm dây chằng hàng tốt nhất bạn nên căn cứ theo mục đích sử dụng cũng như loại hàng hóa để có thể lựa chọn được dây ràng hàng phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Các sản phẩm day rang hang được cung cấp bởi đơn vị Daravin đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và độ an toàn đảm bảo TUV/GS của Đức. Đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và được đào tạo bài bản từ 6 đến 10 tháng theo từng vị trí làm việc, thực hiện đúng quy trình sản xuất nghiêm ngặt cho từng dòng sản phẩm. Ứng dụng thực tế của dây chằng hàng ● Dây chằng hàng được này ngày càng được ứng dụng nhiều vào trong cuộc sống. Bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu bởi độ phổ biến về nhu cầu sử dụng của sản phẩm. ● Dây ràng hàng được sử dụng để cố định các loại hàng hóa vừa và nhỏ. ● Sử dụng dây chằng hàng, buộc chằng hoặc cố định, nâng hạ, di chuyển hàng hóa, máy móc ở trong xây dựng, quá trình vận chuyển...Giúp cho hàng hóa luôn an toàn không rơi rớt hay thất thoát. ● Sử dụng dây ràng hàng nhằm cố định khi chở các loại máy móc, thùng phi, chở kính cùng các loại hàng hóa có những hình dạng phức tạp. ● Đặc biệt dây ràng hàng thường xuyên được sử dụng nhằm chuyên chở hàng ở các khu vực đèo dốc, đồi núi. Một số lưu ý cơ bản khi bạn sử dụng dây chằng hàng Khi sử dụng sản phẩm dây chằng hàng các bạn cần phải lưu ý một số vấn đề như: Phải cẩn thận khi sử dụng vào mục đích nâng hạ sản phẩm. Nên lựa chọn các sản phẩm day rang hang được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn chất lượng cao và mua tại những cơ sở chuyên cung cấp sản phẩm uy tín. Khi sử dụng chằng các vật sắc nhọn thì nên lót thêm cáp. Tranh tình trạng khi đang sử dụng những vật sắc nhọn cứa đứt dây ràng. Trong quá trình sử dụng thì cần phải kiểm tra xem dây chằng hàng có bị sờn, bị mục, đứt…hay không để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Khi bảo quản dây chằng hàng cũng như trong quá trình sử dụng phải tránh xa khu vực có chứa chất kiềm cùng axit mạnh. Gặp môi trường này sẽ làm day rang hang bị hư hại, không sử dụng được. Chỉ sử dụng có loại dây chằng hàng có nhãn mác cùng lực làm việc và lực đứt min cho phép. Dây ràng hàng thiết bị đảm bảo và hạn chế rủi ro thấp nhất khi sử dụng cố định hàng hóa cố định hay trong khi di chuyển một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm còn giúp người lao động yên tâm hơn khi sử dụng cố định sản phẩm và nâng cao hiệu suất trong công việc. Nếu bạn có nhu cầu về thiết bị dây chằng hàng chất lượng cao giúp hàng hóa an toàn, nguyên vẹn…hãy đến với Daravin. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH SXTM KT MINH KHÔI Hotline: 0906 810 398 Email: daravin.info@gmail.com Website: Daravin.vn
 6. Bạn đang gặp khó khăn với việc phân tích tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin? Coincl.com là website tổng hợp tin tức về Bitcoin, cập nhật những diễn biến thị trường tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin hàng ngày. Coincl.com tập trung vào giải thích các thuật ngữ, định nghĩa trong thị trường crypto còn mới lạ. Ví dụ như Bitcoin là gì? Blockchain là gì? Tiền điện tử là gì? Nếu chưa biết các bạn có thể truy cập website để xem thêm nhé. Hãy truy cập ngay coincl.com - trang tin tức tiền ảo uy tín và chất lượng nhất hiện nay tại Việt Nam! Chuyên trang tổng hợp kiến thức uy tín Bitcoin hiện nay được xem là một trong những cơn sốt tiền điện tử đang làm mưa làm gió trên thị trường. Coincl.com là một trong những chuyên trang cập nhật thông tin nhanh nhất, cụ thể nhất về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin uy tín hiện nay. Coincl.com chính là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị, cá nhân trên khắp cả nước, nơi đưa ra những lời tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính xác nhất về các dự án tiền mã hóa và bitcoin trên thị trường đầu tư tiền điện tử hiện nay. Chuyên cập nhật hệ thống thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về bitcoin, tiền mã hóa bao gồm: hệ thống thông tin cơ bản về blockchain, phân loại các đồng coin trên thị trường, tổng quan về các sàn giao dịch lớn đáng tin cậy…Cho đến những phân tích đầu tư, xu hướng đầu tư mới nhất trên thị trường. Tất cả những thông tin bạn cần về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin … đều có mặt tại hệ thống của chúng tôi. Tham khảo chi tiết tại Coincl.com nhé! Sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư Chuyên trang tư vấn bitcoin hàng đầu Coincl.com tự hào là địa chỉ tư vấn, đầu tư bitcoin đáng tin cậy dành cho tất cả mọi người, giúp bạn phân tích, đầu tư một cách chi tiết, chính xác về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin cũng như các mảng công nghệ số khác. Chúng tôi đưa ra những lời tư vấn đầu tư về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin …chất lượng. Nếu bạn đang cần tìm hiểu về lĩnh vực mới này thì Coincl.com chính là địa điểm tuyệt vời dành cho bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tối ưu cho những ai yêu thích lĩnh vực đầu tư, phát triển cực mới này Kênh cập nhật thông tin khổng lồ và nhanh nhất Đến với Coincl.com bạn có thể tìm được mọi thông tin cần thiết về các sản phẩm tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin…Tất cả các thông tin đều được chúng tôi sàng lọc một cách chặt chẽ. Để đảm bảo người dùng luôn có được những tin tức, thông tin mới nhất và chính xác nhất. Dù bạn có giàu kinh nghiệm về đầu tư bitcoin hay người mới quan tâm và tham gia giao dịch trên các sàn bitcoin, tien dien tu thì Coincl.com đều có đầy đủ các thông tin mà bạn cần. Truy cập ngay Coincl.com Nếu bạn đang phân vân và cần tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin… Đừng ngần ngại gì, hãy nhanh truy cập Coincl.com để khám phá kho kiến thức khổng lồ và tìm kiếm cho mình một cơ hội đầu tư nhé!
 7. Dây chằng hàng được coi là phụ kiện được sử dụng để cố định hàng hóa và đảm bảo cho chúng được an toàn và chắc chắn hơn trong quá trình vận chuyển. Day rang hang tăng hiệu quả cao hơn và đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa khi di chuyển. Daravin chuyên cung cấp các mặt hàng sản phẩm 1. Dây chằng hàng tăng đơ 2. Dây chằng hàng khóa cam 3. Dây thun tròn chằng hàng 4. Dây thun bản chằng hàng 5. Lưới chắn Container 6. Lưới quấn Pallet tái sử dụng 7. Phụ kiện xe hơi, xe bán tải 8. … Ứng dụng thực tế của dây chằng hàng ● Dây chằng hàng được này ngày càng được ứng dụng nhiều vào trong cuộc sống. Bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu bởi độ phổ biến về nhu cầu sử dụng của sản phẩm. ● Dây ràng hàng được sử dụng để cố định các loại hàng hóa vừa và nhỏ. ● Sử dụng dây chằng hàng, buộc chằng hoặc cố định, nâng hạ, di chuyển hàng hóa, máy móc ở trong xây dựng, quá trình vận chuyển...Giúp cho hàng hóa luôn an toàn không rơi rớt hay thất thoát. ● Sử dụng dây ràng hàng nhằm cố định khi chở các loại máy móc, thùng phi, chở kính cùng các loại hàng hóa có những hình dạng phức tạp. ● Đặc biệt dây ràng hàng thường xuyên được sử dụng nhằm chuyên chở hàng ở các khu vực đèo dốc, đồi núi. Một số lưu ý cơ bản khi bạn sử dụng dây chằng hàng Khi sử dụng sản phẩm dây chằng hàng các bạn cần phải lưu ý một số vấn đề như: Phải cẩn thận khi sử dụng vào mục đích nâng hạ sản phẩm. Nên lựa chọn các sản phẩm day rang hang được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn chất lượng cao và mua tại những cơ sở chuyên cung cấp sản phẩm uy tín. Khi sử dụng chằng các vật sắc nhọn thì nên lót thêm cáp. Tranh tình trạng khi đang sử dụng những vật sắc nhọn cứa đứt dây ràng. Trong quá trình sử dụng thì cần phải kiểm tra xem dây chằng hàng có bị sờn, bị mục, đứt…hay không để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Khi bảo quản dây chằng hàng cũng như trong quá trình sử dụng phải tránh xa khu vực có chứa chất kiềm cùng axit mạnh. Gặp môi trường này sẽ làm day rang hang bị hư hại, không sử dụng được. Chỉ sử dụng có loại dây chằng hàng có nhãn mác cùng lực làm việc và lực đứt min cho phép. Dây ràng hàng thiết bị đảm bảo và hạn chế rủi ro thấp nhất khi sử dụng cố định hàng hóa cố định hay trong khi di chuyển một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm còn giúp người lao động yên tâm hơn khi sử dụng cố định sản phẩm và nâng cao hiệu suất trong công việc. Để lựa chọn được những sản phẩm dây chằng hàng tốt nhất bạn nên căn cứ theo mục đích sử dụng cũng như loại hàng hóa để có thể lựa chọn được dây ràng hàng phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Nếu bạn có nhu cầu về thiết bị dây chằng hàng chất lượng cao giúp hàng hóa an toàn, nguyên vẹn…hãy đến với Daravin. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH SXTM KT MINH KHÔI Hotline: 0906 810 398 Email: daravin.info@gmail.com Website: Daravin.vn
 8. Bạn đang gặp khó khăn với việc phân tích tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin? Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về đầu tư tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin? Hãy truy cập ngay coincl.com - trang tin tức tiền ảo uy tín và chất lượng nhất hiện nay tại Việt Nam! Chuyên trang tổng hợp kiến thức uy tín Bitcoin hiện nay được xem là một trong những cơn sốt tiền điện tử đang làm mưa làm gió trên thị trường. Coincl.com là một trong những chuyên trang cập nhật thông tin nhanh nhất, cụ thể nhất về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin uy tín hiện nay. Coincl.com chính là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị, cá nhân trên khắp cả nước, nơi đưa ra những lời tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính xác nhất về các dự án tiền mã hóa và bitcoin trên thị trường đầu tư tiền điện tử hiện nay. Chuyên cập nhật hệ thống thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về bitcoin, tiền mã hóa bao gồm: hệ thống thông tin cơ bản về blockchain, phân loại các đồng coin trên thị trường, tổng quan về các sàn giao dịch lớn đáng tin cậy…Cho đến những phân tích đầu tư, xu hướng đầu tư mới nhất trên thị trường. Tất cả những thông tin bạn cần về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin … đều có mặt tại hệ thống của chúng tôi. Tham khảo chi tiết tại Coincl.com nhé! Sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư Chuyên trang tư vấn bitcoin hàng đầu Coincl.com tự hào là địa chỉ tư vấn, đầu tư bitcoin đáng tin cậy dành cho tất cả mọi người, giúp bạn phân tích, đầu tư một cách chi tiết, chính xác về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin cũng như các mảng công nghệ số khác. Chúng tôi đưa ra những lời tư vấn đầu tư về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin …chất lượng. Nếu bạn đang cần tìm hiểu về lĩnh vực mới này thì Coincl.com chính là địa điểm tuyệt vời dành cho bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tối ưu cho những ai yêu thích lĩnh vực đầu tư, phát triển cực mới này Kênh cập nhật thông tin khổng lồ và nhanh nhất Đến với Coincl.com bạn có thể tìm được mọi thông tin cần thiết về các sản phẩm tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin…Tất cả các thông tin đều được chúng tôi sàng lọc một cách chặt chẽ. Để đảm bảo người dùng luôn có được những tin tức, thông tin mới nhất và chính xác nhất. Dù bạn có giàu kinh nghiệm về đầu tư bitcoin hay người mới quan tâm và tham gia giao dịch trên các sàn bitcoin, tien dien tu thì Coincl.com đều có đầy đủ các thông tin mà bạn cần. Truy cập ngay Coincl.com Nếu bạn đang phân vân và cần tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin… Đừng ngần ngại gì, hãy nhanh truy cập Coincl.com để khám phá kho kiến thức khổng lồ và tìm kiếm cho mình một cơ hội đầu tư nhé!
 9. Ngày nay, dịch vụ internet phát triển, bạn có thể tìm thấy nhiều đơn vị thiết kế web, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm rất nhiều top công ty thiết kế website uy tín khác nhau xuất hiện - với những ưu và nhược điểm riêng sẽ xuất hiện. Vậy đâu là đơn vị thiết kế web uy tín và chất lượng nhất. Mời bạn đến với OneViet - đơn vị chuyên thiết kế website, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin doanh nghiệp uy tín hàng đầu hiện nay. Địa chỉ chuyên thiết kế website uy tín chuyên nghiệp OneViet đơn vị dẫn đầu trong thiết kế web, cung cấp giải pháp SEO website và quản trị web chuyên nghiệp! OneViet chuyên thiết kế web tại Thanh Hóa cũng như khắp cả nước, thiết kế web chuyên nghiệp, dịch vụ seo, quảng cáo google ads…. giá rẻ với nhiều mẫu giao diện đẹp. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao Đội ngũ kỹ thuật viên đã và đang thiết kế hàng trăm, hàng ngàn website cho các đơn vị doanh nghiệp trên khắp cả nước. Cập nhật liên tục những kiến thức, thông tin mới nhất để ứng dụng cho website của khách hàng Cam kết tư vấn thiết kế web dựa trên nhu cầu, yêu cầu của từng đơn vị Luôn có mặt để giải đáp các thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp nhất. Hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm Dữ liệu của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề Backup dữ liệu. Dịch vụ seo website được tối ưu hóa mọi khía cạnh để thân thiện với công cụ tìm kiếm dễ xuất hiện trên Google. Giá thành cạnh tranh Chúng tôi cam kết giá dịch vụ tại đây là tốt nhất. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn dịch vụ tại OneViet. Cam kết chất lượng vượt trội cùng với giá thành vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn nhất thị trường. Dịch vụ hoàn hảo Khách hàng khi sử dụng dịch vụ thiết kế website trọn gói. Sẽ được bảo trì, sửa lỗi hoàn toàn miễn phí nếu có lỗi phát sinh. Thiết kế tinh tế, không hòa lẫn với các loại website khác trên thị trường. Liên kết và quảng bá doanh nghiệp trên các mạng xã hội Facebook, quảng cáo google ads, Zalo…. Liên hệ với chúng tôi Còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế website: Liên Hệ Ngay với Công ty OneViet Bộ phận Kinh Doanh: Hotline: 0989 999 877 (Zalo và Facebook) Email: kinhdoanh@oneviet.vn Bộ phận Kỹ Thuật Hotline: 0909 999 877 Email: kythuat@oneviet.vn Website: OneViet.vn Website: adwords.vn Website: seogoogle.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 10. Nếu bạn đang tìm kiếm công ty quà tặng uy tín, chất lượng cao hãy đến với CONGTYQUATANG.VN. Giải pháp cung cấp quà tặng doanh nghiệp giá rẻ số 1 tại hà Nội. Công ty sản xuất quà tặng chuyên cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng Quà tặng doanh nghiệp Rất nhiều mẫu quà tặng cho doanh nghiệp như: quà tặng ấm chén, quà tặng cốc sứ, bình hút lộc, quà tặng bình nước, quà tặng bình giữ nhiệt, quà tặng cốc thủy tinh, bát đĩa quà tặng, quà tặng bộ bình cố, ấm siêu tốc quà tặng, quà tặng sổ da…đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Quà tặng sự kiện Hàng ngàn quà tặng sự kiện độc lạ phong phú thích hợp cho mọi công ty, doanh nghiệp hiện nay như: Quà tặng lọ hoa, quà tặng cặp da, quà tặng bút ký, quà tặng ví name card, quà tặng để bàn… Quà tặng quảng cáo Công ty quà tặng chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng quảng cáo giúp khẳng định thương hiệu như: Ô quảng cáo, áo mưa quảng cáo, mũ bảo hiểm quà tặng, quà tặng đồng hồ treo tường, vali quà tặng, ba lô quà tặng, túi xách quà tặng, quà tặng ví Passport… Quà tặng công nghệ Ngày nay theo công nghệ 4.0 do đó quà tặng công nghệ độc đáo luôn được nhiều doanh nghiệp, công ty tận dụng nhằm tri ân tới khách hàng như: quà tặng pin sạc dự phòng, tai nghe, USB … Gift set Bộ quà tặng gia dụng, bộ quà tặng văn phòng… Quà tết Hộp quà tết, giỏ quà tết, khay mứt tết… Vì sao bạn nên lựa chọn CONGTYQUATANG? Hầu hết tất cả các sản phẩm tại công ty sản xuất quà tặng đều được chúng tôi chú trọng về màu sắc và chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu. Những yếu tố marketing về thương hiệu, logo công ty, doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng in sắc nét. Màu sắc đúng mẫu và độ bám tốt, giúp thương hiệu, slogan, logo in lên quà tặng đều đẹp và bền bỉ, không bị bong tróc trong quá trình sử dụng lâu dài. Công ty quà tặng giá rẻ tự hào là đối tác cung cấp sỉ các sản phẩm quà tặng với mức giá cạnh tranh và đảm bảo tiêu chí phù hợp theo mọi nhu cầu của khách hàng về chi phí quà tặng. Bởi chúng tôi là công ty sản xuất quà tặng không cần phải qua bất kỳ khâu trung gian nào. Với thợ lành nghề hiệu suất công việc cao nên giá thành luôn là tốt nhất trên thị trường. Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, từ khâu chọn mẫu, lên market đến khâu in sản phẩm mẫu được thực hiện nhanh chóng và bám sát theo yêu cầu quà tặng của khách hàng. Tùy theo số lượng và độ phức tạp mà công việc, thời gian hoàn thành có thể khác nhau. Tuy nhiên CONGTYQUATANG.VN luôn đảm bảo cam kết một mức thời gian tối ưu nhất cho bạn và giao sản phẩm đúng ngày với hạn giao hàng trên hợp đồng. Đến với CONGTYQUATANG.VN bạn sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn như: GIảm 10% tổng giá trị hợp đồng cho khách hàng đặt từ 100 sản phẩm. Cùng với nhiều chương trình ưu đãi khác nhau. Bạn có thể được thiết kế tạo mẫu quà tặng miễn phí, giao hàng tận nơi miễn phí theo yêu cầu… Quà tặng luôn là điều đem đến bất ngờ đối với mọi người. Quà tặng không chỉ đem đến ý nghĩa, sự quan tâm mà nó còn thể hiện, khẳng định thương hiệu của cá nhân, công ty hay doanh nghiệp khác nhau. Chúng tôi rất hân hạnh khi được phục vụ quý khách. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CONGTYQUATANG.VN Công ty quà tặng số 1 cung cấp giải pháp quà tặng doanh nghiệp giá rẻ số 1 tại Hà Nội. Địa chỉ: Số 8 Ngách 10 Ngõ 18 - Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Hotline: 0904 98 7777 Email: ngocanhgiftone@gmail.com Website: Congtyquatang.vn
 11. Những ưu điểm nổi bật nhất của đèn năng lượng mặt trời Chiếu sáng miễn phí Chiếu sáng miễn phí không mất thêm bất kỳ chi phí tiền điện nào. Đèn led năng lượng mặt trời sử dụng điện được tạo ra từ năng lượng mặt trời hoàn toàn tự nhiên. Chỉ cần ban ngày nắng thì đèn có thể chiếu sáng không cần sử đến điện lưới giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí điện mỗi tháng. Tính thẩm mỹ cao Tăng thêm thẩm mỹ, thể hiện đẳng cấp thời đại và mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn. Với sự đa dạng về mẫu mã, thiết kế sang trọng đẹp mắt phù hợp với mọi phong cách hay nhu cầu của mỗi gia đình sử dụng. Sử dụng an toàn cho mọi người Đặc biệt an toàn khi sử dụng đèn năng lượng mặt trời vì người tiêu dùng không cần phải dây dẫn điện lằng nhằng, không lo lắng bị chập cháy hay dây điện bị đứt gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như mọi người trong gia đình Đèn năng lượng thông minh Đèn năng lượng vận hành thông minh có thể tự động vận hành không cần giống như công tắc phải tắt bật hàng ngày. Cơ chế hoạt động đơn giản khi trời tối đèn tự động sáng, ban ngày đèn tự động tắt và nạp năng lượng. Với những ngày mưa đèn năng lượng vẫn hoạt động bình thường vì chạy bằng nguồn năng lượng mặt trời được tích hợp lại kèm theo cơ chế thông minh tự động điều chỉnh nguồn sáng cho những ngày thời tiết xấu. Qua đó đèn năng lượng mặt trời vẫn sẽ duy trì được sự chiếu sáng bình thường. Đèn led năng lượng mặt trời bền bỉ chất lượng cao Thông thường độ bền của tấm pin năng lượng mặt trời rất cao hơn 10 năm. Đặc biệt còn có đèn năng mặt trời hoạt động tốt trong 50.000 giờ. Ứng dụng rộng rãi của đèn năng lượng mặt trời Hiện nay đèn năng lượng được ứng dụng với việc sử dụng chiếu sáng cũng như mục đích trang trí cho mọi khu vực ngoài trời. Sản phẩm có thể chiếu sáng sân vườn, chiếu sáng đường nông thôn hay thành thị, chiếu sáng cổng, chiếu sáng tường nhà, lối đi, cầu thang… cho nhà ở, công viên, công ty, nhà xưởng, trung tâm mua sắm, cửa hàng, quán cafe, chiếu sáng công cộng… Có thể sử dụng dù thời tiết khắc nghiệt Đèn năng lượng mặt trời hay được lắp đặt ngoài trời vì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối. Với chỉ số IP67 giúp bảo vệ và khắc phục được vấn đề bị ngâm ở dưới nước có độ sâu tới 1m. Qua đó sản phẩm dùng được dưới trời mưa, bão, chống sét an toàn mà không bị ảnh hưởng đến hiệu suất chiếu sáng. Đơn vị uy tín chuyên cung cấp đèn năng lượng mặt trời tốt nhất hiện nay Kingsolar.com.vn là nhà cung cấp các loại đèn led năng lượng mặt trời chính hãng chất lượng cao số 1 tại Việt Nam. Đèn năng lượng mặt trời được chúng tôi nhập trực tiếp từ nhà máy không qua bất kỳ khâu trung gian nào. Nên mức giá bán đèn năng lượng mặt trời của chúng tôi luôn cạnh tranh tốt nhất thị trường. Nếu bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như báo giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KINGTECH VIỆT NAM Địa chỉ: Số nhà 24, ngõ 2/29, Phố Đại Từ, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam Hotline: 0388.968.639 Email: Kingsolar.com.vn@gmail.com Website: Kingsolar.com.vn
 12. Bạn cần một dịch vụ thiết kế website uy tín tại Thanh Hóa! Mời bạn đến với OneViet - đơn vị chuyên thiết kế website, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin doanh nghiệp uy tín hàng đầu hiện nay. Thiết kế website uy tín chuyên nghiệp OneViet đơn vị dẫn đầu trong thiết kế web, cung cấp giải pháp SEO website và quản trị web chuyên nghiệp! OneViet chuyên thiết kế web tại Thanh Hóa cũng như khắp cả nước, thiết kế web chuyên nghiệp, dịch vụ seo, quảng cáo google ads…. giá rẻ với nhiều mẫu giao diện đẹp. Tại sao bạn nên chọn dịch vụ của chúng tôi? Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao Đội ngũ kỹ thuật viên đã và đang thiết kế hàng trăm, hàng ngàn website cho các đơn vị doanh nghiệp trên khắp cả nước. Cập nhật liên tục những kiến thức, thông tin mới nhất để ứng dụng cho website của khách hàng Cam kết tư vấn thiết kế web dựa trên nhu cầu, yêu cầu của từng đơn vị Luôn có mặt để giải đáp các thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp nhất. Hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm Dữ liệu của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề Backup dữ liệu. Dịch vụ seo website được tối ưu hóa mọi khía cạnh để thân thiện với công cụ tìm kiếm dễ xuất hiện trên Google. Giá thành cạnh tranh Chúng tôi cam kết giá dịch vụ tại đây là tốt nhất. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn dịch vụ tại OneViet. Cam kết chất lượng vượt trội cùng với giá thành vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn nhất thị trường. Dịch vụ hoàn hảo Khách hàng khi sử dụng dịch vụ thiết kế website trọn gói. Sẽ được bảo trì, sửa lỗi hoàn toàn miễn phí nếu có lỗi phát sinh. Thiết kế tinh tế, không hòa lẫn với các loại website khác trên thị trường. Liên kết và quảng bá doanh nghiệp trên các mạng xã hội Facebook, quảng cáo google ads, Zalo…. Liên hệ với chúng tôi Còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế website: Liên Hệ Ngay với Công ty OneViet Bộ phận Kinh Doanh: Hotline: 0989 999 877 (Zalo và Facebook) Email: kinhdoanh@oneviet.vn Bộ phận Kỹ Thuật Hotline: 0909 999 877 Email: kythuat@oneviet.vn Website: OneViet.vn Website: adwords.vn Website: seogoogle.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 13. Nếu bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn địa điểm nào làm nơi tham quan. Hãy cùng chúng tôi lựa chọn du lich ninh thuan 4 ngay 3 dem trọn gói chỉ với 6 triệu/ người tốt nhất trên thị trường hiện nay. Lịch trình cơ bản khi bạn chọn tour du lich ninh thuan trọn gói 4 ngày 3 đêm gồm có: Xuất phát ngày thứ nhất Bắt đầu xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Bạn có thể lựa chọn đường bộ hoặc đường hàng không. Do Ninh Thuận chưa có sân bay nên bạn sẽ đáp xuống sân bay Cam Ranh Khanh Hòa các thành phố Phan Rang khoảng 60km, mất tầm 1 giờ di chuyển. Tuy nhiên để tối ưu cho việc di chuyển từ Hà Nội vào Ninh Thuận thì máy bay là phương tiện tối ưu. Tùy theo sở thích, túi tiền và mục đích mà bạn có thể lựa chọn cho mình một khách sạn hay resort view biển phù hợp nhé. Có rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng chuẩn 3 sao, 4 sao để bạn lựa chọn như: Sunrise hotel, Green hotel, Vĩnh Hy resort, Hoàn Mỹ resort, TTC premium, Saigon Ninh Chữ… Ngày thứ 2 với vịnh Vĩnh Hy, vườn nho Khi bạn lựa chọn du lịch ninh thuận thì không thể nào bỏ qua Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy và vườn nho Thái An. Đặc biệt để tới 3 điểm đó bạn sẽ đi qua cung đường thuộc địa phận vườn quốc gia Núi Chúa với nhiều cảnh đẹp hoang sơ. Hang Rái nằm tại vịnh Vĩnh Hy một trong tám vịnh đẹp nhất Việt Nam với mệnh danh “Đệ Nhất Vịnh” của cả nước, với hệ sinh thái san hô đa màu sắc nguyên vẹn. Điểm cộng với bãi tắm trong veo màu da trời, cát mịn màng cùng với hải sản tươi sống đa dạng giá rẻ phù hợp với tất cả mọi thực khách sành ăn nhất. Ngày thứ 3 làng Mông Cổ, đồi cát Mũi Dinh Tour làng Mông Cổ Tanyoli và hải đăng Mũi Dinh trong ngày với trải nghiệm xe địa hình đồi cát Mũi Dinh. Điểm cuốn hút là những trải nghiệm đặc trưng của khí hậu và địa hình của Ninh Thuận. Đặc biệt tùy vào lứa tuổi hay đối tượng khác nhau rất hợp với tour du lịch này. Tiếp đến là làng Mông cổ thu hút khách với hệ thống lưu trú dạng lều, nhà gỗ thông minh, lều mông cổ, các tiểu cảnh ngoài trời, trải nghiệm hấp dẫn thưởng thức đặc sản thơm ngon… Đồi cát mũi Dinh có thể nói là miền pha lê với cảnh sắc tuyệt đẹp, nhiều bãi tắm trong xanh, cát trắng trải dài…Hải đăng Mũi Dinh mang đậm nét kiến trúc của Pháp chính là mắt đêm soi đường cho tàu thuyền qua lại tại khu vực biển Mũi Dinh. Ngày thứ 4 trở về Hành trình trở về từ Ninh Thuận đến sân bay Cam Ranh và đích là Hà Nội. Bạn có thể tham quan thêm các điểm du lịch mới như bích họa Hòn Thiên, tháp Chàm Farm, đền tháp Po Klong Garai, làng nghề truyền thống cổ xưa, làng gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp… Kết thúc một chuyến du lịch ninh thuận đáng nhớ với nhiều kỷ niệm. Đừng chần chờ gì mà hãy tham khảo ngay tại website để nắm được thông tin chi tiết tốt nhất nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: KHAMPHANINHTHUAN.COM – Cổng thông tin du lịch hàng đầu Ninh Thuận.
 14. Công ty sản xuất quà tặng tốt nhất trên thị trường hiện nay Quà tặng luôn là điều đem đến bất ngờ đối với mọi người. Quà tặng không chỉ đem đến ý nghĩa, sự quan tâm mà nó còn thể hiện, khẳng định thương hiệu của cá nhân, công ty hay doanh nghiệp khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm công ty quà tặng giá rẻ, chất lượng cao hãy đến với CONGTYQUATANG.VN. Giải pháp cung cấp quà tặng doanh nghiệp giá rẻ số 1 tại hà Nội. Congtyquatang.vn cũng cấp nhiều sản phẩm quà tặng nhất hiện nay 1. Quà tặng doanh nghiệp: quà tặng ấm chén, quà tặng cốc sứ, bình hút lộc, quà tặng bình nước, quà tặng bình giữ nhiệt, quà tặng cốc thủy tinh, bát đĩa quà tặng, quà tặng bộ bình cố, ấm siêu tốc quà tặng, quà tặng sổ da… 2. Quà tặng sự kiện: Quà tặng lọ hoa, quà tặng cặp da, quà tặng bút ký, quà tặng ví name card, quà tặng để bàn… 3. Quà tặng quảng cáo: Ô quảng cáo, áo mưa quảng cáo, mũ bảo hiểm quà tặng, quà tặng đồng hồ treo tường, vali quà tặng, balo quà tặng, túi xách quà tặng, quà tặng ví Passport… 4. Quà tặng công nghệ: Quà tặng công nghệ độc đáo, quà tặng pin sạc dự phòng… 5. Gift set: Bộ quà tặng gia dụng, bộ quà tặng văn phòng… 6. Quà tết: hộp quà tết, giỏ quà tết, khay mứt tết… Vì sao lựa chọn công ty sản xuất quà tặng của chúng tôi? Công ty quà tặng chất lượng tốt nhất hiện nay Hầu hết tất cả các sản phẩm tại công ty sản xuất quà tặng đều được chúng tôi chú trọng về màu sắc và chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu. Những yếu tố marketing về thương hiệu, logo công ty, doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng in sắc nét. Màu sắc đúng mẫu và độ bám tốt, giúp thương hiệu, slogan, logo in lên quà tặng đều đẹp và bền bỉ, không bị bong tróc trong quá trình sử dụng lâu dài. Công ty quà tặng giá rẻ cạnh tranh nhất thị trường Công ty quà tặng giá rẻ tự hào là đối tác cung cấp sỉ các sản phẩm quà tặng với mức giá cạnh tranh và đảm bảo tiêu chí phù hợp theo mọi nhu cầu của khách hàng về chi phí quà tặng. Bởi chúng tôi là công ty sản xuất quà tặng không cần phải qua bất kỳ khâu trung gian nào. Với thợ lành nghề hiệu suất công việc cao nên giá thành luôn là tốt nhất trên thị trường. Dịch vụ công ty quà tặng chuyên nghiệp Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, từ khâu chọn mẫu, lên market đến khâu in sản phẩm mẫu được thực hiện nhanh chóng và bám sát theo yêu cầu quà tặng của khách hàng. Tùy theo số lượng và độ phức tạp mà công việc, thời gian hoàn thành có thể khác nhau. Tuy nhiên CONGTYQUATANG.VN luôn đảm bảo cam kết một mức thời gian tối ưu nhất cho bạn và giao sản phẩm đúng ngày với hạn giao hàng trên hợp đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CONGTYQUATANG.VN Công ty quà tặng số 1 cung cấp giải pháp quà tặng doanh nghiệp giá rẻ số 1 tại Hà Nội. Địa chỉ: Số 8 Ngách 10 Ngõ 18 - Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Hotline: 0904 98 7777 Email: ngocanhgiftone@gmail.com Website: Congtyquatang.vn
 15. Các loại đèn năng lượng mặt trời được ưa chuộng nhất hiện nay ● Đèn đường năng lượng mặt trời 300W pin rời Viti Smart. ● Đèn pha năng lượng mặt trời 200W – 1196 chip led cao cấp. ● Đèn pha năng lượng mặt trời 100W Solar light chính hãng. ● Đèn đường năng lượng mặt trời Army công suất 400W. ● Đèn gắn trên cổng sử dụng năng lượng mặt trời KS-GL3000. ● Đèn đường năng lượng mặt trời 200W liền thể Solarlight. ● Đèn đường năng lượng mặt trời 150w pin rời – Viti Smart ● Đèn đường năng lượng mặt trời 150w pin liền thể – Viti Smart ● Đèn led năng lượng mặt trời kiểu dáng camera chống trộm ● Đèn gắn tường chống trộm năng lượng mặt trời có còi hú KS-TT07 ● Đèn led treo tường chống trộm KS-TT06 ● Đèn treo tường năng lượng mặt trời cao cấp KD-TT05 Vì sao đèn năng lượng mặt trời lại đang dần trở nên phổ biến? Chiếu sáng miễn phí không mất thêm bất kỳ chi phí tiền điện nào. Đèn led năng lượng mặt trời sử dụng điện được tạo ra từ năng lượng mặt trời hoàn toàn tự nhiên. Chỉ cần ban ngày nắng thì đèn có thể chiếu sáng không cần sử đến điện lưới giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí điện mỗi tháng. Tăng thêm thẩm mỹ, thể hiện đẳng cấp thời đại và mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn. Với sự đa dạng về mẫu mã, thiết kế sang trọng đẹp mắt phù hợp với mọi phong cách hay nhu cầu của mỗi gia đình sử dụng. Đặc biệt an toàn khi sử dụng đèn năng lượng mặt trời vì người tiêu dùng không cần phải dây dẫn điện lằng nhằng, không lo lắng bị chập cháy hay dây điện bị đứt gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như mọi người trong gia đình Đèn năng lượng vận hành thông minh có thể tự động vận hành không cần giống như công tắc phải tắt bật hàng ngày. Cơ chế hoạt động đơn giản khi trời tối đèn tự động sáng, ban ngày đèn tự động tắt và nạp năng lượng. Các tính năng đa dạng của đèn led năng lượng mặt trời ● Đèn năng lượng mặt trời có khả năng chống thấm nước tuyệt đối. Với chỉ số IP67 giúp bảo vệ và khắc phục được vấn đề bị ngâm ở dưới nước có độ sâu tới 1m. Qua đó sản phẩm dùng được dưới trời mưa, bão, chống sét an toàn mà không bị ảnh hưởng đến hiệu suất chiếu sáng. ● Đèn led năng lượng mặt trời có chế độ cảm biến ánh sáng. Cụ thể khi trời sáng đèn tích điện năng lượng mặt trời khi đủ sẽ tự động tắt. Sau đó khi trời tối hệ thống đèn sẽ tự động bật sáng thể hiện được sự thông minh, khoa học và thuận tiện. ● Đèn năng lượng với việc sử dụng chip Led SMD5730 siêu sáng tăng độ sáng thêm 35% so với bóng đèn Led thông thường và gấp 10 lần so với đèn sợi đốt. ● Tấm Pin Polycrystalline hiệu suất cao, cho khả năng tích điện khi trời nắng đèn chỉ cần nạp trong vòng 4-6 tiếng là đầy Pin. Nếu bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như báo giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KINGTECH VIỆT NAM Địa chỉ: Số nhà 24, ngõ 2/29, Phố Đại Từ, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam Hotline: 0388.968.639 Email: Kingsolar.com.vn@gmail.com Website: Kingsolar.com.vn
 16. Golf vina đơn vị chuyên thiết kế sân tập golf 9 hố và 18 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi giúp các đơn vị khách hàng tạo nên một sân golf tiêu chuẩn với cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp. Với phần mềm lập bản đồ, chúng tôi có thể tạo ra đường viền địa hình chính xác của bất kỳ sân golf hiện đại nào. Vậy nên, nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế sân tập golf chuyên nghiệp. Bạn cần tư vấn thiết kế sân golf chuẩn quốc tế. Hãy liên hệ ngay Golf Vina để được tư vấn, hỗ trợ và trải nghiệm quy trình thiết kế và thi công chuyên nghiệp nhất. Thế nào là sân golf tiêu chuẩn? Sân golf quy chuẩn là sân golf có 9 lỗ hoặc có 18 lỗ bao gồm một loạt các hố golf par 3, 4 và 5 có độ sai số theo đúng tiêu chuẩn. - Một sân golf 9 hố phải dài ít nhất 2.600 yard và có ít nhất hố par 3. - Một sân golf 18 lỗ phải có chiều dài ít nhất 5.200 yard và ít nhất đạt điểm chuẩn là par 66. Sân golf tiêu chuẩn quốc tế bao gồm đường đánh 18 lỗ và đường đánh lại bao gồm phần đất nằm giữa khu phát bóng và khu lỗ golf. Khoảng cách giữa khu phát bóng và khu lỗ golf là hành lang (fairway), khu cỏ cao (rough), các hố cát (bunkers). Nước và các chướng ngại vật khác do các kiến trúc sư sẽ quyết định. Thiết kế một sân golf tiêu chuẩn cần tính được điểm chuẩn cộng dồn của một sân golf. Mỗi đường đánh cần giao được một điểm chuẩn tùy thuộc vào chiều dài của đường bóng đó. Thường có 3 điểm chuẩn khác nhau: par 3 là đường đánh có chiều dài 227m, par4 có chiều dài 227m đến 432m và đường đánh par5 thường có chiều dài là 432m. Quy trình thiết kế sân tập golf chuyên nghiệp Quy trình thiết kế ân tập golf gồm có 6 bước bao gồm: - Bước 1: Khảo sát hiện trạng vùng đất thi công sân golf - Bước 2: Thiết kế bản vẽ ý tưởng quy hoạch tổng thể - Bước 3: Thiết kế bản vẽ kỹ thuật - Bước 4: Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công - Bước 5: Cung cấp bảng chi phí dự toán thi công sân golf - Bước 6: Tiến hành thi công sân golf Chi phí thiết kế sân Golf là bao nhiêu? Chi phí thiết kế sân tập golf bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: - Loại hình sân golf bao gồm golf ngoài trời, golf 3d, golf sân vườn... - Quy mô của dự án - Độ phức tạp kỹ thuật - Quy trình phê duyệt quy hoạch, thực tiễn làm việc của kiến trúc sư và các dịch vụ - Điều kiện do khách hàng yêu cầu. Thông thường, chi phí thiết kế thi công sân golf sẽ được tính theo tỉ lệ phần trăm của chi phí xây dựng, giá cố định, thời gian thiết kế. Để được tư vấn hỗ trợ thiết kế, thi công sân golf trọn gói. Bạn hãy liên hệ ngay GOLFVINA nhé! Đến với Golf vina bạn sẽ được sở hữu một không gian chơi golf đạt chuẩn chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của một sân golf chuyên nghiệp.
 17. Bạn có nhu cầu thi công sân tập golf để phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh. Hãy đến với Golf Vina - đơn vị uy tín đang được rất nhiều các đơn vị khách hàng tin tưởng lựa chọn khi thiết kế, thi công sân tập golf. GOLFVINA có nhiều năm kinh nghiệm thi công sân ngoài trời cho đến sân golf 3D trong nhà. Chúng tôi xây dựng quy trình làm việc chuẩn hóa và chuyên nghiệp. Đảm bảo hỗ trợ khách hàng tận tâm từ A - Z, giúp bạn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Quy trình thi công sân tập golf theo tiêu chuẩn quốc tế Bước 1: Khảo sát hiện trạng khu vực Đầu tiên, kiến trúc sư của chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát vị trí địa lý, đo đạc. Đưa ra các đặc điểm về khu đất, tạo bản vẽ thiết kế phù hợp và phương pháp thi công tốt nhất. Bước 2: Thiết kế bản vẽ ý tưởng quy hoạch tổng thể Sau khi khảo sát xong, GOLF VINA sẽ ký hợp đồng với khách hàng. Chúng tôi sẽ đưa ra bản vẽ ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án sân tập golf, thiết kế cảnh quan sân golf phù hợp với vị trí từng phần gồm: kiểu dáng, tính năng, kích thước... Báo giá chi tiết từng hạng mục cho khách hàng. Bước 3: Thiết kế bản vẽ kỹ thuật Sau khi khách hàng chủ đầu tư phê duyệt bản vẽ quy hoạch tổng thể. Chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế triển khai thực hiện bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ kỹ thuật sẽ thể hiện được các thông số như: Định vị lỗ golf, tạo hình lỗ golf, thoát nước mưa, thoát nước thấm, hệ thống tưới cỏ, hệ thống chiếu sáng sân golf, hệ thống chống sét. Phân vùng từng khu vực: phân vùng san cát sân golf, phân vùng trồng cỏ san golf, thiết kế đường xe điện, cầu, nơi nghỉ... Bước 4: Thiết kế bản vẽ thi công Bản vẽ thi công bao gồm: Khu gạt bóng, khu phát bóng, hố cát, hố nước... Bước 5: Cung cấp bảng chi phí thi công sân tập golf Golf vina sẽ cung cấp cho chủ đầu tư bảng thống kê khối lượng cho từng hạng mục thi công sân golf. Bước 6: Tiến hành thi công Dựa trên sự thống nhất trong bản hợp đồng. Chúng tôi sẽ thiết kế sân golf theo tiêu chuẩn cho khách hàng. Các mô hình sân tập golf hiện nay Hiện tại, Golf Vina cung cấp các gói dịch vụ thiết kế và thi công các mô hình sân tập golf như sau: - Sân tập golf trong nhà - Phòng tập golf 3D - Sân tập golf ngoài trời: thiết kế golf vườn biệt thự, golf tại các khu resort, putting golf hay green cỏ nhân tạo. Với thế mạnh về nguồn nhân lực giỏi và dày dặn kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên đắc lực gồm có: gần 50 cán bộ bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư, họa sĩ đến từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, có kinh nghiệm làm việc thực tế. Golf Vina tự tin đáp ứng được mọi công trình dự án lớn nhỏ, mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất. Chúng tôi còn có đầy đủ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác khảo sát, đo đạc mặt bằng, diện tích xây dựng. Đảm bảo đo đạc tính toán với tỷ lệ chính xác cao nhất. Nhằm mang đến một không gian chơi golf lý tưởng nhất cho chủ đầu tư. Để được tư vấn, thiết kế & thi công sân tập golf chuyên nghiệp. Quý khách hàng hãy liên hệ với Golf Vina theo hotline: 0983 153 499.
 18. Sân golf 3D hiện đang là mô hình chơi golf tại nhà được giới "quý tộc" vô cùng ưa chuộng. Nếu bạn cũng muốn tạo một sân golf 3D, bạn đang tìm kiếm đơn vị thi công sân golf 3D Sài Gòn uy tín. Hãy liên hệ ngay với GOLFVINA, chúng tôi giúp bạn tạo nên một sân golf 3D ngay tại nhà tại phòng làm việc để có thể giao lưu, chơi online cùng bạn bè trên khắp thế giới với trải nghiệm 120 sân golf đẳng cấp. GOLF VN chuyên thi công sân golf 3D Sài Gòn Golf Vina là một trong những đơn vị chuyên thi công phòng golf 3D mô phỏng tốt nhất hiện nay! Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp cùng đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm thi công nhiều dự án. Đội ngũ nhân viên đã từng công tác và hoạt động tại các tập đoàn thi công phòng tập golf tại Hàn Quốc. Cam kết giúp bạn trải nghiệm mô hình phòng tập golf ngay tại nhà tốt nhất, đẳng cấp nhất. Sân golf 3D do GOLFVINA thi công giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi chơi golf trong nhà. Bạn có thể nâng cao kỹ năng chơi với phần mềm đánh golf trên sân tập, chơi các short games, chơi trên sân golf 9 lỗ, 18 lỗ. Hoặc lựa chọn các sân golf nổi tiếng trên thế giới. Điểm đặc biệt nhất đó là phần mềm mô phỏng chính xác từng chi tiết nhỏ. Giúp bạn có cảm giác như mình đang chơi golf ngoài sân thật. Golf Vina sẽ giúp bạn tối ưu hệ thống màn hình, máy tính, máy chiếu, camera. Các thiết bị đều được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đảm bảo mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi chơi. Chi phí thi công sân golf 3D Giá thi công sân golf 3d sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như diện tích thi công, các thiết bị phần mềm, máy móc, mô hình thi công... Tại GOLFVINA bạn có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng. - Chúng tôi là đơn vị hợp tác chiến lược với các đối tác, nhà cung cấp thiết bị golf lớn trên thế giới. Do đó Golf VN luôn có những chính sách giá ưu đãi hấp dẫn. - Chi phí lắp đặt thi công luôn được công khai minh bạch theo từng hạng mục. Chúng tôi cung cấp bảng giá chi tiết theo từng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, quý khách hàng luôn được đảm bảo bởi chính sách bảo hành tốt nhất. - Golf VN tặng kèm nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi khách hàng mua thiết bị golf tại hệ thống các thương hiệu của tập đoàn. Golf VN tự hào là một trong những số ít những đơn vị thiết kế, thi công phòng tập golf 3D hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đáp ứng đầy tủ các tiêu chí khắt khe của mô hình sân golf 3D chuyên nghiệp. Vậy nên, nếu quý khách hàng đang có nhu cầu thi công sân golf 3d Sài Gòn. Hãy liên hệ ngay với GOLFVINA để được các chuyên viên tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất!
 19. Hiện nay nhu cầu với môn thể thao như golf đang là trào lưu được ưa chuộng ở Việt Nam. Chính vì vậy nhà đầu tư nào cũng muốn tìm được một đơn vị chuyên thi công sân golf uy tín tại Việt Nam để có thể tạo ra được mẫu thiết kế sân golf chuyên nghiệp, đẹp mắt, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chuẩn thiết kế sân tập golf Một sân golf tiêu chuẩn cần có độ dài tối thiểu là 1 mẫu Anh Acre cho mỗi lỗ. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào diện tích và thảm thực vật xung quanh. Sân golf tiêu chuẩn thường có 18 lỗ. Ngoài ra còn tùy thuộc vào diện tích. Có thể thiết kế sân golf 12 lỗ, 24 lỗ, 27 lỗ... Các fairway không nên giao nhau mà nên được đặt cách nhau. Sử dụng dịch vụ thi công cỏ nhân tạo để để dàng cho việc vệ sinh và nâng cấp sân cỏ. Quy trình thi công sân golf chuẩn quốc tế Bước 1: Khảo sát khu đất thi công sân golf Các kiến trúc sư sẽ tiến hành khảo sát vị trí địa lý, đo đạc rồi kiểm tra các yếu tố vật lý của khu vực. Các thông số cần thu được đó là: - Diện tích đất thi công, địa hình, loại đất, địa chất, thảm thực vật, thổ nhưỡng. - Hệ thống thoát nước và nguồn nước tưới. - Thảm thực vật địa phương. - Lượng mua trung bình hằng năm. Dựa vào các thông số thu được để có thể tạo ra các vị trí tự nhiên cho green, tế, fairways. Địa hình như thế nào là xấu khi thi công sân golf: - Dốc cao: Gây khó khăn cho việc đào đắp, dẫn đến chi phí nhân công cao. - Phần đất phẳng rộng: Khó khăn cho việc làm hệ thống thoát nước. - Có nhiều tảng đá và đất xấu: Đòi hỏi phải tốn nhiều công sức để di dời, gây ảnh hưởng đến thời gian thi công. Bước 2: Thiết kế bản vẽ Sau khi hoàn thành xong bước 1, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng và đơn vị dịch vụ thiết kế thi công sân golf sẽ tiến hành lên ý tưởng cho dự án mẫu thiết kế sân golf chuyên nghiệp cho khách hàng. Bản vẽ phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của một sân golf chuẩn quốc tế như: cảnh quan, tính năng, sân 18 lỗ, có nhà điều hành - Club House, bãi đỗ xe, khu nhà bảo trì sân bãi... Bước 3: Thiết kế bản vẽ kỹ thuật Sau khi bản vẽ ý tưởng được phê duyệt thì đơn vị thiết kế sẽ triển khai làm bản vẽ kỹ thuật. Các kỹ sư, kiến trúc sư có chuyên môn cao sẽ là người thực hiện khâu này. Hồ sơ bản vẽ bao gồm: - Bảnvẽ định vị lỗ golf. - Bản vẽ tạo hình lỗ golf. - Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thấm. - Bản vẽ hệ thống tưới cỏ sân golf, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét. - Bản vẽ phân vùng san cát sân golf, phân vùng trồng cỏ sân golf. Bước 4: Thiết kế bản vẽ thi công kỹ thuật: - Bản vẽ thiết kế chi tiết của các Green – khu gạt bóng. - Bản vẽ thiết kế chi tiết của các Teebox – khu phát bóng. - Bản vẽ thiết kế chi tiết của các Bunker – hố cát. - Bản vẽ thiết kế chi tiết điển hình của Hồ nước và các thành phần chính khác của sân golf. Đơn vị thiết kế sẽ cung cấp cho chủ đầu tư bảng thống kê khối lượng cho từng hạng mục thi công để chủ đầu tư xem xét chi phí và chốt. Bước 5: Thi công thực hiện Đơn vị thiết kế tiến hành thi công sân golf cho CĐT. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm đơn vị chuyên thi công sân golf với các mẫu thiết kế sân golf chuyên nghiệp thì hãy liên hệ với GOLF VINA. Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công sân golf với rất nhiều dự án tự tế thành công mĩ mãn
 20. The Sol City là dự án căn hộ mang hơi thở của năng lượng và được xem là một thành phố trẻ, năng động đáng sống. Hệ sinh thái của the sol city bao gồm 4 yếu tố cốt lõi: Tiện ích đa dạng, kết nối thuận tiện, vận hành thông minh, an ninh hiện đại. Sau đây mời bạn cùng tìm hiểu tổng quan dự án The Sol City Nam Sài Gòn. Tổng quan dự án Chủ đầu tư Khu đô thị vệ tinh The Sol City được đầu tư bởi Công ty TNHH Hải Sơn và phát triển bởi Tập đoàn Thắng Lợi. Thắng Lợi Group là Nhà phát triển Bất động sản với giấc mơ mang đến 1 triệu tổ ấm cho người Việt. Tập đoàn Thắng Lợi được thành lập từ năm 2010. Đến nay, Thắng Lợi Group đã trở thành nhà phát triển và xây dựng bất động sản chuyên nghiệp. Quy mô Tại đây được chia làm ba phân khu chính: The Sol City với quy mô 35ha, khu công nghiệp dịch vụ – thương mại Smart Town với diện tích hơn 54ha. Và phân khu ba là phân khu Sky Gate Town với quy mô khoảng 13ha. Vị trí Tọa lạc tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nằm liền kề với kênh rạch ôm quanh dự án. Tuyến cao tốc Bên Lức – Long Thành bằng ngang qua khu đô thị lớn bậc nhất Long An – The Sol City. Do đó, cư dân khi lựa chọn đầu tư – sinh sống ở nơi đây được tận hưởng tuyến giao thông thuận lợi, thịnh vượng, phồn vinh. Cực kỳ tiềm năng trong tương lai, nên khách hàng có thể yên tâm lựa chọn đầu tư. Thời gian di chuyển đến: Cao tốc bến Lức – Long Thành, Quốc lộ 50 Phú Mỹ Hưng, Trung tâm Sài Gòn, Cảng quốc tế Hiệp Phước, Khu công nghiệp Hiệp Phước được rút ngắn chỉ còn 15 đến 45 phút. Mặt bằng dự án Shophouse: 148 căn được thiết kế theo phong cách Pop Art đầy nghệ thuật và sự cá tính. Đây sẽ trở thành một quảng trường mua sắm năng động, đầy sức trẻ. Vỉa hè của dãy shophouse là những bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc hứa hẹn sẽ là tâm điểm checkin của khu vực. Nhà phố: 739 căn được thiết kế theo phong cách cổ điển và hiện đại, sử dụng gam màu đơn sắc thanh lịch. Biệt thự : 44 căn với tông màu trắng ngà và đồ nội thất gỗ sang trọng. Tiện ích Đến với dự án khu đô thị The Sol City, cư dân sẽ được trải nghiệm tiện ích nội khu đẳng cấp. - Quảng trường nghệ thuật Pop Art. - Trường học Quốc tế Club House với quy mô diện tích hơn 1.000m2 - Công viên dọc bờ sông River Star Khu phức hợp thể thao bao gồm: Sân Tennis, Sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân bóng đá,… - Khu trung tâm thương mại Khu tổ chức sự kiện - Quảng trường nhạc nước trung tâm - Đường chạy bộ dọc bờ sông - Hồ bơi tràn chuẩn Olympic Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng các tiện ích ngoại khu liên kết với khu vực. Chỉ cần di chuyển vài phút là có thể tận hưởng chuỗi tiện ích ngoại khu trong tầm tay. Với những chia sẻ trên đây về tổng quan dự án The Sol City chắc chắn là bạn đã hiểu hơn về dự án khu đô thị này. Nếu quý khách hàng có nhu cầu đầu tư, mua căn hộ, vui lòng liên hệ hotline để nhận tư vấn.
 21. Bạn đang tìm kiếm cho mình một Bác sĩ riêng uy tín và chất lượng? Bạn phân vân không biết lựa chọn Bác sĩ riêng tại đâu? AiHealth Bác sĩ riêng là nền tảng kết nối mỗi người dân với bác sĩ giỏi đang công tác tại bệnh viện lớn cả nước để chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Mời bạn hãy đến với AiHealth để khám phá và lựa chọn cho mình một bác sỹ riêng ưng ý nhất nhé! Dễ dàng lựa chọn bác sỹ riêng cho mình AiHealth kết nối mỗi người dân với một Bác sĩ riêng, và ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ bác sĩ quản lý bệnh nhân thông qua hồ sơ sức khoẻ của từng cá nhân từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, chăm sóc sức khỏe gắn liền với tiền sử bệnh của cá nhân và gia đình. Với mô hình Bác sĩ gia đình kết hợp ứng dụng các công nghệ mới nhất trong kết nối và quản lý Hồ sơ sức khỏe, nền tảng AiHealth sẽ mang đến cho mỗi người dân một Bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe, gần gũi và hiểu nhất tình hình sức khoẻ của cá nhân. Phát huy tối đa năng lực của Bác sĩ gia đình trong chăm sóc bệnh nhân: Quản lý sức khỏe toàn diện Tham vấn, vận động lối sống lành mạnh, loại bỏ các hành vi nguy cơ đối với bệnh tật dựa trên tiền sử bệnh của từng cá nhân và gia đình; Tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh: tư vấn dinh dưỡng, hoạt động thể lực, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiêm chủng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản); Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật Kết hợp với hàng ngàn bác sĩ từ 32 chuyên khoa sâu để cho ra các lời khuyên y tế và chế độ chăm sóc điều trị chính xác nhất. Mạng lưới y tế AiHealth rộng khắp Tại AiHealth, chúng tôi tổng hợp đội ngũ y bác sỹ hàng đầu với: 53 tinh thành phố 1468 bác sĩ 472 phòng khám 325 trung tâm xét nghiệm 562 điều dưỡng Truy cập ngay AiHealth Nhanh truy cập ngay AiHealth để lựa chọn cho mình một Bác sỹ riêng ưng ý nhé. Hotline: 1900 6487 Website: aihealth.vn Facebook: facebook.com/AiHealth.Bacsirieng/ Lựa chọn cho mình một Bác sỹ riêng cho mình nhé!
 22. Bạn đang cần một khoản tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng chưa biết “ngắm” ở khoản nào? Nếu đang sở hữu những chiếc sim số đẹp thì tại sao bạn không nghĩ đến việc cầm chúng nhỉ? Nếu bạn đang băn khoăn tìm kiếm thì camsimf88.vn sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Các lưu ý khi cầm sim số đẹp Trước khi mang sim đi cầm, bạn cần tìm hiểu kỹ, tham khảo và nắm rõ được giá trị của số sim mà mình sở hữu là bao nhiêu. Điều này sẽ giúp bạn không bị hớ khi đi cầm sim đẹp cũng như biết được số tiền phù hợp khi thương lượng để định giá sim với tiệm cầm đồ. Dịch vụ cầm sim số đẹp uy tín camsimf88.vn Nhận cầm sim số đẹp 10 số & 11 số Tuyệt đối giữ kín thông tin Hợp đồng cầm sim rõ ràng, minh bạch Toàn quyền quyết định vay bao lâu Lãi suất thấp & linh hoạt cho bạn Ưu điểm khi cầm sim số đẹp tại camsimf88.vn Những ưu điểm khi cầm sim số đẹp đó là Thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng. Giúp giải quyết nhanh vấn đề tài chính khi đang cần tiền gấp. Trong quá trình cầm sim đẹp, bạn vẫn có thể sử dụng sim như bình thường mà không lo bị gián đoạn liên lạc. Mức lãi suất ưu đãi và hấp dẫn. Các bước cầm sim số đẹp nhanh chóng Bước 1: Đăng ký cầm sim số đẹp tại camsimf88.vn Bước 2: Lên hợp đồng rõ ràng giữa 2 bên về việc cầm sim. Trong đó cần ghi công khai, minh bạch các yếu tố như: lãi suất khi cầm, thời gian cầm, mức phạt khi quá hạn thanh toán. Bước 3: Chủ sim sẽ tiến hành thủ tục để sang tên Bước 4: Thời gian giải ngân nhanh chóng trong vòng 30 phút. Liên hệ với chúng tôi Vậy, còn chần chờ gì nữa? Bạn đang có nhu cầu tài chính ngắn hạn mà không rủi ro? Hãy liên lạc ngay với Camsimf88.vn chúng tôi tại: Hotline: 09 1991 6666 - Mr. Phong & 097 90 55555 - Mr. Hà Website: camsimf88.vn Địa chỉ: Chung Cư 6 tầng Lô B Tập Thể Văn Phòng Chính Phủ, Vạn Phúc, Hà Nội Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 23. Các loại xe tải thùng được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất hiện nay ● Xe Chassi tải thùng HOWO MAN VX280 6x2 ● Xe tải thùng mui bạt HOWO MAN VX350 8x4 ● Xe chassi tải thùng HOWO MAN VX350 8x4 ● Xe Tải Thùng 10x4 ● Xe Tải Thùng 8x4 Xe tải thùng hiện nay đang được rất nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng chào đón. Xe tải thùng howo 3 chân và xe tải howo 4 chân được rất nhiều khách hàng quan tâm. Bởi sản phẩm phục vụ nhu cầu chở hàng trung chuyển giữa các tỉnh, trung chuyển hàng giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xe tải hàng chạy đường dài, vận tải logistic… với mọi loại hàng hóa từ nông sản, bánh kẹo, rau củ, hàng may mặc, hàng điện tử….trở nên hiệu quả và tiện lợi nhất. Ưu điểm của thùng xe tải howo 3 chân, xe tải howo 4 chân ● Xe tải thùng Howo được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Thiết kế xe mang phong cách hầm hố và hiện đại. Người lái hoàn toàn yên tâm về chất lượng, độ chắc chắn của xe. Cabin xe được trang bị đầy đủ các bộ phận cần thiết phục vụ người lái khi di chuyển đường dài. ● Thùng xe howo 3 chân, xe tải howo 4 chân đạt chất lượng cao. Chất liệu đóng thùng chắc chắn và dày dặn, có thể chở quá khổ, quá tải mà không ảnh hưởng đến chất lượng của xe. ● Lốp xe tải thùng có kết cấu đặc biệt để không ảnh hưởng khi đi trên địa hình khó khăn, đường dài, đồi núi, cát sỏi…. Xe ít hao mòn, nổ lốp dù tiếp xúc thường xuyên với điều kiện khắc nghiệt. ● Khả năng vận hành của xe hiệu quả, bền bỉ, ổn định. Xe tải thùng howo luôn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 rất thân thiện với môi trường. Xe ít khi hư hỏng vặt trong quá trình lưu thông trên phố. Vậy để mua được xe tải thùng howo 3 chân và xe tải howo 4 chân tại đơn vị nào thì tốt nhất. Giới thiệu với các bạn địa chỉ uy tín nhiều năm tại thương trường xe howo là VIMID. Howo Vimid công ty cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam. Những ưu điểm nổi bật khi bạn lựa chọn xe tải thùng howo 3 chân và xe tải howo 4 chân tại Vimid ● VIMID giải pháp vận tải toàn diện có hệ thống chuỗi trạm trên cả nước mang tới cho khách hàng giải pháp vận tải an toàn, tiện ích hoàn thiện nhất. ● Các trạm dịch vụ VIMID được xây dựng theo tiêu chuẩn 3S chất lượng cao từ bán hàng, dịch vụ cho đến phụ tùng chính hãng. ● VIMID đơn vị uy tín được ủy quyền là hệ thống chuỗi trạm chính hãng của SINOTRUK tại Việt Nam. ● Đơn vị cam kết 100% sự uy tín và chất lượng. Đảm bảo 100% xe chính hãng ● Hỗ trợ ở mức cao nhất trả góp lên tới 80% . Hỗ trợ các thủ tục nhanh gọn và giao xe sớm. Nếu bạn có nhu cầu về xe tải thùng howo 3 chân và xe tải howo 4 chân hãy liên hệ ngay với Vimid để được tư vấn và cung cấp thông tin giá xe tải thùng howo chính xác và nhiều ưu đãi nhất nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: HOWO VIMID Trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chi nhánh Hà Nội: Điểm CN - TTCN Tiên Phương, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Tel: 0931925566 Email: vimid@vimid.vn Website: Vimid.vn
 24. Luật Xây dựng sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9 ban hành luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp lại 5 điểm mới của bộ luật này. Qua đó giúp chủ đầu tư xây dựng và người dân biết được những quy định; những điểm mới nổi bật của luật xây dựng sửa đổi 2020 có lợi như: rút ngắn thời gian xin giấy phép; thêm loại hình công trình được miễn phí giấy phép. Bổ sung công trình được miễn phí giấy phép • Công trình quảng cáo không phụ thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo. • Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ. Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày Theo Điểm b, Khoản 36, Điều 1: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn; giấy phép xây dựng điều chỉnh; giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng năm 2014). Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng Khoản 39. Điều 1 - Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình. Luật mới quy định việc khởi công xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau: - Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng. - Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép. - Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình; công trình khởi công đã được phê duyệt. - Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật. - Có biện pháp bảo đảm an toàn; bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. - Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc. Một số dự án yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường Khoản 11, Điều 1 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm: - Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công. - Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. - Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư. UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt Điểm c, Khoản 36, Điều 1 - Luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây. Cụ thể: - UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ. - UBND cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện. Lưu ý: Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020. Trên đây là tổng hợp về 5 điểm mới trong Luật xây dựng sửa đổi năm 2020. Luật có hiệu lực thi hành bắt đầu từ 01/01/2021.
 25. Đông Khải đơn vị chuyên cung cấp với dịch vụ may đồng phục spa giá rẻ, đẹp nhất, đẳng cấp nhất. Dịch vụ may đồng phục spa chuyên nghiệp, đồng phục váy liền, áo đồng phục spa uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi bạn chọn may đồng phục spa chuyên nghiệp, đồng bộ, sang trọng sẽ giúp nhân viên cảm thấy luôn tự tin và năng động, sáng tạo hơn khi làm việc. Đối với những spa lớn việc may đồng phục spa cũng sẽ tạo cho nhân viên cảm giác tự hào khi là một thành viên của tổ chức. Qua đó sẽ luôn cố gắng làm việc và gìn giữ hình ảnh chuyên nghiệp. Đông Khải đáp ứng may đồng phục spa theo xu hướng những mẫu thiết kế mới nhất, đẹp nhất thị trường, đáp ứng được mọi nhu cầu, quy mô kinh doanh spa dành cho mọi khách hàng. Đông Khải chuyên cung cấp dịch vụ may đồng phục tốt nhất thị trường hiện nay 1. May đồng giá rẻ 2. May đồng phục gò vấp 3. May đồng phục sơ mi 4. May đồng phục gia đình 5. May áo thun theo yêu cầu 6. May đồng phục Spa chuyên nghiệp 7. ….. Vì sao bạn nên lựa chọn may đồng phục spa tại Đông Khải? May đồng phục spa chuyên nghiệp chất lượng cao Đông Khải may đồng phục gò vấp chất lượng cao, mẫu mã đẹp và giá cả phải chăng nhất. Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng và đúng với yêu cầu của khách hàng đề ra. Chất lượng dịch vụ may đồng phục spa chất lượng được khẳng định qua quá trình gia công. May đồng phục spa được tối ưu hóa, khẳng định được sản phẩm chúng tôi sản xuất có chất lượng vượt trội, được xếp vào hàng tốt nhất trên thị trường. Thiết kế sang trọng đẳng cấp Thiết kế miễn phí may đồng phục spa chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng thời trang hiện nay và yêu cầu của khách hàng. Đông Khải là nơi tập hợp đông đảo nhân viên thiết kế giỏi, sáng tạo luôn cho ra những sản phẩm, kiểu dáng đồng phục công sở, đồng phục spa đa dạng, hợp thời trang. Cung cấp nhiều chính sách hỗ trợ tốt nhất dành cho khách hàng Hỗ trợ chính sách vận chuyển hàng tận nơi, đúng tiến độ theo đơn đặt hàng. Bên cạnh đó còn có nhiều chương trình quà tặng, khuyến mãi hấp dẫn. Cam kết hoàn tiền 100% nếu như sản phẩm không đúng chất lượng, sai mẫu vải, sai màu, sai mẫu thiết kế,… Các loại đồng phục spa luôn được Đông Khải cung cấp với giá thành cạnh tranh hàng đầu để khách hàng có được mức giá tiết kiệm chi phí cao nhất. May đồng phục Spa được khách hàng đánh giá cao Công ty may đồng phục Spa của Đông Khải được nhiều khách hàng đã trải nghiệm và đưa ra những đánh giá cao. Đông Khải tự hào là địa chỉ uy tín và chuyên nghiệp trong việc may đồng phục spa chuyên nghiệp. Những khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ may đồng phục của chúng tôi đều đánh giá tích cực chất lượng cũng như tất cả kiểu dáng thiết kế nổi bật của chúng tôi. Hiện nay có rất nhiều thiết kế mẫu may đồng phục spa thanh lịch, tinh tế, bắt kịp xu hướng, chất liệu thoáng mát, mềm mại tạo cảm giác dễ chịu cho nhân viên. Hãy tìm hiểu và lựa chọn cho Spa của bạn thêm phần chuyên nghiệp và ấn tượng tốt nhất nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐÔNG KHẢI Hotline: 0972 123 018 Website: Dongkhai.com