• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhoaiai

Hội viên
 • Số nội dung

  272
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhoaiai

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Vì một ngày mai mập mờ, người đào Pi đang đánh đổi từ số điện thoại, hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân, quyền tróc nã cập vào điện thoại và phổ quát rủi ro khác. các ngày vừa qua, cơn sốt giá Bitcoin đã kéo theo tâm lý đầu cơ vào tiền điện tử lên cao. Kế bên các Dự án rõ ràng về lợi nhuận, phổ quát nhà đầu cơ đang bị lôi kéo vào một mạng lưới gọi là "Pi Network". Theo lời giới thiệu của một quản trị viên đội ngũ Pi Network tại Việt Nam, chỉ cần cài đặt áp dụng trên điện thoại, đăng nhập và "điểm danh" sau mỗi 24h, khách hàng đã có thể thu về các Báo cáo với đơn vị là Pi. Pi được những "nhà đầu tư" hy vọng là đồng bạc điện tử thế hệ mới, thay thế Bitcoin. Thâm chí đã có 1 số thành viên khoe nhau việc giao dịch Pi để đổi lấy tài sản to như nhà, xe khá. Các giao dịch này chỉ là những bàn luận ngang hàng, tự phát vì Pi chưa hề được định giá hay lên sàn. Pi Network là gì? "Ban đầu, Pi được khai thác trên điện thoại vì độ khó thuật toán thấp. Không chỉ thế, nhà lớn mạnh nền móng muốn tặng Pi cho cộng đồng như cách Bitcoin đã làm cách đây 10 năm", T.M, một thành viên đội ngũ đào Pi, chia sẻ. Sau khi phần mềm được cài đặt vào điện thoại, tốc độ “khai thác” Pi Coin mặc định sẽ là 0,12 Pi/h. Để tăng tốc độ “đào” Pi, người này hướng dẫn PV KYC (xác thực danh tính cá nhân) và giới thiệu thêm thành viên. Ở thao tác chính xác danh tính, các bạn đề nghị điền những thông báo cá nhân nhạy cảm như ảnh chụp passport, số điện thoại, email… xem thêm : hỗ trợ và kháng cự là gì khi được hỏi Pi này sử dụng làm gì, T.M chỉ cho biết về sau, đồng tiền này sẽ được niêm yết trên các sàn phân phối quốc tế. “Lúc ấy, giá Pi sẽ tăng cường đến hàng trăm thậm chí hàng chục ngàn đô la như cách Bitcoin cai trị. Pi Coin sẽ thay thế Bitcoin”, T.M khẳng định. Theo chuyên gia mạng máy tính Cem Dilmegani, sáng lập AIMultiple, áp dụng Pi hiện tại đơn thuần là nền móng cho quý khách vào bấm xem quảng bá. Nhà phát triển đang kiếm tiền nhờ quảng cáo thay vì giao dịch hay buôn bán. “Không có việc gì để làm trên ứng dụng này cả. Thứ áp dụng này đòi hỏi là thông tin tư nhân của người dùng và buộc họ phải vun đắp cộng đồng để đổi lấy các con số”, Cem viết trên bài phân tách Pi Network đăng chuyên chở ở AIMultiple. những biểu hiện thất thường của Pi Về mặt nhân sự, Pi Network giới thiệu trên Linkedin họ hiện có 70 nhân viên. Tuy thế, các account liên kết được xem là “nhân viên của Pi” bản chất đơn thuần là những người tham dự ứng dụng với chức danh “nhà giao dịch tiền điện tử”. Không phải có chức danh marketing, kế toán, kĩ sư, lập trình viên hay tổng giám đốc trong nhóm viên chức của Pi Network như những Dự án tiền điện tử khác. đọc thêm tại : nfa câu hỏi lớn nhất được giới đầu cơ đặt ra là: nếu như muốn thay thế Bitcoin, tại sao Pi vẫn chưa được sinh ra trong khoảng công nghệ blockchain - công nghệ "xương sống" của thế giới tiền mã hóa. “Đây là thao tác cơ bản Việc trước tiên cần có nếu như muốn xây dựng một thứ gì ấy gọi là tiền số. Tôi quan niệm rằng họ đang mở mang mạng lưới quảng cáo bằng hình thức đa cấp và trả cho người tham dự các Con số ảo”, chuyên gia Cem Dilmegani Nhận định. Đáp lại lập luận việc Pi ko đích thực khai thác trên di động, cộng đồng tham gia Pi cho rằng trên điện thoại chỉ là một dạng xây dựng đội ngũ. Việc khai thác Pi thật sự đang được đặt tại các máy chủ mạnh mẽ ở nước ngoài. “Nếu vậy người tham dự chỉ được tặng Pi chứ không thật sự là một phần của màng lưới tiền công nghệ số này”, trang The Coins Post phân tích. Cũng theo The Coins Post, phân tách Pi khác với các áp dụng tiền điện tử thông thường lúc xin hàng loạt quyền truy tìm cập từ ID trang bị, thông báo cuộc gọi, danh bạ, bộ nhớ, chạy khi phát động, chặn ứng dụng khác, xem kết nối mạng. “Chức năng chặn những áp dụng khác rất quan yếu, nó cho phép áp dụng đọc tin nhắn mã ngân hàng, đánh cắp mật khẩu…”, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cảnh báo. Hiện tại, Pi chỉ là những Thống kê ảo Thứ gì cho ra trị giá cho Pi vẫn chưa được công bố. Phần nhiều trị giá hiện nay đều do người tham dự kỳ vọng. Theo Phân tích của tấn sĩ Lê Anh, chuyên gia toán học và công nghệ thông báo, từng là giảng sư Học viện kỹ thuật Quân sự, người "đào Pi" ở Việt Nam bản chất đang được hệ thống "tặng" Pi. Bản chất smartphone ko được ngoài mặt để thực hiện giải mã tiền kỹ thuật số như máy tính. “Máy tính được thiết kế như một thiết bị vạn năng, còn điện thoại là dụng cụ chuyên dụng. Tạo thành phương pháp của điện thoại được xây dựng dựa trên tính năng cụ thể, chẳng thể dựa vào các Báo cáo như dung lượng bộ nhớ RAM hay chipset để cho rằng điện thoại có khả năng tính toán, giải thuật toán mạnh được”, tiến sĩ Lê Anh nhận xét. “Bitcoin được đảm bảo giá trị bởi năng lực giải mã của máy đào. Có nghĩa giá Bitcoin sẽ gồm chi phí cung ứng như điện, phí đầu cơ máy đào cộng giá trị hy vọng của cộng đồng. Trong khi đấy, trị giá Pi được định đoạt hoàn toàn dựa trên giá kỳ vọng”, Vinh Nguyễn, đồng sáng lập Coin98, quỹ đầu tư cho các tổ chức khởi nghiệp blockchain chia sẻ. xem thêm : tiếp thị liên kết Không những thế, ông Vinh còn nói tới việc lạm phát giá Pi, vì nó quá dễ để được sinh ra, ko cạnh tranh như Bitcoin hay ETH. “Kể cả sau này Pi có trị giá trên những sàn phân phối, điều gì bảo đảm hàng ngũ tạo ra Pi không tự in cho mình hàng triệu Pi để tiêu dùng? Và Pi có giống Bitcoin chỉ giới hạn 21 triệu doanh nghiệp hay muốn bao lăm có bấy nhiêu?”, ông Vinh đặt câu hỏi. Hơn hết, chuyên gia từ quỹ đầu cơ cho rằng việc so sánh Pi và Bitcoin là khập khiễng. Bitcoin xây dựng trên phương pháp blockchain, phân quyền. Có nghĩa ko người nào có thể điều chỉnh cách Bitcoin hoạt động. Khi mà đó, Pi đang nằm trong tay một công ty với hàng chục triệu người tham gia. Người tham dự Pi được và mất gì? Trên thực tại, Pi hiện vẫn chưa có bất cứ giá trị gì. Thậm chí, những người tham gia Pi và cả nhóm vận hành nền móng này vẫn chưa thể khẳng định Pi giá khoảng bao nhiêu, khi nào được đưa lên đại lý phân phối. Phần đông trị giá của Pi khi này chỉ là kỳ vọng. đọc thêm : kiếm tiền online uy tín 2021 Thêm vào đó, do ko xây dựng trên blockchain nên ứng dụng Pi là nơi duy nhất người mua có thể lưu trữ Pi. Vậy nên, người tham dự Pi hiện nay vẫn chưa nhận được gì. Thậm chí, họ còn ko biết khi nào họ được nhận lại một giá trị nào đó. Đổi lại trị giá kỳ vọng trên, khách hàng phải đánh đổi phổ quát thứ từ số điện thoại, hình ảnh tư nhân, thủ tục tùy thân, quyền truy nã cập vào điện thoại. “Pi làm mọi cách để người mua phải KYC (xác thực tính danh cá nhân bằng hình ảnh, thủ tục tùy thân). Trong đó, việc reset phần nhiều Pi lúc người dùng đăng xuất mà trước đó chưa KYC là chính sách làm rõ nhất điều đấy. Không chỉ có thế, việc yêu cầu KYC để cải thiện tốc độ đào cũng là một điểm khiến người dùng tình nguyện nộp thông tin”, chuyên gia mạng máy tính Cem Dilmegani viết. Không chỉ thế, việc người mua xem lăng xê mỗi càng ngày càng cách tình nguyện cũng được xem là một mất mát. &Amp;Amp;Amp;Ldquo;Mục tiêu quảng cáo với thông báo cá nhân và kết liên các bạn bè chặt chẽ được xem là một loại tài sản quý mà Pi đang sở hữu”, Cem Nhận định.
 2. Ngày 20/5, giá Bitcoin tiếp tục lao dốc, xuống ngưỡng 35.000 USD/đồng. Giá phổ quát đồng bạc ảo khác cũng giảm thê thảm, thị phần ngập sắc đỏ. Vào khi 7h50' (giờ Việt Nam), giá đồng tiền ảo Bitcoin trên CoinDesk được đàm phán ở mức 35.131,98 đô la, giảm 17,55% so với ngày hôm qua. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, đà giảm của đồng tiền phương pháp số to nhất toàn cầu đã đưa giá trị vốn hóa của thị trường Bitcoin về mốc 656 tỷ đô la, lượng trao đổi Bitcoin trong 24 giờ qua đạt gần 124 tỷ USD. khởi thủy khiến giá Bitcoin lao dốc không phanh tới trong khoảng hàng loạt những thông tin bất lợi với giới đầu cơ tiền ảo. tham khảo thêm : xstation 5 Đầu tiên là thông tin Trung Quốc sẽ siết chặt tiền phương pháp số. Theo ấy, các tổ chức tài chính, bao gồm cả nhà băng, kênh thanh toán trực tuyến ở Trung Quốc không còn được phân phối bất kỳ nhà sản xuất nào như đăng ký, thương lượng, thanh toán bù trừ và trả tiền... Liên quan tới tiền mã hóa cho người dân nước này. Trung Quốc nghĩ rằng giao dịch đầu tư tiền số đã trở lại, bắt nạt bắt nạt an toàn tài sản của người dân và phá đổ vỡ trật tự kinh tế. Tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla - cũng bị coi là một trong những căn do chính khiến giá Bitcoin giảm sâu trong vài ngày qua. Ngày 17/5, CEO Tesla đã úp mở trên Twitter về việc có thể sẽ bán hết số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ đã mua trước ấy. Trước đấy, ngày 12/5, tỷ phú Elon Musk cho biết hãng phân phối ôtô điện Tesla đã giới hạn việc tìm xe bằng Bitcoin, với lý do lo ngại về tác động tới môi trường từ việc khai thác tiền số. Những thông tin này đã giáng đòn nặng nề vào Bitcoin. đọc thêm tại : stop loss vừa mới đây, Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ tuyên bố sẽ dò la Binance - đại lý phân phối tiền số to nhất thế giới về rửa tiền và vi phạm thuế. Việc này cũng ảnh hưởng lớn tới thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin giảm sốc cùng những thông tin thụ động tới thị trường tiền điện tử khiến các nhà đầu tư bắt đầu xuất hiện tâm lý bán túa để bảo vệ tài sản. Trong ngày hôm qua (19/5), giá Bitcoin đã liên tục giảm sốc. Ngay trong khoảng đầu giờ sáng, giá Bitcoin đã giảm mạnh. Tới trưa 19/5, giá của đồng bạc phương pháp số lớn nhất toàn cầu này đã tụt dưới 40.000 đô la. Tới tối 19/5, giá Bitcoin đã cán mốc 28.900 đô la. Như vậy, chỉ sau 8 giờ, giá Bitcoin đã giảm thêm 7.000 đô la, tương ứng với sắp 20% giá trị. Còn so với chi phí đỉnh 65.500 đô la Mỹ được thiết lập vào ngày 14/4, giá Bitcoin đã giảm đến 50%. tham khảo thêm : hỗ trợ và kháng cự là gì Đà mất giá của Bitcoin nghe đâu vẫn chưa ngừng lại và tác động đến các đồng bạc điện tử khác. Sự sụp đổ của giá Bitcoin đã tạo tâm lý tiêu cực cho thị trường tiền mã hóa. đồng bạc số lớn thứ hai là Ethereum giảm 33,61%, về mức 2.233 USD. Giá bán này chỉ bằng một nửa so với giá đỉnh của Ethereum hồi tuần trước. Bên cạnh đó, giá hàng loạt đồng tiền ảo khác cũng lao dốc mạnh. Bitcoin Cash giảm 41,55%, có giá 626 USD; Cardano giảm 30,78%, về giá bán 1,39 USD; Litecoin giảm 41,92%, ở chi phí 173,86 USD; Dogecoin giảm 34,68%, ở chi phí 0,311 USD… đọc thêm : cách kiếm tiền online hiệu quả nhất Giá hàng loạt đồng tiền ảo rơi tự do đã đẩy tổng vốn hóa thị phần vào đầu giờ sáng nay về mức 1.480 tỷ đô la, giảm 27,44% so với ngày hôm qua.
 3. bàn thảo với Zing, những chuyên gia dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng cường lại. Có khả năng dòng tiền trong khoảng vàng sẽ chuyển sang tiền mã hóa, đẩy giá Bitcoin vượt 50.000 USD/đồng. Ngày 26/1 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận đà giảm của hàng loạt tiền mã hóa. Giá Bitcoin sụt từ mức cao trong ngày 34.893 USD/đồng xuống 31.328 USD/đồng, giảm 5,89% so với một ngày trước đấy. Lãi tính từ đầu năm 2021 của các nhà đầu tư Bitcoin bị thu hẹp còn 8,62%, theo Coindesk. Đồng Ether cũng chứng kiến mức giảm 7,74% so với một ngày trước ấy xuống 1.307,74 USD/đồng. Trước đó, đồng tiền mã hóa này lập kỷ lục 1.476,12% hôm 25/1. bàn thảo với Zing, chuyên gia nguồn vốn Craig Erlam (trụ sở tại London, Anh) Tìm hiểu Bitcoin đã khôi phục sau lúc sụt giảm xuống dưới ngưỡng 30.000 USD/đồng. &Amp;Amp;Amp;Quot;Tuy nhiên, tôi chưa thấy bất cứ điều gì đảm bảo rằng mức hỗ trợ này sẽ không bị bắt nạt dọa một lần nữa", ông bình luận. tham khảo thêm : stop loss là gì "Vẫn chưa sụp đổ" Theo chuyên gia vốn đầu tư Erlam, ví như giá Bitcoin tiếp diễn lao dốc, những nhà đầu tư sẽ bất an và nhất loạt rút tiền, khiến đồng tiền này giảm mạnh hơn. &Amp;Amp;Amp;Quot;Bitcoin có thể trở lại đà cải thiện giả dụ giá vượt ngưỡng 35.000 USD/đồng. Tuy thế, các lực cản đối với đồng bạc này vẫn được duy trì. Tôi vẫn nghiêng về khả năng Bitcoin giảm giá phổ quát hơn", ông kể thêm. tuy nhiên, ông Erlam quan niệm rằng Bitcoin vẫn tăng giá về dài hạn. &Amp;Amp;Amp;Quot;Cực kì khó để dự báo biến động giá của Bitcoin. Giá có thể trồi sụt mạnh mẽ, nhưng tôi không cho rằng bong bóng tiền mã hóa sẽ vỡ vạc vụn hoàn toàn", vị chuyên gia đề cập thêm. Theo ông, tiền mã hóa đang trên đường mua chỗ đứng trên thị trường nguồn vốn. &Amp;Amp;Amp;Quot;Tiếp theo, chúng ta sẽ chứng kiến làn sóng đầu cơ mạnh mẽ, giống với các gì đã thấy trong thời gian qua", ông Erlam kể thêm. "Giá tiền mã hóa đang giảm mạnh. Đà cải thiện lịch sử trong vài tháng qua tuồng như va phải 'bức tường gạch'. Các nhà đầu cơ doanh nghiệp bắt đầu nhận thấy tiền mã hóa bị định giá quá cao", chuyên gia tài chính Edward Moya của hãng tư vấn Oanda (Mỹ) bình luận với Zing. xem thêm : vùng kháng cự hỗ trợ Theo ông, đà tăng cường đã chấm dứt, giá Bitcoin đang được điều chỉnh nhưng ko sụp đổ hoàn toàn. &Amp;Amp;Amp;Quot;Đặc biệt, ông Gary Gensler sẽ trở nên chủ toạ Ủy ban giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) dưới thời Tổng thống Joe Biden", vị chuyên gia nhắc thêm. Theo ông Moya, ông Gensler là người ủng hộ tiền mã hóa. Với vai trò chủ tịch SEC, ông sẽ mở con đường cho Bitcoin đến sắp hơn với quỹ ETF Bitcoin. Quỹ ETF Bitcoin giúp những nhà đầu tư nhỏ lẻ tậu Bitcoin trực tiếp thông qua sàn phân phối chứng khoán truyền thống được quy định mà ko cần thực sự sở hữu đồng tiền này. Thậm chí những chuyên gia tại đại lý phân phối Luno và đơn vị môi giới tiền mã hóa OSL quan niệm rằng giá Bitcoin có thể vượt ngưỡng 50.000 USD/đồng về dài hạn khi tranh giành dòng vốn từ vàng. "Chúng ta đang đề cập về mai sau của Bitcoin trong vòng 3, 5 đến 10 năm tới. Định giá đồng tiền mã hóa này sẽ nhích dần về mức trị giá vốn hóa thị trường của vàng. Giả dụ điều đấy xảy ra, giá Bitcoin có thể đạt 50.000 USD/đồng", ông Vijay Ayyar, Trưởng bộ phận châu Á - thanh bình Dương tại đại lý phân phối Luno (Singapore), dự báo. tranh giành dòng tiền từ vàng đồng bạc mã hóa to nhất toàn cầu đang ngày một rộng rãi trong giới đầu tư. Theo ông Matt Long, trưởng phòng ban phân phối và Môi giới tại nền móng tài sản kĩ suất số OSL (Hong Kong), Bitcoin được dùng như một phương tiện dự phòng lạm phát và "vàng công nghệ số". Ông Long cho biết rất khó để dự báo giá của Bitcoin. Tuy nhiên, giá trị đồng tiền này sẽ tăng cường trong dài hạn. Nguồn cội là các quỹ đầu tư và văn phòng gia đình có thể dành 0,5-1% danh mục đầu tư cho Bitcoin. Trước Luno và OSL, ngân hàng JPMorgan cũng dự đoán giá Bitcoin có thể cải thiện đáng đề cập trong dài hạn vì dòng tiền đầu tư chuyển từ thị phần vàng sang tiền mã hóa. "Giá trị vốn hóa của Bitcoin sẽ tăng cường 4,6 lần, tức mỗi đồng Bitcoin giá trị 146.000 đô la, ngang ngửa với dòng vốn đầu tư cá nhân vào vàng (ở cả những quỹ ETF lẫn vàng thỏi)", nhóm chiến lược gia của JPMorgan - đứng đầu là chuyên gia Nikolaos Panigirtzoglou - Đánh giá trong một Thống kê hồi đầu tháng 1. tuy thế, giai đoạn này sẽ tốn thời gian. Một khi biến động giá của Bitcoin như vậy biến động giá vàng, thị phần này sẽ lôi kéo thêm các nhà đầu tư doanh nghiệp (quỹ đầu tư, nhà băng thương nghiệp, đơn vị bảo hiểm...). xem thêm : điểm pivot là gì Sẽ mất rộng rãi thời gian để giá Bitcoin có biến động như vậy giá vàng. Chúng tôi nghĩ rằng công đoạn này có thể kéo dài phổ biến năm. Điều đấy có tức là mục tiêu giá 146.000 USD/đồng của Bitcoin là dài hạn", các chuyên gia giải thích thêm. Ngay cả lúc Bitcoin giảm hơn 10 USD/đồng trong khoảng mức đỉnh, các chuyên gia vẫn đưa ra những dự đoán "trên trời". Theo ông Scott Minerd của Guggenheim Investments, tiền mã hóa sẽ tiếp tục tăng cường giá do ngừng nguồn cung và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bơm tiền tràn lan. Ông Minerd thậm chí tin rằng đồng bạc này có thể đạt 400.000 USD/đồng. đọc thêm tại : hướng dẫn cách kiếm tiền online Chuyên gia nguồn vốn Erlam (Anh) cũng tin rằng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng cường giá phi mã. &Amp;Amp;Amp;Quot;Tuy nhiên, các lần tăng cường hot như vậy thường không có cái kết đẹp, nhất là khi đà tăng cường hoàn toàn được kích thích bởi động lực đầu cơ thuần túy", ông Erlam cảnh báo.
 4. các chuyên gia Đánh giá thị trường tiền mã hóa quá lạc quan với đợt IPO của Coinbase. Do vậy, cú trượt dốc 15% của Bitcoin là "cái giá phải trả". Chỉ 4 ngày sau lúc đạt đỉnh 64.800 USD/đồng hôm 14/4, giá Bitcoin lao dốc 15%. Tới ngày 19/4, đồng bạc mã hóa rộng rãi nhất toàn cầu được thương lượng quanh ngưỡng 57.000 USD/đồng, cải thiện nhẹ 0,46% so với một ngày trước ấy, theo dữ liệu của Coin Desk. tuy thế, giá vẫn giảm hơn 12% so với mức đỉnh. Trị giá vốn hóa thị phần của Bitcoin sụt xuống còn 1.070 tỷ đô la Mỹ. đọc thêm tại : fomc là gì Giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác nhất tề tăng cường phi mã trước lúc sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase phát hành cổ phiếu ra sức chúng lần đầu (IPO). Cuối tuần trước, giá trị vốn hóa thị trường của Coinbase đạt 68 tỷ đô la, to hơn công ty sở hữu Sở đàm phán Chứng khoán New York. Ông Michael Novogratz, nhà sáng lập Galaxy Digital, Phân tích đợt sụt giá của tiền mã hóa là "không thể hạn chế khỏi. &Amp;Amp;Quot;Các thị trường đã quá phấn khởi với việc Coinbase IPO", ông đề cập thêm. Hôm 18/4, nguồn tin của Bloomberg cho biết tiền mã hóa sụt giá do Bộ vốn đầu tư Mỹ có thể siết chặt kiểm soát hành vi rửa tiền phê duyệt các tài sản phương pháp số. Tuần trước, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell Phân tích Bitcoin "hơi giống vàng", là một dụng cụ đầu tư thay vì trả tiền. Bộ vốn đầu tư Mỹ từ chối đề nghị bình luận của Bloomberg. Màng lưới Chống tù tài chính Mỹ (FinCEN) cho biết họ "không bình luận về các cuộc dò la có thể diễn ra". "Đà tăng 100% của giá Dogecoin hôm 16/4 là một 'bữa tiệc đỉnh cao', giá Bitcoin lập kỷ lục và Coinbase IPO. Các nhà đầu tư đều đã quá lạc quan. Và thông thường, trong toàn cầu tiền mã hóa, sẽ có một cái giá phải trả sau đó", ông Antoni Trenchev, nhà đồng sáng lập công ty cho vay tiền mã hóa Nexo, Đánh giá. xem thêm tại : spread là gì Ông cho biết "không có căn cứ" về việc thắt chặt kiểm soát của Bộ tài chính Mỹ. Ông Trenchev giải thích cú trượt giá có thể do "đòn bẩy quá mức" và sự cố dừng hoạt động hàng loạt ở thức giấc Tân Cương (Trung Quốc), tác động đến các tổ chức đào Bitcoin. Giá Bitcoin tăng 800% trong vòng một năm qua. Đồng tiền nhận được ngày càng phổ quát chú ý từ các tăm tiếng lớn phường Wall. Hãng tàu điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào Bitcoin và bằng lòng trả tiền bằng loại tiền mã hóa này. Hôm 31/3, Goldman Sachs cho biết đang tậu cách mở rộng hoạt động đầu tư vào Bitcoin và các tài sản phương pháp khác hướng đến những nhà đầu cơ no đủ. Khi mà đó, Paypal Inc. Và Visa Inc. Đã khởi đầu sử dụng tiền mã hóa như một phần của quy trình thanh toán. tham khảo thêm : metatrader 5 là gì các người ủng hộ Bitcoin quan niệm rằng đồng bạc là một dạng "vàng kỹ thuật số", khi mà một số khác lo ngại bong bóng Bitcoin đã bị cường điệu quá mức. Vào tháng 1, chủ tịch ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde chỉ trích Bitcoin tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp. Nhà băng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng cấm sử dụng tiền mã hóa như một hình thức thanh toán bắt đầu từ ngày 30/4. xem thêm tại : hướng dẫn cách kiếm tiền trên mạng Theo nguồn tin của Reuters, Ấn Độ sẽ ban hành luật cấm tiền mã hóa và phạt bất cứ người nào giao dịch hoặc nắm giữ các tài sản này.
 5. Sau lúc tăng lên mức hơn 40.000 đô la Mỹ vào ngày hôm qua, đến đầu giờ sáng nay (28/5), giá Bitcoin lại lao dốc, xuống ngưỡng 37.000 USD/đồng, phổ biến đồng bạc mã hóa khác cũng quay đầu giảm giá. Dữ liệu của CoinDesk cho biết, vào lúc 8h18' sáng nay (giờ Việt Nam), giá đồng tiền kỹ thuật số to nhất thế giới Bitcoin được thương lượng ở mức 37.949,01 đô la Mỹ, giảm 1,01% so với ngày bữa qua. Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin không ngừng biến động, thời điểm cao nhất đạt mức 40.430,21 USD nhưng có thời điểm lại rơi xuống mức thấp nhấp là 37.233,69 đô la Mỹ. Báo cáo của Coinmarketcap cho thấy, khối lượng giao dịch Bitcoin từ 24 giờ qua là hơn 42 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa của thị trường Bitcoin ghi nhận ở mức hơn 710 tỷ đô la Mỹ. tham khảo thêm : spread là gì không chỉ Bitcoin, rộng rãi đồng tiền công nghệ số quan trọng khác cũng chứng kiến đà giảm giá nhẹ. Trong đó, đồng bạc số to thứ 2 là Ethereum giảm 3,07%, ở giá bán hai.725 USD; Bitcoin Cash giảm 0,89%, về tầm giá 744 USD; Cardano giảm 4,51%, ở giá tiền 1,64 USD; Litecoin giảm 0,99%, ở mức giá 192 USD; Dogecoin giảm 3,87%, về chi phí 0,333 đô la Mỹ... Đà giảm mạnh của Bitcoin và những đồng tiền công nghệ số quan trọng khác đã khiến rất nhiều vốn hóa của thị trường tiền mã hóa đi xuống. Tổng giá trị vốn hóa của thị phần tiền mã hóa vào đầu giờ sáng nay (28/5) chỉ đạt 1.660 tỷ đô la, giảm hai,38% so với ngày hôm qua. tham khảo thêm : metatrader 5 là gì thị phần tiền mã hóa có sự biến động dữ dội vào tuần trước. Giá Bitcoin và nhiều đồng bạc mã hóa khác liên tục trồi sụt. Tối 19/5, giá của Bitcoin có khi tụt xuống 29.000 USD, mức chi phí thấp nhất của Bitcoin kể từ đầu năm nay. Sự bất ổn của giá Bitcoin khiến cho phổ biến định chế nguồn vốn to trên thế giới tỏ ra cẩn trọng. CEO của HSBC vừa tuyên bố không có kế hoạch tương trợ đàm phán bằng Bitcoin và rộng rãi loại tiền mã hóa khác. thị phần tiền mã hóa chao đảo bắt nguồn trong khoảng hàng loạt thông báo bất lợi với giới đầu cơ. Sự hỗn loàn của thị phần tiền mã hóa khởi đầu sau lúc CEO Tesla Elon Musk thông báo sẽ dừng ưng ý thanh toán bằng Bitcoin do lo ngại về môi trường. CEO Tesla còn úp mở trên Twitter về việc có thể sẽ bán hết số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ đã tìm trước ấy. xem thêm : xstation 5 Sau đó, các động thái của Trung Quốc và Mỹ nhằm thắt chặt kiểm soát với tiền điện tử tiếp diễn giáng thêm đòn lên đồng Bitcoin. Trước cơn biến động giá dữ dội của Bitcoin, rộng rãi nhà đầu cơ tỏ ra hoang mang, hoảng sợ và quyết định bán túa. Trong khi ấy phổ biến nhà đầu tư có kinh nghiệm lại coi đây là một cơ hội tốt để bỏ vốn hòng bắt đáy lúc thấy Bitcoin giảm giá sâu. Phổ thông quỹ đầu cơ to đang thu tậu Bitcoin với số lượng to. Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates (quỹ đầu cơ to nhất thế giới, đang điều hành khối tài sản giá trị 140 tỷ USD) vừa mách nhỏ đang sở hữu một ít Bitcoin ở hội thảo trực tuyến về tiền ảo, do CoinDesk doanh nghiệp. Trước ấy, tỷ phú Ray Dalio nhiều lần phân trần mối quan tâm đến ngày mai của Bitcoin. Nhà sáng lập Bridgewater Associates Đánh giá đồng Bitcoin cũng có căn số giống vàng ở Mỹ các năm 30 của thế kỷ trước. xem thêm tại : cách kiếm tiền online trên mạng
 6. (VTC News) - Bitcoin tăng cường 11% lên trên 37.000 trong phiên đàm phán sáng nay 10/6, kéo theo phổ biến tiền ảo bậc nhất khác đi lên, đẩy vốn hóa thị trường trở lại mốc 1.600 tỷ đô la. khi 6h30 trên sàn CoinDesk, giá Bitcoin đứng ở mức 37.404 đô la Mỹ tăng cường 11,69% tương đương mỗi coin thêm 3.908 đô la Mỹ. Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đàm phán thấp nhất ghi nhận được tại 32.437 đô la và cao nhất tại 37.416 USD. Trên sàn Vicuta, giá Bitcoin được điều chỉnh tìm vào mức 855,6 triệu đồng và bán ra mức 985,4 triệu đồng. tham khảo thêm : bid và ask là gì Theo Coinmarketcap, lượng Bitcoin đàm phán trong 24 giờ gần nhất vào khoảng 35,9 tỷ USD, vốn hóa thị phần ghi nhận mức 697,4 tỷ USD. rộng rãi tiền ảo vốn hóa to vọt tăng theo Bitcoin. Cụ thể, Ethereum tăng cường 3,6% lên hai.608 đô la Mỹ, Binance Coin tăng 6,8%, Cardano cải thiện 3%, Ripple tăng 2,6%, Uniswap tăng cường 7,3%, Bitcoin Cash tăng 6,1%, Litecoin tăng 6,8%, Chainlink tăng 5,6%... Đà cải thiện mạnh mẽ của Bitcoin và các tiền ảo bậc nhất khiến tổng vốn hóa tăng cường thêm 6,5% lên hơn 1.630 tỷ USD. đọc thêm tại : nfa Theo phổ quát nhà giao dịch chuyên nghiệp, động lực kích thích Bitcoin phát triển xuất phát từ việc El Salvador – đất nước Việc trước tiên coi đồng bạc số Bitcoin là hợp pháp. Kênh France24 dẫn tuyên bố của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele trên mạng phường hội Twitter cho hay, Luật Bitcoin vừa được thông qua với phần đông phiếu. Điều luật do ông Bukele đề xuất lên quốc hội vào cuối tuần trước đã được 62 trên tổng số 84 nghị sĩ nhất trí. “Đó là một dấu ấn lịch sử”, ông Nayib Bukele chia sẻ trên Twitter. Trước phiên bỏ phiếu, ông Bukele khẳng định việc áp dụng tiền kỹ thuật số sẽ đem lại nguồn nguồn vốn, đầu cơ, du lịch, đổi mới và vững mạnh kinh tế toàn diện cho đất nước Trung Mỹ này. Theo ông, Bitcoin là cách nhanh nhất để chuyển hàng tỷ USD kiều ăn năn về El Salvador mà ko bị thất thoát hàng triệu đô la cho các bên trung gian. Kiều ăn năn của các người El Salvador làm việc ở nước ngoài chiếm một phần chính trong nền kinh tế nước này, tương đương khoảng 22% tổng sản phẩm quốc nội. Theo Con số chính thức, vào năm 2020, lượng kiều ăn năn về nước này đạt 5,9 tỷ đô la. đọc thêm : tiếp thị liên kết là gì “Đây là điều luật sẽ khiến El Salvador trở thành nơi được thế giới quan tâm. Chúng ta sẽ quyến rũ hơn đối với đầu tư nước ngoài”, Romeo Auerbach, Phó chủ toạ đảng Liên minh đại kết đoàn quốc gia tại El Salvador Nhận định. Bitcoin là tiền ảo biến động to về giá. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại tại 64.800 đô la Mỹ vào ngày 14/4, tiền ảo này đã lao dốc không phanh. Khởi thủy khởi hành từ việc Elon Musk thông báo Tesla sẽ giới hạn ưng ý Bitcoin vì các vấn đề khí thải cacbon gây tranh cãi và Trung Quốc thắt chặt lệnh cấm thương lượng tiền điện tử cũng như cấm các giàn khai thác Bitcoin. phổ biến quốc gia mới đây cũng đưa ra các quy định mới để kiểm soát hoạt động có can dự tới tiền số. đọc thêm tại : kiếm tiền online uy tín 2021
 7. Phát ngôn mới nhất của ông Trump có thể coi là ‘một cú đấm’ khiến Bitcoin và thị phần tiền điện tử choáng váng, trong bối cảnh vốn hóa và trị giá của đồng tiền điện tử này đã và đang liên tục lao dốc và trồi sụt trong vài tuần vừa mới đây. Sau khi liên tiếp choáng váng bởi những dòng tweet dìm hàng tới trong khoảng Elon Musk, Bitcoin và thị trường tiền điện tử lại được một phen lao dốc bởi phát ngôn của một nhân vật ko ngờ tới: Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Vốn là một người có ý kiến ko mấy cảm tình với tiền điện tử, ông Donald Trump vừa qua đã khẳng định Bitcoin ‘có vẻ giống như một trò lừa đảo". "Tôi ko thích nó vì nó là một loại tiền tệ khác khó khăn với đồng đô la.", ông Trump cho biết. Ông nhắc thêm rằng ông muốn đồng USD là "tiền tệ của thế giới". đọc thêm tại : goat coin là gì Được biết, tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business Network, sau sự kiện El Salvador – một đất nước ở Nam Mỹ - có kế hoạch hợp phát hóa tiền điện tử. Đáng chú ý, ngay sau lúc phát ngôn này được lên sóng, thị phần tiền điện tử lập tức có các phản ứng mạnh mẽ. Từ mốc 36.500 USD vào lúc 20h00 ngày 7/6/2021, giá trị của Bitcoin ngay tức thì giảm xuống chỉ còn 32.777 đô la vào thời khắc 10h00 sáng ngày 8/6 (giờ Việt Nam), theo số liệu từ trang Coinmarketcap. Sự lao dốc của Bitcoin cũng kéo theo đà giảm giá của một loạt Altcoin khác như BNB, ETH, Dogecoin. đọc thêm tại : hotcross Đáng kể, đây không phải là lần Trước tiên ông Trump đưa ra ‘tin xấu’ đối với Bitcoin. Vào năm 2019, ông Trump (khi ấy còn là tổng thống Mỹ) khẳng định ông chẳng phải là ‘một fan của Bitcoin và những đồng tiền điện tử khác’. Ở thời khắc hiện tại, phát ngôn mới nhất của ông Trump có thể coi là ‘một cú đấm’ khiến Bitcoin và thị trường tiền điện tử choáng váng, trong bối cảnh vốn hóa và trị giá của đồng tiền điện tử này đã và đang liên tiếp lao dốc và trồi sụt trong vài tuần gần đây. xem thêm : shiba inu diễn ra từ mốc cao nhất lịch sử là 64800 đô la Mỹ mang đến vào tháng 4, thị trường tiền điện tử chóng vánh rơi vào tình trạng ‘đổ máu’ lúc phải đối mặt với hàng loạt tin xấu, đơn cử như sự kiện Tesla hủy thanh toán bằng Bitcoin, hay việc Trung Quốc siết chặt điều hành hoạt động khai thác, đàm phán tiền điện tử. Vừa qua nhất, một dòng tweet ‘giận dỗi’ của Elon Musk về việc chia tay với Bitcoin cũng đã khiến thị phần tiền điện tử sụt giảm nhẹ. thực tế, các thông báo kiểu vậy đã khiến phổ biến nhà đầu cơ tiền điện tử, đặc trưng là các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, rơi vào hiện trạng FUD (viết tắt của ba chữ Fear, Uncertainty và Doubt, tức là Sợ hãi, không vững chắc và Nghi ngờ). Kết quả, hàng loạt đợt bán dỡ đã diễn ra mỗi khi tin xấu về Bitcoin xuất hiện. xem thêm tại : kiếm tiền online mới nhất 2021
 8. Với sự kết hợp giữa blockchain tập hợp và phi hội tụ, màng lưới TON của Telegram có thể xử lý một khối lượng mua bán đồ sộ, tới 1 triệu giao dịch mỗi giây, giảm giá cả xuống mức thấp và tốn ít điện năng hơn khi đào tiền mã hóa. Telegram, ứng dụng nhắn tin bảo mật hàng đầu thế giới hiện nay, đang có kế hoạch phát hành đồng tiền mã hóa của riêng mình chuẩn y một đợt ICO chỉ cần khoảng tới. Với số tiền thu về trong khoảng đợt chào bán trước ICO có thể lên đến 500 triệu đô la Mỹ và tổng trị giá token có thể lên tới số tiền khổng lồ, trong khoảng 3 tới 5 tỷ đô la Mỹ. Đây dự định là đợt ICO to nhất từ trước đến nay. Ý tưởng của Pavel Durov, CEO và là nhà đồng sáng lập của Telegram, là ra mắt một nền móng blockchain hoàn toàn mới – được xem như thế hệ thứ ba, sau Bitcoin và Ethereum. Nền móng này dùng 180 triệu quý khách của Telegram, được ví như nhiên liệu cho quả hoả tiễn này tiến về phía trước, hướng tới việc ứng dụng một cách phổ biến, vượt ra bên ngoài dừng của tiền mã hóa, và biến Telegram thành vua của các loại tiền mã hóa khác, nhờ vào quy mô hiện tại của nó. Theo bản cáo bạch của Telegram, đồng tiền mã hóa của họ sẽ có tên gọi “Gram” và có thể được áp dụng một cách đa dạng tức thì nhờ vào việc nó gắn chặt với áp dụng chat của Telegram. đọc thêm tại : hotcross các nguồn tin cho biết, Durov đã quyết định phối hợp cả cơ sở vật chất cơ sở vật chất quy tụ và phi hội tụ cho nền tảng này. Đấy là vì một màng lưới hoàn toàn phi tập trung chẳng thể mở mang đến quy mô nhanh như màng lưới có 1 số yếu tố tập kết, Chính vì thế, Telegram cần sở hữu một nền móng blockchain của riêng mình. Chuyển sang một nền tảng blockchain phi tập kết là một mũi tên trúng 2 đích của Telegram. Không chỉ giúp tạo nên một nền kinh tế hoàn toàn bằng tiền mã hóa bên trong ứng dụng, nó cũng sẽ cách ly mình với những cuộc tấn công và cáo buộc trong khoảng tất cả quốc gia như Iran, nơi áp dụng này chiếm tới 40% lưu lượng truy hỏi cập internet nhưng đang nhất thời bị chặn. Telegram đã đầy đủ đã duy trì vị trí cân đối về chính trị của mình để giữ chân người dùng của quốc gia này, khi họ đóng cửa một vài kênh kêu gọi sự sụp đổ của chính phủ, trong khi vẫn mở một số kênh khác. WeChat nhưng với tiền mã hóa Với TON, Telegram nhắm đến việc vững mạnh một nhân thể ích dựa trên nền móng tiền mã hóa, như vậy như WeChat, lúc áp dụng này đã mở mang ra khỏi khuôn khổ của một áp dụng chat, và hoạt động như một cơ chế thanh toán mặc định cho phổ quát người tại Trung Quốc. trong khi việc trả tiền có thể thực hiện rất chóng vánh trong WeChat cho phổ thông dịch vụ khác nhau, hệ thống này vẫn mang tính tập trung. Một nền tảng phi tập hợp như TON có thể có được nhiều chức năng về bảo mật và khả năng khôi phục hơn. xem thêm : goat coin là gì những nguồn tin cho rằng, Telegram có kế hoạch cho phép người dùng nắm giữ những đồng tiền của Telegram và tiền tệ thường nhật trong một chiếc ví sắp ra mắt. Không chỉ vậy, Telegram cũng đã xây dựng một hệ sinh thái những nhà vững mạnh quanh đó nó, nơi những bot và những nhà cung cấp sẽ được những bên thứ ba phân phối. Về mặt lý thuyết, TON có thể tương trợ cho bất cứ thứ gì nhà lớn mạnh đạt được Telegram. Bên trong TON Anh Cezar nói lại với tờ Plymouth Herald rằng hồi tháng Mười Một vừa rồi, anh và 1 số người bạn khác hùn vốn mua về dàn Bitmain Antminer S6 với giá 3.149,99 bảng Anh (tương đương 4.400 USD) nhằm kiếm chút tiền tiêu Tết. Giá bitcoin khi đó đang cao kỷ lục, tuồng như đây là một khoản đầu tư sinh lãi nhưng lúc kiện hàng tới cửa nhà vào ngày 5 tháng Mười 2, thì bên trong hộp chỉ là một cái đĩa DVD của The Boss Baby. chẳng thể cưỡi lên con sóng bitcoin đúng thời điểm, anh Cezar và các bạn giao thông với người bán cho mình dàn đào bitcoin trên, tổ chức Minifigures Direct. Họ báo cho anh Cezar rằng đã có lỗi trong quá trình thực hiện đơn hàng và rằng sản phẩm anh mong chờ sẽ tới nơi vào ngày 16 tháng Mười 2. Giá bitcoin đạt kỷ lục 19.000 USDvào ngày định mệnh ấy, nhưng dàn máy đào bitcoin để hưởng lợi từ cái giá kỷ lục ấy vẫn mất dạng. xem thêm : shiba inu Ngày 18 tháng Mười hai, anh tới Amazon hòng tìm lại công lý. Anh nhận được tin rằng Amazon sẽ xử lý tình huống này cho anh để anh nhận được hàng, nhưng vào ngày 20 tháng Mười hai, người bán hàng khước từ chuyển hàng và đề cập rằng "vấn đề đã được giải quyết". Đáng lẽ anh Cezar phải theo dõi kỹ Đánh giá người mua Amazon lúc tậu hàng trong khoảng Minifigures Direct: 1 số người đã tố cáo đơn vị này lừa đảo. Và đây là điểm mà mọi quý khách hàng khác trên Amazon cần chú ý: vào ngày 23 và 24 tháng Mười 2, anh Cezar đưa ra 2 đề nghị trả hàng và đều bị từ chối vì anh đã ký vào đơn nhận hàng khi hàng được giao tới cửa. đọc thêm tại : kiếm tiền online mới nhất 2021 Anh Cezar vẫn nhất định bám đuổi lấy vụ mất hàng đớn đau này và may mắn cho anh, là vào ngày 20 tháng Một, anh đã nhận được tiền hoàn lại trong khoảng phía Amazon. Tới thời khắc này thì bitcoin đang nằm ở mức 10.873 đô la Mỹ sau một đợt tụt kinh hoàng vừa mới diễn ra, chí ít anh Cezar vẫn còn may mắn nhận lại được tiền hàng và có thể trả nợ cho các bạn bè và người thân. Và có nhẽ đây là tình trạng tốt hấp dẫn nhất có thể xảy ra với anh: để có thể đào được bitcoin và kiếm ra lợi nhuận, dàn đào bitcoin bé nhỏ của anh Cezar có lẽ là không đủ, chẳng thể so sánh với những "trại trâu cày" nằm khắp nơi được. Món tiền to của anh Cezar có nhẽ đã không sinh thừa hưởng. Trong cái rủi có cái may là có thật.
 9. Có không ít nhà đầu tư Việt Nam tham gia Bitconnect. Bitconnect là một trong các nền tảng cho vay tiền mã hóa rộng rãi nhất trên toàn cầu hiện nay, hay còn được gọi là nền móng Lending (cho vay) và MLM (Multi-level Marketing - đa cấp). Không những phổ biến trên toàn cầu, Bitconnect cũng được rất nhiều nhà đầu cơ tại Việt Nam biết tới và tham gia. tuy nhiên theo một thông báo sáng nay, Bitconnect chính thức giới hạn hoạt động cho vay và lâm thời đóng sàn giao dịch nội bộ của mình. Bitconnect cũng cho biết sẽ rút đồng crypto của mình khỏi Coinmarketcap. tham khảo thêm : nfa Theo thông tin trên trang chủ của Bitconnect, gần như tiền của nhà đầu cơ sẽ được trả lại dưới dạng đồng Bitconnect với giá quy đổi 363,6 USD/Bitconnect (mức giá nhàng nhàng trong 15 ngày vừa mới đây nhất). sàn giao dịch nội bộ của Bitconnect sẽ trợ thời được đóng trong vòng 5 ngày. Thắc mắc được đặt ra là làm thế nào nhà đầu cơ có thể bán lại các đồng Bitconnect đã được trả để thu hồi vốn. Trong ngày bữa qua, giá của một đồng Bitconnect nghiêng ngả ở mức 240 đô la Mỹ, trong khi cách đây một tuần còn chạm mốc kỷ lục 400 đô la Mỹ. Tuy nhiên ngay sau khi thông báo này được đưa ra, giá đã sụt giảm nguy hiểm xuống còn 35 đô la Mỹ. tham khảo thêm : spread là gì Vị trí xếp hạng của Bitconnect trên Coinmarketcap cũng tụt từ hơn 20 xuống 99. Trị giá của Bitconnect sụt giảm do những nhà đầu cơ bán túa trên đại lý phân phối ngoài như HitBTC hay CoinExchange. Bitconnect cho biết có phổ biến xuất xứ dẫn tới việc ngừng hoạt động cho vay của mình: - các tin tức xấu trên công cụ truyền thông khiến cho những nhà đầu cơ nhận thấy thiếu không còn tự tin vào nền tảng này và ko thu hút được những nhà đầu tư mới. - Bitconnect đã nhận được hai buộc phải dừng hoạt động tại những bang Texas và Carolina tại Mỹ. Những vấn đề pháp lý này có thể tiếp diễn trở thành hiểm nguy hơn trong khoảng thời gian dài. đọc thêm : mt5 là gì - Bitconnect bị tiến công DDOS liên tiếp trong mấy ngày trở lại đây. Sự gián đoạn đã khiến cho nền tảng hoạt động không bền lâu. tuy thế, việc giới hạn hoạt động cho vay và đóng đại lý phân phối nội bộ ko có nghĩa đồng crypto này sẽ trở thành vô bổ. Bitconnect cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ và tăng trưởng hệ sinh thái của mình. Sắp đến, Bitconnect có thể mở một nền tảng thương nghiệp điện tử cho phép tậu bán hàng hóa bằng đồng Bitconnect Coin. đọc thêm tại : hướng dẫn cách kiếm tiền online
 10. Và người đã đánh bại câu đố này để giành lấy 1 Bitcoin, tương đương hơn 250 triệu VNĐ là một chàng sinh viên 26 tuổi, hiện đang học tại Đại học Antwerp, Bỉ. Một câu đố ba năm tuổi với phần thưởng là Bitcoin đã chính thức được giải vào cuối tuần trước, sau khi chàng sinh viên 26 tuổi Sander Wuyts tại trường đại học Antwerp giải thành giai đoạn mã ẩn trong một sợi ADN tổng hợp để lấy được 1 Bitcoin. Câu đố này kể từ đầu năm 2015, sau lúc nhà nghiên cứu Nick Goldman tới từ Viện Tin-Sinh học Châu Âu thực hiện một bài thuyết trình về cách dùng ADN để lưu trữ dữ liệu tại Davos, Thụy Sỹ. Trong buổi thuyết trình này, ông Nick Goldman đã phát các ống nghiệm chứa sợi ADN lưu trữ địa chỉ và mật khẩu của một ví điện tử có cất trong đấy 1 Bitcoin. xem thêm tại : spread forex Người Đầu tiên có thể giải được trình tự của ADN này và giải mã dữ liệu lưu trữ trong đó sẽ có thể lấy được 1 Bitcoin - ở thởi điểm đó có giá khoảng 200 USD. Còn ở thời điểm hiện tại, giá trị của giải thưởng này đã tăng cường lên gấp hơn 50 lần. Câu đố của Nick Goldman có thời hạn trong ba năm, tức đến thời khắc ngày 22/01/2018 gần đây, giả dụ ko có người nào giải được câu đố này thì cuộc chơi sẽ chấm dứt. Tháng 12 vừa rồi, câu đố này vẫn nằm trong trường hợp không người nào giải được - Cho nên ông Goldman đã đăng chuyên chở một dòng tweet rằng cuộc thi giành lấy 1 bitcoin gần sửa chấm dứt. Dòng tweet này lôi kéo sự lưu ý của Sander Wuyts, khiến cậu sinh viên này buộc phải Goldman gửi cho mình một mẫu ADN, rồi cộng tác cùng bạn học trong trường để giải câu đố "khó nhằn" này. "Khi đọc dòng Tweet kia, kèm theo tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi vẫn còn nhớ sau ấy tôi đã rủ rê hội bạn học của mình bỏ hết hồ hết những gì đang làm để có thể toàn tâm toàn ý khắc phục câu đố này." - Wuyts chia sẻ trên blog cá nhân. tham khảo thêm : bid ask là gì So với những "thí sinh" khác tham gia vào câu đố này, Wuyts có phổ quát lợi thế ưu việt hơn hẳn: Cậu đang học ngành nghề toán tin - vi sinh tại trường Đại học Antwerp, song song cậu còn có quyền dùng những phương tiện chuyên dụng để giải lớp lang ADN. Sau khi giải trình tự ADN mà Goldman gửi tới, việc Tiếp đến mà Wuyts cần làm là giải mật mã ẩn sau đó. Trong sợi ADN được gửi đến, có tổng cùng 9 file dữ liệu trong những mảnh ADN. Các file này đều được mã hóa bằng keystream, là một chuỗi các ký tự trùng hợp được sử dụng để giải mã. Mã keystream cần phải có đã được Goldman phân phối từ đầu, trong một văn bản giảng giải về câu đố này. Sau lúc giải mã, Wuyts tiến hành ghép các mảnh ADN lại để tạo thành một chuỗi ADN to, sau đó sắm cách chuyển chuỗi ADN này thành dạng văn bản - trong đấy có cất liên hệ của ví điện tử cất 1 bitcoin cũng như mật khẩu của ví điện tử đó. Và thế là Wuyts đã hoàn thành câu đố vào ngày 17/01 mới đây, 5 ngày trước khi câu đố hết hạn. đọc thêm tại : nfa trong tài chính là gì Câu đố này được Goldman đưa ra nhằm tạo sự lưu ý về tiềm năng lưu trữ dữ liệu của ADN. Trên thực tế, Microsoft cũng đã bắt đầu nghiên cứu về khả năng này, như một phương án để lưu trữ kho tàng dữ liệu đồ sộ của nhân loại. Và ứng dụng hiện tại của nó, như Nick Goldman đã ví dụ, là để bảo vệ những thông báo can hệ đến ví tiền mã hóa một cách an toàn, khỏi tầm ngắm của những hacker. "Bạn phải biết rằng, công đoạn đọc dữ liệu trong khoảng ADN như thế này mất tới vài ngày - thay vì chỉ vài mili giây như những dữ liệu trong ổ cứng. Thế nên, đây là một trong các phương án an toàn nhất bảo kê ví tiền mã hóa của mình ở thời điểm hiện tại, khi mà không hề người nào cũng có sẵn phương tiện giải lớp lang ADN" - Wuyts chia sẻ. đọc thêm : hướng dẫn cách kiếm tiền trên mạng Về việc sẽ làm gì với 1 bitcoin phần thưởng này, chàng sinh viên 26 tuổi cho biết, cậu sẽ bán nó đi vào thời điểm phù hợp, và sử dụng số tiền này để tương trợ cho công đoạn nghiên cứu của mình. Không chỉ vậy, cậu cũng sẽ dùng số tiền này để doanh nghiệp một bữa tiệc nhận bằng tiến sĩ
 11. cực nhiều người đã hấp tấp bán ra và nhận được 1 bài học hơi đắt giá. Mary Spanjers có 1 chiếc vé số dù trúng giải nhưng bị gấp gọn và đựng kĩ trong ngăn kéo. 7 Năm trước, lúc vẫn đang là sinh viên của Viện công nghệ Massachusetts (MIT), cô đã tham gia vào 1 chương trình thí điểm mà mỗi người tham gia được nhận miễn phí một loại tài sản rất mới: tiền công nghệ số. Cô có 1/3 Bitcoin, có giá trị 100 đô la tại thời điểm ấy. từ khi đó cho tới hiện tại, giá Bitcoin đã tăng cường vọt. Trước đợt bán tháo hồi tháng 5, 1/3 Bitcoin có giá lên tới 20.000 USD, tức tăng cường 13.000% so với 7 năm trước. &Amp;Amp;Amp;Amp;Amp;Quot;Thật sự đáng ngạc nhiên. Phần lớn chúng tôi từng nghĩ rằng đấy đơn thuần là 1 trò đùa". Spanjers (24 tuổi), hiện là kỹ sư phần mềm tại tổ chức dầu mỏ Schlumberger ở Houston, đã được hưởng lợi từ Dự án MIT Bitcoin Project mà trường khai triển năm 2014. Khoảng 3.100 đã tham dự chương trình. Họ chỉ cần điền vào 1 bảng câu hỏi dò la khá dài và sau đó lập 1 ví điện tử trong đó có chứa đoạn mã mà có thể đổi sang thứ gì đó trị giá, thí dụ như tiền mặt đọc thêm : goat coin là gì thể nghiệm này là "đứa con tinh thần" của 2 người được coi là "nhà truyền giáo Bitcoin": Dan Elitzer, đang theo học MBA và là người sáng lập câu lạc bộ Bitcoin Club MIT. Người còn lại là Jeremy Rubin, sinh viên đang học chuyên ngành nghề công nghệ máy tính. Theo Elitzer (năm nay 37 tuổi) san sớt thì cặp đôi muốn "nhìn về mai sau và trông thấy kỹ thuật này có thể làm các gì". Công trình đã chỉ ra rằng Bitcoin có thể hoạt động như 1 khoản đầu cơ. Hay như Alex Morcos, nhà đồng sáng lập của công ty nghiên cứu Bitcoin Chaincode Labs , cựu sinh viên của MIT, Bitcoin có tính năng như "1 tài sản, 1 nơi đựng giữ giá trị". Morcos đã phân phối khoảng 250.000 (hay một nửa số tiền huy động được) để tìm Bitcoin chuyên dụng cho thể nghiệm. Ban đầu Công trình bị coi là thất bại. 1 Cửa hàng sách đã lắp đặt cây ATM Bitcoin và chấp nhận trả tiền bằng Bitcoin, nhưng chỉ có rất ít sinh viên dùng. Sau lúc lập đỉnh sắp 65.000 đô la hồi giữa tháng 4, hiện tại giá Bitcoin đã giảm xuống vòng vèo mức 36.000 đô la Mỹ. Nguy cơ thời kỳ khai thác Bitcoin gây thiệt hại cho môi trường, Không chỉ thế việc các dòng tweet của vài cá nhân nức tiếng khiến giá đồng tiền này biến động quá mạnh là những nguyên nhân khiến người ta hoài nghi về Phân tích Bitcoin sẽ được ưng ý đa dạng hơn. tham khảo thêm : link coin là gì tuy nhiên, những người có niềm tin mãnh liệt nhất vào tiền số vẫn khẳng định Bitcoin chỉ đang điều chỉnh và củng cố lại trước lúc phục hồi mạnh mẽ và sẽ lập các đỉnh mới trong tương lai. ko người nào biết đã có bao lăm cựu sinh viên MIT đã dùng số Bitcoin như thế nào. Nếu như họ vẫn giữ lại giống như Spanjers, tính theo giá tháng 5, số Bitcoin của họ có giá trị hơn 60 triệu đô la. Theo giáo sư Christian Catalini của MIT, khoảng 10% đã bán Bitcoin lấy tiền mặt ngay trong hai tuần Đầu tiên. Đến lúc thí nghiệm kết thúc vào giữa năm 2017, khoảng 25% đã bán. Một số người thậm chí đã quên luôn số Bitcoin ít ỏi mà mình có. xem thêm tại : shiba inu token tuy thế, đối với một số người, thí nghiệm này lại là thao tác đầu cho sự nghiệp trong ngành tiền số. Elitzer hiện đang điều hành Nascent, 1 tổ chức đầu cơ tiền số. Rubin giúp xây dựng kỹ thuật tương trợ Bitcoin trên cương vụ CEO của Judica Inc. Catalini tham dự vào Công trình đồng bạc số Diem (trước đây là Libra) của Facebook. Erick Pinos, người đã bán số Bitcoin được cho ko năm đó, đã tậu vào rộng rãi hơn và hiện đang làm việc cho 1 đơn vị công nghệ tiền số có tên Ontology. Anh cho biết đã sử dụng 100% tiền tiết kiệm để đầu cơ vào Bitcoin và tiền số. những sinh viên tương tự giúp MIT – ngôi trường vốn luôn có liên quan tới các kỹ thuật đột phá như microchip và raddar – trở thành nổi trội. Năm 2020, CoinDesk xếp hạng MIT là trường đại học bậc nhất về blockchain. MIT có các trọng tâm nghiên cứu như MIT Digital Currency Initiative (được Rubin xây dựng thương hiệu ngay sau khi Công trình Bitcoin kết thúc) và cung cấp một vài khóa học về tiền số. đọc thêm : cách kiếm tiền trên internet cố nhiên cũng có những người đã bỏ lỡ cơ hội. Một số đã quên mật khẩu để vào ví hoặc ko còn tróc nã cập được vào liên hệ email có can hệ. 1 Vài thì đơn thuần là đã bán đi để lấy tiền mặt sắm những thứ quyến rũ hơn vào thời khắc ấy như các ly sinh tố xoài, đôi giày mới, bánh pizza và bia.
 12. Sau lúc móc túi sắp 70000 BTC từ ông trùm của Silk Road, hacker bí ẩn này đã 'ôm chặt' số tài sản đồ sộ này trong suốt rộng rãi năm, trước lúc giao nộp số đông cho chính phủ Mỹ vào ngày 3/11 Vào ngày bữa qua, cộng đồng bạc điện tử toàn cầu đã dồn mọi sự lưu ý về một phi vụ thương lượng được Đánh giá là ‘bom tấn’, lúc 69369 Bitcoin (BTC) có giá trị sắp 1 tỷ USD vừa được rút ra khỏi một chiếc ví điện tử đã ko hoạt động kể từ năm 2015. Theo những chuyên gia về tiền điện tử, số BTC trong ví thuộc sở hữu bởi Silk Road - website ẩn danh trên dark web chuyên buôn bán các loại ma túy cũng như các mặt hàng trái luật pháp. Vào 2013, website này bị chính phủ Mỹ đánh sập. Người sáng lập Silk Road là Ross Ulbricht, vốn là 'chủ nhân' thực thụ của hàng chục ngàn BTC, cũng bị kết án tội nhân chung thân 2 năm sau đấy. xem thêm tại : airdrop và bounty là gì Ngay sau lúc đàm phán này được tiến hành, phổ biến chuyên gia đã đưa ra phổ quát kịch bản về danh tính tư nhân hoặc tổ chức đứng sau đàm phán động trời này. Với bản tính ẩn danh của các giao dịch trên hệ thống blockchain, rất khó để xác định ai là người đã thực hiện rút số Bitcoin khổng lồ này ra khỏi ví. tuy vậy, chỉ sau 1 ngày, ‘tác giả’ đứng sau phi vụ chuyển BTC kể trên chung cuộc cũng lộ diện. Đấy là chính là chính phủ Mỹ. Đáng chú ý hơn, những cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ đã thu giữ số Bitcoin này bằng cách 'thuyết phục' một hacker bí ẩn hoạt động trên dark web, vốn được các tài liệu của tòa án gọi là tư nhân X. Hacker bí ẩn nắm giữ số BTC giá trị sắp 1 tỷ USD trong suốt 7 năm Hơn 7 năm đã trôi qua diễn ra từ thời khắc Ross Ulbricht bị cục cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) bắt tại một thư viện ở tỉnh thành San Francisco. Khi FBI tiếp cận máy tính xách tay của Ulbricht vào thời khắc ấy, các nhân viên dò xét đã rất bất thần lúc phát hiện đa số số Bitcoin mà ông trùm dark web này tích cóp sau những năm tháng kinh doanh trên dark web đã 'không cánh mà bay'. đọc thêm tại : hashrate "Việc tầm nã tố thành công người sáng lập Silk Road vào năm 2015 đã để lại thắc mắc giá trị hàng tỷ USD. Tiền đã đi đâu?" trạng sư Mỹ David Anderson của huyện phía Bắc California cho biết trong một tố cáo dân sự hôm thứ Năm (5/11). Để có thể tróc nã số BTC đã biến mất này, Sở thuế vụ Mỹ (IRS) đã nhờ tới sự giúp đỡ của công ty phân tách blockchain Chainalysis. những dò la viên của IRS sau ấy đã lần ra được 54 giao dịch chuyển hơn 70.000 bitcoin từ ví Bitcoin của Silk Road tới 2 ví Bitcoin khác nhau vào 2012. Vào 2013, số BTC nằm ở trong hai ví này đã được gộp lại tại một ví Bitcoin độc nhất. Sang đến năm 2015, một lượng nhỏ BTC tiếp tục được rút ra để chuyển tới sàn tiền điện tử BTC-e. Tính từ lúc đấy đến giờ, ví Bitcoin nắm giữ số BTC phổ quát thứ 4 thế giới này chẳng hề thực hiện bất kỳ hoạt động thương lượng, chuyển nhượng nào khác. Kết quả thăm dò sau này cho thấy, Ross Ulbricht hoàn toàn ko tiến hành việc chuyển số BTC giá trị tỷ đô vào thời điểm tháng 4/2013. Ông trùm của Silk Road càng ko phải là người chuyển 101 BTC vào năm 2015, thời điểm Ulbricht đã ngồi tù nhân được sắp hai năm. Việc kiểm tra tài liệu, sổ sách lưu trữ trong máy tính xách tay của Ross Ulbricht cũng xác nhận Silk Road không phải ghi nhận bất kỳ đàm phán mua bán hay rút ra can hệ đến số BTC đồ sộ nhắc trên. Điều này có nghĩa, ví Bitcoin của Silk Road giờ đã thuộc sở hữu của một hacker, cụ thể ở đây là tư nhân X. đọc thêm tại : safemoon là gì Theo công ty khảo sát hình sự của IRS, tư nhân X đã xâm nhập thành công vào hệ thống của Silk Road vào khoảng giữa tháng 5/2012 và tháng 4/2013 để đánh cắp số BTC khổng lồ của trang web này, trước khi Silk Road bị đánh sập vào tháng 10/2013. tương đối thú vị, các tài liệu của tòa án cũng cho thấy bản thân Ross Ulbricht vào năm 2013 cũng đã sớm tự mình điều tra ra được tính danh của hacker dám ‘cả gan’ trộm cắp gần 70000 BTC. Vào thời điểm đó, người sáng lập của Silk Road thậm chí còn gửi tối hậu thư tới cá nhân X để cưỡng ép hacker này trả lại số BTC đã cướp đoạt. tuy vậy, tư nhân X nghe đâu đã phớt lờ các lời đe dọa của Ulbricht. Sau khi Ulbricht bị bắt, xét xử và kết án, hacker này vẫn tiếp diễn ‘ôm chặt’ số BTC mình đã đánh cắp trong một thời kì rất dài, cùng lúc lặng thầm chứng kiến cảnh giá bán Bitcoin bùng nổ vài năm sau đấy. đọc thêm : cách kiếm tiền trên internet tuy nhiên, sau 7 năm nắm giữ khối tài sản đồ sộ mà không hề tiêu tới một xu. Tư nhân X rút cuộc cũng những dò hỏi viên của IRS lần ra được danh tính và thực hiện tiếp cận. Vì một lý do chưa được mách nhỏ, hacker này đã chấp thuận buộc phải giao nộp đầy đủ số BTC đang nắm giữ cho IRS. Kết quả, vào ngày 3/11/2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra quyết định tịch kí hơn 69.370 bitcoin, biến đây trở thành vụ tịch thu tiền điện tử to nhất trong lịch sử của cơ quan này.
 13. Sau lúc móc túi sắp 70000 BTC từ ông trùm của Silk Road, hacker bí ẩn này đã 'ôm chặt' số tài sản đồ sộ này trong suốt rộng rãi năm, trước lúc giao nộp số đông cho chính phủ Mỹ vào ngày 3/11 Vào ngày bữa qua, cộng đồng bạc điện tử toàn cầu đã dồn mọi sự lưu ý về một phi vụ thương lượng được Đánh giá là ‘bom tấn’, lúc 69369 Bitcoin (BTC) có giá trị sắp 1 tỷ USD vừa được rút ra khỏi một chiếc ví điện tử đã ko hoạt động kể từ năm 2015. Theo những chuyên gia về tiền điện tử, số BTC trong ví thuộc sở hữu bởi Silk Road - website ẩn danh trên dark web chuyên buôn bán các loại ma túy cũng như các mặt hàng trái luật pháp. Vào 2013, website này bị chính phủ Mỹ đánh sập. Người sáng lập Silk Road là Ross Ulbricht, vốn là 'chủ nhân' thực thụ của hàng chục ngàn BTC, cũng bị kết án tội nhân chung thân 2 năm sau đấy. xem thêm tại : airdrop và bounty là gì Ngay sau lúc đàm phán này được tiến hành, phổ biến chuyên gia đã đưa ra phổ quát kịch bản về danh tính tư nhân hoặc tổ chức đứng sau đàm phán động trời này. Với bản tính ẩn danh của các giao dịch trên hệ thống blockchain, rất khó để xác định ai là người đã thực hiện rút số Bitcoin khổng lồ này ra khỏi ví. tuy vậy, chỉ sau 1 ngày, ‘tác giả’ đứng sau phi vụ chuyển BTC kể trên chung cuộc cũng lộ diện. Đấy là chính là chính phủ Mỹ. Đáng chú ý hơn, những cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ đã thu giữ số Bitcoin này bằng cách 'thuyết phục' một hacker bí ẩn hoạt động trên dark web, vốn được các tài liệu của tòa án gọi là tư nhân X. Hacker bí ẩn nắm giữ số BTC giá trị sắp 1 tỷ USD trong suốt 7 năm Hơn 7 năm đã trôi qua diễn ra từ thời khắc Ross Ulbricht bị cục cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) bắt tại một thư viện ở tỉnh thành San Francisco. Khi FBI tiếp cận máy tính xách tay của Ulbricht vào thời khắc ấy, các nhân viên dò xét đã rất bất thần lúc phát hiện đa số số Bitcoin mà ông trùm dark web này tích cóp sau những năm tháng kinh doanh trên dark web đã 'không cánh mà bay'. đọc thêm tại : hashrate "Việc tầm nã tố thành công người sáng lập Silk Road vào năm 2015 đã để lại thắc mắc giá trị hàng tỷ USD. Tiền đã đi đâu?" trạng sư Mỹ David Anderson của huyện phía Bắc California cho biết trong một tố cáo dân sự hôm thứ Năm (5/11). Để có thể tróc nã số BTC đã biến mất này, Sở thuế vụ Mỹ (IRS) đã nhờ tới sự giúp đỡ của công ty phân tách blockchain Chainalysis. những dò la viên của IRS sau ấy đã lần ra được 54 giao dịch chuyển hơn 70.000 bitcoin từ ví Bitcoin của Silk Road tới 2 ví Bitcoin khác nhau vào 2012. Vào 2013, số BTC nằm ở trong hai ví này đã được gộp lại tại một ví Bitcoin độc nhất. Sang đến năm 2015, một lượng nhỏ BTC tiếp tục được rút ra để chuyển tới sàn tiền điện tử BTC-e. Tính từ lúc đấy đến giờ, ví Bitcoin nắm giữ số BTC phổ quát thứ 4 thế giới này chẳng hề thực hiện bất kỳ hoạt động thương lượng, chuyển nhượng nào khác. Kết quả thăm dò sau này cho thấy, Ross Ulbricht hoàn toàn ko tiến hành việc chuyển số BTC giá trị tỷ đô vào thời điểm tháng 4/2013. Ông trùm của Silk Road càng ko phải là người chuyển 101 BTC vào năm 2015, thời điểm Ulbricht đã ngồi tù nhân được sắp hai năm. Việc kiểm tra tài liệu, sổ sách lưu trữ trong máy tính xách tay của Ross Ulbricht cũng xác nhận Silk Road không phải ghi nhận bất kỳ đàm phán mua bán hay rút ra can hệ đến số BTC đồ sộ nhắc trên. Điều này có nghĩa, ví Bitcoin của Silk Road giờ đã thuộc sở hữu của một hacker, cụ thể ở đây là tư nhân X. đọc thêm tại : safemoon là gì Theo công ty khảo sát hình sự của IRS, tư nhân X đã xâm nhập thành công vào hệ thống của Silk Road vào khoảng giữa tháng 5/2012 và tháng 4/2013 để đánh cắp số BTC khổng lồ của trang web này, trước khi Silk Road bị đánh sập vào tháng 10/2013. tương đối thú vị, các tài liệu của tòa án cũng cho thấy bản thân Ross Ulbricht vào năm 2013 cũng đã sớm tự mình điều tra ra được tính danh của hacker dám ‘cả gan’ trộm cắp gần 70000 BTC. Vào thời điểm đó, người sáng lập của Silk Road thậm chí còn gửi tối hậu thư tới cá nhân X để cưỡng ép hacker này trả lại số BTC đã cướp đoạt. tuy vậy, tư nhân X nghe đâu đã phớt lờ các lời đe dọa của Ulbricht. Sau khi Ulbricht bị bắt, xét xử và kết án, hacker này vẫn tiếp diễn ‘ôm chặt’ số BTC mình đã đánh cắp trong một thời kì rất dài, cùng lúc lặng thầm chứng kiến cảnh giá bán Bitcoin bùng nổ vài năm sau đấy. đọc thêm : cách kiếm tiền trên internet tuy nhiên, sau 7 năm nắm giữ khối tài sản đồ sộ mà không hề tiêu tới một xu. Tư nhân X rút cuộc cũng những dò hỏi viên của IRS lần ra được danh tính và thực hiện tiếp cận. Vì một lý do chưa được mách nhỏ, hacker này đã chấp thuận buộc phải giao nộp đầy đủ số BTC đang nắm giữ cho IRS. Kết quả, vào ngày 3/11/2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra quyết định tịch kí hơn 69.370 bitcoin, biến đây trở thành vụ tịch thu tiền điện tử to nhất trong lịch sử của cơ quan này.
 14. Người nam giới này cho biết sai trái của mình là tin rằng các áp dụng được Apple kiểm thông qua là an toàn. Một chủ nhân tiền điện tử tên là Phillipe Christodoulou đã phát hiện ra một áp dụng mà anh đã cài đặt trên iPhone của mình là giả mạo vào tháng 2 mới đây, lúc kiểm tra khoản tiết kiệm của mình. Áp dụng, được cho là một sản phẩm đồng hành của dịch vụ trang bị lưu trữ tiền điện tử Treznor, hóa ra lại chẳng hề có mối kết liên nào với công ty này. sai trái đã khiến anh phải trả giá đắt. Christodoulou tuyên bố anh đã mất 17,1 bitcoin, có giá trị khoảng 600.000 đô la Mỹ vào thời điểm đó. Ứng dụng giả mạo này đã chuyển gần như số tiền điện tử cho những kẻ lừa đảo đứng phía sau. xem thêm : nfa là gì Tuy nó đã được liệt kê trong App Store dưới thương hiệu Treznor, tuy nhiên công ty chuyên cung ứng ví lạnh này cho biết họ ko cho ra bất kỳ áp dụng nào cho các sản phẩm phần cứng của mình. Và các tên trộm đã lợi dụng lỗ hổng này để tạo ra áp dụng và lưu trữ nó trên App Store vào tháng 1, với mục tiêu ăn cắp tiền. Theo Christodoulou, ứng dụng kể trên có sắp 5 sao dựa trên những bài Đánh giá, chính điều này đã giúp anh đủ tin tưởng vào ứng dụng để vận chuyển nó xuống. Sau sự cố đề cập trên, anh cho biết mình đã không còn lòng tin vào Apple, bởi đơn vị đã xem xét một cách hời hợp và cho phép áp dụng này xuất hiện trong App Store. "Họ đã phản bội lòng tin mà tôi dành cho họ", Christodoulou đề cập. "Apple không đáng bị bỏ qua vì điều này." Theo Apple, ứng dụng đã vào được App Store bằng cách thay đổi mục đích sau lúc được hài lòng vào cửa hàng. Ứng dụng Việc đầu tiên được giới thiệu là một áp dụng "mật mã" và nó "không liên quan đến bất kỳ loại tiền điện tử nào". Apple đã cho phép nó xuất hiện trong App Store từ ngày 22/1. đọc thêm tại : spread trong forex Sau đấy, áp dụng đã chuyển đổi mục đích thành ví tiền điện tử, một động thái mà Apple không cho phép. Sau lúc được Treznor thông tin về áp dụng mạo, Apple đã rút nó khỏi App Store và cấm nhà vững mạnh, nhưng ngay sau đó là một ứng dụng có tên Treznor khác lại xuất hiện trên App Store. Về đơn thuần, Trước tiên Apple đã cấm các ví điện tử xuất hiện trên App Store, nhưng sau ấy đã cho phép chúng vào năm 2014, cùng lúc đặt ra phổ biến tránh được về cách các áp dụng này hoạt động. Tuy thế, hiện có nhiều cách để tậu tiền điện tử từ iPhone và những phần cứng khác của Apple. xem thêm : metatrader 5 "Niềm tin của các bạn là nền tảng lý do vì sao chúng tôi tạo ra App Store và chúng tôi chỉ làm sâu sắc hơn cam kết ấy trong các năm qua", đại diện Apple cho biết. "Trong 1 vài tình trạng hạn chế lúc bọn tầy lừa đảo quý khách, chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động chống lại các kẻ này cũng như để ngăn chặn những vi phạm như vậy lâu dài." Apple cho biết họ đã xóa khoảng 6.500 áp dụng như vậy khỏi App Store vào năm 2020 vì có "các tính năng ẩn hoặc không có giấy tờ", phổ biến trong số ấy là ứng dụng lừa đảo. xem thêm tại : hướng dẫn cách kiếm tiền trên mạng Christodoulou không phải là người duy nhất bị tác động bởi vụ lừa đảo này. 5 Khách hàng đã Báo cáo các vụ trộm phê chuẩn ứng dụng trên iOS với tổng trị giá 1,6 triệu đô la Mỹ. Các ứng dụng Treznor giả mạo trên Android cũng được cho là đã móc túi tổng cộng 600.000 đô la Mỹ.
 15. Một phần mềm độc hại nhằm móc túi tiền điện tử đang được cung cấp qua các kênh Telegram, nhắm vào đối tượng là các tay tin tặc "nghiệp dư". những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tin tặc đang tiến hành một trò lừa đảo phê chuẩn ứng dụng nhắn tin Telegram với mục tiêu lừa đảo các tên tù hãm trên mạng khác. Cụ thể, theo tổ chức bảo mật Avast, tin tặc đang sử dụng nền tảng nhắn tin mã hóa Telegram để phát tán một phần mềm độc hại mang tên HackBoss và cho tới hiện tại đã ăn cắp hàng trăm ngàn USD tiền điện tử trong khoảng nạn nhân. Phần mềm độc hại được ngụy trang dưới dạng phần mềm để "brute-force" mật khẩu, một kiểu tấn công được chuyên dụng cho gần như những loại mã hóa, thường dùng để sắm ra mật khẩu cho những account ngân hàng, ứng dụng hẹn hò và mạng thị trấn hội. Lúc tin tặc muốn chạy chương trình, phần mềm độc hại trộm cắp tiền điện tử sẽ thâm nhập vào trang bị của họ. HackBoss cũng được cho là hơi "lì lợm", vì nó đi kèm với một khóa đăng ký để tự chạy khi khởi động, cũng như một tác vụ đã lên lịch chạy sau mỗi phút. đọc thêm tại : safemoon coin là gì Phương thức hoạt động của phần mềm độc hại rất đơn giản: nó quét khay nhớ tạm để tìm một ví tiền điện tử và thay thế nó bằng một ví khác, thuộc về kẻ tấn công. Nếu như nạn nhân nỗ lực gửi mã thông tin tiền điện tử tới một địa chỉ, tiền sẽ được chuyển đến tay kẻ tiến công. Về lý thuyết, trò lừa đảo này hơi dễ phát hiện, vì địa chỉ được dán ngay trước khi gửi sẽ khác với liên hệ được sao chép trước đó. Những kẻ tiến công Hi vọng rằng đông đảo mọi người ko rà soát kỹ liên hệ sau khi dán, một phần vì địa chỉ ví điện tử đơn thuần là một chuỗi dài gồm các chữ cái và số tự nhiên. Có vẻ như fake thuyết này cũng đúng. Bắt đầu từ tháng 11/2018, hơn 560.000 đô la Mỹ tiền điện tử không giống nhau đã được gửi đến hơn 100 địa chỉ liên quan đến những kẻ tấn công. xem thêm : goat coins tổ chức quyền lực ít người biết của toàn cầu crypto, có thể hack ngược cả hacker để đòi lại tiền bị mất trộm không những phát hiện sớm những hoạt động thất thường của hacker, PARSIQ còn có thể "lấy lại tiền" đã bị hacker trộm mất. Sự lớn mạnh bùng nổ của thế giới tiền mã hóa cũng kéo theo những mặt trái không ai mong muốn. Đấy là gia tăng các hoạt động phạm nhân tiền mã hóa lúc các hacker đang tích cực xâm phạm những sàn giao dịch và móc túi tài sản cũng như dùng tiền mã hóa để rửa tiền. Danh sách những hoạt động tù túng này vẫn đang càng ngày càng dài hơn và khó có thể dừng lại. Chỉ tính riêng trong năm 2020, các hacker đã ăn trộm số tiền mã hóa giá trị sắp 4 tỷ đô la, Bên cạnh đó, khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ tiền mã hóa cũng đã được gửi đi trong khoảng các địa chỉ ví Bitcoin thuộc về giới tù đọng. Trước đó, trong năm 2019, khoảng hai,8 tỷ đô la Mỹ của các tên tù đọng đã được gột rửa phê duyệt các sàn phân phối tiền mã hóa. Ước tính một lượng Bitcoin trị giá khoảng hai,5 tỷ USD đã được gột rửa kể từ đồng bạc này ra mắt. Và danh sách các điều này sẽ còn tiếp tục kéo dài hơn nữa trong tương lai. Với thuộc tính ẩn danh của tiền mã hóa, các hoạt động tầy này thường rất khó truy nã vết hay thu hồi lại số tiền bị ăn trộm này cho nạn nhân. Trong khi đấy, ko dễ chống lại các hoạt động tù này. Bất chấp việc phổ thông quy định an toàn đã được đưa ra, thế nhưng giá cả và mức độ phức tạp của những biện pháp này khiến nó trở nên khó có thể áp dụng phổ quát. "Người giám sát quyền lực" của thế giới tiền mã hóa Trong bỗng dưng dễ ngăn chặn tù tiền mã hóa bằng những biện pháp bình thường, Công trình tiền mã hóa PARSIQ đang trở thành một trong những biện pháp phương pháp tuyệt vời cho vấn đề này. Sự ra đời của PARSIQ dựa trên ý tưởng về một nền tảng kết nối, giám sát bất kỳ sự kiện và hoạt động chuyển giao tài sản mã hóa giữa những chuỗi blockchain khác nhau (như Bitcoin, Ethereum hay Polkadot …) trên toàn toàn cầu. Cho nên, nó cho phép các bạn có thể giám sát bất kỳ sự kiệ đọc thêm : shiba inu từ đặc tính này, PARSIQ có thể đem lại các lớp kiểm soát an ninh hoàn hảo cho bất kỳ đơn vị nào liên quan đến giao dịch tiền mã hóa. Ban đầu là khả năng phân tích đàm phán trên chuỗi blockchain, tham chiếu chéo với các dữ liệu bên ngoài chuỗi, để tự động đưa ra các cảnh báo sớm – thậm chí chỉ cần khoảng thực – về những thương lượng thất thường đang diễn ra. Khả năng này đã được cho thấy sự hữu hiệu của nó lúc vào tháng 10 năm 2020, sàn giao dịch CoinMetro đã được hệ thống PARSIQ cảnh báo về những hành vi bất thường chỉ 7 phút sau lúc nó diễn ra, giúp sàn giao dịch này ngăn chặn sớm một cuộc tấn công trước khi nó lan rộng, cũng như tránh được thiệt hại về vốn đầu tư cho sàn giao dịch này. Còn hơn cả khả năng cảnh báo sớm và khắc phục những hành vi đáng ngờ, PARSIQ còn có thể "hack ngược lại hacker" – hay thu hồi lại khoản tiền mã hóa bị hacker trộm cắp trên đại lý phân phối. Về đơn thuần, khả năng cảnh báo sớm những đàm phán thất thường và thu hồi lại tài sản bị mất trộm trong cuộc tấn công của hacker xoay quành một khả năng đặc biệt của PARSIQ: kỹ thuật giám sát Mempool, viết tắt của Memory Pool. Đối với những chuỗi blockchain, Memory Pool là nơi lưu trữ những thông tin về các thương lượng chưa được xác thực – nó giống như một phòng đợi cho các giao dịch vẫn chưa được đưa vào chuỗi blockchain. Và với tình huống khối lượng giao dịch lớn như hiện nay, những phòng đợi này (hay những Pool) sẽ chứa rất nhiều thương lượng chờ, dẫn đến trường hợp công nhận càng ngày càng lâu hơn, cũng như phí giao dịch sẽ bị đẩy lên cao để được công nhận sớm. Là nơi tập kết những thương lượng chờ của chuỗi blockchain, tức thị nếu như có điều gì đấy to to đang diễn ra trong chuỗi, tỉ dụ một lượng lớn tiền mã hóa đang được giao dịch, đây sẽ là nơi Việc ban đầu phát hiện ra nó. Đây chính là điều làm nên mấu chốt của PARSIQ. xem thêm tại : cách kiếm tiền online trên máy tính duyệt y việc giám sát Mempool, kỹ thuật của PARSIQ có thể phân tích các thương lượng chờ trong đó để phát hiện sớm các thương lượng đáng ngờ và bất thường, trước lúc chúng được công nhận và trở thành chẳng thể đảo ngược. Cũng nhờ khả năng này, PARSIQ có thể thu hồi lại số tiền bị hacker lấy trộm lúc thương lượng của hacker ấy vẫn đang chờ trong Mempool. Bằng cách trả mức phí thương lượng cao hơn, PARSIQ có thể đảo ngược lại giao dịch của hacker. Thêm nữa, PARSIQ cũng ghi lại tình trạng quỹ bị hack và làm việc với thợ đào công nhận giao dịch để trả lại số tiền bị hack cho chủ nhân.