• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhoaiai

Hội viên
 • Số nội dung

  203
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhoaiai

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Nhà đầu cơ công nghệ Roger McNamee, người từng đổ tiền vào Facebook trong khoảng các ngày Việc đầu tiên, tin rằng năm 2021 sẽ là thời điểm định mệnh với đồng Bitcoin Theo tính toán của McNamee, ví như trong năm 2018, Bitcoin tiếp tục duy trì đà tăng chóng mặt như năm 2017, đồng tiền số này sẽ không bị sụp đổ. Thậm chí, người ta còn không thể ngăn nó trở thành một đồng bạc hợp pháp. McNamee tin rằng, Bitcoin hiện nay đang được phóng đại. Tuy nhiên, nếu ko sụp đổ trong năm 2018, đồng bạc này sẽ tập trung đủ những nhân tố để trở thành bền lâu và không thể gục ngã. “Bitcoin vẫn là thị trường nhỏ trong thế giới nguồn vốn của chúng ta. Tuy vậy, đồng tiền số này đã có một năm bùng nổ. Chúng ta vẫn nhìn nó như một đồng tiền được đầu cơ bởi niềm say mê mãnh liệt. Nếu như niềm ham kéo dài, nó sẽ trở nên mạn tính. Nhờ đó, ngay cả sau một cú sụp đổ, nó vẫn có thể là một ngành công nghiệp hợp pháp”, McNamee kể. tuy nhiên, để đạt tới ngưỡng đấy, Bitcoin phải giữ chân được các nhà đầu cơ bền lâu. So sánh với bong bóng dot-com từng xảy ra trong dĩ vãng, McNamee nhấn mạnh chính sự phục hồi sau suy thoái đã cho ra một lĩnh vực công nghiệp đồ sộ không chỉ ở Mỹ mà còn làm thay đổi cả thế giới. xem thêm tại : pi network trung quốc Hiện tại, Bitcoin vẫn còn quá mới với những nhà đầu cơ. Nó cũng chưa chứng minh được vai trò của mình với ngày mai thị trường vốn đầu tư. Tuy vậy, năm 2018 là thời mốc quan trọng để mọi thứ có thể trở thành rõ ràng. Ngay cả lúc Bitcoin giảm mạnh và mất đa số giá trị, đó cũng chưa phải dấu chấm hết cho câu chuyện, McNamee Nhận định. Roger McNamee là đồng sáng lập tổ chức liên doanh Elevation Partners. Tuy vậy, người ta biết phổ thông hơn về vai trò của ông lúc là một trong các nhà Việc ban đầu đổ tiền cho Facebook trong công đoạn Việc đầu tiên. Hiện nay, Facebook đã trở thành mạng xã hội to nhất toàn cầu. Tôi đã đối mặt và vượt qua băn khoăn "Mình mà mua bitcoin sớm thì đã giàu to" như thế nào? Bài viết dựa theo lời anh Lorenzo Franceschi-Bicchierai, cây bút viết cho Motherboard. Đây là cách anh đối mặt với sự ân hận tiếc nuối, rằng anh đã ko đầu tư Bitcoin. Vài tuần trước, các bạn tôi gửi cho tôi một tin nhắn, một thứ mà anh gọi là "một bài luyện tập trí óc", rằng: hãy ngồi lục lại đống email cũ để sắm ra đâu là lần Việc ban đầu mình nhắc tới Bitcoin, xem xem hồi đấy nó giá bao nhiêu và tính ra đáng lẽ đã kiếm được bao lăm tiền giả dụ đưa ra quyết định đầu tư. đọc thêm tại : giá coin pi network Tôi không chắc giá của Bitcoin khi bạn tôi nhắn cho tôi tin này là bao lăm, nhưng đa dạng khả năng là nó thấp hơn ngày hôm nay (17.552 đô la khi tôi đang viết các dòng này, nhưng lúc độc giả xong có lẽ giá nó đã lại khác rồi). mục đích của bài luyện tập này, hiển nhiên, là để đối đầu với sự hối hận tiếc. Đây đã là câu chuyện đùa giữa tôi và người các bạn kia lâu nay nay. Hồi năm 2013, chúng tôi thảo luận về việc sắm vào chút Bitcoin. Khi ấy, giá của nó là hơn 100 USD. Tôi nhớ rằng mình đã khẳng định chắc nịch: nếu giá nó xuống khoảng 70 đô la một lần nữa, tôi sẽ quyết định tìm. Nó chẳng bao giờ xuống thấp thế nữa, và kể cả vừa qua tôi cũng chẳng tậu vào. Tôi và người các bạn kia đều cảm thấy mình thật ngu ngốc lúc đã ko ném tiền vào Bitcoin, và chúng tôi chẳng hề là các người độc nhất nhận thấy thế. xem thêm tại : binance có uy tín không ví như bạn có lên mạng thị trấn hội vào khoảng vài tuần trở lại đây, vững chắc các bạn sẽ thấy sự tiếc nuối ở khắp mọi nơi. Có các người ngồi tính giá trị của các khoản Bitcoin đã bị trộm mất trong quá khứ, đa dạng người khác ngồi đong đếm xem ngày xưa mình đã phí bao lăm tiền khi mua phân ngựa bằng Bitcoin, hay một đôi tất thì chi phí bao nhiêu Bitcoin hồi năm 2011. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của các câu chuyện này bởi lẽ tôi vẫn luôn mơ tới một ngày tôi trúng sổ xố (sự thật đây: bạn quả là khó thắng giả dụ chưa sắm tờ vé số nào) và lui về phục hồi tại một hòn đảo mà mình sở hữu. Tôi có cảm giác rằng đầu cơ Bitcoin cũng như không sổ xố vậy, có điều là tôi đã sắp thắng lợi lắm lắm rồi. Ngay tháng vừa rồi, giá của Bitcoin khiêu vũ vọt trong khoảng 7.000 đô la Mỹ lên đến gần 20.000 đô la Mỹ, có hàng sa số người đang ngồi làm toán để tính ra xem mình đã bỏ lỡ những thời cơ kiếm tiền nào. xem thêm tại : mua coin bằng thẻ tín dụng nếu các bạn có một câu chuyện đầu tư như vậy và muốn biết rằng mình đã vơ hụt số tiền bao lăm, tôi có một website vừa dễ dàng lại vừa đau lòng đây, có tên là Bitcoin FOMOCalculator – Máy tính FOMO về Bitcoin (cho các người trẻ ko hiểu, thì FOMO là từ viết tắt cho" fear of missing out – sợ rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội"). Trang web này thuần tuý lắm, nó tính ra giả dụ các bạn đầu tư từng nào tiền vào thời điểm nào, thì bạn sẽ kiếm được bao lăm tiền ở thời điểm này. Hay là chuyện về một anh hacker nào đó xin người lạ từ mạng Internet rằng "Hãy ủng hộ Bitcoin cho tôi cho vuôi", nhận được tận 478 Bitcoin (tương đương hơn 7.672.002,77 đô la vào khi viết bài này). Hay bạn có nhớ bạn teen đã ném một ổ đĩa chứa 7.500 Bitcoin trong đấy đi không? Số tiền mã hóa đấy giờ có trị giá 117.742.462 USD. May mắn thay, là có cả một trang web thu lượm những câu chuyện tương tự như thế về. Nó tên là "Oh, My Coins! &Amp;Amp;Amp;Ndash; Ôi, Mấy đồng Coin của tôi!". Tại đó, người ta sẽ đăng lên các câu chuyện buồn về kí vãng đầu cơ tiền mã hóa của mình. Tính cho đến nay thì người ta đã mất tổng cùng 3.778.157.178 USD. Cũng chẳng có nguồn nào bảo đảm các câu chuyện này là đúng. Chủ trang web trên cũng nhắc rằng anh chẳng buồn kiểm tra nguồn làm gì. Nhưng thực thụ thì, tôi chẳng thể rời mắt khỏi những câu chuyện đấy. Nỗi ám ảnh rằng mình đã bỏ lỡ làn sóng Bitcoin là có thật. nếu như các bạn nghi vấn, thì hồi 2013, tôi có lẽ là sẽ tậu khoảng 100 đô la Bitcoin. Nếu như tôi ko phân vân, ngày giờ tôi đã có khoảng 10.000 USD rồi. Nhắc cách khác thì chẳng có bãi biển nào đang hiện ra trước mắt tôi cả. Cũng phải Phân tích thêm rằng, người nào cũng sẽ là nhà đầu tư thành công ví như họ có thể đi ngược về quá khứ mà tu sửa sai lầm. Không phải mỗi Bitcoin mới thế. Chính vì vậy đừng dằn vặt mình mà làm gì. Bản thân tôi, tôi đối đầu với niềm tiếc đấy bằng việc sắm niềm vui từ nỗi niềm tiếc nuối của người khác, và đồng thời nhìn thấy rằng đầu tư Bitcoin hay bất cứ loại tiền mã hóa nào khác cũng như thường sổ xố vậy. các bạn có thể làm giàu từ vé số không? Hoàn toàn có thể, nhưng các bạn cũng chẳng dằn vặt sớm khuya ví như như không trúng được số nào.
 2. Hàn Quốc đã trở nên tâm điểm của thị phần tiền ảo toàn cầu, trong bối cảnh giá các đồng bạc ảo cải thiện chóng mặt... Giá Bitcoin giảm mạnh trở lại ngày thứ Năm sau khi Hàn Quốc tuyên bố đang coi xét một vài lựa chọn gồm những đóng cửa ít nhất 1 vài sàn phân phối tiền ảo ở nước này nhằm ngăn chặn trường hợp đầu cơ. Hàn Quốc đã trở nên tâm điểm của thị phần tiền ảo thế giới, trong bối cảnh giá các đồng tiền ảo tăng chóng mặt trong năm nay. Cơn sốt tiền ảo ở Hàn Quốc thậm chí đã khiến Thủ tướng Hàn Quốc lên tiếng bày tỏ lo ngại về những tác động của kênh đầu cơ này đối với thanh niên. Hiện chưa có biểu hiện nào cho thấy Hàn Quốc sẽ sớm đóng cửa các sàn phân phối tiền ảo ở nước này, nhưng lời cảnh báo này một lần nữa cho thấy cơ quan chức năng Hàn Quốc nói riêng và trên toàn toàn cầu đại quát đang rất cẩn trọng với các diễn biến trên thị phần tiền ảo. Hàn Quốc hiện chiếm khoảng hơn 1/5 tổng khối lượng trao đổi tiền ảo toàn cầu. đọc thêm : tiền ảo pi lên sàn Giá Bitcoin có khi giảm còn hơn 13.800 đô la Mỹ trong phiên ngày thứ Năm tại châu Á - theo dữ liệu của Bloomberg. Vào khi hơn 15h chiều theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo số liệu trên trang Coinmarketcap.com đứng gần 14.600 đô la, thấp hơn khoảng 25% so với mức kỷ lục thiết lập vào tuần trước và giảm khoảng 12,5% trong vòng 24 giờ. Một tuyên bố trong khoảng Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ buộc phải các nhà đầu tư cung cấp tăm tiếng thật trong những giao dịch tiền ảo, cùng lúc cấm những ngân hàng phân phối tài khoản cho những đại lý phân phối tiền ảo. tham khảo thêm : 1 pi network bằng bao nhiêu tiền Không chỉ thế, các nhà hoạch định chính sách sẽ kiểm tra các biện pháp như đóng các sàn tiền ảo theo đề xuất của Bộ Tư pháp và thực thi những giải pháp phù hợp để giám sát xu thế đầu cơ. Giá Bitcoin tại Hàn Quốc hiện vẫn đang chênh cao hơn khoảng 30% so với giá trên thị phần quốc tế, một biểu hiện cho thấy sự sợ hãi đối với đồng tiền ảo ở đất nước này. "Hoạt động đầu cơ tiền ảo đã trở thành quá nóng ở Hàn Quốc. Chính phủ không thể để tình trạng đầu tư bất thường này kéo dài thêm nữa", tuyên bố của Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ Hàn Quốc có đoạn viết. Tuần trước, nhà băng trung ương Singapore cũng cảnh báo rằng người đầu tư tiền ảo nên chuẩn bị tâm lý có thể mất trắng. Trước đấy, cơ quan chức năng phổ biến quốc gia trên toàn cầu cũng đã lên tiếng cảnh báo về cơn sốt Bitcoin - đồng bạc ảo có mức tăng giá hơn 1.300% trong khoảng đầu năm cho đến nay. tham khảo thêm : mua coin bằng visa tính từ lúc thành lập tới bây giờ, bitcoin luôn mang tai mang tiếng xấu. Ngoài chuyện giá biến động quá mạnh, nó còn được cho là phương tiện rửa tiền, buôn bán ma túy vì tính chất phi tụ hội ko người nào kiểm soát. Đúng là bitcoin và những đồng bạc số khác dễ bị lạm dụng, tuy vậy, đừng vì điều ấy mà bỏ qua blockchain – phương pháp cực kỳ tiềm năng đằng sau đồng tiền số nổi tiếng. khuôn khổ của blockchain ko bó hẹp trong tiền ảo mà là đa số các hoạt động trao đổi của con người, cho phép những người hoàn toàn không quen biết nhau thực hiện giao dịch mà không cần sự chứng thực của bên thứ ba. Nói một cách đơn giản, blockchain giống như 1 cỗ máy cung ứng niềm tin, mọi thứ đã có công nghệ lo. xem thêm tại : app đào coin Blockchain thường được ví như 1 cuốn sổ cái số công khai mà bất cứ người nào cũng có thể truy tìm cập vào và rà soát nhưng ko người nào có thể toàn quyền kiểm soát nó. Các thành viên tham gia hệ thống blockchain đều đặn cập nhật thông tin trên sổ cái, nhưng những biện pháp công nghệ đảm bảo họ chỉ có thể sửa đổi thông tin khi đã tuân theo những luật lệ khôn xiết nghiêm nhặt. Trong kỹ thuật blockchain của bitcoin, các thương lượng được cập nhật liên tục theo thời gian thực và tránh được việc ghi trùng 2 lần. Đấy cũng chính là lý do khiến bitcoin hoàn toàn có thể trở thành 1 loại tiền tệ được dùng phổ biến mà không cần đến những nghiệp vụ quản lý của NHTW. kỹ thuật blockchain đang có tác động tới phổ thông ngành nghề. Doanh nghiệp quản lý tài sản Everledger đã đăng ký thông báo cho hơn 1 triệu viên kim cương để theo dõi chúng tốt hơn bằng công nghệ blockchain. Maersk - công ty vận chuyển biến to nhất toàn cầu - gần đây đã hoàn thành việc thể nghiệm ứng dụng blockchain vào theo dõi hàng hóa. Những nhà băng muốn áp dụng blockchain để hạn chế bộ máy quản lý các giao chuyển dịch tiền hay đầu cơ hiện đang to kềnh và thiếu chính xác. 1 Vài đơn vị khác thì muốn dùng blockchain để theo dõi con người. Giáo sư Kevin Werbach của trường kinh doanh Wharton (ĐH Pennsylvania) thậm chí cho rằng blockchain còn cho phép con người lập ra những đất nước ảo với các lệ luật của riêng mình. Có mặt trên thị trường từ cuối năm 2014, cho tới hiện tại, đất nước ảo Bitnation đã có dân số khoảng 1.500. Bất cứ người nào cũng có thể trở thành công dân, được cấp hộ chiếu ảo và còn có thể thành thân, bất kể quốc tịch ngoài đời của họ. Các "công dân" được mã hóa, các đàm phán được trả tiền bằng tiền ảo.
 3. Mark Gates, tác fake cuốn sách ‘Blockchain – Ultimate guide lớn understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts and the future of money’ (Tạm dịch: Blockchain – Giới thiệu về kỹ thuật blockchain, bitcoin, tiền mật mã, hợp đồng thông minh và ngày mai của tiền tệ) đã kể đến 1 số điểm bất ổn của kỹ thuật này. mặc dù đã giảm khoảng 30% so với mức đỉnh hơn 19.000 USD/ bitcoin thiết lập hồi giữa tháng 12/2017, giá của đồng bạc mật mã này hiện tại cũng đã tăng hơn 13 lần tới 1 năm và vẫn chưa chấm dứt cơn sốt mà nó gây ra trên toàn toàn cầu. trong khoảng khóa ‘bitcoin’ thậm chí còn là một trong 2 trong khoảng khóa được tìm kiếm rộng rãi nhất của hạng mục Tin tức (News) trong năm 2017, trong tổng số 15 hạng mục được Google ban bố mới đây . dù rằng vậy, rộng rãi chuyên gia trong ngành vốn đầu tư tiền tệ ko Đánh giá cao trị giá của đồng tiền mật mã này. Đặc thù, Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, và Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, còn thẳng thắn tuyên bố Bitcoin là một trò lừa đảo và quan niệm rằng những người nào ‘đầu tư’ vào đồng tiền này trước sau cũng sẽ mất trắng số tiền mình có. đọc thêm : pi coin lên sàn khi mà bitcoin nhận được phổ thông quan điểm thụ động, thì blockchain , phương pháp đứng đằng sau nó, đã trở nên thuật ngữ quan trọng thường được nói đến trong các cuộc đàm đạo về kỹ thuật. Những nhà đầu cơ và những tổ chức tài chính hầu như thường để ý đến bitcoin, nhưng họ khởi đầu chú ý tới kỹ thuật blockchain. những người ủng hộ công nghệ blockchain vẫn không dừng ca ngợi về các lợi ích mang tính đột phá mà công nghệ này đem lại. Họ thậm chí còn nghĩ rằng những đột phá này có thể là bước đột phá kỹ thuật sẽ thay đổi phổ thông lĩnh vực công nghiệp. Họ không giới hạn nói về những ích lợi của kỹ thuật blockchain như tính sáng tỏ, loại bỏ được những đơn vị trung gian, tính phi tụ hội, độ bảo mật, tiết kiệm giá cả hay tăng cường tốc độ giao dịch. Phải chăng kỹ thuật blockchain ko có bất kỳ một điểm yếu nào? Đây có đích thực là công nghệ đột phá và sẽ đổi thay một loạt ngành nghề công nghiệp giống như những người ủng hộ nó ca tụng? xem thêm tại : giá của pi network vừa mới đây, Mark Gates, tác giả cuốn sách ‘Blockchain – Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts and the future of money’ (Tạm dịch: Blockchain – Giới thiệu về kỹ thuật blockchain, bitcoin, tiền mật mã, hiệp đồng sáng tạo và ngày mai của tiền tệ) đã đề cập đến 1 số điểm bất ổn của kỹ thuật này. Thiếu tính riêng tây lên đường trong khoảng tính phi tụ hội, blockchain là một màng lưới trong đó phần đông những đàm phán trong màng lưới đấy đều có thể được truy hỏi xuất ngược bởi bất kỳ thành viên nào. Nếu như các bạn thanh toán hàng hóa tại một cửa hàng mà mạng thanh toán tại cửa hàng được sử dụng kỹ thuật blockchain, chủ shop có thể thấy giao dịch ấy trên blockchain và tiện lợi truy hỏi xuất xem khoản tiền đấy được gửi từ ví nào. Thậm chí, họ còn có thể kiểm tra số dư account đấy cũng như đầy đủ những thương lượng gửi, rút tiền hoặc trả tiền khác trong khoảng tài khoản của bạn. xem thêm : sàn binance có uy tín không Ý tưởng về một blockchain phi tập hợp sản xuất rõ ràng, công khai từng giao dịch đơn lẻ trong màng lưới đã trở thành nỗi lo âu của nhiều người. Điều này cũng gây ái ngại rằng đa dạng máy tính hoạt động trên màng lưới blockchain quy mô to tại những đất nước như Nga hay Trung Quốc, nơi tình huống tầy công nghệ cao và thông báo tư nhân có thể bị lợi dụng để gây hại cho những người sinh sống và khách du lịch đến tất cả quốc gia đấy. mặc dù có nhiều blockchain phi tập hợp sản xuất mức độ bảo mật thương lượng cao hơn hoặc dừng người có thể truy vấn cập để theo dõi thông báo, nhưng Bitcoin, Ethereum và rộng rãi đồng tiền mật mã khác ko vận hành theo cách đó và hiện tại ko có kế hoạch cải thiện tính tây riêng cho thương lượng hay account. tham khảo thêm : đào coin trên điện thoại những trắc trở về bảo mật Trong các hệ thống bảo mật phê chuẩn bên trung gian, chả hạn như nhà băng, nếu một người chẳng chú ý mật khẩu, họ có thể nhờ nhà băng nơi họ mở tài khoản cấp lại bằng cách chính xác tại chi nhánh. Tuy thế, trong màng lưới blockchain không có bên trung gian (Peer-to-Peer), một người xem nhẹ khóa cá nhân của mình sẽ không có cách nào truy vấn cập vào khoản tiền tài họ. Tính bảo mật quá cao này đôi khi gây rối rắm cho người dùng. Một vài người thậm chí còn lưu mã khóa cá nhân bằng tin nhắn, email hoặc chép ra giấy, điều này có thể cho ra các lỗ hổng bảo mật, và biến sự an toàn thành không an toàn. Một tuổi teen người Anh tên James Howells gần đây trở thành nổi danh sau khi cho biết anh đã tình cờ vứt bỏ một ổ cứng cũ chứa mã khóa hơn 7.000 bitcoin, tương đương sắp 100 triệu đô la Mỹ với giá hiện tại. Rủi ro từ tiến công quá bán Một giao dịch trong màng lưới blockchain sẽ được ghi lại ví như trên 50% số máy trong màng lưới công nhận nó là đúng. Sau khi đã được ghi lại, đàm phán ấy đa số sẽ chẳng thể bị đổi thay, trừ lúc có chí ít trên 50% số máy trong mạng lưới cùng xác nhận đàm phán đó. Về mặt thực tại, việc này rất khó xảy ra. Tuy vậy trên lý thuyết, giả dụ một người (hoặc lực lượng người) có khả năng kiểm soát trên 50% số máy trong mạng lưới blockchain, họ có thể kiểm soát được các thương lượng trên màng lưới này. Một cuộc tấn công quá bán trên màng lưới blockchain thường được coi là bất khả thi trong thực tế vì để kiểm soát 1 số lớn trên màng lưới lưới là rất khó khăn. Tuy thế, có phổ quát nông trại khai thác khổng lồ đặt tại Trung Quốc, Nga và phổ biến nơi khác trên toàn cầu nắm quyền kiểm soát phần nhiều công suất tính toán trong mạng lưới blockchain. Nếu như các nông trại khai thác khổng lồ này kết liên lại với nhau, họ có khả năng chiếm dụng mạng lưới blockchain và thao túng vì lợi ích riêng. chi phí khai thác những khối mới càng ngày càng cải thiện Thuật toán chứng cứ xử lý (Proof of Work) mà phổ thông mạng lưới blockchain sử dụng bắt buộc chứng thực rằng các nguồn lực và công suất tính toán được đóng góp vào màng lưới trước lúc một khối được bổ sung vào mạng. Bằng chứng này được biểu thị dưới dạng lời giải cho một mảnh ghép được thêm vào khối để màng lưới xác nhận xem có chính xác hay không. Giải đáp mảnh ghép này cần điện năng và công suất tính toán ngày một to. GIáo sư John Quiggin thuộc Đại học Queensland đã tính ra rằng cứ nửa giờ, mạng Bitcoin sử dụng một lượng điện năng sắp tương đương với lượng điện các hộ gia đình thường ngày tại Mỹ tiêu thụ trong một năm. Giả định mỗi hộ thường ngày tại Mỹ tiêu thụ tự 10.000 tới 12.000 kWh mỗi năm, lượng điện này gần bằng lượng điện cấp thiết để đáp ứng 4 Bitcoin. Hơn nữa, độ khó của những khối mới của mạng blockchain ngày một tăng cường, nên lượng tiêu thụ điện năng cũng sẽ tăng, điều này khiến giá cả càng cao và đòi hỏi càng phổ thông nguồn lực để vận hành blockchain dùng thuật toán chứng cứ xử lý (Proof of Work) trên quy mô to.
 4. Do giá Bitcoin giảm sâu, giá cả bỏ ra để “đào” (mine) một đồng bạc ảo này đã trở thành lớn hơn giá thương lượng Bitcoin trên thị trường... Hãng tin Bloomberg dẫn một Báo cáo từ nhà băng Mỹ JPMorgan Chase cho biết giá cả làng nhàng trên thế giới để "đào" một đồng Bitcoin trong quý 4/2018 là 4.060 đô la. Hiện nay, Bitcoin đang thương lượng ở giá bán dưới 3.600 đô la Mỹ, có tức thị "đào" Bitcoin ko còn là một công tác hấp dẫn. Tuy vậy, có sự chênh lệch to trong mức giá tại những mỏ Bitcoin ở các nơi không giống nhau trên toàn cầu, đồng nghĩa có những mỏ vẫn có lãi và có các mỏ lỗ nặng. đọc thêm tại : sàn pi các mỏ đào Bitcoin ở Trung Quốc thường có chi phí rẻ hơn, với chi phí vào khoảng 2.400 USD/Bitcoin, nhờ mua được điện giá phải chăng từ các cơ sở phát điện như lò luyện nhôm dư thừa công suất - JPMorgan Chase cho hay. Tiền điện thường là khoản chi phí to nhất đối với những mỏ tiền ảo, bởi những mỏ này dùng các giàn máy tính "khủng" có mức tiêu thụ điện năng cao để xử lý những lô dữ liệu lớn nhằm cho ra Bitcoin. xem thêm : tỷ giá pi network "Giá Bitcoin rớt từ mức khoảng 6.500 đô la Mỹ trong phần nhiều thời kì của tháng 10 xuống dưới 4.000 đô la hiện nay đã đẩy tỷ suất lợi nhuận xuống ngưỡng âm đối với các mỏ đào Bitcoin ở khắp mọi nơi, trừ các mỏ có chi phí đào thấp ở Trung Quốc", Báo cáo có đoạn viết. Do thua lỗ, phổ quát mỏ Bitcoin có giá cả cao được dự báo sẽ bắt buộc đóng cửa, những nhà phân tách của JPMorgan Chase Đánh giá. Tuy thế, đến thời khắc hiện tại, điều này chưa xảy ra. Trong vòng khoảng 1 năm qua, tỷ trọng sản lượng Bitcoin của các mỏ ở Czech, Mỹ và Iceland trên thực tại còn cải thiện nhẹ. xem thêm : mua coin bằng thẻ tín dụng nếu như có các mỏ Bitcoin "đầu hàng", thì các mỏ bám trụ có thể sẽ hưởng lợi, bởi họ sẽ nhận được phổ biến Bitcoin hơn với mức tiêu thụ năng lượng như cũ. Giả dụ chỉ có những mỏ giá thấp ở Trung Quốc duy trì hoạt động, thì giá vốn của việc đào Bitcoin sẽ giảm dưới 1.260 đô la, theo Con số. tuy thế, do biến động giá quá mạnh, Bitcoin cũng như các đồng tiền phương pháp số khác khó có thể được coi như một kênh lưu trữ trị giá tốt, thậm chí là một kênh đầu cơ để phổ thông hóa danh mục, JPMorgan Chase Đánh giá. "Ngay cả trong các kịch bản cực đoan như suy thoái kinh tế hay khủng hoảng vốn đầu tư, có phổ thông kênh đầu tư có tính thanh khoản tốt hơn cơ mà đỡ phức tạp hơn để chi tiền thay vì tiền ảo", báo báo viết. đọc thêm : app đào tiền ảo trên điện thoại Trong 2018, giá Bitcoin sụt 74%, trong khi chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ chỉ giảm 6,2%.
 5. Vị tỷ phú người Nhật Bản từng đầu tư một khoản hơi lớn vào đồng tiền điện tử này ở thời khắc giá của nó đang đạt đỉnh. Masayoshi Son, nhà tỷ phú sáng lập nên tập đoàn SoftBank, từng đầu tư một khoản tiền to vào Bitcoin khi giá của đồng bạc điện tử này còn ở công đoạn đỉnh cao, nhưng sau đấy đã mất trắng hơn 130 triệu USD khi "thanh lý" sạch số Bitcoin đó. Ông Son, người khởi động quỹ đầu tư mạo hiểm to nhất thế giới dựa vào tầm nhìn đầu tư dài hạn của mình, đã tiến hành khoản đầu cơ đề cập trên theo giới thiệu của một doanh nghiệp chuyên về Bitcoin mà SoftBank đã sắm lại vào năm 2017. xem thêm tại : pi network bên trung quốc thời điểm ông Son đầu tư vào Bitcoin được cho là ngay đỉnh điểm của cơn bão Bitcoin hồi cuối năm 2017, sau khi đồng bạc mã hóa này đã tăng gấp 10 lần về mặt giá trị trong năm đó. Số tiền đầu cơ của ông Son ko rõ là bao lăm, nhưng Bitcoin đạt đỉnh sắp 20.000 USD vào giữa tháng 12/2017, và ông Son đã bán số Bitcoin mình sở hữu vào đầu năm 2018 sau lúc đồng bạc này tụt dốc ko phanh. Tính tới thứ 2 mới đây, giá trị của 1 Bitcoin chạm mốc 5.381,05 đô la. Ông Son nức tiếng với những quyết định đầu cơ chớp nhoáng và những lần đặt cược đầy mạo hiểm, phần lớn trong số đấy đều được đền đáp và mang đến cho ông tăm tiếng cũng như tiền tài khổng lồ. Vị tỷ phú này từng quyết định chống lưng cho tập đoàn Alibaba của Trung Quốc sau khi bỏ ra chỉ 5 phút chuyện trò với nhà sáng lập Jack Ma. Lần khác, ông Son chỉ mất đúng nửa tiếng đồng hồ để đưa ra quyết định bật đèn xanh cho một khoản đầu cơ 200 triệu đô la vào một startup trồng rau trong nhà. xem thêm : giá đồng pi Cú "trượt chân" khi đầu tư vào Bitcoin của ông Son là thí dụ nhãn tiền cho thấy ngay cả những nhà đầu tư ấm no và tinh tường hàng đầu trên toàn cầu cũng phải lao đao giữa cơn cuồng tiền mã hóa. Với giá trị ròng rã ước lượng 19 tỷ đô la Mỹ, khoản tiền 130 triệu USD kia đối với ông Son cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, nhưng nó vẫn khiến tăm tiếng của ông - một nhà đầu tư nhẫn nại và nhìn xa trông rộng - bị tác động phần nào. Được biết, người đã thôi thúc ông Son đầu tư Việc đầu tiên là Peter Briger, đồng chủ toạ điều hành tài sản của tập đoàn Fortress Investment. SoftBank đã thâu tóm Fortress vào tháng 2/2017, qua đấy được hưởng khoản dự trữ Bitcoin cộng với các nguồn quỹ đầu cơ truyền thống của công ty này. Fortress dưới thời Briger đã tậu Bitcoin lần đầu vào năm 2013, lúc tiền mã hóa vẫn là một phương pháp mới mẻ, chính yếu được sử dụng trong tậu bán trên các trang web đen. Ở thời khắc SoftBank hoàn tất mọi ký hợp đồng tậu lại Fortress, doanh nghiệp này đang năm giữ số Bitcoin có trị giá hơn 150 triệu đô la Mỹ. xem thêm : mua coin bằng thẻ tín dụng Ông Son xây dựng nên SoftBank chính yếu xoay vòng vo những khoản đầu tư dài hạn về phương pháp, đồng thời sử dụng uy tín của mình để lập nên quỹ đầu tư SoftBank Vision Fund giá trị 100 tỷ đô la. Vision Fund được chống lưng bởi quỹ đầu cơ chính phủ của Ả-rập Saudi, sở hữu cổ phần khá to tại Uber Technologies Inc và WeWork Cos, và chính là công ty đã giúp nâng tầm trị giá của một số công ty phương pháp cá nhân lớn nhất toàn cầu. Vision Fund sắp phải đối mặt với một bài thử với đợt IPO gần diễn ra của Uber. Được biết đợt IPO này nhắm đến Con số 100 tỷ USD, thấp hơn các hy vọng trước đây nhưng vẫn cao hơn số vốn mà quỹ của ông Son đã đầu tư vào. Ngay cả khi có tầm nhìn về phương pháp của mai sau, vấn đề to nhất của SoftBank là cổ phần trong công ty điện thoại di động Mỹ Sprint. Thỏa thuận ký kết vào năm 2013 khiến gã khổng lồ viễn thông rơi vào tình huống nợ nần, trong khoảng đấy tránh được các lựa chọn đầu cơ của hãng. xem thêm : app đào coin trên ios Tuần trước, có thông báo cho biết thương vụ sáp nhập Sprint và T-Mobile đã bị trì hoãn bởi các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ, lúc họ giãi bày quan ngại rằng một thỏa thuận toàn cổ phiếu sẽ khiến tính cạnh tranh bị doạ dọa. Sprint, khi này đang Hi vọng ký hợp đồng sẽ được chuẩn y, cho biết: "Sprint đang trong một tình huống rất khó khăn và nó đang tồi tệ hơn nữa. Sprint đang ko đi trên tuyến phố cạnh tranh bền vững".
 6. Chỉ vì một lầm lẫn khi thiết lập trị giá coinbase để đào bitcoin, hãng Bitmain đã mất trắng 12.5 BTC sau khi đào được một block. Theo Báo cáo của BitMEX Research, bộ phận phân tích của sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX, Bitrmain – hãng sở hữu bể khai thác tiền mã hóa Antpool và cũng là một người đồ sộ trong toàn cầu tiền mã hóa – vừa "ném qua cửa sổ" một lượng Bitcoin giá trị gần 150.000 đô la Mỹ. Vào ngày 10 tháng Sáu, mạng Bitcoin đã khước từ một block của Antpool sau lúc nó đã được đào, điều này cũng có nghĩa là hủy bỏ hoàn toàn số tiền thưởng 12,5 BTC (trị giá khoảng 146.200 USD) cho nhà khai thác. Bất kỳ nguồn tài nguyên đã dành cho việc đào block đấy giờ cũng như "đổ xuống sông, xuống bể". Nhưng vì sao block của Antpool lại bị từ khước lúc nó đã được khai thác. xem thêm : pi network trung quốc thương lượng Coinbase bình thường mạng Bitcoin sẽ thưởng đồng BTC cho những nhà khai thác tiền mã hóa lúc thêm thành công một block vào chuỗi blockchain của nó. Để đòi được phần thưởng này, Trước tiên họ phải bổ sung "giao dịch coinbase" vào các block. (Giao dịch coinbase là đàm phán Việc đầu tiên của block, phải do nhà khai thác cho ra để đòi tiền thưởng cho việc tạo nên block – Như thế nên đừng nhầm nó với sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase). xem thêm : 1 pi bằng bao nhiêu USD lúc mạng Bitcoin chấp thuận các block, nhà khai thác sẽ đi thu thập những đàm phán coinbase. Có một quy tắc khi làm điều này: trị giá của đàm phán phải bằng số tiền do giao thức Bitcoin lập ra, hiện đang là 12,5 BTC (tương đương 146.200 USD). Thống kê này được lên lịch sẽ giảm một nửa sau mỗi 300 ngày. Để đảm bảo những nhà khai thác cho ra những block chính xác theo luật lệ như trên, một node số đông của bitcoin sẽ tự động từ chối những block không liên quan được giao thức. tham khảo thêm : binance lừa đảo Hiện tại những giao dịch coinbase phải có trị giá bằng 12,5 BTC Theo Báo cáo của BitMEX Research, mạng Bitcoin khước từ block của Antpool khi nó tiến hành một đàm phán coinbase không chuẩn xác. Cụ thể hơn, thay vì có giá trị 12,5 BTC như giao thức quy định, một ai đấy khi đào được block này nghe đâu đã bắt buộc số tiền thưởng là 13,26 BTC (tương đương 154.700 USD). Con số này bằng giá trị một đàm phán coinbase chính xác (12,5 BTC) cộng với tổng phí giao dịch can hệ. "giá trị của giao dịch coinbase trở nên quá cao, chắc hẳn là do ai đó đã tính thêm cả phí giao dịch vào, Vì thế gây ra lỗi và bản thân thương lượng không được ưng ý." Dòng tweet của BitMEX Research cho biết. Xem thệm : app đào coin trên android Thật quá lãng phí lúc Bitmain đã đánh mất gần 150.000 đô la chỉ vì một sai sót nhỏ khi thiết lập trị giá thương lượng coinbase – một bước quá quen thuộc với hãng khai thác bitcoin gạo cội như Antpool. Hiện Bitmain vẫn chưa phản hồi lại đề xuất bình luận từ trang tin Hard Fork.
 7. không chỉ ăn cắp khoảng 10 triệu USD của Microsoft, viên chức này còn lợi dụng các nhà cung cấp đặc trưng của Bitcoin để xóa vết tích và tẩy rửa số tiền bẩn này. Theo trang tin Fox Newx, các nhà chức trách Mỹ vừa kết tội một cựu kĩ sư phần mềm của Microsoft tội lừa đảo qua thư tín lúc móc túi một lượng tiền mã hóa trị giá 10 triệu đô la Mỹ từ người khổng lồ kỹ thuật này. Volodymyr Kvashuk, 25 tuổi, công dân Ukraina hiện đang sống tại Washington, vốn là viên chức chịu nghĩa vụ thể nghiệm nền móng bán sỉ trực tuyến của Microsoft. Dù chương trình thí điểm này ko cho phép thương lượng các sản phẩm vật lý, nó vẫn cho phép anh này được tiếp cận việc mua bán những thẻ quà tặng của công ty. đọc thêm tại : pi coin lên sàn Chính vì vậy, viên chức này bị kết tội đã dùng các tài khoản thử nghiệm trên shop trực tuyến của Microsoft để ăn cắp những thẻ quà tặng này, sau ấy bán lại chúng trên những website khác để đổi lấy tiền thật. Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, để xóa vết tích và nguồn gốc số tiền phi pháp của mình, Kvashuk đã dùng "dịch vụ trộn lẫn" của Bitcoin (Bitcoin mixing service), nhằm tách biệt hoạt động sắm bán Bitcoin với tính danh của mình, trước khi chuyển số tiền thu được từ các thương vụ này vào account ngân hàng. xem thêm tại : giá đồng pi network hôm nay những dịch vụ này sẽ làm đảo lộn số lượng Bitcoin trong account, làm cho việc lần ra vết tích trong lịch sử thương lượng trở thành khó khăn hơn. Cảnh sát cho biết, Kvashuk bắt đầu hoạt động của mình bằng những thương vụ "nhỏ" với số tiền chỉ khoảng 10.000 đô la thông qua tính danh trong khoảng account nhân viên của riêng mình. Nhưng sau ấy, lúc quy mô những vụ trộm đạt đến trị giá cả triệu đô la Mỹ, Kvashuk được cho đã sử dụng các account can dự tới cả các đồng nghiệp khác nữa. Tổng cộng Kvashuk đã làm ăn trộm các thẻ quà tặng giá trị tới 10 triệu đô la của Microsoft. xem thêm : mua coin bằng thẻ tín dụng Trong 7 tháng hoạt động phi pháp của mình, những nhà chức trách ước tính, anh này đã lén lút chuyển vào tài khoản nhà băng của mình hai,8 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có vậy Kvashuk còn bị cáo buộc tìm một chiếc Tesla giá 160.000 đô la và một ngôi nhà ven hồ trị giá 1,6 triệu USD bằng số tiền phi pháp này. xem thêm tại : đào coin trên điện thoại những nhà khảo sát nội bộ của Microsoft đã đối chất với Kvashuk vào tháng Năm năm 2018 và đến tháng sau ấy, viên chức này đã bị công ty thải hồi. Theo tuyên bố của DOJ, vụ việc này hiện đang được cơ quan mật vụ Mỹ và đội ngũ chống tù mạng của Sở Thuế vụ Mỹ khảo sát. nếu bị kết án, Kvashuk có thể phải đối mặt với 20 năm tù túng giam và số tiền phạt 250.000 đô la.
 8. Tên lừa đảo bị lừa đảo lúc đang lừa đảo. Ben Perrin là một chuyên gia về tiền mã hóa và là chủ nhân của một show hướng dẫn nghiên cứu bitcoin trên YouTube. Cứ Nhìn vào kênh YouTube và những trang mạng thị trấn hội khác của anh là biết. Chỉ cần xem video của Ben 10 giây thôi, bạn sẽ thấy anh có tri thức ra sao về các loại tiền điện tử, và bỏ ra 30 giây để xem tất cả danh mục video Ben từng đăng chuyên chở, các bạn sẽ thấy anh này từng tung ra 1 vài video về nạn lừa đảo bitcoin. Do đó quả là ngạc nhiên lúc có một tên lừa đảo bitcoin tậu cách lừa đảo Ben thông qua account Instagram, và thậm chí còn gửi cho anh này một ít bitcoin của chính hắn để làm tin nữa! đọc thêm : sàn pi network Vụ việc hãn hữu này được Ben đăng tải trên blog hôm thứ hai tuần qua. Trong đoạn đối thoại giữa anh và tên lừa đảo, Ben đã lật ngược thế cờ và thuyết phục tên lừa đảo gửi cho mình 50 đô la - số tiền này đã được Ben chuyển cho quỹ từ thiện. "Sáng hôm đó, tôi thức dậy và thấy một tin nhắn trong khoảng một kẻ rõ ràng là lừa đảo, hứa sẽ mang lại cho tôi cả gia tài ví như tôi cho hắn vài bitcoin" - Ben viết. &Amp;Amp;Quot;Thay vì bảo tên này quên đi, tôi sử dụng Photoshop, mua 1 vài giao dịch bỗng dưng, và câu kéo tên này để dạy cho hắn một bài học". đọc thêm : giá pi Tên lừa đảo kể với Ben rằng sẽ giúp khoản đầu tư bitcoin của anh tăng cường gấp đôi giá trị trong vòng 24 giờ (ảnh trên). Ben nhái vờ ngây thơ và tỏ ra thận trọng. Anh này photoshop một bản Con số ví bitcoin, sau ấy buộc phải tên lừa đảo gửi cho anh ít tiền để thử xem có sai sót gì ko. lúc tên lừa đảo từ khước, Ben fake vờ nói rằng vừa có một người khác tên "Stu Reid" Mọi chi tiết liên hệ: với anh để đưa ra lời mời như vậy. Ben kể với tên lừa đảo là "Stu" đã gửi cho anh một khoản tiền làm tin khiến tên này tin trặc cổ và quyết định gửi cho anh một khoản tiền tương tự, Hi vọng sẽ hớt được tay trên của gã "Stu" lạ hoắc kia trước khi gã bòn sạch số bitcoin của Ben. đọc thêm : sàn binance lừa đảo "Tôi đề cập là tôi rất vinh dự được đầu tư 20.000 USD với họ giả dụ họ gửi lại cho tôi 100 USD thôi, rồi sau này tôi sẽ gửi trả lại họ, chỉ để bảo đảm mọi thứ đều hợp pháp thôi mà" - Ben kể. Tên lừa đảo rốt cuộc đồng ý gửi cho Ben một nửa số tiền đề nghị - tức 50 đô la. Nhận tiền xong, Ben mới mách nhỏ là anh đã lừa lại tên lừa đảo và anh đã mang số tiền hắn vừa gửi đi làm từ thiện rồi. Trang tin CBS News công nhận rằng Ben đã nhận được khoản tiền và gửi sang cho Bitcoin Venezuela - một đơn vị dùng tiền mã hóa để tương trợ nhân đạo. xem thêm : mua coin bằng visa Ben kể anh ko phải có dự kiến tiếp diễn lừa mấy gã lừa đảo - anh chỉ nhân cơ hội này để chỉ dẫn cho những người mới tham gia vào cuộc chơi đầy phức tạp này cách giảm thiểu bị lừa mà thôi. nếu như hứng thú, bạn có thể theo dõi nguyên văn đoạn hội thoại giữa Ben Perrin và tên lừa đảo bitcoin tại đây.
 9. Website M******* ngừng phân phối nhà sản xuất khóa iCloud trong khoảng xa và khởi đầu chuyển sang tống tiền các người dùng trước đây bị khóa iCloud, bắt buộc họ trả một khoản tiền tính bằng Bitcoin để mở khóa. Ngày 17/10, trên những hội nhóm phương pháp trong nước đã rộ lên thông báo về một website mang tên M*******, cho phép bất kỳ ai cũng có thể khoá iCloud của bất kỳ chiếc iPhone nào, miễn rằng biết được số IMEI/Serial Number và tính năng Find My iPhone của chiếc máy đó ở trạng thái tắt. Do để sử dụng website này là hoàn toàn miễn phí, rộng rãi người đã lợi dụng nó nhằm mục tiêu phá hoại. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã ghi nhận cực nhiều trường hợp người dùng iPhone tại Việt Nam tự nhiên bị khoá iCloud. tham khảo thêm : pi network bên trung quốc Chiều ngày 20/10, website M******* đã bất ngờ ngừng cung cấp nhà cung cấp khoá iCloud từ xa với lý do "Apple đã vá lỗi". Thế nhưng, website này khởi đầu chuyển hướng sang tống tiền các bạn trước đây đã bị khoá iCloud, đề xuất họ trả tiền để mở khoá trang bị của họ xem thêm tại : giá đồng pi network Cụ thể, để có thể mở khoá iCloud một thiết bị trước đây đã bị khoá bởi M*******, người mua sẽ phải trả 0.00882238 BTC (Bitcoin). Ở thời khắc chiều ngày 20/10, số tiền này tương đương với khoảng 1.6 triệu đồng. Cũng như phổ thông hoạt động tù túng trên mạng, việc dùng hình thức trả tiền là tiền điện tử giúp che lấp danh tính thật của chủ mưu và gây cạnh tranh cho công việc khảo sát. tham khảo thêm : mua coin bằng thẻ tín dụng Trước đó, 1 số nhà sản xuất tại Việt Nam cũng nhận mở khoá những chiếc iPhone bị khoá iCloud bởi M******* với mức chi phí khoảng 1.8-2 triệu đồng. tuy vậy, với thông báo Apple sẵn sàng hỗ trợ mở khoá iCloud cho các nạn nhân của M******* một cách hoàn toàn miễn phí, chúng tôi khuyến cáo quý khách không chi trả phí cho M******* để mở khoá iCloud. xem thêm tại : đào coin bằng điện thoại quý khách có thể Liên hệ theo: với tổng đài tiếng Việt của Apple là 18001127 (miễn phí, thời kì hoạt động 9h-18h từ T2-T6) để được hỗ trợ. Thêm nữa, người dùng cũng có thể đề nghị viện trợ qua website của Apple tại liên hệ chọn Apple ID, sau đấy chọn iCloud, FaceTime và Tin nhắn.
 10. Giá Iridium đã tăng 131% bắt đầu từ đầu tháng 1, vượt xa mức tăng cường 85% của Bitcoin. Iridium là kim khí đang khiến mọi loại hàng hóa, nhắc cả Bitcoin, "hít khói" trong năm nay lúc nói tới đà tăng. Tuy nhiên, thách thức với các nhà đầu cơ là tìm Iridium. Đây là một trong các kim loại quý thảng hoặc nhất toàn cầu, là một sản phẩm phụ của công đoạn khai thác bạch kim và palladium. Giá Iridium đã cải thiện 131% từ khi đầu tháng 1, vượt xa mức tăng 85% của Bitcoin. Đà cải thiện diễn ra do sự gián đoạn nguồn cung trong năm mới đây và nhu cầu sử dụng màn hình điện tử tăng cường lên, theo tập đoàn tinh luyện Heraeus Group. tham khảo thêm : sàn giao dịch pi Theo dữ liệu của Johnson Matthey Plc, Iridium đã tăng lên 6.000 USD/ounce, đắt gấp 3 lần vàng. Trong một thị phần nhỏ hơn nhiều so với các kim khí cùng lực lượng bạch kim, thì những vấn đề về cung cấp, khai thác Iridium đều có tác động mạnh đến chi phí. Không chỉ vậy, việc đặt cược vào giá kim khí này cũng ko phải tiện lợi, bởi nhu cầu bị chi phối bởi các đối tác sử dụng cho mục tiêu công nghiệp. Iridium không được đàm phán trên thị phần chứng khoán hay phê chuẩn các quỹ ETF. Theo đấy, nhà đầu tư nhỏ lẻ bị ngừng số lượng trong khoảng 1 vài nhà thương lượng và những nhà đầu tư lớn sắm vào nhằm mục đích đưa Iridium đến thẳng dịch vụ. đọc thêm : giá đồng pi Jay Tatum – giám đốc danh mục đầu cơ tại Valent Asset Management, cho hay: "Thời gian cung ứng (lead time) ở phía nguồn cung quá dài để tăng nguồn cung kịp thời. Biện pháp ngắn hạn duy nhất là tầm giá hiện tại tăng cường cao sẽ khiến rộng rãi người bán ra lượng kim loại họ đang nắm giữ." sức hút của Iridium một phần đến từ tình huống đầu tư vào sản xuất bạch kim còn hạn chế, vốn được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực mạ tự động (autocatalyst) để khắc phục phát thải. Khi mà ấy, những nhà đầu tư lại cân kể về khả năng gia tăng nhu cầu đối với bạch kim từ kỹ thuật hydro mới thay vì chuyển sang sử dụng tàu điện. đọc thêm tại : binance lừa đảo Triển vẳng về nguồn cung thấp cũng đẩy giá tiền của các loại bạch kim khác. Giá Palladium hiện đang thấp hơn mức đỉnh khoảng 9%, rhodium đã chạm mức cao kỷ lục là 29.800 USD/ounce trong tuần này và ruthenium cũng đạt mức cao nhất trong gần 13 năm. Iridium là một trong các nguyên tố thi thoảng nhất hành tinh, là kim khí cứng thuộc lực lượng bạch kim. Với khả năng chống ăn mòn cao, Iridium được dùng trong những nồi nung làm tái kết tinh của các chất bán dẫn ở nhiệt độ cao, những điện cực trong phân phối clo, và máy phát nhiệt điện đồng vị phóng xạ được dùng trong tàu vũ trụ ko người lái. Trong phân phối ôtô, iridium được dùng làm bugi đánh lửa. đọc thêm tại : mua coin bằng visa
 11. khi mà Tesla đang quyết tâm thúc đẩy nhu cầu thanh toán bằng Bitcoin nhưng có lẽ sẽ chẳng ai học theo họ. Tuần trước ông Elon Musk vừa thông báo Tesla sẽ hài lòng sử dụng bitcoin để trả tiền lúc tậu những mẫu xe của họ ở Mỹ. Đối với những người đều đặn theo dõi Twitter của vị tỷ phú này, có lẽ quyết định này sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn, lúc ông đều đặn cho thấy sự nhiệt huyết của mình với những loại tiền mã hóa này. Không chỉ có thế, Bitcoin cũng như các loại tiền mã hóa khác cũng cho thấy chúng đang lôi kéo sự chú ý như thế nào khi các Báo cáo Báo cáo cũng cho thấy lượng kiếm tìm với những từ khóa liên quan đến Bitcoin hay những loại tiền mã hóa đã tăng cường hơn 10 lần từ tháng Một năm nay. tham khảo thêm : tiền ảo pi lên sàn tuy thế, không Như vậy nên mà Hi vọng đa dạng công ty sẽ noi gương Tesla lúc hài lòng Bitcoin làm phương tiện thanh toán cho mình. Ngay cả những chuyên gia tiền mã hóa cũng quan niệm rằng đây là một chọn lọc ko dài lâu cho chính Tesla hay bất cứ đơn vị nào khác. Dưới đây là 4 nhân tố chính dẫn tới lời khuyên của các chuyên gia này. Tính biến động mạnh Với giá trị vốn hóa hiện vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ, Bitcoin đã nhanh chóng giành được vị thế của một kho lưu trữ giá trị cho các tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu. Nhưng theo Megan Kaspar, đồng sáng lập của hãng đầu cơ vào tiền mã hóa Magnetic, biến động tính theo giờ của đồng tiền mã hóa này khiến nó hết sức nao núng, ko vững chắc và là một kĩ thuật trả tiền đầy tốn kém cho những doanh nghiệp. đọc thêm tại : 1 pi network bằng bao nhiêu tiền việt nam Điều này biến Bitcoin thành "một công cụ bàn thảo tồi" và phương pháp thanh toán đầy rủi ro để trở nên một loại tiền tệ. Những dao động thất thường về giá của nó có thể ảnh hưởng bị động đến khả năng trả tiền bằng Bitcoin của quý khách. Một chuyên gia kỹ thuật tài chính khác cho rằng quyết định của ông Musk giống như một thí nghiệm nhằm đo lường doanh thu tiềm năng và loại khách hàng cho sản phẩm của ông. Thao tác đi này có thể là một trong những phép thử của nhà cung cấp ô tô điện này đối với những công thức trả tiền của mình. Đối với các doanh nghiệp khác, thật khó cảm thấy thả sức lúc hài lòng một loại tiền tệ có thể động dao dữ dội trong một ngày như Bitcoin. Anthony Denier, CEO của WeBull, cho biết: "Bạn có thể thấy chỉ 1 vài tổ chức dám tiến hành thao tác nhảy này, nhưng rất nhiều công ty khác sẽ khá cổ hủ về tài chính và ko nhảy đầm theo xu thế này quá nhanh." đọc thêm tại : sàn binance lừa đảo Phí thương lượng cao Để đảm bảo đàm phán đi qua màng lưới tiền mã hóa, một quý khách thường phải trả một khoản phí "khai thác" hoặc phí "mạng lưới". Bất nhắc số tiền cần được thanh toán là bao lăm, cho dù 5 USD hay 10 đô la Mỹ, khoản phí này là tiêu chuẩn cho mọi đàm phán. Tùy vào loại tiền mã hóa, nhưng trung bình mức phí này rơi vào khoảng 20 đô la Mỹ cho mỗi đàm phán. Theo ông Kaspar, nhân tố này khiến cho phí thanh toán trên mạng blockchain của Bitcoin trở thành không lâu bền như một phương thức trả tiền thông thường. Cơ quan thuế xem Bitcoin như tài sản, ko phải tiền tệ không những những yếu tố nội tại của Bitcoin, ngay cả yếu tố bên ngoài cũng không ủng hộ việc đồng tiền mã hóa này trở nên một công cụ trả tiền. Cơ quan thuế vụ Mỹ đã xem nó như một loại tài sản chứ chẳng phải tiền tệ. Eric Christensen, giám đốc trả tiền của hãng thương mại điện tử Digital River, cho biết: "Điều này có nghĩa là khi bạn bằng lòng trả tiền bằng Bitcoin, bạn sẽ phải đăng ký trị giá của nó vào ngày đàm phán trên cơ sở vật chất như một tài sản. Khi các bạn bán nó đi, dù bạn lời hay lãi, mọi thứ đều phải được Thống kê về cho IRS." Điều này khiến mỗi đàm phán trả tiền trở nên phức tạp hơn thường nhật. đọc thêm : mua coin bằng visa Quy định đối với một ví điện tử là một vùng xám Theo ông Felix Shipkevich, nhà sáng lập hãng luật Shipkevich PLLC, một thách thức quan trọng khác là hiện tại mới chỉ có một vài nhà băng trên toàn toàn cầu sẵn sàng phân phối những công cụ lưu trữ tài sản phương pháp số cho những thương gia đăng ký nhà sản xuất. &Amp;Amp;Quot;Các quy định về ví điện tử là một vùng rất xám tại thời điểm này." Ông cho biết, bổ sung thêm rằng, hiện không có đa dạng quy định quản lý về sử dụng ví điện tử giữa thương lái và khách hàng của họ.
 12. Với cơn sốt mang tên Bitcoin đang tràn qua thế giới như hiện tại, có vẻ bất kỳ thứ gì cũng có thể dùng để 'đào' đồng tiền mã hoá này. Được ra mắt trong khoảng năm 1989, Gameboy là thiết bị mang lại cho chúng ta trò chơi "Xếp gạch" hay Tetris trứ danh. Với 1 vài thay đổi về mặt phần cứng, máy Gameboy có thể chụp ảnh, in ảnh, thậm chí đếm bước chân của các bạn. Và hơn 30 năm diễn ra từ ngày được ra mắt, người ta đã sắm ra cách để đào Bitcoin trong khoảng chiếc máy chơi game này, chỉ là không được nhanh mà thôi. xem thêm tại : pi network trung quốc Một anh chàng YouTuber với tên kênh là stacksmashing đã phối hợp chiếc máy Gameboy của mình với một mạch Raspberry Pi Pico cộng với ấy là 1 số sợi dây điện cũ và một số dòng code cơ bản, chiếc máy chơi game có tuổi đời hơn 3 thập lý này đã trở thành một máy đào Bitcoin đích thực. Dù rằng vẫn phải kết nối với máy tính để tiếp cận với màng lưới Bitcoin, nhưng phần nhiều sức mạnh phần cứng đều là được tận dụng từ chiếc Gameboy già cỗi kia. đọc thêm : giá pi network tại việt nam Theo stacksmashing, tuy hoạt động một cách hiệu quả, chiếc máy Gameboy cũ của anh đã khởi đầu mô tả những biểu hiện của tuổi tác khi tốc độ đào của nó chỉ đạt 0,8 hash/giây. Khi mà đấy, một máy đào chuyên dụng ở thời điểm năm 2021 sẽ cho tốc độ khoảng 100 terahash/giây. &Amp;Amp;Quot;Điều này có nghĩa là máy Gameboy của tui chỉ có công suất thua những máy đào tiên tiến khoảng 125 ngàn tỷ lần thôi, vẫn ngon chán, vì nó chỉ được cấp nguồn bởi 4 viên pin AA thôi mà!" - stacksmashing san sẻ trong video. đọc thêm tại : sàn binance có uy tín không Anh này cũng san sẻ, với tốc độ hiện tại, chiếc máy Gameboy của anh phải mất đến khoảng phổ quát lần của 4 triệu năm để có thể "đào" được 1 BTC. xem thêm tại : app đào coin trên ios
 13. Một tỷ phú nức danh người Na Uy đã đầu tư vào tiền ảo sau khi thấy một tỷ phú khác cũng đang "ôm" Bitcoin. mình về tiền ảo Bitcoin, theo Thống kê gần đây của ấn phẩm địa phương Finansavisen. Vị tỷ phú này nức danh là một người hoài nghi về Bitcoin, đã từng gọi tiền điện tử là "vô nghĩa", nhưng giờ ông đã đổi thay quan điểm và đầu tư vào Bitcoin cũng như một sàn phân phối tiền điện tử tại địa phương. Theo chuyên trang về kinh doanh của Na Uy là Dagens Næringsliv, Spetalen được biết đến với tên gọi là "nhà đầu cơ nức tiếng nhất của Na Uy". Ông được miêu tả là "một trong các nhà đầu cơ nổi trội và giàu kinh nghiệm nhất của quốc gia, đã kiếm được không ít tiền trên sàn chứng khoán trong những tháng vừa qua và là nhân vật chủ chốt trong một số đợt IPO". xem thêm : pi coin lên sàn Bình luận về tiền ảo tại hội nghị DNB Invest diễn ra vào tháng 3 vừa qua, Spetalen có nói: "Điều độc nhất vô nhị tôi muốn phân tích là Bitcoin ngày nay tiêu thụ nhiều năng lượng bằng tất cả mức tiêu thụ năng lượng của Na Uy. Nó cực kỳ thù địch với môi trường… các nhà chức trách và EU nên cấm điều này ngay tức thì." Ông còn đề cập thêm rằng: "Nó hoàn toàn là vô nghĩa. Chúng ta đang làm rất tích cực với các hệ thống thanh toán được ứng dụng ngày nay." xem thêm : 1 pi network bằng bao nhiêu tiền tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Finansavisen, vị tỷ phú này lại bật mí rằng mình đã tậu Bitcoin cũng như đầu tư vào Miraiex, một nền móng bàn thảo tiền điện tử của Na Uy do tổ chức Mirai Technologies AS, có trụ sở tại Oslo, sở hữu và quản lý. "Khi sự thật thay đổi, tôi sẽ thay đổi", Spetalen thừa nhận. "Tôi đã gặp các người sáng lập Miraiex một ngày sau bài phát biểu được ghi lại vào đầu tháng 3 và nhìn thấy rằng mình đã sai". "Và khi tôi cũng đọc được rằng tỷ phú Kjell Inge Røkke cũng đã đầu tư vào Bitcoin, điều đấy đã khá rõ ràng. Tôi chẳng thể chịu được lúc thấy Røkke kiếm được tiền chứ chẳng hề mình", ông giảng giải và nhấn mạnh. xem thêm : sàn binance có uy tín không Tỷ phú Spetalen hiện sở hữu và điều hành các doanh nghiệp đầu tư Ferncliff AS và Tycoon Industrier AS. Trước đây, ông từng là giám đốc đầu tư tại một loạt những tập đoàn và quỹ đầu cơ nức tiếng. Còn tỷ phú dầu lửa Røkke thì vào tháng 3 cách đây không lâu đã có mặt trên thị trường một đơn vị mới dành riêng cho đầu cơ Bitcoin có tên Seetee với số vốn khoảng 59 triệu USD. Ông gọi đây là "số tiền mà chúng tôi mong muốn sẽ tăng cường lên đáng đề cập theo thời gian". Rokke cũng tin rằng Bitcoin có thể "trở thành cốt lõi của một kiến trúc tiền tệ mới" và mỗi đồng bạc ảo này có thể "trị giá hàng triệu USD". Ông cũng xác nhận rằng đơn vị mới của mình "sẽ giữ phần đông các tài sản có thể đầu tư thanh khoản bằng Bitcoin". tham khảo thêm : cách mua tiền ảo trên binance Còn Spetalen, dù rằng không tiết lộ số tiền đầu cơ vào tiền ảo Bitcoin của mình, nhưng ông kể rằng nó ít hơn những gì Røkke đã đầu cơ. Hình như, trong vòng xoáy đảo điên của tiền ảo Bitcoin ở hiện tại, các tỷ phú triệu đô la cũng ko nằm ngoài nỗi ám ảnh FOMO. FOMO hay Fear Of Missing Out, được định nghĩa lần Ban đầu vào năm 2004 bởi nhà đầu cơ mạo hiểm người Mỹ Patrick James McGinnis. Nó là một chứng lo âu xã hội, trong đó, một người tin rằng những người khác đang làm cho cuộc sống của họ trở thành tốt hơn, còn bản thân mình thì ko, nên bị thôi thúc phải làm theo họ.
 14. hai nhà đồng sáng lập Coinbase gặp nhau lần Ban đầu trên… diễn đàn Reddit. vừa qua, sàn phân phối tiền ảo lớn nhất tại Mỹ Coinbase đã được định giá 86 tỷ USD sau lúc IPO thành công ngày 14/4. Đây được Phân tích là cột mốc quan yếu trong sự phát triển của Bitcoin và những đồng bạc kỹ thuật số khác. Coinbase xây dựng thương hiệu năm 2012, có trụ sở ở San Francisco. Hiện Coinbase có 56 triệu người dùng trên toàn toàn cầu (tăng trong khoảng 43 triệu vào cuối năm 2020) và lượng tài sản ước lượng đạt 223 tỷ đô la Mỹ trên hồ hết nền móng, chiếm 11,3% tổng tài sản của thị phần tiền ảo. Gần đây, Coinbase Con số doanh thu ước tính là 1,8 tỷ đô la Mỹ và thu nhập ròng rã đạt 800 triệu USD trong quý I/2021. Hôm nay, Bitcoin đàm phán ở mức 62.927 USD/đồng. xem thêm : pi network bên trung quốc ấy là ở thời điểm hiện tại, còn khi Brian Armstrong và Fred Ehrsam đồng sáng lập doanh nghiệp năm 2012, "1 Bitcoin chỉ trị giá 6 đô la và được khá ít người dùng Internet biết đến. Bitcoin là ý tưởng điên rồ rằng toàn cầu có thể chi tiền công nghệ số cho phần nhiều mọi người" - Ehrsam viết trên Twitter ngày 14/4. Ehrsam cho biết anh và Armstrong gặp nhau lần Việc trước tiên trên… diễn đàn Reddit. Họ cùng có cái nhìn lạc quan về Bitcoin đề cập riêng và tiền phương pháp số khái quát. Sau đó, họ quyết định ra đời Coinbase với sứ mệnh làm cho tiền số trở nên đa dạng và dễ sử dụng hơn. đọc thêm : pi network mới nhất Coinbase có bắt đầu rất khiêm tốn: Trong căn hộ hai phòng ngủ mà Armstrong và Ehrsam sử dụng chung với một doanh nghiệp khác. Trong 2 năm đầu buôn bán, họ đã trở thành một công ty với hơn 1.000 viên chức. Tuy thế, giai đoạn trong khoảng năm 2014 tới 2017, Coinbase đã phải đối mặt với khó khăn hiểm nguy lúc toàn cầu cho rằng tiền kỹ thuật số đã "chết". điển hình nhất là năm 2017, sau khi cải thiện lên gần 20.000 USD/đồng, giá Bitcoin đã lao dốc và giảm 1/3 giá trị chỉ trong 1 ngày. Hay năm 2018, giá của đồng bạc ảo này đã giảm xuống mức thấp nhất là 3.122 đô la Mỹ. Điều đó khiến thị phần tiền công nghệ số bị thổi bay hàng tỷ đô la giá trị. đọc thêm tại : binance có uy tín không Ehrsam cho biết hơn 1/3 nhân viên của Coinbase đã rời đi. Mặc dù vậy, tổ chức vẫn tiếp diễn tăng trưởng. Năm 2017, anh rời Coinbase nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và sở hữu khoảng 6% cổ phiếu tổ chức. mặc dầu một vài nhà đầu cơ gọi thương vụ IPO của Coinbase là một "bước ngoặt lớn" đối với tiền công nghệ số nhưng cũng có chuyên gia chú ý các rủi ro có thể xảy ra bao gồm sự biến động giá của Bitcoin và quy định của chính phủ. đọc thêm : mua coin bằng visa Nhìn lại hành trình, Ehrsam cho biết anh không chỉ tự hào về Coinbase mà còn về sự phát triển của tiền kỹ thuật số. Anh nói: "Ngày nay, gần 10 năm kể tính từ lúc chúng tôi có mặt trên thị trường Coinbase, tiền công nghệ số đã trở thành một hệ sinh thái rộng to, có ảnh hưởng nhất định tới hệ thống tài chính thế giới. Không ít doanh nghiệp như nhà băng, nhà quản lý tài sản, doanh nghiệp fintech và thậm chí là công ty nhà sản xuất phi vốn đầu tư đã bắt đầu chấp nhận tiền phương pháp số phổ quát hơn. Tôi rất vui vì điều này". Theo Thống kê của tạp chí Forbes, Ehrsam hiện sở hữu khối tài sản giá trị 1,9 tỷ USD.
 15. Dù từng là một chuyên gia phá mã hóa, Stay cùng đồng đội của mình đã mất hơn 4 tháng nghiên cứu mới mua ra giải pháp giải mã thành công thử thách này. Vào tháng 10 năm ngoái, Micheal Stay bỗng nhiên nhận được một tin nhắn kỳ lạ trên LinkedIn. Một người nào đấy đã mất quyền tróc nã cập vào ví bitcoin của mình và muốn Stay giúp anh ta lấy lại số tiền mã hóa giá trị 300.000 USD ấy. không kinh ngạc khi anh ta mua tới Stay – cựu kỹ sư bảo mật của Google. 19 Năm trước, Stay từng ban bố một Báo cáo thể hiện chi tiết một phương pháp phá vỡ vạc những file zip mã hóa. Còn người sắm tới anh ta – người được Stay gọi với cái tên The Guy – đã bỏ khoảng 10.000 đô la ra tậu bitcoin vào tháng 1 năm 2016, ngay trước đợt tăng cường giá bùng nổ của nó. Anh ta đã mã hóa những khóa riêng tây của ví bitcoin đấy trong một file zip và chẳng chú ý mật khẩu. Giờ đây, anh Hy vọng Stay có thể phá được lớp mật khẩu và cứu số bitcoin của mình. đọc thêm tại : tiền ảo pi lên sàn "ví như chúng ta mua lại được mật khẩu, tôi sẽ hậu tạ anh", The Guy viết cho Stay. Sau những phân tích Ban đầu đối với bắt buộc của The Guy, Stay ước lượng việc bẻ khóa file này sẽ tốn khoảng 100.000 đô la. The Guy đồng ý ngay. Dù sao đi nữa, anh ta vẫn có lời từ giá bitcoin lúc đấy. chấp nhận thử thách mà The Guy đặt ra, Stay thao tác vào một Dự án thất thường nhất anh từng gặp từ trước đến giờ. Hành trình đầy gian truân ấy chỉ được biết đến khi anh kể lại trong hội nghị bảo mật Defcon diễn ra trong tuần qua. xem thêm tại : pi network có giá bao nhiêu Thử thách giá trị 100.000 USD Zip là một định dạng file nén nhiều, dù việc tiến hành nó vẫn có 1 vài góc cạnh kém bảo mật. &Amp;Amp;Amp;Quot;Đây là điều thú vị nhất tôi từng gặp trong phổ quát năm nay", Stay – giờ đã là CTO của hãng vững mạnh phần mềm blockchain Pyrofex – cho biết. &Amp;Amp;Amp;Quot;Tính năng mã hóa file zip đã được mẫu mã trong khoảng phổ quát thập kỷ trước bởi một nhà mã hóa nghiệp dư – việc nó còn còn đó đến bây giờ đúng là xuất sắc." Cho dù 1 số file zip có thể bẻ khóa tiện dụng, nhưng file của The Guy lại ko may mắn tương tự. đấy là một phần lý do vì sao Stay đòi hỏi mức phí cao đến tương tự. Các chương trình zip thế hệ mới dùng loại mật mã cứng cáp nhất theo chuẩn AES, nhưng những phiên bản cũ hơn – giống như phiên bản The Guy dùng – vẫn sử dụng chuẩn mã hóa Zip hai.0 Legacy, thường bị bẻ khóa. Cho dù vậy, mức độ khó của nó phụ thuộc vào cách thực hiện. Stay chỉ còn một ít bằng cớ để tậu lại mật khẩu của file nén này. Do The Guy vẫn giữ lại laptop mà anh ta đã sử dụng để tạo và mã hóa file zip nhắc trên, chí ít Stay cũng biết chương trình zip nào đã mã hóa file và phiên bản của nó. Đây cũng là một chỉ dấu cho thấy số bitcoin này thực sự thuộc về The Guy. tham khảo thêm : sàn binance có uy tín không Nhờ chiếc laptop ấy, Stay cũng biết sườn thời kì file zip được tạo ra bằng cách dùng phần mềm Info-Zip, song song cũng để hiểu được cách mã hóa của nó. Do vậy nên, trong khoảng một khối đồ sộ những mật khẩu và khóa mã hóa có thể tạo ra, Stay có thể rút gọn xuống Báo cáo khoảng vài... Tỷ tỷ khả năng không giống nhau. Để tiến hành một cuộc tấn công với quy mô lớn tới vậy sẽ cần tới những doanh nghiệp xử lý đồ họa trên nền điện toán đám mây. Stay Mọi chi tiết xin liên hệ theo với CEO Pyrofex, Nash Foster để khai triển những đoạn code phân tích mật mã của mình trên GPU Nvidia Tesla. Lúc đi sâu hơn vào Công trình, Stay có thể tinh chỉnh lại cuộc tiến công và giảm thời kì cần phải có để cho ra kết quả sớm hơn. ý định Đầu tiên của chúng tôi là sẽ thực hiện kỹ thuật này trong một vài tháng, và sau đó cuộc tấn công phải chạy tiếp trong rộng rãi tháng nữa mới thành công", Foster đề cập với trang Wired. "Nhưng ví như Mike có thể phân tích mật mã hiệu quả hiệu quả hơn, chúng tôi có thể dành phổ thông thời gian hơn cho việc tăng trưởng cuộc tấn công để nó chỉ cần chạy trong một tuần. Điều đó tiết kiệm cho The Guy 1 vài tiền đáng kể cho chi phí cơ sở. Mười năm trước, sẽ chẳng có cách nào khác ngoài việc tự xây dựng cơ sở vật chất phần cứng dành riêng cho cuộc tấn công này, và chi phí của nó có thể vượt quá cả trị giá số bitcoin trên." tham khảo thêm : đào coin trên điện thoại Bốn tháng để phân tách mật mã tuy vậy, vẫn chưa thể biết chắc liệu giải mật mã bằng GPU có đích thực hiệu quả hay ko. Sau phổ thông tháng Tìm hiểu vấn đề, Stay rốt cuộc cũng sẵn sàng thí điểm Dự án của mình. Thật ra The Guy vẫn chưa đưa rất nhiều file zip của mình cho Stay và Foster – có lẽ khó có thể tin tưởng trao rất nhiều gia sản của mình vào tay các người lạ, các chuyên gia bảo mật có thể bẻ khóa và lấy trộm nó. Thay vào đấy, anh ta chỉ đưa cho những chuyên gia phần "header" của file mã hóa hay những thông báo về file, mà ko có nội dung đích thực bên trong nó. Dù sao đi nữa, đến đầu tháng hai, 4 tháng sau khi nhận được tin nhắn Ban đầu trên LinkedIn, Stay và Foster khởi đầu tiến hành cuộc tấn công của mình.