• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhoaiai

Hội viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhoaiai

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. hiện nay, do môi trường Việt Nam ngày càng bị ô nhiễm cũng như khí hậu Việt Nam hay thay đổi bất thường nên khiến cho vi khuẩn ngày một tăng trưởng trong không khí, đặc trưng là trong môi trường khoang hành khách & hệ thống điều hòa ô tô với đa dạng ngỏng ngỏng nhỏ hẹp là cơ hội sinh sôi, phát triển của vi khuẩn. Do vậy, việc KHỬ MÙI NỘI THẤT CHO XE là điều nhu yếu. Xem thêm súng phun khử khuẩn Trước vấn đề mùi điều hòa & nội thất ô tô, chúng ta cần 1 giải pháp mang lại nguồn không khí sạch. Mang phương pháp thông thường như hiện nay: tiêu dùng nước hoa, gói thơm…thì ko đáp ứng được tận gốc vấn đề. Vậy để khắc phục vấn đề trên được tận gốc chúng ta phải làm gì ?? với nhà cung cấp khử mùi điều hòa & nội thất ô tô bằng công nghệ nano ( Auto air fresh) tại Nha Trang Ford đã khiến được điều ấy. mang công nghệ du nhập trong khoảng Anh Anh em, máy khử mùi sẽ sử dụng một bộ sấy biến dung dịch từ dạng lỏng thành dạng nano khí mà ko thay đổi tính chất diệt khuẩn và mùi thơm đặc thù của dung dịch.. Xem thêm khử khuẩn ô tô có những hạt nano khí siêu nhỏ khuếch tán qua hệ thống điều hòa, tạo lớp màng diệt khuẩn trên két sưởi & dàn lạnh ngăn dự phòng vi khuẩn thâm nhập vào khoang hành khách..nano khí tiếp tục theo loại hồi lưu qua cửa gió điều hòa khuếch tán vào khoang hành khách, thẩm thấu vào nội thất ô tô, len lỏi vào những ngách ngách trên xe, xoá sổ hết vi khuẩn và tạo mùi thơm đặc trưng. Tham khảo thêm Hướng dẫn sử dụng máy phun khử khuẩn với thế mạnh vượt bậc trên về mặt công nghệ nhà cung cấp Auto Air Fresh hoàn toàn: làm cho tươi mới không khí trong không gian bạn đang sống, rẻ cho sức khỏe con người giúp cho những người gặp trắc trở dị ứng tuyến phố hô hấp mang không khí sạch để thở, chống say xe, tạo cảm giác thoả thích, dễ chịu lúc ngồi trong xe tiêu diệt các mùi hữu cơ khó chịu, trung hòa mùi hôi trong nội thất xoá sổ 99.9% các vi khuẩn nấm mốc ẩn sâu bên trong hệ thống điều hòa ko khí, nội thất của xe và ko gian nhiễm khuẩn Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại sản phẩm công nghệ thông minh
 2. Nano bạc, tác dụng nổi bật và những lưu ý khi tiêu dùng Nano bạc là gì? Tại sao Nano bạc lại được để ý và ứng dụng đa dạng trong một đôi năm trở lại ở phổ quát ngành khác nhau. Nano bạc và bạc khác nhau như thế nào mà giá trị của Nano bạc cao hơn rộng rãi so sở hữu bạc nguyên chất? Nano bạc được dùng để khiến cho gì và lưu ý gì khi dùng, chọn mua sản phẩm Nano bạc? Tham khảo thêm nano bạc kháng khuẩn Nano bạc là gì? Tại sao Nano bạc lại được quan tâm và vận dụng rộng rãi trong một vài năm trở lại ở phổ quát ngành nghề khác nhau. Nano bạc và bạc khác nhau như thế nào mà trị giá của Nano bạc cao hơn phổ biến so mang bạc nguyên chất? Nano bạc được sử dụng để khiến cho gì và lưu ý gì khi dùng, chọn mua sản phẩm Nano bạc? Nano bạc là gì? Nano bạc là dạng tồn tại của kim loại bạc ở kích thước Nano, nhờ ấy diện tích bề mặt đặc hiệu của bạc tăng lên hàng triệu lần so sở hữu bạc bình thường. Kích thước phổ thông của những phân tử Nano bạc nằm trong khoảng từ 10-100 nm. Dạng tồn tại của Nano bạc Trên thực tiễn, người ta thường gọi là keo bạc Nano, không những thế, dung dịch Nano bạc chẳng hề nhớt như dạng keo mà dung dịch Nano bạc thật sẽ có độ nhớt tương đương như nước thông thường nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường. Dung dịch Nano bạc thật luôn với màu trong khoảng vàng tới đỏ sẫm, thậm chí phần đông đen ví như nồng độ lên tới 5,000 ppm. Vì vậy những dạng dung dịch trong suốt với trên thị phần mà truyền bá là Nano bạc thì hầu như không mang chút Nano bạc nào hoặc với cũng như chơi. Nano bạc cũng không tồn tại ở thể rắn, nên 1 số dòng “Nano bạc” dạng bột trên thị phần thực tiễn cũng không với Nano. Xem thêm : cách sử dụng máy phun khử trùng Nano bạc được tạo ra như thế nào? tổng thể sở hữu 2 phương pháp chế tạo Nano bạc chính là bí quyết vật lý và phương pháp hóa học. Mỗi cách lại có thể dùng các cách thức khác nhau hoặc kết hợp giữa vật lý, hóa học, sinh vật học. Các giải pháp chế tạo hạt Nano bạc cụ thể như sau. (1) bí quyết chế tạo nano bạc bằng ăn mòn laze cách thức này sử dụng chùm tia laze sở hữu bước sóng ngắn bắn lên nguyên liệu khối đặt trong dung dịch với cất chất hoạt hóa bề mặt. Các hạt 7 nano được tạo thành có kích thước khoảng 10 nm và được bao phủ bởi chất hoạt hóa bề mặt. (2) bí quyết khử hóa học chế tạo nano bạc bí quyết này tiêu dùng các tác nhân hóa học để khử ion kim loại thành kim khí. Để những hạt phân tán phải chăng trong dung môi mà không bị kết tụ thành đám, người ta tiêu dùng cách thức tĩnh điện để làm cho bề mặt các hạt nano với cộng điện tích và đẩy nhau hoặc tiêu dùng bí quyết bao bọc bằng chất hoạt hóa bề mặt. Các hạt nano tạo thành bằng cách thức này mang kích thước trong khoảng 10 nm đến 100 nm. (3) bí quyết khử vật lý chế tác nano bạc sạch Phương khử vật lí tiêu dùng những tác nhân vật lí như điện tử, sóng điện trong khoảng năng lượng cao như tia gamma, tia tử ngoại, tia laser khử ion kim khí thành kim khí. Dưới tác dụng của các tác nhân vật lí, sở hữu phổ biến giai đoạn biến đổi của dung môi và các phụ gia trong dung môi để sinh ra những gốc hóa học với tác dụng khử ion thành kim khí. (4) cách thức khử hóa lý bào chế nano bạc Đây là cách trung gian giữa hóa học và vật lí. Nguyên lí là tiêu dùng phương pháp điện phân phối hợp có siêu âm để tạo hạt nano. Bí quyết điện phân thường nhật chỉ có thể tạo được màng mỏng kim loại. Trước khi xảy ra sự hình thành màng, các nguyên tử kim loại sau khi được điện hóa sẽ tạo những hạt nano bàm lên điện cực âm. Khi này người ta tác dụng một xung siêu thanh đồng bộ với xung điện phân thì hạt nano kim loại sẽ rời khỏi điện cực và đi vào dung dịch. (5) phương pháp khử sinh vật học bào chế nano bạc xanh sử dụng vi khuẩn là tác nhân khử ion kim khí. Người ta cấy vi khuẩn MKY3 vào trong dung dịch sở hữu chứa ion bạc để thu được hạt nano bạc. Phương pháp này đơn thuần, gần gũi với môi trường và với thể tạo hạt có số lượng to. (6) chế tạo Nano bạc bằng cách thức Plasma – Nano bạc plasma Nano bạc được chế tác trực tiếp từ điện cực bạc 99,99% bằng phương pháp plasma điện hoá. Ion Ag+ được phóng thích từ điện cực dưới tác dụng của quá trình ăn mòn điện hoá sẽ được khử ngay bằng plasma tạo những hạt nano bạc. Kế bên tác dụng khử ion Ag+, plasma còn giải phóng electron tích điện âm cho các hạt nano bạc khiến chúng đẩy nhau, ko kết đám. Đặc thù plasma sở hữu thể khử phần nhiều triệt để, ion Ag+ tự do dư rất ít nên đảm bảo dung dịch ổn định lâu dài, an toàn. giá thành của Nano bạc ra sao? Dân gian mang câu nói “Tiền nào của nấy” sở hữu lý của nó. Trong thời buổi kỹ thuật khoa học và thông tin truyền thông vững mạnh như bây giờ, sẽ rất khó để với được 1 mức giá hời lúc bạn mua mua một sản phẩm sở hữu chất lượng cao. Qua thăm dò sơ bộ trên 1 số trang thông tin TMĐT Quốc tế, với thể thấy Nano bạc hơi cao để sở hữu thể đưa vào những sản phẩm giá bình dân tại Việt Nam. Giá một số sản phẩm Nano bạc đang được chào hàng tới các tổ chức như sau. Bạc hạt: 530 USD/kg (khoảng 12.000 đồng/gam) Muối bạc: 600 USD/kg (khoảng 21.000 đồng/gam) Nano bạc công nghiệp 500 ppm (Nga) 200 EU/lít, (khoảng 10.200.000 đồng/gam) Nano bac công nghiệp một.000 ppm (Hàn Quốc): 800 USD/L, (khoảng 17.900.000 đồng/gam) Keo nano bạc 20 ppm chuyên dụng cho nghiên cứu (Mỹ): 215 SD/25 ml, (khoảng 6 tỷ đồng/gam) Nano bạc với tác dụng, tính chất gì ? Tác dụng kháng khuẩn của nano bạc là nổi trội hơn cả. Ngoài ra, ngoài tác dụng kháng khuẩn, Nano bạc còn sở hữu phổ biến tác dụng vô cùng hữu ích cho công nghệ, ko phải người nào cũng biết. Tác dụng của Nano bạc trên quang quẻ học lúc những hạt nano bạc tiếp xúc sở hữu ánh sáng sẽ làm các electron tự do dao động, gây ra sự phân tách điện tích đối sở hữu mạng lưới ion, tạo thành một nao núng lưỡng cực dọc theo hướng của điện trường của ánh sáng. Biên độ ngả nghiêng đạt cực đại tại một tần số cụ thể, được gọi là cùng hưởng plasmon bề mặt. những thuộc tính tiếp nhận và tán xạ của những hạt Nano bạc mang thể thay đổi nếu kiểm soát được kích thước hạt, dạng hình hạt Nano bạc và chỉ số khúc xạ gần bề mặt hạt Nano bạc. Ví dụ, các hạt Nano bạc nhỏ cốt yếu thu nhận ánh sáng và sở hữu các cực đại sắp 400nm, trong khi các hạt nano lớn hơn thì sự tán xạ nâng cao lên, có các đỉnh mở rộng và dịch chuyển sang những bước sóng dài hơn. Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại sản phẩm công nghệ mới
 3. Bạn đang với ý định dùng tinh dầu để giúp ko gian của mình với mùi hương dễ chịu? Không những thế lại băn khoăn về việc với nên lựa chọn máy khuếch tán tinh dầu hay không lúc bạn đang chưa hiểu hết về cái máy này. Những san sớt dưới đây của Ruby sẽ cho bạn biết về 6 lợi ích của máy phun sương khuếch tán tinh dầu có cuộc sống chúng ta? Từ đấy, bạn sẽ dễ dàng sở hữu được đáp án cho mình. Máy khuếch tán tinh dầu là gì? Máy khuếch tán tinh dầu là 1 chiếc máy xông được ngoài mặt nhỏ gọn, thích hợp với những mẫu ko gian, trong khoảng rộng lớn tới nhỏ hẹp nhất như trong trong các nhà hàng, khách sạn, phòng làm việc, phòng ngủ … Chính vì vậy mà máy khuếch tán tinh dầu được những bà mẹ, nhà nội trợ hay những người hoạt động kinh doanh tin tưởng dùng. Xem thêm: máy phun sương tạo độ ẩm mini sở hữu tác dụng cốt yếu là khuếch tán các hương thơm của tinh dầu ra bên ngoài, tạo không gian thơm mát, sạch vi khuẩn, vi trùng; tạo cảm giác hưng phấn cho con người. Điều này giúp nâng cao hiệu quả khiến cho việc và tăng năng suất lao động. Song song máy sẽ hỗ trợ cho bạn sở hữu một giấc ngủ ngon khi thư giãn bằng hương thơm của tinh dầu… một. Máy khuếch tán tinh dầu góp phần làm cho sạch cho không gian khi hỏi về ích lợi của máy khuếch tán tinh dầu, vững chắc đây sẽ là gạch đầu cái trước tiên cho bạn. Máy sẽ giúp khuếch tán tinh dầu giúp lan tỏa hương thơm ra không khí. Mùi hương của các dòng tinh dầu tình cờ sẽ giúp sát khuẩn, diệt khuẩn, thanh lọc ko khí thật sạch và trong lành. ngoài ra, nhờ vào nguyên lý khuếch tán hương thơm, máy xông còn có khả năng khử mùi hôi trong ko khí. Đối mang các mùi hôi khó xử lý như khói thuốc, mùi thú cưng hay mùi ẩm mốc, đều sở hữu thể được khắc phục bởi máy khuếch tán tinh dầu. Không những thế, mùi hương của tinh dầu cũng quyết định vấn đề này. Sở dĩ khiến cho được điều ấy, máy khuếch tán khuếch tán tinh dầu ưng chuẩn những ion âm sở hữu tác dụng ion hóa ra không khí. Những hạt ion âm này sẽ hút và làm giảm các chiếc bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí. Nhờ vậy, bạn sẽ sở hữu một không gian sạch, an toàn cho sức khỏe. hai. Giải tỏa căng thẳng và thư giãn đầu óc khi bước vào ko gian với mùi hương dễ chịu, bạn sẽ chóng vánh cảm thấy thảnh thơi., giảm stress. lợi ích của máy khuếch tán tinh dầu là làm cho “vật trung gian” giữa mùi hương và tinh thần của bạn. Lúc phát động máy đồ vật này giúp các phân tử hương tinh dầu tự nhiên tỏa đều trong ko khí. Hương thơm tinh dầu sẽ len lách khắp nơi. Nhờ vậy, bạn cảm nhận được hương thơm dễ chịu nhẹ ở mọi ngỏng ngách của ngôi nhà. Xem thêm máy tạo ẩm không khí Còn gì xuất sắc hơn sau một ngày làm cho việc mệt mỏi, bạn lại được thoải mái, thanh tú trong căn phòng điều hòa mát lạnh, và được “hít hà” mùi thơm tinh dầu yêu thích? Chẳng khác nào là bạn đang được đi lạc vào vườn hoa đầy hương thơm mát và tràn trề sức sống? Máy khuếch tán tinh dầu được xem là “cầu nối” để mùi hương đến sắp với tâm trí bạn. 3. Giúp khuếch tán hương thơm nhanh chóng và đều hơn Máy khuếch tán siêu thanh có phổ quát điểm hay nổi trội hơn so mang các trang bị khuếch tán tinh dầu thường nhật khác như đèn xông, nến xông,v.v... Máy khuếch tán tinh dầu sử dụng khoa học khuếch tán siêu thanh, phân tích hổ lốn nước và tinh dầu thành những hạt sương nhỏ siêu mịn, tạo thành cột khói phun ra rất ấn tượng. Máy xông ko tỏa nhiệt, lại có khả năng khuếch tán hương thơm xa hơn, đều hơn và tiêt kiệm tinh dầu hơn. 4. Trang bị giúp khử mùi ẩm mốc trong xe ô tô không chỉ là đồ vật được dùng đa dạng trong không gian nhà ở, văn phòng… mà máy khuếch tán tinh dầu còn được mẫu mã dành riêng cho xe khá. Máy khuếch tán tinh dầu ô tô chính là 1 sản phẩm khôn xiết xuất sắc để giúp bạn khử mùi ô tô dễ dàng. đặc trưng là vào mùa hè, sở hữu thời tiết nóng nực sẽ khiến cho mẫu xe ô tô của bạn phát triển thành bí bách đương nhiên đó là những mùi khó chịu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường trong xe và tâm cảnh của bạn khi lái xe. Sở hữu máy khuếch tán trên xe, bạn sẽ được tận hưởng một cảm giác hoàn hảo, giảm stress khi cầm tay lái, giúp đầu óc minh mẫn hơn để tiếp tục các chuyến hành trình trên loại xe của bạn. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ đáng mua
 4. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến đời sống, phân phối, kinh doanh. Nhà nhà, người người đều lo sợ về khả năng lây nhiễm của dịch bệnh. Thế nên mọi người đổ xô sử dụng nhà cung cấp phun vô trùng, sát khuẩn cho nhà ở, khu văn phòng, chung cư, bệnh viện làm cho lĩnh vực này rơi vào tình huống quá vận tải. Để chủ động hơn trong mùa dịch bệnh chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý khách sản phẩm máy phun sương cầm tay khử trùng, tạo mùi cho cho căn hộ gia đình, khu văn phòng, xe hơi mới nhất trên thị trường hiện nay. đọc thêm : máy phun khử trùng cầm tay không chỉ giúp tiệt trùng, tạo mùi, điều hòa không khí mà nó còn cực kỳ tiện lợi trong thời kỳ dùng. Bạn có thể chủ động mọi khi mọi nơi, bất kỳ khi nào mà các bạn muốn dùng. Đặc thù lại chủ động trong việc sử dụng dung dịch tiệt trùng trùng hợp không hại tới sức khỏe. Ngoài ra còn tiết kiệm tối đa lúc không hề dùng thuê ngoài. MÁY ghẹ tiệt trùng MINI ĐƯỢC BÁN TẠI CẦN THƠ – tham số công nghệ · Tên sản phẩm: máy khử trùng cầm tay · Công suất: 1500 W · sử dụng điện: 220v · Lượng khói: 20m3/phút · Khoảng cách khói: 3,5 m · thời kì khởi động: 5 phút · Chu kỳ làm việc: 10- 20 giây phun một lần Máy xẹp sát trùng MINI 1500W phù hợp phần lớn những loại dung dịch khử khuẩn, diệt trùng , khử mùi có trên thị phần đọc thêm : cách pha cloramin b 25 ƯU ĐIỂM: · mẫu mã nhỏ gọn, tiện dụng, dùng mọi lúc mọi nơi phù hợp với hộ gia đình, khu văn phòng, chung cư, ô tô… · dùng dung dịch Nano bạc đột nhiên không hại sức khỏe. · sử dụng kèm với tinh dầu để tạo mùi thơm mong chờ. · Động cơ hoạt động cực êm, không làm tác động tới các bạn cũng như môi trường tiếp giáp với. · Máy xử lý được mùi hôi tồn đọng, tiêu diệt những vi khuẩn gây mùi trong không khí, giúp ko khí luôn tươi mới. đọc thêm : diệt khuẩn là gì HƯỚNG DẪN dùng 1. Đặt hủ dung dịch vào chỗ để, mở nắp và cắp ống nhựa hút dung dịch vào chai 2. Cắm máy vào nguồn điện 220V gia đình hay từ ổ cắm 3. Mở nút đỏ bật khởi động máy 4. Điều chỉnh độ phun to nhỏ bằng núm điều áp khi có nhu cầu mua máy vệ sinh công nghiệp như máy hút bụi, hút nước công nghiệp, máy chà sàn, máy chà sàn liên hợp, máy thổi khô sàn nhà ( thổi thảm), máy lép rửa, máy bắn sức ép,.. Quý khách vui lòng Mọi chi tiết xin liên hệ: tại: xem thêm tại các món đồ công nghệ xiaomi tại Ruby.vn
 5. Dung dịch sử dụng là dung dịch NaNo_Bạc nồng độ 15ppm có thể sát khuẩn 99,9%, hoàn toàn không gây hại tới sức khỏe quý khách. Ngăn chặn tới 99% sự xâm nhập của Sars Cov hai COVID , Vi khuẩn, Nấm mốc, Mùi hôi (thức ăn, rượu bia, thuốc lá), Muỗi và côn trùng trong gia đình các bạn. mức giá lẻ : 1.350.000 Việt Nam Đồng (Bao gồm máy và 1 LỌ dung dịch Nano Bạc) hạ tầng : Địa chỉ: 1406 M2 Chung cư Mipec City View, Lê Xuân Điệp, Kiến Hưng, Hà Đông Bảo hành 1 năm. (1 Đổi 1 trong vòng 1 tuần) hôm nay cửa hàng Oway sẽ giới thiệu đến bạn và gia đình một phương pháp khử khuẩn, diệt khuẩn tuyệt vời nhưng mà rất nhẹ nhõm.. Giả dụ bạn bị ám ảnh bởi các vi khuẩn, virus có hại có thể bán trên xống áo, đồ sử dụng tại nơi làm việc, trong gia đình, hay shop cung ứng nhà cung cấp có thể gây ác hại. Hoặc các bạn nhận thấy mùi hải sản, mùi thuốc lá hay mùi đồ ăn vặt bám trong nhà cũng như sợ các loại vi khuẩn, virus sinh sôi gây hại cho sức khỏe sẽ là chọn lựa tốt nhất giúp giải quyết điều đấy đối với các diện tích nhỏ như căn hộ, văn phòng nhỏ, quán karaoke, quán ăn gia đình, nhà sản xuất xe ô tô cho thuê,… xem thêm tại : máy phun sương diệt khuẩn MÁY PHUN SƯƠNG sát khuẩn COVID - KHỬ MÙI Dung dịch sử dụng là dung dịch NaNo_Bạc nồng độ 15ppm có thể sát khuẩn 99,9%, hoàn toàn ko gây hại đến sức khỏe quý khách. Ngăn chặn tới 99% sự thâm nhập của Sars Cov 2 COVID , Vi khuẩn, Nấm mốc, Mùi hôi (thức ăn, rượu bia, thuốc lá), Muỗi và sâu bọ trong gia đình bạn. giá bán lẻ : 1.350.000 VND (Bao gồm máy và 1 LỌ dung dịch Nano Bạc) cơ sở vật chất : Địa chỉ: 1406 M2 Chung cư Mipec City View, Lê Xuân Điệp, Kiến Hưng, Hà Đông Bảo hành 1 năm. (1 Đổi 1 trong vòng 1 tuần) Về ưu điểm : Máy Phun Sương Khử Khuẩn Mini Tiết kiệm chi phí : Giảm giá cả thuê người phun bề ngoài nhỏ gọn, đẳng cấp khuôn khổ sử dụng : tiện lợi cho những hộ gia đình, Ôtô, Văn phòng, phòng ngủ, Phòng Karaoke, Phòng ăn nhà hàng... Phun khử khuẩn hàng ngày rất chủ động. khởi động nhanh, lượng khói phun ra liên tiếp giúp tuyệt vời khử khuẩn, khử mùi hôi nhanh với hương thơm nhẹ nhõm. Máy ko bị nóng vỏ khi hoạt động, vỏ được làm trong khoảng nhựa cứng rất bền và cứng cáp. tham số phương pháp của : máy phun sương khử khuẩn mini: - Chất liệu : Nhựa cao cấp, màu trắng - Công suất tiêu thụ: 900W - Điện áp: 220V/50 - Đầu ra khói: 2000cu.ft / phút - Điều khiển: Công tắc thời gian tự động - thời kì khởi động: 3 phút - thời gian xẹp : Tối thiểu 1 phút và tối đa 5 phút - Kích thước: 36*23*38cm - Trọng lượng: 3.9kg - lãng phí dung dịch: 100ml cho 200m2 - thời gian khử khuẩn: liên tiếp Máy phát động khá nhanh, các bạn chỉ cần chờ 3 – 5 phút là máy đã nóng và khởi đầu công tác liên tiếp trong vòng 10 – 20 giây/lần. Máy có khả năng loại bỏ những mùi hôi khó chịu trên những bề mặt khó vệ sinh như: loại vải, da, nhái da, bề mặt khó vệ sinh. Diện tích che phủ của máy là 200m giúp tiến hành công việc trong diện rộng mà ko cần chuyển di nhiều. Dung tích thể dịch 100ml, công việc sẽ diễn ra liên tiếp mà không bị ngắt quãng. Lưu lượng khói: 25 m3/phút Khoảng cách khói: 3,5m\ tham khảo thêm : máy phun khử trùng cầm tay Về ưu điểm của máy phun khử khuẩn mini Máy phun khử khuẩn mini ngoài mặt kiên cố, nhỏ gọn, thuận lợi bước. Trọng lượng nhẹ chưa đến 3kg tiện lợi mang theo hoặc bước phun kẹ ở phổ thông khu vực khác nhau. Là dòng máy phun diệt trùng mới nhất trên thị trường hiện nay, hứa sẽ làm vừa lòng khách hàng. các bạn có thể điều chỉnh chức năng, Volum và bơm bổ sung bằng tay rất thuần tuý. Máy khử khuẩn có hiệu quả không? diệt trùng, thanh lọc không khí, phân hủy mùi sạch tới 99% dùng cho nhà ở, văn phòng, khách sạn, chợ, xe hơi… Trọng lượng máy nhỏ, thuận lợi chi chuyển tiện dụng, sử dụng mọi khi mọi nơi rất phù hợp cho văn phòng nhỏ, hộ gia đình, cơ quan, nhà cung cấp thuê xe ô tô, quán karaoke, quán ăn gia đình,… Có thể dùng kèm với tinh dầu để tạo mùi thơm mong muốn. Động cơ hoạt động cực êm, ko làm tác động đến khách hàng cũng như môi trường tiếp giáp với. Máy xử lý được mùi hôi tồn đọng, tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi trong ko khí, giúp ko khí luôn tươi mới. đọc thêm : cách pha cloramin b 25 Cách bằng máy phun sương khử khuẩn thao tác 1: Kết nối dây nguồn vào nguồn điện 220V thao tác 2: Bật công tắc (C) thao tác 3: Chờ máy phát động trong khoảng thời gian 3 – 5 phút tới lúc đèn (B) sáng là máy sẵn sàng hoạt động. thao tác 4: Cho một lượng dung dịch kháng khuẩn chuyên chuyên dụng cho máy khử khuẩn vào lọ và kết nối với ống hút bước 5: vặn vẹo núm (D) đặt thời kì thích hợp theo nhu cầu, đối với khử khuẩn trên 20m2 nên đặt khoảng 20 – 30 giây bước 6: giả dụ muốn phun bổ sung, thì bấm nút đèn báo (B) để phun bổ sung hoặc thao tác vặn núm volume thêm lần nữa Sau lúc dùng xong, vệ sinh máy bằng cách lấy 50 ml nước chín cho vào cốc rồi chuyển bật công tắc, sau ấy vặn vẹo volume lên cho máy chạy, đến lúc nào hết khói và thấy đầu phun ra toàn hơi nước sau ấy nhấc vòi ra khỏi cốc nước để máy hút nốt nước trong máy ra, khi nào thấy máy có hiện tượng rung lên, đầu phun ko còn phun ra nữa là xong. đọc thêm những món đồ công nghệ nội địa trung quốc tại Ruby.vn
 6. Dung dịch sử dụng là dung dịch NaNo_Bạc nồng độ 15ppm có thể diệt khuẩn 99,9%, hoàn toàn không gây hại tới sức khỏe quý khách. Ngăn chặn đến 99% sự xâm nhập của #Virus Sars Cov 2 COVID , Vi khuẩn, Nấm mốc, Mùi hôi (thức ăn, rượu bia, thuốc lá), Muỗi và côn trùng trong gia đình các bạn. tầm giá lẻ : 1.350.000 Việt Nam Đồng (Bao gồm máy và 1 LỌ dung dịch Nano Bạc) hạ tầng : Địa chỉ: 1406 M2 Chung cư Mipec City View, Lê Xuân Điệp, Kiến Hưng, Hà Đông Bảo hành 1 năm. (1 Đổi 1 trong vòng 1 tuần) bữa nay cửa hàng Oway sẽ giới thiệu đến các bạn và gia đình một phương pháp khử khuẩn, sát khuẩn hiệu quả cơ mà rất nhẹ nhàng.. Nếu như bạn bị ám ảnh bởi các vi khuẩn, virus có hại có thể bán trên áo xống, đồ sử dụng tại nơi làm việc, trong gia đình, hay cửa hàng cung cấp nhà cung cấp có thể gây nguy hại. Hoặc bạn cảm thấy mùi hải sản, mùi thuốc lá hay mùi đồ ăn vặt bám trong nhà cũng như sợ những loại vi khuẩn, virus sinh sôi gây hại cho sức khỏe thì máy phun khử khuẩn cầm tay sẽ là tuyển lựa tốt nhất giúp khắc phục điều đấy đối với những diện tích nhỏ như căn hộ, văn phòng nhỏ, quán karaoke, quán ăn gia đình, nhà sản xuất xe ô tô cho thuê,… đọc thêm tại : máy phun sương diệt khuẩn MÁY PHUN SƯƠNG diệt khuẩn COVID - KHỬ MÙI Dung dịch sử dụng là dung dịch NaNo_Bạc nồng độ 15ppm có thể diệt khuẩn 99,9%, hoàn toàn ko gây hại đến sức khỏe khách hàng. Ngăn chặn đến 99% sự xâm nhập của #Virus Sars Cov hai COVID , Vi khuẩn, Nấm mốc, Mùi hôi (thức ăn, rượu bia, thuốc lá), Muỗi và côn trùng trong gia đình các bạn. giá thành lẻ : 1.350.000 Việt Nam Đồng (Bao gồm máy và 1 LỌ dung dịch Nano Bạc) cơ sở vật chất : Địa chỉ: 1406 M2 Chung cư Mipec City View, Lê Xuân Điệp, Kiến Hưng, Hà Đông Bảo hành 1 năm. (1 Đổi 1 trong vòng 1 tuần) Ưu điểm : Máy Phun Sương Khử Khuẩn Mini Tiết kiệm giá cả : Giảm giá cả thuê người phun thiết kế nhỏ gọn, sang trọng phạm vi sử dụng : thuận tiện cho những hộ gia đình, Ôtô, Văn phòng, phòng ngủ, Phòng Karaoke, Phòng ăn nhà hàng... Phun khử khuẩn hàng ngày rất chủ động. khởi động nhanh, lượng khói phun ra liên tiếp giúp hữu hiệu khử khuẩn, khử mùi hôi nhanh với hương thơm nhẹ nhõm. Máy ko bị nóng vỏ lúc hoạt động, vỏ được làm trong khoảng nhựa cứng rất bền và chắc chắn. thông số phương pháp của : máy phun sương khử khuẩn mini: - Chất liệu : Nhựa cao cấp, màu trắng - Công suất tiêu thụ: 900W - Điện áp: 220V/50 - Đầu ra khói: 2000cu.ft / phút - Điều khiển: Công tắc thời gian tự động - thời kì khởi động: 3 phút - thời gian ghẹ : Tối thiểu 1 phút và tối đa 5 phút - Kích thước: 36*23*38cm - Trọng lượng: 3.9kg - phung phí dung dịch: 100ml cho 200m2 - thời gian khử khuẩn: liên tiếp Máy phát động tương đối nhanh, các bạn chỉ cần chờ 3 – 5 phút là máy đã hot và bắt đầu công việc liên tục trong vòng 10 – 20 giây/lần. Máy có khả năng loại bỏ những mùi hôi khó chịu trên các bề mặt khó vệ sinh như: loại vải, da, nhái da, bề mặt khó vệ sinh. Diện tích che phủ của máy là 200m giúp thực hiện công tác trong diện rộng mà không cần chuyển di phổ quát. Dung tích thể dịch 100ml, công tác sẽ diễn ra liên tiếp mà không bị ngắt quãng. Lưu lượng khói: 25 m3/phút Khoảng cách khói: 3,5m\ tham khảo thêm : máy phun khử trùng cầm tay Về ưu điểm của máy phun khử khuẩn mini Máy phun khử khuẩn mini thiết kế vững chắc, nhỏ gọn, thuận tiện bước. Trọng lượng nhẹ chưa đến 3kg thuận lợi mang theo hoặc bước phun xẹp ở phổ thông khu vực khác nhau. Là dòng máy phun sát trùng mới nhất trên thị phần hiện nay, hẹn sẽ làm vừa lòng quý khách. các bạn có thể điều chỉnh chức năng, Volum và bơm bổ sung bằng tay rất thuần tuý. Máy khử khuẩn có hiệu quả không? vô trùng, thanh lọc không khí, phân hủy mùi sạch tới 99% sử dụng cho nhà ở, văn phòng, khách sạn, chợ, xe hơi… Trọng lượng máy nhỏ, dễ dàng chi chuyển tiện dụng, sử dụng mọi khi mọi nơi rất phù hợp cho văn phòng nhỏ, hộ gia đình, cơ quan, dịch vụ thuê xe ô tô, quán karaoke, quán ăn gia đình,… Có thể sử dụng kèm với tinh dầu để tạo mùi thơm mong ước. Động cơ hoạt động cực êm, không làm ảnh hưởng đến khách hàng cũng như môi trường tiếp giáp với. Máy xử lý được mùi hôi tồn đọng, xoá sổ những vi khuẩn gây mùi trong không khí, giúp ko khí luôn tươi mới. xem thêm : cách pha cloramin b 25 Cách bằng máy phun sương khử khuẩn thao tác 1: Kết nối dây nguồn vào nguồn điện 220V thao tác 2: Bật công tắc (C) bước 3: Chờ máy phát động từ thời kì 3 – 5 phút đến lúc đèn (B) sáng là máy sẵn sàng hoạt động. thao tác 4: Cho một lượng dung dịch kháng khuẩn chuyên chuyên dụng cho máy khử khuẩn vào lọ và kết nối với ống hút thao tác 5: vặn vẹo núm (D) đặt thời kì thích hợp theo nhu cầu, đối với khử khuẩn trên 20m2 nên đặt khoảng 20 – 30 giây thao tác 6: ví như muốn phun bổ sung, thì bấm nút đèn báo (B) để phun bổ sung hoặc bước căn vặn núm volume thêm lần nữa Sau khi sử dụng xong, vệ sinh máy bằng cách lấy 50 ml nước lọc cho vào cốc rồi chuyển bật công tắc, sau đấy vặn vẹo volume lên cho máy chạy, tới lúc nào hết khói và thấy đầu phun ra toàn khá nước sau đó nhấc vòi ra khỏi cốc nước để máy hút nốt nước trong máy ra, khi nào thấy máy có hiện tượng rung lên, đầu phun không còn phun ra nữa là xong. xem thêm tại các món đồ công nghệ nội địa trung quốc tại Ruby.vn
 7. thị trường ngoại ăn năn Forex đang ngày càng tăng trưởng với rất nhiều sàn môi giới. Đây là nơi “béo bở” cho những anh em trader. Trong ấy, Exness đang là một sàn forex cực kỳ uy tín và đa dạng tại thị phần Việt Nam. Với độ uy tín cao, đòn bẩy vô cực cùng với mức chi phí thương lượng thấp, sàn Exness cung ứng nhà cung cấp tốt nhất cho cả các trader mới và cả các người chuyên nghiệp. Hãy cộng beat đầu cơ Nhận định rõ hơn về sàn forex này nhé. sàn phân phối Exness – “ông lớn” trong thị phần môi giới Được ra đời trong khoảng năm 2008 bởi những chuyên gia vốn đầu tư và kỹ thuật thông tin, Exness thực sự là một ông to, tính về quy mô, sự “giàu có” và cả khối lượng mua bán khủng. Hiện nay, tập đoàn Exness sở hữu phổ quát doanh nghiệp con hoạt động tại phổ thông thị trường không giống nhau. Trụ sở chính đặt tại Síp cộng rộng rãi văn phòng trên khắp thế giới. Hiện tại, sàn Exness đang có hơn 200,000 khách hàng đang đàm phán tại sàn. Trong những năm qua, sàn forex này luôn duy trì mức độ lớn mạnh đều đặn với khối lượng mua bán lên tới 700 tỷ đô la. Theo Thống kê, account ngân hàng của Exness luôn đạt Con số trên 150 triệu USD. Đây là một khoản tiền to đủ để xử lý những sự cố rủi ro lúc giao dịch. xem thêm tại : sàn forex exness những sản phẩm mà sàn Exness phân phối Có thể kể, trong phần nhiều những sàn ngoại ân hận uy tín, Exness sản xuất phổ quát các sản phẩm. Các trader có thể tiến hành đàm phán với toàn bộ đông đảo sản phẩm: trong khoảng tiền tệ, năng lượng, crypto, kim loại cho tới chứng khoán và chỉ số các sản phẩm giao dịch tại sàn Exness rất nhiều Forex: Hiện nay, sàn Exness cho phép giao dịch với hơn 100 cặp tiền tệ gồm những 7 cặp tiền chính, các cặp phụ và cặp tiền tệ thảng hoặc Kim loại: Trader có thể thương lượng vàng, bạc với các loại tiền tệ như USD, EUR, CAD,… Crypto: Sàn cung ứng 5 sản phẩm chính là Bitcoin, Bitcoin Cash, ETH, Ripple và Bitcoin và thương lượng dưới dạng CFD với đồng đô la. Năng lượng: Dầu thô Chứng khoán: Với Exness, các trader có thể thương lượng 30 mã chứng khoán đến từ những tập đoàn công nghệ to trên toàn thế giới như Google, Facebook,… Chỉ số: Với 10 loại chỉ số chính bao gồm S&P 200 của Úc, S&P 500, US30, bạn có thể tiện lợi tậu bán và bàn bạc. đọc thêm : non farm là gì Mỗi sản phẩm tại sàn Exness tương ứng với mỗi loại tài khoản khác nhau và có những thông số riêng về độ Spread, Swap. Ưu và điểm yếu về đại lý phân phối Exness Ưu điểm: Là đại lý phân phối uy tín, phổ quát với phổ biến trader với các chứng chỉ hàng đầu như FCA, CYSEC. tiến trình xét chuẩn y tài khoản đăng ký nhanh chóng, chỉ trong vài giờ. Việc xác minh thông tin thuần tuý, không đòi hỏi phổ biến thủ tục Có thể rút tiền tức thời 24/7. Đây chính là Ưu điểm khó khăn nhất của sàn Exness so với các broker khác Tỷ lệ Spread vô cùng cạnh tranh, thuộc tp đầy tại thị phần ngoại hối Số tiền nạp tối thiểu phải nạp thấp. Bạn có thể thương lượng chỉ với $1. dịch vụ coi sóc quý khách tham gia thương lượng cực tốt hỗ trợ đòn bẩy vô cực mạnh điểm yếu Giãn thông số Spread lúc thị trường xuất hiện biến động mạnh giao dịch bằng múi giờ GMT +0 nên thời kì đóng mở sàn hơi khác so với những đại lý phân phối khác sử dụng múi giờ GMT +2. Cho nên, một số trader mới sẽ tương đối bối rối khi tiến hành đàm phán Đôi khi hệ thống bị trục trệu các nền móng đàm phán trên sàn Exness Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu cho các trader, Exness sở hữu 3 nền tảng giao dịch: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) và Webterminal. Mỗi nền móng sẽ được thiết kế với các tính năng không giống nhau và những nhà sản xuất sản xuất cũng sẽ khác nhau về số lượng sản phẩm, những chỉ số cho phép và tương trợ đòn bẩy tối đa. xem thêm tại : giao dịch forex theo tin tức Bởi thế giao dịch qua nền móng nào? MT5 xây dựng thương hiệu sau và có phổ biến Về ưu điểm hơn so với đàn anh MT4. Chẳng hạn như MT5 hỗ trợ lệnh Buy Stop Limit và Sell Stop Limit ngừng số lượng trao đổi, hỗ trợ hoạt động rộng rãi thị trường hơn và hiển thị đa dạng khung thời kì. Có thể kể, với hơn 13 năm vun đắp, Exness đã trở nên “ông lớn” trong thị phần forex với khối lượng trao đổi cực khủng. Được quản lý uy tín cộng các ưu điểm vượt trội, sàn Exness vẫn cho thấy sự quyến rũ của mình. đọc thêm : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới
 8. 1 – thông tin cơ bản về xây dựng thương hiệu, giấy phép , lịch sử hoạt động , giải thưởng của Exness Tổng quan về sàn giao dịch forex Exness Tập đoàn Exness (gọi tắt là Exness) được xây dựng thương hiệu vào năm 2008 ở Vincent ngoài CySEC, Exness còn chịu sự quản lý bởi FCA của Anh là 1 trong những cơ quan điều hành tài chính uy tín nhất hiện nay. Sau hơn 10 năm tồn tại trong thị trường vốn đầu tư Exness hiện tại là sàn forex lẻ lớn nhất toàn cầu với tổng khối lượng mua bán lên tới 588 tỷ đô la. Được bảo chứng bởi những cơ quan điều hành vốn đầu tư lớn cũng như có sự kiểm toán từ bên thứ 3 nên mọi thứ ở sàn Exness đều khá minh bạch, có thể xem là 1 trong các sàn đáng tin cậy để bạn đàm phán. Exness duy trì hai doanh nghiệp chi nhánh hoạt động dưới sự điều chỉnh của Liên minh Châu Âu: Exness UK Ltd được điều hành bởi Cơ quan kiểm soát vốn đầu tư (FCA) tại Vương quốc Anh, còn Exness (Cy) Ltd được điều chỉnh bởi Ủy ban Chứng khoán và Ngoại ăn năn của cùng hòa Síp, nhờ thế mà Exness đem đến “giấy thông hành” trên rộng rãi đất nước thành viên Liên minh Châu Âu. Exness cung ứng bộ nền móng thương lượng lừng danh được phát triển bởi Tập đoàn Phần mềm MetaQuotes, bao gồm nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Cùng lúc, cung ứng phổ quát loại tài khoản, giúp tiếp cận 104 cặp ngoại hối và 8 loại giao kèo kim loại. tham khảo thêm : sàn forex exness Exness có trụ sở đặt tại cộng hòa Síp, thiên đàng của những đơn vị tài chính, chứng khoán. Toàn bộ thông tin điều hành đều được công bố và có thể thuận lợi tìm kiếm trên Google. Không chỉ vậy, hồ hết báo cao doanh thu đều được đơn vị Deloitte — doanh nghiệp kiểm toán độc lập to nhất toàn cầu tiến hành kiểm định trước khi ban bố với công chúng. Tính từ năm 2016 cho tới hiện tại, sàn Exness đã được xác nhận là sàn forex có khối lượng trao đổi to nhất thế giới. Không những thế, sàn Exness còn cung cấp tính năng bảo mật tài khoản rất hiệu quả. Ví dụ: giả dụ account của các bạn có hoạt động thất thường như nạp một vài tiền quá lớn cùng 1 lúc, sàn sẽ tự động đóng băng tài khoản để tiến hành xác minh danh tính và nguồn tiền trước lúc cho phép bạn giao dịch lại. Điều này rất có lợi cho những trader chuyên nghiệp đầu cơ to. 1.1 các giấy phép hiện nay của Exness: Exness Limited là một doanh nghiệp buôn bán quốc tế được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines với số đăng ký là 21927 (IBC 2014). Nymstar Limited là Nhà giao dịch chứng khoán được đăng ký tại Seychelles với số đăng ký 8423606-1 và được Cơ quan nhà cung cấp vốn đầu tư (FSA) cấp phép với số giấy phép SD025. Văn phòng đăng ký của Nymstar Limited đặt tại F20, tầng 1, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles. Nymstar Limited được giao cho chính thức để hoạt động theo nhãn hiệu và nhãn hiệu của Exness. 1.2 Dòng thời gian- lịch sử hoạt động, Giải thưởng của Exness – Tập đoàn EXNESS ra mắt vào năm 2008 tại St. Petersburg, Nga. Sau hơn 10 năm hình thành và lớn mạnh, Exness là một nhà môi giới uy tín trên thị trường quy định bởi CySec tại Síp cũng như Đăng ký nhà sản xuất nhà sản xuất tài chính (Financial Service Provider Registe) ở New Zealand. tham khảo thêm : non farm là gì – EXNESS LT (New Zealand) đã được báo chí nguồn vốn nổi danh World Finance Media trao giải “Best Trade Executions” (Thực thi giao dịch tốt nhất), “Best Order Management” (Quản lý đơn hàng tốt nhất) và “Best Mini Broker” (Nhà môi giới nhỏ tốt nhất). – Hiện nay, những nhà đàm phán với Exness có quyền truy vấn cập vào hơn 120 cặp tiền tệ để tự do chọn lựa mã thương lượng phù hợp. – những nền móng thương lượng có sẵn từ Exness bao gồm MetaTrader 4, MetaTrader 5, nền tảng thương lượng di động và MT4 WebTerminal. – kế bên việc cung ứng những account thương lượng thường nhật như: tài khoản Mini, account Cổ điển (Classic), Exness còn có cả Social Trading đáp ứng nhu cầu sao chép thương lượng của những nhà đầu cơ ko có đa dạng kinh nghiệm. Exness đem đến phổ quát giải thưởng quan trọng như: sàn forex tốt nhất châu Á 2016, sàn forex phân phối MT4 tốt nhất 2016, sàn forex có điều kiện đàm phán tốt nhất 2014 và nhiều giải thưởng quan yếu khác. hai – những loại account ( các dòng sản phẩm ); phí commission + Spread chênh lệch + Swap ( tổng chi phí thương lượng ) Trước khi xem xét về những loại tài khoản Trader cần lưu ý: Hãy tính tổng chi phí giao dịch đừng vội tin truyền bá. Công thức tính tổng giá cả chuẩn xác nhất như sau : chi phí đàm phán 1 LOT ( lô chẵn) = Spread + Commission + Swap x Days = Chệnh lệch + Phí hoa hồng + Phí qua đêm x Số đêm tính phí. Tổng chi phí thương lượng ngắn hạn ( trong ngày – số đêm tính phí = 0) gồm những [Spread + Commission ] hay còn gọi là [ chênh lệch + phí ]. Nếu như Spread là 10 + Commission 0 thì cũng bằng với Spread là 0 + Commission 10. Tổng giá cả đều là 10 ( 10 +0) = (0+10). Một số sàn phân phối truyền bá gây lầm lẫn rằng đàm phán với chênh lệch 0 mà giấu đi commission 10 ; cũng như vậy 1 số đại lý phân phối truyền bá rằng đàm phán không thu phí ( comission 0) mà giấu đi Spread 10. Chính vì vậy Trader chú ý : nếu gặp công ty cung ứng thông báo kiểu giấu diếm ở trên tốt nhất hãy giảm thiểu xa. Vì làm sao các bạn biết được họ còn giấu giếm các gì ( hay gài bẫy các gì ). Không chỉ thế giá cả giao dịch dài hạn ( > 1 ngày, qua đêm ) thì phải tính thêm Swap ( phí giữ lệnh qua đêm ) . xem thêm : giao dịch forex theo tin tức Swap – Phí giữ lệnh qua đêm bản chất là chênh lệch lãi suất ngày của 2 đồng tiền trong 1 cặp. Nhưng với lý do cộng 1 đồng bạc lãi suất những bank sản xuất thanh khoản khác nhau nên swap mỗi sàn mỗi khác. Các bạn có thể tìm kiếm một vài sàn cho miễn phí swap. Tuy thế miễn Swap sàn sẽ thu các bạn cái khác. Hãy Đánh giá kỹ! Tổng quan “Spread thấp, ko hoả hồng cho tài khoản Cent, Mini và Classic; Có chế độ coppy thương lượng ( social trading ) cho nhà đầu tư mới. Spread ở Exness cực thấp chỉ trong khoảng 0.1 và ko có hoả hồng phát sinh. Exness chỉ thu hoa hồng giao dịch đối với account ECN với mức cực thấp và nhất mực là 2.5$ cho mỗi lot USD và hẳn nhiên là spead cho account ECN số đông bằng 0. Spread tại sàn Exness nhìn chung là hơi thấp đặc biệt là ở các cặp tiền hay được trader đàm phán rộng rãi nhất như EUR/USD, GBP/USD spread trung bình là 1 pip, đôi khi chỉ còn 0.5pip. Với account ECN, Exness sẽ chỉ thu phí huê hồng với múc nhất quyết là 2.5$ cho 1 lot, nếu như so với ICMarket là 7$/lot thì mức phí hoả hồng này quả tình quá dễ chịu. Thêm vào đó, ở Exness bạn có thể thương lượng spread nhất mực để ko lo trượt giá.Hoặc các bạn có thể thương lượng spread thả nổi để ko bị requote. các loại tài khoản – Exness cung ứng 4 loại account cho MT4, trong ấy gồm những 3 tài khoản bình thường (Cent, Mini và Classic) và tài khoản ECN. Với nền tảng MT5, Exness chỉ cung cấp tài khoản Mini và Classic. account Cent: thích hợp với người mới bắt đầu chơi forex. Tài khoản này đề xuất nạp tối thiếu trong khoảng 1$. Spread thấp trong khoảng 0.3 và tương trợ đòn bẩy lên tới 1:2000. Tiền nạp vào đươc chia nhỏ theo doanh nghiệp Cent, giao dịch tối thiểu là 0.001 lot. Đây là khối lượng giao dịch thấp nhất nên rất thuận tiện cho những người mới tập chơi forex. account Mini: account này như vậy account Cent, đề nghị ký quỹ chỉ trong khoảng 1$, spread từ 0.3 và hỗ trợ đòn bẩy lên đến 1:2000. Chỉ khác về khối lượng giao dịch, account Mini dùng lot size thường nhật. tài khoản Classic: account Exness này chính yếu cho những nhà đầu tư vừa. Mức nạp tối thiểu vào tài khoản là 2000$. Tài khoản này có phổ quát Về ưu điểm hơn tài khoản Mini là spread cực thấp so với các broker khác, chỉ từ 0.1 pip. tài khoản ECN: account này áp dụng cho các nhà đầu cơ vừa và to, đề nghị ký quỹ từ 300$. Đối với account này thì spread rất nhiều bằng 0. Họ chỉ tính phí hoa hồng 25$/1lot thương lượng. Tài khoản này phù hợp với các nhà đầu cơ đàm phán với khối lượng lớn. tài khoản social trading : bạn có thể là nhà đàm phán bán dấu hiệu hoặc chỉ là Trader coppy với account sao chép . Riêng chế độ sao chép chỉ cung cấp loại tài khoản Mini và Classic Đánh giá về Spread – Exness là một trong các nhà môi giới có mức spread thấp nhất. Spread của chúng là từ ít ra 0,1 pip. Account Classic là account có mức spread thấp nhất trong 3 loại tài khoản bình thường, chỉ trong khoảng 0.1 nhưng yêu cầu tiền gửi tối thiểu trong khoảng $2000. Các chênh lệch account khác cao hơn một chút trong khoảng 0.3 nhưng đề xuất tiền gửi tối thiểu chỉ trong khoảng 1$. Tài khoản ECN mức spread số đông bằng 0, nhưng thu phí đàm phán 25$/lot giao dịch. – Mức chênh lệch của Exness thấp nhất trong 7 cặp tiền chính. Tất cả đều thấp hơn 1 pip. Trong thị trường lâu bền, chúng ở khoảng 0,5 đến 0,8 pip. – Mức chênh lệch tiền điện tử Exness cũng thấp nhất. Họ chỉ tính phí khoảng $3/coin cho thương lượng Bitcoin, $0,01 cho Ripple và $0,5 cho ETH. Tìm hiểu về phí đàm phán – Sàn Exness không tính phí hoa hồng cho những tài khoản bình thường (Tài khoản Cent, account Mini, account cổ điển – Classic). Với tài khoản ECN, Exness thu phí 25$/lot giao dịch. – Hơn nữa, Exness ko thu phí cho đàm phán tiền điện tử, chỉ tính trên spread. Do vậy nên, đó là lý do nhiều nhà thương lượng nghĩ rằng exness có spread tiền điện tử tốt nhất. Đòn bẩy cao ko ngừng Exness là sàn forex cung ứng đòn bẩy cao nhất 1: ko dừng. Dùng đòn bẩy không giới các bạn giúp margin của các lệnh bạn mở toàn bộ bằng 0! Các bạn đã bao giờ thử đàm phán với margin phần nhiều bằng 0 chưa? Exness cũng là 1 trong các sàn giao dịch forex uy tín có mức đòn bẩy cao nhất hiện nay. Ngoài mức đòn bẩy trung bình 1:2000 cho các loại tài khoản (riêng ECN sẽ thấp hơn chỉ là 1:200) thì Exness còn có mức đòn bẩy vô cực hay đòn bẩy ko dừng. Tuy thế, dạng đòn bẩy này chỉ được trade ở những tài khoản nhỏ dưới 1000 đô la theo quy định của Exness. Ví như bạn muốn thử cảm giác 50 đô la đánh 1 lot là như thế nào thì có thể mở tài khoản với mức đòn bẩy vô cực của Exness để trải nghiệm nhé! Tốc độ xử lý lệnh nhanh Exness đã đầu cơ mạnh trong việc tăng chất lượng server và tốc độ tiến hành lệnh cho quý khách trong năm 2016 và 2017. Nên hiện tại, các bạn có thể yên tâm đàm phán ở Exness với tốc độ xử lý lệnh khôn cùng nhanh và chất lượng cao. chọn lựa loại account nào là tốt nhất. Trong số 4 loại tài khoản Exness nói trên, account Cent và tài khoản Mini phù hợp cho nhà đầu tư mới, trong khi tài khoản Cổ điển và ECN thích hợp hơn đối với nhà đầu cơ có kinh nghiệm. tuyển lựa loại account thương lượng Forex thích hợp sẽ giúp phát huy được điểm cộng và hạn chế các nhược điểm của nhà đầu tư, từ đó giúp nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận một cách hoàn hảo hơn trên thị phần Forex. cá nhân mình cần Spread thấp để tarde kiêm lời nên mình thường xài Exness Classic. Nạp lần đầu 2000 nhưng thực sự là spread thấp nhất hiện nay! xem thêm tại : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới
 9. Exness hỗ trợ không ít cổng nạp rút tiền như: Thẻ Visa/ master, Skrill ,Netteller, ngân lượng và chuyển khoản qua nhà băng trực tuyến tại việt nam. Tùy từng thời điểm mà các phương thức cổng nạp rút có thể đổi thay. Bạn hãy chọn cổng nạp rút mà bạn thông đạt để hạn chế rối rắm. các bạn nên chú ý là nạp tiền bằng hình thức nào thì rút tiền về bằng hình thức ấy, đây là quy định được toàn bộ hầu hết các sàn forex ứng dụng để thực thi luật chống rửa tiền. Cố 1 vài trường hợp cũng có sàn cho rút về cổng khác nhưng mình nên làm những cái cảm thấy hợp lý để hạn chế rắc rối. tiếp sau đây, trader mini sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền từ sàn exness rõ ràng chi tiết nhất, mời các bạn cộng xem qua. xem thêm : rút tiền exness Hướng dẫn rút tiền trong khoảng exness về account ngân hàng thao tác 1: Đăng nhập vào khu vực cá nhân trên trang chủ exness. thao tác hai: Bấm vào mục rút tiền (1), chọn lựa hình thức nhận tiền mà các bạn muốn sử dụng . Ở đây mình sẽ hướng dẫn rút tiền exness về tài khoản ngân hàng nên chọn bằng phương thức nhà băng trực tuyến (2) nhé. thao tác 3: Xuất hiện một tab mới như hình bên dưới, bấm chọn mũi tên xổ xuống để chọn tài khoản (3) đàm phán mà các bạn muốn rút tiền. bạn xác định rút số tiền bao lăm thì nhập vào số tiền rút (4). ví như tài khoản đàm phán của bạn dùng tiền tệ là USD thì các bạn nhập theo số tiền USD. Ví dụ: bạn muốn rút 100$ thì bạn nhập là 100. Bấm chọn tiếp (5) để chuyển qua thao tác Tiếp theo. tham khảo thêm : khung thời gian giao dịch forex bước 4: rà soát mã xác nhận gửi về số điện thoại hoặc email mà bạn chọn để nhận mã. chú ý : sử dụng số điện thoại để làm bảo mật sẽ tốt hơn, bạn dùng sim viettel thì ko sao, nhưng giả dụ bạn dùng sim vina hoặc mobi sẽ rất khó nhận mã bảo mật vì nhà mạng chặn tin nhắn rác. Vậy nên giả dụ bạn không dùng sim viettel thì có thể chọn hình thức bảo mật trong mục thiết lập tài khoản ở khu vực cá nhân hoặc chọn bảo mật bằng email. Ở đây mình chọn bảo mật bằng email nên mã công nhận được gửi qua email. Sao chép mã công nhận (6) và quay lại trang rút tiền exness. thao tác 5: Dán mã công nhận (7) vào khuông như hình bên dưới và bấm xác nhận rút tiền (8). xem thêm tại : đa khung thời gian thao tác 6: Chọn ngân hàng (9) mà các bạn muốn nhận tiền, là nhà băng mà bạn đã sử dụng để nạp tiền nhé. Nhập chuẩn xác số tài khoản ngân hàng (10) của bạn. Nhập họ tên chủ tài khoản (11) ngân hàng ( không dấu), và bấm vào mục công nhận (12). Giao diện như hình dưới là các bạn đã thực hiện rút tiền thành công. Giờ bạn chỉ ngồi chờ tiền về account thôi. thời kì nhận tiền bằng hình thức ngân hàng trực tuyến tại exness giao động trong khoảng 5 phút tới 30phút. Phải xác nhận một điều rằng, exness là top sàn forex rút tiền nhanh nhất hiện nay. Trong trường hợp vì một lý do gì ấy mà sau lúc tiến hành rút tiền 24h mà tiền vẫn chưa về tài khoản, bạn vui lòng vào trang chủ và chat trực tiếp với phòng ban support để được tương trợ nhé. xem thêm : các sàn giao dịch forex uy tín thế giới
 10. Exness hỗ trợ không ít cổng nạp rút tiền như: Thẻ Visa/ master, Skrill ,Netteller, ngân lượng và chuyển khoản qua nhà băng trực tuyến tại việt nam. Tùy từng thời điểm mà các phương thức cổng nạp rút có thể đổi thay. Bạn hãy chọn cổng nạp rút mà bạn thông đạt để hạn chế rối rắm. các bạn nên chú ý là nạp tiền bằng hình thức nào thì rút tiền về bằng hình thức ấy, đây là quy định được toàn bộ hầu hết các sàn forex ứng dụng để thực thi luật chống rửa tiền. Cố 1 vài trường hợp cũng có sàn cho rút về cổng khác nhưng mình nên làm những cái cảm thấy hợp lý để hạn chế rắc rối. tiếp sau đây, trader mini sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền từ sàn exness rõ ràng chi tiết nhất, mời các bạn cộng xem qua. xem thêm : rút tiền exness Hướng dẫn rút tiền trong khoảng exness về account ngân hàng thao tác 1: Đăng nhập vào khu vực cá nhân trên trang chủ exness. thao tác hai: Bấm vào mục rút tiền (1), chọn lựa hình thức nhận tiền mà các bạn muốn sử dụng . Ở đây mình sẽ hướng dẫn rút tiền exness về tài khoản ngân hàng nên chọn bằng phương thức nhà băng trực tuyến (2) nhé. thao tác 3: Xuất hiện một tab mới như hình bên dưới, bấm chọn mũi tên xổ xuống để chọn tài khoản (3) đàm phán mà các bạn muốn rút tiền. bạn xác định rút số tiền bao lăm thì nhập vào số tiền rút (4). ví như tài khoản đàm phán của bạn dùng tiền tệ là USD thì các bạn nhập theo số tiền USD. Ví dụ: bạn muốn rút 100$ thì bạn nhập là 100. Bấm chọn tiếp (5) để chuyển qua thao tác Tiếp theo. tham khảo thêm : khung thời gian giao dịch forex bước 4: rà soát mã xác nhận gửi về số điện thoại hoặc email mà bạn chọn để nhận mã. chú ý : sử dụng số điện thoại để làm bảo mật sẽ tốt hơn, bạn dùng sim viettel thì ko sao, nhưng giả dụ bạn dùng sim vina hoặc mobi sẽ rất khó nhận mã bảo mật vì nhà mạng chặn tin nhắn rác. Vậy nên giả dụ bạn không dùng sim viettel thì có thể chọn hình thức bảo mật trong mục thiết lập tài khoản ở khu vực cá nhân hoặc chọn bảo mật bằng email. Ở đây mình chọn bảo mật bằng email nên mã công nhận được gửi qua email. Sao chép mã công nhận (6) và quay lại trang rút tiền exness. thao tác 5: Dán mã công nhận (7) vào khuông như hình bên dưới và bấm xác nhận rút tiền (8). xem thêm tại : đa khung thời gian thao tác 6: Chọn ngân hàng (9) mà các bạn muốn nhận tiền, là nhà băng mà bạn đã sử dụng để nạp tiền nhé. Nhập chuẩn xác số tài khoản ngân hàng (10) của bạn. Nhập họ tên chủ tài khoản (11) ngân hàng ( không dấu), và bấm vào mục công nhận (12). Giao diện như hình dưới là các bạn đã thực hiện rút tiền thành công. Giờ bạn chỉ ngồi chờ tiền về account thôi. thời kì nhận tiền bằng hình thức ngân hàng trực tuyến tại exness giao động trong khoảng 5 phút tới 30phút. Phải xác nhận một điều rằng, exness là top sàn forex rút tiền nhanh nhất hiện nay. Trong trường hợp vì một lý do gì ấy mà sau lúc tiến hành rút tiền 24h mà tiền vẫn chưa về tài khoản, bạn vui lòng vào trang chủ và chat trực tiếp với phòng ban support để được tương trợ nhé. xem thêm : các sàn giao dịch forex uy tín thế giới
 11. thương lượng forex theo tin tức là phương pháp trading được phổ biến nhà đầu tư dùng bởi chúng có khả năng cho ra lợi nhuận tức thời. Bài viết của Topsanfx hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thương lượng dựa trên những bản tin nguồn vốn quan trọng như Báo cao NFP của Mỹ, FOMC, chính sách lãi suất suất nhà băng Trung ương, và hầu hết tin tức, sự kiện tác động trực Tiếp đến những biến động của thị phần. thương lượng forex theo tin tức gì? thị trường ngoại hối hận hoạt động liên tục trong suốt 24 giờ đồng nghĩa lịch kinh tế forex sẽ ghi nhận những sự kiện đã được lên lịch từ đa dạng khu vực, cương vực lớn trên toàn cầu. Nhưng, không hề phần lớn tin tức, sự kiện đều ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị phần ngoại ân hận, nhà đầu cơ chỉ nên chú ý tới các thông báo có tác động lơn, có khả năng cho ra những biến động lớn như: Quyết định tăng cường mức lãi suất của ngân hàng Trung ương Thống kê NFP Tỷ lệ thất nghiệp Sự kiện chính trị Số liệu lạm pháp Sau khi lựa chọn nguồn tin tức, sự kiện Forex quan yếu mà các bạn muốn trade, bước Tiếp đến sẽ là kiếm tìm một cặp tiền tệ phù hợp với thông tin đấy. tham khảo thêm : cách nạp tiền vào exness chọn lựa cặp tiền tệ theo tin tức forex khi muốn giao dịch forex theo tin tức hiệu quả, lựa chọn cặp tiền tệ thích hợp là một điều thật sự rất nhu yếu. Nhà đầu cơ nên tụ họp giao dịch trên các cặp tiền chính, những cặp tiền có tính thanh khoản cao. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên quan tâm đến thời gian hoạt động của loại tiền tệ ấy, là thời khắc mà khối lượng trao đổi to nhất và giá có thể biến động đáng nói. Ví dụ: nếu các bạn giao dịch theo tin tức về Con số của NFP của Mỹ, bạn cần hội tụ giao dịch các cặp tiền tệ có đô la Mỹ như EUR/USD, USD/JPY,… Sau phổ quát nghiên cứu, các nhà phân tách chỉ ra rằng USD/ JPY dễ dàng dự báo hơn trong Con số NFP các cặp tiền tệ khác. Đối với tin tức của BoE về quyết định tăng lãi suất nhà đầu tư nên đàm phán cặp tiền tệ GBP/USD. Tóm lại, khi một tin tức, sự kiện quan yếu của một đất nước được công bố, thì nhà đầu cơ nên giao dịch cặp tiền tệ có đồng bạc của đất nước đó. dự đoán biến động thị trường dựa vào tin tức Để dự báo biến động dựa trên tin tức Forex nhà đầu cơ cần bỏ phổ quát thời kì để đọc và nghiên cứu tin tức, chỉ cần đọc hết bạn sẽ nắm được hết. Không những thế, để tăng tính hữu hiệu trong việc ứng dụng chiến lược thương lượng forex theo tin tức, nhà đầu cơ cần kết hợp với phân tích công nghệ và hành động giá. Thực tiễn, ví như các bạn đàm phán tin tức mà ko có hành động giá thì không khác nào việc chơi đánh bạc theo may rủi, bởi hành động giá sẽ phân phối cho nhà đầu tư những thông tin về tin tức trước khi nó được ban bố. chú ý, nhà đầu cơ ko cần phải thương lượng theo đông đảo sự kiện forex. Bạn chỉ nhu yếu lập cho cá nhân một thiên hướng kiên cố và tìm kiếm các chứng cứ mạnh mẽ để hỗ trợ cho chiến lược thương lượng của mình. tham khảo thêm : giao dịch forex theo tin tức Cách đàm phán Forex theo tin tức để tránh rủi ro Một lời khuyên trân thành dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, tại những thời điểm có tin tức, bạn chỉ nên đứng ngoài và theo dõi, tập vào lệnh trên tài khoản Demo, tụ họp giao dịch vào 1 cặp tiền tệ, ví như vào lệnh vào phổ quát cặp tiền tệ bạn sẽ không thể xử lý kịp. Nhà đầu tư cần phân tách tỷ mỉ các cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch, xác định cu hướng của chúng, xem thêm tin tức, tạo nên những kịch bản có khả năng sẽ xảy ra trước giờ tin ra. Tỉ dụ chờ giá breakout qua những tuyến phố xu thế để chắc chắn giá đang dịch chuyển theo hướng bạn phân tích, rồi mới vào lệnh. tham khảo thêm : các cặp tiền chính trong forex Tại thời điểm có tin tức thị trường sẽ đi theo hướng sideway, nhà đầu tư cần chờ lúc tin công bố mới khởi đầu đàm phán. Cần phân tách thật kỹ để ko bị “ngài thị trường” lừa nhé. các tin Non-farm diễn ra vào 19:30 thứ 6 đầu tháng, bản tin ban bố lãi suất sẽ khiến đô la Mỹ biến động, hay tin tức của FED – Cục dự trữ Liên bang Mỹ là những thông báo gây trấn động thị phần. Hãy tạo lề thói cập nhật lịch kinh tế mỗi ngày để hạn chế các thời khắc tin tức công bố, bảo toàn vốn cá nhân. tham khảo thêm : các sàn giao dịch forex uy tín thế giới
 12. Hiện nay, trên thị phần có đến hơn 300 sàn forex, vậy thì đâu là sàn giao dịch uy tín để nhà đầu tư có thể yên tâm mở tài khoản, để giúp các bạn rút ngắn được thời kì trong việc chọn lọc sàn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sàn giao dịch rất uy tín, đấy là Exness. Exness là một sàn forex được cấp phép bởi FCA và CySEC, nổi danh trên thị trường là một sàn có spread thấp, cung cấp cực nhiều loại account và đặc biệt là phổ thông các hình thức nạp, rút tiền và nhanh chóng. Exness cũng là sàn đứng vị trí Việc trước tiên trong danh sách 10 sàn forex tốt nhất Việt Nam và thế giới theo Nhận định của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Trước khi khởi đầu vào chi tiết hướng dẫn mở account và nạp rút tiền, bạn hãy xem lại các bài viết sau để hiểu được lý do tại sao chúng tôi giới thiệu Exness cho các bạn, và chọn lựa sàn này làm sàn Ban đầu trong chuỗi bài hướng dẫn mở account và nạp rút. Nạp tiền Để bắt đầu nạp tiền vào account, các bạn chọn ô Nạp tiền ở Slidebar bên trái hoặc chọn vào ô Nạp tiền trên một account bất kỳ tại Mục tài khoản của tôi, hai cách đều có kết quả như nhau xem thêm tại : rút tiền exness Exness sản xuất rất nhiều các hình thức nạp/rút tiền khác nhau, trong đó ngân hàng trực tuyến (Internet banking) là hình thức được rất nhiều nhà đầu cơ Việt Nam ưa thích vì tính dễ dàng và nhanh chóng. Các hình thức còn lại cũng tương đối thân thuộc, USDT là nạp tiền bằng tiền điện tử. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nạp rút tiền bằng Hình thực Internet banking. Bạn bấm chọn vào ô ngân hàng trực tuyến, một hộp thoại sẽ xuất hiện Tại hộp thoại này, bạn chọn account đàm phán cần nạp tiền, doanh nghiệp tiền tệ mặc định là Việt Nam Đồng, khi tiền vào tài khoản sẽ tự động chuyển sang USD và điền vào Số tiền nạp, rồi bấm vào ô Tiếp. Màn hình sẽ chuyển tiếp sang hộp thoại với các thông báo về số tiền nạp của các bạn. tham khảo thêm : non farm là gì bạn thực hiện rà soát các thông báo trong hộp thoại này như Số tài khoản, Tỷ giá, Số tiền nạp quy sang đô la Mỹ, ví như đồng ý, bạn bấm vào ô xác nhận thanh toán. Ở phần này, các bạn sẽ chọn lọc ngân hàng trả tiền, Exness phân phối cho nhà đầu tư Việt Nam danh sách bao gồm 8 nhà băng Việt Nam, bạn sử dụng tài khoản của ngân hàng nào thì chọn vào ô có tên của ngân hàng đó, rồi bấm công nhận Tại đây, bạn nhập vào ID và mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản Internet banking của bạn trên máy tính (nếu chưa có account internet banking thì đem CMND ra nhà băng đăng ký). Sau lúc nhập xong, các bạn bấm vào ô tiếp diễn, ngân hàng sẽ gửi cho bạn một mã xác nhận OTP vào số điện thoại mà các bạn đã đăng ký tại nhà băng, bạn nhập mã OTP này vào ô trống theo buộc phải rồi bấm công nhận là xong công đoạn Nạp tiền. Tiền sẽ vào account thương lượng của bạn trong vòng vài phút, sau đấy các bạn đã có thể bắt đầu thương lượng trên thị phần ngoại hối hận. xem thêm tại : giao dịch forex theo tin tức Rút tiền Để rút tiền, các bạn chọn vào mục Rút tiền tại Slidebar bên trái như mục Nạp tiền hoặc chọn Rút tiền tại ô điều hành trong Mục tài khoản của tôi, 2 cách đều cho ra kết quả như nhau Tiếp theo bạn lựa chọn phương thức rút tiền, thường thì nạp tiền bằng phương thực nào thì rút tiền cũng bằng phương thức ấy, các bạn bấm chọn vào ô nhà băng trực tuyến, màn hình hiện ra như sau Chọn account thương lượng mà bạn muốn rút tiền về, và số tiền muốn rút, sau đấy bấm Tiếp, sàn sẽ đề xuất bạn nhập thông báo số tài khoản cùng tên ngân hàng, sau đó sẽ gửi về điện thoại cho các bạn mã xác nhận OTP, bạn nhập mã OTP tương tự như thao tác khi Nạp tiền. Tiền sẽ về tài khoản ngân hàng của bạn sau vài giờ hoặc tối đa 1 ngày. Cài đặt bảo mật cho account Exness phân phối cho nhà đầu tư một hình thức bảo mật tài khoản duyệt y bảo mật số điện thoại, mọi hoạt động can dự đến ngân sách trong tài khoản của các bạn như Chuyển tiền từ account này sang account khác, hoặc Nạp, rút tiền đều được sàn Exness gửi mã xác nhận đến điện thoại của bạn, việc của các bạn là phải đảm bảo không người nào có quyền truy tìm cập vào điện thoại của mình. Hướng dẫn kích hoạt bảo mật Chọn mục Thiết lập tại slidebar bên trái màn hình, sau đấy chọn Loại bảo mật Sau đó bấm Lưu lại, màn hình sẽ xuất hiện trang như sau, các bạn nhập vào ô trống một mã xác nhận gồm 4 chữ số mà hệ thống đã gửi vào số điện thoại của các bạn, rồi bấm Tiếp để hoàn thành giai đoạn xác thực. Cũng trong Mục Thiết lập, bạn cũng có thể cài đặt Mật khẩu của tài khoản điều hành, hoặc sửa đổi những thông báo cá nhân. Lưu ý: ví như có bất kỳ thắc mắc hay vướng mắc trong công đoạn mở tài khoản và Nạp/rút tại sàn Exness, các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với nhân viên tương trợ trên Livechat hoặc gọi cho tổng đài của Exness tại Việt Nam để nhận được sự tương trợ tốt nhất và nhanh nhất. (Số điện thoại các bạn có thể tìm thấy trong Email mà Exness đã gửi về cho bạn, hoặc xem tại hình ảnh bên dưới. đọc thêm tại : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới
 13. giả dụ bạn điều hành rủi ro và lợi nhuận tốt, các bạn có thể sẽ kiếm được cực nhiều tiền, sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward luôn đi kèm để có hiệu quả và tăng trưởng tài khoản đàm phán. Việc của bạn là khi lệnh của bạn có lời, thì bạn nên chốt lợi nhuận trong khoảng thời kì xác định trước nếu các bạn muốn giữ sự tỉnh táo và làm tài khoản của mình lớn mạnh, vào lệnh với mục tiêu lợi nhuận mở thường ko hiệu quả cho các trader nhỏ lẻ bởi vì họ sẽ ko bao giờ chốt lợi nhuận cho tới khi thị phần quay lại chống lại họ một cách đáng nhắc, nên cần lưu ý điều này. Vậy điều hành rủi ro và lợi nhuận là gì? Trong bài học này chúng ta sẽ cộng nghiên cứu. 1. Risk : Reward trong trading Việc tiên quyết cần làm Việc đầu tiên ấy là lúc sắm ra các tín hiệu thương lượng là tính toán rủi ro phải chịu để nó có tính thực tại, bạn thường mắc một hoặc hai sai lầm lúc nhắc đến việc xác định rủi ro, đấy là họ thường xác định lợi nhuận Ban đầu, ấy là sai lầm do tham lam, hoặc đặt Stop loss quá sắp điểm vào lệnh, đấy là sai lầm của sự sợ hãi. đọc thêm : rút tiền exness bạn có thể tính toán lợi nhuận là bội số của rủi ro bằng cách tập tành để nghĩ suy theo xác suất và xem xét thị phần dưới giác độ quản lý vốn theo Risk/Reward của mình, Ban đầu tập trung vào rủi ro thay vì lợi nhuận, bạn đang tinh thần hơn về những rủi ro can dự trên thiết lập thương lượng, thay vì trở nên gắn chặt với suy nghĩ kiếm lợi nhuận trước. Trading là kết quả của việc quản lý rủi ro hiệu quả, Do đó các bạn hãy xem chính mình là một người quản lý rủi ro ngay trong khoảng bây giờ là vừa. Việc Tiếp đến cần làm sau khi bạn đã xác định được lúc nào cần phải có lập lệnh thương lượng và đánh dấu mức độ rủi ro trên biểu đồ là đánh dấu mức lợi nhuận theo bội số của rủi ro, có thể bạn sẽ bị cuốn vào bánh vẽ trục đường lợi nhuận ở khoảng cách gấp 1 lần rủi ro, 2 lần rủi ro, hoặc 3 lần rủi ro, đây là các mức lợi nhuận các bạn nên chú tâm đến, bạn nên dùng lệnh dời điểm ngừng lỗ theo để bảo toàn lợi nhuận của bạn. hai. Một số sai trái về Risk:Reward trong trading Trong thực tế mà mọi người đều biết, thương lượng Forex thực tại đơn giản đơn thuần là một trò chơi của xác suất, những trader hay nghĩ suy và coi xét những tín hiệu đàm phán dưới cái nhìn về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thì đấy là những người kiếm được hưởng nhuận bền vững trong thị trường Forex đầy rủi ro này. Có thể nói việc vững mạnh các kĩ năng thương lượng như cảm giác nhạy bén để kiếm tìm những tín hiệu tốt xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời khắc chắc chắn là một thành phần thiết yếu để thành công, tuy vậy, các bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bền vững ngay cả lúc những kĩ năng giao dịch đấy không hoàn toàn vững chắc. xem thêm : tỷ lệ risk reward điều hành vốn theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là cái cung ứng cho những trader có dịp như nhau, Vì vậy việc hiểu biết thấu đáo tỷ lệ này và nghĩ suy nếu mình vào tín hiệu này thì Rủi ro là bao lăm và Lợi nhuận đem đến là bao lăm, chính là một trong các phần quan trọng nhất để mang tới lợi nhuận dài lâu, chỉ xếp sau tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc, điều quan trọng nhất trong trading. Một nhà đàm phán phải luôn luôn muốn kiếm được phổ quát tiền hơn trong một thương lượng thắng hơn là rủi ro, ấy là điều kiện tiên quyết của một nhà giao dịch thành công, và lý do cho điều này có thể hơi rõ ràng, nhưng phổ biến nhà giao dịch mới vẫn tranh đấu với định nghĩa này và rút cục tham gia vào đàm phán phụ, trong khoảng góc độ rủi ro/lợi nhuận, họ thấy họ chỉ quay vòng bánh xe bằng cách chỉ giành chiến thắng để trả lại đầy đủ trong thời gian mà thị phần đã lấy đi tiền tài họ. xem thêm : cháy tài khoản forex nếu như kỹ thuật đàm phán của bạn hơn chỉ hơn 50% thì lúc ấy các bạn mới mang lại mục đích lợi nhuận của bạn chỉ cần bằng với số tiền các bạn gặp rủi ro, bởi vì giả dụ tỷ lệ trúng này ko được duy trì, thì các bạn sẽ thất bại vì tiền thua lỗ sẽ nhiều hơn tiền kiếm được. Một điều hầu như những nhà thương lượng chuyên nghiệp thành công có tỷ lệ trúng trong khoảng 30% – 50%, một tỷ lệ win rate cực kỳ khiêm tốn đúng không nào. Bởi vì, giả dụ một nhà đàm phán giao dịch với mục đích lợi nhuận chí ít gấp ba lần rủi ro của mình thì để thành công, thì nhà giao dịch đấy chỉ cần đạt được tỷ lệ thắng 30%. Chính điều này làm giảm đáng đề cập rào cản để mang đến thành công trong thương lượng và có nghĩa là trong khi giành được tỷ lệ thắng lên đến 70%, nhà đàm phán sẽ trải qua những khoản lãi vượt trội, lớn hơn không ít so với account hiện có của mình. xem thêm tại : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới
 14. giả dụ bạn điều hành rủi ro và lợi nhuận tốt, các bạn có thể sẽ kiếm được cực nhiều tiền, sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward luôn đi kèm để có hiệu quả và tăng trưởng tài khoản đàm phán. Việc của bạn là khi lệnh của bạn có lời, thì bạn nên chốt lợi nhuận trong khoảng thời kì xác định trước nếu các bạn muốn giữ sự tỉnh táo và làm tài khoản của mình lớn mạnh, vào lệnh với mục tiêu lợi nhuận mở thường ko hiệu quả cho các trader nhỏ lẻ bởi vì họ sẽ ko bao giờ chốt lợi nhuận cho tới khi thị phần quay lại chống lại họ một cách đáng nhắc, nên cần lưu ý điều này. Vậy điều hành rủi ro và lợi nhuận là gì? Trong bài học này chúng ta sẽ cộng nghiên cứu. 1. Risk : Reward trong trading Việc tiên quyết cần làm Việc đầu tiên ấy là lúc sắm ra các tín hiệu thương lượng là tính toán rủi ro phải chịu để nó có tính thực tại, bạn thường mắc một hoặc hai sai lầm lúc nhắc đến việc xác định rủi ro, đấy là họ thường xác định lợi nhuận Ban đầu, ấy là sai lầm do tham lam, hoặc đặt Stop loss quá sắp điểm vào lệnh, đấy là sai lầm của sự sợ hãi. đọc thêm : rút tiền exness bạn có thể tính toán lợi nhuận là bội số của rủi ro bằng cách tập tành để nghĩ suy theo xác suất và xem xét thị phần dưới giác độ quản lý vốn theo Risk/Reward của mình, Ban đầu tập trung vào rủi ro thay vì lợi nhuận, bạn đang tinh thần hơn về những rủi ro can dự trên thiết lập thương lượng, thay vì trở nên gắn chặt với suy nghĩ kiếm lợi nhuận trước. Trading là kết quả của việc quản lý rủi ro hiệu quả, Do đó các bạn hãy xem chính mình là một người quản lý rủi ro ngay trong khoảng bây giờ là vừa. Việc Tiếp đến cần làm sau khi bạn đã xác định được lúc nào cần phải có lập lệnh thương lượng và đánh dấu mức độ rủi ro trên biểu đồ là đánh dấu mức lợi nhuận theo bội số của rủi ro, có thể bạn sẽ bị cuốn vào bánh vẽ trục đường lợi nhuận ở khoảng cách gấp 1 lần rủi ro, 2 lần rủi ro, hoặc 3 lần rủi ro, đây là các mức lợi nhuận các bạn nên chú tâm đến, bạn nên dùng lệnh dời điểm ngừng lỗ theo để bảo toàn lợi nhuận của bạn. hai. Một số sai trái về Risk:Reward trong trading Trong thực tế mà mọi người đều biết, thương lượng Forex thực tại đơn giản đơn thuần là một trò chơi của xác suất, những trader hay nghĩ suy và coi xét những tín hiệu đàm phán dưới cái nhìn về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thì đấy là những người kiếm được hưởng nhuận bền vững trong thị trường Forex đầy rủi ro này. Có thể nói việc vững mạnh các kĩ năng thương lượng như cảm giác nhạy bén để kiếm tìm những tín hiệu tốt xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời khắc chắc chắn là một thành phần thiết yếu để thành công, tuy vậy, các bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bền vững ngay cả lúc những kĩ năng giao dịch đấy không hoàn toàn vững chắc. xem thêm : tỷ lệ risk reward điều hành vốn theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là cái cung ứng cho những trader có dịp như nhau, Vì vậy việc hiểu biết thấu đáo tỷ lệ này và nghĩ suy nếu mình vào tín hiệu này thì Rủi ro là bao lăm và Lợi nhuận đem đến là bao lăm, chính là một trong các phần quan trọng nhất để mang tới lợi nhuận dài lâu, chỉ xếp sau tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc, điều quan trọng nhất trong trading. Một nhà đàm phán phải luôn luôn muốn kiếm được phổ quát tiền hơn trong một thương lượng thắng hơn là rủi ro, ấy là điều kiện tiên quyết của một nhà giao dịch thành công, và lý do cho điều này có thể hơi rõ ràng, nhưng phổ biến nhà giao dịch mới vẫn tranh đấu với định nghĩa này và rút cục tham gia vào đàm phán phụ, trong khoảng góc độ rủi ro/lợi nhuận, họ thấy họ chỉ quay vòng bánh xe bằng cách chỉ giành chiến thắng để trả lại đầy đủ trong thời gian mà thị phần đã lấy đi tiền tài họ. xem thêm : cháy tài khoản forex nếu như kỹ thuật đàm phán của bạn hơn chỉ hơn 50% thì lúc ấy các bạn mới mang lại mục đích lợi nhuận của bạn chỉ cần bằng với số tiền các bạn gặp rủi ro, bởi vì giả dụ tỷ lệ trúng này ko được duy trì, thì các bạn sẽ thất bại vì tiền thua lỗ sẽ nhiều hơn tiền kiếm được. Một điều hầu như những nhà thương lượng chuyên nghiệp thành công có tỷ lệ trúng trong khoảng 30% – 50%, một tỷ lệ win rate cực kỳ khiêm tốn đúng không nào. Bởi vì, giả dụ một nhà đàm phán giao dịch với mục đích lợi nhuận chí ít gấp ba lần rủi ro của mình thì để thành công, thì nhà giao dịch đấy chỉ cần đạt được tỷ lệ thắng 30%. Chính điều này làm giảm đáng đề cập rào cản để mang đến thành công trong thương lượng và có nghĩa là trong khi giành được tỷ lệ thắng lên đến 70%, nhà đàm phán sẽ trải qua những khoản lãi vượt trội, lớn hơn không ít so với account hiện có của mình. xem thêm tại : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới
 15. đề cập tới đại lý phân phối forex thì một cái tên không thể ko kể tới đấy là Exness. Mặc dầu xét về khái quát thì đại lý phân phối này ko có những ưu điểm nổi trội. Tuy nhiên, nó lại rất được lòng các trader châu Á, đặc biệt là tại Việt Nam. Bởi vì Exness đích thực hiểu tâm lý những nhà đầu tư ở khu vực này. Nếu các bạn là một trader và có mong muốn đàm phán duyệt y Exness thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ cách tạo tài khoản trên sàn Exness. Hãy cùng dichoisaigon.com đọc bài viết dưới đây nhé! Hướng Dẫn Cách Tạo account Trên Sàn Exness thao tác 1: Đầu tiên các bạn vào trang chủ của Exness. Sau đấy bấm vào nút “Đăng Ký” ở góc bên phải trên cùng của màn hình. bước 2: Exness sẽ yêu cầu nhập thông báo tư nhân của bạn. Gồm có: Số điện thoại di động cố nhiên mã vùng quốc gia Email cá nhân Mật khẩu: mật khẩu của bạn phải đựng các chữ số trong khoảng 0 đến 9 và những chữ cái từ A tới Z. Mật khẩu cũng phải dài ít ra 8 ký tự Lưu ý: Số điện thoại và Email cần phải chuẩn xác để tiện lợi trong việc thương lượng. Cùng lúc Exness cũng sẽ bắt buộc bạn xác nhận hai thông báo này ở thao tác Tiếp theo. đọc thêm tại : tạo tài khoản exness bước 3: Số điện thoại và email của các bạn sẽ nhận được một mã kích hoạt. Các bạn hãy nhập mã xác nhận đấy vào 2 ô dưới đây và bấm nút “Xác nhận” thực hiện xác nhận đăng ký. thao tác 4: Một bảng điền thông báo cá nhân sẽ hiện ra. Bạn hãy nhập tất cả các thông tin bên dưới, bao gồm: Danh xưng, Tên, Tên đệm, Họ, Ngày sinh những tài liệu và quy định pháp lý sẽ được hiển thị ở bên dưới. Các bạn hãy cứng cáp rằng đã đọc đa số điều khoản của Exness. Sau khi đã hoàn thành các bước trên, hãy tích vào ô vuông bên dưới để xác nhận. Sau ấy bấm vào nút “Tiếp”. thao tác 5: Exness sẽ đề nghị bạn chọn một trong 2 loại bảo mật sau: Số điện thoại hoặc Email. Một mã xác minh sẽ được Exness gửi tới theo kỹ thuật bảo mật mà bạn đã chọn. Nhập mã này để tiến hành công nhận phương thức bảo mật tài khoản của các bạn Sau đấy, bạn hãy nhập một trong khoảng bí mật với độ dài từ 6 tới 10 ký tự. Lưu ý là trong khoảng bí mật này sẽ ko được thay đổi và nó sẽ được dùng lúc bạn có việc cần giao thông với phòng ban hỗ trợ. đọc thêm : đa khung thời gian thao tác 6: hoàn thành gần như những thông tin: Số giấy tờ tùy thân, Quốc tịch, đất nước, Mã bưu điện, thành thị, liên hệ lưu trú và liên hệ nhà. thao tác 7: Khu vực chính sẽ hiện ra. Bạn hãy chọn nền tảng giao dịch mà các bạn muốn mở tài khoản. Sau đó làm theo hướng dẫn của sàn Exness. Trên đây là phần nhiều cách tạo tài khoản Exness một cách tiện lợi và nhanh chòng. Các bạn có thể đàm phán bằng cả tiền thật và tiền ảo trên sàn này. những Lý Do Nên Tạo tài khoản Trên Sàn Exness sàn phân phối Exness đã và đang trở nên một cái tên thân thuộc đối với những trader. Nhờ cách chiến lực lớn mạnh mang tính đặc biệt cao, Exness đánh đúng vào tâm lý của những nhà đầu cơ. Như vậy nên đây được xem là một trong các sàn giao dịch được yêu thích nhất hiện nay. Không những thế, tổ chức môi giới ngoại ăn năn Exness còn khôn xiết phù hợp đối với những ai muốn giao dịch bằng tiền ảo. Được cấp giấy phép chỉ tiêu Trước tiên để Phân tích một sàn giao dịch ấy là có giấy phép hoạt động từ các tổ chức tín dụng uy tín. Sàn Exness được sự cấp phép trong khoảng 2 doanh nghiệp to ấy là FCA và CySec. Đây là 2 tổ chức tín dụng hàng đầu trên thế giới. Không chỉ thế, để hoạt động được trên phổ quát thị trường, Exness còn được cấp phép bởi các cơ quan quản lý đến từ Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hà Lan và Đức. Thêm nữa, Exness còn là thành viên của quỹ bồi hoàn cho nhà đầu tư (ICF). Điều này có tức thị nhà đầu cơ có thể nhận được khoản bồi thường lên đến 90% hoặc 20.000 EUR giả dụ sàn phân phối này gặp bất cứ sự cố nào. đọc thêm : phân tích cơ bản đại lý phân phối uy tín Để Đánh giá được đại lý phân phối forex có uy tín hay không thì ngoài được những đơn vị to cấp phép thì những mục tiêu khác cũng rất quan trọng. Việc rút và nạp tiền ở đây siêu nhanh, chỉ trong vòng trong khoảng 3 tới 5 phút. Đặc trưng đại lý phân phối này còn tương trợ rút tiền vào cả thứ bảy và chủ nhật. Tính sáng tỏ của sàn còn được biểu thị qua các Báo cáo tài chính được đăng vận chuyển đầy đủ trên website của doanh nghiệp. Những Báo cáo này do Deloitte – một trong các tổ chức kiểm toán toàn cầu thuộc đội ngũ Big Four tiến hành. Ngoài ra, khi tạo account trên sàn Exness, những trader sẽ vô cùng yên tâm lúc luôn có một hàng ngũ viên chức hỗ trợ là người Việt Nam sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Tính bảo mật cao Một trong các lo sợ lớn nhất đối với những trader là việc bị hack tài khoản. Chính vì vậy, Exness luôn quyết tâm tăng tính bảo mật cho các bạn. Ưng chuẩn việc tạo account trên sàn Exness, những trader cũng đã có thể cảm nhận được sự an toàn lúc có không ít bước cần xác minh để tiếp tục. Ví như có bất cứ hoạt động nào thất thường thì account sẽ bị khóa ngay lập tức. Đây là thao tác vô cùng thiết yếu để bảo vệ gần như các giao dịch của các bạn tại sàn. Điều này có thể làm cho một vài trader khó chịu, tuy nhiên an toàn vẫn là trên hết. Ngày nay việc lộ thông tin tài khoản do hacker thâm nhập là rất dễ xảy ra. đọc thêm : top 10 sàn forex uy tín