• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhoaiai

Hội viên
 • Số nội dung

  243
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nguyenhoaiai

 1. Trước đó, hãng kỹ thuật nổi danh này đã quyết định "tẩy chay" bitcoin vì quá thiếu lâu bền. mới đây, Microsoft đã bất ngờ ban bố sẽ tiếp diễn hài lòng phương thức thanh toán bằng bitcoin, chỉ vài ngày sau lúc thông báo nhất thời giới hạn các đàm phán can hệ tới đồng bạc mã hóa này vì lý do “thiếu ổn định”. Bắt đầu từ năm 2014 đến nay, “gã khổng lồ” công nghệ này đã cho phép quý khách nạp thêm tiền vào tài khoản Microsoft của mình dưới dạng bitcoin và cũng từng hai lần ngưng dùng đồng tiền này vào năm 2015 và 2016. Trước đó vào đầu tuần gần đây, trang Bleeping Computer đã đưa tin Microsoft chính thức ngừng bằng lòng trả tiền bitcoin vì “quá bất ổn”. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay (10/1), phát ngôn viên của Microsoft bất ngờ xác nhận: “Chúng tôi hiện đã phục hồi chọn lọc trả tiền đàm phán bằng bitcoin tại hệ thống shop của mình. Sau lúc đàm đạo với những nhà sản xuất, chúng tôi hợp nhất sẽ đảm bảo lượng bitcoin mà quý khách có thể dùng luôn duy trì ở mức thấp nhất”. xem thêm tại : các sàn coin uy tín Jamie Dimon, chủ toạ kiêm CEO của ngân hàng JPMorgan Chase cho biết: “Tôi rất hối hận lúc đã Nhận định bitcoin là một trò lừa đảo. Blockchain là có thật với những đồng USD hay đồng yên mã hóa. Tuy vậy, đối với ICO thì bạn phải chú ý kỹ càng tới từng Dự án cụ thể. Kể về bitcoin thì tôi luôn quan tâm đến suy nghĩ của chính phủ về loại tiền mã hóa đang ngày một vững mạnh này. Quan điểm của tôi hơi khác với phần đông mọi người một tẹo, và đích thực tôi không có hứng thú lắm với chủ đề đó”. đọc thêm tại : giá tiền ảo hiện nay những khoản phí tăng cường vọt cộng thời gian chờ giao dịch kéo dài khiến cho việc sử dụng mạng lưới bitcoin đang ngày một gặp phổ quát khó khăn. Hiện tại, để có thể xử lý hơn 4 đàm phán mỗi giây là một nhiệm vụ tương đối khó đối với hệ thống mạng lưới này. người dùng bitcoin cũng có thể thêm vào một khoản phụ phí cho mỗi giao dịch của mình. Trị giá phụ phí càng cao thì “thợ đào” (chính là các cỗ máy tính) càng dễ hài lòng đàm phán của họ hơn. Khi đa dạng nhà đầu tư khởi đầu để ý tới bitcoin, mức phụ phí này càng tăng cao buộc khách hàng phải lựa chọn: hoặc là mất thêm tiền, hoặc là đợi vài giờ hay thậm chí là vài ngày để thương lượng được duyệt y. đọc thêm : tiền ảo pi lên sàn Không chỉ có vậy, những đối thủ của bitcoin, bao gồm ethereum, đã nhanh chóng giảm phụ phí cũng như thời gian trần trừ đàm phán xuống nhằm tăng sức cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, điều này đã khiến chúng đánh mất thị phần, giảm trong khoảng 87% (vào một năm trước) xuống còn 36% (vào năm nay). bền lâu. vừa mới đây, Microsoft đã bất ngờ ban bố sẽ tiếp tục chấp nhận phương thức trả tiền bằng bitcoin, chỉ vài ngày sau lúc thông tin tạm bợ giới hạn những giao dịch liên quan tới đồng tiền mã hóa này vì lý do “thiếu ổn định”. Tính từ lúc năm 2014 cho tới hiện tại, “gã khổng lồ” phương pháp này đã cho phép khách hàng nạp thêm tiền vào tài khoản Microsoft của mình dưới dạng bitcoin và cũng từng hai lần ngưng sử dụng đồng tiền này vào năm 2015 và 2016. đọc thêm tại : tương lai của pi network Trước đấy vào đầu tuần mới đây, trang Bleeping Computer đã đưa tin Microsoft chính thức giới hạn bằng lòng thanh toán bitcoin vì “quá bất ổn”. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay (10/1), phát ngôn viên của Microsoft bất ngờ xác nhận: “Chúng tôi hiện đã phục hồi lựa chọn trả tiền đàm phán bằng bitcoin tại hệ thống cửa hàng của mình. Sau lúc bàn luận với những nhà cung cấp, chúng tôi hợp nhất sẽ đảm bảo lượng bitcoin mà quý khách có thể dùng luôn duy trì ở mức thấp nhất”. Microsoft vẫn sẽ tiếp diễn chấp thuận thanh toán bitcoin chỉ mất khoảng đến. Jamie Dimon, chủ tịch kiêm CEO của nhà băng JPMorgan Chase cho biết: “Tôi rất ăn năn khi đã Nhận định bitcoin là một trò lừa đảo. Blockchain là có thật với các đồng đô la hay đồng lặng mã hóa. Tuy thế, đối với ICO thì các bạn phải chú ý chu đáo tới từng Dự án cụ thể. Kể về bitcoin thì tôi luôn để ý đến suy nghĩ của chính phủ về loại tiền mã hóa đang ngày càng lớn mạnh này. Ý kiến của tôi hơi khác với phần nhiều mọi người một chút, và thực thụ tôi ko có hứng thú lắm với chủ đề đó”. những khoản phí cải thiện vọt cùng thời gian chờ giao dịch kéo dài khiến cho việc sử dụng mạng lưới bitcoin đang ngày một gặp phổ quát cạnh tranh. Hiện tại, để có thể xử lý hơn 4 giao dịch mỗi giây là một nhiệm vụ hơi khó đối với hệ thống mạng lưới này. khách hàng bitcoin cũng có thể thêm vào một khoản phụ phí cho mỗi đàm phán của mình. Trị giá phụ phí càng cao thì “thợ đào” (chính là những cỗ máy tính) càng dễ chấp thuận đàm phán của họ hơn. Khi nhiều nhà đầu cơ khởi đầu để ý đến bitcoin, mức phụ phí này càng cải thiện cao buộc quý khách phải lựa chọn: hoặc là mất thêm tiền, hoặc là đợi vài giờ hay thậm chí là vài ngày để đàm phán được phê duyệt. Thêm nữa, các đối thủ của bitcoin, gồm những ethereum, đã mau chóng giảm phụ phí cũng như thời gian trần chờ thương lượng xuống nhằm tăng cường sức khó khăn của mình. Tuy vậy, điều này đã khiến chúng đánh mất thị trường, giảm từ 87% (vào một năm trước) xuống còn 36% (vào năm nay). Việc dùng mạng lưới bitcoin đang gặp phổ thông cạnh tranh do thời kì thương lượng đang bị kéo dài. Vào tháng 12 mới đây, tổ chức game nổi tiếng Valve cũng xác nhận sẽ không tương trợ trả tiền bitcoin trên nền tảng lừng danh Steam của mình. Đại diện tổ chức này cho biết: “Các khoản phí đàm phán mà khách hàng phải trả cho màng lưới bitcoin đã tăng vọt trong năm nay, có khi lên đến 20 USD/1 lần giao dịch. Thật không may là chúng tôi chẳng thể kiểm soát được những khoản phí này. Điều ấy dẫn đến tình huống mức giá để tìm một tựa game trở thành quá cao so với bình thường. Các khoản phí giao dịch ngất ngư này còn gây ra phổ biến rắc rối hơn khi giá trị của bitcoin đột ngột giảm mạnh”. Tốc độ lớn mạnh thần kỳ của bitcoin, trong khoảng 1.000 đô la vào năm ngoái lên tới hơn 15.000 USD ở thời điểm hiện tại, đã gây ra phổ biến biến động tiêu cực đối với đơn vị game này. Họ cho biết: “Khi khách hàng trả tiền bằng bitcoin trên Steam, họ sẽ phải trả 2 khoản phí: Một khoản dành cho lượng bitcoin tương đương với trị giá của tựa game họ muốn sắm và một lượng phí giao dịch cho mạng lưới bitcoin. Trị giá của bitcoin chỉ mang tính dài lâu trong một khoảng thời gian ngắn. Và nếu như đàm phán của họ không được tiến hành thành công trong khoảng thời gian này thì mức phụ phí đàm phán sau đấy kiên cố sẽ thay đổi, phần nhiều là tăng lên. Giải pháp thông dụng nhất cho trường hợp này là hoàn tiền trả tiền gốc cho quý khách hoặc đề nghị họ nạp thêm một khoản phụ phí nữa”.
 2. Hiện chỉ có tổng cộng 1.943 con "cá voi" bitcoin, những liên hệ ví từ một người tham dự mạng độc nhất sở hữu hơn 1.000 BTC. Hôm thứ hai 10/5 vừa qua, số lượng cá voi bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng rưỡi qua, theo dữ liệu từ tổ chức phân tách dữ liệu blockchain Glasssnode. Cụ thể, số lượng cá voi bitcoin - được định nghĩa là liên hệ ví từ một người tham gia mạng duy nhất với hơn 1.000 bitcoin - đã giảm xuống còn chỉ 1.943. Con số này tương ứng với mức sụt giảm 13% về số lượng cá voi bitcoin kể từ Báo cáo kỷ lục 2.237 vào ngày 7/2/2021. Có thể đề cập, thị phần tiền ảo bitcoin đã mất hơn 60 con cá voi, hoặc 3% tổng số tiền chỉ trong vài ngày qua. xem thêm : sàn tiền ảo uy tín việt nam "Dữ liệu có vẻ giảm vì nó cho thấy thiên hướng rõ ràng về việc cá voi đã giảm bớt lượng tiền ảo đang nắm giữ", Pankaj Balani, đồng sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch Delta có trụ sở tại Singapore, chia sẻ. Nhưng bất chấp sự sụt giảm cách đây không lâu của các người nắm giữ bitcoin số lượng lớn, tổng số cá voi bitcoin vẫn tăng khoảng 8% tính từ lúc tháng 6 năm ngoái. Tuy vậy, 1 vài chuyên gia đã cảnh báo sự tăng cường giá cách đây không lâu của Ethereum có thể đang thu hút sự chú ý của các cá nhân trong việc thoát khỏi đồng bạc điện tử bậc nhất này. tham khảo thêm : giá tiền ảo Ethereum đã vượt qua mức cao kỷ lục trong kí vãng để đàm phán ở mức hơn 4.000 đô la Mỹ vừa mới đây. Tiền điện tử này đã tăng cường 87% trong tháng qua, so với mức giảm khoảng 6% của bitcoin trong cộng kỳ. các chuyên gia tại doanh nghiệp nghiên cứu thị phần Vanda Research đã cảnh báo việc xoay vòng sang Ethereum từ bitcoin có thể dẫn tới một đợt điều chỉnh "theo thời trang năm 2017", thứ đang diễn ra trong thị phần tiền điện tử, trong một chú ý cho khách hàng vào đầu tuần này. xem thêm : binance lừa đảo Còn Pankaj Balani thì quan niệm rằng bitcoin có thể trượt xuống mức thấp nhất là 40.000 USD chỉ mất khoảng tới, sau lúc chạm mức kháng cự quan yếu. Hẳn nhiên, không hề hồ hết các tin tức về bitcoin đều có chiều hướng bị động. Có 1 vài dấu hiệu cho thấy các nhà đầu cơ tổ chức vẫn quan tâm tới việc tiếp xúc phổ thông hơn với không gian tiền điện tử, và đặc biệt là bitcoin. Palantir cho biết đại lý phân phối của mình đang chấp nhận bitcoin như một hình thức thanh toán và thậm chí đã cân đề cập việc nắm giữ tiền điện tử trên bảng cân bằng kế toán của mình. đọc thêm : mua coin bằng visa Tỷ phú đồng sáng lập Paypal Peter Thiel, Mike Novogratz của Galaxy Digital và một vài nhà đầu tư danh tiếng khác cũng đã thông báo rằng họ đang ủng hộ một đại lý phân phối tiền điện tử mới có tên Bullish Global trong tuần này. Bullish hiện có 10 tỷ đô la Mỹ tương trợ nhà đầu cơ và được thiết lập để đem đến phổ biến tiền điện tử hơn cho các doanh nghiệp, theo một thông cáo báo chí trong khoảng Block.one, công ty mẹ của Bullish Global.
 3. Satoshi Nakamoto đã làm việc công khai trên Dự án bitcoin trong suốt 25 tháng và 13 ngày, nhưng suốt thời gian dài đó ông vẫn hoàn toàn ẩn danh trong mắt cùng đồng. các gì công chúng biết về Satoshi Nakamoto đơn thuần là giả thiết Satoshi Nakamoto là một bí ẩn rất thú vị bởi ông là người phát minh ra cái gọi là cuộc cách mạng công nghệ mới, hay sự ra đời của đồng tiền ảo bitcoin. Chúng ta ko biết phổ biến về Satoshi, ngoại trừ các gì người sáng tạo này đã san sẻ với công chúng. Và Satoshi Nakamoto đã quyết tâm giữ mình ẩn danh, trong suốt thời kỳ phát hành sách trắng của giao thức bitcoin, khởi động mạng lưới và thậm chí đàm phán với những người khác. Và ông vẫn tiếp tục ẩn danh cho đến ngày nay. rất nhiều thứ công chúng biết về Satoshi cho đến ngày nay vẫn là giả thiết. Ví dụ như hôm 5/4 vừa qua, người phát minh ra bitcoin đã 46 tuổi. Nhưng kèm theo, chỉ khi ấy là tuổi hợp pháp của Satoshi Nakamoto. Một vấn đề đã được đặt ra là Satoshi đã day trở ra sao trong suốt thời gian đầu phát triển ấy, và cho tới ngày nay, mọi người vẫn ko biết rằng nhà phát minh này đã biến mất vì lý do gì, hay có thể đã chết. Giả dụ Satoshi còn sống, ông sẽ là một trong những người giàu có nhất thế giới, bởi vì người ta ước lượng rằng nhà phát minh này nắm giữ 1 triệu bitcoin. Cố nhiên, số lượng xấp xỉ bao lăm đồng bạc ảo bitcoin mà Satoshi nắm giữ cũng là một ẩn số và chúng ta đích thực ko biết liệu ông có còn quyền truy cập vào các ví chứa chúng hay ko. xem thêm tại : sàn tiền ảo nào uy tín Có thể kể, tất cả những gì chúng ta biết cứng cáp hiện này, đấy là Satoshi là một ẩn số đặc thù. Vừa mới đây, biên tập viên của tin báo Bitcoin, Pete Rizzo, đã xuất bản một Thống kê toàn diện về thông điệp chung cục được cho là do Satoshi gửi đi, vào ngày 26/4/2011. Đây cũng là những dấu hiệu rút cục mà ông cho ra trong mắt công chúng. Theo Con số, ngay sau lúc Satoshi đưa ra thông điệp rút cuộc của mình vào tháng 12/ 2010 và xuất bản phiên bản Bitcoin 0.3.19, ông đã hỏi liệu Gavin Andersen - người đồng lớn mạnh bitcoin với mình - rằng có thể gọi bản thân như một "đầu tàu công nghệ" thay vì một "nhân vật bóng tối bí ẩn". "Báo chí chỉ quy tụ vào một giác độ là tiền tệ cướp biển. Thay vào đó, có thể làm cho nó về Công trình mã nguồn mở và cung ứng phổ biến nguồn vốn vay hơn cho các người đóng góp của bạn; nó giúp thúc đẩy họ. đọc thêm tại : giá tiền ảo hôm nay Satoshi Nakamoto đã ẩn danh như thế nào? Người tạo ra Bitcoin đã sử dụng VPN, Tor, Đăng ký miền ẩn danh, Email ẩn danh Một trong các câu hỏi to nhất mà mọi người thường hỏi là: Làm thế nào mà Satoshi Nakamoto lại có thể ẩn danh và kín đáo đến như vậy? Trên thực tế, ông đã làm không ít điều để giữ bí mật về bản thân như chơi bật mí tên thật và tính danh của mình, hay chọn sử dụng một cái họ Nhật Bản và cho ra bút danh nhiều "Satoshi Nakamoto". Người phát minh ra Bitcoin cũng chọn kết hợp và làm việc với các người tôn trọng quyền tây riêng, có tư tưởng tự do. Trong một số bài đăng trên mạng phường hội Reddit và bitcointalk.org, người ta cũng nghĩ rằng Satoshi đã sử dụng mạng riêng ảo (VPN) và thậm chí cả phần mềm mã nguồn mở Tor. Bởi Nakamoto từng kể về Tor trước đấy, kể với công chúng rằng ấy là một cách tốt để phân biệt xuất xứ của một thương lượng bitcoin. Trong một bài đăng trên Reddit được lưu trữ được xuất bản cách đây 7 năm, một thành viên đã giảng giải cách Satoshi đăng ký tên miền một cách ẩn danh. Người này nhắc rằng có thể có một điểm yếu trong cách Satoshi Nakamoto đã đăng ký với hiddenspeech.com. đọc thêm tại : binance có uy tín không "Tại thời khắc này bitcoin không còn đó, nên anh ấy phải thực hiện chuyển khoản ngân hàng với Western Union, sử dụng Paypal, chuyển khoản ngân hàng hoặc gửi séc. Thế nên, họ có thể biết anh ấy là ai", account hiện đã bị xóa từng cho biết. Ngoài Tor và VPN, người ta cũng quan niệm rằng Satoshi Nakamoto đã tận dụng một vài ý tưởng khác để che đậy tính danh của mình. Ví dụ như doanh nghiệp lưu trữ miễn phí, webmail miễn phí và webmail ẩn danh. "Một số người, gồm những cả tôi, đã coi xét dấu thời kì trên những cam kết trên Sourceforge của anh đó cũng như các bài đăng trên diễn đàn và thư để đưa ra phỏng đoán về vị trí. Ko có gì thực thụ dứt khoát", bình luận của tài khoản bị xóa trong khoảng 7 năm trước khẳng định. &Amp;Amp;Quot;mặc dầu những quyết tâm ẩn danh của anh ta không phải để 'chống đạn', nhưng chúng là cực đoan. Anh ta rõ ràng có lý do để muốn hạn chế bị phát hiện." xem thêm : mua coin bằng thẻ visa tại sao Satoshi vẫn ẩn danh? Lý do tại sao Satoshi Nakamoto chọn ẩn danh tới hiện tại cũng được giả định và lập lờ. Về cơ bản, mọi người tin rằng nó là vì sự an toàn của chính nhà phát minh này. Là người tạo ra một kỹ thuật có thể vượt qua sự kiểm soát của những công ty, sự thao túng của chính phủ và hoạt động bên ngoài hệ thống tiền tệ hiện tại đã khiến Nakamoto trở nên khôn cùng nức danh. Mọi người đã săn lùng Nakamoto trong một thời kì rất dài và một vài tư nhân thậm chí đã phổ thông lần tuyên bố mình là người phát minh ra Bitcoin. Dù rằng, không ai trong số họ thành công trong việc chứng minh bản thân là Satoshi Nakamoto, một vài người đã cố gắng cực nhiều để làm điều ấy. Vậy làm thế nào mà Satoshi Nakamoto vẫn ẩn danh suốt các năm qua? Có thể ông không chỉ thông minh trong việc bề ngoài giao thức mà còn đủ sáng tạo để tận dụng khả năng bảo mật của nó để tồn tại ngay dưới mắt công chúng. Satoshi Nakamoto đã áp dụng và triển khai đa dạng dụng cụ giúp giữ bí mật hoàn toàn về tính danh của mình. Nhưng có một điều khiến mọi người quan niệm rằng sau lúc Satoshi kể lời chia tay giữa tháng 12/2010 và email tháng 4/2011, là rất có thể Nakamoto đã chết thật và việc ẩn danh chỉ vì cái chết đã làm thay hồ hết. một số người quan niệm rằng Satoshi có thể là Hal Finney và ông đã mệnh chung ngày 28/8/2014. Những người khác thì cho rằng ông là tên phạm nhân Paul Le Roux, người đang ở trong phạm nhân và không thể giao du với công chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Dù sự thực có thể xảy ra là gì, Satoshi cũng xứng đáng được ghi nhận không ít vì đã cho ra bitcoin, và cũng vì có thể ẩn danh trong hơn 12 năm qua mà không hề bị phát hiện.
 4. Tuyên bố ưng ý Bitcoin làm công cụ trả tiền lúc sắm xe Tesla mới được 49 ngày. Kế hoạch dùng Bitcoin làm phương tiện thanh toán của Tesla đã "chết yểu" chỉ sau 49 ngày khi vừa mới đây CEO Tesla ông Elon Musk đăng vận tải dòng tweet bãi bỏ dự định này. Theo ông Musk, nguồn cội của quyết định này là vì ảnh hưởng ngày một to tới môi trường của Bitcoin, đặc biệt mức tiêu thụ ngày một to nhiên liệu hóa thạch khi sản xuất điện. xem thêm tại : sàn tiền ảo uy tín tuy vậy, ông Musk cũng cho biết, Tesla sẽ không bán ra kho dự trữ 1,5 tỷ USD Bitcoin mà họ đã tậu vào đầu năm nay. Trước ấy, Tesla đã bán một vài Bitcoin trong quý đầu năm 2021, lượng tiền giúp tăng chỉ số buôn bán quý mới đây của tổ chức. Tesla cho biết, họ sẽ hài lòng Bitcoin làm phương tiện trả tiền trở lại lúc quá trình khai thác Bitcoin "chuyển dịch theo hướng dùng năng lượng bền vững hơn". Tổ chức cũng "đang kiếm tìm các đồng tiền mã hóa khác sử dụng năng lượng và phí thương lượng ít hơn 1% của Bitcoin." đọc thêm : tỷ giá tiền ảo mới nhất "Tiền mã hóa là một ý tưởng tốt ở phổ quát cấp độ khác nhau và chúng tôi tin rằng nó có một ngày mai hứa hẹn, nhưng điều này không thể đồng hành với một chi phí lớn dành cho môi trường." Tuyên bố của ông Musk cho biết. ước lượng Bitcoin hiện tiêu thụ mức năng lượng tương đương với cả nước Hà Lan sử dụng mỗi năm. Mức năng lượng này đi kèm với việc phát thải một lượng carbon đồ sộ ra môi trường. Đông đảo chẳng thể tôn tạo được điều này bởi vì chuỗi blockchain của đồng tiền mã hóa này được xây dựng với mức năng lượng tiêu thụ ko hữu hiệu. Điều này tranh chấp với sứ mạng của Tesla là "cải thiện tốc quá trình chuyển dịch của toàn cầu sang năng lượng vững bền." tham khảo thêm : sàn pi Ngoài Bitcoin, ông Musk cũng ca tụng hết lời một đồng bạc mã hóa khác, DogeCoin, dù Tesla ko đầu cơ vào nó. Dù được cho ra như một trò đùa, nhưng ông Musk đã gọi nó là "tiền mã hóa của nhân loại." toàn cầu tiền số toàn cầu đã chấn động mạnh sau tuyên bố của Tesla. Đồng Bitcoin đã mất sắp 10% giá trị, trong khoảng mức trên 54.000 đô la Mỹ có khi đã rơi xuống gần 48.000 đô la. đọc thêm : giá đồng pi network hôm nay
 5. cuộc đấu card đồ họa giữa AMD và NVIDIA, hay rộng rãi người còn gọi với cái tên "đội xanh" và "đội đỏ", bản chất đã ngã ngũ từ rộng rãi năm nay. Những Báo cáo biết kể cho thấy NVIDIA với dòng VGA Geforce của mình đã và đang tiếp diễn chiếm điểm mạnh, sở hữu hơn 70% thị trường card đồ họa thế giới. đề cập như vậy, AMD rõ ràng đang rơi vào thế khó. Có thể thấy được phổ biến dòng sản phẩm trong những năm mới đây của hãng này phải chịu ghẹ vế trước đối thủ NVIDIA, đặc biệt khi khách hàng máy tính ngày càng bắt buộc cao hơn, các yếu tố tản nhiệt hay tiết kiệm điện năng sẽ đặc biệt được để ý. khi này, AMD bị dồn vào góc, sau không ít cải tiến thì VGA sử dụng GPU của "đội đỏ" vẫn bị chê là nóng và ngốn quá đa dạng điện, trong khoảng ấy mất điểm trong mắt người dùng. Tiêu biểu, RX480 thực sự khó có thể lọt vào mắt xanh của game thủ khi mà GTX 1060 hoạt động lâu dài, hiệu năng tốt và khôn xiết mát mẻ, tầm giá cũng tương đồng. xem thêm : các sàn tiền ảo uy tín GTX 1060 đang được xếp vào danh sách các VGA đáng tìm nhất hiện nay. tuy thế, ví như hỏi những người kinh doanh card đồ họa về doanh số những VGA của AMD, câu giải đáp là "không hề tệ". Quả thật, cực nhiều nhà cung ứng linh kiện máy tính tại Việt Nam khẳng định các dòng card mới của AMD luôn trong tình trạng "không còn hàng để bán". Cụ thể, anh Sơn, đại diện phía doanh nghiệp TLC, nhà sản xuất các thương hiệu Gigabyte tại Miền Bắc cho biết dòng RX480 dù đã ra mắt cách đây gần hai tháng nhưng luôn trong trường hợp cháy hàng, và luôn được đặt tìm trước. Tại TP.Hồ Chí Minh, các sản phẩm mang nhãn hiệu Sapphire do Tân Doanh cung ứng cũng có doanh số khủng, dù có phần ghẹ về ở thị phần bán lẻ so với GTX 1060. Có thể thấy được những sản phẩm của AMD vẫn có sức hấp dẫn với một bộ phận khách hàng nhất định. Không gì khác, với lợi thế về khả năng tính toán của mình, VGA mang nhãn hàng Radeon vẫn luôn được những người "đào" bitcoin tin dùng. tham khảo thêm : bảng giá tiền ảo Cụ thể, so sánh hơi tốc độ đào coin của RX480 so với GTX 1060, khi mà đại diện của AMD mang tới tốc độ đào 28 MHash/s, còn của GTX 1060 chỉ vỏn vẹn 20 MHash/s. Rõ ràng đào bitcoin đã trở nên một "điểm mạnh" của những VGA Radeon, bơi ngay cả RX470, một VGA giá phải chăng hơn cũng đạt được tốc độ 22 Mhash/s, ngang với GTX 1080, VGA đầu bảng trong danh sách card đồ họa Pascal của NVIDIA. đa dạng dân đào bitcoin còn xác nhận về khả năng mod bios của các card AMD, có thể đem tới tốc độ nhanh hơn phổ biến so với Trước tiên. Cụ thể, một chiếc RX470 được mod bios sẽ có tốc độ lên tới 26 MHash/s. tham khảo thêm : sàn pi network Tốc độ đào coin của RX480 có thể lên đến mức 30 MHash/s. Điều đáng đề cập, thế hệ VGA mới dùng GPU Polaris 10 của AMD thậm chí còn đạt được tốc độ vượt trội so với dòng card cũ của hãng này. Ngay cả những VGA cao cấp một thời là R9 390X hay Fury X cũng có phần xẹp vế về tốc độ đào coin so với các card đồ họa mới. Xét tới vấn đề giá bán đầu cơ và lợi nhuận của những dàn đào bitcoin, loạt VGA mới của AMD, giá cả đầu cơ cho một dàn đào bitcoin sử dụng card đồ họa RX480 là tương đối rẻ, bởi bản Ref. Của VGA này rẻ hơn hơi so với Founder Edition của GTX 1060 6GB, trong khi ấy lại đạt được tốc độ đào tốc độ hơn đa dạng. Ưu điểm độc nhất của đại diện NVIDIA là tiết kiệm năng lượng, với chỉ khoảng 100W trong giai đoạn đào coin, so với mức 150W của RX480. đọc thêm tại : giá pi network hôm nay tầm giá đang ở mức cao gấp đôi so với cách đây 1 năm, mỗi bitcoin đáng giá 570 đô la ở thời khắc viết bài, tương ứng hơn 12 triệu đồng. Trang CryptoCompare đưa ra một vài tính toán cho biết chỉ sau khoảng nửa năm là các bạn đã có thể thu hồi vốn, và có được thu nhập khoảng 420 USD (10 triệu đồng) cho mỗi chiếc card RX480 bạn đầu cơ. Có thể thấy được Bitcoin đang trở thành chiếc đồn đãi cứu sinh của AMD trong thị phần card đồ họa vốn đang gặp rất nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên, đồng bạc ảo vốn khôn xiết cập kênh này chẳng thể là bến đỗ lâu dành cho "đội đỏ", chúng ta từng biết đến những thời khắc card đồ họa AMD "trâu cày" được xả ra với mức giá rẻ mạt chỉ bởi Bitcoin xuống giá. thời kì mới đây, một số vụ việc liên quan tới vấn đề bảo mật đã tác động không nhỏ đến các sàn phân phối Bitcoin cũng như giá tiền của nó. Tuy vậy, việc đầu cơ vào những dàn đào bitcoin hiện vẫn đang đem lại những khoản lời đáng nhắc, và chọn mua VGA AMD đem đến hiệu quả tối đa.
 6. giả dụ bitcoin là cuộc cách mạng trong thương lượng điện tử phân tán (decentralized e-payment) bằng phương pháp blockchain thì ethereum mở ra một kỷ nguyên mới cho phép các ứng dụng internet hoạt động trên nền tảng blockchain mà không bị buộc ràng bởi bất kì một công ty hay tư nhân nào. Vậy ethereum là gì? có lẽ bất cứ ai Đánh giá về bitcoin , blockchain hay tiền số (cryptocurrency) đều đã từng bắt gặp những cái tên như ethereum (ETH), smart contract (SC), ETC20 Token hay ICO. Đây là những định nghĩa được phổ thông hóa bởi Ethereum - phương pháp blockchain đột phá trong vài năm vừa qua. ví như bitcoin là cuộc cách mệnh trong giao dịch điện tử phân tán (decentralized e-payment) bằng phương pháp blockchain thì ethereum mở ra một kỷ nguyên mới cho phép những ứng dụng internet hoạt động trên nền tảng blockchain mà không bị ràng buộc bởi bất kì một tổ chức hay cá nhân nào. Vậy ethereum là gì? xem thêm : sàn coin uy tín 1. Ethereum Được phát minh bởi Vitalik Buterin - lập trình viên người Canada, ethereum là một phương pháp blockchain, cùng lúc là nền tảng cho phép khách hàng vun đắp những ứng dụng phân tán trên nền tảng blockchain. Cuộc cách mạng và cũng là điểm dị biệt cốt lõi giữa ethereum và bitcoin chính là giao kèo thông minh (smart contract). Vậy Smart Contract là gì? 2. Smart contract (SC) Smart Contract là một chương trình máy tính được viết bởi một ngôn ngữ lập trình Turing-complete (điểm khác biệt với bitcoin). Chương trình này được phiên dịch thành mã biên dịch (bytecode) và được lưu trên blockchain dưới dạng SC đi kèm với 1 địa chỉ duy nhất. đọc thêm : giá tiền ảo khách hàng có thể sử dụng liên hệ này để tương tác với SC cũng như thực thi những phương tiện mà SC cung ứng. Việc thực thi này được thực hiện bởi máy ảo EVM (Ethereum Virtual Machine) được đi kèm với Ethereum Client mà các thợ mỏ sử dụng. Mỗi một SC có thể lưu trữ những trị giá riêng và việc thay đổi này phải được đồng thuận bởi cả blockchain bởi mỗi một thay đổi tương đương với 1 giao dịch. 3. ICO mặc dầu ICO được ra đời từ rất sớm, hình thức gọi vốn này chỉ được trở thành phổ thông nhờ ethereum. ICO (viết tắt của Initial Coin Offerring) là một hình thức gọi vốn phổ biến bằng tiền số. Đây là cách mà các startup về blockchain hay phương pháp sổ cái phân quyền (DLT - Distributed Ledger Technology) thường dùng để gọi vốn. Thay vì đóng góp bằng tiền pháp định, những nhà đầu cơ sẽ góp vốn bằng tiền số. Một cuộc gọi vốn phổ thông trên nền tảng ethereum gồm những những thành phần sau: - Sách trắng: bộc lộ Dự án - Sách vàng: miêu tả thuộc tính kỹ thuật, lý thuyết, phương trình và chứng minh toán học sản phẩm (tùy từng dự án) - Sáng lập viên, nhóm vận hành, lực lượng cố vấn - Roadmap, sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) - ERC20 Token: một SC có tác dụng chứng thực quyền sở hữu của nhà đầu tư với một phần Công trình. Sau khi Công trình chính thức đưa vào hoạt động, token này sẽ được tách khỏi màng lưới ethereum và chuyển sang một hệ quy chiếu tương ứng. - ICO Contract: quy đổi tiền đầu tư (ethereum) sang loại token nhất mực của Công trình và xác nhận quyền sở hữu lượng token này cho nhà đầu cơ. đọc thêm : binance lừa đảo Với sự bùng nổ của Blockchain và cryptocurrencies, việc gọi vốn bằng ICO đã trở thành một phương thức gọi vốn cực kì tuyệt vời. Tuy nhiên rủi ro đi kèm cũng rất to khi mà hiện nay có hàng chục ICO và ERC20 Token mọc ra như nấm sau mưa mỗi ngày. Bên cạnh đó, những nước như Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đã khởi đầu thắt chặt thậm chí cấm hoàn toàn mọi hình thức ICO đối với công dân các nước này. Tuy vậy cũng có những ICO khá thành công và đang dần khẳng định tầm quan yếu của công nghệ blockchain kể riêng cũng như DLT tổng thể. xem thêm : mua coin bằng visa
 7. Một tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo dành cho nhà đầu tư mới chơi tiền ảo lúc giá Bitcoin tăng kỷ lục gần đây. Lời cảnh báo là nhà đầu tư có thể mất hết tiền. Với quy chế giám sát có chiều hướng càng ngày càng thắt chặt và sự khó khăn từ tiền ảo do các nhà băng trung ương phát hành, ko gì đảm bảo rằng giá của các đồng bạc ảo lớn hiện nay có thể tránh được nguy cơ giảm về 0 - hãng tin Bloomberg dẫn Báo cáo cáo của UBS Global Wealth Management nhận xét. Giữa khi giới đầu cơ ở phường Wall chạy theo đà cải thiện giá của Bitcoin với chừng độ hưng phấn chưa từng thấy, công ty quản lý tài sản đến từ Thụy Sỹ nhắc chi phí ảo có thể cải thiện trong ngắn hạn, nhưng lĩnh vực công nghiệp tiền ảo đứng trước những rủi ro sống còn trong dài hạn. xem thêm tại : các sàn coin uy tín "Theo quan điểm của chúng tôi, hầu như chẳng có gì đảm bảo là tiền ảo sẽ không rớt giá về 0 khi có một phiên bản tiền ảo bề ngoài tốt hơn được đưa ra hoặc các đổi thay về quy chế giám sát khiến tâm trạng của nhà đầu cơ thay đổi", đội ngũ tác giả của Báo cáo, đứng đầu là Giám đốc đầu cơ đảm đương những thị phần mới nổi Michael Bolliger, nhận xét. "Netscape và Myspace là thí dụ về các ứng dụng kết nối đã từng trở nên nhiều nhưng rồi rốt cục lại biến mất", Thống kê click mạnh. chừng độ biến động mạnh trong tuần này của đồng tiền ảo lớn nhất toàn cầu Bitcoin đã làm hot thêm cuộc bàn cãi giữa những tổ chức điều hành tài sản về thời cơ và rủi ro mà kênh đầu tư này đem lại. Một số nhà đầu cơ có tăm tiếng như Paul Tudor Jones và Stan Druckenmiller đã gia nhập thị phần tiền ảo, khi mà những nhà phê bình gọi tiền ảo là một trò bài bạc, bê bối và ăn gian. xem thêm : bảng giá tiền ảo Giá Bitcoin lúc hơn 8h sáng ngày thứ Bảy (16/1) theo giờ Việt Nam đứng gần mức 37.300 đô la, tăng cường 5% so với cách đó 24 tiếng - theo dữ liệu trên trang Coinmarketcap.com. Cuối tuần trước, giá Bitcoin lập đỉnh cao mọi thời đại gần ngưỡng 42.000 đô la Mỹ. Trong tuần này, giá Bitcoin có thời điểm giảm dưới 34.000 USD, sau đó phục hồi trở lại ngưỡng hiện tại. Theo Báo cáo của UBS Wealth, giá tiền ảo đại quát và giá Bitcoin nhắc riêng có thể tiếp diễn tăng trong ngắn hạn nhờ lực hỗ trợ trong khoảng một vài nhân tố gồm nhu cầu của những nhà đầu cơ mới gia nhập thị phần, mức độ chấp nhận rộng hơn của những định chế vốn đầu tư và nguồn cung khắc phục. tuy vậy, trong dài hạn, khả năng cơ quan chức năng can thiệp vào thị phần tiền ảo bằng cách siết chặt quy chế giám sát là một rủi ro to đối với nhà đầu cơ. Thống kê lấy một thí dụ để minh chứng cho điều này, là quyết định của Anh về cấm bán 1 số sản phẩm phái sinh tiền ảo nhất thiết cho nhà đầu cơ cá nhân. xem thêm tại : tiền ảo pi lên sàn Cũng giống như phần lớn những công ty điều hành tài sản to khác, UBS Wealth giữ quan điểm hồ nghi về tính có ích của tiền ảo trong thế giới thực. Dù thế, UBS không gọi tiền ảo là bong bóng, với lý do là rất khó để xác định trị giá thực chất của một tài sản ko có dòng tiền. Trong một Con số gần đây, doanh nghiệp chứng khoán Bank of America Securities Tìm hiểu đợt tăng cường giá đang diễn ra của Bitcoin có thể là một cơn sốt đầu cơ tiêu biểu, và bong bóng đang hình thành có vẻ như là "mẹ của mọi bong bóng tài sản khác". "Các nhà đầu cơ tiền ảo nên tránh được số vốn rót vào kênh đầu cơ này ở mức mà họ có thể ưng ý được nếu bị mất", UBS Wealth khuyến cáo. đọc thêm tại : tương lai của pi network Mặc những cảnh báo, nhiều nhà đầu tư đang đặt ra các tầm giá mục đích đầy tham vọng cho Bitcoin, đề cập rằng đồng tiền ảo này sẽ còn cải thiện giá cao hơn bởi các nhà đầu cơ tổ chức đang bán vàng để mua tiền ảo nhằm phổ biến hóa danh mục đầu tư. Ông Scott Minerd đến từ Guggenheim Investments kể giá Bitcoin có thể đạt mức khoảng 400.000 đô la Mỹ, khi mà những chiến lược gia của JPMorgan Chase dự đoán giá Bitcoin có thể đạt 146.000 USD trong dài hạn.
 8. Sàn Coinseed còn vô hiệu hóa mọi chức năng trong áp dụng khiến các bạn không thể rút tiền. Ngày 6/5 vừa mới đây, bà Letitia James - Tổng chưởng lý New York đã có hành động pháp lý để trợ thời dừng hoạt động của sàn phân phối tiền mã hóa Coinseed với buộc tội chuyển gần như tiền của những nhà đầu tư sang Dogecoin mà không có sự cho phép của họ. Theo thủ tục mà Bloomberg mang tới, ngày 16/4, Coinseed đã chuyển đổi gần như tài sản của nhà đầu tư thành Bitcoin mà ko thông báo trước song song vô hiệu hóa phần nhiều các chức năng trong áp dụng. Vậy nên, họ sẽ không thể rút được tiền của mình. Vào buổi tối cùng ngày, Coinseed đã thương lượng và chuyển số Bitcoin trên thành Dogecoin – đồng tiền số được mô tả là "cực kỳ dễ bốc hơi". đọc thêm tại : sàn tiền ảo nào uy tín thủ tục cho biết văn phòng Tổng chưởng lý đã nhận hàng trăm đơn tố giác trong khoảng các nhà đầu tư, nói rằng Coinseed đã thực hiện giao dịch trái phép ở trên. Một người cáo giác cho biết trong khoảng 20.000 USD vào đêm hôm trước, sau lúc bị Coinseed chuyển sang Dogecoin, số dư của anh ngay thức thì đã giảm xuống còn 7.000 đô la. Phổ biến người khác cũng khiếu nại Coinseed với trường hợp tương tự. Trong một tuyên bố cách đây không lâu, Bộ trưởng bộ Tư pháp Mỹ khẳng định: "Các nền móng thương lượng tiền phương pháp số không được kiểm soát và có hành vi ăn gian không được phép còn đó ở New York. xem thêm tại : tỷ giá tiền ảo mới nhất 3 tháng trước, chúng tôi đã đệ đơn kiện chống lại Coinseed cộng những giám đốc của công ty này với kết tội vi phạm luật của New York và sử dụng phi pháp tiền của các nhà đầu cơ. Diễn ra từ ấy, sự tham lam của Coinseed không những không ngừng lại mà còn tiếp tục cải thiện lên". Tháng 2 vừa mới đây, văn phòng của bà Letitia James đã đệ đơn kiện đơn vị này và hai giám đốc cấp cao với cáo buộc lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư số tiền hơn 1 triệu USD chuẩn y các khoản phí không được mách nhỏ và bán những token CSD vô trị giá. Văn phòng này cho biết: "Bất chấp đơn kiện của chúng tôi, Coinseed vẫn tiếp diễn giữ tiền tài nhà đầu tư, tiến hành thương lượng trái phép và chuyển tiền số sang một sàn phân phối nước ngoài. Hiện tại, văn phòng đã đề xuất tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời đối với Coinseed. Không những thế, chúng tôi cũng đề nghị tòa án chỉ định một người giám sát tài sản để kiểm soát an ninh những khoản đầu tư còn lại". đọc thêm tại : phí rút tiền binance Về phần mình, CEO của Coinseed - Delger Davaasambuu nói rằng những cáo buộc trên đều sai sự thực. Delger khẳng định Coinseed đã rời thị trường New York trong khoảng năm 2019 và không hài lòng bất kỳ khách hàng nào từ New York tính từ lúc năm 2018. xem thêm tại : app đào coin trên android Cách hoạt động của Coinseed tương đối đơn giản: Cho phép quý khách đầu cơ tiền lẻ vào 17 loại tiền phương pháp số không giống nhau. Coinseed kết liên với áp dụng như Acorns hay Stash. Đây là các app kết nối với ngân hàng của khách hàng. Khi tiêu bất cứ thứ gì, số tiền được làm tròn (ví dụ 10,5 USD làm tròn thành 11 USD) và tới lúc đủ 5 đô la sẽ được chuyển vào account Acorns để đầu cơ. Thời điểm hiện tại, ứng dụng Coinseed đã bị xóa khỏi kho áp dụng của Apple và Google.
 9. Giá đồng tiền ảo Bitcoin biến động mạnh trong thời gian xảy ra vụ tấn công mã độc WannaCry mà qua đó có thể giúp tin tặc thu về khoản tiền chênh lệch to và thao túng thị phần. đồng tiền ảo bitcoin đã lao dốc trong khoảng mốc 1.800 đô la xuống 1.600 USD hôm thứ Sáu. Nhưng nó đã dần bình phục để đến hôm thứ Bảy tăng cường lên 1.700 đô la Mỹ. Đợt sụt giảm lần này báo hiệu sự bất ổn trên thị trường bởi trước đấy, bitcoin tăng cường giá dài lâu trong hai tuần mới đây. Nghiêm trọng hơn, đây có thể là động cơ tạo ra thảm họa ransomware “vô tiền khoáng hậu”. đọc thêm tại : các sàn tiền ảo uy tín trên thế giới thị trường bitcoin biến động mạnh trong các ngày cuối tuần Giá bitcoin giảm được cho là bắt nguồn từ vụ tấn công mã độc đòi tiền chuộc WannaCry hôm thứ Sáu gây ra nỗi lo sợ trên toàn thế giới. Hơn 200.000 cá nhân, công ty trên 150 quốc gia bị ảnh hưởng. Tin tặc đòi khoản tiền chuộc 300 đô la dưới hình thức bitcoin để mở khóa dữ liệu. Hacker đã tậu cách bán bitcoin? Rất có thể, do muốn tạo lợi nhuận nhanh nên Hacker đã phấn đấu thao túng đồng bạc bitcoint chỉ mất khoảng ngắn để ăn chênh lệch và thu về thêm phổ quát bitcoin. Tin tặc đã yêu cầu nạn nhân nhiễm WannaCry phải trả tiền chuộc dạng tiền ảo bitcoin. Với quy mô nhỏ của thị trường tiền ảo, việc điều chỉnh giá để hưởng lợi là điều hoàn toàn có thể. Theo Tìm hiểu của cây viết Jonas Borchgrevink của tờ Hacked, tin tặc đã thực hiện vụ tấn công trong khi giá bitcoin đã lên đủ cao và họ bằng lòng với khoản lợi nhuận lúc bán ra. xem thêm tại : tỷ giá tiền ảo Hacker có thể đã muốn thao túng thị phần tiền ảo bitcoin Đáng chú ý, họ đã bắt buộc nạn nhân phải trả tiền chuộc bitcoin trong khung thời kì rất ngắn để được quyền mở khóa dữ liệu. Có 2 nhái thuyết đưa ra: - Họ muốn cho ra sự hỗn loàn và tâm lý bất an cho người nắm giữ đồng bitcoin. - Họ muốn bán coin nhanh nhất với chi phí cao chẳng hề tự dưng mà tin tặc nhắm đến những tổ chức to, bởi để buộc phải một người thường ngày vốn chẳng hiểu biết gì về bitcoin phải trả tiền chuộc và tiến hành những giao dịch phức tạp chỉ cần khoảng ngắn là điều bất khả thi. Mã độc tống tiền đang trở nên vấn nạn đáng báo động, song song khiến thế giới xem bitcoin như phương tiện của giới tù túng an ninh mạng. Chủ sở hữu bitcoin rất khó bị phát hiện khi đàm phán, nhắc cả bán một phần tiền ảo của mình. tham khảo thêm : cách tính phí giao dịch trên binance Vụ tấn công đòi tiền chuộc WannaCry đang cho ra sự hoang mang trên toàn toàn cầu tuy thế, cũng không cần phải quá lo âu về giả thuyết chính phủ sẽ lấy WannaCry làm cái cớ để khắc phục bitcoin như quyết tâm ngăn chặn các vụ tiến công mạng trong khoảng thời gian dài. Trên thực tiễn, mối lo này phần nào khiến giá bitcoin giảm thời kì qua. xem thêm tại : app đào coin thông tin về vụ tấn công đòi tiền chuộc WannaCry được lan truyền rộng khắp trên những công cụ đã gián tiếp “quảng bá” cho bitcoin. Ấy có thể là động lực để đồng tiền ảo tăng cường giá trở lại. Việc giảm giá thời kì qua cũng được cho là mức điều chỉnh phù hợp. Bởi một vài nhà phân tách nghĩ rằng, bitcoin đã được định giá quá cao. Nhà báo Maria Terekhova của tờ Business Insider hôm thứ Sáu còn đưa ra Nhận định có thể đang hình thành bong bóng trên thị trường đồng bạc ảo và chỉ chầu chực “nổ” bất cứ khi nào.
 10. Sự gia tăng cường vừa mới đây của ripple có thể là do Nhật Bản - đất nước tiên phong toàn cầu về việc bằng lòng tiền số vào hệ thống vốn đầu tư. Ripple là một tình trạng thảng hoặc có trên thị phần tiền số trong những ngày cuối năm 2017, đầu năm 2018 - khi mà thị trường tiền số đang chìm đắm trong sắc đỏ. Ngày 28/12, trong khi giá của những ông lớn như bitcoin, ethereum, litecoin đều giảm trước thông tin Hàn Quốc sẽ bắt đầu đề nghị các giao dịch tiền số phải được định danh và cấm các ngân hàng sản xuất những account ảo cho những đại lý phân phối tiền số, ripple vẫn giữ vững mức giá và thậm chí tăng mạnh lên đến 40% sau ấy vài ngày. Cụ thể, vào thời điểm giá bitcoin rơi khoảng 8% xuống 14.200 USD. Ethereum giảm 4% xuống 725 đô la trong khi Litecoin giảm 11% xuống 240 đô la Mỹ. Ripple tăng 10% lên 1,44 đô la Mỹ với vốn hóa thị trường lúc ấy khoảng 55 tỷ đô la. Theo coinmarketcap, ripple đã tăng khoảng 23.900% trong năm 2017 và trở thành đồng tiền số lớn thứ 3 thế giới. tham khảo thêm : top sàn coin uy tín Ngày 31/12/2017, với đà tăng giá lên tới 40% của mình, ripple đã chính thức bỏ xa ethereum và trở nên đồng tiền số to thứ 2 thế giới sau ông hoàng bitcoin. Sự gia tăng mới đây của ripple có thể là do Nhật Bản - quốc gia đi đầu toàn cầu về việc bằng lòng tiền số vào hệ thống nguồn vốn. Vừa mới đây, Nikkei thông báo rằng 1 vài nhà băng Nhật Bản và Hàn Quốc đã sử dụng Ripple để kiểm tra những giao dịch chuyển tiền quốc tế nhằm giảm giá cả chuyển tiền xuống 30%. Nguồn tin trong khoảng Nikkei cho biết có 61 ngân hàng Nhật Bản tham dự vào cuộc thí nghiệm này. mới đây, SBI Holdings - một tập đoàn nhà cung cấp nguồn vốn tại Tokyo - cho biết đơn vị con SBI Ripple Asia của họ đã hợp tác với một vài dịch vụ thẻ tín dụng to nhất đất nước (JCB, Credit Saison và Mitsui Sumitomo Card) để nghiên cứu đưa ra phương pháp sổ cái phân quyền - công nghệ nền tảng đằng sau những đồng bạc số như bitcoin. tham khảo thêm : tỷ giá tiền ảo hôm nay Bong bóng tiền ảo trong giới startup: nếu Uber mất 6 năm đạt mốc tỷ đô la thì các doanh nghiệp này chỉ mất 1,5 năm để đạt vốn hóa 10 tỷ USD! nếu như Uber mất 6 năm để trở nên một 'con kỳ lân' với vốn hóa tỷ đô la Mỹ thì IOTA - tổ chức mới có 1,5 năm tuổi nhưng có tổng trị giá vốn hóa các đồng bạc mã hóa của mình lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Uber hiện có giá trị trên 60 tỷ USD sau 8 năm thì Ethereum chỉ mất có 2 năm để đạt 94 tỷ USD. Rõ ràng, tiền mã hóa đang làm mọi thứ trở thành quá nhanh đến mức điên cuồng. 2017 kiên cố là năm mà thuật ngữ 'tiền mã hóa' được kể đến đa dạng nhất trong đa dạng năm trở lại đây. Song hành với các đồng bạc mã hóa này, người ta cũng chẳng thể không nói tới những Dự án gọi vốn bằng tiền ảo (ICO) đã khôn xiết sôi động trong năm 2017. Theo Báo cáo thì vào năm 2016, cứ mỗi tuần thì người ta lại thấy trong khoảng 1 -2 Công trình ICO. Báo cáo này tăng đến mức 'kinh khủng' trong năm ngoái khi có cả tá ICO ra mắt. Theo đà tăng giá của tiền mã hóa, những Dự án ICO này cũng vô cùng có giá và nhà đầu cơ cũng điên cuồng vì nó. xem thêm tại : sàn giao dịch pi Và Chính vì vậy, một quả bong bóng đồ sộ của thị phần này đang cho ra hiện tượng giống hết như giai đoạn bong bóng dotcom: các startup mới chỉ có mặt trên thị trường với thời gian tính bằng tháng, chưa IPO, thế nhưng đã sở hữu hàng chục triệu quý khách và trị giá tổ chức đã lên đến hàng chục tỷ đô la. không ai biết được các Thống kê rất to này sẽ vững mạnh tiếp, hay sẽ giảm về 0 khi thị phần có biến cố to. Nên nhớ đối với startup, trị giá 1 tỷ đô la Mỹ thực thụ là một mong ước - nấc thang tiêu tốn rất nhiều năm để đưa một công ty khởi nghiệp chính thức trở nên một 'con kỳ lân' (unicorn). xem thêm tại : 1 pi network bằng bao nhiêu tiền Dưới đây chính là 3 tên tuổi những doanh nghiệp đang 'lớn nhanh như thổi' nhờ thị trường tiền mã hóa này. tỉ dụ, có công ty như IOTA mới có tuổi đời 1,5, tuy vậy đã có trị giá khoảng tỷ USD và đã đứng ngang hàng cộng tác với những gã khổng lồ kỹ thuật và nguồn vốn như Microsoft hay PwC. Ethereum Ethreum gắn với danh tiếng của tài năng trong giới tiền mã hóa và Blockchain là chàng trẻ trai mới 23 tuổi Vitalik Buterin. Hiện tại, Ethereum có vốn hóa thị phần là 94 tỷ USD. Đây là một nền tảng phân cấp làm việc với một loại cộng nghệ lần đầu được sử dụng với Ethereum là 'hợp đồng thông minh'. 'Hợp đồng thông minh' cho phép những thỏa thuận được tự động thực hiện một cách minh bạch nhất, bỏ qua sự va chạm hay sự cố tình thay đổi của con người. Nhà sáng lập sinh năm 1994 Vitalik Buterin đã khởi đầu được giới kỹ thuật chú ý khi đoạt giải phương pháp thế giới năm 2014. Đến ngày 30/7/2015, Buterin là các người Đầu tiên khởi tạo Dự án Ethereum. Công trình này đã có sự đình đàm ngay khi mới bắt đầu nhờ vào sự khởi động của ông Jeffrey Wilcke, cựu phó chủ toạ của Amazon. Giờ đây, trong năm 2017, Ethereum là đồng bạc phổ thông bậc nhất với những Dự án gọi vốn bằng tiền ảo. Cứ có 4 Dự án thì có tới 3 Công trình được xây dựng trên nền tảng Ethereum. Thậm chí, thật khó có thể tìm được một Công trình ICO nào trong năm 2017 vận hành mà ko nhờ Ethereum, trừ phi nó là lừa đảo! Với khoảng 13 triệu người sử dụng, Ethereum hiện đang Đứng thứ ba trong đầy đủ những loại tiền mã hóa khác chỉ sau Bitcoin và Ripple xét về lượng vốn hóa thị phần. Cùng lúc. Nhà sáng lập Vitalik Buterin cũng có tên trong Top 50 người có sức ảnh hưởng nhất của Bloomberg năm 2017. IOTA IOTA có vốn hóa thị trường khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là một mã nguồn mở phân phối sổ kế toán về ngành nghề Internet of Things. Điểm ưu việt của Công trình là ko có phí thương lượng, thời kì xác nhận thấp và dài lâu, bất nhắc số lượng trao đổi của nó nhiều như thế nào. Ví như bạn muốn tiến hành một giao dịch, các bạn phải bằng lòng 2 giao dịch trước đó được hệ thống chỉ định. Ý tưởng đơn thuần này giờ đây đã giúp IOTA được xướng tên trong top 10 các đồng bạc mã hóa bậc nhất.
 11. Tuy trả nợ ko đúng hạn, bị thúc nợ, hoặc đã bị vỡ nợ, 90% các nhà đầu tư xui xẻo ấy vẫn rất an tâm với khoản đầu tư của mình. Họ định 'ôm' các đồng bạc ảo này đến nhiều năm, với niềm tin chúng sẽ lên giá phi mã để giúp chi trả những hóa đơn và họ cũng trở nên giàu có. cách đây không lâu, công ty nghiên cứu hành vi người dùng LendEdu đã có Con số về các nhà đầu tư Bitcoin và các loại tiền tệ mã hóa khác. Đại quát, các số liệu Báo cáo đều cho thấy xu hướng đầu cơ càng ngày càng 'điên cuồng' vào tiền mã hóa ở thời khắc hiện tại. Còn nhớ vào năm ngoái, Thống kê sử dụng của hãng Nilson cho biết nợ tín dụng của toàn thế giới đổ vào tiền mã hóa đã lên đến 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Năm nay, cộng với xu hướng đầu tư vào các đồng bạc này ngày một trở nên phổ quát, xu hướng nhà đầu cơ đang tậu Bitcoin bằng tiền đi vay – chuẩn y thẻ tín dụng và các khoản vay nợ – đang ngày càng lộ rõ. đọc thêm : sàn tiền ảo nào uy tín Hơn 18% nhà đầu tư đã đi vay tiền đề 'chơi Bitcoin' LendEdu đã công bố Thống kê chi tiết rằng có đến 18,15% trong tổng số 672 nhà đầu tư được thăm dò cho biết họ sử dụng thẻ nguồn đầu tư để mua Bitcoin. Các nhà đầu tư tham gia dò xét thuộc hàng ngũ này đều tư vấn rằng:"Tôi sử dụng thẻ tín dụng để làm vốn sắm Bitcoin". Nhưng đã có 22% số người đi vay đã không thể thanh toán nợ kèm theo, Báo cáo này vẫn chưa có sự chuẩn xác tuyệt đối. Quy mô của cuộc dò la lần này vẫn tương đối nhỏ so với Báo cáo hàng triệu người đang đầu cơ vào tiền mã hóa hiện nay. Lâu dài ko xa, người ta kỳ vọng LendEdu sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu rộng hơn hơn nữa. đọc thêm : giá tiền ảo Còn đối với LendEdu thì qua các số liệu Con số, đơn vị này muốn nhấn mạnh sự quan tâm của công chúng tới Báo cáo 24,13% những nhà đầu tư đi vay tiền để 'chơi Bitcoin' đã không thể trả hết số nợ của mình "Đây không hề là mối nhọc lòng lớn nhất từ cuộc dò hỏi của chúng tôi. Mà chúng ta cần nhìn đến con số: 24,13% các nhà đầu cơ chẳng thể trả hết số nợ trong khoảng thẻ nguồn đầu tư sau khi tìm Bitcoin" - Ông John H. Keuven, chủ biên Con số cho biết. Rõ ràng đây là một vấn đề với thị phần hiện tại. Trong số 672 nhà đầu tư từ cuộc thăm dò, 77,87% người cho hay:"Tôi thanh toán hết số dư thẻ nguồn hỗ trợ khi sắm Bitcoin." 22,13% còn lại giải thích rằng:"Tôi không thể trả hết số dư nợ sau khi đã đầu cơ vào đồng tiền này." tham khảo thêm : phí rút binance Điều gì sẽ xảy ra với hơn 24% số người đi vay đã không trả được nợ này? Theo kịch bản thường ngày thì ngân hàng sẽ khởi đầu thu nợ bằng cách 'sờ' đến những khoản thế chấp và các tài sản khác của họ như nhà cửa, xe pháo. Tình huống tệ hơn sẽ xảy ra lúc người này quá hạn trả nợ, các món nợ có thể sẽ trở nên 'nợ xấu' và họ sẽ khó có thể đi vay thêm một lần thứ 2. tuy thế, chẳng hề phần nhiều những nhà đầu cơ đều sắm Bitcoin bằng tiền vay nợ, mà có hơn 18% sử dụng giao dịch qua cổng thanh toán ACH, 13% qua phương thức Bank wire (*), và phần còn lại dùng những cách sắm Bitcoin khác.(* Bank wire hay Điện chuyển khoản nhà băng – dùng để chuyển tiền nội địa giữa những nhà băng với nhau hoặc với nhà băng nước ngoài theo phương thức chuyển thẳng vào tài khoản của nhà băng đối phương.) " xem thêm : cách đào coin trên điện thoại 'Tôi vẫn tin là cứ 'ôm' Bitcoin thì rồi nợ sẽ được trả hết' Với các người vay nợ để tìm Bitcoin nhưng rồi ko trả đủ nợ nói trên, họ vẫn giữ niềm tin rằng 'cứ ôm Bitcoin đấy rồi lãi suất tín dụng sẽ trả hết và mình sẽ trở nên giàu có'. LendEdu giảng giải rằng các kết quả từ cuộc khảo sát cho thấy có rất ít nhà đầu tư quan tâm đến biến động giá hàng ngày của Bitcoin. Họ sẵn sàng đánh cược rằng lợi nhuận thu được từ tiền mã hóa giữ trong phổ biến năm có thể trả các khoản nợ vay trong khoảng thẻ nguồn đầu tư. "Hơn nữa, 88,89% trong số những nhà đầu cơ khờ dại này còn lên kế hoạch trả tiền hóa đơn nguồn hỗ trợ bằng tiền thu được sau khi bán Bitcoin." - Thống kê của LendEdu viết. Tương tự, đợt thăm dò mới nhất này đã cho thấy xu thế vay tiền để sắm Bitcoin và các loại tài sản số hóa khác đang ngày càng cải thiện cao. vừa mới đây trang tin news.bitcoin.com với bài viết của tác kém chất lượng Joshep Borg cũng mô tả một ý kiến tương tự: phổ quát người Mỹ thậm chí đang thế chấp tài sản của họ để đầu tư vào Bitcoin. Vị ký kém chất lượng này viết rằng các ngày này thẻ nguồn vốn vay và vốn cổ phần đang được dùng phổ quát hơn để đặt cược vào 'đánh Bitcoin', với niềm tin vốn sẽ sớm được hoàn và mình sẽ hết nợ.
 12. khi mà Bitcoin chỉ tăng cường khoảng 7.700% từ 2013 cho đến nay thì Dogecoin đã có tốc độ lớn mạnh đáng ngạc nhiên 200.000%. Theo tờ Financial Times, năm 2021 là khoảng thời kì đầy khó hiểu cho thị trường vốn đầu tư với những bong bóng đầu cơ trong khoảng trên trời rơi xuống. Từ việc tăng cường giá 1.500% của cổ phiếu hãng bán sỉ trò chơi điện tử GameStop cho tới đà đi lên 15.000% của Dogecoin, đồng bạc từng bị coi là một trò đùa. "Bạn có muốn Tesla chấp nhận trả tiền bằng Dogecoin?" là một trong số những bài đăng của tỷ phú Elon Musk trên Twitter về loại tiền số này, qua ấy kích thích những tranh luận và sự hứng thú của muôn ngàn nhà đầu cơ. đọc thêm tại : sàn coin uy tín Về lý thuyết, Dogecoin có nhiều điểm tương đồng với Bitcoin. Đây cũng là một loại tiền số được ghi nhận bởi một mạng lưới máy tính phi hội tụ, không thuộc quyền kiểm soát của bất cứ bên nào. Chúng cũng được theo dõi đàm phán qua một sổ cái công nghệ số dùng phương pháp Blockchain. Thế nhưng thay vì được tung hô cộng thiếu gì những lập luận để nâng giá như Bitcoin khi mới ra mắt, Dogecoin chỉ được coi như một trò đùa. Dẫu vậy, dù ko được cho là sẽ "tự do hóa nền tài chính" hay trở thành "đồng tiền dự trữ toàn cầu" hoặc thay đổi cả nền kinh tế toàn cầu như Bitcoin, nhưng Dogecoin nói bắt đầu từ ra mắt vào tháng 12/2013 lại đang có tốc độ phát triển còn nhanh hơn cả loại tiền số rộng rãi nhất toàn cầu. trong khi Bitcoin chỉ tăng cường khoảng 7.700% trong khoảng 2013 tới bây giờ thì Dogecoin đã có tốc độ lớn mạnh đáng ngạc nhiên 200.000%. nói cách khác, nếu như các bạn muốn đổ tiền vào kênh đầu cơ sinh lời nhất trong 7 năm rưỡi qua thì không phải Bitcoin mà Dogecoin mới là mảng tiền số phù hợp đề xuất. đọc thêm tại : tỷ giá tiền ảo mới nhất Thế nhưng chính sự tăng giá mạnh của Dogecoin, một thứ từng được coi như trò đùa lại đang là cái tát cho các người chơi tiền số, vốn tung hô và coi trọng thị trường Bitcoin hay những loại tiền số khác. phần đông các lý thuyết, các mỹ danh mà người chơi đặt cho chúng hóa ra chẳng bằng một con chó Shiba Inu, biểu tượng của đồng Dogecoin. khi mà các người chơi tiền số cổ xúy tư tưởng rằng Bitcoin sẽ thay thế tiền truyền thống một ngày nào ấy, rằng chúng ta cần nắm giữ một loại tài sản trong thời đại kỹ thuật số, rằng Bitcoin sẽ chống lại lạm phát được tạo ra bởi các nhà băng trung ương thì lý do thực thụ của họ chỉ là cố đẩy giá đồng bạc này và lùa người chơi mới tham gia. Theo Financial Times, Bitcoin hay nhiều loại tiền số hiện nay cũng chẳng khác gì thị trường đa cấp khi những người tham gia trước có động cơ ích lợi cực kỳ lớn để kéo người sau rót tiền bằng bất cứ giá nào. Dù làm giàu trong khoảng Bitcoin là mục tiêu chính và quả thực thị phần này đã khiến phổ quát người trở nên tỷ phú chỉ sau 1 đêm nhưng đây lại chẳng phải nguyên tố độc nhất vô nhị khiến nhiều người chơi tiền số. xem thêm tại : sàn binance lừa đảo Có thể đề cập chơi tiền số hiện nay chẳng khác gì đánh bạc và cũng như vậy như lúc các bạn vào Casino, mọi người dưng mong ước kiếm tiền thì họ còn được thỏa mạn tính tiêu khiển. Chẳng có gì sửng sốt khi sự bùng nổ của thị phần tiền số đồng hành với việc toàn cầu bùng phát đại dịch và phổ quát người bị nhốt ở nhà, buồn chán và không có kênh tiêu khiển cũng như kiếm tiền. Vậy là một hình thức đánh bạc vừa khắc phục nỗi buồn vừa có thể đem lại lợi nhuận, hoặc các khoản nợ chồng chất xuất hiện với mỹ danh: "tiền số". "Hiện tượng thị trường buồn chán" Nhà báo Matt Levine của hãng tin Bloomberg từng biểu lộ hiện tượng này là "Hiện tượng buồn chán của thị trường" (Boredom Markets Hypothesis) lúc đề cập về thị phần chứng khoán. Theo ấy phổ thông nhà đầu tư chơi cổ phiếu vì cảm thấy buồn chán và muốn sắm cách tiêu khiển như đánh bạc. Họ muốn tận hưởng cảm giác thắng lợi được tiền và cả sự thất vọng khi mất vốn, rồi cơn hăng máu khi tiếp tục gỡ gạc mà trầm mê trong đấy. Việc chơi chứng khoán càng hấp dẫn thì mọi thứ khác càng tẻ nhạt và họ tiếp diễn mua vào cổ phiếu. Điều này khôn cùng nhiều lúc nền kinh tế gặp khó khăn, sự suy giảm các thời cơ kiếm lời khác khiến hiện tượng thị trường buồn chán này càng lan rộng. xem thêm tại : mua coin bằng visa Quay trở lại tiền số, thị phần này chẳng khác nào một canh bạc và thậm chí còn tiện lợi hơn là bước vào Casino. Ví như tại Mỹ các bạn sẽ chịu rộng rãi buộc ràng để có thể chơi tại Casino thì chỉ cần vài cái click là đã có thể đánh bạc với Bitcoin hay bất cứ đồng bạc số nào. Theo Financial Times, sự hứng thú, hưng phấn lúc mua một thứ gì đấy sẽ ảnh hưởng tới số tiền mà mọi người bỏ ra để mua chúng, và trường hợp này có thể thấy rõ với Dogecoin. Về lý thuyết, những đồng tiền số như Bitcoin đáng lẽ phải có giá hơn lúc số lượng có hạn, vào khoảng 21 triệu đồng. Sự phổ thông của Bitcoin cũng to hơn thế nhưng Dogecoin lại giáng một cái tát vào các đồng bạc số to lúc tăng cường giá vượt mặt bất chấp chúng có thể khai thác vô bờ. Không chỉ thế, thị phần không có một sự ràng buộc nào cho việc phát hành các đồng tiền số mới khi hiện đã có gần 10.000 loại tiền số được thương lượng. Tờ Financial Times Phân tích thành công của Dogecoin cũng tương tự như những đồng tiền số khác. Mọi người mua vào vì nhận thấy thú vị, họ được luận bàn với bạn bè hay những người cùng chơi tiền số và đặc thù là có thể kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch. Thế nhưng mọi người cũng nên giới hạn trang nghiêm hoá thị trường này bởi chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó với chứng khoán.
 13. Theo vị chủ tịch EMJ, những quỹ hưu trí lớn trong năm 2017 đều "án binh" trước cuộc bùng nổ của bitcoin vì họ không có cách nào để tự bảo kê mình. Điều này có thể thay đổi trong năm 2018. chủ tịch của EMJ Capital Ltd. Trước đây, ông từng tham gia vào Yahoo và Viacom với vai trò là nhà đầu tư chủ tịch và là người sáng lập của quỹ đầu cơ giả mạo hiểm IronFire Capital. Ông tốt nghiệp tiến sĩ tại trường buôn bán ĐH Columbia tại New York với chuyên ngành nghề quản lý chiến lược. Trong các ngày rốt cục của năm 2017, ông đã đưa ra 9 dự đoán của mình về tình hình công nghệ và truyền thông toàn cầu trong năm 2018. đọc thêm : các sàn tiền ảo uy tín Năm tới, một loạt đơn vị lớn sẽ cung ứng những nhà sản xuất vốn đầu tư cho các nhà đầu cơ thể chế có thể tham gia vào sân chơi tiền số. &Amp;Quot;Và lúc điều ấy xảy ra, chi phí số sẽ có một sự gia tăng cường tương ứng", ông Eric Jackson viết. Theo Coinmarketcap, hiện nay giá trị vốn hóa thị phần tiền số đạt 564 tỷ đô la. Thành công của bitcoin trên phố Wall được hy vọng sẽ có được cho thị phần tiền số dòng vốn giá trị hàng tỷ USD từ các quỹ và định chế nguồn vốn. đọc thêm tại : bảng giá tiền hôm nay những ngày này, có nhẽ bitcoin chính là một trong những chủ đề "hot" nhất trên thị trường nguồn vốn quốc tế. Trên CNBC cứ 5 phút người ta lại nhắc về bitcoin, lượng kiếm tìm thông tin về bitcoin trên Google tăng cường đột biến, tờ Fortune mở riêng 1 chuyên mục mang tên "The Ledger" để đưa tin về bitcoin và hồ hết những thứ gì liên quan đến phương pháp blockchain. Giá card đồ họa Bank of America Merrill Lynch trong Báo cáo cách đây không lâu gọi bitcoin là "giao dịch tấp nập nhất" trên thị phần vốn đầu tư ở thời khắc hiện tại. Một loạt "trùm" tài chính, tỷ phú thế giới trong khoảng Warren Buffett, Jamie Dimon (CEO nhà băng JPMorgan Chase), cựu chủ tịch Fed Ben Bernanke, trùm đầu cơ Ray Dalio đến tỷ phú Bill Gates và những nhà kinh tế học từng đạt giải Nobel như Paul Krugman hay Robert Shiller đều nhắc về đồng bạc số này với rất nhiều quan điểm trái ngược nhau. đọc thêm : sàn giao dịch pi Cơn sốt hiện nay khiến không ít người nhớ về công đoạn cuối năm 2013, khi đồng tiền số bitcoin cũng khiến thế giới sôi sục y như ở thời khắc hiện tại. Nhưng 2013 cũng là thời điểm bong bóng vỡ vạc để rồi cơn sốt chóng vánh hạ nhiệt và nỗi hồ nghi về bitcoin dâng cao. Vậy thì liệu lịch sử có lặp lại? Đối với 1 loại tài sản đầu tư quá mới mẻ như bitcoin, chỉ thực tế mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất, nhưng trên đường đi tìm những đầu mối gợi ý cho câu hỏi này, ta sẽ tìm thấy 1 góc khác của bitcoin nếu coi xét nó dưới lăng kính phương pháp. Dù bitcoin có thể đích thực thay thế hệ thống tiền tệ chính thống do những NHTW đang kiểm soát hay không, đó là một thao tác tiến to về phương pháp và cứng cáp phương pháp blockchain đằng sau nó sẽ khiến toàn cầu này đổi thay mãi mãi! Ý tưởng về tiền phương pháp số, 1 loại tiền dễ dàng, ẩn danh và không chịu sự điều hành của bất kỳ Chính phủ hay ngân hàng nào, luôn là chủ đề nóng xuất hiện ngay từ khi Internet xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại. Ecash, 1 hệ thống ẩn danh được tung ra đầu những năm 1990 bởi chuyên gia mật mã David Chaum đã thất bại vì phải dựa vào cơ sở vật chất cơ sở sẵn có của Chính phủ và những doanh nghiệp thẻ nguồn vốn vay. Những Dự án khác như bit gold, RPOW, b-money đều "chìm xuồng". đọc thêm : 1 pi network bằng bao nhiêu tiền Bitcoin đã đem tới những thành công bước đầu lúc được tương trợ bởi 1 phương pháp ưu việt hơn, nhưng nó vẫn loay hoay trong việc khẳng định vị thế và chưa được chấp thuận đa dạng. Thay vào ấy, bitcoin lại trở thành thứ mà có lẽ "cha đẻ" của nó ko ngờ tới: tài sản đầu tư có tầm giá biến động rồ dại nhất trong lịch sử. Đầu tư vào bitcoin giống như bạn thao tác lên 1 chuyến tàu lượn siêu tốc và trải qua mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố. Chuyến tàu đấy không dành cho những kẻ yếu tim và non gan. Tháng 8/2011, phóng viên Adrianne Jeffries của tờ The Verge tham gia hội thảo Bitcoin World Conference and Expo lần thứ nhất. Sự kiện được tổ chức tại 1 không gian nhỏ bé, 1 phòng họp nhỏ nằm trên tầng 2 của khách sạn ở Manhattan với vỏn vẹn gần 75 người tham dự, đầy đủ là các lập trình viên với mái tóc dài trông khá lập dị và dân nghiền mật mã. Lúc đó tổng trị giá của các đồng bitcoin lưu thông trên thị phần là 81 triệu đô la. hai năm sau, hơn 1.000 người xuất hiện tại trọng điểm hội nghị San Jose McEnery để tham dự Bitcoin 2013, sự kiện được hậu thuẫn bởi đơn vị phi lợi nhuận Bitcoin Foundation. Bitcoin 2013 diễn ra cả ngày với các bữa tiệc hoành tráng và cả sự tham gia của hai diễn viên nức danh. Tổng giá trị của các đồng bitcoin đã vượt qua cột mốc 1 tỷ USD.
 14. “Cứ đánh thuế rộng rãi như các ông muốn, nhưng đừng cấm. Thế cuộc tôi phụ thuộc cả vào tiền ảo”... Với một tỷ lệ lớn dân số là những người sành công nghệ, chóng vánh cập nhật các thiết bị mới nhất và một thế hệ trẻ đang đối mặt triển vọng đi xuống trên thị phần việc làm truyền thống, Hàn Quốc đã trở nên một mảnh đất mỡ màu cho các đồng bạc ảo. tuy vậy, theo hãng tin Reuters, việc người dân nước này đón chờ phổ quát Bitcoin và những đồng tiền kỹ thuật số khác đã vấp phải giận dữ mạnh không kém trong khoảng phía những cơ quan chức năng. Chính phủ Hàn Quốc thậm chí đã tiến xa đến nỗi biên soạn thảo một dự luật cấm hoàn toàn hoạt động giao dịch tiền ảo. xem thêm tại : top 10 sàn giao dịch coin lớn nhất thế giới Vết rạn to Trong lúc thị phần tiền ảo toàn cầu nghe ngóng các diễn biến từ Hàn Quốc, nước này đã lộ ra một vết rạn lớn giữa một bên là thế hệ trẻ xem tiền ảo nhưng một chìa khóa mở ra cánh cửa một cuộc sống tốt đẹp hơn, và bên kia là những quan chức chính phủ xem tiền ảo như đánh bạc và cảnh báo rằng tiền ảo sẽ khuyến khích những hành động bất hợp pháp. Hôm thứ Năm tuần này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Park Sang-ki đã đẩy giá Bitcoin và các đồng bạc ảo khác lao dốc chóng mặt khi đề cập rằng Seoul đang chuẩn bị một dự luật cấm thương lượng tiền ảo. xem thêm : tỷ giá tiền ảo hôm nay tới ngày thứ Sáu, một lá đơn gửi đến website của Nhà Xanh, phủ Tổng thống Hàn Quốc, đã thu thập được hơn 120.000 chữ ký phản đối kế hoạch trên. Lượng tầm nã cập lớn đến nỗi có lúc trang web này tê liệt. "Cuộc nổi dậy" trên mạng Internet nhằm phản đối kế hoạch cấm thương lượng tiền ảo của Chính phủ Hàn Quốc đang đặt Tổng thống Moon Jae-in vào thế khó. Văn phòng của ông lập tức nói rằng việc cấm thương lượng tiền ảo mới chỉ là một yêu cầu đang được coi xét. "Ý tưởng mới nhất về ‘cấm tiệt’ tiền ảo có vẻ như xuất phát từ nỗi lo rằng lúc bong bóng nổ và mọi thứ xấu đi, Chính phủ sẽ bị đổ lỗi", giáo sư kinh tế Yun Chang-hyun thuộc Đại học Seoul nhận xét. đọc thêm tại : pi network trung quốc Với tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ cao gấp ba lần mức trung bình toàn quốc và khoảng cách thu nhập ngày càng gia tăng cường, phổ biến người trẻ Hàn Quốc đang lo lắng về mai sau của họ. "Cứ đánh thuế phổ thông như những ông muốn, nhưng đừng cấm. Thế cuộc tôi phụ thuộc cả vào tiền ảo", một người ký vào đơn yêu cầu ko cấm đàm phán tiền ảo trên website của Nhà Xanh viết. Lee Min-kyung, 25 tuổi, đang học thạc sỹ ở Seoul, cho biết đã kiếm được gần 17.000 USD nhờ đầu cơ vào Bitcoin. Mức lãi này lớn gấp đôi số vốn Đầu tiên cô bỏ ra. Lee đề cập Chính phủ Hàn Quốc đang phản ứng tiêu cực chẳng qua vì họ "chẳng có ý tưởng nào khác". "Họ đề cập mục đích của việc cấm giao dịch tiền ảo là chặn đầu tư, nhưng điều đó khiến tôi cho rằng Chính phủ chẳng hiểu thị trường là gì", Lee kể. Cách kiếm tiền nhanh nhất Trong số 941 viên chức văn phòng được thăm dò vào tháng 12 năm ngoái bởi Saramin, một trang web việc làm ở Hàn Quốc, cho biết họ chơi tiền ảo. Những người tư vấn này cho biết họ có số vốn trung bình sắp 5.400 đô la Mỹ đầu tư vào tiền ảo, phần đông trong số họ nói bắt đầu chơi tiền ảo vì thấy đây là cách kiếm tiền nhanh nhất. tham khảo thêm : giá đồng pi xu thế này đã vấp phải sự phê bình không những trong dư luận mà trong cả Chính phủ Hàn Quốc. Ông Koh Young-sam, 56 tuổi, một thợ cơ khí ở Seoul, cảnh báo rằng bong bóng tiền ảo cuối cùng sẽ tan vỡ. &Amp;Amp;Amp;Quot;Giới trẻ không nên bị cuốn vào trò lừa đảo này. Luôn có điều gì đó thu hút ở những thứ tăng cường giá nhanh thế này", ông nhắc. Hàn Quốc chẳng hề là quốc gia độc nhất loay hoay với nghi vấn làm thế nào để đánh thuế và điều tiết thị trường tiền ảo, trong ấy có phổ thông đồng được cho ra để ẩn danh khách hàng trong những thương lượng. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo ở nước này, với lý do tiền ảo có thể đặt ra rủi ro đối với nền kinh tế. Hàn Quốc chiếm khoảng 15% tổng giao dịch Bitcoin trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Coinhills.com, nên những chính sách đối với tiền ảo của Chính phủ nước này có khả năng sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường tiền ảo thế giới. Theo Bithumb, đại lý phân phối tiền ảo to thứ nhì Hàn Quốc, giá Bitcoin ở nước này đã bình phục vào ngày thứ Sáu, có lúc đạt sắp 17.500 đô la Mỹ, sau khi chạm đáy gần 16.500 đô la Mỹ. Trên sàn Bitstamp ở Luxembourg, giá Bitcoin đã tăng cường lên hơn 13.700 đô la Mỹ, sau khi giảm còn 12.800 USD vào bữa qua. "Thực ra, Chính phủ Hàn Quốc cần phải tính tới một số yếu tố chính trị. Nếu như có phổ thông người bị thua lỗ vì Bitcoin do Chính phủ ko vào cuộc để kiểm soát cơn sốt, thì mọi người sẽ đổ lỗi cho Chính phủ", giáo sư tâm lý Lee Dong-gwi thuộc Đại học Yonsei phát biểu. &Amp;Amp;Amp;Quot;Nói một cách đơn giản, Chính phủ Hàn Quốc có thể lo sợ các rối rắm chính trị lúc bị đổ lỗi".
 15. "Nếu nghiên cứu kĩ về blockchain ngay từ thời khắc này, các bạn sẽ có triển vọng nghề nghiệp rất tươi sáng. Trên thế giới ko có đa dạng người biết rõ thực thụ thì công nghệ blockchain hoạt động như thế nào". Đã trong khoảng rất lâu rồi toàn cầu đầu cơ mới chứng kiến 1 bữa tiệc nhộn nhịp như các gì mà bitcoin và những đồng bạc số mang đến trong năm 2017. Giá bitcoin đã cải thiện khoảng 20 lần trong năm ngoái, ethereum cải thiện hơn 11.200% khi mà "ngôi sao mới nổi" ripple cũng tăng cường giá hàng chục nghìn phần trăm. Bị thu hút bởi mức vững mạnh vượt trội, phổ biến nhà đầu cơ đang Quan sát toàn cầu tiền số một cách phiến diện khi chỉ Nhìn vào các biến động giá. Khi mà đấy đối với những ai ko hứng thú với việc sắm, bán và quản lý danh mục đầu cơ tiền số, có 1 trục đường sáng sủa hơn để đầu tư: tậu tòi học hỏi và đầu tư vào công nghệ blockchain – công nghệ được cho là có tiềm năng bùng nổ tương đương với Internet trong những năm đầu nguyên sơ. Đơn giản là bởi vì blockchain có tiềm năng thay đổi cách chúng ta sống, làm việc, dùng và tương tác với nhau. đọc thêm : sàn tiền ảo nào uy tín "Trong vài thập kỷ đến, đây sẽ là ngành nghề cho ra 1 cuộc cách mạng như các gì internet đã làm. Sẽ có hàng triệu người, nếu như không muốn đề cập là hàng chục triệu người làm việc trong ngành này", Antonis Polemitis, giám đốc chương trình huấn luyện về blockchain và tiền số của ĐH Nicosia, nhắc. &Amp;Amp;Quot;Bạn sẽ cần tới những kế toán viên, kiểm toán viên, trạng sư và những viên chức làm công tác điều hành hiểu về cách vận hành của công nghệ blockchain". Đầu năm 2014, ĐH Nicosia đưa ra chương trình tập huấn thạc sĩ về tiền số và công nghệ blockchain Trước tiên trên thế giới. Khóa học trực tuyến được giảng dạy bởi Polemitis và Andreas Antonopoulos, chuyên gia đầu ngành về blockchain và là tác nhái của 2 cuốn sách nức tiếng "Master Bitcoin" và "The Internet of Money". "Nếu nghiên cứu kỹ về blockchain ngay từ thời điểm này, các bạn sẽ có triển vẳng nghề nghiệp rất tươi sáng. Trên thế giới không có phổ quát người biết rõ thực sự thì phương pháp blockchain hoạt động như thế nào". đọc thêm tại : tỷ giá tiền ảo mới nhất Bitcoin chỉ là áp dụng thân thuộc nhất của công nghệ blockchain. Công nghệ này có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề, trong khoảng y tế, giáo dục, phân phối, năng lượng đến chuỗi phân phối, theo Thống kê được Gartner công bố năm 2017. Thống kê này cũng Phân tích "đến năm 2030, giá trị buôn bán mà công nghệ blockchain có được sẽ tăng cường lên mức 3.100 tỷ USD". Gã đồ sộ kỹ thuật IBM đã vun đắp hẳn 1 phòng ban chuyên về blockchain để khai triển phương pháp này trong rộng rãi ngành nghề không giống nhau. Sử dụng nền tảng blockchain của chính mình mang tên Hyperledger, IBM đang làm việc với các bên như Walmart để có thể tróc nã xuất nguồn gốc thực phẩm mau chóng, giúp Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thu thập thông tin trong công đoạn nghiên cứu lâm sàng những loại thuốc mới. tham khảo thêm : sàn pi Trong tình huống của Walmart, nhờ blockchain mà IBM có thể giảm công đoạn truy vấn xuất từ 6 ngày xuống chỉ còn 2 giây. &Amp;Amp;Quot;Điều này thực thụ giúp cải thiện tốc đáng nói thời kỳ ra quyết định, Như vậy nên các bạn sẽ giảm thiếu tối đa các nguy cơ có hại cho sức khỏe", Marie Wieck – người quản lý mảng blockchain của IBM nhắc. nói kể từ ra mắt tháng hai năm ngoái, cho tới hiện tại bộ phận này đang có tới 1.500 nhân viên trên khắp toàn cầu, nghiên cứu hơn 400 Công trình. Wieck cho biết không thể tuyển đủ người đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cường nhanh, ở hầu hết các mảng gồm công nghệ, kinh doanh và chuyên về số liệu. Có thể quan niệm rằng blockchain là 1 dạng thức cơ sở vật chất dữ liệu hoàn toàn mới. Đề cập 1 cách đơn giản thì nó giống như 1 trang bảng tính Google, nơi rất nhiều mọi người tham gia đều có thể chỉnh sửa tài liệu và ai cũng được cập nhật về các chỉnh sửa đó. Nhưng blockchain đặc trưng ở chỗ mỗi lần update đều là bản rốt cục, không người nào có thể thay đổi nó. Chính đặc tính chẳng thể thay đổi giúp phương pháp blockchain tạo ra niềm tin mà không cần đến 1 cơ quan tụ họp như 1 công ty hay 1 doanh nghiệp xác lập niềm tin ấy. Khi đa số các bên tham dự vào mạng lưới blockchain hiểu rằng dữ liệu là chẳng thể đổi thay, họ sẽ đặt niềm tin vào dữ liệu. Cũng từ ấy thời kì và tiền bạc cần để chuẩn xác đàm phán giảm xuống đáng nói. tham khảo thêm : giá đồng pi network hôm nay Đối với Bryant Joseph Gilot, 1 thầy thuốc giải phẫu đang nghiên cứu về y tế dựa trên công nghệ blockchain, đặc tính chẳng thể chỉnh sửa mà blockchain phân phối là điều cấp thiết để đẩy nhanh tốc độ các cuộc thí điểm thuốc. Ông đang làm việc với 1 đội ngũ nhỏ tại Blockchain Health để vun đắp 1 ứng dụng bảo kê các dữ liệu mẫn cảm về dược phẩm. hàng ngũ này còn muốn vun đắp công thức mã hóa cho phép thầy thuốc, y tá của các bạn nhận ra kết quả nhưng tổ chức bảo hiểm sẽ không nhìn thấy. Mục tiêu là đẩy nhanh công đoạn nghiên cứu lâm sàng nhưng vẫn đảm bảo tính hợp nhất của dữ liệu, cho phép tiến hành phổ biến thử nghiệm hơn và đem thuốc tới cho người bệnh sớm hơn. Gilot đã có 10 năm làm bác sĩ phẫu thuật tim và đa khoa. Một ngày ông đọc được tài liệu của Satoshi Nakamoto nhắc về bitcoin và náo nức muốn áp dụng phương pháp blockchain vào toàn cầu thực, đặc biệt là trong ngành y khoa. khi mà blockchain có thể rút ngắn thời kì công nhận thông tin và thương lượng, mọi người cũng chú ý đến việc blockchain có tiềm năng thay thế con người trong một vài công tác. "Blockchain sẽ ko tác động tới công việc của người pha chế hay những công việc chân tay mà là những lao động "cổ cồn trắng", thậm chí người có bằng thạc sĩ cũng có thể mất việc vì kỹ thuật này", giáo sư Campbell Harvey của Duke University Nhận định. Theo giáo sư Harvey, blockchain cho phép xóa bỏ vai trò của các người trung gian. Vậy nên những bộ phận hỗ trợ - back office, đặc biệt là tại những doanh nghiệp vốn đầu tư – sẽ bị doạ dọa Đầu tiên. 4 Năm qua, ông đã giảng dạy cho các sinh viên học MBA về phương pháp blockchain và khuyến khích họ xây dựng những ứng dụng thực tại. Trong quá trình internet và những dữ liệu mã nguồn mở rất sẵn có như hiện nay, trang bị cho bản thân kiến thức về blockchain là điều nên làm. ĐH Nicosia cung ứng khóa học trực tuyến miễn phí giới thiệu đơn thuần về các loại tiền số, trong khi ĐH Princeton cũng có khóa học tương tự về "Bitcon và kỹ thuật tiền số". Stanford, Duke, ĐH California, Berkeley và New York University cũng đều cung cấp những khóa học tương tự.
 16. "Đó là 1 mô phỏng kim tự tháp. Các bạn chỉ đang đặt cược người nào đó sẽ sắm nó, và đến giờ một vài người đã đúng. Nhưng những yếu tố cơ bản ko tạo ra ý nghĩa gì cả", ông đề cập. Phát biểu trên CNBC hôm qua (16/1), cựu chủ tịch và CEO của ngân hàng Wells Fargo Dick Kovacevich đã đưa ra Tìm hiểu bitcoin là 1 trò lừa đảo. "Tôi quan niệm rằng ấy là 1 mô hình kim tự tháp. Nó ko có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ sửng sốt là giá bitcoin không xuống thấp hơn", ông đề cập trong chương trình "Squawk on the Street" của đài CNBC. như vậy Kovacevich vừa gia nhập một danh sách dài những lãnh đạo ngân hàng kiên quyết phản đối cơn sốt tiền số, trong ấy phát ngôn gây phổ quát sự lưu ý nhất là của Jamie Dimon, chủ tịch kiêm CEO của JPMogan Chase. Dù trong cuộc phỏng vấn tuần trước với Fox Business Dimon đề cập rằng ông hối hận tiếc nuối vì đã gọi bitcoin là trò lừa đảo, ông vẫn khẳng định mình "không có chút hứng thú nào với chủ đề này". xem thêm : sàn tiền ảo uy tín thế giới Kovacevich nghĩ rằng bitcoin không phải là 1 trò lừa đảo đơn giản. &Amp;Quot;Đó là 1 mô hình kim tự tháp. Bạn chỉ đang đặt cược ai ấy sẽ mua nó, và cho đến nay một số người đã đúng. Nhưng các nhân tố cơ bản ko tạo ra ý nghĩa gì cả", ông kể. thị phần tiền số đang trải qua một đợt bán tháo tồi tệ với sắc đỏ chan chứa thị phần. Trên sàn Coinbase đêm qua (16/1) có khi giá bitcoin đã xuống dưới 10.000 đô la, trong khi ethereum mất 30% (xuống dưới 1.000 USD) và ripple không còn giữ được mốc 1 đô la. Nguồn cội được cho là do một loạt tin xấu với dự định siết chặt quản lý của Chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong một diễn biến khác có liên quan, Kay Van-Petersen - chuyên gia phân tích tiền số của ngân hàng Saxo Bank – lại vừa đưa ra Đánh giá trái ngược. &Amp;Quot;Giá bitcoin đang trải qua một đợt điều chỉnh thích đáng. Trong dĩ vãng có khi giá đã giảm đến 50% nhưng ấy là cú giảm giá mạnh khỏe. Chúng ta vẫn chưa trông thấy những giao kèo mai sau bitcoin hoàn toàn phát huy tác dụng". Cho nên chuyên gia này dự báo cuối năm nay giá bitcoin có thể lên đến 100.000 USD. Tháng 12/2016 – khi giá bitcoin đang ở mức 900 đô la, Van-Petersen đưa ra dự đoán giá sẽ lên tới hai.000 đô la trong năm 2017. Và tới tháng 5 năm ngoái lời dự báo đó đã trở nên hiện thực. xem thêm : tỷ giá tiền ảo mới nhất Sự sụp đổ của Bitconnect là lời cảnh báo cho các mô hình Lending đa cấp trên blockchain, mà người Việt Nam tham dự rất nhiều MLM Lending đã từng là cơn sốt trong năm 2017, nhưng sự sụp đổ là điều thế tất của mô phỏng tài chính này. Rạng sáng nay, Bitconnect thông tin chính thức ngừng nhà sản xuất cho vay và trợ thì đóng đại lý phân phối nội bộ của mình trong 5 ngày. Thông báo này đã gây chấn động cả toàn cầu và khiến rất nhiều nhà đầu tư hoảng sợ vì có thể mất đầy đủ hầu hết số tiền tài mình. Bitconnect ra mắt vào tháng 11 năm 2016, trở thành một trong các ICO thành công nhất lịch sử với giá trị cải thiện hơn gấp 3000 lần trong vòng một năm. Trong khoảng giá khởi điểm khi ICO là 0,12 đô la, tới cuối năm 2017 có khi Bitconnect đã chạm mốc kỷ lục gần 400 USD một đồng. xem thêm : sàn binance lừa đảo tuy vậy khác với Bitcoin hay những loại cryptocurrency khác, Bitconnect thành lập không nhằm khắc phục những vấn đề đang còn đó, cũng không có những kỹ thuật đột phá. Bitconnect thành lập nhằm mục tiêu giúp những nhà đầu tư kiếm tiền chuẩn y một hình thức được gọi là Lending Platform (nền tảng cho vay) và MLM (đa cấp) trên nền tảng blockchain. Lending và MLM là gì? Hình thức Lending này gần giống với hoạt động ủy thác của những quỹ vốn đầu tư trên toàn cầu, huy động vốn của những nhà đầu tư và sẽ trả lãi hàng tháng, sau một khoảng thời gian cố định thì nhà đầu tư có thể rút vốn của mình về. Tuy thế lãi suất của Bitconnect cao hơn cực nhiều so với các quỹ ủy thác, dao động trong khoảng 30 - 40% một tháng. xem thêm : mua coin bằng thẻ tín dụng trong khi các quỹ ủy thác chỉ có lãi suất 10 - 15% một tháng, gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi suất 7 - 8% một năm. Có thể thấy sự khác biệt rất to, Bởi thế mà cực nhiều nhà đầu tư đã bị làm mờ mắt vì lãi suất quá cao của cái gọi là Lending Platform này. Bitconnect đã đi đi đầu trong lĩnh vực Lending, đúng khi mà cơn sốt Bitcoin và phương pháp blockchain được cả toàn cầu để ý. Vì thế mà Bitconnect đã rất thành công, thu hút được không ít nhà đầu cơ tham gia. mặc dù ngay khi đấy, đã có không ít chuyên gia về tài chính và blockchain cảnh báo. Đồng sáng lập Ethereum - Vitalik Buterin cũng đã cảnh báo bất kỳ hình thức huy động vốn đầu tư nào có lãi suất cao hơn 1% một ngày đều là lừa đảo Ponzi. Bitconnect cũng được biết tới như một hình thức MLM - Mutil-marketing Level, hay có thể gọi là đa cấp. Khi một nhà đầu tư giới thiệu cho các nhà đầu tư khác tham dự vào lending Bitconnect, họ sẽ nhận được phần trăm hoa hồng giống với các hình thức đa cấp khác. đấy cũng là lý do Bitconnect trở nên rộng rãi và lớn mạnh với tốc độ rất mau chóng, trong một khoảng thời gian ngắn. Sự thành công của Bitconnect đã kéo theo sự thành lập của cực nhiều mô hình MLM Lending khác trên nền tảng blockchain. Với nghĩ suy kiếm tiến một cách vô cùng đơn thuần, MLM Lending đã trở nên cơn sốt đích thực sau Bitcoin trong khoảng thời gian giữa năm 2017. Làng nhàng một ngày có vài sự kiện ICO mới, mà phần lớn là các cryptocurrency MLM Lending.
 17. tương trợ và kháng cự là gì? khi thương lượng Bitcoin, mọi người đều nghe nhắc đến hỗ trợ và kháng cự. Kể một cách đơn giản, vùng tương trợ là nơi giá của một tài sản có xu hướng ngừng giảm và vùng phản kháng là nơi giá có xu thế dừng tăng. Nhưng các trader thực sự cần hiểu rõ về hỗ trợ và chống cự ngoài những định nghĩa đơn giản đó trước lúc họ đưa ra quyết định đàm phán dựa trên địa bàn ấy trên biểu đồ giá. Việc trước tiên bạn cần hiểu cách giá thường di chuyển, trong khoảng ấy các bạn có thể hiểu rõ được tương trợ và kháng cự trong vùng giá đó. Cũng cần lưu ý rằng có nhiều loại tương trợ và phản kháng không giống nhau, gồm loại nhỏ – yếu và chính – mạnh. Những mức nhỏ dự định sẽ bị phá vỡ vạc, trong khi những mức mạnh có thể giữ lâu hơn và khiến giá phải vận động theo hướng khác. tham khảo thêm : pi network đã lên sàn chưa dùng tuyến đường khuynh hướng tuyến đường tương trợ & phản kháng là các tuyến đường có màu xanh (hình dưới) ngang hoặc xéo, còn được gọi là trục đường thiên hướng. nếu như giá bị chặn và đảo chiều trong cộng một vùng giá từ hai lần liên tục trở lên, thì một tuyến phố ngang (ví dụ ở hình dưới là số 1 – số 2) được vẽ để cho thấy rằng thị phần đang vật lộn để di chuyển qua vùng giá đó. đọc thêm tại : giá pi network tại việt nam Ở xu thế tăng cường, chart giá sẽ xuất hiện đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, nối các đáy hoặc đỉnh lại thành 1 con đường trong 1 thiên hướng (số 4 ) . trái lại ở xu hướng giảm, chart giá sẽ xuất hiện đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, nối những đáy hoặc đỉnh lại thành 1 trục đường trong 1 xu thế (số 3). Sau đó mở rộng tuyến phố đấy sang bên phải để xem giá có thể tậu thấy hỗ trợ hoặc chống cự trong tương lai hay ko (ví dụ các con phố số 3 mở mang ra bên phải). xem thêm tại : mua coin bằng visa đường xu thế là vùng giá có thể cho ra lực hỗ trợ và chống cự. những vùng tương trợ – phản kháng mạnh và yếu Mức hỗ trợ – kháng cự yếu thường ko giữ được lâu. Ví dụ: nếu giá đang có xu hướng giảm, Đầu tiên nó sẽ giảm xuống, sau đó bật lên tại vùng tương trợ và sau ấy lại giảm trở lại. Mức ấy có thể được đánh dấu là một vùng hỗ trợ nhỏ vì khi giá tiến tới vùng giá này đã chững lại và bật lên. Nhưng rút cục giá sẽ rớt xuống qua mức hỗ trợ nhỏ mà ko gặp rộng rãi vấn đề. những vùng hỗ trợ hoặc kháng cự nhỏ cũng thường cho cơ hội phân tách và thương lượng tiềm năng. Trong thí dụ trên, ví như giá giảm xuống dưới mức tương trợ yếu, nghĩa là xu hướng giảm vẫn còn nguyên. Nhưng nếu như giá bị chặn và đi sắp với vùng đáy cũ trước, thì có thể giá có khả năng cải thiện trở lại, ví như giá bị chặn và bật lên và lúc này có đáy cao hơn đáy trước ấy, thì đó là dấu hiệu cho thấy một sự đổi thay xu hướng có thể xảy ra. những ngưỡng hỗ trợ và chống cự mạnh/chính là các vùng giá mà tại đấy gây ra sự đảo chiều giá. Mức kháng cự mạnh là vùng mà giá đang có xu hướng tăng nhưng giá chạm vùng này sau đấy đảo chiều thành một xu hướng giảm. Mức hỗ trợ mạnh là vùng giá mà tại đấy một thiên hướng giảm kết thúc và một thiên hướng cải thiện khởi đầu. lúc giá quay trở lại một vùng hỗ trợ hoặc phản kháng mạnh, nó thường sẽ phải vật lộn để vượt qua và đảo chiều theo hướng khác. Thí dụ, giả dụ giá giảm xuống tiến tới mức tương trợ mạnh, nó sẽ đều đặn bật lên khỏi vùng này. Giá cuối cùng cũng có khả năng vượt qua nó, nhưng thường ngày giá phải vật lộn rất nhiều lần trước lúc vượt qua được mức này. tham khảo thêm : app đào tiền ảo trên điện thoại Cách trading dựa trên hỗ trợ – phản kháng Về cơ bản, sau khi bạn xác định được khuôn khổ giá có ngưỡng tương trợ và kháng cự, các bạn có thể sắm gần vùng hỗ trợ trong các khuynh hướng tăng hoặc các vùng giá gần đấy. Hoặc bạn đang trữ coin, bạn hãy bán ra lúc giá gần chạm kháng cự và chuẩn bị quay đầu trong thiên hướng giảm hoặc những vùng giá gần đấy. Nhưng mua gần mức hỗ trợ / Bán gần mức kháng cự chỉ hữu hiệu khi giá còn nằm trong phạm vi giá an toàn, các bạn nên chờ thêm các biểu hiện của thị phần cho thấy giá còn nằm trong vùng giá mà vùng chống cự và tương trợ còn có hiệu lực. Trong một vài tình trạng, vùng tương trợ sau khi bị phá vỡ vạc có thể chuyển thành vùng kháng cự; trái lại, vùng kháng cự sau khi bi phá đổ vỡ cũng có thể chuyển thành vùng hỗ trợ. khi các bạn khởi đầu trade, các bạn luôn nhớ phải đặt mục tiêu lợi nhuận và thoát lệnh. Tức thị, ví như bạn tậu gần hỗ trợ, hãy cân kể vị thếbạn sẽ bán ra khi giá tiến sắp mức chống cự mạnh, nên rải nhiều lệnh sắp vùng giá này. Lưu ý: tương trợ – phản kháng là một vùng giá, chẳng phải một tầm giá xác định. Lời kết: các bạn cần thực hành vẽ và phân tích kháng cự, tương trợ, xác định xu hướng giá, phạm vi hành động giá thành thục cho đến khi việc thực hiện này mang đến cho bạn lợi nhuận trong vài tháng. Khi đấy, các bạn có thể nghĩ suy tới việc ứng dụng công nghệ này vào trading bằng vốn thật của bạn.
 18. nếu các quan ngại về quy định vẫn không đủ để giải thích cho sự tụt giảm đến 50% giá trị của Bitcoin, từ mức cao kỉ lục vào tháng trước, vậy hãy đổ lỗi lên mặt trăng. Tết âm lịch, ngày Đầu tiên của năm theo lịch âm, đang được trích dẫn bởi rộng rãi nguồn là căn nguyên góp phần vào sự sụt giảm của Bitcoin, do những doanh gia tiền châu Á đang rút tiền ra để mua tìm và tậu quà cho kỳ nghỉ lễ này, kể từ ngày 16 tháng hai năm nay. Lễ hội không những được diễn ra ở Trung Quốc, mà còn ở nhiều nước châu Á khác bao gồm Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan. tham khảo thêm : sàn tiền ảo nào uy tín Theo ông Alexander Wallin, tổng giám đốc của mạng xã hội SprinkleBit tại New York cho biết: "Sự sụt giảm trong tháng Giêng luôn là một vấn đề lặp đi lặp lại trong thị phần tiền mã hoá, do người dân tổ chức Tết âm lịch, và họ muốn đổi tiền mã hoá sang tiền thật. Khoảng thời gian sụt giảm là trong khoảng 4 đến 6 tuần trước ngày Tết nguyên đám, trong khi người dân soạn sửa du lịch và khởi đầu tậu quà." tham khảo thêm : tỷ giá tiền ảo Bitcoin cũng đã từng sụt giảm như thế này vào đầu năm 2017, khi mà nó giảm trong khoảng 1162 đô la xuống chỉ còn 752 USD vào tháng một. Trong năm 2017, tổng thị trường tiền mã hoá này đã đạt mức cao vào ngày mùng 5 tháng 1 ở mức 22 tỷ USD, nhưng chỉ một tuần sau đó đã tụt giảm thê thảm xuống còn 14 tỷ đô la Mỹ, theo như ông Joe DiPasquale, người điều hành quỹ tiền mã hoá tại BitBull Capital, đã viết trong Báo cáo. Sự nghỉ dưỡng trở lại đỉnh điểm diễn ra vào khoảng giữa tháng hai năm 2017. xem thêm : pi network mới nhất Do đồng quần chúng tệ của Trung Quốc và đồng won của Hàn Quốc được dùng trong hồ hết khối lượng mua bán Bitcoin, việc đàn áp những quy định tại tất cả các nước này đã góp phần làm thuyên giảm giá trị loại tiền tệ này trong đàm phán - và giao dịch bằng đô la Mỹ và đồng yên ổn Nhật giờ đây đã chiếm hơn một nửa khối lượng trao đổi. Mong là hiện tượng Tết nguyên đán sẽ góp phần nào an ủi các nhà đầu cơ Bitcoin, các người đã chứng kiến giá bitcoin sụt giảm thê thảm trong năm nay sau khi đồng tiền mã hoá này đã tăng cường đến 1.400% vào năm ngoái. tham khảo thêm : các sàn bitcoin uy tín Như người ta đã kể, hãy cứ nhắm tới mặt trăng, ví như có trượt thì các bạn vẫn hạ cánh giữa các vì sao.
 19. Trong năm 2017, tiền ảo, tiền mã hóa và các hình thức đầu tư vào thế giới này đã thực thụ trở thành một trảo lưu to. Ở Việt Nam, người ta có thể thuận lợi nhận thấy xu thế này là sốt dẻo như thế nào qua những kênh truyền thông, báo đài, hay là qua chính những người quanh đó mình đã có một năm bỗng giàu lên nhanh chóng. Người Việt Nam 'ham mê chơi Bitcoin' là điều có thể cảm nhận được, và giờ đây điều này cũng được cả cùng đồng bạc mã hóa phải xác nhận. Một bằng cớ là gần đây, trang thông tin giá cryptocurency lớn và uy tín nhất thế giới là Coinmarketcap đã vừa chính thức bổ sung Tiếng Việt như là một tiếng nói trên website của mình. xem thêm : các sàn tiền ảo uy tín Trước ấy, Coinmarketcap đã tương trợ những ngôn ngữ rộng rãi hàng đầu toàn cầu như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc... Sự bổ sung này của Coinmarketcap kiên cố sẽ được sử dụng để tương trợ các nhà đầu tư Việt Nam đang vẫn vào website để xem chi phí ảo mỗi ngày. Tính ra, số lượng này phải đề cập là rất đầy đủ bởi theo số liệu Báo cáo của trang Similarweb, Việt Nam chính là quốc gia đóng góp lượng traffic rất nhiều thứ hai vào Coinmarketcap với tỷ lệ 5,32%. Trang Hypestat thì chỉ ra rằng mỗi ngày, có khoảng 3 triệu người vào xem Coinmarketcap. Cứ tính toán trong khoảng tỷ lệ trên thì mỗi ngày, có khoảng 160.000 người Việt đang vào website trên mỗi ngày để xem tiền ảo đang lên xuống như thế nào. đọc thêm tại : giá tiền ảo hiện nay Cũng cần nhớ rằng quốc gia có lượng traffic vào website này đông nhất lại chính là Mỹ - nơi Coinmarketcap được sinh ra. Còn lúc Quan sát các nước châu Á khác cũng hơi để ý đến tiền mã hóa như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore..., thì thậm chí nhà đầu tư những nước này còn ko nằm trong top 5 các người vào trang Coinmarketcap đa dạng nhất. Có thể thấy Việt Nam đang là một trong những nước mê say Bitcoin thuộc top đầu châu Á, thậm chí song hành với các nước to và đã khá phát triển về ngành nghề tiền mã hóa như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. đọc thêm : các app đào coin trên android Theo thông báo từ sàn phân phối tiền mã hóa to nhất thế giới Binance, Việt Nam chính là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về lượng user tại sàn này. Với các Công trình ICO trên thế giới có nhà đầu cơ Việt tham dự, người ta cũng thưởng để ý đến Việt Nam như là một trong những thị trường quan trọng nhất, vì độ 'máu' đầu tư để làm giàu của người Việt. Hay như số liệu trong khoảng trang Alexa thì ở trong bảng xếp hạng các website được truy cập đa dạng nhất tại Việt Nam, Coinmarketcap chiếm vị trí thứ 32, trên cả website thương mại điện tử bậc nhất Việt Nam là Tiki.vn hay mạng thị trấn hội mà thanh niên đang sử dụng cực nhiều là Instagram. xem thêm tại : sàn bitcoin việt nam Điều đáng đề cập, Coinmarketcap có nhẽ mới chỉ được những nhà đầu cơ Việt quan tâm diễn ra từ hồi tháng 3/2017 lúc Bitcoin bất thần cải thiện giá và thu hút sự chú ý của truyền thông.
 20. Đà tăng cường kỷ lục của Bitcoin đã khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô tới thị phần tiền số. Các đại lý phân phối tiền số như Coinbase, Binance và các nền móng giao dịch trực tuyến bao gồm Revolut và eToro đã chứng kiến hoạt động đầu tư tăng cường đột biến chỉ cần khoảng vừa qua, khi các nhà đầu tư mới đua nhau truy lùng lợi nhuận. Michael Bucella – đối tác tại công ty đầu cơ tiền số BlockTower Capital, cho hay: "Dữ liệu thị trường đã chỉ ra rõ ràng về sự gia cải thiện của nhóm nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Điều này được phản ảnh trong đà tăng vừa qua của các altcoin – những đồng bạc số khác ngoài Bitcoin, cũng như những sàn giao dịch tiền số vốn tập kết vào hoạt động đầu cơ nhỏ lẻ." những nhà đầu tư giá lên của Bitcoin cho rằng đợt thăng hoa mới đây khác với bong bóng hồi cuối năm 2017, lúc chứng kiến tầm giá tăng cường lên gần 20.000 đô la Mỹ sau đấy sụp đổ xuống mức thấp nhất là 3.122 đô la Mỹ vào năm sau đó. Theo họ, sự dị biệt chính là nhà đầu tư đơn vị đang xếp sau động lực tăng giá này. 1 số nhà đầu tư nổi tiếng bao gồm Paul Tudor Jones và Stanley Druckenmiller đã trở thành "tín đồ" của tiền số vào năm ngoái. Trong khi ấy, đơn vị điều hành tài sản của Anh – Ruffer, đã bổ sung thêm 550 triệu bảng Anh (747 triệu USD) Bitcoin vào danh mục đầu tư. đọc thêm tại : sàn coin lớn nhất thế giới Dẫu vậy, một số người vẫn mang quan điểm hoài nghi. Tỉ dụ, nhà môi giới chứng khoán Mỹ Peter Schiff và nhà kinh tế học Nouriel Roubini quan niệm rằng Bitcoin là tài sản đầu cơ ko có giá trị nội tại và quả bong bóng này sẽ tan vỡ tung vào một thời khắc nào ấy. mặc dầu vậy, vẫn có các dấu hiệu cho thấy nhu cầu của những nhà đầu cơ nhỏ lẻ tăng mạnh – các người không muốn bỏ lỡ cơ hội tăng cường giá. Điều này có thể mang ý nghĩa quan yếu đối với chu kỳ mới nhất của thị phần tiền số, bởi những nhà đầu cơ nhỏ lẻ được coi là động lực to trong diễn biến tương tự vào năm 2017 của Bitcoin. trong khi đấy, dữ liệu của Google cho thấy lượng tìm kiếm trên web về Bitcoin đã cải thiện mạnh vào đầu tháng. Điều này khiến 1 số chuyên gia theo dõi thị trường nhớ lại về mức tăng và hoạt động kiếm tìm về tiền số vào tháng 12/2017. Dẫu vậy, nội dung tìm kiếm về Bitcoin lại khác so với thời điểm 3 năm trước. xem thêm : tỷ giá tiền ảo hôm nay Hôm 7/1, tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền số đã lần Việc đầu tiên vượt mức 1 nghìn tỷ USD, được hỗ trợ một phần ko nhỏ bởi sự khởi sắc của Bitcoin. Không chỉ có thế, hôm 8/1, giá Bitcoin cũng có khi cán mốc 42.000 đô la Mỹ, với vốn hóa hơn 700 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, những nền tảng đầu cơ trực tuyến đang chứng kiến số lượng đăng ký và dùng nhà sản xuất tăng cường chóng mặt. Thí dụ, Etoro ghi nhận số người sở hữu hơn 1 Bitcoin cao hơn 61% vào ngày 4/1 so với 1 năm trước, khi mà 49% nắm giữ cả đồng Ether. Simon Peters – nhà phân tích thị trường tại eToro, nhận định: "Sẽ có biến động xảy ra, đó là điều tình cờ mà chúng ta đã từng chứng kiến, nhưng thiên hướng dài hạn vẫn rõ ràng. Tiền số đang dần trở nên khuynh hướng chủ đạo và ngày càng nhiều nhà đầu tư sắm đến nó." tham khảo thêm : ứng dụng đào coin Revolut cho biết họ đã đăng ký hơn 300.000 quý khách đầu tư tiền số trong 30 ngày qua, khi Bitcoin liên tục lập đỉnh. Trên nền tảng này, Bitcoin là đồng bạc số phổ biến nhất trong hai tuần qua, theo sau đấy là XPR và Ether. Giá của các altcoin – như Ether, Litecoin và Bitcoin cash, cũng tăng đáng nhắc trong tuần mới đây và sự thăng hoa diễn ra vào những thời điểm Bitcoin tăng cường mạnh. Ví dụ, Ether hôm thứ hai vượt mức 1.000 USD lần Ban đầu tính từ lúc tháng 2/2018. Bucella cho biết đà cải thiện gần đây của các altcoin cốt yếu được thúc đẩy bởi sự tham gia của lực lượng nhà đầu cơ nhỏ lẻ, khi mà nhà đầu tư tổ chức lại "thống trị" Bitcoin. Theo dữ liệu từ CryptoCompare, khối lượng giao dịch tiền số hàng ngày đã cải thiện lên mức 68,3 tỷ đô la Mỹ vào Chủ nhật tuần trước. Thống kê này vượt qua mức đỉnh của đợt tăng cường giá năm 2017, khi khối lượng trao đổi hàng ngày đạt 27,8 tỷ đô la Mỹ. đọc thêm tại : sàn bitcoin lớn nhất thế giới nhiều nhà đầu tư tiền số cho biết Bitcoin giống như "vàng số" – một hầm trú ẩn an toàn và hàng rào chống lại lạm phát. Trong khi đó, những chiến lược gia của JPMorgan mới đây cũng dự báo giá của đồng bạc này sẽ chạm mức 146.000 USD trong dài hạn và đang khởi đầu cạnh tranh với vàng như một loạt tiền tệ thay thế. Dẫu vậy, nhiều chiến lược gia cũng chú ý rằng Bitcoin sẽ có biến động đáng nói khi đem đến mục đích trên. Họ kể thêm rằng đã có 1 vài dấu hiệu cho thấy sự hứng khởi của nhà đầu cơ nhỏ lẻ tăng mạnh, được nhận thấy trên những nền móng như PayPal và Square’s Cash. Daniel Lacalle – kinh tế gia trưởng tại Tressis Gestion, cho biết Bitcoin và những đồng tiền số khác đã càng ngày càng nhiều với nhà đầu tư nhỏ lẻ ở những thị phần mới nổi như Argentina, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ - khi chứng kiến đồng nội tệ giảm so với đồng đô la và đồng tiền xanh yếu. dự báo về mai sau của tiền số, Charles Hayter – CEO của CryptoCompare, cho biết có hai chất xúc tác trong thị phần tiền số. Đó là khả năng một ETF giao dịch Bitcoin sẽ thành lập và đợt IPO từ Coinbase.
 21. tâm sự của một thợ đào Bitcoin lúc chứng kiến sự đổi thay điên cuồng của đồng bạc ảo này, trong khoảng mức giảm 60% tới việc tăng vọt gấp 8 lần. Vào khi 23h00 ngày 11/1 cách đây không lâu, giá bitcoin được Báo cáo là 31.938 đô la, cao hơn khoảng 8 lần so với mức 3.800 đô la Mỹ vào tháng 3/2020. Chỉ 1 ngày trước đó, bitcoin đã chạm mức 41.000 đô la. Những người trong giới tiền tệ ảo ko ngần ngại gọi đây là "bong bóng khổng lồ", và bản thân họ cũng ko ngại gọi mình là "con bạc". Có thể đề cập, các biến động dữ dội khiến họ khó có thể ngủ an giấc, và đây cũng là một cách để thử thách bản lĩnh mỗi người. Và dưới đây là một tâm sự của một trong những đứa ở giữa vòng xoáy điên loàn nhất đó. "Tôi đã đặt hàng 50 máy khai thác tiền ảo vào nửa đầu năm 2019, tại một mỏ ở Tứ Xuyên và chính thức bắt đầu khai thác vào tháng 7. Vào thời khắc ấy, bitcoin đang khôi phục sau vụ sụt giá năm 2018 và giá mỗi đồng tiền ảo vào khoảng 10.000 USD. Nhưng người nào biết rằng đợt lao dốc vào tháng 3/2020 đã trực tiếp khiến tài sản của tôi giảm đi 2/3, khiến tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng", Xiaogu, một thợ đào bitcoin san sẻ. "Không chỉ vì tiền ảo đang giảm giá mà mỗi tháng còn tốn 7.000-9.000 đô la Mỹ chi trả hóa đơn tiền điện. Ví như trong mỏ mất điện, tình hình còn tệ hơn nữa. Vào thời điểm tồi tệ nhất, trong thẻ ngân hàng chỉ còn khoảng 3.000 USD". đọc thêm tại : các sàn coin uy tín Dưới sức ép ý thức, Xiaogu đã chọn cách "xẻ thịt". Anh đã quyết định bán bitcoin thu được từ việc khai thác ở mức thấp nhất là 3.800 đô la Mỹ vào tháng 3/2020, sau ấy thậm chí còn đổi thay công tác để kiếm sống. Nhưng đến tháng 5/2020, sự cám dỗ của tiền ảo lại khiến anh quay lại tham dự thị trường (giá bitcoin khi đấy khoảng 6.000 USD), cho mãi đến tận ngày nay. "Sau lúc trừ giá cả hóa đơn tiền điện khăng khăng hàng tháng, 50 máy khai thác này đã mang về cho anh hơn 15.000 đô la một tháng", anh nhớ lại. Hiện tại, tâm lý ưa chuộng của giới chơi tiền ảo với bitcoin vẫn còn rất cao, nhưng khi nào thì "bong bóng khổng lồ" này sẽ vỡ đã trở thành một câu hỏi chung sợ hãi tâm não mọi người. Đối với Xiaogu, người đã trải qua nhiều đợt "lên voi xuống chó", anh kiên quyết chọn cách rút tiền một cách đều đặn và kịp thời, một chiến lược an toàn. xem thêm : bảng giá tiền ảo Chỉ cần 50 máy khai thác tiền ảo là đủ để ngồi dưng đếm tiền Ngoài những nhà đầu tư hoặc đầu cơ bitcoin, có một lực lượng to các người kiếm sống dựa trên việc khai thác tiền ảo, tự nhận mình là "thợ mỏ". Việc cung ứng bitcoin đòi hỏi dùng sức mạnh tính toán của máy tính và cực kỳ tiêu tốn điện năng, nhưng đây là một thời cơ làm giàu cho những người sở hữu hoặc có nguồn điện giá mềm. Được thúc đẩy bởi thị trường, thu nhập trong khoảng việc khai thác tiền ảo của các thợ mỏ đã cải thiện lên tương ứng, kích thích nhu cầu về máy khai thác tăng cường đột biến. Các tổ chức khai thác to đã mua thêm ngày càng rộng rãi nhiều máy khai thác tiền ảo công suất cao, Mong rằng sẽ tận dụng được mức giá ảo cao ở hiện tại và việc độ khó khai thác ngày càng tăng cường. Về cơ bản, thu nhập trong khoảng khai thác chừng như dài lâu hơn so với việc sắm đi bán lại. đọc thêm : binance lừa đảo Vào năm 2019, Xiaogu đã gia nhập đội ngũ thợ mỏ. Nhìn lại năm 2018, bitcoin đã giảm từ 17.157 USD mỗi đồng xuống còn tối thiểu 3.733 đô la, mức giảm gần 80% và bị coi là sự cố lớn nhất trong lịch sử khi đấy. Lúc này, giá cả khai thác vượt quá giá giao dịch bitcoin tại thời khắc đấy, khiến một số chuyên gia đã xác định rằng bitcoin đang rơi vào "vòng xoáy tử thần" và công nghệ blockchain về đơn thuần đang gặp phải những nút thắt trong thời kỳ vững mạnh. Rất nhiều năm 2019 sau ấy có thể nói là một năm mà đồng bạc ảo này từ từ "phục hồi" sau thời kỳ lao dốc. Lúc Xiaogu tham gia thị phần, bitcoin đã cải thiện trở lại xấp xỉ 10.000 USD. "Vào đầu năm 2019, tôi đã trực Tiếp theo xem mỏ khai thác ở Tứ Xuyên. Khi đấy, một người anh cả trong giới tiền tệ nói với tôi rằng: 'Bây giờ hãy tậu tiền ảo và máy khai thác, rất có lãi". Cho nên, tôi đã đặt mua 50 máy khai thác. Khi đấy, máy khai thác nổi danh của hãng Bitmain là Antminer S19 có giá khoảng 1.500 đô la mỗi chiếc. Nhưng khái quát máy khai thác nên được đặt trong mỏ vì các bạn không thể đào ở nhà, không những quá đắt mà còn rất ồn ào", anh chia sẻ. Vào thời điểm đấy, tỉnh giấc Tứ Xuyên đã trở thành nơi tập hợp những mỏ khai thác bitcoin phổ quát nhất trên toàn cầu và chi phí điện chính là nguyên tố được để ý hàng đầu. Ko kể tới việc tiết kiệm chi phí lắp đặt tuyến đường dây và sự tiện dụng lúc dùng điện, gần như những mỏ bitcoin đều được vun đắp trực tiếp bên trong những trạm thủy điện. Tứ Xuyên là nơi rất giàu tài nguyên thủy điện và lượng điện thậm chí còn thặng dư trong mùa mưa. Những mỏ cốt yếu vun đắp ở sông Đại Độ ở Tứ Xuyên. Có người còn cứ 100 đồng bitcoin được khai thác trên thế giới thì 5 trong số ấy được phân phối ở quanh quéo lưu vực con sông này. xem thêm tại : top 10 sàn giao dịch bitcoin lúc Xiaogu lần Việc ban đầu tham dự vào lĩnh vực khai thác tiền ảo, 50 máy khai thác của anh mỗi tháng có thể sẽ tiêu tốn tiền điện từ 6.000 tới 8.000 đô la, nhưng cũng đem tới thu nhập lâu dài tương ứng. Anh cho biết rằng khi đấy, những thợ mỏ không quá lo sợ giá bán ảo tăng cường giảm hay biến động, bởi chỉ cần tiếp tục khai thác là sẽ có lãi. Thứ họ sợ nhất lúc ấy là việc mất điện. Vào tháng 5 hàng năm, Tứ Xuyên bước vào mùa mưa. Đối với các thợ đào bitcoin, đây là một cơ hội thi thoảng có. Nhưng trong khi chuyển đổi từ mùa khô sang mùa mưa, các mỏ sẽ bị mất điện từ 10 ngày, một công đoạn "đau đớn" chẳng thể giảm thiểu khỏi.
 22. Theo ông Elon Musk, chỉ có kẻ ngốc mới không làm như vậy với mức lãi suất như hiện tại. Đầu tháng này, Tesla đã làm ngả nghiêng thị trường tiền mã hóa lúc tiết lộ khoản đầu tư tới 1,5 tỷ USD vào Bitcoin. Đối với một tài sản biến động thất thường như Bitcoin, việc đầu cơ một khoản tiền đồ sộ tới vậy vào nó dường như quá mạo hiểm. Nhưng CEO Tesla, ông Elon Musk đã có lời giải thích chẳng thể hợp lý hơn cho quyết định của công ty mình. đọc thêm tại : sàn tiền ảo uy tín thế giới "Việc nắm giữ Bitcoin, một dạng thanh khoản ít ngốc nghếch hơn tiền mặt, là đủ mạo hiểm cho một công ty S&P 500." Dòng tweet của ông Musk vào thứ Năm gần đây cho biết. Để giải thích thêm cho Nhận định của mình, ông Musk cho biết: "… tuy thế, lúc tiền tệ phổ quát đang có lãi suất thực âm, chỉ có kẻ ngốc mới không tìm kiếm một kênh đầu tư khác." xem thêm tại : bảng tỷ giá tiền ảo tuy nhiên, không phải Do vậy mà ông Musk hoàn toàn đặt niềm tin vào Bitcoin, khi ông quan niệm rằng "Bitcoin đông đảo vớ vẩn chẳng khác gì tiền tệ đa dạng. Trong khoảng khóa ở đây chính là "gần như"." Dù sao đi nữa, chắc hẳn đây vẫn là lựa chọn đỡ tệ hơn cho Tesla hiện tại. đọc thêm : app đào coin uy tín Lãi suất thực âm mà ông Musk nhắc đến là việc tỷ lệ lạm phát vượt quá lãi suất danh nghĩa. Tuy nhiên, lợi suất thực tế của đồng USD đã cải thiện cao hơn trong các tuần cách đây không lâu lúc các nhà đầu tư lo ngại về số lượng chưa từng có các giải pháp thúc đẩy vốn đầu tư và tiền tệ sẽ làm lạm phát cải thiện cao. Lợi suất thực tiễn kỳ hạn 10 năm đang ở mức -0,8% vào thứ Sáu mới đây, trong khi lợi suất thực tại kỳ hạn 30 năm đang dương. Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán SEC, Tesla cho biết ngoài khoản đầu tư vào tiền phương pháp số, họ cũng nhiều hóa sang cả vàng thỏi, những quỹ giao dịch vàng và những tài sản khác. Kết thúc năm 2020, Tesla có khoảng 19,38 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và tài sản tương đương tiền mặt. đọc thêm tại : các sàn bitcoin uy tín Ngay cả tương tự, việc Tesla rót tiền vào Bitcoin vẫn làm nhiều người bất thần khi các dòng tweet của ông Musk cho thấy ông để ý phổ quát hơn tới đồng tiền mã hóa Dogecoin, một đồng bạc vốn được tạo ra như một trò đùa. Nhờ các dòng tweet của ông Musk, đồng bạc này đã cải thiện giá với tốc độ tên lửa và có khi đạt giá trị vốn hóa lên đến 10 tỷ USD.
 23. Ông McAfee và tòng phạm bị kết tội kiếm lời gần 2 triệu đô la từ các vụ bơm thổi Reddcoin và Dogecoin. Người cho ra phần mềm chống virus McAfee, John McAfee đã bị buộc tội các tội gian lận chứng khoán phê duyệt hành vi "bơm thổi" tiền mã hóa. Không chỉ ông McAfee mặc cả tòng phạm và cũng là vệ sĩ riêng, Jimmy Gale Watson cũng bị kết tội đã kiếm được gần hai triệu đô la từ việc khuyên những người follow trên Twitter đầu tư vào các đồng tiền mã hóa như Reddcoin và Dogecoin, sau đó bán đi phần sở hữu của mình ở tầm giá cao. Hoạt động gian lậu của cặp đôi này được tiến hành trong khoảng tháng 12 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. McAfee sử dụng account Twitter đã được xác thực của mình, hiện đang có khoảng 1 triệu người follow, để đưa ra những lời khuyên như như "Coin of the Day" hay "Coin of the Week". xem thêm tại : sàn tiền ảo uy tín trên thế giới Cho dù ông McAfee tuyên bố mình ko sở hữu những alttcoin này, nhưng bản cáo trạng kết tội trên thực tiễn, ông McAfee đã tậu trong khoảng trước một lượng lớn các đồng Altcoin này bằng Bitcoin và bán chúng đi khi các người follow đẩy giá lên cao. Bộ đôi này đang phải đối mặt với 7 cáo kết tội danh, mỗi tội danh có thể chịu mức án tù trong khoảng 5 năm đến 20 năm. Những cáo buộc phạm tội gồm những lừa đảo bằng phương pháp cao, mưu mô lừa đảo chứng khoán và hàng hóa, mưu mô rửa tiền. tham khảo thêm : tỷ giá tiền ảo mới nhất Hiện ông McAfee đã bị bắt giam vào năm ngoái với 7 cáo buộc chiếm dụng thuế không giống nhau. Vào tháng 10 năm ngoái, SEC khởi kiện McAfee vì lừa đảo quảng cáo phát hành đồng bạc mã hóa hay ICO. Vào năm 2019, triệu phú phương pháp này còn bị tòa án yêu cầu trả 25 riệu USD vì kết tội ra lệnh giết thịt người hàng xóm ở Belize năm 2012. Vụ án mới nhất vừa kéo dài thêm danh sách phạm tội của nhân vật từng nổi danh trong giới phương pháp. Elon Musk bị điều tra vì buộc tội thao túng tiền điện tử Tính tới thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 25/2, theo Giờ Miền Đông, giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 8% và trị giá thị trường giảm trở lại 654,8 tỷ đô la. Tin đồn thị trường được cho là đã đóng một vai trò quan yếu trong ấy. Theo nguồn tin mới nhất, Ủy ban Chứng khoán và đàm phán Mỹ (SEC) có thể đang dò xét những tweet của CEO Tesla về Dogecoin (DOGE). Khi tư vấn nghi vấn của cư dân mạng, Musk đáp lại: "Tôi Hi vọng họ sẽ dò xét, nó sẽ rất tuyệt!" Với dòng tweet về việc cá nhân hóa Tesla, vào ngày 27/09/2018, SEC đã chính thức buộc tội Musk về việc gian lận chứng khoán. Elon Musk sau đó đã đạt được ký hợp đồng với SEC, đề nghị từ bỏ chức chủ toạ Tesla và phải đóng tổng cùng 40 triệu đô la Mỹ tiền phạt. Sau lúc Musk trở nên người giàu nhất thế giới với giá cổ phiếu Tesla tăng cường vọt vào đầu tháng 1, nhà đầu tư của Tesla, Ross Gerber từng kể với giới truyền thông: “Trong các năm qua, một số hành động của Musk đã gây sốc và tạo ra tác động lớn”. xem thêm : sàn binance lừa đảo thời điểm tháng 2/2021, sắp kết thúc, Musk đã duy trì chừng độ lưu ý cao đối với những loại tiền phương pháp số, với hàng chục tweet kể đến DOGE. Ngay trong khoảng năm 2015 Musk từng sắm DOGE, Thêm vào đó, một số quý khách đã kiếm được không ít tiền bởi thị phần cải thiện giá diễn ra từ năm 2020 - khi Musk đăng câu chuyện phong lưu của mình lên Reddit. Việc san sẻ tình trạng thành công như vậy càng làm cải thiện thêm sự hết lòng của những thành viên SatoshiStreetBets (tên đội ngũ Reddit). Giống như WallStreetBets đằng sau sự nghỉ dưỡng giá cổ phiếu của GameStop, SatoshiStreetBets là nơi quy tụ cho sự nghỉ dưỡng của DOGE. Trước đấy, Musk là người thổi bùng ngọn lửa phục hồi của đồng tiền điện tử này. Tháng 4/2019, CEO Tesla đã đăng rằng DOGE là "tiền điện tử yêu thích" và sửa đổi phần giới thiệu trên trang chủ Twitter. đọc thêm tại : sàn bitcoin việt nam Vào năm 2013, DOGE bất ngờ trở nên nhiều trên Reddit và Tumblr, Doge Meme cũng được biết tới phổ thông trên những nền tảng phường hội toàn cầu như Facebook. Dữ liệu của Coinmarketcap cho thấy Dogecoin đã từng vọt lên top 7 đồng bạc công nghệ số hàng đầu toàn cầu. Sự ủng hộ điên cuồng của Musk là cội nguồn trực tiếp khiến Dogecoin tăng vọt trong 2 tháng qua. Vào ngày 4/2, Musk lên tiếng ủng hộ đồng tiền điện tử này, ông kể rằng: "Chúng tôi ko cần phải là tỷ phú để có Dogecoin. Dogecoin là tiền ảo của mọi người…Tôi chỉ có Dogecoin trong trái tim tôi". 2 Ngày sau ấy, Musk đã phát động một cuộc dò la về tiền tệ trái đất trong tương lai trên Twitter, với hơn 1,28 triệu người tham gia, trong đấy 71% cư dân mạng đã chọn Dogecoin là đồng bạc mai sau. Ngoài việc ủng hộ Dogecoin, Musk cũng nhắm vào Bitcoin và chóng vánh đổi thay chữ ký Twitter của mình thành #bitcoin vào ngày 29/1. Có một câu kể, động lực to nhất giúp Bitcoin cải thiện trong khoảng 30.000 lên 50.000 USD là Musk, tất nhiên, cũng gồm những cả sự hậu thuẫn của người giàu nhất địa cầu và cha đỡ đầu ngành nghề bán buôn.
 24. Chỉ trong vòng vài giờ sau lúc được kêu gọi trên Reddit, giá trị đồng Dogecoin có khi tăng gấp 10 lần thường ngày trước khi sụt giảm mạnh sau đó. Sau khi làm các nhà bán khống của phường Wall điêu đứng vì cổ phiếu GameStop, cơn sốt đầu cơ điên cuồng trên Reddit hình như đã tìm thấy mục tiêu mới ở một sân chơi khác: đồng bạc mã hóa Dogecoin. Được sinh ra trong khoảng một hình chế của chú chó Shiba Inu vào thời khắc bùng nổ tiền mã hóa vài năm trước, Dogecoin gần như thường có mấy trị giá thực tiễn cho tới tối thứ Năm gần đây, khi giá của nó cải thiện vọt 140% từ mức 0,0076 đô la lên mức 0,0176 đô la. xem thêm tại : các sàn tiền ảo uy tín Chưa ngừng lại ở đó, giá của đồng tiền mã hóa này tiếp diễn cải thiện lên cao vài giờ sau đấy, đạt đỉnh ở mức 0,077 đô la - gấp hơn 10 lần lúc thường nhật - tuy vậy, đồng tiền này sau đó nhanh chóng sụt giảm sâu và rồi lại bật cải thiện trở lại. Tới thời khắc hiện tại, đồng bạc mã hóa này đã cải thiện gấp gần 4 lần mức giá vài ngày trước để đạt mức 0,053 đô la – cải thiện hơn 7 lần chỉ sau hơn 24 giờ. Động lực chính cho đà tăng thất thường này chừng như vẫn đến trong khoảng Reddit. Phổ thông khách hàng trên mục SatoshiStreetBets đã PR đồng bạc mã hóa này với cố gắng lặp lại đà cải thiện thần tốc như từng chứng kiến đối với những cổ phiếu GameStop, AMC, BlackBerry vừa qua. tham khảo thêm : tỷ giá tiền ảo đa dạng người hô hào: "Tăng 25% trong vòng một giờ qua. Con chó Việc trước tiên lên Mặt trăng" hay những lời kêu gọi như "IN DOGE WE TRUST #ALLIN" (Chúng ta tin vào Doge #Tất tay thôi) được lặp đi lặp lại trong mục SatoshiStreetBets này. xem thêm tại : mua coin bằng thẻ tín dụng 1 vài người dùng Twitter còn kêu gọi tỷ phú Elon Musk đăng tweet về đồng bạc mã hóa này để làm giá của nó bay cao hơn nữa – giống như điều ông từng làm với phổ quát cổ phiếu vài ngày trước đây. Trên thực tại, chính ông Musk cũng từng kể tới đồng tiền mã hóa này trước đây và cho biết đây là đồng bạc mã hóa mà ông ưa chuộng. xem thêm : sàn bitcoin uy tín tuy vậy, thị phần tiền mã hóa vốn rất ko bền lâu khi chúng có thể đổi thay giá trị vài lần trong ngày, đặc biệt là những đồng tiền mã hóa nhỏ và ít người chú ý tới như Dogecoin.