• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

win365

Hội viên
 • Số nội dung

  138
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About win365

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Thành công là ước mơ của tất cả mọi người nhưng ước mơ thôi là chưa đủ, hãy tạo cho mình thói quen. Ngạn ngữ có câu “Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Thuận lợi hay khó khăn, thất bại hay thành công là những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống. Để tăng cơ hội thành công, hãy tham khảo bài viết “10 thói quen của người thành công” chia sẻ sau đây. Thói quen của người thành công – tìm kiếm bài học từ mọi thứ Một trong những thói quen của người thành công bạn nên học hỏi đó là tìm kiếm bài học từ mọi thứ. Khi bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là cơ hội thì con đường đến với thành công sẽ được rút ngắn đáng kể. Hãy nỗ lực không ngừng để cải thiện và nâng cao hiểu biết của bản thân. Tranh thủ từng giây, từng phút để “làm giàu” cho vốn kiến thức của mình. Không ngừng học hỏi chính là bí quyết dẫn đến thành công. Những người thành công không chỉ học hỏi từ sách vở, họ còn tìm kiếm kiến thức từ thực tế cuộc sống. Đó là một trong những bí quyết thành công cốt lõi của người thành đạt. Tập trung làm một việc Khi làm nhiều việc cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến não bộ, giảm trí nhớ, mất tập trung và mất thời gian để chuyển đổi giữa các việc. Giới hạn mà não của con người có thể gánh vác chỉ là hai công việc trong cùng một lúc. Những người thành công luôn tập trung làm một việc. Họ xác định được việc quan trọng nhất và sử dụng tất cả năng lượng cho công việc đó. Hãy trả lời câu hỏi công việc nào tác động nhiều nhất đến mục tiêu mà mình đã đặt ra? Người thành công luôn giữ cân bằng giữa cuộc sống và công việc Một trong những thói quen của người thành công là luôn giữ được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Bạn sẽ cảm thấy chán nản, kiệt sức, mất phương hướng nếu không biết tạo sự cân bằng giữa hoạt động cá nhân và công việc. Do môi trường sống, suy nghĩ của mỗi người khác nhau, cho nên hãy tự tìm ra cách thức cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho riêng mình, nên biết cách sắp xếp công việc hợp lý, khoa học Người thành công luôn biết cách tự hoàn thiện bản thân Thói quen không thể không nhắc đến của người thành công đó chính là tự hoàn thiện bản thân. Những người thành công luôn suy nghĩ thời gian là vàng bạc, là tài sản quý giá cho nên chỉ dùng thời gian để giải quyết những công việc quan trọng trong đó có tự hoàn thiện bản thân. Đối với họ, tự hoàn thiện bản thân là đảm bảo cho thành công và giàu có. Thức dậy đúng giờ và chăm sóc sức khỏe Tạo dựng nếp sống khoa học đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe thói quen của những người thành công. Trong suy nghĩ của họ, ngủ quá nhiều là một cách lãng phí thời gian. Người thành công luôn biết tận dụng tối đa từng giây, từng phút để theo đuổi mục tiêu và hiện thực hóa ước mơ của mình. Những người thành công thường có thói quen ăn uống lành mạnh, thức dậy sớm và tập thể dục buổi sáng. Việc tập thể dục mỗi sáng giúp chúng ta tích lũy được rất nhiều năng lượng để hoàn thành tốt những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Chi tiêu hợp lý là thói quen của người thành công Chi tiêu hợp lý là một thoi quen thanh cong mà Mindalife muốn chia sẻ. Những người thành công thường dành khoảng 10% đến 20% thu nhập để đầu tư hoặc thêm vào tài khoản tiết kiệm. Tránh bội chi là điều quan trọng giúp bạn trở nên thành công và giàu có. Đừng bao giờ tiêu nhiều hơn khoản tiền mà bạn đang kiếm ra để rồi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. công Muốn có được thành công, hãy rèn luyện bản thân trở thành một người có khả năng làm nhiều hơn những gì được yêu cầu. Chắc chắn, giá trị của bạn sẽ được nâng cao nếu bạn nhiệt tình làm những việc không nằm trong nhiệm vụ của mình. Hãy làm việc hết sức để tạo ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Người thành công luôn tìm mọi cách để vượt qua chông gai, thử thách. Họ có thể sẽ thay đổi hướng đi nhưng có một điều chắc chắn là họ luôn cố gắng hết sức, thậm chí là hơn sức để tiến về phía trước. Ghi chép ra sổ tay là thói quen tạo nên thành công Ghi chép công việc hoặc ý tưởng hay ho ra sổ tay là thói quen của người thành công. Richard Branson từng chia sẻ, nếu không có một quyển sổ tay ông sẽ không thể phát triển Virgin. Hay ông trùm vận tải biển người Hy Lạp – Aristotle Onassis đã nói “Luôn mang theo sổ tay ghi chép mọi thứ là bài học hàng triệu USD mà không bao giờ bạn được học tại các trường kinh doanh”. Nói “không từ bỏ” với mọi thứ là thói quen tốt giúp bạn thành công Sự khác biệt trong thói quen của người thành đạt và những người thất bại chính là nói “không từ bỏ” với mọi thứ. Doanh nhân James Altucher từng khuyên rằng, “Nếu điều đó khiến bạn không hài lòng, đừng từ bỏ nó dễ dàng, hãy nhớ bạn có 1.440 phút mỗi ngày để hoàn thành công việc”. Người thành công họ không phàn nàn Phàn nàn chỉ khiến bạn mất thời gian, năng lượng, tinh thần và cả phương hướng trong hành động. Đừng phàn nàn, kêu ca mà hãy chuyển sự tập trung vào những điều tích cực khác trong cuộc sông. Những người thành đạt không bao giờ than phiền hay phụ thuộc vào người khác, họ thường lấy khó khăn làm động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Jack Ma – người sáng lập tập đoàn Alibaba đã từng khuyên các bạn trẻ, đừng than thở mà hãy biết cách thay đổi bản thân để thành công. Bạn có biết rằng, những thói quen tưởng chừng nhỏ bé lại là “nấc thang” dẫn bạn đến thành công. Mindalife cũng đã giúp bạn biết được 10 thói quen của người thành công. Bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách “Gieo thói quen nhỏ gặt thành công lớn” để biết được những mâu thuẫn trong chiến lược phát triển bản thân, lý giải vì sao các thói quen nhỏ lại có sức mạnh vô cùng to lớn và 8 quy tắc giúp tạo dựng thói quen, mang đến thành công.
 2. Bắn cá là một trò game giải trí được nhiều người yêu thích. Khởi nguồn từ các máy bắn cá đồ sộ tại những siêu thị hoặc trung tâm giải trí, các nhà phát triển game đã cho ra đời loại hình bắn cá điện tử trực tuyến. Về các thức chơi cũng không khác biệt nhiều so với bắn cá ngoài đời. Tuy nhiên các kỹ sư tạo dựng game bắn cá tại nhà cái WIN365 đã bổ sung và cải tiến nhiều tính năng độc đáo cho trò chơi này. Hãy cùng tìm hiểu và tham gia để nhận các khuyến mãi hấp dẫn của win365 nhé Tính ưu việt của bắn cá trực tuyến Chắc chắn không thể phủ nhận sự tiện lợi của các trò trực tuyến mà thể loại game truyền thống không thể sánh được. Đầu tiên chính là tính gọn nhẹ và độ linh hoạt của người chơi. Các bạn có thể tham gia bắn cá trực tuyến bất kỳ nơi nào và ở đâu chỉ cần có kết nối internet. Không chỉ tiện lợi về thiết bị chơi, người chơi game bắn cá trực tuyến còn được trải nghiệm nhiều tính năng mới. Bởi với công nghệ hiện đại, kỹ sư có thể được thỏa sức sáng tạo hơn. Những giới hạn máy móc trước kia giờ đây đã bị phá vỡ. Điều này cũng đồng nghĩa người chơi sẽ được trải nghiệm các tính năng độc đáo hơn. Nhiều tính năng được bổ sung Bắn cá thông thường người chơi sẽ dùng tiền để mua đạn sau đó dùng đạn ấy đi săn cá. Sau khi đã săn cá thành công thì tương ứng mỗi loại cá sẽ có một mức thưởng cho người chơi. Tuy nhiên đối với game trực tuyến thì bạn sẽ còn có nhiều cơ hội hơn nữa với các tính năng của trò chơi. Cụ thể một số loài cá còn cung cấp các loại đạn đặc biệt với mức sát thương cao hơn. Như vậy bạn có khả năng săn cá dễ dảng hơn cũng như có cơ hội săn cá lớn. Bên cạnh bổ sung đạn, các tính năng khác ví dụ như đông cứng, hoặc nhắm chuẩn cũng khá thú vị. Với tính năng đông cứng sẽ khiến tất cả loài cá dừng lại để các bạn có nhiều thời gian hơn để bắn hạ chúng. Tính năng ngắm chuẩn cũng cho phép các bạn bắn thoải mái và luôn đạt độ chính xác cao. Ngoài một số ưu điểm này, trải nghiệm bắn cá tại nhà cái WIN365 còn mang đến cho người chơi các trải nghiệm khác. Trong số đó chính là chất lượng dịch vụ hoàn hảo hỗ trợ 24/24. Bất kỳ lúc nào các bạn cần được giải đáp thắc mắc cũng có thể tìm thấy câu trả lời tại WIn365.
 3. CẬP NHẬT BXH UEFA EURO 2020 mới nhất: Bỉ, Hà Lan giành vé vào vòng 1/8 Với chiến thắng ở lượt trận thứ 2, ĐT Bỉ và ĐT Hà Lan là 2 cái tên tiếp theo giành tấm vé vào vòng 1/8 UEFA EURO 2020. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những trận cầu nảy lửa của EURO 2020 ,win365 sẽ tiếp tục đưa tin cho cả nhà những tin tức mới nhất về EURO !
 4. Lewandowski, Messi và những 'cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân' Tài năng của Robert Lewandowski hay Lionel Messi là điều không phải bàn cãi, khi đã giành rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trên phương diện quốc tế, Lewandowski và Messi cùng rất nhiều ngôi sao khác lại rất vô duyên với ĐTQG của mình. Chỉ là một cánh én nhỏ, khó làm nên mùa xuân. Ba Lan hành quân tới EURO 2020 cùng niềm hy vọng mang tên Robert Lewandowski. Tuy nhiên, kỷ lục gia của Bundesliga, đương kim chiếc Giày vàng châu Âu mùa 2020/21 đã không thể hiện được nhiều. Lewandowski đã bất lực chứng kiến đội nhà để thua đối thủ yếu là Slovakia 1-2. Không lâu sau đó, ở Nam Mỹ xa xôi, siêu sao Lionel Messi thể hiện ấn tượng hơn Lewandowski, khi thực hiện siêu phẩm đá phạt giúp Argentina mở tỷ số vào lưới Chile trong trận mở màn Copa America. Tuy nhiên, chung cuộc Argentina của Messi vẫn bị đối thủ cầm hòa, kịch bản giống hệt trận đấu giữa đôi bên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Điểm chung giữa Lewandowski và Messi, họ là những tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới, cùng với câu lạc bộ của mình họ đã chinh phục được mọi danh hiệu danh giá nhất. Tuy nhiên, trên đấu trường quốc tế, cả Lewandowski và Messi đều rất vô duyên. Với Lewandowski, không quá khi nói anh chỉ là "cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân" trong đội hình Ba Lan với quá nhiều đồng đội không ở cùng đẳng cấp. Không chỉ Lewandowski và Messi, bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến không ít ngôi sao vô duyên với đội tuyển quốc gia, dù thâm niên "ăn cơm tuyển" rất nhiều. JOHAN CRUYFF Trong đội hình những danh thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, huyền thoại Johan Cruyff chắc chắn không thể vắng mặt. Với tổng cộng 323 bàn thắng trong sự nghiệp, Cruyff chính là một huyền thoại ở Ajax và Barcelona. Thế nhưng, trên phương diện quốc tế, người sản sinh ra lối đá tấn công tổng lực lại rất vô duyên với ĐT Hà Lan. Thành tích cao nhất mà ông giành được cùng đồng đội chỉ là danh hiệu Á quân World Cup 1974 cũng như EURO 1976.
 5. Cá cược là một trò chơi giải trí đã có một lịch sử lâu dài. Chính vì thế cả về chất lượng lẫn số lượng trò chơi cực kỳ phong phú. Đây là thuận lợi lớn cho những người tham gia đặt cược khi được tự do thoải mái lựa chọn. Mặc dù vậy cũng là sự khó khăn cho những người mới tham gia khi có quá nhiều lựa chọn dẫn đến không quyết định được trò chơi nào phù hợp nhất với mình. Nếu bạn đang rơi vào tình trạng đó, Người chơi cá cược trực tuyến mới hãy tham khảo một số trò chơi dưới đây nhé. Game bài Rổng hổ siêu đơn giản 2 Có lẽ trong số các trò chơi hiện nay thì game bài rồng hổ được xem là đơn giản nhất. Nhà cái sẽ rút ra hai lá bài và bạn chỉ cần chọn sao cho lá bài nào lớn hơn tương ứng với hai cửa là rồng và hổ. Cách chơi này hoàn toàn không phức tạp cũng như không có khái niệm nào mới. Chính vì thế đối với những bạn mới tiếp xúc với casino trực tuyến thì trò chơi này cực kỳ phù hợp để bắt đầu. Hiện nay hầu như nhà cái trực tuyến nào cũng có phục vụ livestream cá cược Rồng Hổ. Điều này cực kỳ tiện lợi cho các bạn tham gia và trải nghiệm game này. Game Baccarat phương pháp tính toán khoa học cho người mới Game bài này cũng có hai cửa đặt là Player và banker, người chơi sẽ cần chọn xem cửa đặt nào có số điểm lớn hơn. Tuy nhiên luật chơi có phần phức tạp hơn game Rồng Hổ một chút khi Dealer sẽ rút từ 2-3 lá bài cho mỗi cửa và tính tổng điểm để xem bên nào thắng. Việc rút thêm lá bài thứ 3 của mỗi cửa sẽ phụ thuộc vào điểm số của Player và Banker khi lật 2 lá bài đầu tiên. Tuy có phần phức tạp hơn Rồng Hổ một chút nhưng game bài này lại có hệ thống cầu Baccarat cực kỳ hiệu quả. Qua đó giúp người chơi có thể tư duy logic để đạt chiến thắng trong quá trình đặt cược của mình Game Xóc đĩa với đông đảo người chơi Xóc đĩa là trò chơi cá cược cực kỳ phổ biến tại Việt Nam từ rất lâu. Chính vì thế, nếu như bạn là người mới và muốn trọn tham gia đặt cược xóc đĩa sẽ có rất nhiều thuận lợi. Bạn sẽ nhận được sự trợ giúp rất lớn từ cộng đồng xóc đĩa đông đảo. Đồng thời có thể tìm được một cao thủ xóc đĩa dễ dàng để có thể copy lệnh đánh của anh ta và đạt được tỷ lệ chiến thắng cao tương ứng. Chỉ với ba game này, bạn sẽ có thể dễ dàng làm quen được với cá cược casino trực tuyến. Mặc dù vậy thị trường casino online cực kỳ lớn với rất nhiều trò chơi khác như tiến lên, poker, blackjack,... Nếu như các bạn đã từng quen thuộc với các trò chơi này thì vẫn có thể bắt đầu từ những trò chơi đó. Sau khi đã trải nghiệm được những game quen thuộc rồi thì bạn có thể chinh phục những trò chơi khác để nâng cao trải nhiệm của mình
 6. Baccarat là game online không thể thiếu trong các casino hiện nay. Trò chơi được đông đảo mọi người biết đến bởi tỷ lệ thắng cao lên tới 50%, rất dễ chơi và vô cùng công bằng.Baccarat là trò chơi đánh bài online đang được nhiều người trên toàn thế giới yêu thích. Nhiều người đã kiếm rất nhiều liền từ trò chơi này. Cùng lật tẩy những cách chơi Baccarat luôn thắng từ những cao thủ này nhé! Tổng hợp 9 cách chơi Baccarat hiệu quả nhất - Hiểu rõ luật chơi Với bất kỳ một trò chơi casino online nào thì hiểu rõ luật chơi cũng là điều cần thiết để anh em có thể bước tiếp con đường đến chiến thắng. Đặc biệt với trò Baccarat thì việc này lại càng quan trọng. Bởi nếu chỉ ngồi vào bàn và đặt cược một trong 3 cửa Banker (B), Player (P) và Tie mà không tính toán gì thì anh em chỉ có thể chiến thắng nhờ sự may mắn mà thôi. Tuy nhiên nếu hiểu rõ luật chơi Baccarat và tính toán được khi nào cần rút thêm thẻ hay dừng chơi thì cơ hội chiến thắng và nhận về số tiền mong ước sẽ cao hơn. Và thậm chí nếu biết tùy tình huống mà xử lý linh hoạt dựa theo luật chơi thì việc bạn luôn thắng không còn quá xa vời. - Không “bỏ trứng vào một giỏ” Chắc hẳn bạn đã nghe kinh nghiệm “không nên bỏ trứng vào một giỏ” trong một ngành nghề khác rồi đúng không? Kinh nghiệm này lại được những cao thủ Baccarat áp dụng để không bao giờ rơi vào tình huống cạn kiệt vốn. Tức là anh em không nên đặt cược hết số tiền vào một ván chơi. Đây chính là phương pháp bao toàn vốn khi chơi baccarat. Vì thế bước đầu hãy chia nhỏ số tiền cho các ván cược khác nhau. Nếu bạn có vốn 100 đồng thì nên chia 10 số vốn đó ra. Một ngày đánh 10 đồng, mỗi ván đánh 1 đồng. Nếu hôm nay bạn có thua hết vốn thì ngày mai vẫn có cơ hội gỡ. Cách này đảm bảo an toàn nguồn vốn. Tuy thắng ít mà vững vàng, còn hơn thắng nhanh, thua nhanh. - Cược theo phương pháp quen thuộc Nếu đã là cao thủ thì anh em có thể mạo hiểm một chút đặt cược theo nhiều phương pháp khác nhau để có thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu mới bước đầu trải nghiệm trò chơi này thì anh em không nên làm điều này. Khi đã có một phương pháp đặt cược có xác suất thắng cao thì đừng “dại dột” mà “ ném tiền qua cửa sổ” khi dùng phương pháp khác nhau cho các ván cược. Như thế anh em mới có thể thắng liên tục được. - Trôi theo dòng nước Chiến thuật này áp dụng khi kết quả nhà cái (B), hoặc nhà con (P) nổ liên tục 3 ván. Tình huống này, dân trong nghề gọi là xuất hiện cầu bệt. Nếu B đang bệt 3 cây, thì bạn cứ mạnh dạn đánh tiếp cửa đó. Nếu thắng, thì tiếp tục bám cửa B mà đánh. Đánh tới khi nào thua thì dừng, chờ thời cơ. Còn nếu lỡ cây thứ 4 mà thua thì cũng phải dừng ngay. Việc chọn lựa đặt cược và cửa nào cần dựa trên sự phân tích kỹ càng kết quả của các ván cược trước. - Hạn chế đặt cửa Hòa Bởi vì cửa Hòa (Tie) mặc dù có tỷ lệ trả thưởng cao nhưng xác suất xảy ra Hòa rất thấp. Chính vì thế với những anh em mới, bỡ ngỡ với những ván cược thì không nên mạo hiểm đặt cửa này. Tốt nhất chỉ nên đặt cược ở cửa nhà con (P), hoặc nhà cái (B). Tùy vào tình hình cụ thể mà ưu tiên chọn cửa đặt cược. Nếu không chắc chắn thì cứ mạnh dạn bỏ qua ván đó. Đừng bao giờ đặt bừa. - Không đánh gấp thếp Đánh gấp thếp tỉ lệ chiến thắng cực kỳ cao. Nhưng bạn phải tự hỏi, vốn của bạn gấp thếp được tới bao nhiêu lần. Ví dụ, ván đầu tiền bạn đặt 100K (thua). Ván thứ 2 gấp đôi tiền cược lên 200K (thua tiếp). Ván thứ 3 gấp đôi tiếp 400K (lại thua). Tiền cược tăng theo cấp số nhân, 800K, 1tr6, 3tr2, 6tr4…. Nếu bạn có vốn hàng tỉ thì đảm bảo thắng. Còn nếu vốn nhỏ thì rất dễ cháy sạch túi vì phương pháp gấp thếp này. - Biết quản lý được thời gian Quản lý được thời gian đặt cược cũng là một trong những yếu tố quyết định được chiến thắng bền lâu của các cao thủ. Bởi vì chắc chắn anh em nào tham gia vào trò cá cược đỏ đen này cũng nằm lòng câu “cờ bạc chơi lâu tất thua”. Không biết quản lý thời gian của mình ngồi chơi lâu quá rồi cũng đến lúc anh em hưng phấn mà đặt cược lớn khi đang thắng. Hoặc đến lúc thua thì nhiều anh em lại cố chơi tiếp để gỡ. - Biết quản lý cảm xúc Khi thua nhiều cây quá, đảm bảo anh em nào cũng rơi vào trạng thái cay cú. Mà khi đầu óc đã nổi máu ăn thua thì khó kiềm chế được cái tay. Khi đó đảm bảo 99% là thua sạch vốn. Mẹo nhỏ mà mình hay áp dụng là: trước khi ngồi vào bàn chơi, anh em nên lựa chon view cho đẹp, nhâm nhi tách cà phê. Khi đã có tinh thần thoải mái cộng với kinh nghiệm tích lũy được thì chuyện luôn thắng là điều đương nhiên. - Chọn lựa một nhà cái uy tín Đây là một kinh nghiệm đánh bài Baccarat quan trong bật nhất. Bởi đây là một trò cá cược trực tuyến nên nếu anh em chọn một nhà cái không tên tuổi thì rất dễ xảy ra lỗi khi đặt cược. Và rất có thể toàn bộ số tiền cược của anh em sẽ “không cánh mà bay”. Hơn nữa trò cá cược này vẫn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận vì thế khó có thể nói trước được điều gì khi đang chơi.
 7. Sống một cuộc đời buông thả, nhưng huyền thoại vừa qua đời Diego Maradona vẫn được yêu mến bởi tài năng và cảm xúc đặc biệt mà ông đem lại cho thế giới bóng đá. Khi bình chọn 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử năm 2017, tờ FourFourTwo lần lượt lựa chọn Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Pele và Lionel Messi cho vị trí từ thứ năm tới thứ hai. Vị trí số một được trao cho "Cậu bé Vàng" Diego Armando Maradona. Lựa chọn này lập tức làm dấy lên tranh cãi, chất vấn rằng tại sao một ngôi sao có lối sống buông thả như Maradona lại được chọn, thay vì Pele - người vô địch World Cup nhiều lần hơn và ghi nhiều bàn thắng hơn, hay hậu bối Lionel Messi – người giành nhiều danh hiệu hơn? Nhưng như FourFourTwo giải thích, lựa chọn được đưa ra rất đơn giản: Nếu chọn một album nhạc ưa thích, bạn sẽ chọn đĩa nhạc bán chạy nhất lịch sử, đĩa nhạc được các nhà phê bình bình chọn hay nhất hay đơn thuần lựa chọn đĩa nhạc tập hợp những bài hát khiến bạn cảm thấy "đã đời" nhất? Maradona cũng vậy. Bóng đá được xem là môn thể thao vua nhờ vẻ đẹp của sự kịch tính, của những cung bậc xúc cảm không thể diễn tả bằng lời, và chiếu theo lăng kính ấy, trong lịch sử, hiếm cầu thủ nào đem tới nhiều cảm xúc bằng Maradona. Ông là một- là riêng - là thứ nhất Kể từ sau thời của Diego Maradonai, những cầu thủ trẻ tài năng chơi trên hàng công đều sẽ bị truyền thông Argentina đặt cho cái mác "Maradona mới". Và nhiều người đã thui chột bởi áp lực vô hình ấy, như "Maradona mới" đầu tiên Diego Latorre, hay Ariel Ortega, Marcelo Gallardo... Cũng có vài người, như Juan Riquelme, Carlos Tevez hay Sergio Aguero, Messi... vươn tới tầm ngôi sao. Messi thành công hơn cả, với sáu Quả Bóng Vàng cùng vô số chiến tích hiển hách. Nhưng ngay cả anh cũng phải khiêm nhường khi nói về huyền thoại tiền bối: "Có chơi bóng thêm triệu năm nữa, tôi cũng chẳng bao giờ tiệm cận được Maradona. Ông là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử". Hành trình đi tìm một "Maradona mới" giống như một ảo vọng của Argentina, bởi xuất chúng như Messi còn chẳng thể khỏa lấp hình bóng của Maradona trong lòng người yêu bóng đá đất nước Nam Mỹ này. Sẽ có những cầu thủ tấn công tài hoa trong tương lai, nhưng có lẽ, sẽ chẳng thể nào có một ai giống Maradona. Bởi ông là một, là riêng, là duy nhất. Năm 1998, tôn giáo Iglesia Maradoniana được ra đời tại Rosario để thờ phụng Maradona với 10 điều răn và tính lịch từ... năm 1960, năm sinh của ông. Từ ba sáng lập viên ban đầu, ngày nay Nhà thờ Maradona có đến 200.000 thành viên trên toàn cầu với tôn chỉ "lan tỏa những phép màu của Diego tới vũ trụ". Còn theo cơ quan đăng ký công dân Argentina, đã 12.370 người được đặt theo tên của ông. Sự hâm mộ cuồng nhiệt Maradona càng khó hiểu nếu xét về cuộc sống ngoài sân cỏ. Theo The Guardian, ngay từ khi còn trẻ, Maradona đã bất chấp các luật lệ. Khi trở thành cầu thủ, ông bắt đầu dùng chất cấm tại Barcelona và duy trì thói quen đó khi sang Napoli. Ông tiệc tùng và công khai chụp ảnh cùng dân Camorra (Mafia ở Naples), từng tới thăm và chơi bóng ông trùm Pablo Escobar khi tay này bị giam giữ trong nhà tù riêng. Để vượt qua những bài kiểm tra nước tiểu của Serie A, ông thậm chí còn sử dụng một... dương vật giả với nước tiểu của người khác. Bàn thắng nổi tiếng bậc nhất sự nghiệp của ông được ghi... bằng tay và ông thậm chí còn chẳng hề ngại ngùng gọi đó là "bàn tay của Chúa". Ngay sau khi đưa bóng vào lưới và nhận thấy trọng tài không nhìn ra hành vi kể trên, ông đã thúc giục các đồng đội "tới ôm tôi ăn mừng nhanh lên, nếu không trọng tài sẽ không công nhận bàn thắng". Cho đến cuộc phỏng vấn trước sinh nhật năm nay, Maradona vẫn "mơ về việc ghi bàn tương tự vào lưới Anh, nhưng lần này là bằng... tay phải". Khi còn trong cuộc hôn nhân với Claudia Villafane, nhân tình của Maradona đã nhiều không đếm xuể và ông thậm chí còn từng không thừa nhận cậu con trai ngoài giá thú Diego Sinagra. Về tài chính, ông vẫn nợ hàng chục triệu euro tiền thuế đối với chính phủ Italy. Khi về già, Maradona vẫn nhiều lần khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của mình trong những lần xuất hiện với bộ dạng thừa cân, biểu hiện thiếu tỉnh táo. Nếu một cầu thủ đương đại có lối sống hoan lạc như Maradona, chắc chắn anh ta sẽ bị dư luận, truyền thông và mạng xã hội dìm xuống bùn đen. Nhưng Maradona là một ngoại lệ. Khi thông tin ông tạ thế ở tuổi 60 lan ra, từ các ngôi sao bóng đá như Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi, Zlatan Ibrahimovic hay Kylian Mbappe... cho đến người hâm mộ đều chung cảm giác tiếc thương. Kình địch số một về bóng đá của Argentina là Brazil đăng tải thông điệp chia buồn trong khi Tổng thống Argentina tuyên bố để Quốc tang ba ngày - một đặc ân hiếm thấy trong lịch sử mà quốc gia này chỉ từng dành cho vợ chồng nguyên thủ Domingo và Evita Peron. Tổng thống đương nhiệm Alberto Fernandez khẳng định: "Maradona chỉ đem tới cho người Argentina niềm vui. Maradona là Argentina!". Đội bóng cũ của Maradona là Napoli chia sẻ: "Cả thế giới chờ đợi chúng tôi lên tiếng, nhưng chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi đau chúng tôi đang trải qua. Bây giờ là thời gian để đau buồn". Từ Naples đến Buenos Aires, người hâm mộ đổ ra đường, mặc chiếc áo số 10 và hát vang những bài ca tri ân Maradona. Đạt tới sự tôn sùng như một vị Thánh đến vậy sau một cuộc đời với nhiều lỗi lầm, chỉ mình Maradona làm được. Để lý giải cho sự si mê đến cuồng si của những người yêu mến Maradona, nhà báo Luciano de Crescenzo từng nhận định: "Trong thần thoại Hy Lạp, thần mặt trời Apollo đại diện cho lý lẽ, còn thần rượu nho Dionysus đại diện cho cảm xúc, sự hoan hỉ. Những ai từng biết Maradona đều hiểu rằng ông là phiên bản tệ nhất của Apollo nhưng là những gì rực rỡ nhất của Dionysus". Maradona đem tới sự thăng hoa trên sân cỏ cho những người hâm mộ và ở chiều ngược lại là sự phẫn nộ của đối thủ. Ngày nay, nhiều tờ báo Anh đăng tải thông tin về sự ra đi của ông kèm theo bức ảnh Maradona dùng tay đấm bóng vào lưới thủ thành Peter Shilton trong trận tứ kết World Cup 1986. Tờ Daily Star thậm chí còn đưa thông điệp lên trang bìa: "VAR đã ở đâu khi chúng ta cần nó nhất?". Đã 34 năm trôi qua nhưng người Anh chưa quên được tiểu xảo của Maradona, cho thấy ấn tượng sâu đậm mà ông để lại. Với Maradona, một là yêu đến mức sùng bái, hai là ghét cay ghét đắng chứ không có thái độ trung lập. Ông sẵn sàng phát ngôn bạt mạng, hành xử như mình muốn thay vì chọn làm một cựu danh thủ với hình ảnh an toàn như một chính khách. Maradona luôn yêu ghét rõ ràng, không có sự thỏa hiệp. Như chính ông từng tuyên bố: "Tôi sẽ chỉ là Trắng hoặc Đen, chứ cả đời này sẽ chẳng có màu Xám". Lúc sinh thời, Maradona từng nói: "Nếu tôi đang dự một đám cưới và mặc bộ đồ trắng mà thấy một trái bóng dính đầy bùn đất bay đến, tôi sẽ đỡ nó bằng ngực mà chẳng hề do dự". Tình yêu với trái bóng và thứ cảm hứng ông giúp lan tỏa tới hàng triệu tín đồ của túc cầu giáo trên toàn cầu là di sản mà thiên tài này để lại. Maradona đầy những khiếm khuyết, nhưng ở Argentina có một tấm khẩu hiệu khiến cả HLV Pep Guardiola cũng tâm đắc: "Không quan trọng anh đã làm gì với cuộc sống của mình, Diego ạ. Điều quan trọng là những gì anh đã đem tới cho cuộc sống của chúng tôi".
 8. CHỌN KÈO DỄ ĂN TRONG CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN Kèo bóng là một thuật ngữ được sử dụng khi chơi cá độ bóng đá online. Có rất nhiều kèo bóng diễn ra trong 1 trận đấu, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của người chơi. Hầu hết, tất cả kèo bóng đều mang lại lợi nhuận cao cho người chơi, tuy nhiên không phải kèo nào cũng dễ ăn, và không phải ai cũng có thể nắm bắt được những kèo đó. Vậy kèo bóng nào dễ hiểu dễ chơi và dễ ăn tiền nhất? CÓ NHỮNG KÈO BÓNG NÀO? KÈO BÓNG NÀO DỄ ĂN NHẤT? Trong cá độ bóng đá trực tuyến, kèo bóng được chia thành 2 kèo chính, bao gồm kèo Châu Á và kèo Châu Âu. Một số kèo phụ khác : Kèo ném biên Kèo phạt góc Kèo thẻ đỏ Kèo chẵn lẻ Kèo Châu Á và kèo Châu Âu khác nhau ở điểm nào? Kèo châu Á sẽ được chia thành kèo chấp và kèo tài xỉu, tất cả đều dựa vào tỉ số, sự chênh lệch bàn thắng giữa 2 đội, tổng số bàn thắng trong cả trận đấu. Những kèo này sẽ được thay đổi liên tục dựa vào sự biến đổi về tỉ số, hay những tình huống bất ngờ trong trận đấu. Đặc biệt, với kèo chấp, ta có thể đặt cược và ăn cược nhiều lần trong 1 trận đấu. Kèo châu Âu là kèo cố định xuyên suốt từ lúc bóng lăn cho đến lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Người chơi sẽ đặt cược và dự đoán đội bóng nào chiến thắng trong trận đấu đó. Dựa vào quy luật của 2 kèo trên và khảo sát ý kiến của những chuyên gia hàng đầu về cá độ bóng đá, kèo châu Á được nhiều người lựa chọn hơn và cũng có xác xuất ăn tiền lớn hơn những kèo khác. Cách đọc kèo bóng đơn giản dễ hiểu nhất Kèo châu Âu tương đối dễ hiểu khi ta chỉ cần lựa chọn đội bóng nào sẽ thắng cược trong trận đấu đó. Còn đối với kèo Châu Âu, người chơi cần phải dựa vào tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra để dự đoán kết quả sao cho chính xác nhất. Vì vậy, người chơi cần phải nắm bắt rõ cách đọc kèo để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. Kèo châu Á sẽ bao gồm kèo tài xỉu và kèo chấp. Cách đọc 2 kèo như sau : Kèo chấp: Dựa vào tỷ lệ chênh lệch tỷ số bàn thắng giữa 2 trận đấu Lưu ý: Tỷ lệ chấp nằm ở vị trí đội bóng nào, đội bóng đó sẽ là đội chấp. Giả sử đội chấp là A và đội được chấp là B 0.5 Nếu A lớn hơn B từ 1 bàn thắng, A ăn đủ tiền, B thua đủ tiền 0/0.5 Nếu A lớn hơn B từ 1 bàn thắng, A ăn đủ tiền, B thua đủ tiền Nếu A với B hòa, A thua nửa tiền, B ăn nửa tiền 1/1.5 Nếu A lớn hơn B từ 2 bàn thắng, A ăn đủ tiền, B thua đủ tiền Nếu A lớn hơn B 1 bàn thắng, A thua nửa tiền, B ăn nửa tiền Nếu A không ghi được bàn thắng, A thua đủ tiền, B ăn đủ tiền Tương tự như vậy với những tỷ lệ kèo chấp khác Kèo tài xỉu: Dựa vào tổng tỷ số bàn thắng của trận đấu hôm đó Lưu ý: Tại vị trí dòng bên trên, hiển thị tỷ lệ kèo sẽ tượng trưng cho tài, dòng bên dưới sẽ là xỉu 2/2.5: Nếu tổng số bàn thắng từ 3 trở lên, tài ăn đủ tiền, xỉu thua đủ tiền. Nếu tổng số bàn thắng bằng 2, tài thua nửa tiền, xỉu ăn nửa tiền. Nếu tổng số bàn thắng nhỏ hơn 2, tài thua đủ tiền, xỉu ăn đủ tiền. 2: Nếu tổng số bàn thắng từ 2 trở lên, tài ăn đủ tiền, Xỉu thua đủ tiền. Nếu tổng số bàn thắng nhỏ hơn 2, tài thua đủ tiền. 2.5/3: Nếu tổng số bàn thắng lớn hơn 3, tài ăn đủ tiền. Nếu tổng số bàn thắng bằng 3, tài ăn nửa tiền, xỉu thua nửa tiền. Nếu tổng số bàn thắng nhỏ hơn 3, tài thua đủ tiền. Tương tự như vậy với những kèo tài xỉu khác.
 9. 5 bí quyết chơi cá cược bóng đá hay Bí quyết 1: chơi bóng đá online và thắng rộng rãi thua ít? Người chơi cá độ bóng đá thường xuất phát là những cổ khích lệ mến mộ bóng đá cuồng nhiệt. Nên họ đều biết cách phân tách các khả năng của trận đấu và biết cách soi kèo. Tuy nhiên, họ chỉ thắng ở những lần cược ít, còn những lần nhiệt huyết cược nhiều thì lại thua. hẳn nhiên ,việc các bạn “Thắng phổ biến thua ít” là điều người nào cũng muốn lúc chơi cá độ, có điều việc này còn phải tùy vào may mắn của mỗi người. Điều quan yếu là các bạn cần học hỏi thêm nhiều kỹ năng và kỹ thuật cá độ. Để đúc kết ra cách đánh phù hợp nhất. Phải biết điều hành vốn lúc cá cược bóng đá và điều khiển được tâm lý khi chơi cá độ bóng đá Bí quyết 2: chọn lựa được cửa đặt cược Trong cá độ bóng đá qua mạng chỉ có 2 cửa: cửa trên và cửa dưới. Tất nhiên trong hai cửa sẽ có 1 cửa thắng, 1 cửa thua, xác suất rõ ràng là 50/50. Tuy nhiên, theo phân tách thực tế thì phần lớn người chơi toàn nhằm vào cửa thua mà đặt cược. Thật là kỳ lạ! Muốn biết được nên lựa chọn cửa nào. Bạn phải học tập cách soi kèo và tips bóng đá ngày mai các trận bóng đá, phân tích những yếu tố quan yếu trong 1 trận đấu để tìm ra câu giải đáp. Tuy nhiên các bạn cũng phải biết lường trước những thất bại trong cá độ bóng đá, đừng bao giờ chỉ nghĩ đến thắng lợi Bí quyết 3: Làm sao để kiên định chỉ cược trận chiến bản thân ý hợp tâm đầu nhất? Các tay chơi cá độ lâu năm sẽ đúc kết được phổ quát kinh nghiệm về cách lựa chọn trận chiến, loại hình đặt cược với tỷ lệ thắng cao. Nhất là với những trận bóng kinh điển, Đánh giá của dân cá độ chuyên nghiệp phần đông vững chắc phần thắng. tuy thế, tại những trận bóng này do lệch múi giờ nên trực tiếp tại Việt Nam. Thường vào khi giữa khuya hay rạng sáng, người chơi thường không đủ nhẫn nại ngồi chờ. Nên thường đi đặt cược những trận nhỏ lẻ mà ko phân tích kỹ càng. Cho nên, nắm phần thắng cược trận chiến tâm đắc chỉ đủ để bù vào phần thua những trận cược nhỏ lẻ trước đấy. Đây cũng là một vấn đề nan giải. Hãy rèn luyện tâm lý thật vững Bí quyết 4: Làm thế nào học bí kíp cá độ Bản thân mỗi người sẽ có những sở trường riêng, nhìn thấy thế mạnh ấy và phát huy nó là cả một giai đoạn. Nhưng tương tự là chưa đủ, chúng ta còn phải nhìn nhận cái hay, cái giỏi của mọi người tiếp giáp với để học hỏi. Việc làm này có lẽ phải dựa vào chính bản thân các bạn. Hãy tham dự vào các diễn đàn và nhà cái hàng đầu châu âu lớn hiện nay có khả năng cược ảo (cược miễn phí). Khảo sát xem các cao thủ ở diễn đàn họ đánh gì và cùng nghiệm ra điểm chung. Trong khoảng đấy phân tích và học tập công nghệ cá độ của các cao thủ. Bí quyết 5: đặt mục đích cá cược Những nghi vấn như: Nhận định vì sao nhà cái luôn thắng và hữu ích nhuận Người chơi cá độ bóng đá trực tuyến cần làm gì để sinh lời? Làm sao để đặt mục tiêu về độ lời tối ưu nhất? Hầu như người nào cũng có một phần mong ước sẽ sinh lời khi có kèo xiên chơi cá độ bóng đá, nhưng mục đích sinh lời chỉ đặt ra qua loa, chẳng hạn 1 lời 1 cho cả trận khó hay trận dễ, tương tự rất khó mang đến hiệu quả cao. các bạn phải đầu cơ một tẹo, chẳng hạn với độ lời của một trận dễ là 1 lời 1, dễ nữa thì 1 lời hai. Còn trận khó thì chỉ cần 1 lời 0.5 thôi. Mục đích bạn phải gắn với hiện thực như vậy thì độ lời mới tối ưu nhất. Lời khuyên vàng dành cho dân chơi cá cược bóng đá là gì được chúng tôi mách nhỏ trên đây. Chỉ cần áp dụng thành công những lời khuyên này, đảm bảo các bạn sẽ có hướng tăng trưởng tốt và cách chơi cá độ hay khi tham dự cá cược ấy.
 10. – Một vài câu hỏi liên quan đến Euro 2020 năm 2021 Vì sao Euro 2020 nhưng lại được diễn ra năm 2021? Euro 2020 đã phải hoãn lại 1 năm hoàn toàn do yếu tố khách quan. Đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả những người hâm mộ và các cầu thủ tham gia thi đấu. Và Liên đoàn bóng đá Châu Âu quyết định vẫn giữ nguyên tên gọi là Euro 2020. Tại sao Euro 2020 năm 2021 không tổ chức tại 1 quốc gia như trước đây mà lại được tổ chức tại 12 thành phố? Sau khi cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Châu Âu đưa ra quyết định tổ chức Euro 2020 tại 12 quốc gia nhằm mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ của cả 12 quốc gia đều có thể dễ dàng xem được những trận bóng hấp dẫn nhất. Giảm áp lực về chi phí tổ chức cho các thành phố. Nếu chia đều cho 12 thành phố, thì hoản chi sẽ tiết kiệm hơn nhiều và tránh lãng phí. Giảm các nguy cơ về an ninh chính trị như khủng bố hay bạo loạn khi tập trung quá đông người tại 1 thành phố. Tạo sự công bằng giữa các đội tuyển quốc gia. Do việc đăng cai tổ chức không riêng tại quốc gia nào nên sẽ không có bất kỳ đội bóng nào được ưu tiên miễn thi đấu vòng loại. Vẫn sẽ có 24 đội tham gia vòng chung kết. Tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ khi được thi đấu trên sân nhà ít nhất 2 lần. Euro 2020 năm 2021 là một mùa Euro rất khác biệt. Tại sao lại như vậy? - Euro 2020 là mùa Euro rất khác biệt bởi những lý do như sau: Euro 2020 nhưng được diễn ra vào năm 2021. Euro 2020 không phải do 1 quốc gia đăng cai tổ chức mà được diễn ra tại cả 12 quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Châu Âu. Euro 2020 lần đầu tiên áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài VAR. Ai là người lên ý tưởng cho sự khác biệt của Euro 2020? Ý tưởng về lên kế hoạch cho Euro 2020 đã có từ năm 2012. Liên đoàn bóng đá Châu Âu đã họp và thông qua quyết định về việc tổ chức mùa giải Euro năm 2020 tại nhiều thành phố khác nhau trên toàn Châu Âu. Đây được xem như các tour du đấu. Aleksander Ceferin – chủ tịch đương nhiệm UEFA là người đề xuất ý tưởng này 12 sân vận động nào được sử dụng để tổ chức Euro 2020? 12 sân vận động được sử dụng để tổ chức Euro 2020 bao gồm: Sân vận động Wembley thuộc thành phố London, Anh với sức chứa lên đến 90.000 chỗ ngồi. Đây chính là nơi sẽ diễn ra hai trận bán và chung kết giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro 2020. Sân vận động Allianz Arena thuộc thành phố Munich, Đức. Sân có sức chứa 75.000 khán giả. Sân vận động Hampden Park thuộc Glasgow, Scotland. Sân có thể chứa hơn 52.000 chỗ ngồi. Sân vận động Puskas Ferenc thuộc Budapest, Hungary. Sân với sức chứa là 55.600 chỗ ngồi. Sân vận động New Zenit thuộc nước Nga. Đây cũng là nơi diễn ra World cup 2018. Sân vận động quốc gia Romania với sức chứa 55.600 chỗ ngồi. Sân vận động Mames Barria của Tây Ban Nha. Sân với 53.332 chỗ ngồi. Sân vận động Aviva thuộc Dublin, Ireland. Sân có tới 51.700 vị trí ngồi Sân vận động Olimpico thuộc Roma, Italy. Sân có sức chứa cực kỳ lớn, lên đến 72.698 chỗ ngồi. Đây cũng là nơi diễn ra trận đấu khai mạc VCK Euro 2020. Sân vận động Baki Olimpiya thuộc Azerbaijan. Sân vận động này có tới 68.700 chỗ ngồi, và được xây dựng theo tiêu chuẩn FIFA. Giải bóng đá Euro 2020 luôn là một giải đấu hấp dẫn và thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Đây cũng là một trong những giải đấu tạo nên các tên tuổi lớn của làng bóng đá như: Zinedine Zidane, Theodoros, Zagorakis, Xavi, Andres Iniesta, Antoine Griezmann, Michel Platini… Với một người đam mê bóng đá thì chắc chắn đây là một giải bóng không thể bỏ lỡ.
 11. Nếu bạn đã biết tới chơi xóc đĩa trực tuyến thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được cơ hội kiếm tiền từ trò chơi xóc đĩa ăn tiền trên mạng. Lý do bởi sự hấp dẫn, nhanh chóng và cách chơi cực đơn giản. Chỉ cần một chút tinh ý là có thể kiếm được tiền từ trò chơi này. Hãy cùng tìm hiểu xem xóc đĩa online là như thế nào nhé. Cách chơi xóc đĩa giỏi –kinh nghiệm đánh xanh chín Cách chơi xóc đĩa luôn thắng là gì vậy ? Các bạn đã từng tự hỏi tại sao cách đánh xóc đĩa của mình luôn thua? Tại sao có nhiều người thắng tiền cực lớn. Chắc hẳn là phải có cách chơi trò chơi xóc đĩa giỏi ? Có phải đánh xóc đĩa là đánh xanh chín hay có chiến thuật gì không? Trò chơi xóc đĩa online và chơi xóc dĩa ngoài đời thì cách chơi có gì khác biệt Nhiều người mới vào chơi, đánh rất ngẫu hứng, thích cửa nào đặt cửa đó. Và kết cục là cháy túi. Có người thì may mắn hơn, thấy thắng dễ dàng, chơi tiếp thắng nữa nhưng cuối cùng lại thua tổng thể. Nhiều người cho rằng do nhà cái lừa đảo. Thực tế là không phải. Do mọi thứ đều 50-50 thì khi đặt cược ngẫu hứng, không có phương pháp thì dính phải cây thua sẽ sinh ra tâm lý muốn gỡ. Rồi rơi vào vòng xoáy đánh như thiêu thân Ngoài ra rất nhiều người đánh kỉ luật hơn một chút nhưng, đánh theo kiểu gấp thếp. Cây sau gấp đôi cây trước. Cho đến lúc cháy túi thì mới nhận ra là vốn mình không đủ. Vậy người giỏi đánh Sóc đĩa thì sẽ như thế nào? Kinh nghiệm đánh xóc đĩa xanh chín Đánh xanh chín để dò cầu nghĩa là khi không có một quy luật nào ra cả. Lúc này việc phải làm là thiết lập mức cược nhỏ lại trong phạm vi cho phép. Ví dụ bạn có vốn 2 triệu, bạn đánh tất tay 500k hay 1 triệu 1 ván thì trượt 2 hoặc 3 ván thì cháy túi. Vậy bạn đặt cược lượng nhỏ, ít một 50k hoặc 100k một ván. Thua một vài ván cũng không ảnh hướng cho lắm. Bạn nên đợi khi thấy vào đúng cầu của mình thì tăng mức cược lên để thu hoạch, lượm tiền về. Bắt vị xóc đĩa kiểu xanh chín Chẵn: ứng với cả 4 mặt đồng xu là đỏ hoặc trắng. Hoặc 2 đỏ hai trắng Lẻ: ứng với cả kết quả là 1 mặt đỏ 3 mặt trắng hoặc ngược lại ba mặt đỏ với một mặt trắng Tài: 4 mặt đỏ hoặc 3 mặt đỏ 1 mặt trắng Xỉu: 4 mặt trắng hoặc 3 mặt trắng. Đặc biệt trong khi đặt thì cửa chẵn thì thường xanh chính đặt lót thêm hai cửa tứ trắng hoặc tứ đỏ. Bởi tỉ lệ ăn tứ là 1 ăn 12. Đã về tứ thì ăn cả chẵn do đó trúng ván này thì chỉ có ăn lồi mồm. Tương tự khi đánh lẻ thì có thể lót ba trắng hoặc ba đỏ tỉ lệ thấp hơn xíu 1 ăn 2.6 nhưng cũng đủ Chỉ tập trung cửa xóc đĩa chẵn lẻ Nếu đơn giản chỉ chọn một trong hai cửa chẵn hoặc lẻ thì xác suất trúng của bạn có khả năng là 50%. Nếu bạn chọn nhiều cửa để đặt thì theo luật xác suất thì xác suất sẽ giảm đi rất nhiều chứ không hề tăng lên như bạn nghĩ bởi các điều kiện phụ Ví dụ bạn cược thêm cửa tài 3 đỏ 1 trắng. Thực tế mỗi lần xóc có thể về theo các khả năng sau: 3 đỏ 1 trắng 4 đỏ 2 đỏ 2 trắng 3 trắng 1 đỏ 4 trắng Như vậy khả năng về đúng 3 đỏ 1 trắng sẽ là 1/5 =20% Vì lý do này, các cao thủ đánh xoc dia chỉ tập trung chọn cửa chẵn, lẻ hoặc tài xỉu để đánh mà thôi ấm rồi.
 12. Thông tin Tiểu sử cầu thủ Kylian Mbappé Kylian Mbappé sinh ngày 20 tháng 12 năm 1998 tại Pháp, cao 1.78 m, là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn từ Monaco tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup Mbappé sinh ra tại Bondy, một xã nằm về phía đông bắc Paris. Cha của anh, ông Wilfried, là huấn luyện viên bóng đá người Cameroon nhập cư, còn mẹ anh, bà Fayza, là một cựu vận động viên bóng ném người Algérie nhập cư. Mbappé bắt đầu tham gia đá bóng tại AS Bondy, một đội bóng địa phương nơi cha anh, ông Wilfried, là huấn luyện viên. Sau đó anh được chọn vào Clairefontaine - lò đào tạo nổi tiếng của bóng đá Pháp nơi sản sinh ra nhiều danh thủ. Lên tuổi 15, khi buộc phải rời Clairefontaine để vào môi trường chuyên nghiệp, Mbappé đã từ chối đề nghị của Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool và München để ghi danh vào đội trẻ của Monaco. Mbappé thi đấu cho Monaco Mbappé có trận đấu đầu tiên tại Ligue 1 vào ngày 2 tháng 12 năm 2015 trong trận hòa 1–1 với SM Caen, vào sân thay cho Fábio Coentrão ở phút 88, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Monaco ra sân trong một trận đấu chính thức ở tuổi 16 và 347 ngày, phá vỡ kỷ lục đã tồn tại 21 năm của Thierry Henry. Ngày 6 tháng 3 năm 2016, Mbappé ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp, theo đó anh sẽ gắn bó với Monaco đến tháng 6 năm 2019. Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Mbappé lập công trong trận thua 5-3 trước Manchester City tại lượt đi vòng 1/16 UEFA Champions League 2016-17, pha lập công đầu tiên của anh tại Champions League để trở thành cầu thủ Pháp trẻ thứ hai ghi bàn tại giải đấu này, chỉ thua kỷ lục của Karim Benzema. Ngày 5 tháng 3, cú đúp của anh vào lưới FC Nantes tại Ligue 1 giúp anh thiết lập thêm một thành tích cá nhân là cầu thủ trẻ nhất trong 30 năm qua đạt đến cột mốc 10 bàn tại giải đấu này. Trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League tái đấu Manchester City ngày 15 tháng 3, Mbappé là người ghi bàn mở tỉ số của trận đấu ở phút thứ 8 để mở màn cho cuộc lội ngược dòng 3-1 của Monaco trên sân Stade Louis II. Tổng tỉ số 6-6 sau hai lượt trận giúp Monaco đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương. Trong trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League gặp đội bóng Đức Borussia Dortmund, Mbappé có cú đúp ở các phút 19 và 79 để đem về thắng lợi 3-2 cho Monaco ngay trên đất Đức. Với hai bàn thắng ở trận này, Mbappe trở thành chân sút trẻ nhất lập cú đúp ở vòng knock-out Champions League. thi đấu cho tuyển quốc gia Mbappé là thành viên đội tuyển U-19 Pháp giành chức vô địch Giải bóng đá U-19 Châu Âu 2016, trong đó anh đã đóng góp năm bàn thắng. Mbappé được triệu tập vào Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2017 để chuẩn bị cho các trận đấu với Luxembourg và Tây Ban Nha. Việc được ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Luxembourg trong khuôn khổ bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho tuyển Pháp từ năm 1955 ở tuổi 18 và 95 ngày. Ngày 30 tháng 6 năm 2018, trong khuôn khổ vòng loại 1/8 vòng chung kết World Cup 2018, Pháp đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc mà trong đó, Mbappe là cái tên nổi bật nhất. Anh mang về quả đá phạt đền cho đội tuyển Pháp ở phút 13 và Antoine Griezmann đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Pháp. Nhưng họ mau chóng bị Argentina dẫn trước 2-1. Pháp chỉ gỡ được một bàn với pha lập công của hậu vệ Pavard. Nhưng khi tưởng chừng bế tắc, Mbappe đã xuất sắc ghi hai bàn thắng liên tiếp nhau trong 4 phút để ấn định chiến thắng 4 bàn cho đội tuyển Pháp trước Argentina, đồng thời tiễn nhà Đương kim Á quân về nước. Argentina sau đó có bàn thắng thứ ba nhờ pha lập công muộn phút 93 của Aguero. Pháp thắng chung cuộc 4-3 và tiến vào vòng tứ kết. 02/12/2015: Chơi trận ra mắt gặp Caen, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Monaco. 20/02/2015: Ghi bàn đầu tiên trong chiến thắng 3-1 trước Troyes, tiếp tục trở thành người trẻ nhất ghi bàn cho Monaco. 06/03/2016: Ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, có thời hạn 3 năm với Monaco. 24/07/2016: Ghi 5 bàn và giúp Pháp vô địch U19 châu Âu trên đất Đức. 14/12/2016: Lập hat-trick đầu tiên trong trận đại thắng Rennes 7-0 tại Cúp Liên đoàn Pháp. 21/02/2017: Có bàn đầu tiên tại Champions League ở trận gặp Man City tại vòng 1/8. 25/03/2017: Được HLV Deschamps gọi vào ĐT Pháp, ra mắt ở phút 78 trận gặp Luxembourg. 12/04/2017: Lập cú đúp vào lưới Dortmund, là cầu thủ trẻ nhất làm được điều này ở vòng knock-out Champions League. 19/04/2017: Là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 5 bàn ở Champions League. 09/05/2017: Chọc thủng lưới Juve để vượt qua Raul, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở bán kết Champions League. 17/05/2017: Vô địch Ligue 1, kết thúc giải đấu với 15 bàn và 11 kiến tạo sau 29 trận. Anh được xem là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay
 13. Chia sẻ cách chơi rồng hổ trăm trận trăm thắng Rồng hổ hay còn gọi là Dragon Tiger đang là tựa game đánh bài hấp dẫn, thu hút đông đảo người tham gia. Rồng hổ có độ phổ biến rộng rãi tại các sòng bài, casino trực tuyến hiện nay. Để tìm hiểu chi tiết về Rồng hổ là gì? Cách chơi rồng hổ như thế nào thì tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé. Đôi nét về game Rồng Hổ Rồng hổ là trò chơi đánh bài ăn tiền thật được xuất phát từ đất nước Campuchia. Ở trò chơi này, nhiệm vụ của bạn sẽ là quan sát và quyết định đặt tiền vào các cửa: hổ, rồng, hỏa. Trò chơi sử dụng bộ bài có 52 lá để chơi. Dealer sẽ sử dụng 6-8 bộ bài. Cửa bên nào có điểm số bài lớn hơn thì bên đó thắng. Nếu điểm rồng và hổ bằng nhau thì cửa hòa thắng. Có thể thấy game bài rồng hổ có cách chơi khá đơn giản. Người chơi không cần suy nghĩ hay tính toán nhiều. Tuy nhiên để giành chiến thắng, các bạn phải linh hoạt để đưa ra sự lựa chọn chính xác cho mình. Hướng dẫn cách chơi Rồng Hổ chi tiết nhất Tùy vào từng nhà cái và sảnh chơi sẽ dùng 6-8 bộ bài ở mỗi ván. Sau khi Dealer chia bài, bạn sẽ tiến hành đặt cược. Các cửa đặt cược trong trò chơi Dragon Tiger như sau: Cửa cược hổ / rồng. Cửa cược Hòa. Cửa cược Chẵn/ lẻ. Khi hoàn thành đặt cược, Dealer tiến hành chia 2 lá bài vào 2 cửa hổ và rồng. Tiếp đến là so điểm xem bên nào thắng. Nếu như bạn là người thắng cược thì sẽ nhận được tiền thưởng theo tỷ lệ mà nhà cái đưa ra. Cách tính điểm các lá bài được tính như sau: Các lá bài từ 2-10 sẽ tính theo số điểm tương ứng. Lá bài Át có số điểm thấp nhất là 1. Các lá bài J, Q, K được tính số điểm lần lượt là 11, 12, 13 điểm. Tỷ lệ trả thưởng cho cách chơi rồng hổ online được quy định như sau: Cửa rồng thắng có tỷ lệ ăn là 1:1. Cửa hổ thắng có tỷ lệ ăn là 1;1. Cửa hòa thắng có tỷ lệ ăn là 1:8. Tỷ lệ trả thưởng cho cách chơi rồng hổ online được quy định như sau: Cửa rồng thắng có tỷ lệ ăn là 1:1. Cửa hổ thắng có tỷ lệ ăn là 1;1. Cửa hòa thắng có tỷ lệ ăn là 1:8. Chia sẻ kinh nghiệm chơi Rồng Hổ Dưới đây là một số kinh nghiệm chơi rồng hổ chúng tôi tổng hợp từ các chuyên gia. Áp dụng các mẹo dưới đây sẽ giúp anh e tăng thêm khả năng đặt cược trúng hiệu quả. Cụ thể như sau: Người chơi nên cân nhắc đặt cược của rồng hoặc hổ. Hạn chế đặt vào cửa hòa. Bởi lẽ đối với game rồng hổ thì kết quả rơi vào cửa Hòa là 0.1%. Áp dụng phương pháp đặt cược 3 mặt. Cụ thể ván đầu bạn sẽ đặt rồng, ván thứ 2 cửa Hổ, ván thứ 3 cửa Hòa. Tiếp tục như vậy qua 3 cửa thì bạn sẽ chắc chắn thắng cược. Biết cách quản lý nguồn vốn tốt. Trước khi tham gia vào chơi thì bạn cần phải đưa ra cho mình kế hoạch về số tiền đặt cược vào những ván bài rõ ràng. Đây là mẹo chơi rồng hổ quan trọng trong việc thắng thua của ván bài. Anh em nên lưu ý khi chọn nhà cái uy tín, chất lượng đảm bảo và công khai minh bạch để chơi không bị tiền mất tật mang.
 14. Trong số các loại hình giải trí trực tuyến có thưởng, slot game được xem là trò chơi có tính thư giãn cao nhất. Bởi lẽ đây là trò chơi không có tính đối kháng. Người chơi chỉ việc nhấn nút khởi động vòng xoay và ngồi chờ vận may mỉm cười với mình. Với tính chất của trò chơi như thế rất phù hợp với những người bận rội và có nhu cầu thư giãn. Tại sao nên chọn win365 để tham gia Mặc dù chỉ là trò chơi đơn giản và được tham gia với mục đích giải trí thư giãn. Tuy nhiên, khi người chơi thắng vẫn có thể rút được tiền ra ngoài để tiêu sài cho mình. Điều này giúp cho nâng cao cảm xúc của trò chơi, khiến niềm vui trở lên lớn gấp bội. Tuy nhiên để đảm bảo niểm vui được duy trì mà không bị mất hứng thú do lỗi rít tiền gây ra, các bạn nên đến tham gia tại WIN365 để dảm bảo uy tín nhất. Không chỉ thời gian rút tiền nhanh chóng, các trò chơi tại win365 còn đảm bảo tuyệt đối về sự công bằng. Điều này được ,minh chứng bởi sự xác nhận của rất nhiều tổ chức quốc tế trên thế giới về cá cược. Do đó, khi tham gia, các bạn sẽ không lo lắng về việc nhà cái trục lợi lừa đảo khách hàng. Làm thế nào dễ dàng giành chiến thắng trong slot game Mặc dù là trò chơi có tính đỏ đen cao, tuy nhiên nếu như khôn khéo các bạn vẫn có thể tăng tỷ lệ thắng cược lên. Bởi lẽ bên cạnh những biểu tượng với tỷ lệ thưởng thông thường. Các trò chơi slot game tại win365 còn có những bonus game giúp khách hàng có nhiều cơ hội nhận thưởng nhiều hơn. Chính vì thế các bạn có thể nhân cơ hội này để đạt được nhiều tiền hơn nữa. Một số slot game còn có phần thưởng jackpot. Đây là phần thưởng được trích từ mỗi ván cược của khách hàng. Mặc dù mỗi ván, chỉ được trích một phần nhỏ để làm jackpot. Tuy nhiên, do số lượng người chơi đông đảo nên jacpot tại win365 cực kỳ lớn. Đây cũng là phần thưởng được mọi người nhắm tới. Vì chỉ có duy nhất 1 jackpot nên khả năng nhận được nó sẽ khá thấp. Tuy nhiên các bạn có thể lựa chọn thời điểm ít người tham gia để tăng cơ hội nhận được jackpot của mình hơn.
 15. Tham gia cá cược trực tuyến là một thú vui thời thượng hiện nay của rất nhiều người. Trong quá trình tham gia đặt cược rất nhiều nhà cái đã dành ra rất nhiều chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng. Đây là lợi thế lớn của khách hàng cũng là những niềm vui nhỏ của họ trong quá trình đặt cược. Tuy nhiên bên cạnh chương trình của nhà cái còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi đội lốt nhà cái của các đại lý cá cược. Những chương trình này tạo ra để lôi kéo và dụ dỗ khách hàng là chủ yếu. Khuyến mãi giả để dụ dỗ lôi kéo khách hàng Các đại lý cá cược rất cần khách hàng tham gia để đạt chỉ tiêu cũng như tăng thu nhập của họ. Đặc biệt đối với những khách hàng đam mê cá cược thì việc tạo lại tài khoản dưới đại lý sẽ giúp đại lý có rất nhiều tiền thu nhập. Nhờ vậy mà các đại lý tìm mọi mưu mô để tiến hành thu hút khách hàng. Bao gồm cả việc giả các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Các chương trình thường xuyên xảy ra là trường hợp tặng tiền chơi thử. Đây là phương pháp để những người chơi mới nhẹ dạ tạo tài khoản. Sau khi tạo thành công thì khuyến mãi cũng không nhận được. Trao khuyến mãi để lừa khách hàng vi phạm quy định Bên cạnh đó cũng có rất nhiều khách hàng dưới sự hướng dẫn của đại lý cá cược vẫn nhận được khuyến mãi thực sự. Tuy nhiên họ lại không hề biết rằng đã bị dụ dỗ và vô tình vi phạm quy định của nhà cái. Cụ thể đại lý sẽ chủ động liên hệ với những khách hàng đã từng có tài khoản cá cược tại trang mạng để dụ dỗ. Sau khi đã dụ dỗ thành công bằng những lời húa khuyến mãi cho khách. Bởi vì khách hàng thực sự yêu thích đặt cược nên các đại lý này không ngần ngại chi rất nhiều tiền để khách tạo lại tài khoản. Qua đó họ sẽ được nhận những lợi về sau. Tuy nhiên việc làm này đã đẩy rủi ro về phía khách hàng trước nguy cơ bị nhà cái cảnh báo vì vi phạm quy định. Đấy là các trường hợp điển hình thường xuyên xảy ra trên thị trường cá cược Việt Nam. Tuy nhiên cũng không thể vơ đũa cả nắm. Chắc chắn rằng có rất nhiều đại lý cá cược thực sự uy tín và có thể hỗ trợ khách hàng tham gia đặt cược hiệu quả hơn. Chính vì thế, bạn phải thật sự sáng suốt để lựa chọn chính xác cho quyết định tham gia giải trí trò chơi cá cược của mình. Và win365 là một nhà cái uy tín cho các bạn tham khảo!