• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

marketpro82

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About marketpro82

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tủ lạnh là món đồ gia dụng có độ bền cao, tuy nhiên, không phải vì vậy mà nó sẽ không gặp sự cố trong quá trình sử dụng. Với những lỗi nhỏ của tủ lạnh, bạn có thể tự tay sửa tủ lạnh tại Hoàng Mai được mà không cần phải tốn thêm chi phí cho việc gọi thợ đến sửa với các mẹo sau.Đèn không sángNếu bạn không thấy đèn tủ lạnh sáng hay không nghe thấy âm thanh gì khi mở tủ lạnh ra thì nguyên nhân đầu tiên cần nghĩ đến chính là lỏng ổ cắm điện. Lúc này cần kiểm tra thấy ổ cắm điện, nếu thấy phích điện đã được cắm chặt mà đèn vẫn chưa sáng thì có thể do lỗi cầu chì hoặc cầu dao trong nhà bạn. Ngoài ra, cũng cần kiểm tra đường dây điện xem có bị hở hay đứt không.Nếu những nguyên nhân trên đều không phải thì lúc này nên gọi thợ đến sửa hoặc liên hệ bảo hành.Đèn sáng nhưng tủ lạnh không chạyLỗi này có vẻ phức tạp hơn lỗi trên, gặp lỗi này thì bạn cần kiểm tra và làm sạch những cuộn dây dàn ngưng phía sau hoặc phía dưới tủ lạnh. Nếu vẫn không thay đổi gì thì có lẽ là lỗi do hỏng rơ le máy nén, bộ đếm thời gian rã đông hoặc bộ điều chỉnh nhiệt độ. Đây là những lỗi khá phức tạp nên bạn cần người có chuyên môn để giúp.Miếng đệm cửa không chặtMiếng đệm cửa phải chặt để giữ được hơi lạnh bên trong, nếu không hơi lạnh thoát ra ngoài gây lãng phí năng lượng. Nếu miếng đệm này không chặt thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc giữ lạnh thực phẩm bên trong dẫn đến đồ ăn bị hư hỏng. Vì thế, bạn cần thường xuyên kiểm tra độ hút của miếng đệm này bằng cách dùng một tờ giấy giữa cánh cửa và tủ lạnh. Nếu bạn rút tờ giấy ra mà thấy lỏng lẻo thì miếng đệm đang có vấn đề. Lúc này cần thay miếng đệm mới.Tủ lạnh chạy liên tụcNếu một chiếc tủ lạnh chạy liên tục mà không nghỉ là do lớp băng tuyết quá dày. Lúc này, bạn nên lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, đồng thời mở cửa tủ một lúc để tuyết tan chảy. Bạn có thể tận dụng lúc này để vệ sinh tủ lạnh luôn. Ngoài ra, vấn đề hỏng miếng đệm cũng có thể là nguyên nhân làm cho máy chạy liên tục.Tủ lạnh kêu toNếu tủ lạnh nhà bạn gây ra tiếng ồn to hơn bình thường thì chứng tỏ tủ lạnh đang có vấn đề. Trước hết, bạn nên lắc nhẹ tủ lạnh, máy đặt không cân bằng là nguyên nhân gây ra tiếng ồn nên bạn cần chỉnh lại chân đế để cân bằng lại tủ. Nếu tiếng ồn vẫn không hề giảm, nguyên nhân có thể là do trục trặc ở quạt dàn ngưng hoặc quạt bay hơi. Đây là những lỗi khó nên bạn cần phải gọi thợ đến sửa.Chỉ cần biết một vài mẹo nhỏ, bạn đã có thể khắc phục được sự cố cho tủ lạnh nhà mình mà không cần gọi thợ. Hãy chia sẻ thêm những lỗi tủ lạnh mà bạn thường gặp để mọi người cùng đưa ra cách giải quyết.xem thêm; sửa điều hòa tại Hà Đông
 2. Sửa chữa cửa cuốn tại Bắc Từ Liêm luôn mong muốn giúp Quý khách hàng có thể khắc phục những sự cố gặp phải của cửa cuốn trong quá trình sử dụng một cách nhanh chóng, hiệu quả với mức giá hợp lý nhất. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về loại hình dịch vụ qua bài viết dưới đây nhé!Dịch vụ sửa chữa cửa cuốn tại Bắc Từ LiêmDịch vụ sửa cửa cuốn tại Bắc Từ Liêm bao gồm các loại hình dịch vụ sau:Bảo trì các loại cửa cuốn công nghệ Úc của Austdoor, Smartdoor, Newdoor … Cửa cuốn nhôm, cửa cuốn bằng motor hay kéo tay bị hư hỏng.Sửa chữa, bảo trì các loại cửa cuốn nhôm hai lớp, cửa cuốn nhôm cao cấp,cửa cuốn công nghệ Đức, cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn khe thoáng.Tiến hành sửa chữa các loại motor cửa cuốn, remote, bộ thu remote, motor cửa cổng, cửa tự động.Những lỗi cơ bản khi sửa chữa cửa cuốnSửa các lỗi về điều khiển cửa cuốn từ xa bị hỏng, cửa tự động chạy hay chập pin…Bộ điều khiển có nhận tín hiệu hoạt động nhưng cửa cuốn không chạy.Cửa cuốn không tự động đảo chiều, tự dừng khi vận hành đóng mở gặp vật cản.Lá của cửa cuốn bị xô lệch, lên, xuống không đồng đều.Khi đóng cửa cuốn, cửa chỉ đi xuống từng đoạn và phải nhấn nút liên tục để đóng cửa xuống.Motor cửa cuốn bị trượt hành trình, có khi chạy quá lên, xuống hay motor có hoạt động nhưng cửa lại không chạy.Lỗi cửa cuốn bị bung ra khỏi ray trục quấn hay xổ lô cuốn.Lỗi cửa tự động mở lên khi đã đóng cửa kín xuống.Lỗi cửa bị kêu to khó chịu khi vận hành cửa đóng mở lên xuống.Khi bị mất chìa khóa, đổi lại mã cửa hay làm mới tay điều khiển cửa mới.Lỗi cửa cuốn bị mất điện không mở được, bộ lưu điện bị hỏng.Cửa chỉ chạy được công tắc tường.Giá của dịch vụ sửa chữa cửa cuốn tại Bắc Từ LiêmMức giá của dịch vụ sửa chữa cửa cuốn cụ thể bao nhiêu sẽ có sự phụ vào rất nhiều yếu tố. Nếu như cửa cuốn của Quý khách hàng hỏng nặng cần thay thế phụ tùng thì chi phí sẽ cao hơn so với các lỗi về điều khiển thông thường.Chính vì vậy mà để có báo giá tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp, và có thể mô tả chi tiết các lỗi cửa cuốn để chúng tôi định hình mức độ hư hỏng và báo giá chuẩn xác nhất.xem thêm: bảo dưỡng cửa cuốn
 3. Gói cước HEY90 Vinaphone là một trong những giải pháp tối ưu mà nhà mạng cung cấp nhằm giải quyết vấn đề sử dụng các phút gọi và data thường xuyên của Quý khách.Chỉ với 90.000 đồng đăng ký gói, Quý khách sẽ có đến 1000 phút gọi nội mạng, 20 phút gọi ngoại mạng và 7 GB data tốc độ cao để sử dụng trong 1 tháng. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về cách thức đăng ký gói cước này nhé!cách đăng ký mạng vina gói cước HEY90 Vinaphone cực dễĐể đăng ký gói cước HEY90 Vinaphone, Quý khách chỉ cần dành một chút thời gian để soạn tin nhắn theo cú pháp sau đây:DATA HEY90 gửi 1543Trong đó: DATA là cú pháp đăng ký, HEY90 là tên gói cước, 1543 là đầu số đăng ký dịch vụ Vinaphone. Cước gửi SMS: Miễn phí.Các lưu ý cần biết khi đăng ký gói HEY90 VinaphoneGói cước HEY90 Vinaphone có tính năng tự động gia hạn khi hết chu kỳ. Vì vậy, tài khoản chính của Quý khách cần có số dư tối thiểu là 90.000đ tại thời điểm gói cước gia hạn để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.Với các phút gọi và data ưu đãi, Quý khách vui lòng sử dụng trong chu kỳ của gói do các ưu đãi sẽ không được cộng dồn sang chu kỳ kế tiếp.Để kiểm tra dung lượng còn lại của gói cước, Quý khách vui lòng soạn tin: Tracuu HEY90 gửi 900.Nếu không còn nhu cầu sử dụng gói cước nữa, Quý khách hủy gói theo cú pháp: HUY HEY90 gửi 900.Nếu Quý khách có nhu cầu tìm kiếm một gói cước giúp tiết kiệm chi phí liên lạc và data truy cập mạng, đừng bỏ lỡ gói cước HEY90 vô cùng ưu đãi này nhé!xem thêm: đăng ký 3g vinaphone 1 ngày
 4. Câu hỏi này tôi được rất nhiều khách hàng hỏi khi tư vấn, vì sao lai vậy?. Chắc chắn phải có lý do gì đó khách hàng mới hỏi đúng không ạ?Theo tôi thì có một số lý do sau đây:Sợ không an toànVận chuyển ít ngườiKhông gian hẹpCửa cabin nhỏ, ra vào khó khănMuốn tải thêm đồ đạc lên xuống bất tiệnVà còn nhiều lý do khác nữa.Tôi nói như này, khi mà bạn chọn lắp đặt thang máy gia đình loại nhỏ cho nhà của mình, thì bạn cần xác định lai nhu cầu sử dụng, số thành viên trong gia đình, kích thước khu vực bạn lắp đặt thang máy. Nếu bạn xác định rõ ràng rồi thì những lo lắng bên trên không phải là vấn đề nữa.Hay nếu bạn là chủ khách sạn mini thì nên tính toán lượt tải khách của 1 lần là bao nhiêu?. Theo tôi thì không nhiều vì khách sạn mini thì thường là phòng đơn và 2 giường, số người tải nhiều cũng 6 người. Nên việc lắp đặt thang máy loại nhỏ là không vấn đề gì.Với những gợi ý trên chắc bạn cũng nắm rõ có nên lắp đặt thang máy gia đình loại nhỏ hay không rồi phải không nè. Tiếp theo ta tìm hiểu về giá nhé.
 5. Khi chuẩn bị xây nhà và có ý định lắp đặt thang máy Mitsubishi thì một trong những điểm quan trọng là chủ đầu tư phải nắm được kích thước thang máy gia đình Mitsubishi là bao nhiêu từ đó cung cấp cho đơn vị thiết kế để họ hoàn thiện bản vẽ thi công sau này.Thương hiệu thang máy Mitsubishi là một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, được nhiều nhà thầu và chủ nhà tin dùng.Bản chất đây là loại thang mà phần cơ khí như khung cabin, vách cabin được sản xuất tại Việt Nam (chính vì thế có thể thay đổi được kích thước) còn các thiết bị chính như máy kéo, điều khiển thì dùng của Mitsubishi.Chính vì thế chất lượng vẫn đảm bảo mà giá thang lại cực kỳ hợp lý.Như đã nói thì ưu điểm của loại thang liên doanh so với dòng nhập khẩu là:Kích thước linh hoạtGiá thành rẻCó thể lắp được cho nhà từ 10 tầng trở xuốngTốc độ caoĐể được tư vấn lựa chọn kích thước phù hợp với nhu cầu cũng như mặt bằng xây dựng cụ thể của mỗi nhà,
 6. Khi giới thiệu doanh nghiệp và các mặt hàng bằng các phương thức như poster, tờ rơi, văn bản trên các mặt báo không hiệu quả, hãy đến với dịch vụ làm phim giới thiệu doanh nghiệp để thay đổi số phận.Từ xưa, mục đích của quảng cáo chính là thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng, để tăng số lượng và kích thích bán hàng. Khi giới thiệu và quảng cáo doanh nghiệp cũng vậy, không gì ngoài mục đích tăng lợi nhuận và kết nối với người tiêu dùng.Với bước ngoặt lịch sử 10 giây của hãng đồng hồ Bulova quảng cáo bằng phim năm 1941 đã khởi đầu cho một hình thức mới có tinh đột phá lớn trong ngành Marketing. Cho đến nay sự tồn tại và phát triển không ngừng của hình thức quay phim quảng cáo, giới thiệu doanh nghiệp càng cho thấy sự thăng hoa trong marketing đã nâng lên thành nghệ thuật. Những lợi ích thu lại từ dịch vụ làm phim giới thiệu doanh nghiệp làm cho các nhà kinh doanh không thể chối từ hình thức này.Với tỷ lệ 2/3 số lượng các doanh nghiệp, công ty trên khắp thế giới sử dụng hình thức này cho sự phát triển cho doanh nghiệp của mình bên cạnh các hình thức khác.Hiệu quả của quay phim jav download quảng cáo kết hợp chiến lược truyền thông đúng cách có thể mang đến lợi nhuận tăng trên 200% trong vòng 1 tháng.Giống như đại đa số các dịch vụ khác, dịch vụ làm phim jav stream giới thiệu doanh nghiệp lấy tiêu chí phục vụ khách hàng để thu về lợi nhuận. Lấy lợi ích của khách hàng đặt lên hàng đầu, phục vụ nhu cầu, yêu cầu của người sử dụng là nền tảng phát triển của dịch vụ này.Dịch vụ làm phim giới thiệu cung cấp:Ý tưởng sáng tạo, kịch bản chuyên nghiệp, logic, cặn kẽ.Có đội ngũ khảo sát, quay phim, có đạo diễn, MC, có người đọc lời bình, dựng cảnh…v.vCó đội ngũ chuyên viên sử dụng kỹ thuật kỹ sảo hiện đại và năng động.Thái độ phục vụ tốt, chất lượng sản phẩm cao vì có sự chuyên biệt hóa từng bộ phận tạo sự chuyên sâu về từng bước.Dịch vụ sản xuất phim quảng cáo xuất hiện từ những năm 90, với các thiết bị cơ học, vi tính đầu tiên. Đến nay những máy móc công cụ đó đã được cải tiến và thay thế tạo bước tiến mới trong thời kỳ kinh tế thị trường, giao lưu hòa nhập như hiện nay. Dịch vụ làm phim giới thiệu doanh nghiệp được các hãng lớn sử dụng rất thường xuyên và khai thác triệt để như Coca-Cola, Pessi, Uniliver, honda, Vinamilk,…v.v
 7. Phóng sự, phóng sự ngắn truyền hình là thể loại mũi nhọn được sử dụng phổ biến trong các chương trình Thời sự của các Đài truyền hình. Dù được sử dụng nhiều song mỗi phóng viên có cách hiểu khác nhau, thậm chí còn khá lúng túng vì thiếu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng thực hiện thể loại này. Vì vậy, bằng kinh nghiệm, cũng như tổng hợp các ý kiến của đồng nghiệp và tham khảo một số tài liệu liên quan, tôi xin được đóng góp một vài ý kiến làm thế nào để có được một phóng sự ngắn truyền hình tốt.1. Cần có đề tài và xử lý đề tàiPhóng sự ngắn truyền hình cần phải có đề tài, đề tài bắt nguồn từ hiện thực đời sống, phản ánh một mâu thuẫn trong thực tế. Mâu thuẫn ấy chính là tính “có vấn đề ” của phóng sự. Mâu thuẫn chính là yếu tố đầu tiên cần có của một phóng sự. Những free jav streaming tốt thường là những phóng sự phản ánh về một mâu thuẫn nào đó. Ví dụ: Những hạn chế khi thực hiện Quy định cân tải trọng xe liên quan đến sản xuất, vận tải hàng hóa nông lâm sản. Nói về nhiều doanh nghiệp thu mua chế biến sắn khô ở Văn Yên có nguy cơ bị thua lỗ vì không vận chuyển được sắn đi tiêu thụ.2. Cách đặt tên phóng sự ngắn truyền hìnhCó nhiều cách đặt tên, những phải khơi gợi sự tò mò của khán giả đối với phóng sự, thu hút sự quan tâm ngay từ đầu. VD: 1.000 ngày mượn hội trường thôn chữa bệnh cho dân; Người lính già dưới chân núi Voi, Sự học vùng cao; Chè bẩn; gỗ đắng; Bữa ăn học sinh vùng cao cũng bị đánh thuế…3. Kết cấu và thời lượng phóng sự ngắn truyền hình+ Thông thường, một phóng sự ngắn truyền hình trung bình có thời lượng khoảng 3 đến 5 phút.+ Kết cấu phóng sự ngắn thông thường gồm 3 phần:- Phần (1): Phần mở đầu, nêu thực trạng vấn đề mà phóng sự phản ánh, đôi khi là hiện trạng, hiện tượng tự nhiên, xã hội mà phóng sự đề cập đến. Ví dụ cảnh dột nát của một phòng học, gây khó khăn cho học sinh khi ngồi trong lớp, rồi sau đó phỏng vấn nhân vật từ 1 đến 2 nhân vật- Phần (2): Là phần đi tìm nguyên nhân của thực trạng vấn đề, cung cấp những thông tin nền đề cung cấp cho khán giả hiểu rõ hơn về thực trạng ở phần đầu nêu ra. Kết hợp giữa lời bình cũng có các ý kiến phỏng vấn nhân chứng, có thể ghép các phỏng vấn đối nghịch nhau, giữa người có liên quan trực tiếp hay gián tiếp; nhận định nguyên nhân sự việc, tạo ra sự mâu thuẫn. Tìm hiểu nguyên nhân là gì? Do thiếu vốn, doanh nghiệp xây dựng không đủ khả năng thi công..- Phần (3): Phần kết phóng sự, luôn phải có một thông điệp theo hướng mở, hoặc đóng, gợi ra những suy nghĩ, hoặc liên hệ với những nơi khác, dự đoán tình hình…4. Khởi đầu phóng sự ngắn+ Để bắt đầu câu chuyện cho phóng sự mỗi phóng viên cần có tính sáng tạo, sự linh hoạt, nhạy bén trong cách thể hiện. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, ngay phần đầu của phóng sự; phóng viên sẽ tìm ra chi tiết nào quan trọng nhất để đề cập. Muốn có chi tiết hay phóng viên cần quan sát kỹ khi tác nghiệp, hỏi chuyện cũng là cách phát hiện ra những chi tiết hay để khai thác cho phần mở đầu có ấn tượng.
 8. BMW 5 Series 2021 vừa ra mắt với hàng loạt nâng cấp đáng giá vào tháng trước và phiên bản hiệu suất cao M5 tiếp tục được trình làng.Để nâng cấp phần ngoại thất, BMW M5 2021 trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận lớn hơn, cản trước và cản sau được làm lại, khiến chiếc sedan có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn. Lưới tản nhiệt còn được mở rộng xuống phía dưới gần cản trước và được mạ chrome. Tuy nhiên, chi tiết này không quá khổ như trên mẫu BMW 4 Series 2021.Các khe hút gió lớn hơn được đặt ở hai bên của cản trước, trong khi đèn pha LED mỏng hơn, được thiết kế lại mang đến cho M5 cái nhìn hiện đại hơn. Một cản sau và bộ khuếch tán phía sau và đèn hậu hình chữ L mới làm nổi bật những thay đổi thiết kế phía sau.Mẫu xe hiệu suất cao M5 Competition sẽ được sơn đen lưới tản nhiệt hình quả thận, trần xe, la zăng, gương chiếu hậu, cánh lướt gió phía sau, ốp cản sau và logo. Trong khi đó, hệ thống 4 ống xả đặt cân đối lại mạ chrome. Các màu ngoại thất mới của mẫu BMW Phú Mỹ Hưng M5 2021 bao gồm xám Brands Hatch Grey Metallic, đỏ Motegi Red Metallic và xanh Tanzanite Blue II Metallic.Giống như BMW 5 Series tiêu chuẩn, nội thất của M5 2021 được nâng cấp với màn hình hiển thị kĩ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch có điều hướng, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đây là bản nâng cấp đáng hoan nghênh so với màn hình 10,25 inch trong phiên bản trước.Ghế bọc da Merino Leather được là trang bị tiêu chuẩn kèm tuỳ chọn màu trắng Silverstone, nâu Aragon Brown hoặc đen. Ngoài ra, nội thất có tuỳ chọn cao cấp hơn Full Merino Leather hoặc Personal Full Merino Leather. Nội thất được trang trí theo phong cách Aluminum Carbon Structure với viền nhôm Dark Architecture và các tùy chọn trang trí Fineline Ridge Wood tiêu chuẩn. Các lựa chọn trang trí tùy chọn bao gồm gỗ màu Piano Black và Plum Brown Wood. Dưới mui xe, BMW M5 2021 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.4L sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm với M5 tiêu chuẩn và 617 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm trên M5 Competition. Cả hai mô hình sẽ đứng đầu với mức giới hạn 249 km/h hoặc 305 km/h điện tử đi kèm hệ thống lái M Drivers Package.Xe trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive thông qua hộp số tự động 8 cấp, ngoài ra xe có thể chuyển sang chế độ dẫn động cầu sau, khi đó sẽ vô hiệu hoá hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử. La zăng 19 inch là trang bị tiêu chuẩn trên M5 trong khi bản Competition sẽ là la zăng 20 inch.Cũng như M8, M5 cũng có thể cài đặt chế độ M bằng 1 nút bấm duy nhất thay thế cho các nút riêng lẻ trước đây điều khiển từ động cơ, khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái và hệ thống xDrive.Hỗ trợ lái xe tiêu chuẩn bao gồm cảnh báo chệch làn đường với tay lái, va chạm trực diện và cảnh báo người đi bộ với chức năng phanh, phát hiện điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo sắp va chạm phía sau, đèn pha tự động và thông tin giới hạn tốc độ. Gói hỗ trợ lái xe chuyên nghiệp tùy chọn cũng có thể được trang bị, có thêm chức năng kiểm soát hành trình chủ động với dừng và đi, hỗ trợ kẹt xe tự động cấp độ 2 cho đường cao tốc hạn chế, hỗ trợ giữ làn đường kèm tránh va chạm bên hông, cảnh báo giao thông phía trước và hỗ trợ dừng khẩn cấp.BMW M5 2021 sẽ đến các đại lý Mỹ vào tháng 8 này. Giá khởi điểm ở mức 103.500 đô la cho M5 Sedan và 111.100 đô la cho M5 Competition không bao gồm phí vận chuyển 995 đô la. xem thêm: BMW X6
 9. Danh sách những thương hiệu hạng sang bán chạy nhất năm 2020 tại Mỹ tiếp tục là sự thống trị của thương hiệu Đức; trong khi đó, hãng xe Nhật hiện đã vươn lên vị trí thứ 2.Năm 2020 đã kết thúc, số liệu bán hàng trong quý 4 và cả năm của các thương hiệu đã công khai. Top 10 xe bán chạy nhất nước Mỹ vừa công bố cách đây không lâu và sẽ đến các thương hiệu cao cấp hơn - bảng xếp hạng các thương hiệu hạng sang bán chạy nhất năm 2020.Một lần nữa, BMW Phú Mỹ Hưng tiếp tục giữ vững vị trí thương hiệu xe sang phổ biến nhất nước Mỹ với doanh số 278.732 xe bán ra trong năm 2020. Riêng doanh số của dòng X3 đạt 59.941 xe. Tuy nhiên, so với năm 2019, doanh số của BMW đã sụt giảm 17,5%. Đối thủ đồng hương - Mercedes-Benz có mức sụt giảm thấp hơn, chỉ 13% so với năm 2019. Tuy nhiên, tổng doanh số năm 2020 của Mercedes-Benz chỉ là 274.916 xe, không đủ để đánh bại BMW.Dòng xe SUV bán chạy nhất trong số các sản phẩm của Mercedes; trong đó, GLC-Class đạt doanh số cao nhất với 52.626 xe bán ra. Lưu ý rằng, tổng doanh số của Mercedes không bao gồm Sprinter, loại xe thường được bán dưới dạng xe thương mại.Thương hiệu hạng sang bán chạy thứ 2 tại Mỹ năm 2020 thuộc về Lexus. Hãng xe Nhật có doanh số 275.041 xe bán ra trong năm qua, chỉ nhỉnh hơn Mercedes 125 xe. So với năm 2019, doanh số năm 2020 của Lexus sụt giảm 7,7%. Lexus RX là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu này, đạt 101.059 xe trong năm 2020.Nhìn chung, tổng doanh số của cả phân khúc hạng sang trong năm qua sụt giảm mạnh. Audi kết thúc năm với 186.620 xe bán ra, đứng vị trí thứ 4. Tiếp theo là Cadillac với doanh số 129.495 xe, lọt vào top 5.Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Volvo với doanh số 110.129 xe; Lincoln bán được 105.410 xe; Infiniti bán được 79.502 xe và Porsche bán được 57.924 xe.Trong tất cả các thương hiệu kể trên, Volvo hoàn toàn khác biệt khi có tăng trưởng dương 1,8% trong năm 2020.Ngoài ra, Tesla không báo cáo doanh số bán hàng tại Mỹ và bảng xếp hạng này không bao gồm Rolls-Royce hay Lamborghini.xem thêm: BMW X6
 10. Chỉ có 600 chiếc BMW X7 Dark Shadow Edition 2021 có mặt trên toàn thế giới, trong đó thị trường Mỹ chiếm 75 xe.Thời gian gần đây các hãng xe thường xuyên cho ra mắt các phiên bản "bóng đêm" của những dòng xe quen thuộc như một cách chiều lòng khách hàng. Các phiên bản này thường có màu tối, đem lại cảm giác khác biệt và sang trọng hơn.Hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản X7 Dark Shadow Edition 2021 với số lượng giới hạn 600 xe, trong đó có 75 chiếc phân phối tại thị trường Mỹ.Phiên bản này sở hữu lớp sơn BMW Individual Frozen Arctic Grey đặc biệt. Một số chi tiết như cửa sổ xe, cột B và C, cụm gương chiếu hậu, giá nóc, viền khe hút gió và lưới tản nhiệt hình quả thận được sơn đen bóng.Cụm ống xả M Sport phía sau cũng được sơn đen. Mẫu crossover được trang bị bộ mâm 22 inch cùng tông đen kết hợp với lốp run-flat hiệu suất cao.Bước vào khoang cabin, BMW X7 Dark Shadow Edition 2021 sử dụng bọc da Merino, pha trộn giữa tông màu Night Blue và Black. Phần mái xe được bọc da Night Blue Alcantara cùng màu với da Nappa ở bảng điều khiển. Trong khi đó, phía dưới bảng điều khiển và ghế trước là da Merino đen.Các gói trang bị tiêu chuẩn trên X7 Dark Shadow Edition 2021 gồm gói hỗ trợ lái xe Driving Assistance, Cold Weather thêm tính năng sưởi, Luxury Seating với ghế ngồi sang trọng, tiện nghi và gói Executive.Tùy chọn duy nhất cho Shadow Edition là 2 ghế đơn cho hàng ghế thứ 2 hoặc 1 băng ghế dành cho 3 người.BMW X7 Dark Shadow Edition 2021 được phát triển từ phiên bản X7 M50i. Do đó, xe sử dụng động cơ V8 tăng áp kép N63 4.4L cho công suất 523 mã lực và mô men xoắn cực đại 750 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp với dẫn động AWD.X7 Dark Shadow Edition có giá khởi điểm từ 19.495 USD. Khoảng tháng 8/2020, xe sẽ đến các thị trường khác ngoài Hoa Kỳ.Xem thêm: BMW Phú Mỹ Hưng
 11. Khi bắt tay vào việc tổ chức tiệc tại nhà thì đã tạo ra không ít những khó khăn và áp lực cho gia chủ. Hiện nay có dịch vụ nấu tiệc tại nhà mà bạn có thể lựa chọn để có thể giảm bớt được những áp lực cho mình. Vì vậy để có một buổi tiệc thành công thì bạn cần phải có những quyết định và sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Dưới đây Familk xin giới thiệu qua về dịch vụ đặt tiệc tại nhà để khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn để có một buổi tiệc hoàn hảo và ấn tượng hơn..Dịch vụ nấu tiệc tại nhà đang là xu hướng chungDịch vụ nấu tiệc tại nhà đang ngày càng hấp dẫn và được quan tâm bởi các bà, các mẹ. Ưu điểm mà dịch vụ này mang lại đó là không chỉ tạo không khí ấm cúng thân mật trong gia đình mà lại còn tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Tuy nhiên, việc đặt nấu tiệc tại nhà ở đâu ngon cũng là một trong số những quan tâm, lo lắng của các vị nội trợ. Để giúp các bà, các mẹ chọn lựa được nơi đặt tiệc ưng ý, xin giới thiệu một số đặc điểm và địa chỉ đặt nấu tiệc tại nhà ở đâu ngon phù hợp với các bạn.Đầu tiên nói đến dịch vụ nấu tiệc tại nhà là nghĩ ngay đến sự tiện lợi mà nó mang lại. Đa số các dịch vụ đều nhận nấu từ số lượng nhỏ, chỉ từ 1-2 bàn đối với nhóm nấu ăn và cá nhân, từ 3-4 bàn đối với nhà hàng. Nhìn chung, công việc đặt tiệc khá nhanh gọn, khách hàng chỉ cần đặt trước từ 3-7 ngày và cọc khoảng 50% giá tiền của tiệc định đặt. Và càng tiện lợi hơn khi bạn không phải mất công dọn dẹp hay rửa những vật dụng đã được dùng mà khi tan tiệc, nhân viên nhà hàng sẽ thu dọn chén đĩa, bàn ghế. Chính vì những tiện lợi mà nó mang lại vì vậy mà dịch vụ nấu tiệc tại nhà hiện ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và việc chọn lựa nơi đặt nấu tiệc tại nhà ở đâu ngon luôn là mối quan tâm hàng đầu của các vị khách.Ưu điểm của dịch vụ nấu tiệc tại nhàTrong khi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn thì lựa chọn các gói dịch vụ nấu tiệc tại nhà đang là giải pháp hữu ích nhất dành cho rất nhiều bà nội trợ. Khi chọn đặt tiệc giá rẻ tại nhà, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau:- Không tốn thời gian chuẩn bị dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu nấu nướng, chưa kể đến việc còn phải tự thuê bàn ghế, chén đĩa và người phục vụ…- Đươc đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chuẩn bị từ A-Z.- Bạn không phải “vắt óc” để nghĩ thực đơn cho bữa tiệc của gia đình mình. Thay vào đó, một danh sách dài các món ăn trong thực đơn đặt tiệc tại nhà ở cơ sở mà bạn chọn sẽ để bạn tha hồ lựa chọn món ăn yêu thích cho các thành viên trong bữa tiệc.- Quy trình nhận đặt tiệc tại nhà trọn gói giá rẻ, bạn sẽ không phải động tay động chân vào bất cư công đoạn nào mà vẫn có thể được thưởng thức một bữa tiệc hoành tráng, món ăn thơm ngon được bày trì đẹp mắt.- Đặc biệt, đặt tiệc tại nhà giá rẻ còn giúp bạn tiết kiệm được tối đa chi phí cho việc chuẩn bị bữa tiệc của mình.Những lưu ý khi chọn nơi có dịch vụ nấu tiệc tại nhà-Bạn nên chủ động kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến thực đơn đặt tiệc tại nhà.- Chọn cơ sở nhận đặt tiệc tại nhà uy tín, chất lượng với cơ sở vật chất nấu nướng đầy đủ hiện đại. Bên cạnh đó, cần đảm bảo nhà hàng nhận đặt tiệc tại nhà này sử dụng nguồn nguyên liệu tươi ngon và sạch nhất.- Thực đơn nhận đặt tiệc tại nhà ở nơi bạn chọn phải phong phú, đa dạng với đầy đủ các món từ khai vị, món chính cho đến món tráng miệng.- Lựa chọn nơi đặt tiệc tại nhà giá rẻ được nhiều người tin dùng. Bằng cách bạn có thể lên trang website hoặc các trang mạng xã hội của cơ sở đặt tiệc để tìm hiểu thông tin và đánh giá khách quan của người dùng.xem thêm; món ngon đãi tiệc
 12. Tiệc Finger Food - 1 hình thức tiệc hơi được ưa chuộng trên thế giới nay đã ko còn xa lạ gì với người Việt. Còn được biết tới sở hữu các tên tương đối độc đáo: “Tiệc ăn bốc”, finger food là toàn cầu của những món khai vị nhỏ gọn và với thể thưởng thức bằng tay.Vậy những loại bánh nào thường dùng trong tiệc Fingerfood?- Canapé - Bánh mì sandwich miniSandwich được cắt thành phổ biến hình thù khác nhau, phong cách và mang kích thước nhỏ gọn, sau chậm tiến độ được cho patê, phô mai, giết thịt nguội, trứng cá, gan, ngỗng, bơ... Lên trên. Trang hoàng thêm sốt đặc hoặc salad,... Canapé mang vị mặn vừa phải hài hòa có vị cay đủ độ, khiến vị giác của thực khách được kích thích. Đây là một món ăn rất thú vị thường thấy trong những buổi tiệc finger food.- Vol-au-ventĐây là món bánh khai vị nổi danh mang lớp vỏ giòn rụm, lớp nhân phong phú ( có thể ngọt hoặc mặn tùy ý.- Egg tartgiả dụ người nào là giáo đồ của những cái bánh mang lớp sốt trứng béo ngậy và thơm phức thì Egg tart có lẽ không còn xa lạ gì nữa. Bánh có size nhỏ gọn, tiện lợi cho 1 lần ăn. Vỏ bánh mặn nhẹ, giòn bên ngoài và mềm dai bên trong. Phần giữa bánh là lớp sốt kem trong khoảng trứng và sữa tươi béo ngọt vừa miệng và vực dậy vị giác.- Bông lan trứng muốidòng bánh “thần thánh” này đã làm không ít người “xao xuyến” nhờ lớp bông lan mềm mịn hòa quyện có vị trứng muối đặm đà, chà bông và phô mai béo ngậy. Trong các buổi finger food, bông lan trứng muối được tiêu dùng hơi nhiều nhờ thế mạnh nhỏ gọn và hương vị quyến rũ.xem thêm: tiệc teabreak
 13. Bạn có thể tìm kiếm hàng trăm địa chỉ sửa chữa tivi tại Hà Nội trên google, làm sao bạn có thể chọn ra thợ sửa tivi tốt nhất giữa mê hồn trận với những lời quảng cáo có cánh. Để có câu trả lời bài viết này sẽ cho bạn biết nên gọi sửa tivi ở đâu tốt nhất tại Hà Nội.Tivi là thiết bị điện tử mà mỗi gia đình đều sở hữu để đáp ứng nhu cầu giải trí của mình. Vì vậy nếu tivi bị hư hỏng thì quả thực rất bất tiện cho người sử dụng. Hiểu được vấn đề đó, Điện tử HT đã ra đời dịch vụ sửa tivi tại nhà cực kì uy tín, được đánh giá là tốt nhất hiện nay trên thị trường Hà Nội.Hiện nay trên thị trường có rất nhiều trung tâm sửa chữa tivi, tuy nhiên không phải nơi nào cũng uy tín, chất lượng và giá cả phù hợp. Đa số người dân ở Hà Nội đều đều bận đi làm cả ngày nên thời gian rảnh thường có là buổi tối hoặc cuối tuần. Vì thế dịch vụ sửa tivi tại nhà sẽ rất thuận tiện cho khách hàng. Bạn không cần phải vận chuyển tivi đến trung tâm mà thợ sẽ đến tận nhà để sửa thiết bị cho bạn.Một số lỗi hư hỏng thường gặp ở tivi:Tivi có nhiều lỗi hư hỏng khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân của nó. Vì vậy cần được thợ có chuyên môn, kỹ thuật xác định lỗi và sửa chữa thì mới đảm bảo an toàn cho thiết bị của bạn. Theo kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sửa tivi thì các chuyên gia kỹ thuật của Ong thợ cho rang một số lỗi thường gặp ở Tivi bao gồm các lỗi sau:- Tivi có tiếng nhưng không có hình- Tivi có hình nhưng không có tiếng- Tivi bị nhiều màn hình hiển thị các vệt chiều ngang, chiều dọc- Màn hình tivi xảy ra chớp nháy- Tivi bị nhòe màu, không rõ nét hình ảnh- Màn hình led bị chồng chéo hình ảnh khi mở lên xem- Màn hình hiển thị nhưng không hỗ trợ xem HD- Âm thanh không được rõ nét lỗi hình ảnh, âm thanh không đạt chuẩn HD- Màn hình hiển thị thông báo “Chưa cắm thẻ”Có thể bạn quan tâm: sửa tivi tại tphcm