• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

duyenforex

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  86
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About duyenforex

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://kiemtien.com/san-forex-uy-tin
 1. Nếu bạn đang có ý tưởng kiếm Bitcoin bằng cách khai thác, đào Bitcoin mà không có tiền đầu tư cho những máy móc đắt tiền thì có thể tận dụng chiếc Laptop hoặc máy tính để bàn (PC) để làm điều này. Tuy nhiên bạn cần tính toán rất kỹ và chính xác để xem có thể thu lại được lợi nhuận bao nhiêu trước khi quyết định đào Bitcoin bằng Laptop hoặc đào bitcoin bằng pc , đặc biệt nếu thiết bị của bạn không có lợi thế về mặt kỹ thuật, cấu hình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về công việc đào Bitcoin sử dụng Laptop hoặc PC, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu về phần cứng, phần mềm, ví lưu trữ và danh sách các phần mềm đào Bitcoin phổ biến nhất hiện nay mà bạn có thể sử dụng. Trước khi bắt đầu, bạn cần biết … Laptop hoặc PC có đào Bitcoin được không ? Phần cứng máy tính với CPU từng được dùng để đào bitcoin nhưng đó là trong thời kỳ đầu khi Bitcoin mới ra mắt, hiện tại mọi thứ đã thay đổi với độ khó tăng lên, việc đào BTC cũng trở nên tốn kém hơn nhiều, tối thiểu yêu cầu sử dụng Card đồ họa (GPU) thế hệ cao, hay tốt nhất là các thiết bị phần cứng như FPGA, ASIC chuyên dụng khác sẽ cho tốc độ đào nhanh hơn gấp nhiều lần và tiêu thụ ít điện năng hơn. Xem thêm: bitcoin hard fork Như vậy Laptop và PC có thể đào Bitcoin nhưng với điều kiện bạn phải tích hợp card đồ họa mạnh, hoặc sử dụng các phần cứng chuyên dụng để đạt được tốc độ đào tốt nhất và tiêu thụ điện năng ít nhất có thể. Phần mềm khai thác Bitcoin là gì? Phần cứng khai thác Bitcoin xử lý quá trình đào đồng tiền mã hóa Bitcoin trong thực tế, bên cạnh đó phần mềm khai thác bitcoin cũng quan trọng không kém: Nếu bạn là người khai thác cá nhân: phần mềm khai thác sẽ kết nối công cụ khai thác Bitcoin của bạn với blockchain. Nếu bạn khai thác với một nhóm: phần mềm sẽ kết nối bạn với nhóm khai thác của bạn . Nếu bạn khai thác trên nền tảng điện toán đám mây : bạn không cần dùng đến phần mềm khai thác. Tầm quan trọng của phần mềm khai thác Bitcoin Công việc chính của phần mềm đào bitcoin là phân phối công việc của phần cứng khai thác cho phần còn lại của mạng Bitcoin và nhận công việc đã hoàn thành từ các công cụ khai thác khác trên mạng. Phần mềm khai thác bitcoin giám sát đầu vào và đầu ra của công cụ khai thác của bạn đồng thời hiển thị các số liệu thống kê như tốc độ của công cụ khai thác, hashrate, tốc độ quạt và nhiệt độ. Ví Bitcoin Tất nhiên rồi, khi đã đào được Bitcoin, bạn cần ví để lưu trữ nó. Do vậy, một trong những điều quan trọng nhất bạn sẽ cần trước khi sử dụng bất kỳ loại phần mềm khai thác Bitcoin nào là ví lưu trữ. Tất cả các phần mềm đào Bitcoin sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ Bitcoin sẽ được sử dụng để gửi phần thưởng và khoản thanh toán khai thác của bạn. Địa chỉ Bitcoin là dễ dàng để có được từ ví của bạn. Có rất nhiều ví Bitcoin có thể sử dụng, nhưng đây là những ví mà chúng tôi khuyên dùng nếu bạn mới bắt đầu: Ledger Nano X – Ví phần cứng Bitcoin cho tất cả các nền tảng với tính bảo mật và an toàn nhất hiện nay đang có. Electrum – Ví Bitcoin đơn giản hoạt động trên Mac, Windows và Linux. Ví Samourai – Ví Bitcoin phổ biến nhất trên Android. DropBit – Ví Bitcoin phổ biến nhất cho iOS. Bây giờ hãy xem xét các phần mềm khai thác Bitcoin trên các hệ điều hành khác nhau để lựa chọn phù hợp cho thiết bị của bạn. Phần mềm khai thác bitcoin cho Windows 1. Bitcoin Miner Bạn có thể sử dụng Bitcoin Miner trên Windows 10 và Windows 8.1. Nó có giao diện dễ sử dụng, chế độ tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ nhóm khai thác và gửi chia sẻ nhanh. Một tính năng hữu ích là tính năng báo cáo lợi nhuận vì tính năng này sẽ giúp bạn biết liệu khai thác của mình có sinh lãi hay không. Phiên bản mới nhất của phần mềm này là Công cụ khai thác Bitcoin 1.58.0. Truy cập thông tin về các trang đào bitcoin uy tín tại đây Tính năng Giao diện dễ sử dụng Khai thác GPU & CPU Báo cáo lợi nhuận Chế độ ban đêm Chế độ tiết kiệm năng lượng Hỗ trợ khai thác Gửi chia sẻ nhanh Khai thác GPU DirectX 11 Khai thác CPU lắp ráp x86 & x64 SSE2 ARM NEON lắp ráp khai thác CPU Hỗ trợ SHA-256d & Scrypt Yêu cầu hệ thống Tối thiểu HĐH Windows 10 phiên bản 10240.0 trở lên, Windows 8.1 Cấu hình: ARM, x64, x86 DirectX: Chưa chỉ định Được đề xuất HĐH Windows 10 phiên bản 10240.0 trở lên, Windows 8.1 Cấu hình: ARM, x64, x86 2. BTCMiner BTCMiner là Công cụ khai thác Bitcoin mã nguồn mở cho các mô-đun ZTEX USB-FPGA 1.5. BTCMiner đi kèm với các tính năng sau: Thang đo tần số động trong BTCMiner tự động chọn tần số có tỷ lệ băm hợp lệ cao nhất Sẵn sàng sử dụng Bitstream tức là không yêu cầu phần mềm hoặc giấy phép Xilinx. Nó cũng đi kèm với các bo mạch đồ họa được hỗ trợ có giao diện USB được sử dụng để liên lạc và lập trình. 3. CGMiner CGMiner được cho là phần mềm nổi tiếng nhất và thường được sử dụng trong số các công cụ khai thác Bitcoin tại thời điểm này. CGMiner dựa trên mã gốc của CPU Miner. Phần mềm này có nhiều tính năng nhưng những tính năng chính bao gồm: Điều khiển tốc độ quạt Khả năng giao diện từ xa Tự phát hiện các khối mới với cơ sở dữ liệu nhỏ Hỗ trợ đa GPU Hỗ trợ khai thác CPU 4. BFGMiner BFGMiner ít nhiều giống với CGMiner. Sự khác biệt lớn duy nhất là nó không tập trung vào GPU như CGMiner mà thay vào đó, nó được thiết kế dành riêng cho ASIC. Một số tính năng độc đáo của BFGMiner bao gồm: khai thác với mesa / LLVM OpenCL miễn phí, thiết bị ADL sắp xếp lại theo ID bus PCI, ép xung tích hợp và điều khiển quạt. 5. EasyMiner EasyMiner dựa trên GUI và nó hoạt động như một trình bao bọc tiện lợi cho phần mềm CGMiner và BFGMiner. Phần mềm này hỗ trợ giao thức khai thác mạng cũng như giao thức khai thác tầng. Nó cũng có thể được sử dụng cho cả khai thác đơn lẻ và khai thác theo nhóm. Một trong số các tính năng chính của EasyMiner là cấu hình công cụ khai thác và cung cấp các biểu đồ hiệu suất để dễ dàng hình dung hoạt động khai thác của bạn. Phần mềm khai thác bitcoin cho Linux Bao gồm: CGMiner; BFGMiner; EasyMiner Phần mềm khai thác bitcoin cho Mac OS X 6. RPC Miner RPC Miner có thể được sử dụng trên Mac OS 10.6 trở lên và có tính năng tích hợp với các hệ thống và API của Mac OS. Ngoài ra, tất cả các phần mềm khai thác được liệt kê cho Linux và Windows cũng hoạt động cho Mac OS X. Bạn có thể xem chi tiết trong phần mô tả ở trên để tìm hiểu thêm!
 2. Hard fork trong công nghệ blockchain diễn tả thay đổi trên giao thức của mạng lưới có thể khiến những khối (block) và giao dịch (transaction) cũ bị vô hiệu hoá hoặc ngược lại. Khi một dự án tiến hành hard fork, các node hoặc người dùng của mạng lưới đó cần phải nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm giao thức. Hard fork là gì và nó hoạt động như thế nào, hãy cùng tìm hiểu về fork trong blockchain, bitcoin hard fork và các đồng tiền điện tử khác. Hard fork là gì? Hard fork (hay hardfork) là thuật ngữ công nghệ không còn xa lạ trong giới blockchain, đặc biệt là cộng đồng tiền mã hoá sau sự kiện hard fork Bitcoin – Bitcoin Cash. Hard fork trong công nghệ blockchain diễn tả thay đổi trên giao thức của mạng lưới có thể khiến những khối (block) và giao dịch (transaction) cũ bị vô hiệu hoá hoặc ngược lại. Khi một dự án tiến hành hard fork, các node hoặc người dùng của mạng lưới đó cần phải nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm giao thức. Nếu một nhóm các node vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm cũ song song với những node đã cập nhật phần mềm mới, thì việc chia tách thành hai chain khách biệt có thể xảy ra. Xem thêm: phần mềm đào bitcoin Bitcoin Hard Fork là gì? Hard Fork Bitcoin dẫn đến chia tách đầu tiên tiên xảy ra vào ngày 1/8/2017 với sự ra đời của Bitcoin Cash. Hard fork Bitcoin này xuất hiện ở block thứ 478558. Những ai nắm giữ Bitcoin lúc này đều nhận được một Bitcoin Cash. Hard Fork có thể diễn ra với mọi cryptocurrency xây dựng trên blockchain, không chỉ riêng Bitcoin. Bởi, các khối, các giao dịch trên blockchain của các loại tiền điện tử vận hành giống nhau. Hãy tưởng tượng, các khối trong blockchain là các mã khoá, chúng di chuyển bộ nhớ. Vì các miner đặt ra quy tắc di chuyển bộ nhớ trong mạng lưới, nên họ phải hiểu các quy tắc mới. Vì các miner cần đồng ý với các quy tắc mới và hiểu rõ các xác thực một khối trên chuỗi, khi ai đó muốn thay đổi quy tắc, họ cần “fork” – chĩa ra một hướng khác hướng hiện tại, để “đánh tiếng” rằng có sự thay đổi trong giao thức. Các lập trình viên sẽ cập nhật phần mềm để phản ánh những thay đổi mới này. Với Bitcoin, nhiều lần các node không nâng cấp lên phiên bản mới và từ chối các quy tắc mới, và hard fork đã diễn ra, dẫn đến chia tách chuỗi. Nhiều nhóm người đã tách ra và tạo nên đồng coin mới từ Bitcoin, như Bitcoin Cash, Bitcoin Gold… Xem thêm: các trang đào bitcoin uy tín Soft fork là gì? Soft fork cũng là fork có chủ đích, tuân theo quy tắc trong blockchain. Soft fork xảy ra khi những node cũ không tuân theo các quy tắc của bản cập nhật mới nhất. Song, kết quả cuối cùng của soft fork là chỉ có một chain duy nhất được giữ lại và tiếp tục hoạt động khi người dùng đã tuân theo nguyên tắc mới. Tại sao hard fork diễn ra? Có nhiều lý do để giải thích cho việc các nhà phát triển thực thi hard fork. Một trong những lý do phổ biến là nâng cập giao thức mạng lưới. Gần đây, Ethereum đã kích hoạt thành công hard fork Istanbul – bản nâng cấp mới nhất trong giai đoạn cuối của việc chuyển đổi sang Ethereum 2.0. Lý do khác để hard fork diễn ra có liên quan đến vấn đề an ninh mạng lưới. Một rủi ro hoặc lỗi nghiêm trọng đã được phát hiện trên bản phần mềm cũ. Do đó, để thêm tính năng mới vào, hoặc đảo ngược giao dịch để ngăn chặn hacker, các lập trình viên sẽ đề xuất hard fork. Khi xuất hiện sự thiếu đồng thuận đối với hard fork, chia tách chain sẽ diễn ra. Vụ hack The DAO năm 2016 là trường hợp điển hình. Các sự kiện hard fork đình đám Ngoài Bitcoin hard fork 2018, thế giới cryptocurrency còn chứng kiến những sự kiện hard fork quan trọng khác. ETH Hard fork ETH hard fork tạo thành ETH và ETC trong vụ The DAO là một câu chuyện vẫn còn gây tranh cãi. “The DAO” là một tổ chức tự trị phi tập trung được hỗ trợ bởi các hợp đồng thông minh, hoạt động tương tự như một quỹ đầu tư mạo hiểm, nhưng do nhà đầu tư điều hành. 40 triệu đô la trị giá Ether (ETH) bị đánh cắp khỏi The DAO. Các nhà phát triển Ethereum đã chia tách blockchain này thành hai chuỗi tách biệt. Chain thứ nhất là chain đã bị ảnh hưởng bởi hacker, giờ đây có thể phục hồi số quỹ bị đánh cắp (chính là Ethereum ngày nay). Chain thứ hai là chain tiếp tục hoạt động với phiên bản nguyên thuỷ (chính là Ethereum Classic). Nhiều nguồn tin Tiếng Việt đã đưa thông tin sai lệnh về hard fork này. Thực sự, ETC mới là chain Ethereum gốc, còn Ethereum ngày nay là ETH hard fork. Hard fork Bitcoin Cash – Bitcoin SV Bitcoin Cash hard fork vào tháng 11/2018 đã có chia tách. Giao thức Bitcoin Satoshi Vision (Bitcoin SV), và bản nâng cấp Bitcoin ABC đã cùng khởi động, chia tách blockchain Bitcoin Cash thành hai network tách biệt sau sự kiện hard fork Bitcoin Cash. Ethereum Hard fork Istanbul Sau khi thực hiện hai hard fork Constantinople và St. Petersburg vào tháng 02/2019, hard fork Istanbul là lần nâng cấp network lớn thứ ba của Ethereum trong năm nay. Hard fork Ethereum – Istanbul đã diễn ra thành công tại block số 9.069.000. Đây là một hard fork đúng kế hoạch khi không có sự bất đồng nào xảy ra. ETC hard fork Atlantis Hard fork Atlantis diễn ra tại block thứ #8.770.000 của blockchain ETC. Hard fork yêu cầu người dùng cần nâng cấp máy client để có thể đồng thuận được với các quy định của network mới. Với sự xuất hiện của hard fork Atlantis, Blockchain Ethereum Classic sẽ được cải thiện rất nhiều về tính năng, tính bảo mật. Từ đó, ETC sẽ tiếp tục tăng trưởng giữa các public Blockchain khác. Xem thêm: btc dominance Tổng kết Hard fork hay soft fork là những fork diễn ra có chủ đích. Chúng phụ thuộc vào ý chí và mục đích của miner, lập trình viên. Các hard fork gây nhiều chú ý là những hard fork thiếu sự đồng thuận dẫn đến tách chuỗi. Hoặc là hard fork nằm trong bản nâng cấp quan trọng của các dự án. Tiendientu.org hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hard fork là gì, Bitcoin hard fork hoạt động như thế nào, cũng như fork của các dự án blockchain khác.
 3. Sự thật olymp trade có rút tiền được không ? Cách rút tiền như thế nào và thời điểm nào chúng ta nên rút tiền từ tài khoản ở thời điểm nào là thích hợp, thời gian phải chờ đợi để có thể rút tiền Olymp Trade là bao lâu...đây có thể nói là những băn khoăn của khá nhiều người hiện nay khi mới bắt đầu làm quen với Olymp Trade. OlympTrade Có Rút Được Tiền Không? OlympTrade có rút được tiền không? Tải Miễn Phí xin trả lời là có, với những giao dịch thành công và bạn đã thu được lợi nhuận nhất định bạn hoàn toàn có thể rút tiền từ tài khoản Olymp Trade. Để đảm bảo sự thuận lợi cho cho người trong quá trình rút tiền Olymp Trade hỗ trợ người chơi rút tiền 24/7. Xem thêm: các loại nến Cách Rút Tiền Từ Olymp Trade Quá trình chờ đợi khi rút tiền từ Olymp Trade sẽ được xử lý trong vòng 24h, quá trình xác minh tài khoản để rút tiền chúng ta cần phải thực hiện thật bảo mật và an toàn. Quá trình xác minh tài khoản để rút tiền Olymp Trade chúng ta sẽ tiến hành liên hệ với chuyên gia tư vẫn hỗ trợ và sẽ thực hiện xác minh thông qua địa chỉ Email. Xem thêm: đăng ký sàn xm Các Bước Rút Tiền Từ Olymp Trade Bước 1: Người dùng sẽ tiến hành truy cập tài khoản của bạn tại OlympTrade. Chưa có tài khoản, bạn đăng ký Olymp Trade tại đây Bước 2: Tiếp theo sẽ thực hiện nhấp vào tab Profile trên Account của bạn cần phải điền chính xác, đầy đủ Sau đó tùy chọn Withdrawal Bước 3: Cung cấp, điền các thông tin theo đúng các yêu cầu các thông tin này Amount: Số tiền cần rút. Amount phải nhỏ hơn Total (tổng số dư tài khoản) và Available for withdrawal (Số dư khả dụng để rút). Bước 4: Người chơi sẽ lựa chọn phương thức rút tiền phù hợp và tiện với mình nhất Thẻ ngân hàng, thẻ ghi nợ (Visa Card/Master Card), ví điện tử E-Wallet (Neteller, Skrill, Webmoney,…) Cuối cùng là chúng ta sẽ nhập thông tin cần thiết như vậy quá trình rút tiền của bạn đã hoàn tất. Trên đây là nội dung hướng dẫn của Tải Miễn Phí về OlympTrade có rút được tiền không? Cách rút tiền, hy vọng đã cung cấp tới các bạn đọc giả các thông tin quan trọng cần thiết giúp bạn đọc có thể nắm được và khi áp dụng thực hiện rút tiền đạt được hiệu quả nhanh nhất. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về sàn forex uy tín tại website này của chúng tôi.
 4. Mô hình nến Inverted Hammer (nến búa ngược) thường được quan sát thấy trong thị trường ngoại hối và cung cấp cái nhìn sâu sắc quan trọng về động lượng thị trường. Đặc biệt, búa đảo ngược có thể giúp xác nhận khả năng đảo chiều. Nến Inverted Hammer là gì? Nến búa ngược có thân thực nhỏ, bấc phía trên kéo dài và ít hoặc không có bấc phía dưới. Chúng xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng. Phần bấc phía trên mở rộng cho thấy phe bò đang tìm cách thúc đẩy giá đi lên. Việc nhận định động thái này sẽ được xác nhận hoặc từ chối thông qua hành động giá tiếp theo. Phương pháp nhận biết mô hình nến Inverted Hammer: Nến có thân thật nhỏ, bấc dài phía trên và bấc phía dưới nhỏ hoặc không có. Xuất hiện ở đáy xu hướng giảm. Các dấu hiệu mạnh hơn được tạo thành khi cây nến xuất hiện ở vị trí gần các mức hỗ trợ chủ yếu. Chúng chỉ ra điều gì: Sự đảo ngược xu hướng sang phía tăng (đảo chiều tăng). Phủ nhận các mức giá thấp hơn (thỉnh thoảng ở mức quan trọng). Xem thêm: sàn xm Ưu điểm và hạn chế của nến Inverted Hammer Giống như tất cả các mẫu hình nến, có những ưu và nhược điểm khi sử dụng búa ngược trong chiến lược giao dịch: Ưu điểm Các điểm vào lệnh thuận lợi: Nếu nến búa ngược ngay lập tức kích hoạt xu hướng giá tăng mới, các nhà đầu tư có thể gia nhập thị trường khi bắt đầu xu hướng và vận dụng tất cả xu hướng tăng để kiếm lợi nhuận. Dễ dàng xác định: Nến hình búa ngược rất dễ xác định trên biểu đồ. Hạn chế Phụ thuộc quá mức vào một nến duy nhất: Inverted Hammer là một nến đơn, đại diện cho hành động giá. Việc dựa hoàn toàn vào một cây nến duy nhất để đảo ngược đà thị trường mà không xem xét các bằng chứng/ chỉ báo hỗ trợ bổ sung, có thể dẫn đến kết quả dưới mức tối ưu. Sự thoái lui ngắn hạn: Nến búa ngược có thể báo hiệu sự gia tăng tạm thời trong biến động giá tăng và không tạo thành một sự đảo chiều hướng giá dài hạn. Việc này có thể diễn ra nếu người mua không thể tiếp tục áp lực mua trong khung cảnh hướng giá giảm chiếm lợi thế. Xem thêm: mô hình lá cờ Sử dụng mô hình nến búa ngược trong giao dịch Giao dịch nến búa ngược liên quan đến nhiều thứ hơn chỉ đơn giản là xác định nến. Hành động giá và vị trí của nến búa, khi được xem trong xu hướng hiện tại, đều là những yếu tố xác thực quan trọng đối với hình nến này. Giao dịch nến búa ngược gần đường hỗ trợ Dưới đây, là biểu đồ GBP/ USD thể hiện xu hướng giảm được củng cố ở mức hỗ trợ. Sự xuất hiện của nến búa ngược gần vùng hỗ trợ tạo cơ sở cho sự đảo chiều tăng giá. Các nhà giao dịch có thể đặt các điểm dừng bên dưới đường hỗ trợ để hạn chế rủi ro giảm giá trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng ngược lại. Các mục tiêu có thể được đặt ở các mức kháng cự trước đó dẫn đến tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương. Vì nến búa ngược thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng và xu hướng có thể tồn tại trong một thời gian dài, các nhà giao dịch thường xác định nhiều mức mục tiêu hoặc chỉ đơn giản là sử dụng một điểm dừng. Phân tích kỹ thuật Búa ngược: Fibonacci Retracement Búa đảo ngược cũng có thể được sử dụng để xác định mức thoái lui trên thị trường. Các biểu đồ EUR/ USD dưới đây nổi bật búa đảo ngược (màu xanh) mà tín hiệu đổi mới đà tăng giá. Mức thoái lui Fibonacci 38,2% cho thấy mức hỗ trợ có thể có trước khi giá lấy lại đà tăng. Các nhà đầu tư hàng đầu sẽ theo dõi các tín hiệu bổ sung trên biểu đồ kỹ thuật để tăng tỷ lệ giao dịch thành công. Những điều này sẽ hỗ trợ hoặc làm mất hiệu lực của ý tưởng giao dịch trước khi chúng được đưa ra. Trong ví dụ này, sự xuất hiện của búa đảo ngược ở mức 38,2% cung cấp 1 trường hợp mãnh liệt hơn của xu hướng tăng giá vì hướng giá dường như chống lại 1 biến động thấp hơn khi ở mức này. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về sàn forex uy tín tại website này của chúng tôi. Kết luận Mô hình nến Inverted Hammer chỉ là một trong nhiều mô hình nến mà nhà giao dịch nên biết. Nâng cao kiến thức giao dịch của bạn bằng cách tìm hiểu các mẫu hình nến hàng đầu mà chúng tôi đã phân tích ở các bài viết trước đây. Nếu bạn mới bắt đầu hành trình giao dịch ngoại hối hoặc quyền chọn nhị phân của mình, điều cần thiết là phải hiểu cách đọc biểu đồ hình nến. Để tham khảo thêm những kiến thức không chỉ về mô hình nến mà còn là nhưng cách phân tích kỹ thuật khác, bạn có thể truy cập tại trang web của chúng tôi tại đây nhé! Chúc các bạn luyện tập và thực hành thành công.
 5. Mô hình nến Hammer (nến búa) là một tín hiệu Nến đảo chiều mạnh mẽ báo trước tín hiệu giá của cặp tiền tệ có thể sẽ đảo chiều trong tương lai gần. Giống như Mô hình nến Shooting Star, Mô hình nến Hammer (nến búa) rất phù hợp cho các nhà đầu tư theo trường phái Price Action và hôm nay sẽ giới thiệu với bạn về tín hiệu nến đảo chiều mạnh, báo hiệu sớm xu hướng đảo chiều Giá từ giảm sang tăng sắp diễn ra. 1. Mô hình nến búa Hammer là gì? Trong mô hình nến Nhật, mô hình Hammer – nến búa được các trader sử dụng như một vũ khí mạnh mẽ và lợi hại. Thông thường trong thực chiến thì nến Hammer vô cùng lợi hại, vì độ hiểu quả của nó mang lại, có thể điều này sẽ khiến một số trader cảm thấy bất ngờ nhưng đó là sự thật, có rất nhiều nhà đầu tư chỉ dùng mỗi phương pháp tìm kiếm nến Hammer và sâu hơn là Pin Bar để tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường. Mô hình nến Hammer là một dạng nến đặc biệt với đặc điểm nhận dạng: Có râu nến ở phía dưới dài hơn phần thân nến thực. Râu nến phải dài ít nhất gấp 2 lần thân nến thực. Nến Hammer có thể là Nến giảm (Bearish – Màu đỏ) hoặc nến Tăng (Bullish – Màu xanh). Màu sắc không quan trọng. Râu nến phía trên rất nhỏ, hoặc không có. Xem thêm: các loại nến Ý Nghĩa của mô hình nến Hammer (nến búa): Mô hình Hammer là một mô hình đảo chiều tăng, sau một xu hướng giảm. Trong tiếng Nhậ mô hình này được gọi là “takuri” có nghĩa là “cố gắng đo lường độ sâu của nước bằng cách cảm nhận đáy. Bóng nến dưới không nên có chiều cao gấp đôi chiều cao thân nến, đó là khu vực mà lực mua đẩy giá xuống, nhưng gặp lực bán kháng cự đấy giá tăng ngược lên vùng trên cùng của nến. Nến Hammer không nên có bóng tăng, nhưng có thể có nếu đoạn bóng này tương đối nhỏ. Thân nến nên nằm trên cùng của vùng biên độ nến. Thân nến có thể là tăng hoặc giảm nhưng tăng sẽ tốt hơn. Bóng nến dưới nên dài ít nhất là gấp đôi chiều cao thân nến. Hoặc cũng có thể được định nghiã như sau: Thân nến Hammer vào khoản 30% độ dài bình quân thân nến của khoản 20 nến trước đó. Xu hướng của ba nến trước đỏ là giảm. Xem thêm: đánh giá sàn xm 2. Đặc điểm của nến búa Hammer Thân nến nhỏ (vì giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ bằng nhau) Bóng nến dài có kích thước ít nhất phải gấp 2 hoặc gấp 3 thân nến. Tại sao lại có điều này là bởi: Về mặt tâm lý thị trường, 1 cây nến búa xuất hiện ở cuối xu hướng giảm cho thấy khi thị trường mở cửa, phe bán dường như đã kiểm soát hoàn toàn, tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên, phe mua tiếp tục tìm mọi cách khống chế, nhằm đẩy giá cao hơn dẫn đến sự chối từ giảm giá, khiến nến bị rút chân và làm cho giá đóng cửa và giá mở cửa gần bằng nhau. Dẫn đến thân nến bị co cụm lại, siêu nhỏ, còn bóng nến thì dài ra, tương tự như cái búa vậy. Điều này đồng nghĩa, mô hình nến búa Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm cho thấy sự từ chối đạt các ngưỡng giá thấp hơn, là dấu hiệu thể hiện áp lực bán đã kết thúc và bắt đầu đảo ngược xu thế để giá TĂNG trở lại. Tuy nhiên, không phải cứ thấy nến Hammer xuất hiện có nghĩa là bạn MUA vào ngay lập tức, nhất là khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Bạn cần lưu ý điều này bởi nến Hammer không phải là nến thể hiện xu hướng. Chính vì thế khi xem xét trong hoàn cảnh riêng lẻ Hammer có thể cung cấp tín hiệu sai, đặc biệt khi các nến tiếp theo tạo ra 1 đáy 1 mới. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex uy tín nhé !
 6. Mô hình giá Flag hay mô hình lá cờ là mô hình giá đơn giản nhưng quan trọng nhất trong giao dịch forex, sự xuất hiện của mô hình này dự báo một xu hướng sẽ được tiếp diễn. Mô hình giá Flag có hai loại: Cờ tăng (Bull Flag) và Cờ giảm (Bear Flag). Mô hình giá Flag là gì? mô hình giá Flag (Cờ) là mô hình giá được thành bởi thị trường biến động mạnh về một hướng và được tích lũy trong một biên độ hẹp, mô hình giá Cờ là mô hình giá tiếp diễn một xu hướng. Mô hình này được cấu thành bởi cột cờ tượng trưng cho xu hướng ban đầu và lá cờ là giai đoạn tích lũy Mô hình giá Flag trong biểu đồ thực tế Như đã nói mô hình giá Flag được cấu thành bởi phần tăng giá và phần điều chỉnh, bên cạnh đó mô hình flag còn thường xuyên xuất hiện khi thị trường đang trong một xu hướng lớn. Mô hình giá flag xuất hiện trong một xu hướng tăng gọi là mô hình Cờ tăng (Bull Flag) Mô hình giá flag xuất hiện trong một xu hướng giảm gọi là mô hình Cờ giảm (Bear Flag) Những lưu ý khi sử dụng mô hình giá Flag Để ứng dụng mô hình giá Cờ một cách hiệu quả nhà đầu tư cần quan sát những biến động xu hướng trước khi thị trường hình thành mô hình này. Theo nguyên lý sóng Elliott thì phần tăng giá (cán cờ) thường là một sóng có xu hướng tăng. Còn phần “lá cờ” là một sóng điều chỉnh. Mô hình giá flag nằm trong một con sóng lớn hơn. Nhưng thông thường biểu đồ không thể hiện rõ như vậy, trader cần quan sát thật kỹ mới nhìn ra được mô hình này, Phần “lá cờ” trong mô hình Bull Flag phải hướng xuống, phần “lá cờ” trong mô hình Bear Flag phải hướng lên, điều này chứng minh được sự điều chỉnh và thời điểm nghỉ ngơi của thị trường. Phần “lá cờ” có biên độ càng hẹp thì độ chính xác của mô hình càng cao. Riêng thị trường chứng khoán việc hình thành mô hình giá flag cần đến 15 ngày, vì thời gian hình thành một cây nến tối thiểu là một ngày. Thời gian hình thành một cây nến tại thị trường ngoại hối chưa đến một phút nên nhà đầu tư có thể vận dụng mô hình này một cách linh hoạt hơn. Trader có thể sử dụng mô hình giá Cờ trong khung thời gian là một phút, năm phút,… 1 H, 4 H hay khung thời gian tuần. Thời gian tối ưu nhất để hình thành một mô hình giá Flag là từ khung thời gian 1H trở lên. Tham khảo: nến búa Hướng dẫn giao dịch với mô hình giá Flag Mặc dù đây là một mô hình giá dễ nhận biết tuy nhiên để chắc chắn hơn trader nên xét những tiêu chí hình thành mô hình giá này ở phía trên trước khi quyết định giao dịch nhé. Điểm vào lệnh Đối với mô hình Cờ tăng (Bull Flag) nhà đầu tư nên đặt lệnh BUY khi giá breakout – phá vỡ ngưỡng kháng cự phía trên “lá cờ”. Đối với mô hình Cờ giảm (Bear Flag) nhà đầu tư nên đặt lệnh SELL khi giá breakout – phá vỡ ngưỡng hỗ trợ bên dưới “lá cờ”. Lưu ý: chỉ khi xác định được ngưỡng phá vỡ khi nến đóng cửa tránh trường hợp gặp những đột phá giả (flase break) Xem thêm cách tạo tài khoản xm tại đây Cách đặt stop loss (dừng lỗ) và take profit (chốt lời) Để có một giao dịch hiệu quả với mô hình giá flag trader cần xác định điểm cắt lỗ (stop loss) chính xác, trong phạm vi bạn có thể chịu được mức thua lỗ đó nhằm bảo vệ vốn giao dịch của mình. Trader nên đặt stop loss phía dưới “lá cờ” đối vớ mô hình Cờ tăng, và phía trên “lá cờ” đối với mô hình Cờ giảm. Có hai cách take profit như sau: Đánh nhanh thắng nhanh: Khoảng chốt lời sẽ được đo bằng độ rộng của lá cờ, có nghĩa nếu “lá cờ” có giá di chuyển ở biên độ 20 pip thì bạn sẽ chốt lời trong phạm vi 20 pip. Thị trường sẽ tạo được những lợi nhuận sau những biến động tăng hoặc giảm mạnh, tuy nhiên với cách này bạn sẽ gặp phải một vấn đề đó là khoảng chốt lời sẽ bằng khoảng dừng lỗ, tỷ lệ risk:reward chỉ 1:1. Kiên nhẫn chờ đợi: đối với cách này trader cần tính số pip của cột cờ. Tính từ số pip từ mức đáy “lá cờ” với Cờ tăng và mức đỉnh lá cờ với Cờ giảm. Trader sẽ tìm được mục tiêu chốt lời tốt. Cùng tìm hiểu thêm sàn forex uy tín nhất thế giới để có thể đầu tư Forex một cách an toàn và hiệu quả nhất. Kết luận Mô hình giá Flag là mô hình dễ dàng nhận biết và đem lại nhiều hiệu suất. Ở bài viết này chúng tôi cũng cung cấp cho bạn thông tin về 2 dạng mô hình giá Flag gồm mô hình Cờ tăng và mô hình Cờ giảm, đặc biệt là cách ứng dụng mô hình trong giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công với mô hình giá flag
 7. Olymp trade là tên thương hiệu của công ty môi giới Inlustris Ltd, thành lập vào năm 2014 tại Saint Vincent and Grenadines. Vào tháng 2/2016, OlympTrade chính thức gia nhập Ủy ban tài chính quốc tế FinaCom, việc là thành viên của FinaCom sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bảo hiểm cho tài khoản của nhà đầu tư. FinaCom đảm bảo đền bù bằng tiền lên đến 20,000 EUR nếu mọi vấn đề về tranh chấp không được công ty thành viên thực hiện, đồng nghĩa với việc mọi hoạt động của OlympTrade đều được giám sát nghiêm ngặt bởi FinaCom. OlympTrade hiện đang hoạt động mỗi ngày trên thị trường với những kết quả thật ấn tượng: hơn 200,000 tài khoản thực được giao dịch mỗi tháng, khối lượng giao dịch lên đến hơn 170,000,000 $ một tháng… Bên cạnh đó, OlympTrade còn dành được một số giải thưởng lớn như: Nền tảng giao dịch tốt nhất 2018 bởi The Forex Awards, Nền tảng giao dịch tùy chọn tốt nhất 2018 của giải thưởng Le Fonti, Nhà môi giới tiên tiến 2017 của giải IAFT Awards, Nhà môi giới tài chính giỏi nhất 2017 của giải thưởng CPA Life Awards… Sản phẩm giao dịch OlympTrade hoạt động trên 2 lĩnh vực: vừa là sàn giao dịch quyền chọn hay còn gọi là nhị phân hay Binary Option (BO) và cũng vừa là sàn giao dịch forex. Cả 2 lĩnh vực đều được giao dịch các sản phẩm phổ biến như Forex, Hàng hóa, Tiền điện tử, Chỉ số và Cổ phiếu. Forex: được giao dịch 35 cặp tiền tệ (cặp tiền chính, cặp tiền chéo, cặp tiền ngoại lai) đối với sàn BO và 28 cặp tiền tệ (không có các cặp tiền ngoại lai) đối với sàn forex. Cặp tiền ngoại lai (exotic) là cặp tiền được tạo thành từ một đồng tiền chính và một đồng tiền của nền kinh tế mới nổi hoặc nền kinh tế nhỏ, ví dụ USD/TRY, USD/SEK… Hàng hóa: sàn BO được giao dịch các loại hàng hóa bao gồm: vàng, bạc, đồng, Platinum, dầu Brent và khí gas tự nhiên, sàn forex chỉ được giao dịch vàng và bạc. Tiền điện tử: cả 2 sàn đều được giao dịch 7 loại tiền điện tử (báo giá bằng USD) và 2 cặp tiền điện tử: Bitcoin, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Ripple, Litecoin, ETH/BTC và LTC/BTC Chỉ số: sàn BO được giao dịch 10 chỉ số chứng khoán và 5 ETF chỉ số chứng khoán, sàn forex chỉ được giao dịch 5 loại ETF chỉ số Cổ phiếu: chỉ được giao dịch trên sàn BO với 15 mã cổ phiếu nổi tiếng như: Apple, Facebook, Coca-cola, Mc Donald’s, Visa, Starbucks… Xem thêm: các loại nến trong forex Tài khoản và nền tảng giao dịch OlympTrade chỉ sử dụng một nền tảng giao dịch duy nhất và cũng là nền tảng của riêng sàn giao dịch này. Nền tảng này được sử dụng trực tiếp trên website của OlympTrade, phần mềm trên máy tính và các ứng dụng trên điện thoại IOS hoặc Androi. Cung cấp hơn 30 các chỉ báo, chỉ số và công cụ phân tích kỹ thuật Mỗi chỉ báo, chỉ số hay công cụ đều có mục hướng dẫn sử dụng ngay trên nền tảng. 11 khung thời gian từ 15 giây đến 1 tháng Đặc biệt cung cấp chỉ báo tâm lý, cho phép nhà đầu tư nhìn thấy tỷ lệ đặt lệnh của tất cả các giao dịch tại thời điểm hiện tại Tất cả mọi chức năng như quản lý tài khoản, hồ sơ, nạp rút tiền… đều được thực hiện trên nền tảng này. Cung cấp các nội dung như các video hướng dẫn giao dịch, lịch kinh tế, phân tích đồ thị… tất cả đều được xem và sử dụng trên cùng một nền tảng. Chỉ có một loại tài khoản và nhà đầu tư có thể giao dịch trên cả sàn BO và sàn Forex với cùng tài khoản đó. Việc đăng ký tài khoản tại OlympTrade cũng dễ dàng và nhanh chóng. Các hình thức nạp/rút tiền Có rất nhiều hình thức nạp/rút tiền như: Visa/Mastercards, Ngân lượng, Hệ thống các ngân hàng Việt Nam, các ví điện tử như Skrill, Neteller, Bitcoin. Nếu nạp tiền từ 2000$ trở lên thì được nâng cấp lên tài khoản vip và nhận được một số ưu đãi như Tỷ suất lợi nhuận/rủi ro lên đến 92% Được hỗ trợ bởi nhà phân tích cá nhân Số tiền giao dịch tối đa tăng lên Được truy cập vào các chiến lược giao dịch dành riêng cho khách hàng vip Tham gia các hội thảo trực tuyến dành riêng cho khách hàng vip Xem thêm: đăng ký sàn xm Ưu/nhược điểm Ưu điểm Độ bảo mật và an toàn cao, bằng chứng là sàn đăng ký bảo hiểm bồi thường và là thành viên của Ủy ban tài chính Quốc tế Nền tảng tốt đối với giao dịch quyền chọn Tỷ suất lợi nhuận/rủi ro cao Số tiền giao dịch tối thiểu thấp, số tiền nạp tối thiểu thấp Nhiều hình thức nạp/rút tiền và không mất phí, hỗ trợ hình thức internet banking Website hỗ trợ tiếng Việt, chatbox và bộ phận hỗ trợ khách hàng hoạt động 24/7 Nhược điểm Sản phẩm giao dịch đa dạng nhưng số lượng không nhiều Nền tảng giao dịch forex hạn chế, không hỗ trợ MT4/MT5 Cách thức giao dịch forex không giống như hầu hết các sàn khác trên thị trường (khối lượng tính theo USD chứ không tính theo lot) Việc gộp chung nền tảng cho giao dịch quyền chọn và giao dịch forex khiến việc giao dịch 2 hình thức này trên cùng một tài khoản gặp nhiều khó khăn, không phát huy hết tính năng cho mỗi loại. Xem thêm đánh giá sàn forex uy tín từ các chuyên gia hàng đầu, từ đó có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Tổng kết: nếu lựa chọn một nhà môi giới để giao dịch quyền chọn thì OlympTrade là một trong những sự lựa chọn tốt, nhưng để thực hiện giao dịch ngoại hối thì không nên vì cách thức hoạt động và nền tảng giao dịch đều không tốt, các điều kiện giao dịch đều bất lợi cho nhà đầu tư.
 8. Nếu bạn đang băn khoăn olymp trade là gì và cách chơi Olymp Trade như thế nào thì đây là bài viết dành cho bạn. Trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu về Olymp Trade và hướng dẫn cách chơi olymp trade luôn thắng, để bạn có thể bắt đầu kiếm tiền trong lĩnh vực này. tìm hiểu Olymp Trade Olymp Trade là một kênh kiếm tiền thuộc nền tảng thương mại quốc tế của cho phép giao dịch trực tuyến.Các công thức có thể có: nền tảng đầu tư trực tuyến, nền tảng giao dịch, nền tảng giao dịch, nền tảng cho giao dịch trên thị trường tài chính, về cơ bản nó khá giống với chứng khoán tức là bạn sẽ dự đoán xu hướng tăng giảm của bất kỳ một cặp tiền tệ nào đó, nếu dự đoán đúng thì bạn sẽ chiến thắng và nhận phần thưởng, dự đoán sai thì bạn sẽ thua. Nghe qua thì nó có vẻ như là cờ bạc, tài xỉu hay cá độ đá bóng, tuy nhiên thì không phải là như vậy, để có thể chiến thắng và kiếm được tiền với Olymp Trade đòi hỏi bạn phải có sự luyện tập và phân tích kỹ thuật, từ đó có thể dự đoán được xu hướng tăng hay giảm chính xác hơn, chứ không phải đốt tiền theo kiểu hên xui. Xem thêm: sàn xm Tổng hợp một số phương pháp chơi Olymp Trade Phương pháp chơi quyền chọn với mô hình cái móng heo Đây là 1 trader kinh nghiệm được truyền lại với 1 cách chơi Option hơi nhiều kiến thức kết hợp. Phương pháp chơi quyền chọn với mô hình “cái móng heo” Các kiến thức cần nắm: Phân kỳ RSI + Hỗ trợ/kháng cự + Mô hình giá “móng lợn” (Bạn hình dung móng lợn sao thì mô hình giá y chan như vậy). Chơi khoản 3 cặp tiền EUR/USD, GPB/USD (khung sáng), USD/JPY (khung chiều). Chơi lệnh 1 phút và đánh real time, không quan tâm đến màu nến Phương pháp chơi D&B (Deposit and Bonus) Như đúng cái tên của nó: Nạp và hưởng Bonus. Ý tưởng sẽ như thế này: – Lập 2 tài khoản tại Olymp Trade. Tài khoản 1 (TK1) và tài khoản 2(TK2). Nạp tiền vào cả 2 tài khoản này và nhận Bonus của sàn Olymp Trade. Đương nhiên bonus bạn không thể rút ra được. Nhưng bạn có thể dùng nó để làm đòn bẩy tài chính trong quá trình giao dịch. Và lãi đến từ Bonus bạn có thể rút ra được Xem thêm: các loại nến nhật trong forex Sử dụng Bonus để chơi Olymp Trade – Vào cùng lúc cả 2 tài khoản này: TK1 đánh tăng và TK2 đánh giảm. Chỉ có 2 trường hợp xảy ra: (i) Huề vốn và (ii) 1 tài khoản có lời và tài khoản còn lại cháy. – Rút tiền từ tài khoản có lời ra. Đương nhiên là trả lại Bonus cho chủ sàn. Vẫn còn lời 1 khoản nhỏ. Chơi Olymp Trade theo màu 1 cây nến thuận Thế mạnh của Olymp Trade chính là dễ dàng đánh theo màu nến. Sao phải phức tạp, màu mè với các chỉ báo, cứ đơn giản thôi là nhìn xanh đỏ là được rồi. Thời gian mở lệnh tập trung vào 9h – 11h, biểu đồ nến 5 phút, lệnh 5 phút đánh trùng cây nến trên biểu đồ. Cặp tiền EUR/USD và quản lý vốn theo Martingale 1 chu kỳ = 6 lệnh (đôn tiền khi thua cho những lệnh sao gấp 3 lần: 1, 3, 9, 27, 81, 243). Cách chơi dựa trên xu hướng thị trường và màu cây nến đúng nghĩa trước đó. Nến thuần đúng nghĩa được hiểu là nếu bình thường, xanh hoặc đỏ tự nhiên. Không phải dạng đặc biệt như Doji, Pin bar…. Các loại nến trong 1 mô hình nến Ý tưởng: Tập trung vào những lúc thị trường không phát triển xu hướng. Nghĩa là đi ngang là chính, có biên trên (vùng kháng cự), biên dưới (vùng hỗ trợ). Đa phần cặp EUR/USD 9h – 11h đáp ứng được điều này. Tập trung vào cây nến thuần tín hiệu. Nó màu gì thì đánh kế tiếp lệnh cược cây nến tiếp theo màu đó. Nến tín hiệu xanh thì đánh tăng, nến tín hiệu đỏ thì đánh giảm. Theo chiến lược dựa trên màu sắc, bạn chỉ đặt một đơn hàng tại một thời điểm. Nếu bạn giao dịch dựa trên biến động giá, bạn sẽ mở nhiều vị thế. Nhưng đây không phải là ý tưởng tốt nhất. Giá biến động thường xuyên và khi nó đi ngược lại với bạn, bạn sẽ mất rất nhiều. Chờ một ngọn nến mới bắt đầu phát triển và đặt từng giao dịch một. Khả năng nó sẽ hoàn thành cùng một màu là khá lớn và đây là cách để nâng cao sự cân bằng của bạn. Để giao dịch an toàn và hiệu quả đừng quên cập nhật thông tin về sàn forex uy tín nhất thế giới từ Website của chúng tôi Đây là một số phương pháp chơi hiệu quả tại Olymp Trade, bạn hãy thử sức mình và tìm được phương pháp kiếm tiền phù hợp nhất với bản thân nhé, chúc các bạn thành công!
 9. Nến forex hay còn được gọi là mô hình nến Nhật. Đây cũng là công cụ vô cùng phổ biến mà bất cứ ai khi tham gia giao dịch tại thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng đều ít nhiều nghe tới 1 lần. Đặc biệt là nến Nhật. Bởi nếu đã tham gia giao dịch forex, chắc chắn bạn phải nghe thấy cái tên này, cho dù có hiểu hoặc biết cách sử dụng hay không. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết, cũng như hướng dẫn các bạn cách đọc nến Nhật để hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của quý ông thị trường nhằm đưa ra được những nhận định một cách chính xác nhất. Nến Nhật là gì? Có thể thấy nến Nhật xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 18 trong các giao dịch gạo. Nến Nhật được sử dụng để mô tả hành động giá cả, hoặc biến động tỷ giá cũng như mô tả tâm lý của nhà giao dịch với 4 thông tin liên quan trong 1 phiên giao dịch nhất định. Mô hình nến Nhật hay biểu đồ nến Nhật được sử dụng trên mọi khung thời gian, có thể là 1 tháng, 1 tuần, hoặc trong 1 ngày Daily, cũng có thể là 1 giờ, 30 phút. Hoặc thậm chí có thể ở những khung thời gian nhỏ hơn như 15 phút hay 5 phút, 1 phút, bất cứ khung nào trader muốn, miễn đó là khung thời gian bạn thích và bạn muốn giao dịch ở khung thời gian đó. Để tạo tài khoản xm, truy cập ngay thông tin tại đây Tại sao nên dùng nến Nhật? Trước đây, người phương Tây chủ yếu giao dịch theo biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường. Tất nhiên là nhờ ông Steve Nison mà cả giới tài chính ngày nay đều sử dụng biểu đồ nến Nhật phục vụ cho việc phân tích xu hướng. Ngoài ra, biểu đồ nến Nhật thực sự là 1 trong những công cụ vô cùng lợi hại với các ưu điểm mà biểu đồ thanh hay đường không thể có được như: Mô hình nến Nhật thể hiện hành động giá Việc xem xét các mô hình nến giúp chúng ta có thể nhận diện được xu hướng tiếp diễn hoặc có khả năng báo hiệu tín hiệu đảo chiều sớm hơn so với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác. Từ đó tăng khả năng mua tại đáy hay bán tại đỉnh của một số nhà đầu tư có sở thích theo trường phái này. Mô hình nến Nhật trực quan dễ nhìn Các mô hình nến đều có màu sắc và độ dài ngắn của thân nến và bóng nến, dự đoán khá chính xác lực mua và lực bán của 2 phe bò hoặc pha gấu trên thị trường. Để từ đó có thể để đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng hơn. Mô hình nến Nhật có thể kết hợp với nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật khác Mô hình nến Nhật bản chất đã thể hiện hành động giá của thị trường, thể hiện việc giao tranh giữa phe mua và phe bán. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và đặc biệt là các nhà đầu tư mới có thể sử dụng thêm các công cụ chỉ báo kỹ thuật để có thể gia tăng cơ hội giao dịch, làm tăng xác suất dự đoán của mình về thị trường theo trường phái họ mong muốn. Tham khảo thêm: mô hình cờ Cấu tạo của nến Nhật Mặc dù chỉ được cấu tạo đơn giản bằng hai màu xanh đỏ (đen trắng, hoặc bất cứ màu nào theo tùy chọn người dùng) để hiển thị giá cả thị trường đang tăng hoặc giảm. Nhưng mỗi cây nến đó khi ghép lại trở thành 1 biểu đồ nến, sẽ giúp trader đọc hoặc suy đoán rất nhiều thông tin thú vị: như diễn biến tâm lý của phe mua và phe bán như thế nào, giá sắp đảo chiều hay vẫn tiếp tục đi theo xu hướng (tăng/giảm), phe mua hay phe bán đang áp đảo thị trường… Chính vì chứa đựng rất nhiều tâm tư của nhà giao dịch, diễn biến tâm lý thị trường nên không khó hiểu vì sao nến Nhật lại được yêu thích đến như vậy. Mỗi cây nến sẽ cấu tạo bằng 2 phần chính là : thân nến (body) và bóng nến với hai dạng nến chính là: nến tăng và nến giảm. Trong đó, mỗi 1 cây nên sẽ được cấu tạo với 4 thông tin chính về giá cả gồm : Giá mở cửa (Open): giá bắt đầu cho một phiên giao dịch của nến đó trong khung thời gian nhất định. Giá đóng cửa (Close): giá kết thúc của phiên giao dịch đó trong khung thời gian nhất định. Giá cao nhất (High): giá đạt được tại điểm cao nhất của phiên giao dịch đó trong khung thời gian nhất định. Giá thấp nhất (Low): giá đạt được tại điểm thấp nhất của phiên giao dịch đó trong khung thời gian nhất định. Xem thêm đánh giá top 10 sàn forex uy tín từ các chuyên gia hàng đầu, từ đó có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.
 10. Flag (Cờ) là mô hình giá tiếp diễn cực kỳ quan trọng mà các trader nên biết. Đây là mô hình rất dễ nhận diện, ngay với cả những người mới nhưng lại có độ tin cậy rất cao. Có hai loại Flag là Bull Flag (mô hình cờ tăng) và Bear Flag (mô hình Cờ Giảm). Bạn không thể bỏ qua cơ hội khi mẫu hình này xuất hiện trên biểu đồ. Vậy làm sao để có thể giao dịch với mô hình này thì hãy tham khảo bài viết dưới đây: Đặc điểm nhận dạng Mô hình giá Flag – Cờ Bull flag Bull flag (mô hình lá cờ hình chữ nhật tăng giá) hình thành sau một đợt tăng giá có độ dốc thoai thoải hoặc gần như thẳng đứng, bao gồm 2 đường xu hướng song song nhau tạo thành hình dáng lá cờ hình chữ nhật. Nó được xem là một dấu hiệu tăng giá, cho thấy xu hướng tăng giá hiện tại có thể tiếp tục. Lá cờ có thể nằm ngang (như thể gió thổi nó tung bay), song nó thường có xu hướng hơi hướng xuống nhưng đôi khi cũng có hướng chếch lên. Mô hình Bear flag (mô hình lá cờ hình chữ nhật giảm) hình thành sau một đợt giảm giá có độ dốc thoai thoải hoặc gần như thẳng đứng. Nó được xem là một dấu hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng giảm giá hiện tại có thể tiếp tục. Mô hình này bao gồm 2 đường xu hướng song song hình thành dạng lá cờ hình chữ nhật. Lá cờ có thể nằm ngang (như thể gió thổi nó tung bay), song nó thường có xu hướng hơi hướng lên nhưng đôi khi cũng có hướng chếch xuống. Xem thêm: olymp trade có bị cấm ở việt nam các loại nến nhật Xu hướng giao dịch Cờ tăng bull flag Xu hướng tăng giá trước lá cờ được xem như là cán cờ (flag pole). Hình dạng lá cờ hình chữ nhật là sản phẩm mà các nhà phân tích kỹ thuật xem là sự tích lũy. Sự tích lũy này xảy ra khi giá dường như bật lên bật xuống giữa 2 giới hạn trên và dưới. Dấu hiệu tăng giá (điểm phá vỡ – breakout) xảy ra khi giá bật lên trên đường xu hướng kháng cự của mô hình và tiếp tục xu hướng tăng giá ban đầu. Tuy ý nghĩa của mô hình này quan trọng hơn rất nhiều sao với cái tên “bình dân” của nó, thế nhưng nguồn gốc thuật ngữ flag (cờ) xuất phát từ sự tương đồng của đồ thị với hình ảnh lá cờ ta thường thấy treo khắp nơi. Mỗi kiểu hình cờ hiệu gồm 2 bộ phận chính: flag (lá cờ) và pole (cán/cột cờ). “Cột cờ” tượng trưng cho một mức biến động giá đột biến theo chiều lên hoặc xuống, và được “chống lưng” bởi sự trào dâng mạnh mẽ của lưu lượng giao dịch, để rồi sau đó tiến vào một khoảng thời gian “tạm dừng” để hình thành nên “lá cờ”, vốn trông rất giống một kênh tăng hay giảm giá. Kiểu hình cờ có thể đóng vai trò là một tín hiệu thị trường vô giá dành cho trader, bởi nó giúp chỉ ra các điểm thành công và thất bại rõ ràng để từ đó giúp giảm thiểu rủi ro. Nếu mức cản trở của bull flag bị phá vỡ, nhà đầu tư có thể an tâm rằng giá sẽ tiếp tục đi lên khoảng bằng chiều cao của pole – hay còn được biết đến với tên gọi phương pháp tính cao độ. Song, nếu vùng hỗ trợ của bull flag bị đâm thủng thì nhà đầu tư sẽ thấy rằng kiểu hình này sẽ không còn ứng nghiệm nữa và xác suất giá sẽ tiếp tục tăng nữa là rất thấp. Trong trường hợp của bear flag thì mọi thứ diễn ra theo chiều ngược lại. Để giao dịch an toàn và hiệu quả đừng quên cập nhật thông tin bài viết về top 10 sàn forex uy tín từ Website của chúng tôi
 11. Trong bài học trước Các loại biểu đồ trong giao dịch Forex, bạn đã biết biểu đồ nến Nhật là loại biểu đồ phổ biến nhất được các trader sử dụng. Bài học này bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc các loại nến nhật , đặc điểm, ý nghĩa và nhận dạng các mô hình nến Nhật cơ bản như Doji, Hammer, Marubozu, … Các đặc điểm của mô hình nến Nhật Nói về nến Nhật, cách tốt nhất là sử dụng một hình ảnh: OPEN: Giá mở cửa CLOSE: Giá đóng cửa LOW: Giá thấp nhất HIGH: Giá cao nhất Nến Nhật có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, cho dù đó là một ngày, một giờ, 30 phút – bất cứ khung thời gian nào bạn muốn! Chúng được sử dụng để mô tả hành động của giá trong khung thời gian đó. Nếu bạn mở biểu đồ D1 (Daily), 1 nến thể hiện hành động giá trong 1 ngày – 24h. Nếu bạn mở biểu đồ H4, 1 nến thể hiện hành động giá trong mỗi 4h. Để biết nến H4 bắt đầu từ khi nào, bạn cần biết thời gian đóng mở cửa thị trường Forex, theo đó cứ cách 4 tiếng từ khi thị trường mở cửa sẽ là 1 nến H4. Giá mở và đóng cửa được xác định dựa vào màu của các mô hình nến Nhật. Nến tăng (màu xanh lá) có giá mở cửa THẤP HƠN giá đóng cửa. Nến giảm (màu đỏ) có giá mở cửa CAO HƠN giá đóng cửa. Phần giữa khoảng giá mở cửa và đóng cửa gọi là thân nến (body). Các đoạn thẳng trên và dưới thân nến gọi là bóng nến, bóng nến ở trên là upper shadow, bóng nến ở dưới là lower shadow. Giá cao nhất (high) là giá tại bóng trên của nến. Giá thấp nhất (low) là giá tại bóng dưới của nến. Xem thêm: mô hình lá cờ trong forex 2. Các mô hình nến Nhật cơ bản 2.1. Mô hình nến Spinning Top – Con xoay Nhận dạng mô hình nến Nhật Spinning Top: Thân nến nhỏ. Bóng nến trên và dưới dài. Ý nghĩa của mô hình nến Nhật Spinning Top: Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài) Vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế (thân nến nhỏ) Tóm lại nến Spinning Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán nhưng không có người chiến thắng rõ ràng. 2.2. Mô hình nến Marubozu Nhận dạng mô hình nến Nhật Marubozu: Thân nến lớn Không có bóng nến Ý nghĩa của mô hình nến Nhật Marubozu: Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối. Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối. Tham khảo thêm: đăng nhập olymp trade việt nam 2.3. Mô hình nến Nhật Hammer và Inverted Hammer Mô hình nến Hammer (nến Búa) Nhận dạng nến Hammer: Thân nến nhỏ Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có Bóng nến dưới dài Ý nghĩa nến Hammer: Nến Hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua chiếm lại ưu thế khi đẩy giá lên, tạo bóng dưới nến dài. Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều tăng. Mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược) Như tên gọi thì nến Inverted Hammer giống với nến Hammer nhưng xoay ngược lại. Nhận dạng mô hình nến Inverted Hammer: Thân nến nhỏ Bóng nến dưới rất nhỏ hoặc không có Bóng nến trên dài Ý nghĩa mô hình nến Inverted Hammer: Nến Inverted Hammer cho thấy ban đầu phe mua chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với giá mở cửa, nhưng về sau phe bán lấy lại ưu thế khi đẩy giá xuống tạo thành bóng nến trên dài. Nếu nến Inverted Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều giảm. 2.4. Mô hình nến Doji Nhận dạng nến Doji: Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa. Ý nghĩa nến Doji: Nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa. Tuy nhiên Doji có 2 biến thể với ý nghĩa khác nhau: Dragonfly Doji Nhận dạng Dragonfly Doji: Không giống như một Doji thông thường giá mở cửa và đóng cửa ở gần giữa cây nến. Dragonfly Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá cao nhất trong phiên. Ý nghĩa của Dragonfly Doji: Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau. Gravestone Doji Nhận dạng Gravestone Doji: Gravestone Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá thấp nhất trong phiên. Ý nghĩa của Gravestone Doji: Gravestone Doji cho thấy phe bán từ chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau. Để giao dịch an toàn và hiệu quả đừng quên cập nhật thông tin bài viết về top 10 sàn forex uy tín từ Website của chúng tôi 3. Tổng kết về các mô hình nến Nhật Qua bài viết này, bạn đã được biết về nguồn gốc của mô hình nến Nhật và các đặc điểm của chúng. Các mô hình nến Nhật được giới thiệu trong bài viết này đều là các mô hình nến đặc trưng và được sử dụng rất nhiều trong giao dịch Forex. Ngoài ra, với những mô hình nến đặc biệt như Doji hay Hammer…, tôi sẽ có những bài viết riêng để hướng dẫn một cách cụ thể cách sử dụng chúng hiệu quả trong giao dịch. Hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo!
 12. Cách nhận biết các loại nến trong mô hình nến Nhật là một trong những bài học quan trọng để chúng ta có thể bước vào thế giới ngoại hối. Mục đích của bài viết dưới đây giúp các bạn có thể nhận dạng được hình dáng, các đặc điểm và đọc tên được các loại nến trong forex. Hãy cố gắng đọc hết bài viết này để tránh nhầm lẫn và hiểu hơn về các loại nến nhé! Các loại nến trong mô hình nến Nhật Nến Hammer (nến búa) Nhận dạng: Bóng nến trên rất nhỏ hoặc có thể không có Bóng nến dưới dài lớn gấp 2,3 lần thân nến Thân nến nhỏ Đặc điểm: Nến hammer xuất hiện sau 1 loạt giảm và có dấu hiệu đảo chiều tăng giá Búa cán xuôi có xu hướng tốt Xem thêm: mô hình lá cờ Nến inverted hammer (nến búa ngược) Nhận dạng: Bóng nên dưới rất nhỏ hoặc không có Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến Thân nến nhỏ Đặc điểm: Khi nến inverted hammer xuất hiện, điều này có thể dự báo cho sự đảo chiều giảm Đây là một nến không đáng tin cậy Nến Spinning top (con xoay) Nhận dạng: Thân nến nhỏ Bóng nến trên, dưới dài Đặc điểm: Nến spinning thể hiện sự giằng co về tâm lý giữa người mua và người bán Nên tránh giao dịch ở những giao dịch có nến này Xem thêm: olymp trade có bị cấm ở việt nam Nến Marubozu Nhận dạng: Không có bóng nến Thân nến dài Đặc điểm: Nến marubozu thể hiện mạnh mẽ khi sức mạnh của xu hướng tăng hoặc giảm Nếu marubozu tăng, điều này thể hiện việc bên mua chiếm quyền kiểm soát trong phiên giao dịch đó Nếu marubozu giảm, điều này thể hiện bên bán chiếm quyền kiểm soát trong phiên giao dịch đó Nến Doji Nhận dạng: Thân nến hầu như không có hoặc rất nhỏ Giá mở cửa trùng hoặc trùng với giá đóng cửa Đặc điểm: Nến doji thế hiện sự cân bằng giữa bên mua và bên bán Nến doji thể hiện sự đảo chiều nhưng mang lại sự không chắc chắn Nến Dragonfly doji (nến chuồn chuồn) Nhận dạng: Bóng dưới dài, bóng trên không có Thân nến rất nhỏ hoặc hầu như không có Điểm mở bán, điểm đóng và giá cao nhất phiên giao dịch trùng nhau Đặc điểm: Mô hình nến này xuất hiện để cảnh báo xu hướng giảm trước đó có thể kết thúc và khả năng sẽ được đảo chiều tăng Mô hình này chỉ thực sự có tác dụng xuất hiện dưới đáy của một xu hướng giảm giá Nến Long legged doji (nến đuôi dài) Nhận diện: Khác với nến doji thường, nến long legged doji có bóng nến trên và dưới rất dài Thân nên rất nhỏ hoặc không có Đặc điểm: Nến Long legged xuất hiện cảnh báo sẽ bị biến động mạnh Sau một cuộc tăng giá hoặc giảm giá nến Long legged doji thường xuất hiện thể hiện sự do dự giữa cung và cầu Nến gravestone doji (nến bia mộ) Nhận dạng: Không có bóng dưới, chỉ có bóng trên Thân nến nhỏ hoặc không có Giá mở cửa, đóng cửa, giá thấp nhất phiên trùng nhau Đặc điểm: Nến này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi xuất hiện trên đỉnh của một xu hướng tăng giá Bạn có thể vào lệnh sell sao nến này, đặt chặn lỗ ở ngay trên đỉnh của bóng trên. Xem thêm đánh giá các sàn forex từ các chuyên gia hàng đầu, từ đó có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.
 13. Olymp Trade là một cái tên đang rất nổi bật trên thị trường sàn quyền chọn nhị phân cùng với Binomo. Giao dịch thanh toán quyền chọn nhị phân hay trade BO đã và đang được người chơi ở Việt Nam tham gia đông đảo. Khá nhiều bạn đã hỏi về cách chơi Olymp Trade như thế nào? Làm sao để đăng ký, đăng nhập, nạp tiền, rút tiền từ OlympTrade? Cách chơi trên điện thoại, đầu tư có uy tín, hiệu quả,.. Và có cả những người chưa biết Olymp Trade là gì? olymp trade có bị cấm ở việt nam không? Năm 2021 có nên đầu tư vào nó không? Olymp Trade là gì? Olymp Trade là một hình thức đầu tư online dựa trên nền tảng sàn giao dịch thanh toán quyền chọn nhị phân (Binary Option). Hình thức hoạt động của OlympTrade là dựa trên biến động giá của tài sản. Chẳng hạn như coin, kinh doanh chứng khoán, vàng, cổ phiếu, các cặp tiền tệ,… Việc của các nhà đầu tư là dự đoán giá sẽ tăng hay giảm (Up/Down) trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đúng người chơi sẽ được tiền và ngược lại, sai sẽ mất tiền. Hình dung như đánh sóc đĩa chọn bên chẵn bên lẻ vậy nhưng tiền lời sẽ ít hơn. Ví dụ bạn đặt 100$ nếu thua sẽ mất 100$ nhưng nếu thắng chỉ dc 80%. Tương đương 80$ và sàn ăn mất 20% phí rồi. Phí này tùy sàn từ 15 đến 25% cho 1 thanh toán thắng của nhà đầu tư. Thông tin cách chơi Olymp Trade dễ nhất 1. Các loại tài khoản trên Olymp Trade: Demo và thực Tương tự như Binomo thì khi bạn đăng ký sẽ có hai loại tài khoản là: Tài khoản Demo và tài khoản thực. Tài khoản Demo: Đây là tài khoản mà sau khi bạn đăng ký thì Olymp Trade sẽ cung cấp cho bạn một khoản tiền ảo $10.000 để thanh toán thử. Số tiền này chỉ là để “thử” và bạn không được rút. Tham vọng của tài khoản demo là giúp người chơi kinh nghiệm trước cách trade. Và sau đó mới sử dụng tài khoản thực. Tài khoản thực: Khác với tài khoản demo thì tài khoản thực là bạn sẽ nạp tiền thật VND vào Olymp Trade và rất có thể rút được. Trong đó, tài khoản thực trên Olymp Trade lại được chia làm 2 loại là tài khoản thường và tài khoản VIP. Với tài khoản thường là tài khoản có số tiền nạp từ $10-$2000. Tài khoản VIP là tài khoản có số tiền lớn hơn $2000. Xem thêm: các loại nến nhật 2. Mô hình nạp và rút tiền vào Olymp Trade ở Việt Nam? Sàn Olymp Trade hỗ trợ khá nhiều cách thức nạp tiền cũng như rút tiền. Người sử dụng hoàn toàn có thể nạp tiền qua các cách này và khi rút tiền cũng sử dụng cùng các phương thức tương tự: Ngân hàng Việt Nam truyền thống: Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, Sacombank, ACB, Đông Á, BIDV, Eximbank,.. Ví tiền điện tử: Epayments, Skrill, Neteller, WebMoney,.. Tiền điện tử: Bitcoin, Ethereum,.. 3. Olymp Trade có app để chơi trên điện thoại không? Như đã nói ở trên, Olymp Trade hiện đã có phần mềm để thanh toán giao dịch trên điện thoại di động. Bên cạnh nền tảng web trực tuyến. Người chơi rất có thể tải Olymp Trade về điện thoại trên hai hệ điều hành nhiều người biết nhất hiện nay là IOS của iPhone và Android. 4. Chiến thuật nào chơi Olymp Trade hiệu quả, luôn thắng không? Thực chất là không có chiến thuật, hay cách nào để giao dịch Olymp Trade luôn thắng cả. Thông thường cách hình thức đầu tư như tiền điện tử, kinh doanh thị trường chứng khoán hay forex thì chúng ta có thể dùng các phương pháp phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ. Để dự đoán hướng đi của giá tài sản, nhưng những chỉ số này đều phải dựa trên các yếu tố cơ bản của thị trường. Còn với Olymp Trade thì không có một thành phần nào để phân tích. Hình như mọi quyết định chỉ dựa trên cảm tính cá nhân. Một số người share trên mạng về những chiến lược chơi luôn thắng, theo mình là không khả thi. Các cá nhân hay tổ chức mở lớp hoặc khóa đào tạo hưỡng dẫn đầu tư Olymp Trade hoặc Bimomo chỉ là trò câu kéo mọi người đầu tư. Tham khảo: tín hiệu forex 5. Hình thức này liệu có hợp pháp tại VN không? Việc kinh doanh quyền chọn nhị phân nói chung hiện vẫn chưa có quy định của pháp luật ở bất kể quốc gia nào. Hiện nay rất có thể tham gia buôn bán quyền chọn nhị phân một cách hợp pháp ở nước ta. Bao gồm cả Olymp Trade, Binomo hay IQ Option. Khác với thị trường ngoại hối, thị trường quyền chọn kép không thuộc quản trị của Ngân hàng Nhà nước nước ta. Tuy nhiên, quyền chọn nhị phân về mặt lý thuyết có vai trò trong việc định giá tài sản. Nhưng chúng có nguy cơ gian lận và bị các nhà quản lý ở nhiều khu vực pháp lý coi như một hình thức cờ bạc và bị cấm. Nhiều công ty kinh doanh quyền chọn nhị phân đã biến thành phơi bày dưới dạng những trò gian lận. FBI Hoa Kỳ đang điều tra những trò gian lận nhị phân trên toàn cầu. Theo danh mục, những kẻ lừa đảo bán quyền chọn nhị phân đã lấy được 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trên toàn cầu. Vậy Olymp Trade có phải lừa đảo không? Như đã đề cập ở trên, Olymp Trade là hợp pháp ở nước ta. Và hiện cũng chưa có khung pháp lý nào cho hình thức quyền chọn. Vì thế, không ai có thể cam đoan là Olymp Trade lừa đảo. Đây cũng thắc mắc của tương đối nhiều người khi mới khởi đầu tìm hiểu về mô hình đầu tư này. Mình đã từng chơi Olymp Trade và cảm nhận được mô hình này không hề dễ làm giàu 1 chút nào. Và nó giống đánh bạc, đầu tư hay hơn là một mô hình thanh toán giao dịch tài chính như tiền kỹ thuật số, forex hay tiền tệ. Khi bạn đăng ký tài khoản xong và sử dụng tài khoản demo để thanh toán. Thì thường là bạn sẽ thắng nhiều hơn là thua. Nhưng đến khi bạn nạp tiền thật để chơi thì lại ngược lại, thua nhiều hơn thắng. Và mình có thể khẳng định là không có một chiến thuật nào để chơi Olymp Trade luôn thắng cả. Tất cả chỉ là may rủi, tất nhiên, vẫn sẽ có những người “may mắn” thắng. Nhưng nếu họ không biết điểm dừng thì kỹ năng mất hết tiền là rất cao. Chưa kể khi trong tài khoản của bạn có một số tiền lớn nhờ trade thắng thì việc rút tiền từ Olymp Trade cũng rất khó khăn, một số người chơi còn tố Olymp Trade là lừa đảo vì khi thắng thì OlympTrade tìm cách chặn tài khoản, hoặc hạn chế giao dịch, khóa rút tiền hoặc muốn rút phải chờ cực lâu, nhưng khi thua thì… bạn cũng biết rồi đấy. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về sàn forex uy tín tại website này của chúng tôi. Lời kết Trên đây là toàn bộ những gì chúng tôi muốn share với các anh chị về mô hình đầu tư Olymp Trade. Chúng tôi nghĩ các độc giả sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích về cách thức đầu tư này. Và tự có quyết định có nên chơi Olymp Trade hay không? Bạn phải thật thận trọng khi đầu tư Olymp Trade còn nếu không muốn “tiền mất tật mang”.
 14. 1. Giới thiệu về nến Nhật Các loại nến Nhật hay candlestick (candle) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỷ VII. Nguyên tắc của nến Nhật rất đơn giản và được đúc kết từ những yếu tố sau: Biến động giá (như thế nào) quan trọng hơn tác động của thị trường (tại sao). Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên giá. Người mua và người bán trên thị trường dựa trên tác động kỳ vọng và cảm tính (tham vọng và sự sợ hãi). Biến động giá không phản ánh giá trị thực. 2. 4 Yếu tố xây dựng nên các loại nến Nhật Open – Giá mở cửa. Close – Giá đóng cửa. High – Giá cao. Low – Giá thấp. Thân nến có màu xanh hoặc đỏ tùy theo mức giá. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì ta có thân nến màu xanh. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì ta có thân nến màu đỏ. Đường kẻ phía trên và phía dưới thân nến thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất và được gọi là bóng nến. Phần thân nến thể hiện giá giao dịch mở đầu và kết thúc. Trong khi, phần bóng nến thể hiện giá giao dịch nằm ngoài phạm vi giá mở cửa và giá đóng cửa. Trong trường hợp thân nến càng dài thể hiện sức mua (sức bán) càng mạnh. Ngược lại, thân nến càng ngắn thể hiện biến động giá thấp. Thân nến xanh thể hiện sức mua. Thân nến càng dài, sức mua càng mạnh, là dấu hiệu người mua kỳ vọng cao vào thị trường giá lên. Nếu nhìn vào tổng quan hơn thì khi thị trường đang trong xu hướng giảm mà xuất hiện nến thân dài màu xanh cho thấy người mua đang xác lập để điều khiển thị trường với kỳ vọng giá lên trở lại. Còn thân nến đỏ thể hiện sức bán. Thân nến càng dài, sức bán càng mạnh, là dấu hiệu người bán kỳ vọng vào thị trường giá xuống. Nếu nhìn vào tổng quan hơn thì khi thị trường đang trong xu hướng tăng mà xuất hiện nến thân dài màu đỏ cho thấy người bán đang xác lập để điều khiển thị trường với kỳ vọng giá xuống. Xem thêm: mô hình cờ 3. Cuộc chiến giữa mua và bán thể hiện trên các loại nến Nhật Nến Nhật thể hiện cuộc chiến tranh giành giữa vị thế mua (những người kỳ vọng giá lên) và vị thế bán (những người kỳ vọng giá xuống) trong một khoảng thời gian xác định. Càng gần điểm cao nhất của nến thì những người ở vị thế mua càng chiếm ưu thế, càng gần vị trí thấp nhất của nến thì những người ở vị thế bán càng chiếm ưu thế. Có rất nhiều lựa chọn khác nhau, nhưng điển hình thì có 6 mô hình nến cơ bản sau: Nến xanh thân dài cho thấy vị thế mua đang kiểm soát thị trường. Nến đỏ thân dài cho thấy vị thế bán đang kiểm soát thị trường. Thân nến ngắn và không có bóng nến (hoặc bóng nến ngắn) cho thấy hai vị thế đang cân bằng. Nếu thân nến ngắn và bóng nến phía dưới dài (pinbar) cho thấy trong thời điểm ban đầu vị thế bán kiểm soát thị trường, nhưng về sau đã bị ví thế mua đảo ngược tình thế để chiếm quyền kiểm soát. Còn thân nến ngắn và bóng nến phía trên dài cho thấy trong thời điểm ban đầu vị thế mua kiểm soát thị trường, nhưng về sau đã bị ví thế bán đảo ngược tình thế để chiếm quyền kiểm soát. Cuối cùng là thân nến ngắn với phần bóng nến dài ở cả trên và dưới cho thấy cả hai vị thế đều có thời gian kiểm soát thị trường. Nhưng không vị thế nào áp đảo hoàn toàn. Kết quả là vẫn giằng co. 4. Các loại nến Nhật cơ bản 4.1 Marubozu Đây là loại nến Nhật có thân nến mà không có bóng nến. Đó là dấu hiệu xác lập một xu hướng rất mạnh. Marubozu màu xanh có nghĩa là vị thế mua đang hoàn toàn kiểm soát thị trường. Ngược lại nếu Marubozu màu đỏ thì vị thế bán đang hoàn toàn kiểm soát thị trường. 4.2 Spinning top Thân nến nhỏ, bóng nến dài cho ta biết là cuộc chiến của hai vị thế mua và bán chưa phân thắng bại. Sau một xu hướng dài, hình nến này cho ta thấy bên mua (bên bán) đã yếu thế dần và có dấu hiệu sẽ đảo chiều xu hướng. Xem thêm: cách chơi olymp trade luôn thắng 4.3 Doji Nến doji xuất hiện khi mức giá đóng cửa xấp xỉ mức giá mở cửa. Nến này cho chúng ta thấy vị thế mua và vị thế bán đang do dự. Khi giao dịch với loại nến này chúng ta cần đi theo tín hiệu mà cây nến phía sau nó phát ra là bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế. 4.4 Hammer & Hanging Man Đây là những nến Nhật báo hiệu sự thắng thế của vị thế mua. Xu hướng giá có thể được đảo chiều từ giảm sang tăng, ít nhất là trong ngắn hạn. 4.5 Inverted Hammer & Shooting Star Đây là những loại nến Nhật báo hiệu sự thắng thế của vị thế bán. Xu hướng giá có thể được đảo chiều từ tăng sang giảm, ít nhất là trong ngắn hạn. 4.6 Các loại nến Nhật kết hợp Mô hình nến Nhật được tạo thành từ nhiều nến liên tục, và có thể được gộp chung thành một nến lớn hơn. Nến kết hợp sẽ thể hiện một cách đơn giản so với mô hình nến dựa theo các nguyên tắc: Giá mở cửa là giá mở cửa của nến đầu. Giá đóng cửa là giá đóng cửa của nến cuối. Cuối cùng, giá cao nhất và giá thấp nhất là giá cao nhất và thấp nhất của mô hình. Xem thêm đánh giá các sàn forex lớn nhất thế giới từ các chuyên gia hàng đầu, từ đó có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.
 15. Thời gian gần đây, Olymp Trade ngày càng trở thành một trong những cái tên rất đỗi quen thuộc đối với các nhà đầu tư trên thế giới và đã có không ít những nhà đầu tư “phất lên” nhờ vào Olymp Trade. Vậy cụ thể bạn có biết Olymp Trade là gì phương thức hoạt động ra sao, cách đăng nhập olymp trade việt nam và cách chơi như thế nào hay chưa? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây để có được cho mình những thông tin bổ ích nhất nhé! Hướng dẫn cách chơi và đầu tư Olymp Trade mới nhất Khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Olymp Trade thì bạn cần phải thuộc lòng các thao tác sau đây: Đăng ký tài khoản Olymp Trade Để có thể tham gia vào sàn giao dịch Olymp Trade thì trước tiên, bạn cần phải có tài khoản của mình tại Olymp Trade. Và để đăng ký tài khoản thành công, bạn cần thực hiện theo những bước sau: Bước 1: Truy cập vào đường link trang chủ của Olymp Trade rồi tìm kiếm. Bước 2: Bấm vào nút Đăng ký, sau đó điền đầy đủ những thông tin mà hệ thống yêu cầu như email, mật khẩu, loại tiền giao dịch… để đăng ký tài khoản. Bước 3: Sau khi hoàn thành Bước 2, hệ thống sẽ tự động gửi đến cho bạn thông tin xác nhận. Việc của bạn sẽ là truy cập vào địa chỉ email vừa đăng ký để tiến hành xác nhận tài khoản. Hoàn thành xong Bước thứ 3 là bạn đã đăng ký thành công tài khoản của mình tại sàn giao dịch Olymp Trade rồi. Xem thêm: Forex signals các loại nến Hướng dẫn sử dụng Olymp Trade Khi sử dụng Olymp Trade bạn cần phải thực hiện tuần tự theo những bước sau: Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Olymp Trade của mình bằng email và mật khẩu đã đăng ký từ trước. Bước 2: Nhấn vào nút “Bắt đầu giao dịch”, bạn sẽ thấy nhìn thấy giao diện như hình bên dưới trên màn hình. Bước 3: Lúc này, tài khoản mẫu của bạn sẽ được tặng 10.000.000 VNĐ để bắt đầu chơi thử và làm quen. Khi đã quá am hiểu luật chơi và muốn tham gia thực sự thì bạn hãy click vào “Tài khoản hoạt động” để chính thức tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Olymp Trade. Cùng tìm hiểu thêm thông tin sàn forex uy tín để có thể đầu tư Forex một cách an toàn và hiệu quả nhất. Lời kết Trên đây là bài viết Sàn Olymp Trade là gì? Hướng dẫn đăng ký và đầu tư Olymp Trade 2020, hi vọng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích, chúc các bạn thành công!