• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ninhcntm

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  82
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ninhcntm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Ống đựng đũa cao cấp đa năng Tashuan Bảo quản phương tiện nhà bếp một cách gọn gàng, sạch sẽ. Giúp công cụ mau chóng khô ráo, sạch sẽ. thiết kế kiểu dáng tân tiến và hiện đại, nhỏ gọn, nhiều tiện ích Chất liệu nhựa bền đẹp, màu trắng trông rất sạch sẽ, hợp vệ sinh. Sản phẩm giao ngẫu nhiên. ống đựng đũa cao cấp đa nẵng Tashuan Điểm nổi bật: - Ống cất Dao Muỗng Đũa Đa Năng Tashuan giúp các bạn bảo quản dụng cụ nhà bếp một cách gọn ghẽ, sạch sẽ. Xem thêm: máy massage cầm tay nào tốt - ngoại hình sáng tạo nhiều chức năng với khe chứa dao, thớt, đũa, muỗng...giúp phân loại hoàn hảo đồ sử dụng. - Ở đáy những ống đựng có những khe dọc đẹp mắt giúp dụng cụ nhanh chóng khô ráo, sạch sẽ. - ngoài mặt thiết kế tân tiến, hiện đại, nhỏ gọn, nhiều tiện ích, phù hợp cho căn bếp tân tiến và hiện đại. - Được làm bằng chất liệu nhựa bền đẹp, màu trắng trông rất sạch sẽ, hợp vệ sinh. Xem thêm: bể cá mini đẹp thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: Ống đựng Dao Muỗng Đũa Đa Năng Tashuan - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 20 x 15,5 x 13,5 cm - Chất liệu: Nhựa bền đẹp - Trọng lượng: 324gram. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 2. Máy massage rung cầm tay hồng ngoại Máy massage rung cầm tay hồng ngoại Beurer MG40 có hồng ngoại ngoại hình thông minh, kiểu dáng dễ di chuyển, tương trợ mát xa sâu vào các xương và tế bào bên trong cơ thể, khá hot của đèn hồng ngoại cải thiện hoàn hảo mát xa, kích thích lưu thông tuần hoàn, giảm đau, chống co cứng cơ, làm giãn mạch, tăng cường chuyển hóa dinh dưỡng tại chỗ. Đèn hồng ngoại của máy mát xa cầm tay có tác dụng gì? - Hồng ngoại của máy massage mini có tác dụng chữa bệnh cơ, xương, khớp, giảm đau, vết bầm tím. - khi đèn hồng ngoại chiếu rọi vào các vết thương sẽ giúp giảm đau, chống co cứng cơ, giãn huyết mạch, tan máu bầm, tăng cường khả năng chuyển hóa và dinh dưỡng tại chỗ. Xem thêm: máy massage cầm tay nào tốt - Máy massage có hồng ngoại kích thích sinh trưởng tế bào, tuần hoàn máu chóng vánh nghỉ dưỡng sức khỏe. - Đèn hồng ngoại trong khoảng máy mát xa có tác dụng làm đẹp da: làm mềm da, lưu thông máu, thúc đẩy sinh trưởng tế bào mới, mất tế bào da chết,.. Máy massage cầm tay hồng ngoại Beurer MG40 có kiểu dáng sáng tạo - Là thiết bị massage cầm tay có những tính năng thoa, bóp, rung, hồng ngoại nhiệt, có thể đổi thay phong độ cầm tay được - Beurer MG40 có khớp điều khiển, đầu rung, đầu hồng ngoại có thể xoay 180 độ tiện lợi - Chuyên dùng massage cho cơ thể, massage lưng, massage toàn thân,... Xem thêm: ống đựng đũa cao cấp tạo thành của máy mát xa cầm tay hồng ngoại Beurer MG40 - Trục xoay của đầu mát xa. - Núm quay để điều chỉnh góc của tay cầm (4 cài đặt). - Nút trượt. - Mặt hồng ngoại. - Mặt mát xa. - Điều chỉnh mát xa thích hợp. những phím chức năng để chọn chức năng mong chờ - 0: Tắt. - M: mát xa rung.. - W IR: Nhiệt cho ảnh hưởng sâu - W + M: massage nhiệt.. - IR nhiệt/IR: mát xa nhiệt - Trượt nút 'W' để làm nóng bề mặt trâm bóp dần tới cho đèn sáng. Sau một số phút, bề mặt thoa bóp được làm hot lên và sẵn sàng để dùng. Chức năng của các đầu massage đi kèm máy mát xa cầm tay hồng ngoại Beurer MG40 - Đầu bàn chải: thúc đẩy lưu thông máu, điều trị và phòng ngừa 1 số bệnh. - Núm phù hợp hai: Giúp việc mát xa tăng và chuyên sâu đặc trưng nhẹ nhõm lúc các bạn hoạt động thể lực. - Núm phù hợp 1: Làm giảm nhanh giai đoạn đau nhức, căng cơ hiệu quả. - Mức thích hợp giảm: thoa bóp chuyên sâu nhẹ nhàng vào từng vùng cơ thể. Hướng dẫn sử dụng máy mát xa cầm tay hàng hiệu những phím chức năng để chọn chức năng mong muốn: - 0: Tắt - M: mát xa rung - W IR: Nhiệt cho tác động sâu - W + M: mát xa nhiệt - IR nhiệt/IR: mát xa nhiệt - Trượt nút 'W' để làm nóng bề mặt xoa bóp dần tới cho đèn sáng. Sau 1 vài phút, bề mặt thoa bóp được làm nóng lên và sẵn sàng để dùng. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 3. 10 mẫu hồ cá mini để bàn cực đẹp Xin chào mọi người, thú chơi cá cảnh và thủy sinh đang ngày được mở mang và tiếp cận tới đa dạng người hơn. Mỗi người có một kiểu chơi thủy sinh, cá cảnh không giống nhau, nhưng một bắt mắt rất thích hợp với đại phần lớn mọi người đó là thời trang mini, nano. bữa nay hãy cộng tôi Tìm hiểu về 10 mẫu hồ nuôi cá mini để bàn được phổ quát người dùng nhất nhé, cứng cáp các bạn sẽ sắm được một mẫu bể cá mini ứng ý với ý muốn của bạn. Và ví như các bạn chưa biết phải tìm bể cá mini ở đâu, hãy tham khảo 26 cửa hàng cá cảnh uy tín tại Hà Nội để có thể tìm được cửa hàng sắp mình nhất nhé. Bể cá mini kính dán Đây là dạng hồ cá mini tương đối phổ thông vì tính tiện dụng, có thể tìm ở bất cứ shop cá cảnh hay shop hình nào. bạn chỉ cần đề nghị họ một kích thước là đã hoàn toàn có thể mang một chiếc bể kính về để làm một bể cá cảnh, thủy sinh mini để bàn làm việc rồi. Cũng vì tính chất thực hiện đơn giản, nên các bạn cũng có thể bắt buộc chất lượng kính phù hợp với bắt buộc của bản thân hoạc hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà cũng được. Bể cá mini 3 trong 1 Một trong các mẫu bể cá mini được tương đối phổ quát người yêu thích đấy chính là bể cá mini 3 trong 1. Với số đông mọi thứ như lọc, đèn, đồng hồ… đây là một trong số những dạng bể cá mini tiện lợi và có thuộc tính thực dụng chủ nghĩa nhất chuyên phục vụ bàn làm việc. Mọi công tắc điều khiển đều được tích hợp sẵn trên chiếc bể cá, tiện lợi bước, chuyển di là một Ưu điểm có dòng bể cá mini này. Với tầm giá từ hơn 500 nghìn đồng, đây là một trong số các mẫu bể cá mini rất đáng mua và dùng Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm Bể đúc Bể đúc là một trong các mẫu bể cá cũng được cực nhiều người chơi thủy sinh, cá cảnh ưa thích. Ngay cả Thủy Sinh 4U cũng đang sử dụng một chiếc bể đúc cho bể thủy sinh bắt mắt Biotope của mình. Bể đúc có phổ thông dạng ngoài mặt và kích thước, dòng bể đúc thường thì cũng như những dòng bể kính khác chuyên dùng cho bể cá cảnh và thủy sinh. Một dòng bể đúc 3 trong 1 tương tư như dạng bể mini nêu trên đã tích hợp sẵn đèn và lọc bê trong, rất gọn ghẽ và thuận tiện. Bể cá mini trong khoảng bình thủy tinh Tận dụng bình, chai thủy tinh để làm bể cá cảnh là một điều không quá lạ lẫm với đa dạng người, và mình vững chắc là đã có phổ quát anh em cũng đã có ý tưởng này để nuôi cá cảnh. Và trên thực tại, người nuôi cá cảnh sử dụng bình thủy tinh nuôi cá rất nhiều vì tính thuận tiện cũng như giá thành hơi rẻ của dòng bể này. Chỉ từ vài chục ngàn đồng và đi ra ngay chợ hay shop đầu ngõ là các bạn đã hoàn toàn có thể sắm được một bình thủy tinh mang về để nuôi cá rồi. Bể cá mini viền gỗ Bể cá mini viền gỗ cũng là một trong những dòng bể cá cảnh được cực nhiều người sử dụng. Với kiểu dáng khá tương đồng với các dòng bể kính dán hay bể đúc, nhưng có thêm viền gỗ bao lòng vòng giúp hình thức bể kiên cố và an toàn hơn. Dòng bể này tương đối thích hợp cho các bể cá cảnh để bàn vì có tích hợp cổng USB để cắm một bóng đèn. Một trong số những chọn lọc không tồi để làm một bể cá cảnh, thủy sinh mini. Bể cá hình trụ Bể cá hình trụ cũng như các dòng bể cá cảnh từ bình thủy tinh khác, với một hình dáng trụ, nhỏ gọn, có thể đặt được ở mọi nơi, bàn làm việc… Đây là một trong số các dạng bể cá mini để bàn được rất nhiều người dùng. điểm yếu nho nhỏ đấy chính là việc rất khó có thể lắp thêm được đèn cho dạng bể này, nên ko được dùng quá rộng dãi. Bể cá mini dạng treo Khác với các dòng bể cá thông thường, dòng bể cá này thường có hình tròn và được treo trên một cái giá treo, nhìn tương đối đẹp mắt và độc đáo. Ưu điểm là ở mặt thiết kế đẹp mắt, làm đồ trang hoàng cho phòng khách hay bàn làm việc tương đối ổn. điểm yếu là ở tính thực dụng chủ nghĩa không cao, khó vệ sinh và ko thêm được rộng rãi phụ kiện cho bể cá như lọc thủy sinh hay đèn thủy sinh. Bể cá mini 3 in 1 hình tròn Bể cá mini nhỏ xinh để bàn làm việc Tiếp đến vẫn là một dạng bể cá mini thời phương pháp, tích hợp đèn, lọc ngay trong bể cá cảnh, giúp tối ưu khóa diện tích và tính thuận tiện cho người nuôi cá cảnh để trong phòng khách hay trên bàn làm việc. ngoại hình gọn gàng, thuận lợi vận động cũng như vệ sinh, đây là một trong những mẫu bể cá mini đáng sắm và đáng sử dụng nhất. tuy vậy, trên thị trường Việt Nam vẫn còn bán hơi ít dạng bể cá mini này nên cũng chưa quá phổ cập tới phổ quát người. Xem thêm: ống đũa khử trùng bằng tia cực tím Bể cá mini hình bầu dục Dạng bể cá mini này cũng như những dòng bể cá mini trong khoảng thủy tinh bên trên, đều có thể tậu tiện lợi và với mức giá hơi rẻ. tuy vậy sẽ rất khó để có thể lắp thêm những phụ kiện như lọc hay đèn cho dòng bể này. Nhưng với Về ưu điểm giá mềm và tiện lợi mua, đây vẫn là một trong số những dòng bể cá mini được phổ biến người mới tập làm quen với cá cảnh yêu thích. Bể cá mini XiaoMi Một trong số những dòng bể cá mini công nghệ được một tập đoàn to phát triển, bể cá mini Xiao Mi đã và đang được rất nhiều người quan tâm và sắm mua. Với giá cả hơn 1 triệu đồng và với một kiểu dáng khôn cùng tinh sảo và đẹp mắt, hồ hết chức năng như đèn, lọc, và thậm chí là thay nước thông minh, đây vững chắc là mẫu bể cá mini để bàn đáng mua nhất cho các bạn giả dụ bạn không quá để ý tới vấn đề chi phí. mặc dầu có khá nhiều ý kiến từ phổ quát anh em trong hội về tính năng trên giá tiền của nó, nhưng theo Thủy Sinh 4U, đây vẫn là một trong số những mẫu bể thủy sinh, cá cảnh để bàn đáng mua nhất hiện tại. Vừa có thể để làm một vật trang hoàng cực đẹp, vừa có đủ tính năng, công năng giúp bạn có thể nuôi cá cảnh tốt nhất. Tổng kết Trên đây là 10 mẫu bể cá mini đang được không ít người sử dụng, mỗi dòng bể đều có ưu và điểm yếu khác nhau, tuy vậy điểm chung của chúng đều là ở kích thước nhỏ gọn và tính tiện dụng cho người dùng. các bạn nghĩ sao về 10 mẫu bể cá mini này, liệu bạn sẽ chọn tìm dòng bể mini nào? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới cho Thủy Sinh 4U biết nhé. Chúc bạn chọn tậu được mẫu bể cá mini bằng lòng. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 4. Máy tiệt trùng bát đũa LIUUINU LSZCA01W biểu hiện Sản Phẩm Để bảo đảm vệ sinh những phương tiện dao dĩa, đũa, muỗng trước bữa ăn bạn thường dùng những công nghệ xử lý truyền thống như ngâm vào nước sôi, rửa bằng nước muối… nhưng bản chất vừa tốn nhều thời kì, vừa chẳng thể khử hoàn toàn vi khuẩn, nhất là trong thời tiết mùa mưa, ẩm thấp. Chính vì thế, máy tiệt trùng bát đũa LIUUINU LSZCA01W trang bị đồ dùng nhà bếp chẳng thể thiếu, loại bỏ 98% vi khuẩn, nấm mốc, sấy khô trước khi dùng, kiểm soát an ninh sức khỏe gia đình bạn. Xem thêm: máy massage cầm tay nào tốt Động Cơ Hoạt Động Êm Ái, nhanh chóng Công suất động cơ 4.2W với tốc độ quay cánh quạt 5500 vòng/phút, hoạt động hết sức êm ái với độ ồn thấp chỉ 35dB, vô trùng và sấy khô đến 20 đôi đũa cùng lúc hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu dùng gia đình các bạn. Loại Bỏ 98% Vi Khuẩn, Nấm Mốc Gây Hại Cho Sức Khỏe Máy diệt trùng Đũa Ẳn LIUUINU LSZCA01W hoạt động phát ra bước sóng UV 254nm cho hoàn hảo loại bỏ tới 98% các vi khuẩn, nấm mốc đều đặn nảy sinh trên đũa ăn, dao dĩa do môi trường ẩm ướt hoặc ko được vệ sinh đúng cách. Thêm vào đó, máy còn sấy khô các đồ vật trong quá trình hoạt động, tương hợp với phổ thông vật liệu khác nhau như tre, gỗ, sắt, nhựa, thép ko gỉ và những vật liệu làm dụng cụ nhà bếp khác. công thức Hoạt Động Tự Điều Chỉnh sáng tạo Dựa trên nguyên lý vi khuẩn sẽ dễ dàng nảy sinh ở môi trường nhiệt độ thấp, Vì vậy nhiệt độ môi trường càng thấp, đề xuất thời kì khử trùng càng lâu. Nhờ phương pháp kiểm soát nhiệt độ, máy sẽ điều chỉnh thời kì hoạt động dựa trên nhiệt độ môi trường tiếp giáp với. nếu như nhiệt độ khoảng 35oC, thời kì tiệt trùng khoảng 100 phút, ở nhiệt độ 10oC-35oC thời gian tiệt trùng khoảng 110 phút, ở nhiệt độ nhỏ hơn 10oC thời gian sát trùng khoảng 120 phút. Xem thêm: lò nướng điện xiaomi sử dụng thuần tuý Với ngoại hình thông minh thì việc dùng thuần tuý hơn bao giờ hết. bạn chỉ cần đặt đũa vào trong máy máy và nhấn nút nguồn hoạt động. Máy sẽ tự động tiệt trùng và sấy khô, sau lúc hoàn thành công tác máy sẽ tự động ngắt và các bạn an tâm lấy đũa ra để dùng cho bữa cơm gia đình tiện lợi Lắp Đặt, Vệ Sinh Với kiểu dáng dán tường đơn thuần, dễ lắp đặt, ko tốn rộng rãi diện tích, như một vật trang trí cho không gian phòng bếp nhà các bạn. Hộp lưu trữ có thể dỡ rời để vệ sinh một cách dễ dàng. tham số kỹ thuật Kích thước: 344 x 87 x 68mm Màu sắc: trắng Khối lượng: 580g Điện áp định mức: 220/50Hz Công suất định mức: 4.2W Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 5. Đặc điểm của bể cá thông minh xiaomi Bể cá thông minh Xiaomi: Bể cá sáng tạo Ban đầu của Xiaomi có mặt tại đây Đây là cách tốt nhất để giảm căng thẳng sau lúc làm việc. , khởi đầu suy nghĩ về việc sắm một bể cá mới. Vậy nên, ngày nay có nhân vật chính, biểu thị hình học mô hình người nào bể mô-đun thông minh. Trên thực tiễn, tôi đã chú ý đến bể cá này trước đây. Nó được gọi là tạo tác nuôi cá lười biếng. Đặc điểm to nhất của bể cá này là ngoài mặt mô-đun. Nó có thức ăn tự động, giám sát chất lượng nước chuyên nghiệp, hệ thống kiểm soát nhiệt độ sáng tạo, thoát nước một phím và những đặc điểm khác. Kiểm soát APP tại nhà. mẫu mã mô-đun, đơn thuần, có tức là bể cá này có thể được ghép như những khối xây dựng. Hộp đựng thân bể cá và nắp bể cá, que sưởi, bơm nước, bộ nạp tự động, bộ đổi nguồn, đế bể cá, v.v Trong số ấy, máy bơm nước bể cá, máy sưởi, máy cấp liệu tự động và nắp trên bể cá có ngoại hình kiểu mô-đun, có thể được ghép nối như một khối xây dựng. Điều này có ích thế là giảm giá cả. Thành phần đấy bị hư hỏng và có thể được thay thế riêng. Thứ hai là giảm những dây khác nhau càng phổ quát càng tốt. đại quát, bể cá được thiết bị thanh sưởi, máy tạo oxy, bộ lọc, đèn và những thành phần khác. Có đa dạng dây. Bể cá hình học biểu đạt chỉ có một dây. Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm Ngoài bộ nạp tự động, nắp trên của bể cá cũng giữ lại một thanh cho ăn bằng tay. bạn cũng có thể trải nghiệm thú vị của việc cho cá vàng ăn qua thanh cho ăn tay chân này. kể từ khi chơi bể cá, cần thay thế que sưởi trong nhà tôi. Tần suất xấu quá cao. Lần này, công suất của thanh gia nhiệt bể cá của mô-đun sáng tạo ai hình học diễn đạt là 40W, thực thụ không cao. Lần Đầu tiên được làm hot, nước trong bể cá đã tăng cường lên nhiệt độ cài đặt trước là 24 ° C. Có một màn hình LED trên đỉnh của hệ thống sưởi, có thể hiển thị nhiệt độ của nước bể cá chỉ mất khoảng thực. Ngoài thanh sưởi ấm, máy tạo oxy và bộ lọc cũng rất cần yếu. Máy bơm nước được sử dụng trong bể hình học mô-đun sáng tạo người nào có chức năng kép là phân phối và lọc oxy. Hệ thống lọc bốn lớp được trang bị một tấm lọc sinh hóa và 2 thanh vi khuẩn nitrat hóa thạch anh. cung ứng oxy ưng chuẩn 3 mức điều chỉnh oxy, có thể được điều chỉnh theo số lượng cá trong bể cá. Hơn thế nữa còn có một thiết bị giám sát chất lượng nước trên máy bơm, có thể theo dõi chất lượng nước theo thời kì thực, lúc đấy là thời gian để thay thế nước, trong nháy mắt. Ánh sáng nuôi cá cũng rất cấp thiết. Một mặt, ánh sáng có thể mang lại hiệu quả Nhìn vào tốt, mặt khác, ánh sáng cũng bổ ích cho sự lớn mạnh của cây thủy sinh. Có 18 hạt đèn LED được lắp đặt ở dưới cùng của nắp trên của bể cá của mô-đun thông minh người nào về hình học trình bày, có thể trông thấy 16 triệu màu và điều chỉnh độ sáng, song song có chế độ đổi thay màu của bộ truyền phát RGB. tuy nhiên, trong khoảng ý kiến kinh nghiệm, khả năng phát của ánh sáng màu thay đổi là tốt, nhưng độ sáng của ánh sáng thực sự là không đủ, điều này ko chấp thuận nhất với sản phẩm này đến giờ. đó là khuyến cáo rằng các nhà sản xuất sau đấy cải thiện điểm này Trong phân tách rốt cục, nuôi cá thực sự là nuôi nước. Giữ nước là rất quan yếu, Do đó nước trong bể cá nên được thay thế đều đặn. Và thay nước đôi khi là một điều rất rắc rối, và phổ thông người nuôi cá nên hiểu điều này. tuy nhiên, là một vật phẩm nuôi cá lười nhác, bể cá mô-đun sáng tạo người nào hình học biểu lộ này có chức năng thoát nước một phím. Với ống thoát nước trong phụ kiện, nó có thể tiện lợi thoát nước trong bể cá. Bể cá mô-đun sáng tạo người nào hình học biểu thị được chia thành phiên bản điều tra và phiên bản đổ bộ. Kích thước của bể cá phiên bản dò la là 384 225 280mm. Thân bể cá thích hợp với tôi. Bể cá thủy tinh độ phân giải cao siêu trắng. Xem thêm: lò nướng xiaomi Thêm nữa còn có một đế bể cá nổi bên trong những phụ kiện, đây cũng là một phụ kiện cần yếu cho bể cá. Có một miếng silicon chống trượt ở đáy của đế. Đế được làm lõm và nguyên liệu mềm có thể kiểm soát an ninh kính bể cá. Bộ đổi nguồn vuông không nhỏ. Một bộ chuyển đổi điện sạc cho thanh sưởi, bơm nước, đèn chiếu sáng và những trang bị khác trong bể cá. tư nhân tôi thích ngoại hình này, ít ra là để khắc phục vấn đề dây bể cá lộn xộn. Hiểu bể cá, và sau đấy bước vào giai đoạn thực hiện. Mất một ngày để tìm cá, tưới cây và tưới cây bùn. khởi đầu cảnh quan bể cá, vì kích thước của bể cá này không to, và máy bơm nước bể cá và que sưởi quá sắp đáy bể cá, nên nó được ý định dùng thấp bên trái và cao bên phải để làm cảnh. Đáy bể cá được phủ đầy bùn của các nhà máy nước, và sau đấy các nhà máy nước được trồng, và đá, vỏ sò, vv được đặt, và cảnh quan đơn thuần được hoàn thành. Thêm nước vào bể cá lưu ý rằng có nhất mực nước tối thiểu trên thanh gia nhiệt. Nước trong bể cá phải cao hơn dòng mực nước tối thiểu này. Sau khi thêm nước, cắm dây nguồn, bật bơm nước và thanh gia nhiệt, và bắt đầu tưới nước. Nuôi nước là một quá trình rất dài. Điều tốt là bể cá mô-đun thông minh ai hình học mô tả có chức năng giám sát chất lượng nước tích hợp. tuy vậy, sau khi tăng cường thời gian dùng nước, các Thống kê theo dõi chất lượng nước vẫn chỉ là một Báo cáo để nhắc nhở chất lượng nước quá mềm. không thể chờ đợi để đưa cá tìm trực tiếp vào bể cá. May mắn thay, từ ngày 28 tháng 12 âm lịch, cá được bơi tự do trong bể cá. Là một bể cá sáng tạo ai, bể cá mô-đun sáng tạo người nào biểu lộ không những có thể bật và tắt đèn duyệt nút chuyển đổi trên đỉnh bể cá, mà còn điều khiển nhiều hơn phê chuẩn APP Mijia. chả hạn như chuyển đổi ánh sáng, chuyển đổi thanh sưởi ấm, điều chỉnh máy bơm nước, bật và tắt tự động và tương tự. Rất thuận lợi. Đối với những người nuôi cá lần đầu, cá nhân tôi khuyên các bạn nên khởi đầu với các bể nhỏ, trong khoảng từ tích lũy kinh nghiệm và sau đó trong khoảng từ khởi đầu nuôi cá bể lớn. hẳn nhiên, giả dụ các bạn là người mới, trên thực tại, bể cá mô-đun thông minh ai hình học biểu lộ này là một chọn lọc tốt. Ngoài việc thiếu độ sáng, các khía cạnh khác về đơn thuần đáp ứng yêu cầu của tôi đối với bể cá nhỏ để bàn. đặc biệt là cho ăn tự động thời kì, thoát nước một phím, giám sát chất lượng nước chuyên nghiệp, kiểm soát Mijia APP, vv, làm cho việc nuôi cá thuận lợi hơn, đặc thù thích hợp cho việc nuôi cá mới làm quen. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 6. Máy Khử Trùng Đũa Ăn LIUUINU LSZCA01W biểu hiện Sản Phẩm Để đảm bảo vệ sinh các phương tiện dao dĩa, đũa, muỗng trước bữa ăn các bạn thường dùng những phương pháp xử lý truyền thống như ngâm vào nước sôi, rửa bằng nước muối… nhưng thực chất vừa tốn nhều thời kì, vừa không thể khử hoàn toàn vi khuẩn, nhất là trong thời tiết mùa mưa, ẩm thấp. Do vậy nên, Máy Khử Trùng Đũa Ăn LIUUINU LSZCA01W trang bị đồ dùng nhà bếp chẳng thể thiếu, loại bỏ 98% vi khuẩn, nấm mốc, sấy khô trước khi dùng, bảo vệ sức khỏe gia đình các bạn. Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm Động Cơ Hoạt Động Êm Ái, nhanh chóng Công suất động cơ 4.2W với tốc độ quay cánh quạt 5500 vòng/phút, hoạt động vô cùng êm ái với độ ồn thấp chỉ 35dB, khử trùng và sấy khô tới 20 đôi đũa cùng lúc hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu dùng gia đình bạn. Loại Bỏ 98% Vi Khuẩn, Nấm Mốc Gây Hại Cho Sức Khỏe Máy sát trùng Đũa Ẳn LIUUINU LSZCA01W hoạt động phát ra thao tác sóng UV 254nm cho tuyệt vời loại bỏ tới 98% các vi khuẩn, nấm mốc đều đặn phát sinh trên đũa ăn, dao dĩa do môi trường ẩm thấp hoặc không được vệ sinh đúng cách. Không chỉ có thế, máy còn sấy khô các trang bị trong giai đoạn hoạt động, tương thích với phổ biến nguyên liệu khác nhau như tre, gỗ, sắt, nhựa, thép không gỉ và những vật liệu làm công cụ nhà bếp khác. cơ chế Hoạt Động Tự Điều Chỉnh thông minh Dựa trên nguyên lý vi khuẩn sẽ tiện dụng phát sinh ở môi trường nhiệt độ thấp, Vì vậy nhiệt độ môi trường càng thấp, đề xuất thời kì khử trùng càng lâu. Nhờ phương pháp kiểm soát nhiệt độ, máy sẽ điều chỉnh thời gian hoạt động dựa trên nhiệt độ môi trường tiếp giáp với. Nếu nhiệt độ khoảng 35oC, thời gian khử trùng khoảng 100 phút, ở nhiệt độ 10oC-35oC thời kì khử trùng khoảng 110 phút, ở nhiệt độ nhỏ hơn 10oC thời gian tiệt trùng khoảng 120 phút. Xem thêm: lò nướng điện xiaomi dùng thuần tuý Với mẫu mã sáng tạo thì việc dùng đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần đặt đũa vào trong máy máy và nhấn nút nguồn hoạt động. Máy sẽ tự động khử trùng và sấy khô, sau khi hoàn thành công việc máy sẽ tự động ngắt và bạn yên tâm lấy đũa ra để dùng cho bữa cơm gia đình tiện lợi Lắp Đặt, Vệ Sinh Với bề ngoài dán tường đơn thuần, dễ lắp đặt, ko tốn đa dạng diện tích, như một vật trang hoàng cho ko gian phòng bếp nhà các bạn. Hộp lưu trữ có thể dỡ rời để vệ sinh một cách tiện dụng. thông số kỹ thuật Kích thước: 344 x 87 x 68mm Màu sắc: trắng Khối lượng: 580g Điện áp định mức: 220/50Hz Công suất định mức: 4.2W Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 7. top 4 Máy chiếu mini thông minh bán chạy nhất tại Việt Nam máy chiếu mini thông minh được xem là thiên hướng tăng trưởng chung cho những trang bị máy chiếu trong tương lai. Trong các năm vừa qua định nghĩa máy chiếu chạy Android ngày càng được dùng rộng rãi hơn. những nhà hãng cũng đã bắt đầu cho phát hành những chiếc máy chiếu mini Android Việc trước tiên của mình và thu hút không ít sự quan tâm từ người tiêu dùng. Vậy máy chiếu Android là gì? Nó có gì khác biệt? Máy chiếu Android nào tốt nhất hiện nay? Sự khác biệt của máy chiếu Android Dưới đây là các điểm nhấn của một sản phẩm máy chiếu chạy Android so với các sản phẩm máy chiếu truyền thống: Chiếu trực tiếp nội dung phê chuẩn những ứng dụng được tích hợp trên máy chiếu mà ko cần kết nối với máy tính, android box, tivi box. Có thể xem phim, nghe nhạc và truyền hình chuẩn y các áp dụng có sẵn như Youtube, Internet, Chrome.. tiện dụng kết nối không dây với những trang bị di động thông minh, máy tính bảng hay laptop. tạo điều kiện cho việc kết nối được thuận tiện và mau chóng hơn bao giờ hết. phần nhiều máy chiếu Android sáng tạo điều được trang bị pin sạc có dung lượng hơi tốt. giúp cho chúng ta có thể bằng máy mà ko cần có nguồn điện trực tiếp. Bóng đèn máy chiếu LED có tuổi thọ cao và siêu bền. Cường độ sáng của đèn LED cũng nổi trội giúp dùng tốt trong toàn bộ điều kiện ánh sáng phòng. Top 4 Máy chiếu Android sáng tạo bán chạy nhất 2020 Máy chiếu Android sáng tạo Vivitek Qumi Q3 Plus Vivitek Qumi Q3 Plus là một sản phẩm máy chiếu mini cằm tay rất được ưa chuộng trong các năm gần đây. không những sở hữu mẫu mã nhỏ gọn, Vivitek Qumi Q3 Plus còn có chất lượng hình ảnh tốt với chi tiết ảnh rõ ràng và độ sáng cao. Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q3 Plus sẽ là một chọn lọc rất tích cực cho các các bạn đơn thuần, cần tậu một chiếc máy chiếu bỏ túi dùng xem phim gia đình. Qumi Q3 Plus được tích hợp phổ thông cổng kết nối như HDMI, microSD Card, Audio out, hai cổng USB. Độ sáng: 500 ANSI Lumens Độ phân giải: HD720 (1280 x 720), Nén: 1080p (1920 x 1280) Hệ số tương phản 5.000:1 Tỉ lệ sườn hình: 16:10 Kích thước màn chiếu: 29″->107″ Khoảng cách chiếu: 0,7 -> 3,7 m Bóng đèn chiếu công suất: 90 W, tuổi thọ : 30.000 giờ Xem chi tiết Vivitek Qumi Q3 Plus Máy chiếu Andoid sáng tạo Vivitek Qumi Q38 Vivitek Qumi Q38 là được xem là một phiên bản nâng cấp về chất lượng so với Q3 Plus. tiếp nối sự thành công của người đàn anh, Vivitek Qumi Q38 mang đến chất lượng hình ảnh ưu việt hơn với độ phân giải ảnh cao hơn. Máy chiếu mini nhỏ gọn Vivitek Qumi Q38 có thiết kế chỉ to hớn chiếc điện thoạt smartphone 1 chút. giúp cho chúng ta thuận tiện chuyển động và sử dụng tốt cho những nhu cầu chiếu lưu động như pic nic, xem phim, bóng đá tại nhà, hội họp nhỏ. Xem thêm : mua bể cá mini Độ sáng: 600 ANSI Lumens. Độ phân giải: Full HD 1080p (1920 x 1080). Hệ số tương phản: 10.000:1. Tỉ lệ khuông hình: auto, 16:9. Kích thước màn chiếu: 19″- 130″. Khoảng cách chiếu: 0,5 – 3,5 m. Bóng đèn chiếu nguồn sáng LED kéo dài đến 30.000 giờ. Cổng kết nối: HDMIc Audio-Out (Mini-Jack), USB A (x2), SD (microSD card slot). Máy chiếu Android thông minh Optoma ML330 Máy chiếu chạy Android Optoma ML330 được nhà hãng vun đắp hướng tới người dùng văn phòng và giải trí tại gia. Sở hữu bề ngoài tiên tiến, hiện đại và bắt mắt, trọng lượng máy chỉ 0,46kg. Máy chiếu văn phòng Optoma ML330 được tích hợp hệ điều hành Android do nhà hãng vững mạnh, được cài đặt sẵn đa dạng gói áp dụng tiêu khiển. người mua có thể xem phim tiêu khiển trên các áp dụng Youtube, Web trực tiếp trên Optoma ML330. Máy có tương trợ cả tính năng kết nối không dây Wifi và đọc file văn bản, hình ảnh trong khoảng USB. Máy chiếu mini sáng tạo Vivitek Qumi Z1V Vivitek Qumi Z1V là một trong các chiếc máy chiếu mini có ngoài mặt lạ mắt nhất hiện nay. Máy được trang bị loa công suất 10W, đem tới chất âm giải trí cực tốt. Máy được tích hợp pin sạc có thời kì sử dụng 2 giờ. Tuổi thọ đèn chiếu của máy đạt 30,000 giờ sử dụng. Độ sáng: 250 ANSI Lumens Độ phân giải chuẩn 480p (854 x 480), Nén: 1080p (1920 x 1080) @ 60Hz Hệ số tương phản 10,000:1 Tỉ lệ khung hình: 16:9, Auto Thấu kính: 1x Kích thước màn chiếu: 19 “- 75” Khoảng cách chiếu: 0,5 – 2 m Bóng đèn chiếu tuổi thọ: 30,000 giờ Cổng kết nối: HDMI, Đầu ra âm thanh (Giắc cắm mini), USB A SD (khe cắm thẻ nhớ microSD) Kích thước: 88 x 88 x 137 mm Trọng lượng: 0,66 kg Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 8. Bếp Nướng Xiaomi Mijia Oven 32L trình bày Sản phẩm: bếp nướng xiaomi Oven 32L 70-230 ℃ Độc Lập Kiểm Soát Nhiệt Độ Lò Nướng 120 Phút thời kì 9 Bánh Lò Vi Sóng lò nướng Tính Năng chính: ● 32L khối lượng lớn, 1-6 người sử dụng hoàn hảo âm lượng ● Tích hợp quay Fork, hâm hot đều bên ngoài tụ họp ● 9 to Chế độ làm hot miễn phí cài đặt ● Nhiệt độ độc lập kiểm soát ● 40 ° C nhiệt độ ko đổi lên men ● Ba chiều nóng lưu thông ko khí, nhiệt độ đồng nhất mà không Xem thêm: cách lọc không khí trong phòng thông số công nghệ Thương hiệu: Xiaomi Mô hình: MDKXDE1ACM Màu sắc: Trắng Dung tích: 32L Công suất: 1600 W Điện áp: 220 V/50Hz Đầu cắm: quốc gia Trung Quốc Tiêu Chuẩn Xem thêm: máy khử trùng đũa ăn Kích thước Trọng lượng sản phẩm: 6.70 kg Trọng lượng gói hàng: 9.50 kg Kích thước sản phẩm: 507.00x382.00x308.00mm Nội Dung đóng gói 1 x Cơm trang bị Lò Nướng 1 x Khay Nướng 1 x Slagtray Khay 1 x Nướng Lưới 1 x Biến Dĩa Bán Clip 1 x Lấy Khay 1 x Quay Fork Hội (chưa lắp ráp) 1 x Hướng Dẫn sử dụng Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 9. top 4 Máy chiếu thông minh bán chạy nhất tại Việt Nam Máy chiếu thông minh được xem là khuynh hướng phát triển chung cho các trang bị máy chiếu trong khoảng thời gian dài. Trong những năm vừa qua khái niệm máy chiếu chạy Android ngày càng được dùng rộng rãi hơn. Các nhà hãng cũng đã khởi đầu cho phát hành các chiếc máy chiếu mini Android Trước tiên của mình và thu hút rất nhiều sự để ý trong khoảng người tiêu dùng. Vậy máy chiếu Android là gì? Nó có gì khác biệt? Máy chiếu Android nào tốt nhất hiện nay? Sự khác biệt của máy chiếu Android Dưới đây là các điểm nổi bật của một sản phẩm máy chiếu chạy Android so với những sản phẩm máy chiếu truyền thống: Chiếu trực tiếp nội dung ưng chuẩn những áp dụng được tích hợp trên máy chiếu mà không cần kết nối với máy tính, android box, tivi box. Có thể xem phim, nghe nhạc và truyền hình ưng chuẩn các ứng dụng có sẵn như Youtube, Internet, Chrome.. tiện lợi kết nối ko dây với các thiết bị di động sáng tạo, máy tính bảng hay laptop. Tạo điều kiện cho việc kết nối được dễ dàng và mau chóng hơn bao giờ hết. phần đông máy chiếu Android sáng tạo điều được thiết bị pin sạc có dung lượng hơi tốt. Giúp cho chúng ta có thể bằng máy mà không cần có nguồn điện trực tiếp. Bóng đèn máy chiếu LED có tuổi thọ cao và siêu bền. Cường độ sáng của đèn LED cũng nổi trội giúp sử dụng tốt trong đông đảo điều kiện ánh sáng phòng. Top 4 Máy chiếu Android thông minh bán chạy nhất 2020 Máy chiếu Android thông minh Vivitek Qumi Q3 Plus Vivitek Qumi Q3 Plus là một sản phẩm máy chiếu mini cằm tay rất được ưa chuộng trong các năm cách đây không lâu. Không những sở hữu thiết kế nhỏ gọn, Vivitek Qumi Q3 Plus còn có chất lượng hình ảnh tốt với chi tiết ảnh rõ ràng và độ sáng cao. Xem thêm: máy massage cầm tay mini Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q3 Plus sẽ là một chọn lựa rất tích cực cho các khách hàng cơ bản, cần mua một chiếc máy chiếu bỏ túi dùng xem phim gia đình. Qumi Q3 Plus được tích hợp nhiều cổng kết nối như HDMI, microSD Card, Audio out, 2 cổng USB. Độ sáng: 500 ANSI Lumens Độ phân giải: HD720 (1280 x 720), Nén: 1080p (1920 x 1280) Hệ số tương phản 5.000:1 Tỉ lệ khuông hình: 16:10 Kích thước màn chiếu: 29″->107″ Khoảng cách chiếu: 0,7 -> 3,7 m Bóng đèn chiếu công suất: 90 W, tuổi thọ : 30.000 giờ Xem chi tiết Vivitek Qumi Q3 Plus Máy chiếu Andoid thông minh Vivitek Qumi Q38 Vivitek Qumi Q38 là được xem là một phiên bản nâng cấp về chất lượng so với Q3 Plus. Tiếp nối sự thành công của người đàn anh, Vivitek Qumi Q38 mang lại chất lượng hình ảnh ưu việt hơn với độ phân giải ảnh cao hơn. Máy chiếu mini nhỏ gọn Vivitek Qumi Q38 có ngoại hình chỉ to hớn chiếc điện thoạt smartphone 1 chút. Giúp cho chúng ta tiện lợi đi lại và dùng tốt cho các nhu cầu chiếu lưu động như pic nic, xem phim, bóng đá tại nhà, họp hành nhỏ. Xem thêm : cách lọc không khí trong phòng Độ sáng: 600 ANSI Lumens. Độ phân giải: Full HD 1080p (1920 x 1080). Hệ số tương phản: 10.000:1. Tỉ lệ sườn hình: auto, 16:9. Kích thước màn chiếu: 19″- 130″. Khoảng cách chiếu: 0,5 – 3,5 m. Bóng đèn chiếu nguồn sáng LED kéo dài đến 30.000 giờ. Cổng kết nối: HDMIc Audio-Out (Mini-Jack), USB A (x2), SD (microSD card slot). Máy chiếu Android sáng tạo Optoma ML330 Máy chiếu chạy Android Optoma ML330 được nhà hãng xây dựng hướng đến người dùng văn phòng và tiêu khiển tại gia. Sở hữu ngoài mặt hiện đại và tiên tiến và bắt mắt, trọng lượng máy chỉ 0,46kg. Máy chiếu văn phòng Optoma ML330 được tích hợp hệ quản lý Android do nhà hãng lớn mạnh, được cài đặt sẵn rộng rãi gói áp dụng tiêu khiển. người dùng có thể xem phim tiêu khiển trên những ứng dụng Youtube, Web trực tiếp trên Optoma ML330. Máy có hỗ trợ cả tính năng kết nối không dây Wifi và đọc file văn bản, hình ảnh trong khoảng USB. Máy chiếu mini thông minh Vivitek Qumi Z1V Vivitek Qumi Z1V là một trong các chiếc máy chiếu mini có kiểu dáng lạ mắt nhất hiện nay. Máy được thiết bị loa công suất 10W, đem đến chất âm tiêu khiển cực tốt. Máy được tích hợp pin sạc có thời gian sử dụng 2 giờ. Tuổi thọ đèn chiếu của máy đạt 30,000 giờ dùng. Độ sáng: 250 ANSI Lumens Độ phân giải chuẩn 480p (854 x 480), Nén: 1080p (1920 x 1080) @ 60Hz Hệ số tương phản 10,000:1 Tỉ lệ khuông hình: 16:9, Auto Thấu kính: 1x Kích thước màn chiếu: 19 “- 75” Khoảng cách chiếu: 0,5 – hai m Bóng đèn chiếu tuổi thọ: 30,000 giờ Cổng kết nối: HDMI, Đầu ra âm thanh (Giắc cắm mini), USB A SD (khe cắm thẻ nhớ microSD) Kích thước: 88 x 88 x 137 mm Trọng lượng: 0,66 kg Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 10. Máy hút ẩm là gì? Máy hút ẩm có công dụng gì? Độ ẩm không khí luôn ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo 2 chiều hướng, có thể hữu ích nếu như độ ẩm nằm ở mức độ thích hợp nhưng sẽ trở thành có hại cho sức khỏe. Đối với tại Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa thì độ ẩm ko khí thường nhật sẽ khá cao đặc thù với điều kiện “nồm” trong những ngày đầu năm âm lịch tại những tỉnh phía bắc thì độ ẩm thường đạt ở ngưỡng cực cao tác động lớn tới sức khỏe con người, tạo điều kiện nấm mốc phát triển qua đấy sẽ gây ra những bệnh liên quan đến hô hấp. Để khắc phục tình huống độ ẩm cao gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thì mọi người thường bằng máy hút ẩm như một kĩ thuật để xử lý. Vậy máy hút ẩm là gì? máy hút ẩm có tác dụng gì ? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi của các bạn. Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A có công suất to Độ ẩm trong bài viết kể tới là độ ẩm hơi tức thị ở 20 độ C, một mét khối khí có thể cất được khoảng 18 gram nước. Đây là một trạng thái bão hòa, hay còn gọi là độ ẩm khá 100%. Trong một căn nhà trung bình ở mức 20 độ C, độ ẩm hơi xuất sắc nên ở khoảng giữa 30 – 50%. nếu như độ ẩm cao hơn, các bạn sẽ nhận thấy rất khó chịu, ngột ngạt và ngửi thấy mùi mốc, bị những bệnh hô hấp. Bởi thế, ví như muốn duy trì độ ẩm phù hợp, bạn cần một máy hút ẩm. Máy hút ẩm là gì? 1 vài dòng máy hút ẩm gia đình trên thị phần Máy hút ẩm không khí là những trang bị máy có tác dụng cân đối lại độ ẩm trong một diện tích không gian một mực dưới cơ chế ngưng tụ tương đối nước bởi dàn lạnh. những máy hút ẩm trên thị phần nhắc cả loại cho gia đình lẫn công nghiệp đều có bộ phận cảm biến độ ẩm thông qua đó, khách hàng sẽ có thể điều chỉnh được mức ẩm mà mình ý muốn trong mỗi tình huống. Không chỉ thế, máy cũng sẽ có đèn báo độ ẩm hiện tại giúp các bạn theo dõi được cụ thể hơn. Xem thêm: cách lọc không khí trong phòng Máy hút ẩm trên thị phần hiện nay được chia làm hai loại chính: ✪ Máy hút ẩm Rotor hút ẩm Máy hút ẩm Rotor là sản phẩm được tạo bởi các bánh rotor hút ẩm được chế tạo trong khoảng những lớp xen kẽ những tấm phẳng và gấp nếp, ngâm tẩm với chất dinh dưỡng được gọi là chất làm khô, thường là silica gel. Kết cấu này được định dạng để chọn lựa nên 1 số lượng lớn các kênh ko khí dọc trục chạy cùng lúc thông qua kết cấu, không khí được làm khô khi chạy qua các kênh này. Máy hút ẩm Rotor thương có công suất hút ẩm nhỏ trong khoảng 10 lít/ngày tới 50 lít/ngày. Ưu điểm loại máy này là độ chuẩn xác rất cao, được sử dụng phổ thông cho phòng thể nghiệm hoặc các áp dụng cần độ chuẩn xác cao. ✪ Máy hút ẩm dạng ngưng tụ Là loại máy hút ẩm tạo thành theo nguyên lý làm lạnh và ngưng tụ nước tương tự như điều hòa. Máy hút ẩm này hoạt động theo nguyên lý hút tương đối ẩm trong ko khí và đưa qua một hệ thống làm lạnh để làm ngưng tụ thành nước. Khác với máy làm lạnh thì thổi khí lạnh ra máy hút ẩm lại hút ngược không khí vào máy qua giàn lạnh, khi luồng không khí mang tương đối nước chạy qua bộ lọc và giàn lạnh sẽ ngưng tụ lại thành nước còn phần ko khí còn lại sẽ được thoát ra phía sau máy. Máy hút ẩm loại này có đủ loại công suất trong khoảng công suất nhỏ 10 lít/ngày đến các máy hút ẩm công suất lớn 500 lit/ngày. Hiện những máy hút ẩm gia đình phần nhiều đang dùng phương pháp dạng ngưng tụ hơi nước duyệt dàn lạnh này, trong thời kỳ vận hành sẽ khiến không khí hot lên do công thức làm việc Chính vì vậy không nên dùng liên tiếp để không ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là em bé do độ ẩm ko khí thấp gây khô da… công năng của máy hút ẩm lúc độ ẩm ko khí cao sẽ khiến cơ thể uể oải, khó chịu, mệt mỏi, nấm mốc phát triển. Đối với những gia đình thì còn khiến đồ đạc lâu khô gây mùi khó chịu hay các nơi lưu trữ, phòng nghiên cứu, các khu vực đặc trưng của bệnh viện, nhà máy cần độ ẩm ướt để phục vụ công việc nhưng nếu chỉ cách lý hoặc đóng kín cửa vẫn ko đáp ứng được vấn đề. Máy hút ẩm được sinh ra để giúp cho độ ẩm không khí trở lại mức cân bằng hữu ích với sức khỏe hoặc mang lại độ ẩm phù hợp với nhu cầu. Xem thêm: máy tỉa lông mũi xiaomi Bảng điều khiển trên máy hút ẩm Sharp DW-D20A Đối với các sản phẩm máy hút ẩm ko khí gia đình trên thị phần sẽ có khay đựng nước, dung tích cất nước thường trong khoảng 1.5-4L với công suất hút ẩm từ 10-20L/ngày. Không chỉ có thế, những sản phẩm này còn được ngoài mặt lỗ thoát nước liên tục để có thể xử lý được trong trường hợp những khu vực có độ ẩm to vì thông thường khi bình chứa nước đầy hoặc máy đem đến độ ẩm đã được cài đặt trước thì máy sẽ tự động lâm thời ngừng hoạt động. (Nếu để ở chế độ thường ngày thì máy thường sẽ giới hạn hoạt động ở độ ẩm 55%). một số thương hiệu uy tín trên thị trường Hiện nay, có khá nhiều thương hiệu hút ẩm đang được bán trên thị phần nhưng trong đó vượt trội lên với số lượng quý khách to nhất đấy là Sharp. Ngoài tính năng hút ẩm thông thường ra thì trên các sản phẩm của máy hút ẩm Sharp còn được thiết bị công nghệ phát ion âm PlasmaCluster Ion giúp cải thiện tuyệt vời kháng khuẩn, xoá sổ virus có hại trong không khí. Đây là kỹ thuật độc quyền được thiết bị trên các sản phẩm của Sharp như máy lọc khí, điều hòa, máy hút ẩm… Hiện Sharp hút ẩm có 3 model ấy là DW-D12A-W, DW-E16FA-W, DW-D20A-W trong đó có model DW-E16FA được trang bị thêm màng lọc HEPA và màng than hoạt tính tương tự như một chiếc máy lọc ko khí bình thường, có thể lọc được bụi PM2.5 với công suất hút ẩm cho phòng 38m2. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 11. 7 tác dụng của máy hút ẩm và cách sử dụng tuyệt vời nhất lúc trời nồm Người tiêu dùng nên sử dụng máy hút ẩm đúng chuẩn kỹ thuật hướng dẫn của những chuyên gia. Bằng cách này, tác dụng của máy hút ẩm sẽ được phát huy mang lại sự tiện ích cho các bạn. 1. Nguyên lý hoạt động của máy hút ẩm là gì? ví như bạn chưa biết gì về máy hút ẩm thì hãy tham khảo những thông báo chi tiết sau: 1.1. Máy hút ẩm là gì? Máy hút ẩm là một thiết bị điện tử có chức năng cân bằng độ ẩm. Máy được ngoài mặt thích hợp với phổ quát ko gian sử dụng như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc hoặc cho các không gian đặc biệt như phòng trưng bày, xưởng, kho … 1.2. Các loại máy hút ẩm Trên thị trường hiện nay, sản phẩm máy hút ẩm được phân ra thành 2 loại chính: máy hút ẩm bằng bánh Rotor và máy hút ẩm dạng ngưng tụ. Mỗi loại máy hút ẩm sẽ có nguyên lý hoạt động không giống nhau. Máy hút ẩm bằng bánh Rotor Nhờ vào cấu tạo của bánh Rotor mà không khí ẩm lúc đi qua sẽ được làm khô nhanh chóng và truyền trả lại ra ngoài. Bên trong bánh Rotor có những tấm phẳng được gấp nếp và ngâm tẩm với dưỡng chất làm khô. Máy hút ẩm dạng này chỉ hoạt động với công suất nhỏ nhưng lại cho ra chất lượng hút ẩm cao. Sản phẩm được dùng cho các không gian đặc trưng như phòng thí nghiệm. Máy hút ẩm dạng ngưng tụ Đây là dạng máy hút ẩm phổ thông. Về nguyên lý hoạt động, máy hút ẩm hoạt động như một máy điều hòa chính hãng thanh lọc ko khí có thực chất làm lạnh và ngưng tụ nước. Sau khi hút ko khí ẩm bên ngoài vào máy thì đưa luồng không khí này qua hệ thống làm lạnh ngưng tụ chuyển sang dạng nước. Sau đấy máy hút lại luồng khí mang tương đối nước lạnh, cho chạy qua bộ lọc nước rồi chuyển lại môi trường ko khí khô. Xem thêm: máy tỉa lông mũi hai. Tác dụng của máy hút ẩm là gì? đa dạng người sử dụng còn băn khoăn về việc sử dụng máy hút ẩm có tốt không. Thì với những tác dụng của máy hút ẩm đem lại bạn sẽ có thêm hạ tầng để quyết định. 2.1. Cân đối độ ẩm Máy hút ẩm góp phần điều hòa độ ẩm ko khí, cân đối lại độ ẩm cần phải có. Độ ẩm cao hay thấp quá đều ko bổ dưỡng. Thế nên, máy hút ẩm sẽ góp phần kiểm soát an ninh sức khỏe gia đình của bạn. 2.2. Kiểm soát an ninh đồ gia dụng, đồ điện tử một vài ko gian có độ ẩm cao sẽ tác động tới chất lượng của những đồ sử dụng có chất liệu như đồ gỗ, đồ điện tử, inox, kim khí … hai.3. Máy hút ẩm làm giảm mức độ ẩm Giúp áo quần mau khô hơn lúc phơi trong nhà, giảm thời kỳ o-xy hóa của chất liệu y phục. Song song hiện tượng mốc, ẩm, có mùi cũng được tăng đáng kể khi dùng máy hút ẩm. Hiện tượng nhiễm tĩnh điện ở y phục cũng được tránh được tối đa. hai.4. Ko gây ồn, khó chịu Tuy một số máy điều hoà được trang bị cả chức năng hút ẩm. Nhưng khi hoạt động lại gây ồn và khó chịu. Máy hút ẩm lại có kiểu dáng vận hành êm ái, ko gây ồn. hai.5. Kiểm soát an ninh sức khỏe Máy hút ẩm lúc cân xứng được độ ẩm trong ko khí đã góp phần làm giảm kích ứng cho làn da, làm giảm các tác nhân gây nên những bệnh về hô hấp. Không khí được thanh lọc giúp bạn đem lại không khí sống chất lượng, trong sạch và an toàn. Đây là một trong các lí do các bạn nên chọn sắm máy hút ẩm cho gia đình vào mùa nồm, mùa mưa phùn để bảo vệ sức khỏe Cả nhà nhé. 2.6. Vệ sinh không gian sống Trong thời kỳ hút ẩm thì máy hút ẩm cũng góp phần làm giảm mùi hôi, giảm bụi bẩn,… cho hồ hết không gian trong nhà hiệu quả. hai.7. Tăng cường hiệu quả dùng của các thiết bị đồ gia dụng Việc tạo được môi trường độ ẩm cân bằng sẽ giúp những trang bị điện, máy điều hòa hoạt động hoàn hảo hơn. Xem thêm: cách lọc không khí trong phòng 3. Cách bằng máy hút ẩm sao cho tốt nhất Để đảm bảo công dụng của máy hút ẩm phát huy tối đa thì bạn nên Tìm hiểu cách bằng máy hút ẩm theo chuẩn khuyến kiếu từ phía nhà sản xuất. 3.1 Nguyên tắc bằng máy hút ẩm bạn chỉ nên bằng máy hút ẩm đột nhiên gian cần được cân xứng độ ẩm. Nghĩa là ko gian của các bạn có quá rộng rãi độ ẩm và cần cân đối. Nếu trái lại thì máy hút ẩm không phát huy được công năng lúc sử dụng. 3.2 Cách sử dụng máy hút ẩm tiết kiệm điện năng Máy hút ẩm cũng sử dụng điện năng để hoạt động. Do vậy nên, các bạn có thể tiết kiệm điện năng cho gia đình bằng những chú ý quan trọng khi chọn lọc mua máy hút ẩm hiệu suất cao, chạy êm ái thích hợp với nhu cầu dùng. Việc trang bị máy hút ẩm công suất lớn cho không gian nhỏ sẽ khiến bạn tốn đa dạng điện năng hơn thường nhật. Duy trì bằng máy hút ẩm liên tiếp, không tắt mở phổ quát lần khiến hiệu quả hút ẩm bị ảnh hưởng mà vẫn tốn điện năng. Quan yếu hơn hết lúc các bạn bằng máy hút ẩm là chúng ta không nên mở cửa, bật quạt song song. Việc làm này sẽ khiến hoàn hảo hút ẩm của các bạn bị tác động, Vì vậy máy cũng phải hoạt động rộng rãi và lâu hơn. Bên cạnh đó, việc bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh trang bị thường xuyên theo lịch cũng là cách tiết kiệm điện năng hữu hiệu cho sản phẩm. 3.3 chú ý bằng máy hút ẩm lúc trời nồm Với đặc điểm trời nồm khiến ko khí luôn có độ ẩm cao nên khi nào các bạn cũng có cảm giác ẩm thấp bao vòng vèo. Lúc này, bạn sẽ cần dùng máy hút ẩm để tương trợ cân đối lại độ ẩm cho không gian sống của mình. Lưu ý để đảm bảo tác dụng của máy hút ẩm khi sử dụng máy hút ẩm cho thời điểm này là các bạn sẽ luôn để máy hoạt động ở chế độ chờ. Ở chế độ này, sản phẩm vẫn đang hoạt động ngầm, nhờ vậy mà chống được hiện tượng ẩm mốc nếu có xảy ra. Tự dưng khí có độ ẩm thấp cao nên việc kê đặt máy hút ẩm cũng cần được lưu ý. Các bạn hạn chế kê sát tường ẩm thấp, nên có vật cách điện dưới chân đế của sản phẩm nhằm ngăn chặn trường hợp rò rỉ điện. Khi mà bằng máy hút ẩm thời gian này bạn cũng giảm thiểu mở cửa, hay bật quạt kèm theo. Điều này khiến máy hút ẩm quá vận chuyển và ko hoạt động tuyệt vời. Với các tác dụng của máy hút ẩm mang tới thì các bạn nên trang bị, sắm sửa thiết bị gia dụng nhỏ gọn, hiện đại và tiên tiến, đa năng cho gia đình để tận hưởng không gian sống thoáng đạt, trong lành. Đừng quên sử dụng Websosanh để tậu được máy hút ẩm chất lượng với giá rẻ nhất. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 12. 7 tác dụng của máy hút ẩm và cách dùng hiệu quả nhất lúc trời nồm Người sử dụng nên sử dụng máy hút ẩm đúng chuẩn phương pháp hướng dẫn của những chuyên gia. Bằng cách này, tác dụng của máy hút ẩm sẽ được phát huy đạt được sự luôn thể ích cho các bạn. 1. Nguyên lý hoạt động của máy hút ẩm là gì? giả dụ các bạn chưa biết gì về máy hút ẩm thì hãy tham khảo các thông báo chi tiết sau: 1.1. Máy hút ẩm là gì? Máy hút ẩm là một thiết bị điện tử có chức năng cân đối độ ẩm. Máy được bề ngoài thích hợp với phổ quát không gian dùng như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc hoặc cho các ko gian đặc trưng như phòng trưng bày, xưởng, kho … 1.2. các loại máy hút ẩm Trên thị phần hiện nay, sản phẩm máy hút ẩm được phân ra thành 2 loại chính: máy hút ẩm bằng bánh Rotor và máy hút ẩm dạng ngưng tụ. Mỗi loại máy hút ẩm sẽ có nguyên lý hoạt động không giống nhau. Máy hút ẩm bằng bánh Rotor Nhờ vào tạo thành của bánh Rotor mà không khí ẩm khi đi qua sẽ được làm khô nhanh chóng và truyền trả lại ra ngoài. Bên trong bánh Rotor có các tấm phẳng được gấp nếp và ngâm tẩm với dưỡng chất làm khô. Máy hút ẩm dạng này chỉ hoạt động với công suất nhỏ nhưng lại tạo ra chất lượng hút ẩm cao. Sản phẩm được sử dụng cho những không gian đặc trưng như phòng thí nghiệm. Máy hút ẩm dạng ngưng tụ Đây là dạng máy hút ẩm phổ biến. Về nguyên lý hoạt động, máy hút ẩm hoạt động như một máy điều hòa hàng hiệu thanh lọc không khí có thực chất làm lạnh và ngưng tụ nước. Sau khi hút ko khí ẩm bên ngoài vào máy thì đưa luồng ko khí này qua hệ thống làm lạnh ngưng tụ chuyển sang dạng nước. Sau đấy máy hút lại luồng khí mang khá nước lã, cho chạy qua bộ lọc nước rồi chuyển lại môi trường ko khí khô. Xem thêm: máy tỉa lông mũi 2. Tác dụng của máy hút ẩm là gì? rộng rãi người dùng còn băn khoăn về việc sử dụng máy hút ẩm có tốt ko. Thì với những tác dụng của máy hút ẩm đem lại các bạn sẽ có thêm cơ sở để quyết định. hai.1. cân đối độ ẩm Máy hút ẩm góp phần điều hòa độ ẩm không khí, cân đối lại độ ẩm thiết yếu. Độ ẩm cao hay thấp quá đều ko tốt cho sức khỏe. Vì vậy, máy hút ẩm sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình của các bạn. 2.2. bảo vệ đồ gia dụng, đồ điện tử 1 vài ko gian có độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của những đồ dùng có chất liệu như đồ gỗ, đồ điện tử, inox, kim khí … 2.3. Máy hút ẩm làm giảm mức độ ẩm Giúp áo quần mau khô hơn lúc phơi trong nhà, giảm thời kỳ oxy hóa của chất liệu trang phục. cùng lúc hiện tượng mốc, ẩm, có mùi cũng được cải thiện đáng nói khi dùng máy hút ẩm. Hiện tượng nhiễm tĩnh điện ở trang phục cũng được hạn chế tối đa. 2.4. không gây ồn, khó chịu Tuy 1 vài máy điều hoà được trang bị cả chức năng hút ẩm. Nhưng lúc hoạt động lại gây ồn và khó chịu. Máy hút ẩm lại có bề ngoài vận hành êm ái, ko gây ồn. 2.5. bảo vệ sức khỏe Máy hút ẩm lúc cân xứng được độ ẩm trong không khí đã góp phần làm giảm kích ứng cho làn da, làm giảm các tác nhân gây nên những bệnh về hô hấp. không khí được thanh lọc giúp các bạn có được ko khí sống chất lượng, trong lành và an toàn. Đây là một trong các lí do các bạn nên chọn tậu máy hút ẩm cho gia đình vào mùa nồm, mùa mưa phùn để kiểm soát an ninh sức khỏe Cả nhà nhé. 2.6. Vệ sinh không gian sống Trong giai đoạn hút ẩm thì máy hút ẩm cũng góp phần làm giảm mùi hôi, giảm bụi bẩn,… cho hồ hết ko gian trong nhà hữu hiệu. hai.7. tăng cường hiệu quả sử dụng của những trang bị đồ gia dụng Việc tạo được môi trường độ ẩm cân đối sẽ giúp các thiết bị điện, máy điều hòa hoạt động hữu hiệu hơn. Xem thêm: máy khoan có bắt vít được không 3. Cách sử dụng máy hút ẩm sao cho tốt nhất Để bảo đảm công năng của máy hút ẩm phát huy tối đa thì các bạn nên Đánh giá cách sử dụng máy hút ẩm theo chuẩn khuyến cáo thoái phía nhà cung cấp. 3.1 Nguyên tắc sử dụng máy hút ẩm các bạn chỉ nên sử dụng máy hút ẩm khi không gian cần được cân đối độ ẩm. tức là không gian của các bạn có quá phổ biến độ ẩm và cần cân xứng. giả dụ trái lại thì máy hút ẩm không phát huy được công năng khi sử dụng. 3.2 Cách bằng máy hút ẩm tiết kiệm điện năng Máy hút ẩm cũng dùng điện năng để hoạt động. Do vậy nên, bạn có thể tiết kiệm điện năng cho gia đình bằng những chú ý quan yếu khi tuyển lựa mua máy hút ẩm hiệu suất cao, chạy êm ái thích hợp với nhu cầu dùng. Việc thiết bị máy hút ẩm công suất lớn cho ko gian nhỏ sẽ khiến bạn tốn phổ thông điện năng hơn bình thường. Duy trì sử dụng máy hút ẩm liên tục, không tắt mở phổ quát lần khiến hiệu quả hút ẩm bị tác động mà vẫn tốn điện năng. quan yếu hơn hết lúc bạn bằng máy hút ẩm là không nên mở cửa, bật quạt song song. Việc làm này sẽ khiến hiệu quả hút ẩm của bạn bị tác động, Do đó máy cũng phải hoạt động nhiều và lâu hơn. Ngoài ra, việc bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh trang bị đều đặn theo lịch cũng là cách tiết kiệm điện năng hiệu quả cho sản phẩm. 3.3 chú ý sử dụng máy hút ẩm khi trời nồm Với đặc điểm trời nồm khiến không khí luôn có độ ẩm cao nên khi nào bạn cũng có cảm giác ẩm thấp bao lòng vòng. lúc này, các bạn sẽ cần dùng máy hút ẩm để hỗ trợ cân xứng lại độ ẩm cho môi trường sống của mình. lưu ý để bảo đảm tác dụng của máy hút ẩm lúc bằng máy hút ẩm cho thời khắc này là bạn sẽ luôn để máy hoạt động ở chế độ chờ. Ở chế độ này, sản phẩm vẫn đang hoạt động ngầm, nhờ thế mà chống được hiện tượng ẩm mốc nếu có xảy ra. tự nhiên khí có độ ẩm ướt cao nên việc kê đặt máy hút ẩm cũng cần được lưu ý. các bạn hạn chế kê sát tường ẩm thấp, nên có vật cách điện dưới chân đế của sản phẩm nhằm ngăn chặn tình huống rò rỉ điện. khi mà sử dụng máy hút ẩm thời gian này các bạn cũng giảm thiểu mở cửa, hay bật quạt kèm theo. Điều này khiến máy hút ẩm quá vận tải và ko hoạt động hiệu quả. Với các tác dụng của máy hút ẩm đem tới thì các bạn nên thiết bị, sắm sửa trang bị gia dụng nhỏ gọn, hiện đại và tân tiến, đa năng cho gia đình để tận hưởng không gian sống khoáng đãng, trong sạch. Đừng quên dùng Websosanh để mua được máy hút ẩm chất lượng với giá rẻ nhất. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 13. 7 tác dụng của máy hút ẩm và cách dùng hiệu quả nhất khi trời nồm Người tiêu dùng nên sử dụng máy hút ẩm đúng chuẩn kỹ thuật hướng dẫn của những chuyên gia. Bằng cách này, tác dụng của máy hút ẩm sẽ được phát huy đem tới sự tiện ích cho khách hàng. 1. Nguyên lý hoạt động của máy hút ẩm là gì? nếu bạn chưa biết gì về máy hút ẩm thì hãy tham khảo các thông tin chi tiết sau: 1.1. Máy hút ẩm là gì? Máy hút ẩm là một thiết bị điện tử có chức năng cân đối độ ẩm. Máy được ngoài mặt thích hợp với phổ thông không gian sử dụng như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc hoặc cho những không gian đặc biệt như phòng trưng bày, xưởng, kho … 1.2. những loại máy hút ẩm Trên thị trường hiện nay, sản phẩm máy hút ẩm được phân ra thành hai loại chính: máy hút ẩm bằng bánh Rotor và máy hút ẩm dạng ngưng tụ. Mỗi loại máy hút ẩm sẽ có nguyên lý hoạt động khác nhau. Máy hút ẩm bằng bánh Rotor Nhờ vào tạo thành của bánh Rotor mà không khí ẩm khi đi qua sẽ được làm khô nhanh chóng và truyền trả lại ra ngoài. Bên trong bánh Rotor có những tấm phẳng được gấp nếp và ngâm tẩm với chất dinh dưỡng làm khô. Máy hút ẩm dạng này chỉ hoạt động với công suất nhỏ nhưng lại cho ra chất lượng hút ẩm cao. Sản phẩm được dùng cho những không gian đặc trưng như phòng thể nghiệm. Máy hút ẩm dạng ngưng tụ Đây là dạng máy hút ẩm rộng rãi. Về nguyên lý hoạt động, máy hút ẩm hoạt động như một máy điều hòa xịn thanh lọc không khí có bản tính làm lạnh và ngưng tụ nước. Sau khi hút ko khí ẩm bên ngoài vào máy thì đưa luồng không khí này qua hệ thống làm lạnh ngưng tụ chuyển sang dạng nước. Sau đấy máy hút lại luồng khí mang tương đối nước lã, cho chạy qua bộ lọc nước rồi chuyển lại môi trường ko khí khô. Xem thêm: máy tỉa lông mũi 2. Tác dụng của máy hút ẩm là gì? nhiều người sử dụng còn băn khoăn về việc sử dụng máy hút ẩm có tốt không. Thì với các tác dụng của máy hút ẩm đem tới bạn sẽ có thêm hạ tầng để quyết định. hai.1. cân đối độ ẩm Máy hút ẩm góp phần điều hòa độ ẩm ko khí, cân đối lại độ ẩm cần phải có. Độ ẩm cao hay thấp quá đều ko bổ dưỡng. Như vậy nên, máy hút ẩm sẽ góp phần kiểm soát an ninh sức khỏe gia đình của bạn. hai.2. bảo kê đồ gia dụng, đồ điện tử 1 số không gian có độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của những đồ dùng có chất liệu như đồ gỗ, đồ điện tử, inox, kim loại … hai.3. Máy hút ẩm làm giảm chừng độ ẩm Giúp áo quần mau khô hơn lúc phơi trong nhà, giảm công đoạn o-xy hóa của chất liệu y phục. song song hiện tượng mốc, ẩm, có mùi cũng được tăng cường đáng đề cập lúc sử dụng máy hút ẩm. Hiện tượng nhiễm tĩnh điện ở y phục cũng được hạn chế tối đa. 2.4. không gây ồn, khó chịu Tuy một vài máy điều hoà được thiết bị cả chức năng hút ẩm. Nhưng khi hoạt động lại gây ồn và khó chịu. Máy hút ẩm lại có thiết kế vận hành êm ái, ko gây ồn. 2.5. bảo vệ sức khỏe Máy hút ẩm khi cân bằng được độ ẩm trong ko khí đã góp phần làm giảm kích ứng cho làn da, làm giảm những tác nhân gây nên các bệnh về hô hấp. ko khí được thanh lọc giúp các bạn đem lại không khí sống chất lượng, trong sạch và an toàn. Đây là một trong các lí do các bạn nên chọn tìm máy hút ẩm cho gia đình vào mùa nồm, mùa mưa phùn để bảo kê sức khỏe Các bạn nhé. hai.6. Vệ sinh không gian sống Trong quá trình hút ẩm thì máy hút ẩm cũng góp phần làm giảm mùi hôi, giảm bụi bẩn,… cho toàn bộ ko gian trong nhà hiệu quả. 2.7. tăng hữu hiệu sử dụng của những thiết bị đồ gia dụng Việc tạo được môi trường độ ẩm cân bằng sẽ giúp những trang bị điện, máy điều hòa hoạt động tuyệt vời hơn. Xem thêm: máy khoan có bắt vít được không 3. Cách bằng máy hút ẩm sao cho tốt nhất Để đảm bảo công dụng của máy hút ẩm phát huy tối đa thì bạn nên Phân tích cách bằng máy hút ẩm theo chuẩn khuyến cáo từ phía nhà cung cấp. 3.1 Nguyên tắc sử dụng máy hút ẩm bạn chỉ nên sử dụng máy hút ẩm bỗng dưng gian cần được cân đối độ ẩm. nghĩa là ko gian của các bạn có quá nhiều độ ẩm và cần cân xứng. nếu như ngược lại thì máy hút ẩm không phát huy được công năng lúc dùng. 3.2 Cách bằng máy hút ẩm tiết kiệm điện năng Máy hút ẩm cũng sử dụng điện năng để hoạt động. Bởi thế, bạn có thể tiết kiệm điện năng cho gia đình bằng các lưu ý quan trọng lúc chọn lọc tìm máy hút ẩm hiệu suất cao, chạy êm ái phù hợp với nhu cầu sử dụng. Việc thiết bị máy hút ẩm công suất lớn cho ko gian nhỏ sẽ khiến bạn tốn nhiều điện năng hơn thường ngày. Duy trì sử dụng máy hút ẩm liên tục, ko tắt mở phổ thông lần khiến hữu hiệu hút ẩm bị tác động mà vẫn tốn điện năng. quan yếu hơn hết khi các bạn sử dụng máy hút ẩm là chúng ta không nên mở cửa, bật quạt đồng thời. Việc làm này sẽ khiến hoàn hảo hút ẩm của bạn bị tác động, Như thế nên máy cũng phải hoạt động rộng rãi và lâu hơn. Không chỉ thế, việc bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh trang bị thường xuyên theo lịch cũng là cách tiết kiệm điện năng hữu hiệu cho sản phẩm. 3.3 chú ý sử dụng máy hút ẩm lúc trời nồm Với đặc điểm trời nồm khiến không khí luôn có độ ẩm cao nên lúc nào các bạn cũng có cảm giác ẩm ướt bao quanh quéo. lúc này, bạn sẽ cần dùng máy hút ẩm để tương trợ cân đối lại độ ẩm cho không gian sống của mình. lưu ý để đảm bảo tác dụng của máy hút ẩm lúc sử dụng máy hút ẩm cho thời điểm này là các bạn sẽ luôn để máy hoạt động ở chế độ chờ. Ở chế độ này, sản phẩm vẫn đang hoạt động ngầm, nhờ thế mà chống được hiện tượng ẩm mốc nếu như có xảy ra. bỗng dưng khí có độ ẩm thấp cao nên việc kê đặt máy hút ẩm cũng cần được chú ý. các bạn hạn chế kê sát tường ẩm thấp, nên có vật cách điện dưới chân đế của sản phẩm nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ điện. trong khi bằng máy hút ẩm thời gian này các bạn cũng giảm thiểu mở cửa, hay bật quạt đương nhiên. Điều này khiến máy hút ẩm quá tải và không hoạt động hữu hiệu. Với những tác dụng của máy hút ẩm đem đến thì bạn nên trang bị, sắm sửa thiết bị gia dụng nhỏ gọn, tiên tiến, đa năng cho gia đình để thu giãn môi trường sống thoáng đãng, trong sạch. Đừng quên sử dụng Websosanh để sắm được máy hút ẩm chất lượng với giá rẻ nhất. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 14. Bàn chải đánh răng hình chữ u cho bé - Vệ sinh răng miệng cho bé là điều vô cùng quan yếu, theo Con số có tới 80% em bé bị sâu răng. Như thế nên Cha, Mẹ hay quan tâm phổ quát hơn tới sức khỏe răng miệng của các bé. - Sản phẩm ưu việt hơn bàn chải truyền thống bởi sự thuận tiện và dễ sử dụng đối với những bé ít tuổi cũng như vệ sinh đông đảo khoang mồm thuần tuý. - bàn chải chữ u cho bé Wekome chính hãng cho trẻ em, em bé từ 2 - 8 tuổi sát khuẩn khoang miệng, hàng nội địa - Sản Phẩm thích hợp Cho Bé từ hai đến 8 Tuổi. - thông tin Sản Phẩm +Tên sản phẩm Máy đánh răng chữ U cho bé WK WTC02 + Hãng WK Design + Model WTC02 + Dung lượng pin 2000mAh + Chất liệu đầu cọ Silicon + Màu sắc Vàng/Hồng Ruby_kênh thương mại điện tử uy tín, chuyên cung cấp Đồ gia dụng thông minh tại Việt Nam - 3 Tính Năng Sản Phẩm + Chế độ đánh răng buổi sáng - Ánh Sáng Xanh ( Rung 15000 vòng/ phút hoàn hảo làm sạch và trắng răng) + Chế độ đánh răng ban đêm - Ánh Sáng Đỏ ( Rung 7500 vòng/phút nhẹ nhõm mát xa răng) + Chế độ sát khuẩn - Ánh Sáng Tím ( diệt trùng khoang miệng) - Chi Tiết Sản Phẩm Xem thêm: bình giữ nhiệt 1.5 lít 1. Silicone + ABS: Được làm bằng nguyên liệu gần gũi với môi trường, an toàn và ko độc hại. 2. Loại U: Hoàn toàn thích hợp với khoang miệng trẻ , thoải mái. Giúp bé ham thích hơn trong việc đánh răng 3. Vệ sinh 360 độ: Làm sạch tuyệt vời hơn. 4. Sạc nhanh và một thể lợi: Giao diện sạc USB, 5. Không thấm nước: IPX7 không thấm nước và phù hợp để sử dụng hàng ngày. - Hướng dẫn sử dụng thao tác 1 nhúng nước thao tác hai thoa kem hoặc bọt đánh răng lên bàn chải thao tác 3 di chuyển, kéo bàn chải sang hai bên để vệ sinh sạch nhất bước 4 xúc mồm sạch có sản phẩm này sẽ đánh sạch xung quanh răng bé tự vệ sinh dễ hơn cực nhiều bàn chải thường ngày Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/
 15. Bàn chải đánh răng hình chữ u cho bé - Vệ sinh răng mồm cho bé là điều hết sức quan yếu, theo Thống kê có tới 80% trẻ em bị sâu răng. Vì vậy Cha, Mẹ hay quan tâm phổ biến hơn tới sức khỏe răng miệng của những bé. - Sản phẩm ưu việt hơn bàn chải truyền thống bởi sự thuận tiện và dễ dùng đối với các bé ít tuổi cũng như vệ sinh gần như khoang mồm thuần tuý. - bàn chải đánh răng chữ u cho bé Wekome chính hãng cho trẻ em, trẻ em trong khoảng 2 - 8 tuổi sát khuẩn khoang mồm, hàng nội địa - Sản Phẩm phù hợp Cho Bé trong khoảng 2 tới 8 Tuổi. - thông báo Sản Phẩm +Tên sản phẩm Máy đánh răng chữ U cho bé WK WTC02 + Hãng WK Design + Model WTC02 + Dung lượng pin 2000mAh + Chất liệu đầu cọ Silicon + Màu sắc Vàng/Hồng Ruby_kênh thương mại điện tử uy tín, chuyên cung cấp đồ dùng thông minh tại Việt Nam - 3 Tính Năng Sản Phẩm + Chế độ đánh răng buổi sáng - Ánh Sáng Xanh ( Rung 15000 vòng/ phút hoàn hảo làm sạch và trắng răng) + Chế độ đánh răng ban đêm - Ánh Sáng Đỏ ( Rung 7500 vòng/phút nhẹ nhõm mát xa răng) + Chế độ diệt khuẩn - Ánh Sáng Tím ( sát trùng khoang miệng) - Chi Tiết Sản Phẩm Xem thêm: chuông cửa thông minh 1. Silicone + ABS: Được làm bằng vật liệu gần gũi với môi trường, an toàn và ko độc hại. 2. Loại U: Hoàn toàn thích hợp với khoang mồm trẻ , thả sức. Giúp bé thích thú hơn trong việc đánh răng 3. Vệ sinh 360 độ: Làm sạch hoàn hảo hơn. 4. Sạc nhanh và tiện thể lợi: Giao diện sạc USB, 5. Không thấm nước: IPX7 chống thấm và phù hợp để sử dụng hàng ngày. - Hướng dẫn sử dụng bước 1 nhúng nước thao tác 2 bôi kem hoặc bọt đánh răng lên bàn chải thao tác 3 chuyển di, kéo bàn chải sang 2 bên để vệ sinh sạch nhất thao tác 4 xúc miệng sạch có sản phẩm này sẽ đánh sạch quanh đó răng bé tự vệ sinh dễ hơn rất nhiều bàn chải thông thường Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại https://ruby.vn/