• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kairix

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kairix

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 11/09/1995

Contact Methods

 • Website URL
  https://poh.vn
 1. Ba mẹ cùng tìm hiểu cách xử lý khi con khóc ăn vạ tại nhà dưới đây nha Đặt con xuống, dọn dẹp sao cho đảm bảo xung quanh con không có gì nguy hiểm. Bật quạt (nếu trời nóng), lấy sẵn khăn mặt để đó cho con tùy nghi sử dụng. Nếu con bày trò nôn ọe thì bố mẹ chuẩn bị chậu để hứng và khăn để lau. Để nguyên đó cho con tự xử. Sau đó, bố mẹ lấy tai nghe ra nghe nhạc, mắt đừng nhìn con. Nếu muốn quan sát con, hãy nhìn qua gương hoặc đồ gì đó phản chiếu. Nếu con đứng dậy, giật ống nghe của bố mẹ thì đương nhiên phải kháng cự. Trong trường hợp kháng cự không nổi thì cất tai nghe đi và ngồi lên giường. Hai chân bố mẹ gập lại sao cho đầu gối sát với mặt. Úp mặt vào đầu gối, vòng tay ôm qua chân. Lúc này, con có xông vào cấu xé, lôi kéo sự chú ý của cha mẹ thì cha mẹ cũng phải mặc kệ. Cố gắng giữ nguyên tư thế ngồi như vậy cho đến khi con tự nín. Sau khi con đã nín khóc và quên chuyện ăn vạ, bố mẹ không giáo huấn, bởi lúc này trẻ chưa hiểu những lời giáo huấn. Bố mẹ có thể đứng dậy làm việc khác mà coi như sự vụ ăn vạ chưa hề xảy ra. Tuyệt đối không nhắc lại vụ việc đó. Bố mẹ yên tâm là con đủ khôn ngoan để biết rút kinh nghiệm. Chỉ cần bố mẹ kiên nhẫn xử lý độ vài ba lần là việc ăn vạ sẽ giảm dần và mất hẳn.
 2. Ông bà ta thường nói: “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi” – 3 quá trình phát triển thông thường của trẻ. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng tuân theo quy luật phát triển đó. Do đó nếu trẻ trì hoãn một giai đoạn phát triển quan trọng nào đó, cũng đừng lo lắng. Tuy nhiên, hãy chú ý hơn tới những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời trẻ để chắc chắn rằng trẻ đang phát triển bình thường và đúng hướng. Sau đây là 8 mốc phát triển của trẻ mà cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm: 1. Giao tiếp bằng mắt (6 – 8 tuần tuổi) Khi được 6 – 8 tuần tuổi, trẻ sẽ bắt đầu giao tiếp bằng mắt. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng đầu tiên của trẻ mà bạn cần lưu ý và là dấu ấn rất thú vị. Trẻ sẽ dùng ánh mắt để dõi theo bạn, nhìn những việc bạn làm và cuối cùng là tập trung vào bạn. Giao tiếp bằng mắt thể hiện rằng não của trẻ đang ghi nhận một gương mặt quen thuộc và nó cũng chỉ ra rằng sự phát triển về thần kinh và những kỹ năng giao tiếp của trẻ đang đi đúng hướng. Hãy nhớ rằng một số trẻ sẽ có hoạt động giao tiếp bằng mắt muộn hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi; vì thế bạn không nên quá lo lắng nếu trẻ chỉ bắt đầu giao tiếp bằng mắt khi được 3 tháng. Nếu đến thời điểm 3 tháng mà trẻ vẫn chưa có hoạt động giao tiếp bằng mắt bạn nên cho trẻ đi kiểm tra thị lực. 2. Mỉm cười thân thiện (8 tuần tuổi) Lần đầu tiên khi trẻ cười với bạn, chắc hẳn đó là khoảnh khắc không thể nào quên đối với bạn. Nụ cười này không giống như nụ cười vu vơ của những em bé mới sinh khi nhìn lên trần nhà hoặc những đồ vật khác. Nụ cười thân thiện đầu tiên này là một trải nghiệm có tính tương hỗ: trẻ cười đáp lại nụ cười của bạn. Nụ cười thân thiện đánh dấu mốc phát triển của bé khác lạ hơn, là một dấu hiệu cho thấy những phần khác nhau trong não của bé đang dần hoàn thiện, nó cũng chỉ ra sự phát triển về mặt tình cảm. Bạn có thể phân biệt được cảm giác buồn của trẻ khi không thấy mẹ ở bên hay niềm vui của trẻ khi nhìn thấy bạn. Nếu bạn không nhận được một nụ cười thân thiện nào của trẻ cho đến khi 3 tháng, hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ bởi có thể liên quan đến vấn đề về thị lực. 3. Lẫy (2 – 3 tháng tuổi) Khi trẻ được 2 hoặc 3 tháng, trẻ học lẫy. Trong thời gian này trẻ có thể chuyển người sang tư thế nằm úp, sau đó bắt đầu di chuyển tiến lên phía trước và lùi về phía sau (tuy nhiên không đủ lực nên chỉ xoay quanh 1 vị trí). Khi bé đủ chắc, những chuyển động này khiến trẻ trườn được. Khi trẻ có thể lật mình và trườn, hãy để giữ trẻ khi thay tã để tránh tai nạn. Nếu đến 6 tháng tuổi mà trẻ chưa lẫy được, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Tuy nhiên trẻ phát triển kỹ năng thể chất ở mức độ khác nhau nên có nhiều trẻ biết lẫy sớm hơn hoặc muộn hơn những trẻ khác. 4. Cầm đồ vật (từ 3 tháng tuổi trở lên) Trẻ mới sinh có phản ứng cầm đồ vật bẩm sinh. Đó là lý do tại sao khi bạn chạm vào lòng bàn tay trẻ, trẻ sẽ dùng những ngón tay xinh xắn nắm lấy tay bạn. Khi trẻ được 3 tháng tuổi trẻ sẽ phát triển sự kết hợp tay – mắt; cố gắng với và cầm chặt những đồ vật mà mình muốn. Bạn có thể nhận thấy rằng ở độ tuổi này trẻ làm rơi đồ trong tay và cố gắng nhặt chúng lên. Giai đoạn phát triển này giúp trẻ học về trọng lực. Với và cầm đồ vật cho thấy tính tò mò tự nhiên của trẻ. Khi được 4 tháng tuổi, trẻ có thể nhặt những đồ vật lớn hơn. Trẻ sẽ không thể cầm được những đồ vật nhỏ nếu như không cải thiện sự linh hoạt của những ngón tay. Ở giai đoạn này bạn có thể nhận thấy những giác quan của trẻ và giúp trẻ phát triển các giác quan bằng cách tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ thực hành kỹ năng đó. Nếu trẻ có vẻ không thích thú với bất kỳ đồ chơi nào bạn đặt trước mặt trẻ khi được 8 tháng tuổi, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Những trẻ sinh non bước vào giai đoạn này muộn hơn nhưng bác sĩ có thể đưa ra cho bác những lời khuyên về thời điểm thích hợp cho trường hợp của bạn. 5. Tồn tại độc lập (hơn 5 tháng tuổi) Khi bước vào giai đoạn 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu hiểu khái niệm về việc giữ chặt và dấu đồ vật – nghĩa là trẻ hiểu được rằng những đồ vật đó sẽ vẫn ở đây, bên cạnh mình, thậm chí ngay cả khi chúng được dấu ở đâu đó. Đó là lý do vì sao trẻ ở lứa tuổi này thường thích trò chơi ú òa. Trò chơi này kích thích trí nhớ và kỹ năng suy nghĩ trừu tượng của trẻ. Hãy bắt đầu chơi ú òa với trẻ ở độ tuổi này và bạn sẽ nhận được nhiều nụ cười của trẻ. 6. Ngồi (4 – 8 tháng tuổi) Hầu hết những đứa trẻ bắt đầu học ngồi 1 mình trong khoảng 4 – 8 tháng tuổi. Đó là lúc mà trẻ lẫy thành thạo và giữ cho đầu mình ngẩng lên được. Đến 8 tháng tuổi, khoảng 90% trẻ có thể tự ngồi trong vài phút mà không cần ai giúp đỡ. Nếu đến 6 tháng tuổi mà trẻ không thể tự giữ đầu vững, bạn cần đến gặp bác sĩ để tham khảo. 7. Bò (6 – 10 tháng tuổi) Khi trẻ biết ngồi thì chỉ một thời gian sau trẻ sẵn sàng khám phá phần còn lại của ngôi nhà. Trẻ bắt đầu tại vị trí đang ngồi, sau đó sẽ bắt đầu tập bò. Ngay khi nhận ra rằng mình có đủ sức để tự giúp bản thân mình, trẻ sẽ bò đi xung quanh. Không phải tất cả trẻ đều bò theo kiểu tay – đầu gối. 1 số trẻ thích di chuyển trên mông trong khi một số khác thích lăn. Để khuyến khích trẻ tập bò, hãy cho trẻ không gian, sau đó đặt những đồ chơi hoặc đồ vật mà trẻ yêu thích ngoài tầm với của trẻ để trẻ bò đến lấy. Khi trẻ bước vào giai đoạn này hãy bảo vệ an toàn cho trẻ bởi bạn không muốn trẻ đi vào những nơi không nên vào hay động vào những đồ không nên động như các thiết bị điện hay đồ vật sắc, nhọn. Tất cả trẻ sẽ học được cách di chuyển trong môi trường của mình – cho dù bằng cách bò, lăn hay chạy. Nếu trẻ tỏ ra không hứng thú với việc di chuyển khi được 1 tuổi, hãy hỏi ý kiến bác sĩ về trường hợp này để có biện pháp thích hợp. 8. Đi (từ 10 tháng tuổi) Khi trẻ bò vững, trẻ bắt đầu tìm kiếm những thứ để có thể vịn vào để đứng dậy như thành cũi, tay ghế… Để giúp trẻ an toàn trong giai đoạn này, bạn hãy di dời những đồ vật không chắc chắn hoặc dễ đổ khi trẻ động vào. Ngay khi trẻ tự đứng thì những bước đi chập chững đầu đời sẽ xuất hiện. Một số trẻ bắt đầu lẫm chẫm đi sau 10 tháng tuổi; một số khác muộn hơn hoặc sớm hơn. Trẻ tập đi trong giai đoạn 9 – 12 tháng tuổi và có thể đi xung quanh nhà khi được 14 – 15 tháng tuổi. Nguồn: Bích Hạnh - Eva.vn
 3. Đừng để con sống trong thế giới của trò chơi điện tử hay những bộ phim hoạt hình chiếu cả ngày trên tivi trong khi chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày là bố mẹ có thể chơi với con rất nhiều trò chơi thú vị. Một chi tiết thú vị được các chuyên gia chỉ ra, đó là trẻ thích xem ti vi chỉ vì một lý do đơn giản, đó là: sự chuyển động. Màu sắc, âm thanh và những chuyển động liên tục trên màn hình khiến chúng thích thú. Đó chính là gợi ý cho các bố mẹ khi chơi với con. Đừng phụ thuộc vào chiếc tivi hay những thiết bị điện tử để giữ trẻ ngồi yên, hãy cùng chơi với con và thêm những yếu tố “chuyển động” đó vào giờ chơi của trẻ. Bằng cách khơi gợi những giác quan của bé, bạn vừa có thể khiến chúng ngoan ngoãn vừa có thể dạy con học những điều mới mẻ (mà không cần dùng tới bất kỳ loại màn hình nào). Đây là một số gợi ý cho bạn. 1. Hát những bài hát Trẻ là “fan” hân mộ cuồng nhiệt của âm nhạc. Bạn càng hát với nhiều tông giọng khá nhau càng tốt. Hãy hát một vài bài hát vui nhộn khi thực hiện những hoạt động hàng ngày như làm bữa tối, gấp đồ…nó sẽ khiến không khí gia đình thêm thoải mái và tạo cho con không khí gia đình vui vẻ. Cũng như thế với giờ chơi của con, hãy thêm cho chúng chút giai điệu. 2. Chơi với âm nhạc Những giai điệu và âm thanh vui vẻ nhẹ nhàng khiến trẻ cảm thấy thích thú. Không chỉ thế, nghe nhạc giúp phát triển khả năng tư duy toán học…và nếu may mắn bạn sẽ có một thiên tài trong tương lai. 3. Làm việc vặt trong nhà Ví dụ đơn giản nhất là hãy dẫn con cùng đi siêu thị. Màu sắc phong phú ở siêu thị và những gương mặt mới là một thế giới khác để chúng khám phá…không những thế bạn còn có thể tranh thủ mua đồ dùng gia đình nữa. Thật là “một công đôi việc” nhỉ. 4. Trở thành người kể chuyện Không bao giờ là quá sớm để đọc sách cho con. Người kể chuyện thú vị sẽ tận dùng hiệu quả tuyệt vời của nhiều tông giọng khác nhau khiến lũ trẻ òa lên thích thú. Khi có một vài độc giả dễ thương như thế bên cạnh, hãy thể hiện hết khả năng của mình. 5. Chơi với hình khối Một món đồ có hình khối bắt mắt, nhiều kích thước, màu sắc thậm chí nhiều bề mặt khác nhau. Bạn không nhất thiết phải sắm những món đồ chơi đắt tiền, trẻ hoàn toàn có thể vui vẻ với những đồ vật bạn tìm thấy chính trong nhà. 6. Đi bộ Không phải là bất cứ cuộc đi bộ nào nhé, hãy tìm một địa điểm gần công viên hay hồ để chỉ cho con thấy những điều tuyệt diệu của tự nhiên và làm cuộc đi bộ trở nên thú vị với cuộc trò chuyện. Bạn có thể nói về bất cứ thứ gì, từ những cây cối, động vật xung quanh cho đến những tòa nhà, con người và khuyến khích óc quan sát của trẻ. Còn dưới đây là một số trò chơi bạn không thể bỏ qua theo chia sẻ và "bình chọn" của các bà mẹ: 1. Trốn tìm “Một trò chơi thú vị tôi chơi cùng con trai, tôi giấu đồ chơi của thằng bé dưới chăn và tạo ra những tiếng ồn mô phỏng sau đó bất ngờ đưa ra món đồ khi thằng bé nhìn thấy, đó là một phiên bản của trò ú òa. Đó là một ý tưởng tuyệt vời giúp con nhớ được đồ chơi của mình”. 2. Cùng tập thể dục “Tìm một khoảng trống và cùng tập thể dục với con. Môn thể thao yêu thích của tôi là yoga bonding (một phiên bản của yoga cho phép mẹ và bé cùng tập) giúp cả hai tăng cường năng lượng và sức khỏe”. 3. Chơi với nước “Chơi với nước, con trai tôi thích nghe, xem và nghịch nước. Đôi khi tôi cho thằng bé ra chỗ đài phun nước để cậu ta xem và lắng nghe tiếng nước chảy. Lần khác tôi giữ thằng bé trước bồn rửa và để con giúp mình rửa bát. Và dĩ nhiên, quậy trong hồ bơi trẻ em vào mùa hè luôn là trò vui nhất. Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ để con một mình với nước vì lý do an toàn nhé”. 4. Ngắm mình trong gương “Con gái tôi vô cùng yêu thích trò “chơi với em bé” trong gương. Chồng tôi hoặc tôi sẽ đặt con bé trước gương và nói rằng em bé xinh đẹp nào trong gương thế nhỉ? Con bé sẽ nói xin chào với “em bé” trong gương và thậm chí còn trò chuyện. Chúng tôi còn đóng giả những con quái vật và con bé rất thích thú mô phỏng lại những động tác đó”. 5. Tạo ra tiếng ồn “Trò chơi yêu thích của tôi với con gái là để chúng nằm trên đùi và tạo ra những tiếng ồn khác nhau và chờ đợi chúng mô phỏng lại. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn đôi môi nhỏ xinh của lũ trẻ chu lên khi cố tạo thành những âm thanh kiểu như “Oooo” hay “Aaaa” giống mẹ chúng”. Bạn thấy đấy chính những khoảng khắc bình dị và giản đơn như vậy lại tạo nên hạnh phúc và những ký ức thơ ấu tuyệt vời cho con. Và không chỉ thế, những trò chơi tưởng như “lỗi thời” vì thiếu sự hiện diện của công nghệ lại giúp con phát triển cả về thể chất và tinh thần, giúp chúng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ và những người thân yêu. Đừng quên sức mạnh của những điều đơn giản đó nhé (Theo Trí Thức Trẻ)
 4. Nhiều ông bố, bà mẹ lo lắng khi tập lẫy sớm cho bé không biết có nguy hiểm gì không? Thực tế tập lẫy sớm sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho bé về mặt sức khỏe. Khi tập lẫy bé sẽ phải dùng các cơ ở cổ, lưng và tay nhiều. Điều này giúp cho các bé tập lẫy sớm sẽ có cổ, lưng, cơ bắp chắc chắn và khỏe mạnh hơn. Sự phát triển của các cơ bắp này sẽ giúp chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển kế tiếp như ngồi, bò và đi. Đồng thời việc lẫy sớm giúp bé tránh được chứng bẹp đầu do nằm nhiều. Quá trình tập lẫy còn giúp bé phát triển tầm nhìn tốt. Khi bé lẫy bé có thể quan sát môi trường xung quanh theo nhiều góc độ đa dạng. Bé sẽ nhìn được nhiều màu sắc, hình dạng và đồ vật hơn giúp bé nhận thức tốt hơn về thế giới xung quanh. Điều này sẽ giúp phát triển nhận thức của bé đáng kể. Đồng thời tầm nhìn được mở rộng sẽ thúc đẩy bé có nhu cầu tìm hiểu những gì bé nhìn thấy xung quanh và muốn chạm vào đồ vật để cảm nhận. Từ đó bé sẽ có nhu cầu vận động lớn hơn. Trong quá trình bé tập lẫy, bố mẹ cần thường xuyên chú ý theo dõi bé để tránh các trường hợp rủi ro, nguy hiểm. Bố mẹ nên đặt bé trên bề mặt an toàn, thoải mái để tập lẫy. Đối với các bé đã biết lẫy, bố mẹ không nên quấn chăn cho bé để đề phòng các trường hợp đột tử ở trẻ sơ sinh
 5. Ở trẻ sơ sinh các mẹ thường hay thấy những trường hợp con nằm nghiêng đầu một bên, Tại sao trẻ sơ sinh nằm nghiêng đầu một bên khi ngủ, năm nghiêng đầu có ảnh hưởng gì tới trẻ? Tìm những nơi có ánh sáng Ở những tháng đầu sau khi lọt lòng, khả năng nhìn của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh. Chúng thường không thể nhìn xa và nhìn rõ, vì thế, theo phản xạ tự nhiên, chúng sẽ nghiêng đầu tìm kiếm về phía có ánh sáng. Đó là lý do vì sao khi mẹ đặt bé ở trên giường, bé sẽ luôn quay đầu về phía cửa sổ, hướng về phía ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, nếu ngoảnh cổ về một phía trong thời gian dài, hình dáng đầu của bé sẽ bị ảnh hưởng, có thể là bị méo đầu, bẹp đầu. Vì thế, cha mẹ nên thay đổi vị trí nằm cho con, đảm bảo bé nhìn cân bằng về hai hướng để không ảnh hưởng đến hình dáng đầu bé. Cổ bé còn yếu Trẻ sơ sinh còn rất non nớt và cần sự nâng đỡ, bế bồng của người lớn. Em bé không thể ngồi dậy và tự đi lại, ngay cả việc tự xoay cổ, xoay đẩu, cất cao cổ cũng không thể làm được. Thế nên trong lúc ngủ, trẻ cũng hay nằm với tư thế nghiêng đầu về một bên. Việc cha mẹ cần làm để giúp trẻ mau cứng cáp là đặt trẻ tập nằm sấp theo bài tập nằm sấp cho trẻ sơ sinh. Việc nằm sấp sẽ giúp trẻ có phản xạ ngóc cổ dậy, luyện tập cơ cổ, từ đó mà tự di chuyển được cổ như người lớn. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể bế đứng và nâng đỡ đầu, cổ trẻ một cách hợp lý, đảm bảo trẻ được quay sang cả trái, cả phải, không bị mất cân bằng. Dần dần, điều này sẽ giúp trẻ bớt ngủ nghiêng đầu sang một bên. Thông thường, em bé có thể ngẩng đầu khi được 4 tháng tuổi. Lúc này, cha mẹ không nên lo lắng về việc bé ngủ bị nghiêng đầu về một hướng. Hãy để bé tự kiểm soát đầu của mình. Nhưng nếu được 4 tháng tuổi mà bé vẫn ngủ với tư thế nghiêng đầu một bên thì cha mẹ cần đưa em bé đến bệnh viện để kiểm tra xem cổ có vấn đề gì không. Phản xạ quay đầu về phía mẹ Trẻ sơ sinh hay ngủ suốt cả ngày nhưng ngay cả khi em bé không mở mắt, chúng cũng sẽ vô thức quay đầu về phía mẹ. Nếu mẹ ngủ bên trái của em bé, đầu của em bé sẽ bị lệch về bên trái và ngược lại. Do đó, để tránh cho cổ bé gặp vấn đề, bố mẹ có thể thường xuyên thay đổi vị trí ngủ để không cần phải lo lắng chuyện cổ bé bị vẹo nữa. Theo Nhịp Sống Việt
 6. Nhiều mẹ sẽ thấy thất vọng đôi chút khi con mình khóc ăn vạ, con thường hay quấy khóc, hay làm những hành động của một em bé "cá tính". Khóc ăn vạ ở con cũng như các wonder week trước đó, nó thường là một bước để đánh dấu sự phát triển của con. Sau một tuổi, con đã nghe – hiểu tốt, nhưng chưa có khả năng tự mình diễn tả rành mạch ý kiến, suy nghĩ bằng lời nói. Đây cũng là giai đoạn con có nhiều phát triển, thay đổi về tâm sinh lí nhưng lại chưa biết cách kiềm chế, làm chủ cảm xúc của bản thân. Hơn thế nữa, lúc này con ý thức về cái tôi rõ ràng hơn, có ý kiến, quan điểm riêng. Điều này giải thích vì sao trẻ thích tự chọn và tự mặc quần áo, thích làm ngược lại yêu cầu của người khác. Vì vậy, cha mẹ ơi, bình tĩnh để đồng hành cùng con nhé, cùng tìm hiểu để có những phương án tốt xử lý khi trẻ khóc ăn vạ
 7. Bất kể đang ở nhà hay ở ngoài, ba mẹ nên cố gắng trò chuyện với bé thường xuyên nhất có thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng càng tương tác với ba mẹ nhiều thì khả năng sử dụng và hiểu ngôn ngữ của bé càng tốt lên. Khi bé đáp lời lại, ba mẹ hãy tập trung hoàn toàn để khuyến khích bé trò chuyện. cách dạy trẻ chậm nói Nên tập trung để lắng nghe những điều bé chuẩn bị nói hơn là để tâm đến chuyện bé phát âm có rõ ràng hay không. Hãy gật đầu, cười và phản ứng lại để giúp bé tự tin hơn khi nói chuyện với ba mẹ. Khi bé nói đúng từ, mẹ hãy khen ngợi thật nhiều. Ví dụ, hãy nói với bé: “Đúng rồi, đó là cái thìa. Bé yêu của mẹ giỏi lắm!” Hãy giúp bé hiểu được ý định của mẹ bằng cách thống nhất giữa hành động và lời nói. Khi nói “Cởi giày”, mẹ hãy cởi giày cho bé. Tương tự, nói “cởi tất” đồng thời cởi tất cho bé. Thu hút sự chú ý của bé bằng cách gọi tên và giao tiếp bằng mắt. Điều này giúp bé hiểu rằng ba mẹ đang nói chuyện với mình. Tạo cho bé cơ hội để nói chuyện trong suốt những hoạt động thường ngày. Khi hỏi bé điều gì đó, mẹ hãy để cho bé chút thời gian để nghĩ câu trả lời. Tạo ra các tình huống để giúp bé học từ mới như cho bé đi xe buýt hoặc đi dạo cùng. Trên đường đi, mẹ hãy chỉ cho bé các sự vật xung quanh để bé tiếp nhận tên gọi của chúng. Mẹ có thể cho bé xem một bức tranh trong sách và cùng trò chuyện về các chi tiết trong đó.
 8. Lẫy là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Chắc hẳn ba mẹ đã nghe rất nhiều nguồn thông tin về việc tập lẫy cho trẻ nhưng ba mẹ có biết những nguyên nhân nào khiến trẻ trốn lẫy không? Bố mẹ chưa biết cách hỗ trợ con theo từng giai đoạn phát triển. Cách giải quyết: Bố mẹ hãy đảm bảo rằng mình đã cập nhật đủ các kiến thức kỹ năng để luôn sẵn sàng giúp trẻ vượt qua từng giai đoạn phát triển từ lẫy, trườn, bò một cách hiệu quả và đúng nhất.
 9. Việc khi con đi ị cũng uốn éo như sâu và rướn là hoàn toàn bình thường! Điều này thường kèm theo với cử chỉ con rặn đỏ mặt như thế đang đau đớn tột cùng và làm nhiều cha mẹ lo lắng. Nên nhớ, với trẻ sơ sinh thì đây là những lần đầu tiên con sử dụng hệ tiêu hóa của chính mình, so với trước đây trao đổi chất là qua dây rốn. mẹo dân gian chữa rướn ở trẻ sơ sinh Đương nhiên mọi thứ mới vận hành luôn luôn cần sự cố gắng - nỗ lực và làm quen. Con làm quen với cảm giác phân đi qua, cảm giác kích hoạt của những tế bào thần kinh nhạy cảm nơi hậu môn. Chưa kể các cơ hậu môn, cơ sàn chậu của bé chưa bao giờ được vận hành nên không khỏi việc nhầm lẫn tín hiệu. Càng lớn, bé càng có nhiều cơ hội rèn luyện việc đi ngoài này, các cơ sẽ hoạt động nhịp nhàng và việc đi ngoài sẽ trông đỡ khổ sở hơn. Đây là một hoạt động tất yếu của trẻ, cha mẹ không thể làm gì hộ được cho con mà chỉ có cách duy nhất là chờ đợi và để tự nhiên thực hiện sứ mệnh của nó! Miễn là phân con mềm, không táo bón là mọi sự bình thường. Nên nhớ trẻ bú mẹ hoàn toàn có thể đi 10 lần/ngày cho đến 2 tuần mới đi ngoài một lần vẫn được coi ở giới hạn bình thường và không cho là bị táo bón. Táo bón không được đo bằng bao nhiêu ngày không đi, sự khổ sở trong rặn ị mà táo bón được quyết định bởi ĐỘ CỨNG của phân. (BS Nhi khoa Laura Webb)
 10. Cho dù đó là thử những món ăn mới, đi đến những địa điểm khác nhau hay là giao tiếp với những đứa trẻ bé chưa từng gặp trước đây… hãy cho bé tiếp xúc với những điều mới mẻ. Luôn ở cạnh bé để bé biết rằng mẹ luôn ở cạnh bé trong khi bé đối mặt với những tình huống mới. Điều này sẽ giúp bé thoải mái bắt đầu tự khám phá thế giới rộng lớn quanh mình. Với những trải nghiệm mới sẽ giúp con tự tin khi tiếp xúc với môi trường xung quanh, phát triển giao tiếp, xã hội.
 11. Các mẹ luôn đảm bảo rằng con được khỏe mạnh, được yêu thương và có nhiều hoạt động vui chơi trong ngày. Nhưng đôi khi có bao giờ các mẹ tự hỏi liệu con có hạnh phúc không? Trong đó khuyến khích con tiếp tục cố gắng là một trong những mẹo giúp con cảm thấy hạnh phúc trên con đường phát triển kỹ năng nhận thức, cảm xúc. Trong năm đầu đời, con yêu học được rất nhiều điều, bao gồm cả cách: ngồi dậy bò nắm đồ vật đi bộ nói chuyện Những kỹ năng này cần có thời gian để phát triển. Điều quan trọng là mẹ nên không ngại để con mắc lỗi, đồng thời khuyến khích bé tiếp tục cố gắng. Ban đầu có thể con cảm thấy thất vọng và thậm chí tức giận, nhưng sau đó sẽ nhận ra cảm giác hạnh phúc khi thành công và tự tin khi nhận được tín hiệu: Con đang làm rất tốt. Khi các mẹ cho phép bé cảm nhận tất cả những cung bậc cảm xúc này, bé sẽ tự xây dựng được sức mạnh nội tâm và là con đường dẫn đến hạnh phúc khi bé lớn.
 12. Con đã bắt đầu rồi! Trí nhớ của bé đang phát triển theo từng giai đoạn. Đó là một quá trình xảy ra dần dần và không có một độ tuổi cụ thể nào, nhưng đã bắt đầu sớm, trước khi đứa trẻ được sinh ra. Con yêu nhớ mọi thứ theo hai cách. Cách thứ nhất, bé có thể lưu trữ thông tin trong não bộ. Sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ghi nhớ của trẻ. Cách thứ hai, bé có thể nhớ lại và hiểu về thông tin được lưu trữ, nói cách khác, đó là ký ức của bé. Cách ghi nhớ thứ hai này phát triển chậm hơn nhiều so với cách thứ nhất.
 13. Giá treo đồ chơi trẻ em Với chiếc kệ treo đồ chơi hình chữ A, bé sẽ được nằm trên một tấm thảm đi kèm bộ sản phẩm để tha hồ khám phá các món đồ chơi bằng cách quan sát, với, kéo, quay và đung đưa qua lại món đồ được treo. Thảm chơi trẻ em kiểu này phù hợp nhất với các bé chưa biết ngồi. Do đó, sự hứng thú của trẻ đối với món đồ chơi này cũng giảm dần khi bé biết lẫy. Thanh treo đồ chơi Thanh treo đồ chơi được thiết kế có phần khung để treo những món đồ chơi đung đưa, phát ra tiếng kêu lách cách, đồ chơi cho bé 3 - 6 tháng tuổi. Nhờ độ đàn hồi tốt, mẹ có thể gắn những thanh này ở nhiều vị trí khác nhau như trên cũi, ghế xe ô tô hoặc trên xe đẩy. Rất tiện lợi cho những chuyến du lịch xa của gia đình hay lúc trẻ ngồi xe đẩy, vì con sẽ tập trung vào các đồ vật treo trước mặt và khám phá thay vì làm phiền bố mẹ. Thảm chơi Dù đi tới đâu, các mẹ đều có thể trải thảm trên sàn để bé có một sân chơi sạch sẽ và quen thuộc, tha hồ khám phá. Một số loại thảm chơi có đính móc ở dìa để mẹ gắn những món đồ chơi yêu thích của con vào.
 14. Đọc sách cho trẻ là cách hiệu quả giúp cho sự phát triển ngôn ngữ của con yêu. Sách bìa cứng được thiết kế dành riêng cho trẻ em vì bé sẽ rất hay cắn, ngậm thậm chí là chảy nước dãi và trớ lên sách. Trò chơi cho bé 5 tháng tuổi Để con thích thú lắng nghe mẹ hơn, hãy đọc với âm điệu trầm bổng khác nhau tùy từng đoạn lời thoại, đóng vai các nhân vật khác nhau với giọng nói khác nhau. Mẹ cũng có thể hát và tạo ra những tiếng động theo từng ngữ cảnh.
 15. Điều quan trọng nhất là em bé học được cách tạo mối liên hệ giữa những điều con yêu thích nhất - sự gần gũi và giọng nói của bố mẹ - với những câu chuyện yêu thích của bé. Trên hết, con sẽ thích có được sự chú ý tuyệt đối của ba mẹ trong thời gian đọc truyện đấy! Ban đầu, các mẹ nên đọc sách cho con thật chậm rãi để giúp bé nghe và hiểu nhịp điệu của ngôn ngữ. Cho dù con sẽ sớm nhận ra giọng nói của ba mẹ thì bé cũng không biết được bạn đang nói gì, vì vậy ba mẹ hoàn toàn có thể đọc một tạp chí hoặc tiểu thuyết yêu thích của mình. Nếu bạn thích những gì mình đang đọc, con cũng có khả năng thích nó hơn đấy nhé! Do thị lực của trẻ sẽ được cải thiện trong vài tháng đầu tiên, con có thể sẽ bị mê hoặc bởi những bức ảnh với màu sắc tươi sáng và độ tương phản sắc nét. Đây là thời điểm tuyệt vời để giới thiệu sách bìa cứng và sách ảnh cho bé. Sự lặp lại giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ của mình, vì vậy các mẹ hãy tìm những câu chuyện sử dụng cùng một cụm từ nhiều lần hoặc thường xuyên đọc những câu chuyện yêu thích của con. Nếu muốn có được sự chú ý của bé, hãy thay đổi cao độ giọng nói hoặc sử dụng các giọng nói khác nhau cho các nhân vật khác nhau. Chúng cũng dễ nhớ, vì vậy ba mẹ có thể lặp lại ở những thời điểm khác nhau, chẳng hạn như khi cho bé đi tắm. Điều quan trọng nhất là em bé thích trải nghiệm. Hãy quan sát các dấu hiệu của trẻ để biết khi nào con đã sẵn sàng cho khoảng thời gian được ôm ấp và nghe bố mẹ đọc cho những cuốn sách yêu thích. Dĩ nhiên có thể đọc càng nhiều thì càng tốt, nhưng các mẹ đừng nên nghĩ rằng ngày nào mình cũng phải đọc hết một cuốn sách cho con nhé. Trong những ngày đầu, chỉ cần dành một vài phút đọc sách cho bé là đủ.