• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kairix

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  42
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kairix

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 11/09/1995

Contact Methods

 • Website URL
  https://poh.vn
 1. Trẻ em rất nhạy cảm và thường có những giai đoạn rất hay quấy khóc khi đi ngủ. Việc hiểu được các nguyên nhân thường gặp cho việc này sẽ giúp cha mẹ có các phương pháp easy giúp trẻ vượt qua và có một giấc ngủ ngon hơn. Các nguyên nhân thường gặp gồm có: Độc lập: Một biểu hiện của sự độc lập đang dần hình thành trong trẻ là khi trẻ khóc và không muốn đi ngủ. Phụ huynh cần dỗ trẻ bằng cách cho trẻ quyền lựa chọn như ôm gấu bông, búp bê đi ngủ, tùy vào sở thích của trẻ mà cho trẻ cơ hội chứng tỏ “tầm quan trọng” của mình Sợ hãi: Một số trẻ có nỗi sợ với bóng tối nên đêm tới thường hay quấy khóc, khóc giữa đêm khi tỉnh giấc. Lúc này việc ôm và vỗ về sẽ tạo cảm giác an toàn cho trẻ, dần dần khiến cho trẻ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn và nỗi sợ bóng tối biến mất Mệt mỏi: Việc ngủ quá nhiều hoặc không đủ vào ban ngày sẽ khiến trẻ mệt mỏi, hiếu động quá mức vào ban đêm, có thể bé cần vận động nhiều hơn vào ban ngày để có một giấc ngủ ngon hơn vào buổi tối Trẻ có vấn đề về sức khỏe: Những vấn đề thường gặp là mọc răng, đói hoặc khát, trẻ sắp ốm hoặc bị dị ứng/ côn trùng đốt. Tất cả những nguyên nhân này cần sự kiểm tra và giúp đỡ của phụ huynh để giúp trẻ giải quyết các vấn đề sức khỏe nhằm có một giấc ngủ ngon hơn.
 2. Đêm hôm ấy con quậy ba bế nguyên đêm đến sáng. Bế trên tay mà vẫn khóc. Đêm hôm ấy ba con bấm chuông gọi y tá không biết bao nhiêu lần. Con khóc từ 9h đêm cho đến tận 6h sáng. Và hôm nay con cũng bị khó thở như vậy. Nhờ áp dụng easy cho con và kinh nghiệm của mẹ. Ba con tuy thức nhiều lần, nhưng không phải bế con trắng đêm. Con cũng ngủ được nên cũng không bị mất sức. Tuy ba mẹ ngủ không ngon giấc. Nhưng sáng thấy nụ cười toe toét của con. Tiếng ê a thì mọi mệt nhọc đều bay đi hết Nhờ có easy mà dù có đi chích con về vẫn ngủ ngoan dù sốt. Chứ không như mũi lao hành ba mẹ con nguyên đêm. Và nhờ ngủ đủ nên dù bệnh vẫn quậy phá như giặc. Con theo easy nên mỗi lần nhìn bình sữa bà ngoại lại ngại thay con. Ba con nhìn cũng sợ theo Dưới 5w bú 80ml (do bình dỏm) 6w con bú 125ml 8w - 9w mỗi cữ 140ml. Riêng cữ trước ngủ đêm con bú 220ml (bà ngoại sợ giãn ruột) Sau cai ti đêm thì con bú 180ml. Cữ trước đêm vẫn 220ml ~ 240ml Sau 19w thì con bú cữ ngày 240ml ~ 260ml. Cữ đêm 300ml ~ 330ml. Trong khi bạn bè đồng trang lứa than bú ít. Thì ba mẹ quang ngại sao con bú nhiều thế. Vì biết no biết đói. Một điều tưởng đơn giản. Mà vô ww lượng bú của con chưa bao giờ làm mẹ lo lắng. Mẹ cũng chưa từng phải đổi bình hay sữa.
 3. Những điều quan trọng nhất cần nhớ về cách nuôi con theo EASY mà cha mẹ cần đáp ứng: Hãy tự tin về sự bình tĩnh và kiến thức mới tìm thấy của bạn từ phương pháp này sẽ hoạt động trong tương lai. Học cách đọc tín hiệu của con một cách chính xác. Bạn chỉ có thể diễn giải những tín hiệu này nếu bạn biết nhiều về sự phát triển bình thường và chú ý đến con bạn theo thời gian. Mong đợi sự thay đổi, và tìm hiểu giai đoạn tiếp theo là gì. Mọi người đều thay đổi, nhưng trẻ sơ sinh lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Một đứa trẻ 6 tuần tuổi và một đứa trẻ 6 tháng tuổi có thể rất khác nhau. Đó chỉ là một sự khác biệt của một vài tháng nhưng nó là một sự vĩnh cửu trong sự phát triển của trẻ sơ sinh. Hãy chú ý và sẵn sàng cho các tín hiệu mới. Dự đoán sự thay đổi. Đừng mong đợi một sự rèn luyện dễ dàng và đừng từ bỏ quyết định của bạn. Trẻ càng lớn, tính khí của chúng càng mạnh mẽ, thói quen được tạo ra từ việc nuôi dạy con theo phương pháp E.A.S.Y càng lâu. Không ép buộc con trẻ. Ép buộc một đứa trẻ không phải là những gì bạn nên làm, và nếu bạn cần phải điều chỉnh lại thói quen cho trẻ, thì hãy thực hiện nó một cách từ từ để em bé có thể chấp nhận được.
 4. Độ tuổi được áp dụng: Khi bé được khoảng 19-46 tuần và bé có tín hiệu chuyển dịch nếp sinh hoạt. Ăn: Mỗi cữ bú cách nhau khoảng 4-4.5h. Hoạt động: Bé bắt đầu ăn dặm khi được 6 tháng tuổi. Thời gian thức trước các giấc ngủ của bé lần lượt là: 2 giờ trước khi ngủ giấc 1; 3 giờ trước khi ngủ giấc 2; 4 giờ trước khi ngủ đêm (2-3-4). Ngủ : bé ngủ 3 giấc ngày bao gồm 2 giấc dài 1,5-2 giờ và 1 giấc ngắn cuối ngày từ 30-40 phút. Bé ngủ đêm 11-12 giờ Sau đây là gợi ý về một ngày của bé theo EASY 2-3-4:
 5. Easy 3.5 là gì? Easy 3 5 là lịch chuyển giao EASY giữa Easy 3 và Easy 4. Khi này bé đã có thể thức lâu hơn 1 tiếng (Easy 3) nhưng chưa thức được đủ lâu 2 tiếng như Easy 4. Như vậy bé cần lịch Eas 3.15; Easy 3 5… trong giai đoạn này. Thời điểm thực hiện: 6-8 tuần. Nhiều bé có thể theo easy này đến 12 tuần khi có tín hiệu chín muồi cho việc chuyển Easy 4. – Tổng thời gian thức ban ngày: 6 tiếng 30 phút – Tổng thời gian ngủ ngày: 6 tiếng – Tổng thời gian ngủ đêm: 11 tiếng 30 phút – Tổng thời gian ngủ trung bình cả ngày đêm: 17h30′ Lịch mẫu EASY 3.5 gồm 4 giấc ngủ ngày (4 naps) Lịch mẫu EASY 3.5 – gồm 4 nap ngủ ngày Bé có thể ăn 1-2 bữa đêm cách nhau 3.5-4h nếu ban ngày bé ăn hợp tác và ăn có hiệu quả. Nếu bé ăn không tốt, mẹ có thể cân nhắc giảm số bữa ăn đêm
 6. Ở mỗi giai đoạn của sự phát triển của trẻ sơ sinh ứng với một nếp sinh hoạt khác nhau. Để áp dụng lịch phù hợp cho con mẹ cần ghi chép và theo dõi các tín hiệu cụ thể. Lịch sinh hoạt Easy 4 là sự chuyển giao từ Easy3 và Easy 3.5: được áp dụng trong giai đoạn từ 8 - 19 tuần (có bé đến 24 tuần). Bé ĂN các bữa CÁCH 4h, ngày ăn 4-5 bữa. Ngày ngủ 3 NAP (3 giấc) TỔNG thời gian thức ngày: 8h, ngủ ngày 4h- 4,5h; Đêm ngủ 11,5h-12h.
 7. Nếu nếp sinh hoạt của bé diễn ra đều đặn và tuần tự như EASY, bậc cha mẹ sẽ cảm thấy chẳng có áp lực gì đáng ngại trong việc chăm con. Để làm được điều này, cha mẹ cần hiểu đúng nhu cầu của con chẳng hạn như nghe tiếng khóc của bé và biết con đang muốn báo hiệu điều gì. Luyện con ngủ theo easy mẹ sẽ cần nắm được dấu hiệu khi Con đói, con cần thay tã, dấu hiệu con đang buồn ngủ hoặc chỉ đơn giản là con cần có người vỗ về. Việc bậc cha mẹ “bắt đúng” tín hiệu của bé sẽ giúp giảm thiểu tình trạng trẻ bú vặt khi mẹ thấy bé khóc liền cho rằng con đói rồi cho bé bú nhưng thực chất không phải. Bé khóc có thể do con buồn chán, mệt mỏi, gắt ngủ… Hơn nữa việc cho con bú vặt có thể khiến bé thường chỉ bú sữa đầu nên dẫn đến sự mất cân bằng giữa sữa đầu và sữa cuối khiến con không nhận được đủ dưỡng chất cần thiết. Việc “bắt đúng sóng” và đáp ứng đúng nhu cầu của bé giúp mẹ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, chăm sóc bản thân hay làm những công việc khác. Điều này giúp bậc cha mẹ giảm bớt căng thẳng trong quá trình nuôi con nhỏ.
 8. Gần đây xuất hiện trào lưu luyện con ngủ EASY. EASY là từ tiếng Anh viết tắt của “E: Eat – Ăn”, “A: Activity: Hoạt động”, “S: Sleep – Ngủ”, “Y: Your time: Thời gian nghỉ ngơi. Phương pháp luyện ngủ cho trẻ sơ sinh được áp dụng với trẻ ngay từ giai đoạn sơ sinh. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng phương pháp này cho con, có nhiều mẹ mắc sai lầm: hoặc là để cho em bé 3-4-5 tháng khóc cả tiếng, thậm chí hơn tiếng đồng hồ, hoặc có mẹ luôn cố gắng đánh thức em bé sơ sinh đang ngủ say bằng mọi giá. Về chuyện luyện ngủ, thiết nghĩ mẹ muốn lựa chọn gì thì cũng nên giữ nguyên tắc thận trọng, và xem có phù hợp với con mình không. Đừng chọn phương pháp này kia theo phong trào, hoặc chỉ vì muốn “nhàn", mà phải nghĩ xem nó có thực sự tốt cho con mình không. Xin các mẹ đừng nghĩ phương pháp nào hiện đại hơn phương pháp nào. Ở Pháp cách đây chừng hơn hai chục năm cũng rộ lên theo phương pháp ngủ “5-10-15” của Ferber, nhưng từ hơn chục năm trở lại đây thì nhiều bác sĩ nhi và cha mẹ chống lại và chỉ ra nhiều sai lầm của phương pháp này. Vào năm 2006, chính bản thân Ferber có viết lại một số đính chính tránh gây hiểu nhầm và áp dụng sai lệch. Nếu là mình, thì mình sẽ không áp dụng phương pháp này vì mình đứng vào nhóm để bé sơ sinh ăn /ngủ theo đúng nhịp, đúng nhu cầu tự nhiên của bé . Khi con mình nhỏ, lúc con chưa phải đi học hay không đi chơi xa, thì mình luôn để con ăn/ngủ theo nhu cầu, không bao giờ đánh thức bé dậy khi bé đang ngủ say. Mình cũng không bao giờ tính giờ cho con ti/ ăn theo kiểu ba, hay bốn tiếng một lần. Vì nhu cầu ngủ của trẻ sơ sinh là rất cao, và nhịp độ ăn uống thì cũng tuỳ bé, có bé hơn 2 tiếng đã đói rồi, có bé đến 4 tiếng mới đói. Con mình lúc nhỏ cứ để tự nhiên thế, và ăn ngủ khá nhịp nhàng, con ngủ cùng giường với bố mẹ đến tận gần 2 tuổi để tiện cho ti, sau đó thì nằm giường riêng bên cạnh đến hơn 3 tuổi mới ở phòng riêng hẳn nhưng mình vẫn ru con, ôm ấp, kể chuyện, vỗ về thật nhiều cho đến khi con ngủ say thật say rồi mới ra khỏi phòng con. Hồi đó, buổi tối con cũng thường ngủ sớm, và ngủ rất ngoan, từ 8 tháng trở đi là 8-9 giờ tối đã ngủ say, đêm chỉ ngọ ngoạy tè một hai lần để ti mẹ hoặc đi tè, rồi lại ngủ thẳng một mạch đến 5-6 hoặc 7 giờ sáng mới dậy. Nhiều người sợ ôm con nhiều quá thì con sẽ bị “dính" lấy cha mẹ không độc lập tự chủ được. Mình xin kể cho các bạn nghe, hồi mình còn nhỏ mình ngủ với mẹ, ôm mẹ đến 6 tuổi đấy mà mình vẫn là người rất độc lập, tự do, và tự chủ đó thôi. Còn con mình, thì sinh ra đúng vào năm cực kì lạnh, nên con toàn được bà, mẹ hoặc ba ôm trên lòng để ngủ, đêm cũng nằm cạnh ôm ấp suốt đấy. Vậy mà đến 6 tháng trời ấm lên là cu cậu tự trườn từ tay bà với mẹ với ba xuống giường, tự ôm cái gối bông ngủ rất ngon lành làm cho bà cứ thấy lạ mãi....Con mình tính tình rất độc lập tự chủ, đầu óc tự do thoải mái, sống vui vẻ và nhiều cảm xúc
 9. Nếu đã thử mọi cách trị trẻ sơ sinh khóc đêm nhưng vẫn thấy bé khóc trong khi ngủ kèm theo trạng thái không tỉnh táo, bú kém, thói quen ngủ thay đổi… có lẽ bạn cần đưa con đến gặp bác sĩ để kiểm tra các tình trạng bất thường. Đôi lúc nguyên nhân đến từ việc bé bị bệnh hoặc thậm chí mọc răng. Ngoài ra, việc tạo ra thói quen cố định và chú ý quan sát đến sức khỏe của con sẽ giúp bé có được giấc ngủ yên bình, không bị gián đoạn.
 10. Trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian trong một ngày để ngủ (từ 14 đến 20 tiếng một ngày), và thông thường trẻ nằm ở tư thế nằm ngửa để phòng ngừa triệu chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, xương sọ của trẻ còn mềm và đang hoàn thiện, tư thế ngủ này dễ làm trẻ bị bẹp đầu chính vì vậy bé cần được tập nằm sấp – tummy time . "Tummy time" chính là phương pháp giúp bé sơ sinh nằm sấp để tránh bẹp đầu và tăng cường phát triển nhiều kỹ năng cho bé. Có thể nói, nằm sấp là bài học về vận động sớm nhất mà một em bé có thể thực hiện được ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Đây cũng chính là bài học cơ bản hỗ trợ bé học bò, học đi và sau này khi lớn hơn là học đọc, học viết. Khi bé được đặt nằm sấp, bé thực hiện vận động một cách vô cùng bản năng như ngóc đầu, xoay đâu, chân và tay hoạt động liên tục. Các hành động dường như vô thức này thực tế giúp trẻ hình thành khả năng phối kết hợp các bộ phận trên cơ thể, điều khiển đầu, cô và hai mắt. Chính vì vậy, tập nằm sấp – tummy time cho trẻ sơ sinh có vai trò quan trọng đối với bé, giúp bé tập luyện vùng cơ cổ - vai – gáy một cách linh hoạt, dẻo dai, từ đó bé giữ được đầu một cách chắc chắn, an toàn và phát triển các dạng vận động khác. Vào giai đoạn 4 đến 5 tháng, trẻ học cách chống hai tay xuống để đẩy phần đầu và thân lên cao hơn, tay có thể di chuyển sang trái hoặc phải. Động tác này tăng sự khéo léo của đôi tay cũng như luyện tập sức mạnh, sự thăng bằng và phối kết hợp nhiều bộ phận cơ thể, giúp bé học ngồi một cách vững vàng sau này. Bên cạnh đó, nếu bé chỉ nằm ngửa thì sẽ thấy thế giới xung quanh rất nhàm chán. Thay đổi góc nhìn cho bé khiến con có điều kiện khám phá môi trường xung quanh tốt hơn, kích thích các giác quan như thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác và vị giác của bé. Chính những điều thú vị của môi trường xung quanh là động lực cho bé vận động, trườn bò. Ngược lại, trẻ hạn chế về vận động cũng gặp hạn chế về các giác quan, cảm xúc và khả năng tập trung chú ý.
 11. Thời điểm 9-12 tháng, trẻ sẽ không tự đi được ngay nhưng bé sẽ có thể tự hỗ trợ mình khi ba mẹ hỗ trợ tập đứng cho bé Con vẫn luôn yêu thích trò chơi nhún nhảy trên đầu gối bạn. Hãy giữ bé xoay mặt về phía bạn, hai bàn chân đặt lên đầu gối và bạn giúp con nâng lên hạ xuống, luôn đảm bảo con có chỗ dựa. Trẻ sẽ thích cảm giác được chịu trọng lực của chính mình và việc này sẽ giúp phát triển các cơ bắp ở chân và chuẩn bị cho việc tập đi. Sử dụng thời gian tắm để phát triển kỹ năng vận động Chuẩn bị chậu tắm hoặc bồn tắm, cho bé ngồi ổn định rồi “buông tự do” để trẻ chơi đùa thỏa thích. Cho bé thêm vài phút để thực hành kỹ năng di chuyển của mình.
 12. Mỗi bé có một tốc độ phát triển riêng. Có bé biết nói nhanh, cũng có bé biết nói chậm. Có trẻ nói nhiều, có bé nói ít. Tuy nhiên, khả năng nói của bé cũng phụ thuộc từ những phương pháp dạy bé tập nói của ba mẹ. Bật mí 9 tuyệt chiêu dạy bé tập nói cực đơn giản, dễ áp dụng nhưng không phải mẹ nào cũng biết. Tham khảo ngay nhé! Tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải mẹ nào cũng biết 9 tuyệt chiêu dạy bé tập nói sau đây 1/ Nói chuyện với trẻ thường xuyên Trước khi tắm cho trẻ, thay tã, cho bé bú hay thực hiện bất kỳ việc gì, mẹ cũng nên bắt đầu bằng việc nói chuyện với trẻ. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng hiệu quả mang lại cực cao, mẹ thử ngay nhé! 2/ Đừng quá quan trọng chất lượng Thay vì kỳ vọng trẻ có thể phát âm đúng ngay lần đầu tiên, mẹ nên tập trung vào những gì bé đang cố nói ra. Để có thể nói nhanh, trẻ phải cảm thấy tự tin khi nói chuyện với bố mẹ, trước khi bé có thể phát âm một cách rõ ràng, rành mạch. 3/ Có sự phản hồi rõ ràng Thông thường, khi dạy trẻ tập nói, đa số các mẹ chỉ tập trung vào từng câu nói mà quên mất sự phản hồi của mẹ khi nghe bé nói cũng rất quan trọng. Đừng chỉ vỗ tay hay mỉm cười với trẻ. Tùy từng trường hợp, nhưng tốt nhất mẹ nên phản hồi trẻ bằng một câu nói thực tế, chẳng hạn như “Ồ, con nói đúng rồi” hay “Mẹ biết rồi”. 4/ Lời nói đi đôi với hành động Bên cạnh hành động cởi giày cho trẻ, mẹ nên đi kèm thêm câu nói “Để mẹ cởi giày cho con nhé!” hoặc “Cởi giày nào!”. Sự kết hợp này sẽ giúp bé nhớ nhanh hơn, cũng như biết được ngôn từ phù hợp với ngữ điệu, hoàn cảnh. Những lần sau, không chỉ bé sẽ biết được chân mẹ cởi giày mà còn biết nói kèm theo. 5/ Gọi tên bé Trước khi bắt đầu nói chuyện, mẹ nên tạo sự chú ý bằng cách gọi tên bé. Đây là âm thanh bé thường xuyên được nghe nên cũng sẽ ghi nhớ lâu nhất. Ngoài ra, mẹ cũng nên lưu ý giao tiếp với trẻ bằng ánh mắt. Tránh tình trạng nói chuyện với bé nhưng lại nhìn sang chỗ khác, hoặc tệ hơn nữa là làm một việc khác. Bằng cách gọi tên và giao tiếp bằng mắt, bé sẽ dễ dàng đoán được ý câu nói của mẹ hơn. 6/ Tạo cho bé cơ hội Bé sẽ khó có thể nhanh biết nói, nếu không có cơ hội “thể hiện bản thân”. Vì vậy, trước mỗi câu nói, câu hỏi, mẹ nên dừng lại 10-15 giây để bé có thể tiếp chuyện hoặc nói lên những gì mình nghĩ. Mẹ cũng nên giới thiệu với con thêm nhiều từ mới mỗi ngày, đưa bé đi chơi, hoặc tạo thêm những tình huống mới để trẻ có thể học thêm từ. 7/ Dùng từ ngữ đơn giản Tránh sử dụng câu nói dài dòng, từ phức tạp, khó nhớ khi nói chuyện với trẻ. Cách này vừa giúp bé dễ nhớ hơn, cũng như dễ tập trung vào thông tin quan trọn 8/ Loại bỏ tiếng ồn không cần thiết So với cuộc nói chuyện của mẹ, âm thanh sôi động từ tivi, hay máy nghe nhạc sẽ dễ thu hút trẻ. Vì vậy, khi nói chuyện với bé, mẹ nên loại bỏ những âm thanh không cần thiết để bé tập trung hơn. 9/ Học mà chơi Còn gì có thể khuyến khích trẻ bày tỏ quan điểm, sự thích thú của mình tốt hơn những trò chơi? Thông qua chơi đùa, bé cũng dễ dàng học hỏi thêm nhiều từ mới, cũng như những ngữ cảnh hoàn toàn khác cuộc sống thường nhật. Mẹ có thể bày tỏ sự thích thú của mình đối với chú gấu nhỏ của bé, và nói chuyện với bé về bạn gấu. Hoặc mẹ có thể hòa mình vào trò chơi của bé, cùng bé đóng vai một nhân vật nào đó, hỏi bé về trò chơi. Giống như bạn, bé cũng sẽ thích thú nói chuyện với người cùng sở thích với mình.
 13. Ba mẹ cùng tìm hiểu cách xử lý khi con khóc ăn vạ tại nhà dưới đây nha Đặt con xuống, dọn dẹp sao cho đảm bảo xung quanh con không có gì nguy hiểm. Bật quạt (nếu trời nóng), lấy sẵn khăn mặt để đó cho con tùy nghi sử dụng. Nếu con bày trò nôn ọe thì bố mẹ chuẩn bị chậu để hứng và khăn để lau. Để nguyên đó cho con tự xử. Sau đó, bố mẹ lấy tai nghe ra nghe nhạc, mắt đừng nhìn con. Nếu muốn quan sát con, hãy nhìn qua gương hoặc đồ gì đó phản chiếu. Nếu con đứng dậy, giật ống nghe của bố mẹ thì đương nhiên phải kháng cự. Trong trường hợp kháng cự không nổi thì cất tai nghe đi và ngồi lên giường. Hai chân bố mẹ gập lại sao cho đầu gối sát với mặt. Úp mặt vào đầu gối, vòng tay ôm qua chân. Lúc này, con có xông vào cấu xé, lôi kéo sự chú ý của cha mẹ thì cha mẹ cũng phải mặc kệ. Cố gắng giữ nguyên tư thế ngồi như vậy cho đến khi con tự nín. Sau khi con đã nín khóc và quên chuyện ăn vạ, bố mẹ không giáo huấn, bởi lúc này trẻ chưa hiểu những lời giáo huấn. Bố mẹ có thể đứng dậy làm việc khác mà coi như sự vụ ăn vạ chưa hề xảy ra. Tuyệt đối không nhắc lại vụ việc đó. Bố mẹ yên tâm là con đủ khôn ngoan để biết rút kinh nghiệm. Chỉ cần bố mẹ kiên nhẫn xử lý độ vài ba lần là việc ăn vạ sẽ giảm dần và mất hẳn.
 14. Ông bà ta thường nói: “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi” – 3 quá trình phát triển thông thường của trẻ. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng tuân theo quy luật phát triển đó. Do đó nếu trẻ trì hoãn một giai đoạn phát triển quan trọng nào đó, cũng đừng lo lắng. Tuy nhiên, hãy chú ý hơn tới những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời trẻ để chắc chắn rằng trẻ đang phát triển bình thường và đúng hướng. Sau đây là 8 mốc phát triển của trẻ mà cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm: 1. Giao tiếp bằng mắt (6 – 8 tuần tuổi) Khi được 6 – 8 tuần tuổi, trẻ sẽ bắt đầu giao tiếp bằng mắt. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng đầu tiên của trẻ mà bạn cần lưu ý và là dấu ấn rất thú vị. Trẻ sẽ dùng ánh mắt để dõi theo bạn, nhìn những việc bạn làm và cuối cùng là tập trung vào bạn. Giao tiếp bằng mắt thể hiện rằng não của trẻ đang ghi nhận một gương mặt quen thuộc và nó cũng chỉ ra rằng sự phát triển về thần kinh và những kỹ năng giao tiếp của trẻ đang đi đúng hướng. Hãy nhớ rằng một số trẻ sẽ có hoạt động giao tiếp bằng mắt muộn hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi; vì thế bạn không nên quá lo lắng nếu trẻ chỉ bắt đầu giao tiếp bằng mắt khi được 3 tháng. Nếu đến thời điểm 3 tháng mà trẻ vẫn chưa có hoạt động giao tiếp bằng mắt bạn nên cho trẻ đi kiểm tra thị lực. 2. Mỉm cười thân thiện (8 tuần tuổi) Lần đầu tiên khi trẻ cười với bạn, chắc hẳn đó là khoảnh khắc không thể nào quên đối với bạn. Nụ cười này không giống như nụ cười vu vơ của những em bé mới sinh khi nhìn lên trần nhà hoặc những đồ vật khác. Nụ cười thân thiện đầu tiên này là một trải nghiệm có tính tương hỗ: trẻ cười đáp lại nụ cười của bạn. Nụ cười thân thiện đánh dấu mốc phát triển của bé khác lạ hơn, là một dấu hiệu cho thấy những phần khác nhau trong não của bé đang dần hoàn thiện, nó cũng chỉ ra sự phát triển về mặt tình cảm. Bạn có thể phân biệt được cảm giác buồn của trẻ khi không thấy mẹ ở bên hay niềm vui của trẻ khi nhìn thấy bạn. Nếu bạn không nhận được một nụ cười thân thiện nào của trẻ cho đến khi 3 tháng, hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ bởi có thể liên quan đến vấn đề về thị lực. 3. Lẫy (2 – 3 tháng tuổi) Khi trẻ được 2 hoặc 3 tháng, trẻ học lẫy. Trong thời gian này trẻ có thể chuyển người sang tư thế nằm úp, sau đó bắt đầu di chuyển tiến lên phía trước và lùi về phía sau (tuy nhiên không đủ lực nên chỉ xoay quanh 1 vị trí). Khi bé đủ chắc, những chuyển động này khiến trẻ trườn được. Khi trẻ có thể lật mình và trườn, hãy để giữ trẻ khi thay tã để tránh tai nạn. Nếu đến 6 tháng tuổi mà trẻ chưa lẫy được, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Tuy nhiên trẻ phát triển kỹ năng thể chất ở mức độ khác nhau nên có nhiều trẻ biết lẫy sớm hơn hoặc muộn hơn những trẻ khác. 4. Cầm đồ vật (từ 3 tháng tuổi trở lên) Trẻ mới sinh có phản ứng cầm đồ vật bẩm sinh. Đó là lý do tại sao khi bạn chạm vào lòng bàn tay trẻ, trẻ sẽ dùng những ngón tay xinh xắn nắm lấy tay bạn. Khi trẻ được 3 tháng tuổi trẻ sẽ phát triển sự kết hợp tay – mắt; cố gắng với và cầm chặt những đồ vật mà mình muốn. Bạn có thể nhận thấy rằng ở độ tuổi này trẻ làm rơi đồ trong tay và cố gắng nhặt chúng lên. Giai đoạn phát triển này giúp trẻ học về trọng lực. Với và cầm đồ vật cho thấy tính tò mò tự nhiên của trẻ. Khi được 4 tháng tuổi, trẻ có thể nhặt những đồ vật lớn hơn. Trẻ sẽ không thể cầm được những đồ vật nhỏ nếu như không cải thiện sự linh hoạt của những ngón tay. Ở giai đoạn này bạn có thể nhận thấy những giác quan của trẻ và giúp trẻ phát triển các giác quan bằng cách tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ thực hành kỹ năng đó. Nếu trẻ có vẻ không thích thú với bất kỳ đồ chơi nào bạn đặt trước mặt trẻ khi được 8 tháng tuổi, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Những trẻ sinh non bước vào giai đoạn này muộn hơn nhưng bác sĩ có thể đưa ra cho bác những lời khuyên về thời điểm thích hợp cho trường hợp của bạn. 5. Tồn tại độc lập (hơn 5 tháng tuổi) Khi bước vào giai đoạn 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu hiểu khái niệm về việc giữ chặt và dấu đồ vật – nghĩa là trẻ hiểu được rằng những đồ vật đó sẽ vẫn ở đây, bên cạnh mình, thậm chí ngay cả khi chúng được dấu ở đâu đó. Đó là lý do vì sao trẻ ở lứa tuổi này thường thích trò chơi ú òa. Trò chơi này kích thích trí nhớ và kỹ năng suy nghĩ trừu tượng của trẻ. Hãy bắt đầu chơi ú òa với trẻ ở độ tuổi này và bạn sẽ nhận được nhiều nụ cười của trẻ. 6. Ngồi (4 – 8 tháng tuổi) Hầu hết những đứa trẻ bắt đầu học ngồi 1 mình trong khoảng 4 – 8 tháng tuổi. Đó là lúc mà trẻ lẫy thành thạo và giữ cho đầu mình ngẩng lên được. Đến 8 tháng tuổi, khoảng 90% trẻ có thể tự ngồi trong vài phút mà không cần ai giúp đỡ. Nếu đến 6 tháng tuổi mà trẻ không thể tự giữ đầu vững, bạn cần đến gặp bác sĩ để tham khảo. 7. Bò (6 – 10 tháng tuổi) Khi trẻ biết ngồi thì chỉ một thời gian sau trẻ sẵn sàng khám phá phần còn lại của ngôi nhà. Trẻ bắt đầu tại vị trí đang ngồi, sau đó sẽ bắt đầu tập bò. Ngay khi nhận ra rằng mình có đủ sức để tự giúp bản thân mình, trẻ sẽ bò đi xung quanh. Không phải tất cả trẻ đều bò theo kiểu tay – đầu gối. 1 số trẻ thích di chuyển trên mông trong khi một số khác thích lăn. Để khuyến khích trẻ tập bò, hãy cho trẻ không gian, sau đó đặt những đồ chơi hoặc đồ vật mà trẻ yêu thích ngoài tầm với của trẻ để trẻ bò đến lấy. Khi trẻ bước vào giai đoạn này hãy bảo vệ an toàn cho trẻ bởi bạn không muốn trẻ đi vào những nơi không nên vào hay động vào những đồ không nên động như các thiết bị điện hay đồ vật sắc, nhọn. Tất cả trẻ sẽ học được cách di chuyển trong môi trường của mình – cho dù bằng cách bò, lăn hay chạy. Nếu trẻ tỏ ra không hứng thú với việc di chuyển khi được 1 tuổi, hãy hỏi ý kiến bác sĩ về trường hợp này để có biện pháp thích hợp. 8. Đi (từ 10 tháng tuổi) Khi trẻ bò vững, trẻ bắt đầu tìm kiếm những thứ để có thể vịn vào để đứng dậy như thành cũi, tay ghế… Để giúp trẻ an toàn trong giai đoạn này, bạn hãy di dời những đồ vật không chắc chắn hoặc dễ đổ khi trẻ động vào. Ngay khi trẻ tự đứng thì những bước đi chập chững đầu đời sẽ xuất hiện. Một số trẻ bắt đầu lẫm chẫm đi sau 10 tháng tuổi; một số khác muộn hơn hoặc sớm hơn. Trẻ tập đi trong giai đoạn 9 – 12 tháng tuổi và có thể đi xung quanh nhà khi được 14 – 15 tháng tuổi. Nguồn: Bích Hạnh - Eva.vn
 15. Đừng để con sống trong thế giới của trò chơi điện tử hay những bộ phim hoạt hình chiếu cả ngày trên tivi trong khi chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày là bố mẹ có thể chơi với con rất nhiều trò chơi thú vị. Một chi tiết thú vị được các chuyên gia chỉ ra, đó là trẻ thích xem ti vi chỉ vì một lý do đơn giản, đó là: sự chuyển động. Màu sắc, âm thanh và những chuyển động liên tục trên màn hình khiến chúng thích thú. Đó chính là gợi ý cho các bố mẹ khi chơi với con. Đừng phụ thuộc vào chiếc tivi hay những thiết bị điện tử để giữ trẻ ngồi yên, hãy cùng chơi với con và thêm những yếu tố “chuyển động” đó vào giờ chơi của trẻ. Bằng cách khơi gợi những giác quan của bé, bạn vừa có thể khiến chúng ngoan ngoãn vừa có thể dạy con học những điều mới mẻ (mà không cần dùng tới bất kỳ loại màn hình nào). Đây là một số gợi ý cho bạn. 1. Hát những bài hát Trẻ là “fan” hân mộ cuồng nhiệt của âm nhạc. Bạn càng hát với nhiều tông giọng khá nhau càng tốt. Hãy hát một vài bài hát vui nhộn khi thực hiện những hoạt động hàng ngày như làm bữa tối, gấp đồ…nó sẽ khiến không khí gia đình thêm thoải mái và tạo cho con không khí gia đình vui vẻ. Cũng như thế với giờ chơi của con, hãy thêm cho chúng chút giai điệu. 2. Chơi với âm nhạc Những giai điệu và âm thanh vui vẻ nhẹ nhàng khiến trẻ cảm thấy thích thú. Không chỉ thế, nghe nhạc giúp phát triển khả năng tư duy toán học…và nếu may mắn bạn sẽ có một thiên tài trong tương lai. 3. Làm việc vặt trong nhà Ví dụ đơn giản nhất là hãy dẫn con cùng đi siêu thị. Màu sắc phong phú ở siêu thị và những gương mặt mới là một thế giới khác để chúng khám phá…không những thế bạn còn có thể tranh thủ mua đồ dùng gia đình nữa. Thật là “một công đôi việc” nhỉ. 4. Trở thành người kể chuyện Không bao giờ là quá sớm để đọc sách cho con. Người kể chuyện thú vị sẽ tận dùng hiệu quả tuyệt vời của nhiều tông giọng khác nhau khiến lũ trẻ òa lên thích thú. Khi có một vài độc giả dễ thương như thế bên cạnh, hãy thể hiện hết khả năng của mình. 5. Chơi với hình khối Một món đồ có hình khối bắt mắt, nhiều kích thước, màu sắc thậm chí nhiều bề mặt khác nhau. Bạn không nhất thiết phải sắm những món đồ chơi đắt tiền, trẻ hoàn toàn có thể vui vẻ với những đồ vật bạn tìm thấy chính trong nhà. 6. Đi bộ Không phải là bất cứ cuộc đi bộ nào nhé, hãy tìm một địa điểm gần công viên hay hồ để chỉ cho con thấy những điều tuyệt diệu của tự nhiên và làm cuộc đi bộ trở nên thú vị với cuộc trò chuyện. Bạn có thể nói về bất cứ thứ gì, từ những cây cối, động vật xung quanh cho đến những tòa nhà, con người và khuyến khích óc quan sát của trẻ. Còn dưới đây là một số trò chơi bạn không thể bỏ qua theo chia sẻ và "bình chọn" của các bà mẹ: 1. Trốn tìm “Một trò chơi thú vị tôi chơi cùng con trai, tôi giấu đồ chơi của thằng bé dưới chăn và tạo ra những tiếng ồn mô phỏng sau đó bất ngờ đưa ra món đồ khi thằng bé nhìn thấy, đó là một phiên bản của trò ú òa. Đó là một ý tưởng tuyệt vời giúp con nhớ được đồ chơi của mình”. 2. Cùng tập thể dục “Tìm một khoảng trống và cùng tập thể dục với con. Môn thể thao yêu thích của tôi là yoga bonding (một phiên bản của yoga cho phép mẹ và bé cùng tập) giúp cả hai tăng cường năng lượng và sức khỏe”. 3. Chơi với nước “Chơi với nước, con trai tôi thích nghe, xem và nghịch nước. Đôi khi tôi cho thằng bé ra chỗ đài phun nước để cậu ta xem và lắng nghe tiếng nước chảy. Lần khác tôi giữ thằng bé trước bồn rửa và để con giúp mình rửa bát. Và dĩ nhiên, quậy trong hồ bơi trẻ em vào mùa hè luôn là trò vui nhất. Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ để con một mình với nước vì lý do an toàn nhé”. 4. Ngắm mình trong gương “Con gái tôi vô cùng yêu thích trò “chơi với em bé” trong gương. Chồng tôi hoặc tôi sẽ đặt con bé trước gương và nói rằng em bé xinh đẹp nào trong gương thế nhỉ? Con bé sẽ nói xin chào với “em bé” trong gương và thậm chí còn trò chuyện. Chúng tôi còn đóng giả những con quái vật và con bé rất thích thú mô phỏng lại những động tác đó”. 5. Tạo ra tiếng ồn “Trò chơi yêu thích của tôi với con gái là để chúng nằm trên đùi và tạo ra những tiếng ồn khác nhau và chờ đợi chúng mô phỏng lại. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn đôi môi nhỏ xinh của lũ trẻ chu lên khi cố tạo thành những âm thanh kiểu như “Oooo” hay “Aaaa” giống mẹ chúng”. Bạn thấy đấy chính những khoảng khắc bình dị và giản đơn như vậy lại tạo nên hạnh phúc và những ký ức thơ ấu tuyệt vời cho con. Và không chỉ thế, những trò chơi tưởng như “lỗi thời” vì thiếu sự hiện diện của công nghệ lại giúp con phát triển cả về thể chất và tinh thần, giúp chúng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ và những người thân yêu. Đừng quên sức mạnh của những điều đơn giản đó nhé (Theo Trí Thức Trẻ)