• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

linhkienso1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About linhkienso1

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bàn ghế chơi game dành cho game thủ tuy đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và chất liệu nhưng đều phải dựa trên những tiêu chuẩn chung về kích thước để đảm bảo đem đến sự thoải mái nhất cho người chơi. Kích thước ghế chơi game hay bàn chơi game cũng cần có tiêu chuẩn riêng để đảm bảo phù hợp với nhu cầu cơ bản của người dùng. Khi lựa chọn ghế chơi game hay bàn gaming, nhiều bạn thường không quan tâm nhiều đến kích thước khiến cho bàn quá rộng hoặc quá nhỏ so với nhu cầu sử dụng, hoặc ghế cao hơn hoặc thấp hơn quá mức so với bàn. Điều này khiến cho trải nghiệm sử dụng chiếc bàn giảm đi đáng kể, gây khó chịu trong quá trình chơi game. Qua bài viết sau, Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ sẽ gửi đến bạn một vài tiêu chí để lựa chọn kích thước ghế chơi game phù hợp nhất. Những yếu tố liên quan đến kích thước bàn chơi game cần quan tâm Khi chọn mua bàn chơi game, bạn cần quan tâm một số thông tin sau để lựa chọn chiếc bàn phù hợp cho riêng mình. 1. Chiều cao của bạn và của ghế ngồi Chiều cao trung bình của người Việt Nam là 1.65 (m), các ghế xoay thông thường chúng ta thường dùng có thể nâng lên hạ xuống cũng được 80-120 (mm). Nếu không để ý đến yếu tố này, bạn có thể lựa chọn bàn quá cao hay quá thấp và khiến cho đôi chân của mình cảm giác không được thoải mái khi sử dụng chiếc bàn. Nếu bạn là nhân viên văn phòng hoặc các game thủ thì bạn có thể xem xét mẫu ghế gaming chất lượng như Ghế E-Dra Hercules egc203 Pro để vừa bảo vệ sức khoẻ, vừa tăng trải nghiệm game thêm phần trọn vẹn. Vậy kích thước bàn chơi game như thế nào là đúng chuẩn? Bạn cần xem xét tiếp các yếu tố sau. 2. Diện tích khu vực đặt chiếc bàn Đây là yếu tố khá quan trọng, nhiều bạn đã lỡ mua bàn quá dài khiến cho căn phòng hoặc không gian chơi game của mình trông chật hơn nhưng thực tế mình lại chẳng sử dụng hết được chiếc bàn này. Diện tích khu vực đặt chiếc bàn chơi game Bạn cần đo đạc khu vực đặt bàn thật chính xác và hình dung chiếc bàn của mình cần đặt vào phòng như thế nào, từ đó bạn có thể chọn lựa bàn có kích thước phù hợp hay kiểu dáng bàn thích hợp cho nhu cầu của bạn. 3. Xác định các đồ vật đặt trên bàn Cuối cùng đó chính là bạn cần xác định bạn cần đặt gì trên chiếc bàn này. Ví dụ, nếu bạn đặt một chiếc màn hình quá bự so với bàn chơi game hoặc để quá nhiều vật dụng như: Loa, bàn phím, chuột,… trên cùng một chiếc bàn nhỏ thì chắc chắn đôi mắt của bạn sẽ chẳng thể nào làm việc nỗi đau và cảm giác bực dọc và không thoải mái dễ xuất hiện ngay thôi. Xác định diện tích mặt bàn chơi game để đặt các thiết bị vi tính Bạn nên đặt câu hỏi và ước lượng trước những đồ vật nào sẽ đặt trên bàn, tính toán kích thước chiếc bàn phù hợp để chứa đủ tất cả. Tiếp theo cần xác định đặt bao nhiêu màn hình vi tính trên bàn. Kích cỡ màn hình là bao nhiêu thì phù hợp, bạn có nên đặt thêm loa, sách hay bất cứ vật dụng gì nữa hay không? 4. Kích thước ghế chơi game cũng phải phù hợp với bàn gaming Nhân viên văn phòng hay game thủ, không chỉ cần quan tâm tới kích thước bàn sao cho hợp lý mà còn cần chú trọng vào kích thước ghế chơi game. Bạn nên chọn ghế chơi game có chiều cao phù hợp với bàn của mình, không nên chọn ghế quá cao hoặc quá thấp so với bàn. Vì điều này sẽ khiến bạn tốn rất nhiều thời gian để đi chọn ghế khác đấy. Bởi vì chiều cao, của các dân tộc khác nhau, trong chúng ta cũng có chiều cao khác nhau nên kích thước không thể fix cứng được mà sẽ nằm ở khoảng dao động phù hợp: Chiều cao từ mặt đất đến chỗ ngồi: 380 – 535 (mm) Chiều cao tay vịn tính từ chỗ ngồi: 200 – 250 (mm) Chiều sâu chỗ ngồi: 380 – 470 (mm) Chiều rộng đệm ngồi tối thiểu: 400 (mm) Bạn có thể tham khảo, chọn mua các loại ghế ngồi gaming có kích thước vừa với dáng người của bạn. Nhìn chung những chiếc ghế gaming như Ghế game edra hunter egc206, Ghế E-Dra Cititzen,...đều có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với hầu hết dáng người game thủ nói chung. Trên đây là một số tiêu chuẩn về kích thước bàn chơi game và ghế chơi game để bạn tham khảo cho việc lựa chọn kích thước bàn chơi game cho cá nhân hay phòng net. Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình trải nghiệm game nhé. Xem thêm: Review bật mí ghế chơi game phù hợp nhất cho bạn
 2. Không gian làm việc đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nhiều người. Để tăng hiệu suất làm việc cũng như tạo cảm giác thoải mái nhất, bạn cần đầu tư bàn làm việc cứng cáp, ổn định cùng với chiếc ghế văn phòng hoặc ghế gaming như Ghế E-Dra Medusa egc209 có thể là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chắc hẳn bạn sẽ gặp phải vấn đề với ghế làm việc hoặc chơi game của mình. Việc lắp đặt chiếc ghế xoay văn phòng không hề khó như bạn tưởng tượng. Những chia sẻ về cách tháo lắp ghế xoay của Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ dưới đây hy vọng sẽ hữu ích cho bạn. Nhờ các tính năng đặc biệt của ghế xoay nên không phải ai cũng biết cách lắp đặt chúng như thế nào? Hầu hết mọi người nghĩ rằng việc lắp ghế ngồi văn phòng rất phức tạp, phải là những người có chuyên môn mới lắp được. Sự thật là, công việc lắp đặt rất đơn giản, bạn có thể tự mình làm hết các công đoạn lắp đặt chúng. Sau đây là các thao tác hướng dẫn lắp đặt ghế xoay, để bạn có thể tự tin tự lắp đặt chiếc ghế xoay nhân viên. Bước 1: Chuẩn bị Bạn đặt chân ghế xuống mặt đất. Sau đó lấy cây ben ghế ghim thẳng đứng vào lỗ tròn ở giữa bên trên chân ghế xoay. Sau đó lắp ráp chân ghế xoay và lắp ráp chân ghế Bước 2: Đưa thân ghế gắn vào đầu ben ghế Khi phần ben ghế đã được cố định, bạn đưa phần thân ghế gắn vào đầu ben ghế. Ở bước này phải chú ý phía phần thân ghế có cái lỗ tròn gần với cây cần gạt là cái lỗ gắn vào ben ghế. Lắp phần lưng ghế vào chân ghế xoay Lắp phần lưng ghế vào chân ghế Bước 3: Lắp ghép Lắp ghép phần mặt ngồi với cụm chân ghế thành chiếc ghế xoay hoàn chỉnh Lắp ghép thân ghế với cụm chân của ghế Bước 4: Kiểm tra ghế Sau khi lắp xong các bước trên, bạn ngồi vào ghế và kiểm tra lại bộ điều chỉnh độ cao. Khi hoàn tất chúng ta nên ngồi và ấn mạnh xuống bệ ghế để tạo sự liên kết giữa các bộ phận ghế mới lắp ráp vào. Các lỗi thường gặp đối với ghế xoay và cách khắc phục Bánh xe hỏng, bị kẹt, hoặc vỡ Tính chất công việc hàng ngày của mỗi nhân viên đều cần phải di chuyển, bởi vậy chiếc ghế ngoài vai trò chịu lực, trọng tải lớn còn chịu tác động qua lại lớn từ quá trình di chuyển. Các bánh xe phải di chuyển nhiều dẫn đến bị vỡ hoặc bánh xe bị kẹt. Trong trường hợp này có 2 cách xử lý nhanh: - Nếu bánh xe bị kẹt thì chỉ cần điều chỉnh lại trục ghế và tra dầu vào bánh xe là khả năng di chuyển linh động sẽ trở lại bình thường như trước. - Khi bánh xe bị vỡ thì công việc sửa những mẫu ghế xoay này sẽ khó khăn hơn. Bạn sẽ phải tìm đến cửa hàng phụ kiện nội thất văn phòng để mua bánh xe mới. Việc tháo và lắp phụ kiện trở nên dễ dàng nếu bạn khéo léo và tinh ý một chút sẽ làm được việc này trong khoảng thời gian ngắn. Cần hơi điều chỉnh tăng giảm bị hỏng Thuộc vào cấu tạo bên trong, nếu như cần hơi bị kẹt không thể tăng chỉnh được chiều cao ghế, hãy thử tra dầu mỡ để làm trơn và nhạy. Trong trường hợp không thể hãy tìm đến thợ sửa chữa, bạn không thể tự mình sửa. Bởi vì, ben của ghế xoay đã bị hỏng, ben của ghế xoay văn phòng có tác dụng đẩy ghế lên xuống, được cấu tạo theo dạng thuỷ lực. Do đó, cần phải tìm đến những người có chuyên môn sửa và hiểu biết cơ chế hoạt động ghế. Ngoài việc lựa chọn ghế xoay, bạn cũng có thể tham khảo để đầu tư cho mình chiếc ghế gaming để phục vụ công việc hay chơi game,...Ghế gaming chất lượng như Ghế game E-Dra Hercules Pro &nbsp;EGC203 hứa hẹn sẽ là chọn lựa hoàn hảo giúp bạn có trải nghiệm tuyệt vời. Tham khảo thêm thông tin về ghế xoay: Mách bạn tuyệt chiêu sửa ghế xoay tại nhà đơn giản, tiết kiệm
 3. Game đối với các game thủ chuyên nghiệp không chỉ là công cụ mà như một phần thân thể vậy. Do đó, để có được trải nghiệm game tuyệt hảo nhất, các gamer không chỉ cần đầu tư cho mình những mẫu ghế chơi game êm ái, đẳng cấp như Ghế game E-Dra Hercules Pro. Game thử cũng cần sắm cho mình con chuột tốt thì mới có trải nghiệm chơi game tốt nhất và phát huy được hết khả năng của mình. Sau đây, Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ sẽ giới thiệu đến bạn 5 mẫu chuột nằm trong top chuột gaming đáng mua nhất hiện nay. Chúng đến từ nhiều hãng với nhiều thiết kế và đặc tính khác nhau, tuy nhiên có một điểm chung duy nhất là đều mang lại cho bạn những lợi ích vượt trội đáng kinh ngạc. 1. Chuột gaming FUHLEN G90 Siêu nhẹ, form chuột dễ cầm, giá cực mềm. Chuột có thiết kế công thái học, ôm tay và phù hợp cho người dùng tay phải. Là mẫu chuột thuộc series 9 của Fuhlen, G90 được thiết kế từ sự pha trộn hoàn hảo 3 top chuột gaming hiện đại nhất là Razer DeathAdder Elite, Microsoft IE3.0 hay Logitech G403. Điều đó tạo lên 1 Fuhlen G90 hoàn hảo đến từng chi tiết và khá đắt khách trong phân khúc. Ngoài ra về những mặt khác thì mình nghĩ con chuột này cũng OK. Nó có form cầm nhỏ nhắn tương tự như G102 nhà Logitech, tối ưu cho kiểu cầm fingertip, anh em nào tay nhỏ một chút thì có thể cầm kiểu claw grip cũng được. Thiết kế thì tối giản không màu mè. Chất lượng gia công bề mặt vỏ nhám cũng khá ổn, 2 bên hông chuột có họa tiết nổi để chống trượt nên cầm cũng rất dính tay. Đây là mẫu top chuột gaming có giá phải chăng nhưng đảm bảo chất lượng vượt trội. Tại Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ, không chỉ mang đến cho các game thủ những mẫu bàn ghế chơi game “xịn sò” như Ghế gaming E-Dra Hunter egc206, Ghế E-Dra Citizen,...mà còn cung cấp các phụ kiện gaming khác như chuột gaming FUHLEN G90. 2. Steelseries Rival 3 – Được ví như “Lồng đèn” gaming Rival 3 là một trong những con chuột đặc biệt nhất của SteelSeries hiện nay. Nó có giá mềm, khối lượng nhẹ giúp bạn chơi game lâu mỏi và một form cầm đối xứng dễ làm quen. Mắt đọc TrueMove độc quyền của SteelSeries trên con chuột này cũng được đánh giá cao bởi nhiều game thủ. Ngoài ra thì form của dòng chuột này cũng tương thích nhiều cỡ tay và kiểu cầm khác nhau và cho phép nó dễ cầm với hầu hết mọi người. Đa số sản phẩm Steelseries có giá không dễ chịu gì mấy nhưng dù sao họ cũng là một gã khổng lồ trong làng gaming gear và họ luôn biết cách để làm hài lòng game thủ, kể cả là ở phân khúc bình dân. 3. Logitech G502 HERO Sản phẩm được ra mắt phiên bản đầu tiên từ năm 2014 nhưng đến nay dòng chuột này vẫn được nhiều người xem là một chuẩn mực của chuột gaming. Con này có thể xem là một ví dụ điển hình cho lối thiết kế “sự cân bằng làm nên sức mạnh”. Anh em có thể làm rất nhiều thứ với nó và cho dù anh em chơi game quái gì đi chăng nữa thì nó cũng có thể mang lại một trải nghiệm tốt. Chuột có hình dạng công thái học rất tốt, cầm cực kỳ ôm tay, số nút macro nhiều và được bố trí cực kỳ tối ưu để không xảy ra sự cố nhấn nhầm. Độ hoàn thiện của G502 là gần như vô địch so với các đối thủ cùng phân khúc. G502 Hero là bản thứ 3 của dòng chuột nổi tiếng này, khắc phục được những yếu kém kinh điển trong thiết kế của các bản cũ như con lăn bị rỉ sét, dây chuột to và dễ bong lớp bọc dù… 4. Chuột Chơi Game Logitech Proteus Spectrum G502 12000DPI (Có Dây) Điểm ấn tượng nhất, thu hút nhất của Chuột Chơi Game Logitech Proteus Spectrum G502 12000DPI RGB là ở chính thiết kế của nó. Chuột có dáng thuôn dài hơn hẳn các loại chuột thông thường, nó đặc biệt phù hợp với những người cầm chuột theo kiểu Palm Grip. Với độ cao vừa phải khiến cho Chuột chơi Game có dây Logitech Proteus Spectrum G502 12000DPI RGB 11 phím xứng đáng là một người bạn đồng hành lí tưởng cho các game thủ. Với độ phân giải lên đến 12.000DPI cho phép bạn lướt chuột với tốc độ cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt trong suốt quá trình sử dụng bạn không cần phải dừng lại để điều chỉnh DPI bởi chuột đã được tích hợp sẵn 5 mức độ. Chuột Chơi Game Dragon War G8 3200DPI (Có Dây) Dragon War G8 dù nằm ở phân khúc giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo các tính năng thiết yếu mà chuột phải đáp ứng được và đó cũng là điều mà các gamer mong muốn. Chuột chơi game này với 4 chế độ thay đổi DPI mượt mà, đèn led tuỳ biến tự động đổi màu. Thiết kế của chuột cũng khá bắt mắt, gọn gàng và không quá nhiều góc cạnh như dòng G7 và G9. Chuột G8 cho phép bạn mở rộng dpi từ 800 cho tới 3200 giúp thao tác nhanh chóng và chính xác hơn. G8 chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng với độ siêu chuẩn xác, siêu êm và mượt trong bất kì hoàn cảnh sử dụng nào nào. Hơn nữa, công nghệ cảm biến BlueTrack tiên tiến sẽ giúp di chuột trên mọi bề mặt một cách mượt mà. Như vậy, qua bài viết ở trên, hi vọng bạn có thể chọn cho mình top chuột gaming có dây hoặc không dây ưng ý nhất! Xem thêm: Top 10 chuột gaming không dây giá rẻ được nhiều game thủ săn đón 2021.
 4. Nếu xưa nay chúng ta chỉ luôn nghĩ rằng chỉ nam giới mới thích chơi game và xem đó là đam mê, là trò giải trí không thể thiếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nữ giới cũng là những tay game tận tụy, bởi lẽ ngày càng xuất hiện nhiều thể loại game đa dạng, phù hợp cho cả nam và nữ giới. Do đó, để góp phần cho các bạn nữ thêm phần cảm hứng thì không thể thiếu chiếc ghế chơi game chất lượng, cá tính, điển hình là ghế gaming màu hồng. Hãy cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ tìm hiểu rõ hơn về xu hướng này nhé! Trở thành nữ game thủ là dễ hay khó? Xu hướng các bạn nữ chơi game hiện nay Xưa nay, chơi game thường gắn liền với các bạn nam, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nữ giới chơi game đã chiếm một tỷ lệ khá lớn và gần tương đồng với các bạn nam. Thậm chí, theo số liệu trích dẫn từ Wiki thì 48% phụ nữ ở Mỹ cho rằng họ đã từng chơi trò chơi điện tử trong đời và trong số đó chỉ có 6% tự nhận là game thủ nhưng ở nam giới thì con số đó là 15%. Tỷ lệ này đã tăng lên 9% ở nữ giới tuổi từ 18-29. Chỉ có 4% trong số những người từ 50 tuổi trở lên có tự nhận mình là game thủ. Thậm chí, khi các bạn nữ với mong muốn trở thành game thủ, họ vừa tạo được mối quan hệ với những người bạn mới, thậm chí có thể tìm được người bạn đời ưng ý của mình từ chính thế giới gaming. Con đường trở thành nữ game thủ Dù được nhận định rằng việc nữ giới chơi game ở thời điểm hiện tại là điều quá bình thường, thế nhưng 8/10 người được hỏi đều cho rằng khó để trở thành nữ game thủ chuyên nghiệp. Bởi lẽ, để trở thành một game thủ, đòi hỏi các bạn gái không chỉ đầu tư công sức thời gian mà còn cần sức khỏe tốt và một sự kiên nhẫn nhất định. Ngày càng nhiều các bạn nữ chọn cho mình trở thành streamer để vừa thỏa mãn đam mê, vừa tự chủ về mặt tài chính. Hơn nữa, để giúp các nữ gamer thêm phần cảm hứng và có động lực tốt khi chơi bất kỳ thể loại game nào, đòi hỏi một không gian gaming ấn tượng và đảm bảo cá tính riêng của người chơi. Vì thế, hãy cùng tìm hiểu những mẫu ghế phù hợp cho nữ game thủ nhé, đặc biệt là ghế gaming màu hồng. Cách chọn ghế chơi game phù hợp cho nữ game thủ Thiết kế: Đối với các bạn nữ, ghế chơi game được lựa chọn kỹ lưỡng nhất đó là từ kiểu dáng, thiết kế bên ngoài. Thông thường, bạn gái nên chọn các mẫu ghế có màu sắc tươi sáng nhưng cũng có sự phối hợp với các gam màu tối nữa như đỏ và đen, trắng và hồng, vàng và đen,...Tuy nhiên, ghế gaming màu hồng đang được rất nhiều cô nàng săn đón vì sức hút cũng như vẻ ngoài nữ tính của nó. Điển hình là chiếc Ghế game E-Dra Citizen egc200 được thiết kế với ghế gaming màu hồng và màu trắng kết hợp tinh tế và hiện đại, là lựa chọn lý tưởng cho các cô nàng cá tính. Chất liệu: Bạn nữ nên lựa chọn các mẫu ghế gaming được làm từ da PU cao cấp để vừa mang đến vẻ đẹp sang trọng, vừa có độ bền cao. Đặc biệt, khi sử dụng còn mang đến cảm giác vô cùng êm ái và thoải mái. Đặc biệt, chất liệu này giúp bạn dễ dàng vệ sinh. Tính năng: Các cô nàng nên chọn ghế gaming có chiều cao dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với mọi tư thế ngồi khác nhau. Hơn nữa, để có sự thoải mái, thư giãn nhất khi chơi game, bạn nữ cũng nên chọn các mẫu ghế có gối tựa đầu và khả năng ngả ra sau từ 135 độ đến 180 độ để tăng trải nghiệm hoàn hảo và bảo vệ sức khỏe. Ví dụ như chiếc Ghế gaming E-Dra Ares egc207 là ghế gaming màu hồng và trắng nữ tính, vừa trang bị đầy đủ tính năng cần thiết cho một chiếc ghế gaming chất lượng, đáng để bạn nữ đầu tư. Như vậy, qua bài viết ở trên, Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ đã chia sẻ bí kíp chọn ghế chơi game phù hợp cho các nữ, đặc biệt là giới thiệu ghế gaming màu hồng. Chúc các bạn nữ tìm được chiếc ghế ưng ý với mình nhất nhé! Xem thêm: Cách trang trí phòng chơi game đẹp cho game thủ thêm phần cảm hứng.
 5. Để mang lại trải nghiệm game hoàn hảo thì không thể thiếu những bộ phận quan trọng như máy tính, chuột, bàn phím chơi game hay ghế chơi game "xịn xò" như Ghế game E-Dra Hunter,... Nếu bạn đang cần tìm cho mình một chiếc máy tính để bàn chơi game giá rẻ thì bài viết sau sẽ dành cho bạn. Hãy cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ tìm hiểu cách chọn máy tính để bàn chơi game giá rẻ tốt nhất bạn có thể tham khảo. 1. Ưu và nhược điểm của máy tính để bàn chơi game Với nhiều bộ phận được lắp ráp, kết nối dây cáp với những chức năng nhất định thành một hệ thống làm việc hoàn chỉnh, máy tính để bàn được sử dụng nhiều vì những công dụng và tiện lợi của nó. Ưu điểm của máy tính để bàn chơi game: + Hoạt động ổn định và có cấu hình mạnh mẽ vượt trội (CPU mạnh hơn, bộ nhớ lớn hơn, phần mềm xử lý nhạy hơn) + Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của máy tính để bàn có cấu hình khủng + Dễ dàng nâng cấp, tiện lợi, ít tốn kém và dễ dàng thay thế linh kiện + Màn hình lớn phím chuột rời thao tác dễ dàng cho các game thủ + Hoạt động ổn định, hiệu suất làm việc cao Hạn chế của máy tính để bàn chơi game: + Việc di chuyển khó khăn, khá cồng cồng + Tốn điện năng vì máy tính có nhiều thiết bị kèm theo 2. Máy tính để bàn chơi game tự lắp ráp Hầu hết 99% các game thủ chuyên nghiệp có sở thích tự build máy tính chơi game khủng giá rẻ cho mình. Do đó, ngoài việc lựa chọn những bộ máy tính chơi game mới đắt tiền thì việc xây dựng những bộ máy tính để bàn cũ giá rẻ cũng là một xu hướng anh em game thủ yêu thích. 3. Máy tính để bàn chơi game đồng bộ Máy tính đồng bộ được biết đến bởi sự ổn định và bền bỉ, không những vậy các sản phẩm máy tính đồng bộ thường được thiết kế vô cùng khoa học và bắt mắt. Tuy nhiên, điều mà anh em game thủ lo ngại không mua máy tính đồng bộ nằm ở cấu hình máy, hiệu năng hệ thống và khả năng nâng cấp thường rất hạn chế khi sử dụng máy tính đồng bộ chơi game. Ưu điểm của máy tính đồng bộ + Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như sự phối hợp ăn ý giữa các linh kiện của máy tính đồng bộ so với các loại máy tính để bàn khác + Máy tính đồng bộ có tính thẩm mỹ cao, kiểu dáng bắt mắt, thiết kế đẹp và khả năng thống nhất giữa các linh kiện của máy cao + Máy tính đồng bộ còn tích hợp các phần mềm bản quyền giúp bạn sử dụng máy một cách trơn tru hơn + Hiệu suất máy tính sử dụng được tối đa và bền so với các dòng máy khác. Hạn chế của máy tính đồng bộ + Máy tính đồng bộ thường có giá thành cao hơn so với việc bạn tự mua linh kiện về lắp ráp. + Máy tính đồng bộ khó nâng cấp linh kiện bởi nó liên quan đến độ tương thích giữa các linh kiện rất cao. 4. Tiêu chí lựa chọn máy tính để bàn chơi game tốt nhất Chọn máy tính để bàn chơi game giá rẻ để chiến ngon lành các tựa game hot nhất hiện hay ở mức medium hay high setting mà không cần lo lắng về FPS thì bạn có rất nhiều lựa chọn tùy vào tầm giá. Một trong những tiêu chí giúp bạn lựa chọn đó là: 4.1. Bộ vi xử lý (CPU) i3, i5 hay i7 Bộ vi xử lý là bộ não của bất kỳ hệ thống máy tính nào. Khác với các dòng máy tính thông dùng cho dân văn phòng, chip dành cho máy tính bàn chơi game phải có sức mạnh lớn hơn hẳn. CPU dòng 64 bit giúp game thủ trải nghiệm game tốt hơn Tại thời điểm này, CPU Core i7 hay AMD A10 là đã đủ để xử lý các tựa gamer đình đám mới nhất. Tuy nhiên, để tiết kiệm ngân sách, anh em game thủ có thể lựa chọn AMD A8 hoặc Intel Core i5. 4.2. RAM cần nâng cấp lớn hơn Không kém phần quan trọng như CPU là bộ nhớ RAM. Với việc các nhà sản xuất game liên tục cải tiến các tựa game, thì bộ nhớ RAM chính là vấn đề bạn cần đặc biệt quan tâm. Trong hầu hết các trường hợp một bộ nhớ 8GB DDR3 sẽ là đủ cho những tựa game cơ bản. Tuy nhiên, bạn hãy luôn nhớ lựa chọn bo mạch chủ hỗ trợ càng nhiều khe cắm ram càng tốt. 4.3. Card màn hình Là một game thủ bạn phải biết băng thông chip nhớ trên GPU (64, 128, 256-bit) là gì? Trên thực tế, những yếu tố này còn quan trọng hơn cả chính dung lượng bộ nhớ trong card đồ họa. Phần lớn anh em game thủ mới vào nghề thường chỉ quan tâm card đồ họa có bao nhiêu MB RAM? Mà không quan tâm tới BUS. Các dòng card đồ họa cấp thấp đa số là 64-bit, còn dòng card cao cấp 256-bit và card tầm trung RAM 128-bit. Theo kinh nghiệm của các game thủ lão làng thì các loại card 64 bit khi chơi game thường bị giật lag, trong khi đó dòng 256 bit thường có giá cao. Vậy nên, lựa chọn phù hợp nhất cho bạn là card vga tầm trung có ram 128 bit. Hy vọng qua bài viết ở trên, bạn có thể tìm cho mình được mẫu máy tính để bàn chơi game giá rẻ ưng ý nhất nhé! Ngoài máy tính chơi game, bạn nên chọn cho mình những phụ kiện gaming khác như ghế chơi game chất lượng như Ghế game E-Dra Medusa egc209, Ghế E-Dra Hercules,... Xem thêm: Top 5 phụ kiện được game thủ bình chọn.
 6. Game được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ, họ thường dành những giây phút giải trí thư giãn với đam mê game online và luôn dành ít nhất vài tiếng đồng hồ mỗi ngày để chiến game với các chiến hữu. Nếu bạn xem game là người bạn đồng hành của mình thì việc sắm một dàn PC gaming khủng thôi chưa đủ Bạn có lẽ cần thêm một bộ combo bàn ghế gaming đúng chuẩn để có những giây phút đắm chìm tuyệt vời nhất trong không gian hoàn hảo của mình. Hãy cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ tìm hiểu vai trò quan trọng của bàn ghế gaming bạn nhé! Lý do bạn nên đầu tư cho mình bộ bàn ghế chơi game “xịn sò” Hiện nay, nhiều anh em lựa chọn game trở thành một trong những niềm đam mê bất tận của mình. Sau những giờ làm việc căng thẳng, chắc hẳn bạn cũng muốn có những giây phút giải trí, thư giãn cùng vài ván game với các chiến hữu của mình để đầu óc thoải mái, tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, đôi lúc các game thủ thường rơi vào trạng thái quá đam mê, mỗi lần ngồi vào bàn là hăng say ngồi liền mấy tiếng. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe về lâu về dài, vô tình khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Giờ đây, bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng tới vấn đề này nữa, hãy sắm ngay cho mình một bộ bàn ghế pc gaming giá rẻ “đúng chuẩn” để có những phút giây thư giãn thoải mái nhất với đam mê của mình nhé. Vậy bộ combo bàn ghế gaming có những lợi ích gì? Hãy cùng theo chân Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ nhé! Bàn ghế chơi game mang đến cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất Để đủ sức chinh chiến trên một chặng đường dài, thể lực và sức khỏe là vấn đề quan trọng của mỗi game thủ. Bộ combo bàn ghế gaming đúng chuẩn sẽ giúp bạn giữ vững phong độ trong mọi cuộc chơi, chúng hỗ trợ bạn trong những phán đoán nhanh nhạy, xử lý kịp thời và luôn mang đến cảm giác thoải mái nhất. Hiểu được nhu cầu của các bạn trong việc tìm kiếm cho mình những mẫu ghế game thủ phù hợp, Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ chuyên cung cấp cho bạn những chiếc ghế chơi game E-Dra chất lượng như Ghế E-Dra Citizen,... Hỗ trợ việc chơi game tốt nhất Không nằm ngoài mong muốn của các bạn về những mẫu bàn ghế gaming đa năng, các mẫu ghế chơi game hiện nay đáp ứng đủ các yêu cầu về độ chuyên nghiệp với kiểu dáng thiết kế phù hợp, hỗ trợ việc chơi game diễn ra tốt nhất. Điển hình như mẫu ghế E-Dra Medusa có kiểu dáng vô cùng sang trọng, tinh tế và ấn tượng. Chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Các nhà sản xuất ghế chơi game chính hãng đã tung ra thị trường những mẫu ghế thực sự chất lượng nhằm mang đến cho người chơi cảm giác thoải mái nhất. Ngoài ra nó còn hỗ trợ lưu thông máu khi người chơi khi ngồi quá lâu, từ đó giúp các anh em tập trung hơn vào mỗi trận đấu. Những yếu tố tạo nên một chiếc ghế chơi game hoàn hảo Chơi game nhiều tiếng mỗi ngày và liên tục trong một khoảng thời gian dài có thể khiến các game thủ của chúng ta gặp những vấn đề không mong muốn liên quan tới sức khỏe như đau lưng, mỏi vai gáy, đau đầu,... Lựa chọn những chiếc ghế đẹp, chất lượng chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng này. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc chọn bộ combo bàn ghế gaming đáp ứng các yêu cầu sau: Khung ghế và bàn chắc chắn: Khung ghế là phần cực kỳ quan trọng bởi chúng phải gánh vác toàn bộ cơ thể của bạn. Còn bàn cũng cần có bề mặt cứng cáp để có thể chứa được những phụ kiện gaming như máy tính, bộ đôi màn hình,...Bạn nên chọn ghế có thiết kế khung sắt và khung nhựa siêu bền. Ngoài ra các bạn cần phải chú ý tới phần điều chỉnh độ cao của chân ghế sẽ giúp các game thủ thoải mái hơn trong mọi tư thế. Chất liệu của ghế và bàn: Một chiếc ghế chơi game chất lượng phải được làm từ những vật liệu tốt nhất. Hầu hết các loại ghế chơi game chính hãng đều sử dụng chung một chất liệu da PU cho chiếc ghế của mình. Chất liệu này mang lại độ bền tương đối, độ êm ái và thoải mái nhất định cho các game thủ. Còn đối với bàn chơi game, bạn nên chọn bàn làm từ gỗ, vừa đảm bảo độ bền cao, vừa mang lại kiểu dáng ấn tượng. Hy vọng qua bài viết ở trên, bạn có thể hiểu rõ hơn vai trò không thể thiếu của bộ combo bàn ghế chơi game nhé! Một trải nghiệm chơi game chỉ diễn ra trọn vẹn khi bạn sắm cho mình được bộ combo bàn ghế gaming chất lượng nhất! Xem thêm: Những ý tưởng giúp bạn setup bàn chơi game tối ưu
 7. Ghế gaming được xem là phụ kiện chơi game không thể thiếu đối với các game thủ. Đặc biệt, cho dù bạn là một game thủ chuyên nghiệp hay là nhân viên văn phòng phải ngồi hàng giờ trước máy tính,..thì ghế chơi game đều đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng khi đi mua ghế gaming, có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi: mua ghế màu gì thì hợp mệnh, hợp phong thủy với mình để mang lại nhiều may mắn? Hôm nay Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ sẽ tư vấn thêm cho các bạn bạn về cách chọn màu ghế theo phong thủy và theo mệnh của gia chủ. Thật ra chọn màu sắc nào cho chiếc ghế phù hợp với bản mệnh cá nhân cũng quan trọng tương tự theo như cách chọn màu xe máy hoặc màu sơn nhà cửa. Giải mã quan niệm về mệnh của mỗi người Chắc hẳn các bạn đã biết con người sinh ra theo quan niệm Á Châu là mỗi người có một bản Mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tùy theo năm sinh của mình. Bạn muốn tra cứu bản mệnh của mình là gì thì có thể để xem năm sinh của mình theo bản đồ sau (Bạn lưu ý xem ngày âm nhé, tuổi âm lịch): Sau khi đã biết được mệnh của mình rồi, bạn có thể dựa theo bản sau đây để chọn màu sắc hợp với mình nhất. Màu tương sinh sẽ tốt nhất, nếu không chọn được màu tương sinh thì có thể chọn màu hòa hợp, không nên chọn những màu hạn chế hoặc tương khắc sẽ đem lại điều không may mắn cho người sở hữu: Những lưu ý khi chọn màu cho ghế gaming theo phong thủy Việc chọn màu sắc cho ghế gaming không chỉ vừa đáp ứng được phong thủy, vừa mang lại vẻ đẹp độc đáo cho không gian chơi game thêm ấn tượng. Do đó, trước khi chọn màu ghế gaming theo phong thủy thì bạn cũng phải xem xét căn phòng đã được bố trí màu sắc đúng phong thủy hay chưa. Nếu đã đúng rồi thì bắt đầu chọn lựa ghế phong thủy hợp với mình. Ví dụ, bạn thuộc mệnh Thủy, tương sinh màu trắng, xám và ghi thì nên ưu tiên thiết kế phòng gaming theo cách tối giản, tông màu trắng và xám chủ đạo, kết hợp thêm mẫu ghế chơi game màu trắng như ghế E-Dra Citizen. Mẫ ghế chơi game từ Bàn Ghế Chơi Game cũng rất đa dạng thoải mái cho bạn lựa chọn với nhiều màu sắc khác nhau phù hợp chọn màu ghế gaming theo phong thủy. Các màu cơ bản là đen, đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng,… đều có cả. Bạn nên chú ý là màu ghế sẽ tính theo màu chủ đạo của ghế là phần khung ghế, không tính theo phần lưới, chân. Ví dụ ghế màu đen viền đỏ thì được tính là ghế màu đen, ghế da màu xanh lưới màu đen thì được tính là ghế màu xanh. Do đó, ví dụ bạn thuộc mệnh kim, hợp với màu vàng thì có thể ưu tiên chọn ghế E-Dra Midnight màu vàng, viền xám rất đẹp mắt và ấn tượng. Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo với những người có tính duy tâm và tin vào ý nghĩa của việc chọn màu ghế gaming theo phong thủy. Bạn hãy tham khảo thêm về cách chọn ghế chơi game giá rẻ chất lượng để tìm được sản phẩm ưng ý nhất nhé!
 8. Game thủ không chỉ cần những mẫu ghế chơi game chất lượng như ghế gaming E-Dra Hercules Pro, bàn phím gaming, màn hình máy tính,...mà chuột chơi game cũng rất quan trọng. Trong quá trình sử dụng chuột máy tính khi chơi game, chắc hẳn game thủ đã từng gặp phải rất nhiều lỗi khác nhau, từ nhẹ tới nặng. Tuy nhiên, dù là lỗi nặng hay nhẹ đi chăng nữa đều sẽ gây trở ngại tới quá trình trải nghiệm gaming không hiệu quả. Vì vậy, trong nội dung bài viết này, Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ sẽ giới thiệu cách sửa chuột máy tính đơn giản để các chúng ta cũng có thể tự khắc phục tốt nhất nhé! 1. Sửa chuột máy tính bị đúp nhẹ Lỗi chuột bị đứng nhẹ thường không hay xảy ra nhưng không phải là sẽ không gặp phải. Để sửa chuột trong trường hợp bị đúp nhẹ các chúng ta cũng có thể làm theo các bước như sau: – Cách 1: Kiểm tra lại thiết lập chuột Các bạn thực hiện kiểm tra thiết lập chuột bằng phương pháp chọn tab View trong giao diện File Explorer rồi nhấn Options để xem chuột có đang bật chính sách Single – click không. Nếu đang ở chính sách này thì các chúng ta cũng có thể gặp phải lỗi click đúp chuột. Sau đó, các bạn vào phần Click items as following để kiểm tra thiết lập chuột. Nếu thiết lập đang là Single – click to open an item thì chuyển về Double – click to open an item rồi chọn OK. – Cách 2: Thổi bụi cho chuột của mình Nếu như bạn sử dụng chuột của hãng Logitech hoặc Genius thì có thể chuột bị lỗi đúp nhẹ là bởi bụi quá nhiều. Do đó, cách sửa chuột máy tính trong trường hợp này rất đơn giản, bạn chỉ việc thổi bụi ở nút nhấp chuột là được rồi. – Cách 3: Cài lại driver cho chuột của bạn Các bạn hãy mở Device Manager rồi chọn mục Mice and Other Pointing Devices. Sau đó nhấn chuột phải vào biểu tượng chuột rồi chọn Uninstall device. Cuối cùng khởi động lại máy tinh là xong rồi. 2. Sửa chuột máy tính khi click đúp nặng Nếu các bạn chạm nhẹ chuột đã thấy click đúp rồi thì chứng tỏ chuột của bạn hiện giờ đang bị hỏng nặng gây nên tình trạng chuột không phản ứng được nữa. Trường hợp này nếu các bạn không phải dân kỹ thuật thì nên mang chuột ra tiệm để có được cách sửa chuột máy tính đúng cách. Còn nếu muốn mày mò sửa chuột máy tính thì có thể làm theo các bước như sau: – Bước 1: Nếu dùng chuột không dây thì tháo pin ra và tháo ốc vít – Bước 2: Tháo phần nắp dưới của chuột ra để xem xét bên trong – Bước 3: Xác định lỗi của chuột. Bên trong chuột có một thanh nhựa màu trắng. Thanh nhựa này có vai trò rất quan trọng. – Bước 4: Sử dụng tua vít đầu dẹp nhẹ nhàng và từ từ cạy hộp màu đen lên – Bước 5: Bên trong hộp màu đen có một miếng kim loại. Muốn sửa chuột máy tính bị đúp nặng thì cần kiểm soát và điều chỉnh giảm độ cong của miếng kim loại này. – Bước 6: Lắp lại thanh kim loại vào chuột bằng phương pháp gắn thanh cong vào móc nhỏ của hộp đen rồi dùng tua vít dẹt đẩy thanh cong vào vị trí – Bước 7: Lấy nhíp để gắn lại nút ấn màu trắng vào chuột. Sau đó lật ngược lại thân chuột và đóng nắp hộp đen lại. 3. Sửa lỗi khi chuột bị đơ và giật khi sử dụng Đây được xem là lỗi mà khi sử dụng chuột mà các game thủ thường xuyên gặp phải nhất. Cách sửa chuột máy tính khi bị đơ và giật, bạn có thể thực hiện theo các phương pháp sau: – Cách 1: Cắm chuột sang cổng kết nối khác Nếu sử dụng chuột thấy chuột không hoạt động và đơ, bạn cũng có thể rút cổng cắm chuột ra và cắm lại sang cổng USB khắc bởi có thể cổng USB hoặc PS2 hiện tại của máy tính hiện giờ đang bị chập chờn. – Cách 2: Khởi động lại máy tính của mình Khởi động lại máy tính cũng là một phương pháp để sửa chuột máy tính bởi có thể hệ điều hành sử dụng trong thời gian dài gặp phải trục trặc khiến bàn phím và chuột có thể bị đơ. – Cách 3: Kiểm tra lại cảm quang chuột lần nữa Phần lớn người dùng máy tính hiện nay đều chọn loại chuột không dây cảm quang. Do đó, khi sử dụng, nếu mắt quang của chuột bị che chắn thì có thể khiến cho chuột bị đơ, nhảy, loạn. – Cách 4: Tay cầm chuột có chất ẩm hay không Chuột bị đơ, giật, nhảy loạn cũng xuất hiện thể là do bạn vừa rửa tay xong đã sử dụng chuột ngay. Nước dính trên tay có thể khiến chuột bị ẩm, làm chúng hoạt động bất thường. Do đó, trước khi sử dụng chuột các bạn nên đảm bảo tay được khô ráo. Như vậy, qua bài viết ở trên, chúng tôi đã cung cấp cách sửa chuột máy tính đơn giản tại nhà đơn giản và nhanh chóng. Hy vọng rằng bạn có thể tự mình khắc phục các lỗi mà chuột máy tính đang gặp phải để sở hữu thể có những trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra, nếu bạn chưa có phụ kiện game chất lượng như ghế chơi game thì có thể tham khảo mẫu ghế E-Dra Hunter đẳng cấp của Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ nhé! Xem thêm: Cách sửa chữa ghế gaming tại nhà siêu đơn giản và tiết kiệm, để giúp bạn bảo quản ghế chơi game đúng cách hơn nhé!
 9. Đối với các game thủ chuyên nghiệp, combo bàn ghế chơi game "xịn sò" như Ghế E-Dra Ares,...không thôi chưa đủ, họ còn cần những phụ kiện chơi game chất lượng khác như tai nghe gaming. Do đó, hãy cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ giúp các bạn newbie tìm hiểu cách chọn tai nghe phù hợp cho mình nhất nhé! Bước 1. Xác định cách bạn sẽ sử dụng tai nghe của mình. Bạn sẽ sử dụng tai nghe khi đi du lịch, ngồi trong phòng nghe, ở phòng tập thể dục hay sử dụng trong chơi game? Hoặc có thể là tất cả? Hiểu được mục đích sử dụng tai nghe sẽ tốt cho bạn trong việc lựa chọn tai nghe phù hợp. Bước 2: Chọn loại tai nghe phù hợp Sau khi xác định được mục đích sử dụng tai nghe của mình là gì, thì bạn cần biết có những loại tai nghe nào. Công dụng của từng loại tai nghe, ưu và nhược điểm của chúng thì mới có thể đưa ra cách chọn tai nghe tốt nhất. Ba kiểu tai nghe cơ bản, phổ biến đối với dân gamer là: Over-ear, on-ear và in-ear. Tai nghe Over-Ear Tai nghe Over - Ear là loại lớn nhất trong ba loại, tai nghe bao quanh hoặc ôm lấy tai bạn. Tai nghe over-ear là loại tai nghe cổ điển, phong cách nguyên bản và chúng có hai phiên bản: đóng và mở. Tai nghe nắp sau sẽ giữ âm nhạc của bạn một cách tự nhiên, ngăn những người xung quanh nghe thấy những gì bạn đang nghe, trong khi tai nghe hở lưng có lỗ để cho âm thanh bên ngoài vào và âm thanh bên trong phát ra. Ưu điểm: Công nghệ triệt tiếng ồn tự động giúp loại bỏ tiếng ồn từ môi trường xung quanh, phù hợp sử dụng các môi trường ồn, ví dụ như máy bay. Nhược điểm: Thay đổi chất lượng ban đầu của âm nhạc, tính năng khử tiếng ồn bằng sóng âm khiến một số người sử dụng cảm thấy buồn nôn. Tai nghe On - Ear Tên gọi khác: Tai nghe Supra-aural (siêu âm thanh), tai nghe open-backed (tai nghe mở), tai nghe semi-open (tai nghe bán mở) hay tai nghe earpad. Tai nghe nhét tai thường nhỏ hơn và nhẹ hơn tai nghe over-ear và chúng nằm trên đầu bạn thông qua áp lực trực tiếp lên tai, như bịt tai. Tai nghe on-ear cũng có các biến thể mở và đóng, nhưng theo quy luật, tai nghe on-ear sẽ cho âm thanh xung quanh nhiều hơn so với tai nghe over-ear. Ưu điểm: Thoải mái, ít bị nóng tai hơn so với dòng Full-size, một số mẫu có thể gập gọn để đem đi dễ dàng. Nhược điểm: Khả năng cô lập tiếng ồn kém hiệu quả so với tai nghe In-ear hoặc Full-size, âm bass không mạnh, để lọt âm ra bên ngoài. Tai nghe In - Ear Thường được gọi là tai nghe nhét tai hoặc tai nghe nhét tai, tai nghe in-ear là loại nhỏ nhất trong ba loại và vừa với ống tai. Ngày nay, họ cũng có mặt ở khắp mọi nơi, phần lớn là nhờ Apple đã bao gồm một cặp cho mọi iPhone. (Một số thậm chí chỉ dùng một lần. Và những cái đó, chúng tôi khuyên bạn nên vứt bỏ.) Có rất nhiều điều để yêu thích với tai nghe nhét trong và rất nhiều thứ để không yêu thích, nhưng điểm mấu chốt: 5 đô la nói rằng bạn có một vài chiếc trong ngăn kéo ở đâu đó và bạn đã có biết những điều sau đây. Bước 3: Tai nghe đóng hay mở sau? Tai nghe mặt sau Ở đây, vỏ ngoài không có lỗ hoặc lỗ thông hơi và toàn bộ cấu trúc được xây dựng để ôm lấy tai của bạn. Và các trình điều khiển được đặt trong tai nghe theo cách gửi (hoặc điểm ) tất cả chỉ nghe đến tai bạn. Đây là thiết kế phổ biến nhất được tìm thấy ở tất cả các loại tai nghe (tai nghe over-ear, on-ear và in-ear). Tai nghe hở lưng Khi người lái tiếp xúc với thế giới bên ngoài (trái ngược với việc ngồi trong chụp tai), âm thanh sẽ truyền qua và cho phép không khí lưu thông vào và ra khỏi tai. Điều này tạo ra âm thanh rộng rãi hơn (hoặc âm trường) và tạo ra ảo giác của một dàn âm thanh nổi thông thường. Một số người nói rằng đây là một cách nghe nhạc tự nhiên hơn, ít giả tạo hơn. Và nếu chúng ta gắn bó với cách ví von “như đang nghe một dàn nhạc”, thì lần này bạn đang ở ghế chỉ huy, trên sân khấu giữa các nhạc công. Bước 4: Có dây hay không dây? Để lựa chọn tai nghe phù hợp, bạn cần xác định tai nghe có dây hay không dây. Thứ nhất: Nếu bạn là một nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh bạn sẽ muốn tai nghe có dây cho âm thanh chất lượng cao hơn và âm thanh tốt hơn liên tục - bất kể điều kiện nào. Đúng cho cả những người đam mê âm thanh hoặc bất kỳ ai sống vì âm nhạc của họ. Lý do lớn thứ hai cho việc chọn tai nghe có dây qua không dây: tuổi thọ pin. Bluetooth là tác nhân tiêu hao pin ổn định và bạn không bao giờ thực sự có thể dự đoán được khi nào pin sẽ hết. (Mặc dù bạn có thể mong đợi từ 10 đến 20 giờ trở lên trên hầu hết các tai nghe không dây.) Có một chiếc tai nghe xịn xò là chưa đủ, để có những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game bạn còn phải sở hữu một bộ bàn ghế chơi game chất lượng. Với ghế E-Dra Hercules Pro có kết cấu cực kỳ chắc chắn, nhờ bộ khung được tùy biến và lấy thiết kế từ NobleChairs (Đức). Bộ khung này được làm hoàn toàn bằng hợp kim thép, trải dài trên toàn bộ lưng và mông ghế. Đặc biệt dưới mông ghế được giá cố bằng các thanh thép có độ dày lớn. Đảm bảo độ bền và ổn định ngang hàng với các thương hiệu ghế gaming cao cấp như DXRacer hay AKRacing. E-Dra Hercules EGC203 Pro hoàn toàn ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với các loại ghế gaming giá rẻ. Hy vọng qua bài viết ở trên, bạn có thể tự chọn cho mình chiếc tai nghe chơi game đẳng cấp chất lượng nhé! Xem thêm: Cách bảo quản tai nghe đúng cách
 10. Ngoài việc game thủ cần sắm cho mình ghế chơi game chất lượng như Ghế E-Dra Hercules Pro hay bàn chơi game "xịn sò' thì chuột và bàn phím cũng là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Gần như trong 8 tiếng làm việc hay với những game thủ, do đó hầu như chúng ta luôn thao tác với chuột và bàn phím. Đối với các game thủ hay những người chuyên làm đồ họa thì tần suất sử dụng chuột còn cao hơn rất nhiều. Hãy cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ mách bạn cách cầm chuột đúng sẽ giúp bạn đỡ bị mỏi tay và giảm nguy cơ mắc các bệnh xương khớp ở cổ tay sau khi cầm chuột một thời gian dài. 1. Cách cầm chuột như thế nào mới chính xác? Cách cầm chuột đúng và sai Theo bác sĩ chấn thương chỉnh hình Aaron Daisuki, cách cầm chuột đúng là khi bạn tuân thủ ba nguyên tắc dưới đây. Lưu ý là ba cách này áp dụng cho cả chuột kết nối qua cáp và chuột không dây: Vị trí cầm chuột phù hợp: Chuột không nên để quá gần hay quá xa màn hình, nếu để gần thì bạn không tự do thao tác, để xa dễ dẫn đến mỏi tay. Tốt nhất chuột nên để cạnh bên và song song với bàn phím. Chọn tốc độ con trỏ phù hợp: Độ nhạy, tốc độ của chuột bạn có thể chỉnh được và bạn hãy chỉnh cho đến lúc ưng ý nhất. Bàn tay và cổ tay đặt thẳng hàng khi cầm chuột: bạn không nên xoay cổ tay quá nhiều khi chỉnh chuột. Do cổ tay là vị trí dễ bị tổn thương nhất nên bạn cố gắng tập thói quen di chuyển cả cánh tay để dùng chuột. 2. Cách cầm chuột để chơi game hiệu quả Các game thủ có cách cầm chuột tương đối khác người bình thường vì họ cần thao tác nhanh để chơi một cách hiệu quả nhất. Dưới đây là ba cách cầm chuột máy tính chơi game hiệu quả nhất với những ưu điểm khác nhau. The Palm Grip – Đặt cả bàn tay lên chuột Đây là tư thế phổ biến nhất với ưu điểm tạo sự thoải mái tối đa cho người dùng, dễ phối hợp thao tác giữa cổ tay và bàn tay. Tuy nhiên nhược điểm là với cách này tốc độ bấm chuột của bạn bị giảm và có thể bị bấm trượt nếu cần thao tác nhanh. Chưa kể tư thế này đòi hỏi cổ tay chuyển động nhiều, nếu dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến khớp. The Claw Grip – Đặt các ngón tay lên chuột Tư thế này sẽ cong các ngón tay lên để vị trí tiếp xúc giữa đầu ngón tay và chuột tốt hơn. Ưu điểm của cách này là bạn có thể di chuyển tốc độ cao, bấm chuột chính xác hơn. Tuy nhiên bạn sẽ phải khá lâu để quen với cách này và sẽ gây mỏi cho cơ xương khớp nếu sử dụng lâu. The Finger Tip Grip – Không đặt bàn tay lên chuột Đây là cách đặt chuột rất khó khi gần như bạn không đặt bàn tay lên chuột mà chỉ tiếp xúc bằng các ngón tay. Bàn tay bạn luôn ở tư thế nhấc lên khi đặt chuột kiều này và dễ bị mỏi, đau xương khớp cổ tay. Tuy nhiên với cách này bạn có thể di chuột với tốc độ cao và bấm chuột cực kỳ chính xác, đặc biệt là với các dòng chuột gaming. Để game thủ có được tư thế chơi game đúng khoa học nhất, bạn cũng nên sắm cho mình chiếc ghế gaming chất lượng như Ghế E-Dra Citizen để góp phần bảo vệ sức khoẻ và tăng trải nghiệm game bạn nhé! Hy vọng sau bài viết này các bạn đã biết cách cầm chuột đúng, chuẩn tư thế và những game thủ có thể chọn được tư thế cầm chuột phù hợp với loại game mình chơi. Xem thêm: Cách sửa chuột máy tính chơi game hiệu quả
 11. Ngoài những chiếc ghế chơi game chất lượng như Ghế E-Dra Hercules Pro,...game thủ cần sắm cho mình chiếc tai nghe xịn sò để góp phần có trải nghiệm game hoàn hảo. Nếu bạn mua những loại tai nghe giá rẻ, tầm trung thì cần biết cách bảo quản, vệ sinh chúng. Tai nghe giá rẻ nếu không được chăm sóc tốt có thể khiến hiệu suất âm thanh của chúng bị giảm sút theo thời gian hoặc dẫn đến hư hỏng hoàn toàn. Đọc bài viết đưới đây của Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ về 8 mẹo sẽ giúp bạn bảo quản tai nghe của mình lâu hơn. 1. Làm sạch tai nghe của bạn. Tháo các miếng đệm tai bằng cao su và lau sạch bằng khăn ẩm. Sau đó, dùng tăm nhúng vào nước để loại bỏ tất cả ráy tai, tế bào da chết và bụi bám ở các vùng bên trong tai nghe. Ngoài ra, nhẹ nhàng làm sạch qua dây nếu nó có bụi tích tụ. 2. Giữ tai nghe của bạn trong hộp đựng. Bảo quản tai nghe trong hộp bảo vệ sau khi bạn sử dụng xong. Cuộn tai nghe trong một cuộn dây lỏng lẻo trước khi cất giữ. 3. Rút phích cắm tai nghe của bạn sau khi sử dụng. Để tai nghe gắn vào điện thoại di động hoặc máy tính xách tay của bạn có thể dẫn đến thiệt hại không lường trước được. Dây có thể bị kéo đột ngột khỏi giắc cắm hoặc dây có thể bị rối, làm đứt dây đồng bên trong. Rút phích cắm tai nghe của bạn sau khi sử dụng sẽ bảo vệ đầu nối âm thanh và khu vực mỏng manh nơi dây kết nối với giắc cắm. 4. Rút phích cắm, không rút cáp. Hầu hết mọi người, giật mạnh cáp hoặc dây thay vì phích cắm được gắn trực tiếp vào nguồn. Bạn nên nắm và kéo đầu nối trong khi tháo tai nghe khỏi nguồn âm thanh. Kéo cáp sẽ gây thêm căng thẳng cho đầu nối và cuối cùng sẽ làm hỏng nó. 5. Không tăng âm lượng quá cao. Tôi chắc rằng bạn biết rằng mức âm lượng quá lớn trong khi nghe nhạc có thể làm hỏng thính giác của bạn. Bật nhạc lên quá cao cũng có thể khiến loa bị rè, từ đó làm hỏng tai nghe của bạn. 6. Không sử dụng tai nghe qua đêm Việc cuộn tai nghe của bạn trong khi ngủ có thể làm cong hoặc gãy tai nghe của bạn. Chỉ cần cuộn tai nghe của bạn thành cuộn gọn gàng và đặt nó ở một nơi an toàn trước khi đi ngủ. 7. Không dùng chung tai nghe với người khác. Nguy cơ tiếp xúc với vi trùng gây bệnh cao khi bạn dùng chung tai nghe với người khác vì chúng được thiết kế để sử dụng bên trong. 8. Đừng mang theo tai nghe trong túi của bạn. Không mang theo tai nghe trong túi của bạn. Làm như vậy có thể gây ra các lớp rối cứng khó tháo ra và chúng có khả năng cao bị hỏng do xơ vải, bụi và các mảnh vụn khác trong túi của bạn. Điều này cuối cùng dẫn đến việc tạo ra âm thanh kém. Vì vậy, hãy nói không với vận chuyển bỏ túi. Những mẫu tai nghe cho game thủ Tai nghe game Wangming WM8900 JACK 3.5MM - Đỏ Đen Tai Nghe WANGMING WM8900L LED, Chuyên Game Tai Nghe WANGMING WM8900L có âm thanh trung thực, âm không bị lọt ra ngoài với thiết kề đẹp ôm trọn đầu. – Âm thanh cực mạnh, chân thực với nút điều chính dễ dàng ngay bên ốp tai. Ốp tai to, sử dụng cao su với mút mềm mại, giúp không đau tai khi sử dụng. – Đầu cắm chuẩn jack 3,5mm dễ dàng kết nối với pc, laptop, điện thoại. Dây to ngang thân bút chì, vải bên trong bọc nhựa, cực bền và chắc chắn. – Micro thiết kế cứng cáp, chắn chắn, thu âm và truyền tải giọng nói rõ ràng. Tai Nghe WANGMING WM8900L dành cho các phòng game net Đầu cắm đều chuẩn jack 3.5mm dễ dàng kết nối mọi laptop, điện thoại, pc. Đầu USB để cấp nguồn 5V cho tai nghe phát sáng. Nút điều chỉnh âm lượng, ngay kế bên ốp tai thuận tiện điều chỉnh âm lượng khi đang chơi, nghe nhạc, xem phim một cách tiện lợi, bạn thoải chọn âm lượng nghe mong muốn để thưởng thức. Tai Nghe Wang Ming WM 8900L dành cho các phòng game net Thông số kĩ thuật tai nghe WANGMING WM8900L – Đường kính loa: 50mm. – Trở kháng loa: 16Ω. – Dãi tần số loa: 20-20kHz. – Độ nhạy loa: 97db ± 3db. – Công suất: 20mW. – Trở kháng MIC: 2.2kΩ. – Độ nhạy MIC: -37db ± 2db. – Dải tần số MIC: 30-16kHz. – Dây dài 2.4m. Giá: 155.000 VNĐ Tai nghe gaming G-NET G09 JACK 3.5MM - Hãng sản xuất: G-Net, Bàn Ghế Chơi Game là đại lý phân phối chính thức. - Model: G09 Jack 3.5mm - Màu sắc: Đen - Chuẩn tai nghe: Có dây - Chuẩn kết nối: 2 Jack 3.5mm âm thanh + 1 jack USB đèn LED - Kiểu tai nghe: Trùm qua đầu (Full Size) - Độ dài dây: 1,8m - Đèn Led : RGB 16,8 triệu màu - Microphone: Có dạng dài, uốn cong tùy chỉnh Ngoài ra khi sở hữu một chiếc tai nghe chơi game xịn xò bạn cũng cần trang bị một chiếc ghế gaming E-Dra cho góc chơi game của mình. Ghế gaming E-Dra với thiết kế nhỏ, gọn phù hợp với vóc dáng của người Việt. Sử dụng linh kiện lắp đặt chất lượng cao, mang đến trải nghiệm và sự an tâm khi sử dụng. Xem thêm: Top 5 phụ kiện gaming quan trọng được các game thủ bình chọn
 12. Tai nghe chơi game luôn là item mọi game thủ phải sở hữu khi muốn trở thành một gamer, streamer chính hiệu. Tai nghe chơi game không chỉ là giải pháp tiện lợi và thiết thực cho các game thủ khi muốn tận hưởng trọn vẹn âm thanh mà ngay cả những bạn không chơi game cũng yêu thích thiết kế và tính năng của tai nghe gaming. Tuy nhiên, như với bất kỳ loại công nghệ nào, có rất nhiều lựa chọn trên thị trường và không phải tất cả chúng đều đáng mua. Hãy cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ tìm hiểu Điểm khác biệt giữa tai nghe Gaming Headphones và Gaming Headsets nhé! Phân biệt Gaming headphones và Gaming headsets Cách chọn tai nghe tốt khi chơi game điều đầu tiên bạn cần phân biệt 2 loại: Gaming headphones và Gaming headsets Rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa hai loại tai nghe này, mọi người cho rằng 2 loại tai nghe gaming này là một. Nhưng đó là một điều sai lầm bạn nhé! Dưới đây là những điểm khác biệt chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ. Gaming Headphones = Tai nghe thường + Mic riêng Gaming Headphones là loại tai nghe thông thường được sử dụng truyền thống để thưởng thức âm nhạc. Tuy nhiên, chúng cũng có những tính năng tuyệt vời cho nhu cầu chơi game. Các đặc tính về âm thanh như khả năng thu âm tuyệt vời , âm thanh chính xác và trải nghiệm âm thanh đắm chìm khiến chúng trở thành một cặp tai nghe chơi game được nhiều người lựa chọn. Gaming Headsets = Tai nghe + Mic tích hợp + Tính năng chơi game So với Gaming Headphones thì tai Gaming Headsets có những cải tiến hơn. Nó có một mic tích hợp có thể tháo rời hoặc thu vào, tùy thuộc vào từng nhà sản xuất. Micrô cũng có thể đi kèm với chuông và còi như loại bỏ tiếng ồn và hai hướng. Các tính năng của tai nghe Gaming Headsets cũng tự nhiên hướng đến việc chơi game như âm thanh vòm ảo, nút trên tai nghe xúc giác để cấu hình trò chơi đang di chuyển, v.v. Vậy lựa chọn Gaming Headphones hay Gaming Headsets, cách chọn tai nghe tốt nào là hợp lý. Cùng theo dõi tiếp bạn nhé! Lợi ích của tai nghe Gaming Headphones Nâng cao hơn cho chất lượng âm thanh và micrô Vì bạn có nhiều lựa chọn sản phẩm hơn cho cả tai nghe và micrô, bạn có thể lắp ráp thiết lập chơi game của mình với micrô và tai nghe mới nhất. Có tiềm năng cho chất lượng âm thanh tổng thể và micrô tốt hơn, đặc biệt là để nghe nhạc và xem phim. Hạn chế của tai nghe Gaming Headphones Chất lượng âm thanh kém Mặc dù tình hình đã được cải thiện trong những năm gần đây, tai nghe chơi game không phải là tai nghe audiophile . So với tai nghe audiophile có giá tương tự, tai nghe chơi game thường có phần lép vế trong bộ phận âm nhạc. Chất lượng có thể không tốt Như mọi khi, bạn nhận được những gì bạn phải trả cho. Tuy nhiên, vì các nhà sản xuất phải lo lắng về việc trang bị một micrô tốt và âm thanh tốt trong tai nghe chơi game mà không tăng giá quá nhiều, bạn sẽ thấy chất lượng xây dựng thấp hơn trong tai nghe chơi game so với tai nghe cùng tầm giá. Chi tiêu nhiều hơn một chút cho các tùy chọn cao cấp có thể mang đến cho bạn tai nghe chơi game chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó không che giấu sự thật rằng các tai nghe chơi game có giá tương tự sẽ không tốt, chắc chắn hoặc đáng tin cậy. Lợi ích của tai nghe Gaming Headsets Giải pháp đơn giản và tất cả trong một Tai nghe chơi game truyền thống được thiết kế cho các game thủ đang tìm kiếm một giải pháp tiện lợi và di động hơn cho nhu cầu chơi game âm thanh của họ, cho phép họ nghe và giao tiếp trong trò chơi mà không cần lo lắng quá nhiều về các chi tiết kỹ thuật liên quan đến việc thiết lập nhiều thiết bị. Thích ứng, hấp dẫn và tiện lợi Tai nghe chơi game ban đầu không được chế tạo để sử dụng bình thường hàng ngày. Chúng thường đề cao tính thẩm mỹ từ các trò chơi điện tử. Mặc dù chúng bán khá chạy trong giới game thủ do thiết kế lớn và lấy cảm hứng từ việc chơi game, nhưng điều này khiến chúng trở nên kém thời trang hơn so với tai nghe nhạc truyền thống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà sản xuất đã đẩy mạnh cuộc chơi thiết kế của họ. Nhiều tai nghe chơi game ngày nay trông sang trọng và thời trang hơn nhiều, với thiết kế mỏng và micrô có thể thu vào. Tai nghe chơi game ngày nay trở thành người bạn đồng hành âm thanh đa mục đích lý tưởng cho những game thủ không muốn chi tiền cho các thiết bị riêng biệt. Giá cả phải chăng Vì bạn không phải mua micrô riêng nên tai nghe chơi game có thể là một giải pháp hợp lý hơn Hạn chế của tai nghe Gaming Headsets Đầu tư ban đầu cao hơn Thử nghiệm với nhiều tổ hợp sản phẩm có thể mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được nhiều hiệu suất hơn từ nó, đặc biệt là để chơi game, khi bạn mua riêng tai nghe và micrô. Thêm rắc rối và bất tiện Việc thiết lập tai nghe chơi game và micrô có thể khá bất tiện. Điều này về cơ bản làm cho việc chơi game trong khi đi du lịch trở thành một công khó nhằn. Hi vọng với những chia sẻ của Bàn Ghế Chơi Game bạn đã có thể cân nhắc, lựa chọn cho bản thân phiên bản tai nghe chơi game tốt nhất. Đừng quên rằng sở hữu một chiếc tai nghe gaming là chưa đủ, một chiếc Ghế game E-Dra như Ghế E-Dra Ares, Ghế E-Dra Citizen sẽ góp phần tăng trải nghiệm chơi game cho bạn. Xem thêm: Top 5 phụ kiện gaming quan trọng được các game thủ bình chọn
 13. Nhân viên văn phòng thường phải ngồi làm việc 8 tiếng một ngày trước màn hình máy tính và tình trạng đau mỏi cổ, vai gáy sẽ không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu tối đa những vấn đề về sức khỏe và mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng những mẫu ghế truyền thống đã cải tiến thành ghế để chân văn phòng, không chỉ có thể nghiêng 180 độ để nghỉ ngơi mà còn có phần để chân tạo cảm giác thoải mái nhất. Cho dù bạn muốn chợp mắt nhanh, chơi điện thoại hay chỉ dành một chút thời gian cho bản thân, chỗ để chân có thể tạo ra tất cả sự khác biệt khi cho phép bạn nằm thẳng một lúc.Trong hướng dẫn này, cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ xem xét những thứ tốt nhất cả về chất lượng, tính năng và giá cả. Ghế để chân văn phòng KCream Ghế chơi game KCream là mẫu ghế chơi game được thế hệ dân văn phòng ưa chuộng. Nó hoạt động tốt ở hầu hết mọi khía cạnh và xét đến mức giá cả phải chăng. Xem xét về chất lượng của chiếc ghế để chân văn phòng KCream: Về thiết kế, cấu trúc: nó có thiết kế bắt mắt và đầy đủ các tính năng cần đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân văn phòng, đặc biệt hơn chiếc ghế có mức giá rất hời so với thiết kế của nó. Phần đệm dày 5 inch với chỗ ngồi rộng rãi sẽ mang tới cảm giác thoải mái, êm ái cho bạn. Tính năng: Sử dụng các linh kiện cao cấp, chất lượng nên không gây ra bất kỳ tiếng ồn vô cớ nào. Cánh tay 3D thiết kế linh hoạt di chuyển lên xuống và xoay vào, ra ấn tượng. Còn chức năng ngả lưng và chỗ để chân của nó thì sao? Với cơ chế ngả lưng tốt hơn trên hầu hết các ghế chơi game. Nó có thể gần như nằm ngang ở khoảng 170 °. Tuy nhiên, sản phẩm nào cũng sẽ có những ưu nhược điểm, dưới đây là bảng so sánh ưu và nhược điểm của ghế để chân văn phòng KCream. Ưu điểm: Chiều cao và góc có thể điều chỉnh cao Trọng lượng nhẹ Cực kỳ chắc chắn và ổn định Nhược điểm: Ghế quá sâu đối với người dùng <57 độ Cánh tay quá ngắn để hỗ trợ khi ngả lưng Chức năng massage không đạt yêu cầu Ghế chơi game Autofull Mẫu ghế chơi game thứ 2 được dân văn phòng sử dụng với thiết kế có phần để chân linh hoạt. Ghế chơi game AutoFull với phần đệm được thiết kế miêng bọt biển dày khoảng 5,1 inch có mật độ cao trong ghế, dày nhất trong số tất cả các loại ở đây. Sự kết hợp của đệm dày và vải bọc tuyệt vời đã khiến một người phải thốt lên rằng đây là chiếc ghế chơi game có để chân tốt nhất mà anh ta từng sở hữu. Ưu điểm: Đệm ngồi 5,1 inch siêu dày Chỗ để chân có thể kéo ra Gối thắt lưng cực lớn Lắp ráp dễ dàng nhờ các vít được cài đặt sẵn Nhược điểm: Cánh tay 2D không khóa vào vị trí Độ ngả lưng tựa giới hạn ở 150 ° Ghế để chân văn phòng FantasyLab FantasyLab là lựa chọn của chúng tôi dành cho những người lớn và bạn gái. Tự hào với phần tựa lưng cao chót vót, chỗ ngồi rộng rãi, gối cực lớn và kết cấu chắc chắn, đây là lựa chọn ngân sách tốt nhất cho những người lớn đang tìm kiếm một chiếc ghế chơi game có chỗ để chân. Chiếc ghế này có mặt ngồi rộng 21 inch và sâu 20 inch được đệm bằng mút hoạt tính 5,1 inch. Với chiều cao lớn, phần tựa lưng cung cấp độ che phủ toàn bộ lưng và tạo cho người dùng một tư thế tốt với gối bên ngoài cực lớn thực sự tạo cảm giác hỗ trợ cho bạn khi làm việc. Ưu điểm: Chỗ ngồi phẳng, rộng 21 inch với đệm mút hoạt tính dày Gối thắt lưng lớn, có thể điều chỉnh độ cao Tựa lưng cao với đá có thể khóa và chức năng ngả lên đến 165 ° Cấu tạo xe tăng bằng kim loại Cánh tay đệm Nhược điểm: Tay vịn không thể điều chỉnh Ghế chơi game E-Dra - Hãng ghế gaming Việt Nam Ghế chơi game E-Dra là hãng ghế gaming do chính người Việt thiết kế. Với thiết kế đa dạng về mẫu mã, hình dáng và giá cả bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình những mẫu ghế phù hợp với nhu cầu và “hầu bao” của bản thân. Một vài mẫu ghế gaming giá rẻ bạn có thể tham khảo thêm của hãng ghế chơi game E-Dra: Ghế gaming E-Dra Hercules - Đen Đối với ghế E-Dra Hercules màu đen mạnh mẽ này rất phù hợp với những gamer thích sự đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn có nét độc đáo và tinh tế. Ghế gaming E-Dra Midnight - Vàng Ghế E-Dra Midnight có đặc điểm đó là màu sắc ấn tượng tạo điểm nhấn cho không gian gaming. Sản phẩm còn rất thích hợp với các nữ game thủ. Lời kết Hi vọng với những thông tin trên bạn đã có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn ghế để chân văn phòng. Bạn có thể chọn một chiếc ghế văn phòng có thiết kế phần để chân hoặc một chiếc ghế gaming với đầy đủ các tính năng hỗ trợ tuyệt đối cho bạn khi làm việc.
 14. Khi ngồi làm việc quá lâu trong một thời gian dài và cùng một tư thế cơ thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biêt là những cơn đau ở lưng, cổ và đầu. Hầu hết dân văn phòng đều phải làm việc ít nhất 8 tiếng một ngày/tuần. Với những lý do này, mọi người cần quan tâm đến thiết kế của ghế ngồi văn phòng đảm bảo có hỗ trợ tựa đầu và lưng. Dưới đây là những lý do Vì sao bạn cần ghế ngồi văn phòng cao và lớn có tính năng tựa đầu. Tại sao tựa đầu lại quan trọng Nếu bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc dành hàng giờ trước máy tính của mình, thì bạn có thể cân nhắc mua một chiếc ghế ngồi văn phòng cao có tựa đầu. Một chiếc ghế như vậy có thể giúp bạn thoải mái hơn khi làm việc và giúp bạn tập trung hơn. Dưới đây là một số lý do rất tốt khác để tìm kiếm ghế văn phòng tựa đầu: Hỗ trợ tư thế ngồi Những chiếc ghế văn phòng có phần tựa đầu sẽ có tác dụng rất tốt đến dáng ngồi của bạn. Ngày nay xu hướng sử dụng ghế gaming có tựa đầu trong giới văn phòng cũng được ưa chuộng. Ghế gaming E-Dra có thiết kế tựa đầu đảm bảo hỗ trợ tối đa cho cơ cổ của bạn nếu chúng bị đau.Ngoài ra ghế game E-Dra do chính người Việt sản xuất nên thiết kế phù hợp với dáng vóc, chiều cao của người Việt. Chúng có thể được điều chỉnh Một ghế ngồi văn phòng với sự hỗ trợ đầu có thêm một lợi từ nó có thể được điều chỉnh. Không có một chiếc ghế có tỷ lệ chính xác cho cơ thể của bạn. Những gì bạn có thể làm là điều chỉnh nó khi bạn cần. Kiểm tra phần mở rộng tựa đầu của ghế văn phòng và điều chỉnh nó cho đến khi nó phù hợp với đầu của bạn. Kiểm soát và giảm đau Cân nhắc đầu tư vào một chiếc ghế văn phòng lớn và cao có tựa đầu nếu bạn đã bị đau lưng hoặc cổ. Phần mở rộng tựa đầu của ghế văn phòng có thể làm giảm mức độ đau bạn cảm thấy và thậm chí có thể giải quyết nó. Ghế văn phòng được thiết kế tốt với phần tựa bảo vệ vai, cổ, lưng của bạn khỏi sự mệt mỏi tại nơi làm việc trong thời gian dài Vị trí nghỉ ngơi tốt Nếu bạn đang nghĩ "tôi có cần tựa đầu trên ghế văn phòng của tôi không" hoặc "lưng của tôi không đau, đâu cần ghế văn phòng có tự lưng đâu" thì thật là sai lầm. Hãy tưởng tượng bạn đang ngả lưng vào ghế, để nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Với ghế văn phòng tựa đầu hay những chiếc ghế gaming thì phần tựa đầu sẽ được điều chỉnh phù hợp, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi thực hiện tất cả những điều này. Bạn thậm chí có thể ngả lưng để nghỉ ngơi một chút, đọc tạp chí. 3 mẫu ghế ngồi văn phòng giá rẻ GHẾ VĂN PHÒNG STAPLES MCALLUM BLACK - Chiều cao tối đa:111.9cm - Chiều rộng tối đa: 71.4cm - Chiều ngang tối đa: 19.4cm - Da PU dễ vệ sinh lau chùi sạch sẽ - Bánh xe nhựa giảm thiểu tiếng ồn - Trụ thủy lực nâng hạ êm ái - Phù hợp văn phòng, gia đình, chơi game Thiết kế của Staples Mcallum Black Staples Mcallum Black có thiết kế thiên về công năng sử dụng cho văn phòng, những người ngồi lâu trên ghế để làm việc. Ghế có phần lưng và mông khá dày dặn, với mút xốp có khả năng đàn hồi tốt, không bị xẹp lún khi ngồi trên ghế quá lâu. Da PU màu đen nhìn khá sáng, sang trọng, cũng dễ dàng vệ sinh lau chùi không để lại vết bẩn. Chân ghế được thiết kế bằng nhựa, phối một chút nhựa bóng giả kim loại nhìn khá vừa mắt.Bánh xe thiết kế giúp giảm thiếu tiếng ồn, có miếng chựa che bánh xe giúp bảo vệ người sử dụng nếu không may bị kẹp chân vào bánh xe. Chất liệu của Staples Mcallum Black Ghế văn phòng Staples Mcallum Black được cấu tạo nên bởi khung kim loại có phủ sơn tĩnh điện các mối hàn, da PU, nhựa cao cấp và gỗ. Sản phẩm có đường chỉ may tỉ mỉ, do đó Staples Mcallum Black còn được dùng làm ghế trưởng phòng, ghế giám đốc.... Kiểu dáng Staples Mcallum Black Do được định vị dùng làm ghế văn phòng, Staples Mcallum Black có kiểu dáng truyền thống thanh lịch và không kén người dùng. GHẾ CHƠI GAME E-DRA CITIZEN EGC200 - WHITE Là một sản phẩm sinh sau, đẻ muộn nên việc E-Dra Citizen EGC200 “lách” qua những vết xe đổ của nhiều thương hiệu ghế gaming giá rẻ khác là một điểm đáng khen ngợi. Không chỉ có thiết kế đuổi kịp xu hướng mà sự cân bằng trong chất liệu và các cấu kiện chính đã mang lại nhiều ưu thế cho E-Dra Citizen. Sử dụng da PU cao cấp, Ghế E-Dra Citizen mang lại cảm giác mềm mại, sang chảnh ngay khi chạm vào phần thân ghế. Đối với những ghế gaming cùng tầm giá với chất lượng vật liệu ở mức “chấp nhận được” thì rõ ràng E-Dra Citizen EGC200 hoàn toàn tạo nên một cảm nhận khác biệt so với đối thủ. Nếu như với mức giá dưới 2 triệu đồng, trước đây game thủ chỉ có thể mua được các mẫu ghế gaming giá rẻ có chất lượng ở mức "chấp nhận được" thì nay với E-Dra Citizen, ghế được sử dụng mút đúc và da PU cao cấp được coi là bước đột phá về vật liệu cũng như chất lượng trong tầm giá. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn mua ghế chơi game như mẫu Ghế E-Dra Medusa cũng rất phù hợp với không gian làm việc văn phòng để tạo nên trải nghiệm hoàn hảo cho nhân viên văn phòng phải ngồi hàng giờ trước máy tính. Phần kết luận Thật dễ dàng để mua một chiếc ghế văn phòng lớn và cao có tựa đầu. Bạn sẽ phải đối mặt với những hạn chế dựa trên các mẫu có sẵn, phân khúc khách hàng và giá cả. Một số nhà sản xuất có thể loại bỏ một số cải tiến về công thái học để cải thiện công suất hoặc phù hợp với chi phí. Hi vọng với những chia sẻ của Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ, bạn có thể chọn mua cho mình chiếc ghế văn phòng phù hợp và ưng ý nhất nhé! Xem thêm: Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ ghế văn phòng ngả lưng.
 15. Để có được những trải nghiệm đã mắt, đã tay trong thế giới game thủ ngoài trang bị dàn PC khủng, một bộ bàn ghế chơi game xịn sò thì việc thiết lập bàn chơi game cũng cần được bạn cân nhắc khi thiết kế hệ thống chơi game. Nếu bạn là một game thủ chính hiệu, bạn dành nhiều giờ ngồi trước bàn bạn sẽ biết việc thiết lập bàn chơi game quan trọng như thế nào. Hãy cùng Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ tìm hiểu cách thiết kế bàn chơi game ấn tượng nhé! 1. Bàn Bàn chơi game được ví như trung tâm của toàn hệ thống, bạn sẽ không thể làm gì khi thiếu một chiếc bàn có thể đựng tất cả thế giới gaming tại đây. Khi thiết lập bàn chơi game bạn cần cân nhắc: sự thoải mái, diện tích bề mặt, loại chất liệu và tính thẩm mỹ. Dù bàn của bạn là loại có chân là giá cửa và một mặt bàn của một nhà sản xuất nội thất Thụy Điển nào đó hay bàn kim loại và thủy tinh xứng đáng được trưng bày trong một bảo tàng nghệ thuật hiện đại, thứ bạn luôn cần là một chiếc bàn cân bằng giữa hình dáng và chức năng. Một vài tips khi chọn thiết lập bàn chơi game Sử dụng chất liệu kính: Bạn nên tránh sử dụng bàn bằng kính vì chất liệu này có vẻ trông đẹp mắt, nhưng có thể khiến cho chuột khó di chuyển, còn bàn kính dễ bị vỡ Sử dụng chất liệu gỗ Gỗ sở hữu ưu điểm đó là hắc chắn, bền và tạo điểm nhấn cho không gian của bạn. Do đó, sẽ thật tuyệt vời nếu như bàn chọn thiết kế bàn game thủ bằng gỗ, vừa tạo điểm nhấn, vừa đảm bảo độ bền cao. Hãy cân nhắc về không gian làm việc của bạn khi thiết lập bàn chơi game. Nếu không gian làm việc của bạn nhỏ hơn, có thể bạn sẽ cần hệ thống nhỏ gọn hơn, kết hợp với máy tính có kiểu dáng nhỏ. Nếu không gian làm việc của bạn lớn hơn, một chiếc bàn hình chữ L tạo ra nhiều không gian để bạn đặt đồ vật có thể là giải pháp tốt hơn. 2. Màn hình máy tính Bạn không những phải tìm một chiếc màn hình máy tính chơi game phù hợp với mục đích, giá tiền, không gian căn phòng mà còn phải quyết định nơi đặt màn hình để đảm bảo thiết kế bàn chơi game đẹp nhất. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể quyết định nơi đặt màn hình, bạn cần xác định mình muốn có bao nhiêu màn hình. Hệ thống nhiều màn hình đang ngày càng phổ biến do mọi người khám phá ra lợi ích của việc tăng diện tích màn hình để làm việc và chơi game, nhưng những màn hình siêu rộng mới hơn cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Tiếp theo bạn cần xác định cách thiết lập màn hình máy tính sao cho tốt nhất. Đặt hai máy cạnh nhau là kiểu thiết lập kinh điển được rất nhiều gamer lựa chọn. Vị trí đặt không chỉ hướng đến sự tiện lợi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Tiến sĩ Schwartz cho biết: “Màn hình chính của bạn phải luôn ở ngay trước mặt bạn, điều này sẽ hạn chế sự căng cơ ở cổ xảy ra khi xoay đầu liên tục sang một bên. Nếu bạn sử dụng hệ thống 2 màn hình, tôi khuyên bạn nên đặt màn hình phụ ngay kế bên màn hình chính, hoặc hai màn hình đặt thẳng đứng với nhau. Màn hình phải cách xa khoảng một cánh tay và phải đủ cao sao cho mắt song song với một phần ba phía trên của màn hình”. 3. Ghế Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến ghế chơi game nếu muốn thiết kế bàn chơi game ấn tượng. Khi nói đến sự thoải mái, một chiếc ghế tốt sẽ tạo sự khác biệt lớn. Những chiếc ghế được gọi là ghế “chơi game” ngày càng trở nên phổ biến trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Mỗi người sẽ có một định nghĩa thẩm mỹ khác nhau về ghế chơi game nhưng một chiếc ghế chơi game cần đáp ứng được những tiêu chuẩn cần có như: ghế êm, thiết kế vừa vặn, có thể ngả 180 độ, không gây ra tiếng động… Bất kể bạn yêu thích phong cách nào, bạn sẽ cần phải cân nhắc đến chiều cao và cân nặng khi chọn chiếc ghế phù hợp. Một chiếc ghế được thiết kế cho một người khổ lớn có thể không thoải mái với người khổ nhỏ và ngược lại. Nếu như bạn chưa có nhiều kinh phí để mua một chiếc ghế chơi game cao cấp thì đừng bỏ qua Ghế game E-Dra của hãng Gaming E-Dra. Hãng ghế gaming có mức giá phân bổ từ giá rẻ đến cao cấp nên bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sắm. Ngoài ra, nếu bạn thích sự táo bạo cùng phong cách độc đáo, sang trọng hơn thì bạn có thể cân nhắc chiếc Ghế E-Dra Hercules Pro. 4. Chuột và bàn phím Dù bạn đã có chuột và bàn phím rồi hay chưa, thì bạn cũng vẫn cần phải kiểm tra xem liệu chúng có phù hợp với hệ thống của mình hay không. Nhưng vấn đề này cũng phụ thuộc vào game mà bạn chơi và sở thích cá nhân của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ thứ gì mà bạn cảm thấy phù hợp, nhưng bạn cần đảm bảo rằng bàn của mình có thể hỗ trợ những sở thích đó. Đây là không gian của bạn, vì vậy không gian đó phải đáp ứng và phản ánh đam mê của bạn. 5. Đèn Liệu việc sở hữu hệ thống đèn phức tạp có làm cho bạn trở thành một game thủ giỏi hơn? Có lẽ là không, nhưng hệ thống đèn đó sẽ giúp bạn hòa mình vào game hơn và bảo vệ đôi mắt. Việc liên tục nhìn chăm chú vào màn hình quá lâu có thể gây ra các vấn đề về mỏi mắt và cách bạn sắp xếp hệ thống ánh sáng cho không gian của mình có thể sẽ giúp giảm bớt vấn đề này. 6. Âm thanh Nếu bạn là người đam mê âm nhạc, hãy nhớ rằng ngay cả những tai nghe cao cấp nhất cũng có thể sử dụng được với máy tính. Bộ khuếch đại và DAC (bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang analog) cho tai nghe ngoài có thể giúp bạn mô phỏng tốt trải nghiệm âm thanh cao cấp tương đương với một bộ tai nghe đắt tiền. Ngay cả một DAC cơ bản dùng cổng USB cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Lời kết Hi vọng với những chia sẻ của Bàn Ghế Chơi Game Giá Rẻ các bạn đã tự tin tự thiết kế bàn chơi game theo sở thích của mình nhưng vẫn đảm bảo tối ưu không gian xung quanh. Xem thêm: Cách trang trí phòng chơi game cho game thủ phần cảm hứng để có một trải nghiệm game trọn vẹn.