• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phongvu2407

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phongvu2407

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đội tuyển Italia tiếp tục thể hiện phong độ cực kì ấn tượng với một màn trình diễn áp đảo, đè nén Thổ Nhĩ Kỳ đến nghẹt thở và giành chiến thắng không thể thuyết phục hơn ở trận khai màn EURO 2020. Xem thêm: soi kèo Bước vào EURO 2020 với chuỗi 27 trận bất bại và toàn thắng 8 trận gần nhất, Italia tự tin tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu khai màn trên sân nhà Olimpico. Đây cũng được coi là đối thủ đáng gờm nhất với Azzurri ở bảng A nên một chiến thắng sẽ giúp họ tạo lợi thế rất lớn. Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là thử thách lớn với Italia Không ngoài dự đoán, HLV Roberto Mancini sử dụng đội hình xuất phát y hệt trận giao hữu cuối cùng thắng Cộng hòa Séc 4-0. Gianluigi Donnarumma đứng trong khung gỗ. Bộ tứ vệ gồm Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini và Leonardo Spinazzola. Jorginho đá "mỏ neo", sát cánh cùng 2 tiền vệ trẻ Manuel Locatelli - Nicolo Barella ở tuyến giữa. Trên hàng công, Ciro Immobile đá cắm với sự hỗ trợ từ Lorenzo Insigne - Domenico Berardi. Với phong độ cao cùng sự cổ vũ từ các khán giả nhà, Italia tự tin dâng cao dồn ép Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau hồi còi khai cuộc. Các học trò của HLV Mancini cũng tích cực thực hiện nhiều phương án tiếp cận khung thành thủ môn Ugurcan Cakir. Thế nhưng với cự li đội hình được duy trì rất tốt, đội khách đã đứng vững trong giai đoạn đầu trận. Mãi đến phút 17, cơ hội đầu tiên mới đến với Italia nhưng Insigne sau pha thoát xuống khôn ngoan lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. 5 phút sau, thủ thành Cakir lần đầu phải trổ tài khi từ chối cú đánh đầu rất căng của Chiellini trong tình huống đá phạt góc. Italia áp đảo một cách toàn diện Trước hàng phòng ngự hết sức kỉ luật của Thổ Nhĩ Kỳ, Italia buộc phải tìm giải pháp từ những cú sút xa hoặc dứt điểm bất ngờ. Tuy vậy, nỗ lực của Insigne hay Immobile đều chỉ có thể đưa bóng đến vị trí mà Cakir đã chọn sẵn. Tranh cãi nổ ra ở những phút cuối hiệp 1 khi bóng chạm tay Zeki Celik sau đường chuyền của Spinazzola nhưng không có phạt đền cho đội chủ nhà. Sau giờ nghỉ, cả hai HLV đều có sự điều chỉnh về mặt nhân sự. HLV Mancini thay hậu vệ phải Florenzi bằng Giovanni Di Lorenzo trong khi HLV Senol Gunes làm mới hàng công với việc để Cengiz Under thế chỗ Yusuf Yazici. Italia tiếp tục tạo nên sức ép nghẹt thở và cuối cùng, họ cũng có được điều mình cần. Phút 53, Locatelli mở bóng cho Barella ở vị trí trống trải. Tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan sau đó thực hiện đường chuyền hợp lý cho Berardi thoát xuống và nỗ lực đưa bóng vào của chân sút mang áo số 11 đã khiến Merih Demiral vô tình phản lưới nhà. Một bàn thắng có phần may mắn nhưng xứng đáng với nỗ lực của Italia suốt từ đầu trận. Berardi đưa bóng vào khiến Demiral phản lưới nhà Bàn mở tỉ số giúp Italia dễ đá hơn hẳn trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ biết tiếp tục chịu trận. Như một lẽ tất yếu, bàn nhân đôi cách biệt đến với Azzurri ở phút 66. Bóng lại xuất phát từ chân Barella, đến vị trí của Berardi và lần này là một quả tạt sang cánh trái cho Spinazzola dứt điểm. Hậu vệ mang áo số 4 không thắng được Cakir nhưng Immobile đã có mặt để đá bồi, qua đó lần đầu lập công tại một giải đấu lớn. Dấu chấm hết đến với Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 79 khi thủ môn Cakir chuyền bóng thẳng vào chân Berardi. Rất nhanh, bóng được chuyển đến cho Barella rồi Immobile trước khi Insigne đặt lòng chuẩn xác khiến người gác đền đội khách chỉ biết đứng nhìn. Insigne khép lại ngày khai màn hoàn hảo của Italia Chung cuộc, Italia giành chiến thắng với tỉ số đậm 3-0. Đoàn quân của HLV Mancini tiếp tục nối dài mạch thăng hoa và lúc này, họ có thể dõng dạc tuyên bố với cả châu Âu rằng mình là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO.
 2. Italia vs Séc lúc 1h45 ngày 5/6 (Giao hữu quốc tế ĐTQG): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Xem thêm: cá độ bóng đá Nhận định bóng đá Italia vs Séc: 1-0 Italia là 1 trong những đội tuyển công bố danh sách và tập trung sớm nhất để chuẩn bị cho VCK EURO 2020. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Azzurri đã có trận giao hữu đầu tiên với San Marino. Kết quả, đoàn quân áo thiên thanh đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 7-0. Về mặt chuyên môn, trận đấu này không mang lại nhiều ý nghĩa với Italia bởi đối thủ của họ là đội bóng yếu nhất châu Âu. Đêm nay, Italia sẽ có trận giao hữu thứ 2 và cũng là cuối cùng trước thềm EURO 2020. Có thể coi đây là bài tổng duyệt của HLV Mancini. Sau trận đấu này, Mancio sẽ phải chốt đội hình tốt nhất cho Italia. CH Séc được xem là đối thủ vừa tầm để Azzurri đưa ra những thử nghiệm cuối cùng. Có một điều không thể phủ nhận là Italia đang thể hiện lối chơi có tính tổ chức rất cao dưới thời HLV Mancini. Họ không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn có thể bùng nổ trong tấn công trước bất cứ đối thủ nào. Không phải ngẫu nhiên mà Azzurri đã dễ dàng vượt qua vòng loại EURO 2020 với chiến tích toàn thắng và đoạt vé dự VCK UEFA Nations League. Chưa thể nói rằng Italia đã vươn tới sự hoàn hảo nhưng cần lưu ý rằng đoàn quân áo thiên thanh đang duy trì mạch 26 trận bất bại trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Azzurri thất bại là trận gặp Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League hồi tháng 9/2018. Tính ra, trong 31 trận đấu trên mọi đấu trường kể từ khi Mancini nắm quyền, Italia chỉ 2 lần thất bại. Chuỗi 26 bất bại đã đưa Italia trở thành 1 trong những ẩn số khó lường ở VCK EURO 2020. Tuy nhiên, truyền thông Italia lại cho rằng chiến tích này mang tới cảm giác bất an bởi HLV Mancini chưa tìm ra những điểm yếu để khắc phục trong nhiều năm qua. Thực tế, dưới thời Mancini, Italia đã gặp không ít đối thủ mạnh. Trước các đội bóng ngang cơ, Azzurri chơi phòng ngự - phản công rất chặt chẽ và khoa học. Trước các đối thủ yếu, họ lại thể hiện được lối chơi áp đặt với sức ép cực lớn. Để tạo ra lối chơi đa phong cách, Mancini cần nhiều thuốc thử khác nhau. Trận gặp CH Séc đêm nay là bài test khá thú vị với Italia bởi đội bóng này cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2020. Ở thời điểm hiện tại, CH Séc không sở hữu những ngôi sao vượt tầm nhưng họ vẫn có nhiều nhân tố đáng chú ý như Coufal, Darida, Soucek, Jankto hay Schick… Quan trọng hơn cả, dưới thời HLV Jaroslav Silhavy, CH Séc đã và đang thể hiện lối chơi rất cân bằng giữa công và thủ với tính gắn kết cao. Chỉ cần 1 vài tình huống cố địch, CH Séc có thể tạo nên sự khác biệt cho trận đấu. Vì thế, đây sẽ là bài test hữu ích cho cả hàng công lẫn hàng thủ của HLV Mancini.
 3. Man City 3 lần vô địch trong 4 năm: Vẫn “mơ chưa được” kỷ lục của MU Khác với mùa giải 2017/18 đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh với kỷ lục giành 100 điểm khi hạ màn, Man City mùa này vẫn đăng quang sớm nhưng họ đã trải qua nhiều “sóng gió” giai đoạn đầu mùa. Phải đến gần giữa mùa giải 2020/21, hay nói đúng hơn là từ khi Pep Guardiola chuyển sang sử dụng sơ đồ dùng “tiền đạo ảo”, đội chủ sân Etihad mới “lột xác” vô cùng mạnh mẽ. Xem thêm: soi kèo bóng đá Phải nhìn nhận một cách công bằng rằng, Man City mùa này lên ngôi vương Premier League cũng một có nguyên nhân không nhỏ từ việc những đối thủ lớn của họ, đặc biệt là Liverpool, MU hay Chelsea đều ít nhiều có sự sa sút dẫn đến việc họ sớm “hụt hơi” trong cuộc đua vô địch. Man City của Pep Guardiola trên thực tế đã đăng quang ngôi cao nhất của giải Ngoại hạng Anh ở 3 trong 4 mùa giải gần nhất (2017/18, 2018/19 và 2020/21). Mùa giải 2019/20, họ giành ngôi á quân khi xếp sau Liverpool. Trên thực tế, Man City vẫn chưa thể san bằng kỷ lục 3 năm liên tiếp vô địch trong kỷ nguyên giải Vô địch quốc gia chuyển thành giải Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay) như đại kình địch hàng xóm MU. Thậm chí, “Quỷ đỏ” còn làm được điều này đến 2 lần trong thời cực thịnh của họ dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Giai đoạn đầu là 3 mùa 1998/99, 1999/2000, 2000/01. Giai đoạn 2 là 3 mùa 2006/07, 2007/08 và 2008/09. Man City vô địch NHA 3/4 mùa gần nhất: Đủ đẳng cấp thống trị 3 năm liền như MU? - 3 MU của Sir Alex Ferguson từng có đến 2 lần vô địch 3 mùa giải liên tiếp ở Premier League Như vậy, để trở thành đội thứ 2 trong lịch sử giành 3 chức vô địch liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh như MU, Man City sẽ phải bảo vệ thành công ngôi vương của mình vào các mùa 2021/22 và 2022/2. Đây là một trọng trách rất nặng nề và không dễ hoàn thành với thầy trò Pep Guardiola. Đế chế của Pep Guardiola thành công nhưng có trường tồn? Pep Guardiola giờ đã có tổng cộng đến 9 lần đoạt chức vô địch quốc gia ở cả La Liga, Bundesliga và giải Ngoại hạng Anh (mỗi giải 3 lần) trên cương vị HLV trưởng của Barcelona, Bayern Munich và Man City. Không ai có thể phủ nhận tài cầm quân của chiến lược gia sinh ra tại Saintpedor (Tây Ban Nha) này. Đặc biệt, mùa này, Pep có công rất lớn trong việc “cách tân” đội hình và lối chơi của Man City khi đem về sân Etihad trung vệ “đá tảng” Ruben Dias, xây dựng thành công sơ đồ “số 9 ảo”, giúp những tiền vệ như De Bruyne, Gundogan hay Mahrez thăng hoa hay đưa tài năng trẻ Phil Foden “ra ánh sáng”. Nhưng việc bị Liverpool “ngắt mạch” vô địch Premier League ở mùa giải 2019/20 là minh chứng cho việc Man City không dễ đoạt “hat-trick” nâng cúp như MU trong quá khứ. Man City vẫn đang có tuyến giữa và hàng thủ chơi rất tốt. Họ cũng chuẩn bị đại chiến Chelsea ở chung kết Champions League để hiện thực hóa giấc mơ “ăn 3” danh hiệu mùa này. Man City vô địch NHA 3/4 mùa gần nhất: Đủ đẳng cấp thống trị 3 năm liền như MU? - 4 Man City của Pep Guardiola vẫn chưa phải là cỗ máy bách chiến bách thắng không có điểm yếu Tuy nhiên, nỗi lo vẫn đang hiện hữu trong tâm trí Pep và ban huấn luyện “The Citizens”. Họ vừa chia tay siêu sao Sergio Aguero. Trong tay Pep giờ chỉ còn Gabriel Jesus là tiền đạo đích thực. Phong độ của Raheem Sterling giai đoạn cuối mùa vừa qua là không tốt. Man City vẫn cần bạo chi để đem về sân Etihad mùa này một tiền đạo đẳng cấp thế giới để thay thế Aguero. Họ cũng cần bổ sung một hậu vệ phải chất lượng hơn để cạnh tranh hoặc thay thế vị trí của Kyle Walker và Joao Cancelo. Giải Ngoại hạng Anh vẫn nổi tiếng là đấu trường khốc liệt và hoàn toàn không dễ đoán định khi khi một nhà vô địch hoàn toàn có thể đánh mất mình và sớm phải rời bỏ ngai vàng ở mùa giải ngay sau khi họ đăng quang như trường hợp của Chelsea mùa 2018/19, Man City mùa 2019/20 hay chính Liverpool mùa này. Để tránh rơi vào những “vết xe đổ” ấy, Pep Guardiola và các học trò cần phải vừa duy trì phong độ ổn định lại vừa phải linh hoạt trong lối chơi thay vì dựa dẫm vào sơ đồ chuộng “tiền đạo ảo” (vốn sẽ đến lúc bị đối phương bắt bài) cũng như luôn phải duy trì khát khao chinh phục thay vì “ngủ quên trên chiến thắng”. Dẫu sao, đó vẫn là chuyện của tương lai. Giờ vẫn là thời điểm Pep Guardiola và Man City tận hưởng niềm vinh quang của “ông vua” số 1 của bóng đá xứ sở sương mù trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây nói chung và hiện tại nói riêng.
 4. Barca hôm 31/5 thông báo ký hợp đồng hai năm với Sergio Aguero, tiền đạo rời Man City, theo diện chuyển nhượng tự do. "Barca và Sergio Aguero vừa đạt thỏa thuận. Cầu thủ này sẽ gia nhập CLB từ ngày 1/7, ngay sau khi hợp đồng với Man City hết hạn", thông cáo của Barca phát đi chiều 31/5 theo giờ Madrid có đoạn. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Aguero gia nhập Barca theo hợp đồng hai năm, đến hè 2023, với điều khoản giải phóng trị giá 120 triệu USD. Các chi tiết về lương không được Barca đề cập, nhưng theo truyền thông Tây Ban Nha, Aguero sẽ nhận 6 triệu USD mỗi năm tại Camp Nou, thấp hơn 50% so với mức 14 triệu USD lĩnh tại Man City mùa vừa rồi. Anh thậm chí hưởng lương ít hơn cả hậu vệ 20 tuổi người Mỹ Sergino Dest - 7 triệu USD. Tuy nhiên, Aguero được trả 6 triệu USD tiền lót tay. Aguero là tân binh đầu tiên của Barca trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. Họ được cho là sắp tuyển mộ thêm trung vệ Eric Garcia từ Man City, tiền đạo Memphis Depay từ Lyon, tiền vệ Georginio Wijnaldum và có thể cả thủ môn Gianluigi Donnarumma từ Milan, tất cả đều theo diện chuyển nhượng tự do. Aguero vừa dự trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea tại Dragao hôm 29/5. Tiền đạo người Argentina vào sân thay Raheem Sterling ở phút 77, nhưng không để lại nhiều dấu ấn, và cùng Man City nhận trận thua tối thiểu. Sau trận đấu tại Dragao, Porto, Bồ Đào Nha, Aguero không trở lại Anh cùng các đồng đội, mà bay thẳng sang Tây Ban Nha để kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Barca. Theo Mundo Deportivo, chân sút 32 tuổi đang tìm kiếm một ngôi nhà ở Garraf, một thị trấn nhỏ ven biển ở xứ Catalonia, để định cư tại Barcelona. Mùa vừa rồi, Aguero chỉ ghi sáu bàn sau 20 trận cho Man City, khi anh có ba quãng nghỉ khác nhau, vì chấn thương đầu gối, chấn thương đùi và mắc Covid-19. Đây là lần đầu tiên Aguero không cán mốc mười bàn, kể từ mùa 2006-2007 - mùa đầu tiên anh khoác áo Atletico Madrid (bảy bàn). Sau mười năm cống hiến cho Man City, Aguero ghi 260 bàn sau 390 trận, đoạt 15 danh hiệu, gồm 5 Ngoại hạng Anh, sáu Cup Liên đoàn, một Cup FA và ba Siêu Cup Anh. Anh không thể hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khi cùng Man City thua Chelsea 0-1 ở chung kết Champions League hôm 29/5. Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Barca, Aguero đã trở về quê nhà Argentina để hội quân cùng Lionel Messi và các đồng đội chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đầu tháng Sáu. Theo lịch thi đấu, tuyển Argentina sẽ tiếp Chile ngày 3/6, và làm khách trước Colombia ngày 8/6. Dàn sao của HLV Lionel Scaloni hiện đứng thứ hai vòng loại World Cup 2022 với 10 điểm, kém Brazil hai điểm. Sau hai trận này, tuyển Argentina tiếp tục chinh chiến ở Copa America, nơi họ nằm ở bảng A cùng các đội Bolivia, Chile, Paraguay và Uruguay.
 5. Nhận định bóng đá hôm nay Nantes vs Toulouse lúc 23h00 ngày 30/5 (Playoff giành quyền tham dự Ligue 1 2021/22): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Xem thêm: nhà cái số 1 Nantes đang đứng trước cơ hội lớn tiếp tục được ở lại Ligue 1 sau khi giành chiến thắng 2-1 trước đại diện của giải hạng 2, Toulouse ngay trên sân đối phương trong trận lượt đi play-off cách đây vài ngày. Như vậy, ở trận lượt về trên sân nhà vào đêm nay, “Hoàng yến” chỉ cần hòa hoặc thậm chí thua 0-1 là vẫn có vé tham dự Ligue 1 mùa sau nhờ luật bàn thắng sân khách. Thực tế, trước loạt playoff, Nantes đạt phong độ cực tốt ở giai đoạn cuối Ligue 1 2020/21: thắng 5/6 trận gần nhất. Dù vậy, Nantes lại đang thi đấu ở sân nhà không tốt bằng sân khách. Cụ thể, 17 màn tiếp khách vừa qua, Nantes chỉ ca khúc khải hoàn đúng 1 lần và theo kèo châu Á thì số trận thắng cũng chỉ là 3. Trong khi đó, Toulouse đang rơi vào tình thế chẳng còn gì để mất. Trước khi thua Nantes, đội bóng này cũng có phong độ không tồi: bất bại 5 vòng cuối cùng ở Ligue 2. Tuy nhiên, Toulouse cũng không hề thi đấu tốt trên sân khách: thua kèo châu Á ở 5/7 trận gần đây. Tuy vậy, việc Nantes chấp 1/2 được xem là kém khả quan bởi với ưu thế sân nhà và thi đấu trên hạng thì lẽ ra Nantes phải chấp sâu hơn mới đúng. Bản thân Toulouse đều thắng ở cả 2 lần gần nhất ra sân được chấp 1/2. Còn Nantes lại thua kèo châu Á ở 2/3 lần gần nhất phải chấp đối thủ 1/2. Xem ra Nantes có thể thua về kèo châu Á nhưng sẽ không thất bại về chuyên môn.
 6. Cựu trung vệ của ĐT Anh, Rio Ferdinand cho rằng Gareth Southgate đã sai lầm khi chọn Harry Maguire vào đội hình dự Euro 2021. Xem thêm: web cá độ bóng đá qua mạng Huấn luyện viên Gareth Southgate đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết Euro 2021. 7 cầu thủ bị gạch tên gồm Aaron Ramsdale, Ben White, Ben Godfrey, Jesse Lingard, Mason Greenwood, Ollie Watkins và James Ward-Prowse. Trong số này, tiền đạo Mason Greenwood đã xin rút lui vì muốn dành thời gian hồi phục chấn thương mà anh gặp phải khi thi đấu cho Manchester United. Tuy nhiên, Rio Ferdinand cho rằng cần có thêm một cầu thủ MU bị loại khỏi danh sách. Cụ thể, Rio Ferdinand chia sẻ về Harry Maguire: "Tuyển Anh cần một trung vệ khác. Tôi biết Southgate chắc chắn sẽ chơi với 3 trung vệ ở hàng thủ. Maguire không có thể trạng tốt nhất, tôi thậm chí sẽ không chọn Maguire". Euro 2021, Manchester United, Southgate, ĐT Anh Ferdinand cho rằng Southgate không nên chọn Maguire tại Euro 2021. Ảnh: Getty Huyền thoại của bóng đá Anh giải thích lý do không muốn dùng đội trưởng MU tại Euro 2021: "Maguire không khỏe, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã từng ở trong đội hình với những cầu thủ không đủ sức khỏe và họ thể hiện rằng họ không phải là chính mình" "Điều đó đã xảy ra với David Beckham và Wayne Rooney. Tôi không nghĩ HLV nên chọn một cầu thủ không đạt 100% sức khỏe. Rất khó để anh ta trở lại và bắt nhịp với toàn đội". Tuy nhiên, Ferdinand vẫn hy vọng Maguire cùng ĐT Anh sẽ thi đấu tốt: "Chúng ta có thực sự cần gọi cầu thủ không đủ điều kiện không? Tôi nghĩ điều đó thật vô nghĩa. Hy vọng rằng Southgate sẽ chứng minh tôi sai, tôi sẽ rất thích nếu anh ấy có thể làm như vậy".
 7. Giải U21 Châu Âu - U21 Bồ Đào Nha vs U21 Ý Thời gian thi đấu: 01/06/2021 02:00 Thứ ba (GMT+7) Xem thêm: soi kèo trực tiếp 1. U21 Bồ Đào Nha xếp thứ 1 tại bảng D với 9 điểm sau 3 vòng đấu. 2. U21 Ý xếp thứ 2 tại bảng B với 5 điểm sau 3 vòng đấu 3. U21 Bồ Đào Nha thắng 10, hòa 0, thua 0 trong 10 trận đấu gần đây nhất ( tỷ lệ thắng kèo 70%, tỷ lệ ra tài 40%) 4. U21 Ý thắng 7, hòa 2, thua 1 trong 10 trận đấu gần đây ( tỷ lệ thắng kèo 70%, tỷ lệ ra tài 70%) 5. Đối đầu trước đây U21 Bồ Đào Nha thắng 1, hòa 2, thua 1 ( tỷ lệ thắng kèo 50%, tỷ lệ ra tài 50%) [Ý kiến của chuyên gia] Tại vòng chung kết U21 châu Âu lần này U21 Bồ Đào Nha chính là cái tên thi đấu thành công nhất ở vòng bảng. Mặc dù rơi vào bảng D có sự góp mặt của U21 Croatia, U21 Anh và U21 Thụy Sĩ đều là những cái tên không thể xem nhẹ ở vòng bảng nhưng U21 Bồ Đào Nha đã có cho mình được thành tích toàn thắng để chính thức có được tấm vé sớm đi tiếp của bảng đấu này. Phong độ ấn tượng của U21 Bồ Đào Nha còn tiếp tục được kéo dài khi 10 trận gần đây nhất của mình trên mọi đấu trường U21 Bồ Đào Nha cũng đang toàn thắng. Dù vậy, phía trước với họ là chặng đường được dự báo nhiều khó khăn hơn khi U21 Bồ Đào Nha góp mặt tới vòng tứ kết của sân chơi số 1 châu Âu ở cấp độ U21 và đối thủ của họ sẽ là U21 Ý. Ở chiều ngược lại U21 Ý cũng phần nào cho thấy những thành công của mình ở vòng bảng vừa qua. Dù xếp thứ 2 của bảng D nhưng họ cũng duy trì được thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa cho thấy bộ mặt khá khó chịu của mình. U21 Ý cũng đang sở hữu một đội hình trẻ chất lượng với nhiều ngôi sao đang được kỳ vọng lớn để có thể tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết lần này. Trong quá khứ U21 Ý cùng với U21 Bồ Đào Nha cũng là cặp đấu tương đối cân sức và cân tài. Cụ thể, tại 4 lần gặp nhau của hai đội thì mỗi bên đều đã thắng 1 trận đấu và có được 2 trận hòa. Chính vì vậy mà tại trận tứ kết sắp tới đây của hai đội chuyên gia Bongdalu cho cho rằng là khá cân sức và U21 Bồ Đào Nha sẽ khó có thể có được chiến thắng ở trận đấu này. [Dự đoán] Kèo châu Á: Chọn U21 Ý +0.5 Tỷ số: 1-1
 8. Vượt qua Benevento với tỉ số 2-0, AC Milan đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy vậy, điều đó chưa đảm bảo rằng thầy trò Pioli sẽ có mặt trong top 4 sau vòng 34. Xem thêm: soi kèo nhà cái Milan đã vươn lên vị trí thứ 2 sau trận thắng Benevento Bước vào vòng 34, AC Milan có cùng 66 điểm như Napoli và Juventus nhưng chỉ xếp thứ 5 vì kém thành tích đối đầu. Trong cuộc đua top 4 rất gay cấn, Rossoneri cần phải giành 3 điểm ở màn tiếp đón Benevento. Với quyết tâm lớn và đội hình mạnh nhất, AC Milan lập tức đẩy cao đội hình chơi tấn công. Và cũng chỉ sau 6 phút thi đấu, đoàn quân áo đỏ-đen đã khai thông thế bế tắc với pha phối hợp đẹp mắt. Từ đường chuyền của Saelemaekers, Kessie đã bỏ bóng, để Hakan Calhanoglu dứt điểm ở cự ly 11m. Bàn thắng sớm của Calhanoglu khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn do Benevento đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Đã có ít nhất 2 tình huống nguy hiểm được các vị khách tạo ra về phía khung thành Milan nhưng cả Lapadula và Ionita đều không thể dứt điểm thành công. Trong thế trận phản công, AC Milan cũng tạo ra một số cơ hội ngon ăn. Nhưng trong ngày thi đấu vô duyên, cả Theo Hernandez và Zlatan Ibrahimovic đều không thể nâng tỉ số lên 2-0 trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của AC Milan. Benevento chơi tấn công nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Trong bối cảnh như vậy, Milan đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 60. Theo Hernandez là người đã ghi tên mình lên bảng điện tử sau 2 cú dứt điểm liên tiếp. Hernandez ấn định chiến thắng 2-0 cho Milan Trong phần còn lại của trận đấu, cả AC Milan và Benevento đều tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với chiến thắng 2-0, AC Milan đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy vậy, điều đó không bảo đảm rằng Rossoneri sẽ góp mặt trong top 4 sau vòng 34.
 9. Theo truyền thông Anh, Manchester United đã soạn sẵn một bản hợp đồng kỷ lục dành cho tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Harry Kane đã đánh tiếng muốn rời Tottenham trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Ngôi sao người Anh muốn tìm kiếm một bến đỗ mới để cạnh tranh những danh hiệu sau nhiều mùa giải trắng tay cùng Gà trống tại Ngoại hạng Anh. Theo truyền thông Anh, Manchester United, Manchester City và Chelsea đang được xem là ba đội bóng đặc biệt quan tâm đến sự phục vụ của Harry Kane. Tuy nhiên, MU được cho là đội bóng đang hoạt động tích cực nhất và tiên phong trong việc chiêu mộ “sát thủ” 27 tuổi. Xem thêm: soi kèo nhà cái Cụ thể, theo The Times, Quỷ đỏ sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị “khủng” để qua mặt cả Chelsea và Man City trong thương vụ lần này. Đồng thời, chuyên gia chuyển nhượng Ian McGarry cũng tiết lộ rằng, để có được chữ ký của Harry Kane, MU sẵn sàng trả mức lương 400.000 bảng/tuần cùng một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng chấp nhận trả 18 triệu bảng tiền lương trong 3 năm hợp đồng còn lại của thủ quân ĐT Anh với Spurs. BÀI LIÊN QUAN Tuchel xác nhận, chính thức ngã ngũ vụ Kane đến Chelsea? Tuchel xác nhận, chính thức ngã ngũ vụ Kane đến Chelsea? Gã khổng lồ chiêu mộ, Son Heung-min theo Kane rời Tottenham Gã khổng lồ chiêu mộ, Son Heung-min theo Kane rời Tottenham Kane nói với huyền thoại MU: 'Tôi muốn được như Ronaldo' Kane nói với huyền thoại MU: 'Tôi muốn được như Ronaldo' Đây được xem là lời đề nghị hấp dẫn và được nhận định là sẽ khiến Harry Kane “không thể từ chối”. Nếu đồng ý chuyển tới Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè này, Harry Kane sẽ vượt qua Kevin De Bruyne của Man City (385.000 bảng/tuần) để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Trong mùa giải năm nay, Harry Kane chính là chân sút xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh với 23 pha lập công và 14 pha kiến tạo. Chân sút 27 tuổi đã ẵm trọn hai giải thưởng cá nhân là Vua phá lưới và Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh 2020/21, đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Giải đấu cao nhất xứ sương mù chứng kiến một cầu thủ đoạt cả hai danh hiệu cùng lúc.
 10. Một góc máy dành riêng cho HLV Diego Simeone, ở trận đấu với Osasuna tại La Liga, một lần nữa cho thấy tâm trạng của ông thay đổi đầy bất thường. Xem thêm: soi kèo nhà cái Simeone gần như không bao giờ đứng yên khi chỉ đạo cầu thủ Atletico Madrid thi đấu, và ông càng bứt rứt khi tiến gần với chức vô địch La Liga đầu tiên sau bảy năm. Trong trận đấu Osasuna hôm 16/5, Atletico bỏ lỡ nhiều cơ hội và thủng lưới trước. Nhưng, họ ghi hai bàn trong sáu phút để thắng ngược và chỉ còn cách ngôi vương một trận thắng. Kênh beIN Sports dành sẵn một góc quay phản ứng của Simeone trận này. Chân tay ông vung lên loạn xạ mỗi khi cầu thủ chuẩn bị chuyền hay sút. Và ghi Luis Suarez ghi bàn quyết định, ông chạy nhảy và reo hò trong chốc lát. Rồi ông nhận ra phải đưa tiền vệ Kondogbia vào sân với mục đích chủ yếu là kéo dài thời gian. Ông chạy vội đến nơi cầu thủ đang ôm nhau vui mừng, để gọi Kondogbia về thay người.
 11. Màn trình diễn không tốt của hàng thủ đã khiến Arsenal phải nhận 2 bàn thua chỉ sau 30 phút bóng lăn. Rất may là Pháo thủ đã kịp thắp lại hy vọng với pha lập công trên chấm phạt đền trong thế trận 10 người. Xem thêm: nhà cái uy tín Arsenal đã gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt đi bán kết Europa League khi để Villarreal ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 30 phút. Không chỉ vậy, Pháo thủ còn phải chơi thiếu người vì chiếc thẻ vàng thứ 2 của Ceballos. Trong tình thế đó, đội bóng của Arteta đã thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và có được bàn rút ngắn tỉ số trên chấm phạt đền. Pha lập công này đã thắp lên hy vọng ngược dòng cho Arsenal ở trận lượt về. Arsenal đã để thua Villarreal 1-2 ở lượt đi bán kết Europa League So với trận thua Everton, Arsenal chỉ có 1 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát khi Odegaard được xếp đá chính thay thế Nketiah. Aubameyang đã trở lại nhưng chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị, trong khi Tierney và Lacazette không có tên trong danh sách đăng ký. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Villarreal đã chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đấu pháp phủ đầu của "tàu ngầm vàng" đã gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal. Và cũng chỉ mất 5 phút thi đấu, đội chủ nhà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sau tình huống đột phá vào vòng cấm của Chukwueze, Manu Trigueros đã lạnh lùng tung cú dứt điểm chéo góc không cho thủ thành Leno cơ hội cản phá. Bàn mở tỉ số từ sớm đã tạo ra lợi thế lớn về mặt thế trận cho Villarreal. Đội bóng của HLV Unai Emery đã nhanh chóng chuyển sang áp dụng đấu pháp phòng ngự - phản công. Vì vậy, dù có tỷ lệ cầm bóng nhiều hơn nhưng Arsenal không tạo ra những cơ hội rõ rệt để ghi bàn gỡ hòa. Trong khi hàng công chưa thể tạo ra sự khác biệt thì hàng thủ của Arsenal đã phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 29, từ tình huống đá phạt góc, Gerard Moreno thực hiện cú đánh đầu không thành công nhưng trung vệ Raul Albiol đã có mặt kịp thời để tung cú dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho Villarreal. Villarreal đã ghi 2 bàn thắng dẫn trước chỉ sau 30 phút Trong phần còn lại của hiệp 1, trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Arsenal buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Phút 34, trong nỗ lực xâm nhập vòng cấm, Pepe đã bị Foyth đốn ngã. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút lại quyết định vì xác định Pepe đã để bóng chạm tay ở tình huống trước đó. Không chỉ lâm vào thế trận bế tắc, Arsenal còn đối mặt nhiều pha phản công sắc lẹm của Villarreal. Trong đó, phải kể tới tình huống Moreno băng xuống đối mặt thủ thành Leno ở phút 42. Rất may cho Arsenal là trong nỗ lực rướn người đi bóng, Moreno không thể tung ra cú dứt điểm. Bước sang hiệp 2, HLV Unai Emery chủ động rút tiền đạo Alcacer khỏi sân và thay thế bằng 1 tiền vệ phòng ngự (Coquelin). Arsenal tiếp tục thi đấu bế tắc. Tệ hơn, kể từ phút 57, Pháo thủ còn phải chơi trong thế 10 người vì chiếc thẻ vàng thứ 2 của Dani Ceballos. Trong thế trận đó, Arsenal gặp nhiều khó khăn. Thủ thành Leno liên tục phải trổ tài trước các cú dứt điểm của Villarreal. Tuy nhiên, điều đáng nói là Pháo thủ lại có được bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 72. Saka là người đã mang về quả phạt đền sau khi bị cầu thủ Villarreal phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nicolas Pepe đã đánh bại thủ thành Rulli, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Pháo thủ London. Pepe thắp lại hy vọng cho Arsenal với bàn thắng trên chấm phạt đền Ở thời điểm cuối, trận đấu diễn ra khá kịch tính. Phút 80, Villarreal cũng rơi vào thế thiếu người sau khi Etienne Capoue phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi với Saka. Pháo thủ đã gây sức ép lớn nhưng không thể ghi bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, Villarreal giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Mặc dù thất bại ở lượt đi nhưng với 1 bàn thắng ghi được tại El Madrigal, Arsenal vẫn còn hy vọng tạo nên cú ngược dòng ở lượt về. Màn tái đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra tại Emirates sau đây 1 tuần.
 12. Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Aston Villa đã giúp MU trở thành đội bóng thứ 2 chắc suất nằm trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa này, sau Man City. “Quỷ đỏ” hiện đang đứng thứ 2 với 70 điểm, hơn đội đứng thứ 4 là West Ham tới 12 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Xem thêm: cá cược nhà cái Hai suất còn lại của top 4 Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Chelsea, Leicester City, West Ham, Liverpool, Tottenham và thậm chí cả Everton. Do đó, 3 vòng đấu còn lại sẽ là có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc của 6 đội bóng kể trên. Chelsea đang đứng thứ 3 với 64 điểm sau trận thắng 2-1 trước Man City. Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, "The Blues" sẽ lần lượt chạm trán Arsenal vào ngày (13/5), Leicester City (19/5) và Aston Villa (23/5). Arsenal dù hết mục tiêu nhưng chắc chắn sẽ không buông trước Chelsea trong trận derby London, còn Leicester City đang là đối thủ trực tiếp của "The Blues" trong cuộc đua top 4. "Bầy cáo" đang có nguy cơ văng khỏi top 4 rất cao dù họ từng có thời điểm đứng thứ 2 trong rất nhiều vòng đấu trước đó. Ngoài trận đấu với Chelsea, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers sẽ còn phải gặp 2 đối thủ rất mạnh là MU (12/5) và Tottenham (23/5). Trong khi đó, trận thua 0-1 trước Everton đã khiến West Ham bỏ lỡ cơ hội áp sát top 4. Tuy nhiên, lịch thi đấu 3 vòng còn lại đang ủng hộ "Búa tạ" khi đối thủ của họ lần lượt chỉ là Brighton (16/5), West Brom (20/5) và Southampton (23/5), cả 3 đội bóng này đều đã không còn mục tiêu. Do đó, đoàn quân của HLV David Moyes hoàn toàn có cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới. Tiếp theo là Liverpool hiện đang kém top 4 tới 6 điểm nhưng lại đang đá ít hơn các đối thủ 1 trận. "The Kop" sẽ có trận đá bù gặp MU vào ngày 14/5 tới đây. Sau đó, đoàn quân của HLV Klopp sẽ chỉ phải chạm trán các đối thủ khá nhẹ là West Brom (16/5), Burnley (20/5) và Crystal Palace (23/5). Tuy nhiên, ngoài việc phải thắng tất cả các trận đấu còn lại, Liverpool còn phải mong các đối thủ xếp trên sảy chân. Cũng giống như Liverpool, Tottenham không còn quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 khi đang đứng thứ 7 với 56 điểm, kém vị trí thứ 4 của Leicester City tới 7 điểm. “Gà trống” sẽ gặp lần lượt Wolves (16/5), Aston Villa (20/5) và Leicester City (23/5) ở 3 vòng đấu cuối. Với phong độ thất thường như thời gian qua, khả năng Tottenham lọt vào top 4 là rất khó. Cuối cùng, Everton đang kém top 4 tới 8 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân HLV Ancelotti vẫn còn cơ hội để chen chân vào top 4. Họ sẽ gặp lần lượt Aston Villa (14/5), Sheffield United (17/5), Wolves (20/5) trước khi hành quân đến làm khách của đội đầu bảng Man City (23/5). Nhìn chung, Everton cần một phép màu thì may ra mới có cơ hội giành vé dự Champions League, thậm chí là cả Europa League.
 13. Tiền đạo cánh Phan Văn Đức đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm bất chấp việc SLNA đang đứng cuối bảng V-League 2021. Hợp đồng của Phan Văn Đức được ký hôm nay 19/5, tại Hà Nội - nơi anh tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Các bên không tiết lộ, nhưng theo tìm hiểu của VnExpress, tiền đạo người xứ Nghệ nhận hơn ba tỷ đồng mỗi năm tiền lót tay. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Phan Văn Đức, sinh năm 1996, gia nhập lò đào tạo trẻ SLNA khi 12 tuổi. Anh lên đội một năm 2016, đã chơi 83 trận và ghi 38 bàn, cùng đội đoạt Siêu Cup Quốc gia. Hợp đồng của Phan Văn Đức với SLNA sẽ hết hạn cuối mùa này. Một số đội bóng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của anh, nhất là khi đội bóng xứ Nghệ đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, Phan Văn Đức vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Vinh, sau khi đội có nhà tài trợ mới. Năm 2018, Phan Văn Đức được HLV Park Hang-seo triệu tập chỉ hai ngày trước khi Việt Nam dự giải U23 châu Á. Anh khởi đầu với vai trò dự bị, trước khi toả sáng với bàn thắng trong trận tứ kết gặp Iraq và được trao suất đá chính các trận còn lại trong hành trình đoạt HC bạc châu Á. Phan Văn Đức được HLV Park triệu tập chuẩn bị cho ba trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 ở UAE. Tuy nhiên, do phải cách ly y tế phòng Covid-19, anh mới hội quân hôm qua 18/5, chậm 12 ngày so với các đồng đội.
 14. Tottenham sẽ có trận tiếp Wolves ở vòng 36 Ngoại hạng Anh trên sân nhà, để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới, thầy trò Ryan Mason buộc phải giành 3 điểm. Tottenham buộc phải đánh bại Wolves HLV tạm quyền Ryan Mason đã giúp Tottenham giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh trước Southampton và Sheffield, song ông không thể trở thành HLV đầu tiên của Spurs thắng 3 trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh kể từ khi ra mắt. Theo đó, ở trận đấu gần nhất, đội bóng thành London phải nhận thất bại 1-3 trước Leeds United. Xem thêm: cá cược Tottenham vừa nhận thất bại trước Leeds Đó là trận đấu mà hàng công của Tottenham gây thất vọng rất lớn. Harry Kane có trận thứ 3 liên tiếp “tịt ngòi” ở Ngoại hạng Anh. Cầu thủ sinh năm 1993 đã bị Mo Salah của Liverpool bắt kịp về số bàn thắng (cùng 21 bàn). Hàng công không thể bùng nổ còn hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, cũng dễ hiểu khi “Gà trống” không thể giành điểm. Sau thất bại trước Leeds, Tottenham sẽ trở về sân nhà tiếp Wolves ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Lúc này, Spurs đang đứng ở vị trí thứ 7 với 56 điểm và kém vị trí thứ 4 của Chelsea tới 8 điểm dù thi đấu ít hơn một trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng, cơ hội vào Top 4 đã gần như không còn với Harry Kane và các đồng đội. Bây giờ Tottenham sẽ phải chiến đấu để hy vọng vào vị trí thứ 5 trên BXH, qua đó giành vé dự Europa League mùa tới. Khoảng cách giữa đội bóng thành London với Liverpool – đội đang xếp thứ 5 đang là 4 điểm. Cả hai đội vẫn còn 3 trận đấu ở phía trước, và để hy vọng có thể lật ngược tình thế, thầy trò Ryan Mason buộc phải giành 9 điểm trong 3 trận đấu còn lại và hy vọng những đối thủ trực tiếp sẽ mất điểm. Tottenham vs Wolves vòng 36 Ngoại hạng Anh Gareth Bale sẽ là một trong những niềm hy vọng của Tottenham ở trận đấu này. Ngôi sao người xứ Wales đã ghi tới 4 bàn thắng trong 2 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, trong đó có cú hat-trick vào lưới Sheffield United. Xa hơn thì toàn bộ 9 bàn thắng Bale ghi tại Premier League mùa này đều đến trên sân nhà Tottenham Hotspur. 37 lần tiếp đón Wolves trên sân nhà, Spurs áp đảo hoàn toàn với 23 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ để thua 7 trận. Được chơi trên sân nhà sẽ là động lực rất lớn để “Gà trống” hy vọng vào một chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Wolves thi đấu không mấy ấn tượng ở mùa giải năm nay. Quá nhiều trụ cột dính chấn thương là lý do khiến “Bầy sói” đang xếp thứ 12 trên BXH. Thầy trò Nuno Santo đã không còn mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải, họ đã chính thức trụ hạng, nhưng không còn cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Tottenham sẽ quyết tâm giành 3 điểm trước Wolves Việc gần như không còn mục tiêu nào mùa này bất ngờ giúp Wolves chơi tốt hơn, bởi họ không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Ở vòng 35, Wolves đã có chiến thắng trên sân nhà trước Brighton với tỷ số 2-1. Trước đó là trận hòa 1-1 trước West Brom. Ở trận lượt đi, Wolves trên sân nhà dù bị Tottenham dẫn trước ngay từ phút đầu tiên với bàn thắng của Ndombele tuy nhiên đã áp đảo trận đấu và có bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận của Romain Saiss để giữ lại 1 điểm. Ở thời điểm hiện tại, đội chủ nhà có động lực thi đấu cao hơn hẳn. Nhận định Tottenham vs Wolves nghiêng hoàn toàn về phía Spurs, khi ở vào thế đường cùng, thầy trò Ryan Mason đang nỗ lực chứng tỏ những gì tốt nhất của mình.
 15. Thời gian thi đấu: 17/05/2021 23:30 Monday Nhận định, dự đoán, soi kèo tỷ số&tỷ lệ của các trận đấu hôm nay và ngày mai! Xem thêm: cá cược nhà cái 1. Varbergs BoIS FC đang xếp thứ 15 trên BXH với 4 điểm; IFK Norrkoping xếp thứ 2 trên BXH với 11 điểm. 2. 6 trận gần đây, đội nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận, thua 4 trận; 3 trận trên sân nhà, đội nhà 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. 3. 6 trận gần đây, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận, thua 1 trận; 2 trận trên sân khách, đội khách thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 1 trận. 4. 2 trận gặp nhau trong quá khứ, đội nhà thắng được 0 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận(tỷ lệ thắng của đội nhà là 0.0% ). 5. Chuỗi 6.00 trận trong mùa giải năm nay, tỷ lệ thắng kèo của Varbergs BoIS FC là 50.00%, trung bình mỗi trận ghi được 1.17 bàn, mất 2.17 bàn. 6. Chuỗi 6.00 trận trong mùa giải năm nay, tỷ lệ thắng kèo của IFK Norrkoping là 50.00%, trung bình mỗi trận ghi được 1.50 bàn, mất 0.67 bàn. 7. 10 trận gần đây, Varbergs BoIS FC tổng cộng ghi được 14 bàn thắng, mất 21 bàn thắng; IFK Norrkoping tổng cộng ghi được 19 bàn thắng, mất 8 bàn thắng. [Soi kèo bóng đá]: Thống kê tỷ lệ châu Á của Bongdalu.com cho thấy, trong loạt 6.00 trận đấu đã diễn ra tại VĐQG Thụy Điển trong mùa giải này, Varbergs BoIS FC đã thắng kèo 3.00 trận, hòa 0.00 trận, thua 3.00 trận và tỷ lệ quá 2 bàn thắng của họ là 0.0%; IFK Norrkoping thì thắng kèo 3.00 trận, hòa 0.00 trận, thua 3.00 trận và tỷ lệ quá 2 bàn thắng của đội bóng này là 0.0%.Cần biết, tỷ lệ ra Tài của Varbergs BoIS FC là 83.3%, tỷ lệ xuất hiện số lẻ(kết quả tỷ số) là 33.3%; Tỷ lệ ra Tài của IFK Norrkoping là 16.7%, tỷ lệ xuất hiện số lẻ(kết quả tỷ số bóng đá) là 50.0%. Với 10 trận gần nhất của đội nhà, tỷ lệ thắng kèo Châu Á của Varbergs BoIS FC là 50.0% và tỷ lệ ra Tài của họ là 70.0%. Những trận đấu này cho thấy, tỷ lệ thắng của đội nhà là 30.0%. Bên phía sân đối diện, tỷ lệ thắng kèo Châu Á của IFK Norrkoping là 40.0% trong 10 trận gần nhất và tỷ lệ nổ Tài là 40.0%. Tỷ lệ thắng của đội khách ở 10 trận đấu này là 50.0%. Các chuyên gia của Bongdalu cho rằng nếu khả năng tấn công của Varbergs BoIS FC là 1.17 điểm, thì năng lực tấn công của IFK Norrkoping là 1.50 điểm. Về khả năng phòng ngự, Varbergs BoIS FC là 2.17 điểm, IFK Norrkoping là 0.67 điểm.