• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phulan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phulan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 02/07/1999
 1. Chứng khoán thế giới biến động trái chiều phiên 17/6, khi giới giao dịch vẫn cân nhắc về kết quả cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 33.823,45 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi chưa tới 0,1% xuống 4.221,86 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại tăng 0,9% và khép phiên ở mức 14.161,35 điểm. Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đi lên khi khép lại phiên 17/6. Chỉ số DAX 30 trên thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 15.727,67 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tiến 0,2% lên 6.666,26 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 cũng tăng 0,2% lên 4.158,14 điểm. Tuy nhiên, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,4% xuống 7.153,43 điểm. Kết thúc cuộc họp hai ngày vào 16/6 Fed đã duy trì chính sách tiền tệ có tính thích ứng cao như dự kiến, nhưng phần lớn các quan chức hiện tin rằng lãi suất sẽ tăng vào năm 2023 thay vì năm 2024. Một số nhà hoạch định chính sách dự kiến có thể tăng lãi suất sớm nhất vào năm 2022. Một ngày sau, các nhà đầu tư trên thị trường Phố Wall chuyển sang những “gã khổng lồ” công nghệ trong khi xa lánh các cổ phiếu tài chính và năng lượng. Diễn biến này đảo ngược xu hướng đã diễn ra trong phần lớn năm 2021 tới nay. Ông Joe Manimbo, nhà phân tích thị trường cấp cao của Western Union Business Solutions, cho biết điều quan trọng nhất mà thị trường rút ra từ cuộc họp trên là Fed bớt tin tưởng rằng lạm phát cao hơn sẽ chỉ mang tính tạm thời. Do đó, Fed đang vào nhóm các ngân hàng trung ương có xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ nhất trên thế giới. Họ đang tập trung vào lợi suất – nhân tố giúp đồng USD đi lên. Trong khi nhiều thị trường đã đạt mức cao kỷ lục hoặc cao nhất trong nhiều năm vào những tháng gần đây, giới giao dịch vẫn lo lắng rằng kỷ nguyên chi phí đi vay thấp có thể sắp kết thúc. Họ tỏ ra lo ngại về sự thay đổi định hướng đột ngột của các ngân hàng trung ương. Các nhà phân tích tại công ty môi giới Charles Schwab cho biết, sự không chắc chắn vẫn tồn tại liên quan đến việc liệu Fed có thể quản lý chính sách của mình một cách hiệu quả trong bối cảnh áp lực lạm phát và đà phục hồi kinh tế đều đang tăng tốc hay không. Tại Việt Nam, khép lại phiên 17/6, chỉ số VN-Index tăng 3,4 điểm (hay 0,25%) lên 1.359,92 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 3,42 điểm (1,09%) lên 317,07 điểm.
 2. Trong khi VN-Index vẫn “loay hoay”, VN30 Index đã vượt 1.400 điểm, xác lập đỉnh cao mới Mặc dù VN-Index đang trong giai đoạn giằng co, tuy nhiên diễn biến thị trường chung vẫn khá tích cực. Dòng tiền có xu hướng đổ mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, tiêu biểu như các cổ phiếu trong VN30 hay VNDiamond. Kể từ khi vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm đầu tháng 4 tới nay, chỉ số VN Index đang có dấu hiệu chững lại với những phiên tăng/giảm thất thường trong biên độ từ 1.200 đến 1.280 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì mức cao kỷ lục, xoay quanh 20.000 tỷ đồng/phiên nhưng chưa đủ giúp VN-Index bứt phá. Mặc dù VN-Index đang trong giai đoạn giằng co, tuy nhiên diễn biến thị trường chung vẫn khá tích cực. Dòng tiền có xu hướng đổ mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, tiêu biểu như các cổ phiếu trong VN30 hay VNDiamond. Kết thúc phiên giao dịch 19/5, chỉ số VN30-Index đạt 1.401,71 điểm, xác lập đỉnh cao mới trong lịch sử. Tại mức điểm số này, VN30-Index tăng 17% so với cuối tháng 3 và tăng gần 31% so với đầu năm. Tương tự, VNDiamond Index cũng tăng 16,4% so với cuối tháng 3 và tăng 34,6% so với đầu năm. Trong khi đó, VN-Index chỉ tăng lần lượt 6% và 14,4% trong cùng giai đoạn. Trong cơ cấu rổ VNDiamond hay VN30, các cổ phiếu ngân hàng hay HPG, FPT, MWG có tỷ trọng khá lớn, đây là những cổ phiếu đã có sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm và là tâm điểm thu hút dòng tiền của thị trường. Điều này đã giúp VN30 hay VNDiamond Index có sự bứt phá vượt xa đà tăng của VN-Index với nhiều nhóm ngành còn gặp nhiều khó khăn như dầu khí, hàng không, xây dựng, dược phẩm, thủy sản… Bên cạnh đó, VN30 hay VNDiamond cũng là chỉ số tham chiếu cho các quỹ ETFs. Với lợi thế danh mục cô đặc, nhiều cổ phiếu chất lượng và đặc biệt gồm các cổ phiếu hết room (Diamond), các quỹ ETFs như VFMVN30 ETF hay VFMVN Diamond ETF đã thu hút dòng tiền từ các tổ chức ngoại, qua đó gián tiếp tác động tới đà tăng của chỉ số.
 3. VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex - Dự kiến sẽ trình cổ đông phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm bên cạnh kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá chuyển đổi không thấp hơn 2 lần giá trị sổ sách. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng dự kiến trình cổ đông phương án chào bán gần 58,29 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,485% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020 với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách, theo đó ước tính số tiền của Công ty có thể thu về từ đợt chào bán ít nhất vào khoảng 1.000 tỷ đồng. DHC - Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre - Quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 51,6% và 93% so với cùng kỳ năm trước. HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Kết thúc quý I/2021, Hòa Phát đạt 31.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận đạt 7.000 tỷ đồng, trong đó 6.500 tỷ đồng lợi nhuận sản xuất và 500 tỷ đồng từ bán công ty nội thất. Đặc biệt, trong tháng 1 và 2 là tháng thấp điểm kết quả kinh doanh bình thường, nhưng tháng 3 đạt kết quả rất tốt một phần nhờ giá thép tăng cao. NTP - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.061,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,3% và 73,3% so với cùng kỳ năm trước. VHC – CTCP Vĩnh Hoàn - Công bố BCTC hợp nhất quý I với doanh thu 1.788 tỷ đồng, tăng 9%. Lãi gộp tăng 27% đạt 273 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 13% lên 15,2%. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Vĩnh Hoàn đạt 132 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm dự kiến, Vĩnh Hoàn mới thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu và 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. YEG - Tập đoàn Yeah1 – Quý 1 ghi nhận doanh thu tăng 12,3% đạt 289 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp giảm 37% xuống 38 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 23,3% về 13,1%. Sau khi trừ chi phí doanh nghiệp lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 46 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi nhẹ 3,6 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý I là 265 tỷ đồng, vốn điều lệ 313 tỷ đồng. NHA - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội - Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 3,62 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 15%. Chi tiết sẽ được thông báo sau. YEG - CTCP Tập đoàn Yeah1 - Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 510.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Truyền thông ON+, với giá bằng giá vốn ban đầu là 5,1 tỷ đồng. (eur/usd) DRL - CTCP Thủy điện – Điện lực 3 - Ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng năm 2012, ngày đăng ký cuối cùng là 14/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/5/2021. DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Ngày 07/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2021. VSC - CTCP Container Việt Nam - Ngày 28/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Thanh toán bắt đầu từ ngày 19/5/2021. VDS - CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tương ứng tỷ lệ thực hiện 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). TMC - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức - Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 05/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2021. S55 - CTCP Sông Đà 505 - Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 05/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/5/2021. Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông FIT - CTCP Tập đoàn F.I.T - Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch HĐQT đã bán ra toàn bộ 9,84 triệu cổ phiếu FIT sở hữu, tỷ lệ 3,86%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 14/4 đến 16/4 theo phương thức khớp lệnh. DC4 - CTCP Xây dựng DIC Holdings - Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 600.000 cổ phiếu DC4 từ ngày 30/3 đến 16/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thắng đã nâng sở hữu tại DC4 lên hơn 3,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,42%. TNI - CTCP Tập đoàn Thành Nam - Ông Nguyễn Hùng Cường, cổ đông lớn đã bán ra 3 triệu cổ phiếu TNI từ ngày 24/3 đến 20/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Cường chỉ còn nắm giữ hơn 391.000 cổ phiếu TNI, tỷ lệ 0,75%. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông DTL - CTCP Đại Thiên Lộc - Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức, cổ đông lớn đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DTL từ ngày 26/4 đến 25/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại DTL xuống còn hơn 10,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,82%. OPC - CTCP Dược phẩm OPC - Ông Ngô Tân Long, Thành viên HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu OPC từ ngày 23/4 đến 19/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Long sẽ nâng sở hữu tại OPC lên hơn 305.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,14%.
 4. Lãi suất tiền gửi hiện vẫn đang duy trì ở mức thấp, kênh đầu tư vàng đã nguội khi mà giá vàng miếng SJC vênh quá cao so với giá vàng thế giới đã khiến dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác ngoài tiền gửi như bất động sản, chứng khoán… Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tính từ đầu năm đến nay, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước tính đạt 55.562 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 18.907 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 155% so với bình quân năm trước và giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 12.433 tỷ đồng/phiên, tăng 19,6%. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 174.324 hợp đồng/phiên, tăng 11%. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chỉ trong tháng 3 vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận có 113.875 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới và chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Trong cả năm 2020, nhà đầu tư trong nước đã mở tới 393.659 tài khoản giao dịch chứng khoán, lập kỷ lục trong hơn 20 năm qua. Thế nhưng lũy kế 3 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư mở mới 257.998 tài khoản, chiếm tới 65% số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020. Thực tế cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang dồn dập những cơn sóng, cứ sóng sau cao hơn sóng trước đã khiến nhà đầu tư cá nhân càng trở nên phấn khích. Sau khi bước qua ngưỡng cản 1.200 điểm hồi tuần trước thì trong phiên giao dịch đầu tuần này, thị trường chứng khoán lại thiết lập đỉnh mới cao nhất từ trước đến nay. Lực kéo điểm số đến từ nhóm cổ phiếu VINCOM và nhóm VN30, khả năng có thể tạo được sự lan tỏa trong những phiên tới. Công ty chứng khoán Đông Á cho rằng xu hướng trung hạn của Vn-Index là tăng, vùng hỗ trợ mạnh hiện tại là 1.200 điểm đang là điểm tựa tâm lý cho nhà đầu tư mạnh dạn giải ngân. Dự báo kết quả kinh doanh quý I/2021 của các ngân hàng tăng mạnh so với cùng kỳ 2020 tuy đã phản ánh vào giá cổ phiếu trong những phiên vừa qua, nhưng vấn tiếp tục được nhắc đến như câu chuyện hỗ trợ giữ nền giá cổ phiếu trên vùng 1.200 điểm. Dòng tiền tiếp tiếp tục luân chuyển qua các nhóm ngành chưa tăng nhiều, cổ phiếu bất động sản đang được quan tâm do kỳ vọng lợi nhuận quý 1 tích cực. Chính sách tiền tệ và tài khóa đang hỗ trợ cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Nhà đầu tư cổ phiếu thể giải ngân theo xu hướng, tập trung danh mục vào nhóm cổ phiếu được dự báo kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng so với cùng kỳ. Nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt thị trường là nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, vật liệu xây dựng, cổ phiếu doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó nhà đầu tư cũng nên theo dõi nhóm ngành liên quan đến đầu tư hạ tầng.