• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phòng khám đa khoa hoàn cầu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  93
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Phòng khám đa khoa hoàn cầu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 04/02/1991

Contact Methods

 • MSN
  80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM
 • Website URL
  https://dakhoahoancautphcm.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  hồ chí minh
 • Sở thích
  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU-Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ-Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM-Hotline tư vấn: (028) 3923 9999
 1. Triệu chứng đau bụng dưới lâm râm thường rất hay gặp ở nữ giới. Vậy nếu đau bụng kèm theo chậm kinh là bị sao, biểu hiện của bệnh gì? Trong một số trường hợp thì tình trạng này là bình thường, tuy nhiên nó vẫn có khả năng cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm mà bạn cần cảnh giác. Để biết chậm kinh đau bụng lâm râm có sao không và cách khắc phục, bạn nên tham khảo bài viết sau đây! CHẬM KINH ĐAU BỤNG LÂM RÂM CÓ SAO KHÔNG? Nguyên Nhân Bị Chậm Kinh Và Đau Bụng Lâm Râm Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau khiến chị em bị chậm kinh và đau bụng lâm râm. Sau đây là một số khả năng phổ biến nhất có thể xảy ra mà chuyên gia phụ khoa tại Hoàn Cầu thống kê cho biết: Các loại thuốc tránh thai: Khi dùng thuốc tránh thai, nhất là loại khẩn cấp, nhiều chị em có dấu hiệu bị kích ứng nặng. Một trong những triệu chứng này là chậm kinh và đau bụng lâm râm. Ngoài ra, thuốc tránh thai còn có khả năng dẫn đến các tác dụng phụ như kinh nguyệt ra ít, chu kỳ đến sớm, đến muộn, đau tức ngực, hay cáu gắt,… Do ảnh hưởng của tâm trạng: Đối với những chị em thường xuyên bị áp lực, lo phiền, căng thẳng trong cuộc sống… Cũng gây ra những tác động tới sinh lý, làm rối loạn nội tiết tố và dẫn đến tình trạng đau bụng, trễ kinh. Do ảnh hưởng của tâm trạng Do mang thai: Chậm kinh đau bụng lâm râm cũng có khả năng báo hiệu mang thai nếu như trước đó bạn quan hệ tình dục nhưng không có biện pháp phòng ngừa. Trứng thụ tinh chuẩn bị đi vào tử cung làm tổ, thì bên cạnh khiến chị em bị chậm kinh, nó còn gây ra hiện tượng đau bụng âm ỉ. Mang thai ngoài tử cung: Nếu bạn bị chậm kinh quá 10 ngày và kèm theo tình trạng đau lâm râm kéo dài, thì rất có thể là dấu hiệu của mang thai ngoài tử cung. Đây là một trường hợp nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng, nên nữ giới không được chần chừ mà phải thăm khám ngay. Rối loạn kinh nguyệt: Đối với những phụ nữ có chu kỳ kinh thất thường, khi sớm khi muộn, thì việc chậm kinh đau bụng lâm râm là triệu chứng rất khó tránh khỏi. Rối loạn kinh nguyệt Do bệnh phụ khoa: Nếu bạn bị chậm kinh 10 ngày và kèm theo những biểu hiện như: đau bụng dưới âm ỉ, lâm râm kéo dài, người ớn lạnh, ra nhiều khí hư, sốt nhẹ,… có khả năng bạn mắc những bệnh viêm nhiễm phụ khoa rất cao. Khắc Phục Tình Trạng Chậm Kinh Đau Bụng Lâm Râm Để giảm bớt tình trạng chậm kinh và đau bụng lâm râm, chị em cần phải xây dựng một chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Nên chú ý vệ sinh vùng kín đúng đắn và sạch sẽ mỗi ngày, nếu bị rối loạn kinh nguyệt thì hãy tham khảo ý kiến chuyên gia trong việc dùng thuốc điều hòa kinh nguyệt. Nếu chị em bị chậm kinh 10 ngày kèm theo tình trạng đau bụng lâm râm kéo dài, thì cần phải đến cơ sở y tế để được khám, làm các xét nghiệm cần thiết và chữa trị kịp thời. Những bệnh nhân được điều trị bệnh trong giai đoạn sớm thì sẽ dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Hiện tại, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là địa chỉ hàng đầu tại TPHCM có chuyên khoa phụ khoa đáng tin cậy mà chị em nên tham khảo. Phòng khám tại số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM đang sở hữu những thế mạnh vượt trội sau: Có thiết bị y tế hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao và nhập khẩu từ nước ngoài, kết hợp cùng phương pháp chữa trị tiên tiến nhất. Hội tụ đội ngũ chuyên gia và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, được đào tạo kiến thức chuyên môn thường xuyên, giúp tìm đúng bệnh do chậm kinh đau bụng lâm râm và điều trị hiệu quả tối ưu. Không gian khám và chữa bệnh rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi và luôn trong điều kiện vô trùng, tránh tối đa việc lây nhiễm chéo bệnh. Khung giờ làm việc liên tục từ 8h sáng đến 8h tối với các thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian. Mọi chi phí đều được công khai và niêm yết theo đúng mức giá quy định từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hoàn Cầu – Địa chỉ y tế khám và điều trị bệnh phụ khoa uy tín Qua những thông tin trên đây, mong rằng nữ giới đã biết tình trạng chậm kinh đau bụng lâm râm là do đâu và cách khắc phục hiệu quả nhất. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>>Xem thêm: https://laodong.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-chua-benh-xuong-khop-bang-y-hoc-co-truyen-791464.ldo<<<<
 2. Thông thường, huyết trắng ở phụ nữ thường ra nhiều trước chu kỳ kinh nguyệt, ngày sắp rụng trứng hoặc khi có kích thích tình dục. Nhưng sau khi hết kinh mà tình trạng huyết trắng ra nhiều lại là vấn để khiến nhiều nữ giới khá quan tâm và lo lắng. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra liệu đó có phải là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm khác? Và cách điều trị hiệu quả là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết nhé. RA HUYẾT TRẮNG Ở NỮ GIỚI LÀ TÌNH TRẠNG GÌ Huyết trắng là một tình trạng sinh lý ở nữ giới khi âm đạo tiết ra một chất nhầy có màu trong hoặc trắng sữa , biểu hiện cho các vấn đề sinh lý liên quan đến nội tiết tố , hoocmon trong cơ thể ở nữ giới . Nữ giới thường xuyên ra huyết trắng thì hãy chú ý đến màu sắc cũng như mùi để có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình . Trong trường hợp cấp bách như ra huyết trắng, ra máu ngoài chu kỳ kinh nguyệt, hành kinh không đều hoặc tắt kinh, đau bụng dưới vui lòng đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ có chuyên môn đánh già về triệu chứng cơ thể . TỔNG QUAN VỀ TÌNH TRẠNG HUYẾT TRẮNG RA NHIỀU SAU KINH NGUYỆT Nguyên nhân trễ kinh nhưng ra huyết trắng là gì? Khi chị em bị chậm kinh và ra nhiều huyết trắng, phản ứng đầu tiên là lo lắng và hoang mang không biết nguyên nhân do đâu. Thực chất, tình trạng trễ kinh nhưng ra huyết trắng do rất nhiều yếu tố tác động như: Mang thai: Nếu chị em bị trễ kinh 1 tháng ra huyết trắng mà trước đó có quan hệ tình dục không an toàn thì cần nghĩ ngay đến việc có thai. Rối loạn nội tiết tố: Luôn trong trạng thái căng thẳng stress, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, thức quá khuya,… sẽ khiến cho nội tiết tố bị thay đổi. Lúc này quá trình rụng trứng bị ảnh hưởng, khiến chị em gặp phải tình trạng trễ kinh nhưng ra huyết trắng. Tác dụng phụ của thuốc tránh thai: Việc sử dụng thuốc tránh thai đặc biệt là thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ, khiến cho bạn ra huyết trắng nhiều nhưng không có kinh. Sau Khi Hết Kinh Huyết Trắng Vẫn Ra Nhiều Có Sao Không? Chúng ta đều biết, huyết trắng hay còn gọi là khí hư là một hiện tượng sinh lý ở người phụ nữ khi bước vào độ tuổi sinh đẻ, lượng huyết trắng ra ít hay nhiều còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Nó có nhiệm vụ giữ độ ẩm cho môi trường âm đạo, là môi trường cho các lợi khuẩn sinh sống và phát triển, ngăn ngừa các tác nhân xấu gây ra những bệnh phụ khoa. Chính vì vậy, nếu sau khi hết kinh mà huyết trắng vẫn ra nhiều và không có mùi, màu trắng trong, không gây ngứa rát và đau đớn khi quan hệ, thì đó là dịch tiết bình thường, chị em không cần phải lo lắng. Thế nhưng, nếu huyết trắng ra nhiều kèm theo mùi hôi và có màu bất thường, khi đó được gọi là huyết trắng bệnh lý, cảnh báo phụ nữ đang mắc phải một bệnh phụ khoa nào đó. Huyết trắng ra nhiều có thể là hiện tượng sinh lý bình thường Ra Nhiều Huyết Trắng Sau Khi Hết Kinh Là Bị Bệnh Gì? Như đã nói ở trên, nếu huyết trắng ra nhiều sau khi hết kinh và có những biểu hiện bất thường, thì đó là bệnh lý. Một trong số những bệnh thường gặp nhất có triệu chứng huyết trắng ra nhiều là: + Viêm cổ tử cung: Huyết trắng có màu xanh, vàng, kèm mủ, chị em thường bị đau bụng dưới, cổ tử cung dễ chảy máu. + Viêm lộ tuyến cổ tử cung: Huyết trắng màu vàng ra nhiều, ngứa ngáy âm đạo, đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, tiểu rắt… là những dấu hiệu của căn bệnh này. Khi bệnh chuyển từ giai đoạn cấp tính sang mãn tính rất nguy hiểm cho sức khỏe và khó điều trị dứt điểm. + Viêm vùng chậu: Huyết trắng ra nhiều, chị em bị đau bụng dưới và vùng chậu, tiểu buốt, ra máu không trong kỳ kinh. + U xơ tử cung: Đây là căn bệnh nguy hiểm, khi thấy rối loạn kinh nguyệt, huyết trắng ra nhiều kèm theo máu, chị em cần nhanh chóng đi khám để điều trị kịp thời. + Bệnh xã hội lây qua đường tình dục (giang mai, lậu, sùi mào gà…): Ra nhiều huyết trắng sau khi hết kinh, thường sẽ kèm theo bọt, mùi hôi nồng và chảy máu bất thường. -- Xem thêm -- => Cảnh giác các bệnh phụ khoa thường gặp Ra nhiều huyết trắng bất thường cảnh báo bệnh nguy hiểm Ra Nhiều Huyết Trắng Chữa Trị Bằng Cách Nào? Các bệnh huyết trắng mặc dù không mang đến những mối nguy hiểm ngay lập tức, thế nhưng khi người bệnh không khám và điều trị kịp thời, bệnh rất dễ để lại nhiều di chứng đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến thiên chức làm mẹ và tính mạng của nữ giới. - Phải làm gì trước khi đến bác sĩ thăm khám phụ khoa Hãy thỏa thuận - trực tiếp hoặc qua điện thoại- với nhân viên của phòng khám giờ cụ thể khi đến bác sỹ. Điều đó giúp bạn có thể cùng được quyết định thời gian khám hợp với mình. Không nhất thiết phải vệ sinh quá kỹ càng hay xức nước hoa vào nơi kín đáo đó mặc dù bạn cảm thấy, mà điều đó cũng dễ hiểu, là cần phải sạch sẽ thơm tho trước bác sỹ. Tắm rửa sạch sẽ với nước lã và xà phòng (tốt nhất là loại không có alkali) đảm bảo cho ta một cơ thể sạch sẽ. Không nên để cho xà phòng tiếp xúc với màng nhày âm hộ. Mà tác dụng của những lọ xịt dùng cho bộ phận sinh dục hầu hết các bác sỹ không tin tưởng. Đặc biệt khi đang ra huyết trắng hoặc các hiện tượng tương tự thì nên tránh xa các đồ thẩm mỹ trên trước khi đi đến bác sỹ. Buổi tối trước ngày đi khám không nên bôi sáp hoặc đặt thuốc viên hoặc đặt đồ tránh thai hoặc Tampons vào tử cung. Nên tránh những gì làm cản trở việc chẩn đoán hoặc làm sai lệch kết quả xét nghiệm cần thiết. Lần đầu tiên đi khám, bạn nên xem trước những câu hỏi ở mục sau để chuẩn bị được đầy đủ thông tin mà bác sỹ cần biết. Hãy nên viết ra giấy những câu mà bạn muốn hỏi. Khi đi hãy cầm theo lịch kinh nguyệt và mẫu thuốc, loại mà bạn đang dùng. Như đã nói ở trên, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trình trạng ra nhiều huyết trắng sau khi hết kinh. Và với mỗi nguyên nhân bệnh lý, chúng ta cần phải có phác đồ chữa trị bệnh khác nhau. Do đó, khi gặp phải tình trạng này, chị em nên đến những trung tâm y tế có chuyên phụ khoa để được khám, chẩn đoán bệnh trước khi điều trị. Tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu ở 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM, chị em sẽ được chuyên gia giàu kinh nghiệm thăm khám, xác định mức độ viêm nhiễm, từ đó đưa ra lựa chọn điều trị phù hợp nhất. Thông thường, đối với các bệnh phụ khoa, chuyên gia Hoàn Cầu sẽ chỉ định chữa trị theo 2 phương pháp như sau: Sử dụng thuốc: Đối với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở mức độ nhẹ, người bệnh sẽ được chuyên gia tư vấn chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp lý. Sau đó sẽ kê toa thuốc gồm các loại kháng sinh, kháng viêm, giảm đau,… phù hợp với từng bệnh nhân. Điều trị ngoại khoa: Đối với những tình trạng bệnh nặng và có chuyển biến phức tạp, chuyên gia sẽ tiến hành thực hiện biện pháp ngoại khoa. Tại Hoàn Cầu, người bệnh có thể an tâm vì được điều trị dựa trên công nghệ tân tiến nhất, chẳng hạn như phương pháp Dao LEEP, Oxygen,… giúp phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng và an toàn. Khám và điều trị bệnh huyết trắng tại cơ sở y tế Hy vọng rằng qua bài viết hôm nay, chị em đã biết ra nhiều huyết trắng sau khi hết kinh là bệnh gì và cần điều trị như thế nào để hiệu quả. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm:https://dantri.com.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-vang-cham-soc-suc-khoe-toan-dien-20200317142135568.htm <<<<
 3. Giai đoạn mang thai và sau khi sinh con chính là thời điểm phụ nữ phải đối mặt với nhiều khó khăn cùng sự biến đổi thất thường của cơ thể. Một trong những tình trạng khiến chị em lo lắng nhất là rối loạn kinh nguyệt sau sinh mổ. Vậy sau khi sinh mổ bị rối loạn kinh nguyệt có sao không, sản phụ cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe của bản thân? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời đúng đắn qua bài viết bên dưới đây nhé! RỐI LOẠN KINH NGUYỆT SAU SINH MỔ CÓ SAO KHÔNG? Như Thế Nào Là Rối Loạn Kinh Nguyệt? Sau khi sinh mổ, kinh nguyệt ở chị em sẽ có những biến động khác thường so với thời gian trước khi mang thai. Sau đây là một số hiện tượng về kinh nguyệt mà phụ nữ có thể gặp phải sau sinh: ++ Kinh nguyệt ra nhiều: Là một hiện tượng hậu sản được xem là bình thường, nó xuất hiện ở mọi bà mẹ sau khi sinh mổ. Tình trạng này được gọi là rong kinh (rong huyết) hoặc sản dịch sau khi sinh mổ. ++ Kinh nguyệt ra ít, chậm kinh: Thông thường, đối với những mẹ cho con bú sẽ có kinh trễ với lượng ít hơn, do tuyến sữa tiết ra prolactin ức chế sản xuất estrogene – một loại hormone điều hòa kinh nguyệt. ++ Có kinh sau 1 tháng khi sinh mổ: Còn được gọi là tình trạng có kinh non, gặp nhiều ở những bà mẹ không nuôi con bằng sữa mẹ hoặc do niêm mạc tử cung ở phụ nữ nhanh phục hồi hơn. ++ Có kinh 2 lần sau 1 tháng: Đây rất có thể là do nguyên nhân sinh lý, cơ thể người mẹ chưa ổn định lại sau khi sinh hoặc do những nhiễm trùng, bệnh phụ khoa xuất hiện sau khi phẫu thuật sinh mổ. Rối loạn kinh nguyệt sau sinh Rối Loạn Kinh Nguyệt Sau Sinh Mổ Là Bị Sao? Các chuyên gia phụ khoa cho biết, sau khi sinh mổ chị em bị rối loạn kinh nguyệt là điều bình thường, do cơ thể chưa hồi phục và ổn định lại như trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, kinh nguyệt thất thường còn là triệu chứng báo hiệu nhiều bệnh nguy hiểm, do đó chị em không được chủ quan. Sau đây là các nguyên nhân khiến chị em bị rối loạn kinh nguyệt sau khi sinh mổ: ► Nội tiết tố thay đổi: Sinh nở và cho con bú là thời gian cơ thể người mẹ chịu sự biến đối và xáo trộn nội tiết tố nghiêm trọng. Chính điều này đã ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ sau sinh. ► Do tâm lý căng thẳng: Đặc biệt xảy ra đối với các chị em lần đầu làm mẹ. Nhiều phụ nữ thường phải chịu nhiều áp lực khi vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chăm lo cho bản thân mình trong giai đoạn phục hồi. Những vấn đề này dẫn đến tâm lý căng thẳng, áp lực, dễ cáu giận và buồn chán,… gây ra tình trạng hormone nội tiết, tác động đến kinh nguyệt nói chung cùng sức khỏe của chị em nói riêng. Rối loạn kinh nguyệt sau sinh mổ có thể do bệnh phụ khoa ► Mắc bệnh phụ khoa: Nếu sau khi sinh mổ, chị em vệ sinh và chăm sóc vùng kín không đúng cách, thì các loại vi khuẩn, nấm rất dễ xâm nhập do sức đề kháng cơ thể lúc này còn yếu. Đặc biệt, nếu quan hệ tình dục quá sớm cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh phụ khoa. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến chu kỳ nguyệt san của sản phụ sau sinh. Rối Loạn Kinh Nguyệt Sau Sinh Mổ Nên Làm Gì? Mặc dù là một triệu chứng không quá nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng khi gặp phải, phụ nữ nên đi khám sớm để biết nguyên nhân là do sinh lý hay bệnh lý, từ đó có hướng điều trị kịp thời. Ở TPHCM, chị em có thể tin tưởng đến khám tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. Đây là trung tâm lớn, được biết đến là nơi có chuyên phụ khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản hàng đầu ở nước ta. Phòng khám thuộc một quận trung tâm TPHCM, cụ thể ở 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM. Đến khám và điều trị tình trạng rối loạn kinh nguyệt sau sinh mổ tại Hoàn Cầu, chị em có thể yên tâm nhờ: Chuyên gia phụ khoa phụ sản ưu tú: Là nơi quy tụ của các chuyên gia đầu ngành, nhân viên y tế dày dặn kinh nghiệm. Tất cả đều là những người giàu y đức và luôn biết đặc sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Phương pháp chẩn trị bệnh tốt: Các bước thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị đều dựa trên thành tự của nền y khoa hiện đại, mang đến kết quả tốt và an toàn tuyệt đối. Điều kiện vật chất hiện đại: Không chỉ đầy đủ các khu, phòng chức năng trong điều kiện vô trùng, mà phòng khám còn được trang bị đầy đủ vật dụng, máy móc y khoa hiện đại nhất hiện nay. Khám và điều trị rối loạn kinh nguyệt càng sớm càng tốt Qua những chia sẻ về tình trạng rối loạn kinh nguyệt sau sinh mổ và cách khắc phục trong bài hôm nay, chúng tôi mong rằng đã mang lại nhiều thông tin cần thiết cho các bà mẹ bỉm sữa. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://haivan.com/diem-den/Ho-chi-minh/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm-uy-tin-chat-luong <<<<
 4. Kinh nguyệt sẽ xuất hiện khi các bạn gái bước vào tuổi dậy thì và đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh lý – sinh sản của nữ giới. Vậy chu kỳ kinh nguyệt thường kéo dài bao lâu? Chu kỳ kinh nguyệt thế nào là bình thường và bất thường? Tham khảo ngay bài viết sau để có câu trả lời cho vấn đề này nhé. CHU KỲ KINH NGUYỆT Ở CON GÁI ĐẾN TUỔI DẬY THÌ LÀ GÌ? Kinh nguyệt là hiện tượng chảy máu tử cung do sự sụt giảm đột ngột của hormone estrogen, hoặc cả hai loại hormone estrogen và progesterone có tính chu kỳ. Chu kỳ kinh nguyệt thường diễn ra khi các bạn gái bước sang giai đoạn dậy thì (12 – 17 tuổi hoặc sớm) và kết thúc ở độ tuổi mãn kinh khoảng 45 – 55 tuổi. Một chu kỳ kinh nguyệt được chia thành 2 chu kỳ nhỏ: Chu kỳ buồng trứng: Gồm 2 giai đoạn là giai đoạn nang noãn và hoàng thể. Chu kỳ tử cung: Gồm giai đoạn tăng sinh tương ứng với giai đoạn nang noãn của buồng trứng, giai đoạn tiết chế tương ứng với giai đoạn hoàng thể tại buồng trứng, giai đoạn hành kinh. ♦ Chu kỳ kinh nguyệt diễn ra đều đặn hàng tháng là nhờ vào sự phối hợp và hoạt động nhịp nhàng, trật tự của hệ thống nội tiết trong cơ thể nữ giới gồm: Vùng dưới đồi, buồng trứng và tuyến yên. ♦ Khi các cơ quan thuộc hệ thống trên gặp phải vấn đề có thể làm rối loạn quá trình hoạt động dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của nữ giới. ♦ Để xác định chính xác chu kỳ kinh nguyệt của bản thân, các chị em nên quan sát trong khoảng 3 – 4 tháng. Việc hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu ngày là bình thường và cách tính chu kỳ kinh nguyệt sẽ giúp xác định được ngày rụng trứng, thời gian đậu thai để có biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả. Chu kỳ kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý khi nữ giới đến tuổi dậy thì CHU KỲ KINH NGUYỆT BÌNH THƯỜNG VÀ CÁCH TÍNH CHU KỲ KINH NGUYỆT Chu kỳ kinh nguyệt ở con gái như thế nào là bình thường? ♦ Chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới sẽ được tính từ ngày đầu tiên xuất hiện máu kinh đến ngày bắt đầu của kỳ kinh tiếp theo, thông thường khoảng 28 – 30 ngày. Một chu kỳ ngắn hơn 28 ngày hoặc dài hơn 30 ngày (32 – 35 ngày) lặp lại đều đặn cũng được coi là bình thường. ♦ Độ dài của chu kỳ kinh thường trong khoảng 3 – 5 ngày, từ 2 – 7 ngày cũng có thể chấp nhận được. Nếu lượng máu kinh ít và chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn 7 – 10 ngày cũng được xem là bình thường. ♦ Ngoài ra, việc xuất hiện sự thay đổi không đáng kể giữa các chu kỳ cũng được xem là bình thường. Ví dụ, nếu chu kỳ kinh nguyệt tháng trước là 28 ngày, tháng sau là 30 ngày cũng là bình thường; việc này xảy ra có thể là do bệnh tật hay căng thẳng. Cách tính chu kỳ kinh nguyệt để xác định thời điểm dễ mang thai ♦ Chu kỳ kinh 28 ngày: Là chu kỳ kinh nguyệt phổ biến. Với chu kỳ kinh 28 ngày, thời gian rụng trứng sẽ rơi vào ngày thứ 14 – tính ngược bắt đầu từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh kế tiếp. Thời điểm dễ thụ thai là ngày 11 – 16, trong đó ngày 13 – 15 là thời điểm có khả năng thụ thai cao nhất, với điều kiện nữ giới có chức năng sinh sản bình thường và không tránh thai bằng bất kỳ biện pháp nào. ♦ Chu kỳ kinh từ 26 – 30 ngày: Với những chị em có chu kỳ kinh nguyệt từ 26 – 30 ngày thì cần tính 2 thời kỳ dễ thụ thai (chu kỳ ngắn nhất và dài nhất) sau đó kết hợp chúng lại với nhau. Theo đó, với chu kỳ kinh nguyệt 26 ngày thì ngày 9 – 14 của chu kỳ là thời điểm dễ thụ thai, còn với chu kỳ 30 ngày là vào ngày 13 – 18 của chu kỳ. Kết hợp 2 chu kỳ thì thời điểm dễ thụ thai là ngày 9 – 18 và ngày rụng trứng sẽ vào khoảng ngày 12 – 16 của chu kỳ. ♦ Chu kỳ kinh trên 32 ngày: Có thể căn cứ trên thời điểm rụng trứng và thụ thai của chu kỳ kinh 28 ngày để tính cho chu kỳ kinh cố định ngắn hơn hoặc dài hơn 28 ngày. Cụ thể, với chu kỳ 32 ngày thì ngày rụng trứng là 18 = 14 + 4; thời điểm dễ thụ thai sẽ vào khoảng ngày 15 = 11 + 4 đến ngày 20 = 16 + 4, trong đó 11 và 16 là thời điểm dễ thụ thai của chu kỳ kinh 28 ngày, còn 4 là số ngày kéo dài thêm (kéo dài thêm một ngày thì thời điểm thụ thai và rụng trứng sẽ được cộng 1 ngày). Cách tính chu kỳ kinh nguyệt để xác định thời điểm dễ mang thai CHU KỲ KINH NGUYỆT BẤT THƯỜNG Chu kỳ kinh nguyệt của các chị em không giống nhau và độ dài của kỳ kinh cũng khác nhau. Tuy nhiên nếu ở mức độ cho phép được đề cập bên trên vì vẫn được xem là bình thường. Tuy nhiên, nếu chu kỳ kinh nguyệt có những biểu hiện bất thường, các chị em cần đến ngay cơ sở y tế để khám và tìm ra nguyên nhân, từ đó có biện pháp điều trị hiệu quả. Chu kỳ kinh nguyệt bất thường có thể bao gồm một trong những trường hợp sau: Rong kinh – rong huyết ♦ Rong kinh là thời gian hành kinh kéo dài hơn 1 tuần, máu kinh không đông; lượng máu ra nhiều vào giữa thời gian hành kinh. Rong kinh – rong huyết thường kéo dài trên 15 ngày, hoặc ra máu ở bộ phận sinh dục những không phải do kinh nguyệt kéo dài. ♦ Rong kinh rong huyết, có thể kèm theo các triệu chứng như: Đau bụng dưới, hoa mắt – chóng mặt do mất máu, mệt mỏi. Bên cạnh đó, một số chị em còn có triệu chứng sốt, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ra nhiều khi hư bất thường. Vô kinh Là hiện nữ chu kỳ kinh nguyệt không xuất hiện ở nữ giới, bao gồm vô kinh nguyên phát và thứ phát: ♦ Vô kinh nguyên phát: Không có kinh dù đã quá tuổi dậy thì (trên 18 tuổi). Nguyên nhân chủ yếu là do dị dạng bộ phận sinh dục như: Không có bộ phận sinh dục, không có tử cung, không có buồng trứng. ♦ Vô kinh thứ phát: Là tình trạng nữ giới đã từng có kinh nhưng lại bị mất kinh đột ngột trong vòng 3 – 6 tháng. Nguyên nhân có thể là do nữ giới từng phá thai nhiều lần hoặc bị băng huyết nặng sau khi sinh… Vô kinh là một trong những dạng rối loạn chu kỳ kinh nguyệt Cường kinh ♦ Là tình trạng chu kỳ kinh nguyệt kéo dài cùng với lượng máu kinh ra nhiều. Tình trạng này có thể là do các tổn thương thực thể ở tử cung như: lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung… Hoặc do mắc một số bệnh như: bệnh thận, tăng huyết áp, rối loạn đông máu… Cường kinh có thể gây mất máu nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiếu kinh ♦ Là tình trạng máu kinh ra ít với thời gian hành kinh ngắn – từ 2 ngày trở xuống. Thiếu kinh xảy ra có thể là do mắc bệnh tử cung nhi tính, dính buồng tử cung sau sinh hoặc sau khi phá thai. Ngoài ra, các bệnh lý như suy buồng trứng sớm, ung thư buồng trứng… cũng gây ra hiện tượng này. Kinh nguyệt thưa ♦ Là tình trạng chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn 35 ngày, thậm chí là vài tháng. Khác với chu kỳ kinh nguyệt thưa là kinh mau với vòng kinh chỉ từ 21 ngày trở xuống. PHẢI LÀM GÌ NẾU CHU KỲ KINH NGUYỆT BẤT THƯỜNG? Chu kỳ kinh nguyệt bất thường ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nữ giới, hoặc làm giảm ham muốn tình dục. Đặc biệt kinh nguyệt có liên hệ mật thiết với khả năng sinh sản ở nữ giới, do đó kinh nguyệt bất thường có thể làm giảm khả năng sinh sản, nguy hiểm hơn là gây vô sinh. Chính vì thế, khi nhận thấy chu kỳ kinh nguyệt có những biểu hiện bất thường thì nên đến ngay cơ sở y tế để thăm khám. Nếu các chị đang tìm kiếm địa chỉ chữa kinh nguyệt không đều hiệu quả thì có thể tin tưởng lựa chọn Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Đa Khoa Hoàn Cầu – phòng khám được nhiều chị em gửi gắm niềm tin Tại đây, với đội ngũ bác sĩ giỏi và giàu kinh nghiệm, máy móc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, chi phí khám chữa bệnh về kinh nguyệt hợp lý… sẽ mang đến môi trường y tế chất lượng cao cho các chị em, đồng thời đảm bảo tính riêng tư với chế độ bảo mật thông tin chặt chẽ. Đặc biệt, thông qua quá trình thăm khám và thực hiện siêu âm, xét nghiệm… bác sĩ sẽ tiến hành điều trị bệnh bằng các phương pháp tiên tiến như: Điều trị nội khoa (dùng thuốc), hoặc áp dụng phương pháp Oxygene hoặc phương pháp dao Leep dựa trên nguyên nhân bệnh lý gây ra tình trạng chu kỳ kinh nguyệt bất thường. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>>Xem thêm: https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html <<<<
 5. Đối với chị em phụ nữ, có thể ít nhiều đã từng nghe đến thuốc cao ích mẫu. Sản phẩm được bào chế ở dạng lỏng hoặc viên nang cứng. Có công dụng trong điều hòa kinh nguyệt, cải thiện tình trạng đau bụng kinh và rối loạn tiết tố nữ. Sau đây, hãy cùng Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu tìm hiểu về loại thuốc này nhé. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ THUỐC CAO ÍCH MẪU ♦ Tên biệt dược: Cao ích mẫu ♦ Thành phần: Ích mẫu 72g, hương phụ 22.5g, ngải cứu 18g ♦ Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC ♦ Dạng bào chế: Cao lỏng, viên nang cứng ♦ Nhóm thuốc: Thuốc tiết niệu – sinh dục khác ♦ Quy cách: Hộp 1 chai x 100ml, hộp 5 vỉ x 10 viên và hộp 2 vỉ x 10 viên. Cao ích mẫu dạng lỏng và viên nang CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG CAO ÍCH MẪU Công dụng Thuốc cao ích mẫu được chiết xuất từ các thành phần từ thiên nhiên như ích mẫu, hương phụ, ngải cứu. Đây là 3 thành phần có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của phái đẹp. Công dụng cao ích mẫu sẽ giúp chị em phụ nữ thoát khỏi nỗi lo khi đến ngày “rụng dâu”, đặc biệt đối với những ai thường xuyên bị cơn đau bụng kinh hành hạ. Dưới đây là một số công dụng mà cao ích mẫu viên hoặc lỏng mang lại: ♦ Hỗ trợ cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt Đối với những bạn nữ thường xuyên bị rối loạn kinh nguyệt, không đều, bao gồm vòng kinh dài, ngắn, dài ngắn không đều, có thể dùng sản phẩm này để cải thiện. Đặc biệt đối với chị em 2 - 3 tháng mới có 1 lần, khi bị lại kéo dài thời gian hành kinh khiến cơ thể rất mệt mỏi. Không thể xác định chính xác ngày hành kinh, từ đó không biết được khoảng thời gian rụng trứng, rất khó có thể sinh em bé. Công dụng cao ích mẫu sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt đều hơn, không bị kinh nguyệt gây cản trở quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày. ♦ Giảm thiểu tình trạng đau bụng khi “rụng dâu” Ở một số chị em phụ nữ, mỗi khi hành kinh đều có cảm giác đau thắt, đau âm ỉ ở vùng bụng. Ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt hàng ngày, không thể làm việc và phải nghỉ ngơi suốt thời kỳ “rụng dâu”. Nguyên nhân là do các cơn co thắt ở bụng diễn ra, máu lưu thông không đều. Cao ích mẫu sẽ có công dụng giúp kiểm soát và giảm thiểu tình trạng đau bụng khi hành kinh ở phụ nữ, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, không còn các cơn co thắt ở vùng bụng. Cao ích mẫu làm giảm đau bụng kinh dữ dội ♦ Điều hòa lượng máu khi hành kinh Một khi chị em đã mắc chứng rối loạn kinh nguyệt, lượng máu khi hành kinh lúc ra ít, lúc ra rất nhiều hoặc có lúc không ra. Khiến chị em rơi vào hoàn cảnh rất khó có thể diễn tả. Cơ thể dần bị suy nhược trầm trọng vì lượng máu ra quá nhiều. Có thể dẫn đến thiếu máu, làn da trở nên xanh xao, mệt mỏi. Cách dùng và liều dùng cao ích mẫu Cách dùng: Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, cao ích mẫu nên sử dụng ở thời điểm trước bữa ăn để mang lại hiệu quả tốt nhất. Thông thường các loại thuốc thường được sử dụng sau ăn để tránh ảnh hưởng tới dạ dày. Nhưng cao ích mẫu có nguồn gốc thảo dược an toàn và lành tính nên có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong ngày. Nến khi bụng rỗng hay bụng đói cao ích mẫu sẽ hấp thụ tốt hơn so với khi ăn no. Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt thì tạm thời không nên uống vì ích mẫu có công dụng hoạt huyết, người đang bị ra máu thì không nên dùng, tránh tình trạng mất máu quá nhiều. Liều dùng: Liều dùng đối với cao ích mẫu viên và lỏng sẽ khác nhau, và còn tùy thuộc vào sức khỏe, tình trạng của chị em như thế nào. Vì vậy, cần dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ, không được dùng quá liều chỉ định. CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH BẢO QUẢN VÀ THÔNG TIN MUA THUỐC CAO ÍCH MẪU Chống chỉ định Thuốc cao ích mẫu chống chỉ định cho những trường hợp sau: ♦ Người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. ♦ Phụ nữ đang mang thai. ♦ Trẻ em dưới 12 tuổi. ♦ Người có đồng tử mở rộng. Cao ích mẫu chống chỉ định cho trẻ em dưới 12 tuổi Cách bảo quản thuốc Kể cả cao ích mẫu ở dạng viên hay dạng lỏng đều bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30 độ C. Đặc biệt để ngoài tầm tay của trẻ em dưới 12 tuổi, thú cưng trong nhà. Địa điểm mua thuốc Hiện nay, bạn có thể tìm mua thuốc cao ích mẫu viên hoặc lỏng tại các nhà thuốc tư nhân gần nhất, nhà thuốc bệnh viện hoặc nhà thuốc đạt chuẩn GPP. Ví dụ như Pharmacity, Long Châu, An Khang, VinFa,... Ngoài ra, các bạn cũng có thể mua cao ích mẫu trên các website bán hàng online. Tuy nhiên, trước khi mua online các bạn cần phải lựa chọn điểm bán uy tín, chất lượng, tránh gặp phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Giá thuốc cao ích mẫu Giá bán thuốc có thể khác nhau theo quy cách đóng gói của cao ích mẫu. Ngoài ra, giữa các địa điểm bán và tùy thời điểm giá thành sẽ có sự thay đổi. Do đó, để biết chính xác giá hãy trực tiếp liên hệ nhà thuốc gần nhất. Dưới đây là giá bán tham khảo: ♦ Cao ích mẫu dạng viên: 40.000 đồng. ♦ Cao ích mẫu dạng lỏng: 30 - 35.000 đồng/chai 100ml và 45 – 50.000 đồng/chai 180ml. Lời khuyên từ Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu ⇒ Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không có tác dụng thay thế cho chẩn đoán và chỉ định của bác sĩ. ⇒ Nếu các mắc các triệu chứng trên, chị em nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị. Tránh để tình trạng kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, làm việc hàng ngày. ⇒ Nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không được dùng quá liều hoặc thiếu liều so với kê toa từ dược sĩ, bác sĩ. Ngoài việc sử dụng thuốc cao ích mẫu, các chị em phụ nữ cũng có thể đến Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu để được thăm khám và điều trị nhanh chóng hơn. Chúng tôi chuyên khám, chữa các bệnh về phụ khoa, kiểm tra sức khỏe sinh sản. Và đặc biệt là điều trị rối loạn kinh nguyệt. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://laodong.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-chua-benh-xuong-khop-bang-y-hoc-co-truyen-791464.ldo <<<<
 6. Trễ kinh 3 tháng là bị gì, có phải có thai hay không, làm sao để cải thiện tình trạng này? Đây là câu hỏi mà chắc chắn có không ít phụ nữ đặt ra đối với bản thân mình. Sau đây, hãy cùng các chuyên gia của Phòng khám đa khoa tìm hiểu để giải đáp câu hỏi này nhé. TÌNH TRẠNG TRỄ KINH 3 THÁNG Ở PHỤ NỮ Thế nào là trễ kinh 3 tháng? Thông thường, ở các phụ nữ khỏe mạnh, kinh nguyệt thường đến đúng ngày và đều đặn hàng tháng. Nếu vì một lý do nào đó, kinh nguyệt ở nữ giới gặp bất thường, khi tới kỳ hành kinh nhưng vẫn không có chính là hiện tượng trễ kinh. Nếu trong vòng 3 tháng nhưng vẫn không có kinh nguyệt, lúc này chị em đã bị trễ kinh 3 tháng. Đây có thể là biểu hiện khi bạn đang mang thai hoặc cũng có thể bạn đã mắc chứng rối loạn kinh nguyệt. Nếu không có thai, hiện tượng trễ kinh phản ánh tình trạng sức khỏe của nữ giới, đôi khi cũng là dấu hiệu của bệnh lý. Trễ kinh 3 tháng khiến chị em hoang mang, lo lắng Nguyên nhân gây trễ kinh 3 tháng Hiện tượng trễ kinh ở phụ nữ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Đặc biệt khi trễ kinh 3 tháng, chị em cần phải hết sức lưu ý. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: ♦ Dấu hiệu phụ nữ đang mang thai Khi phụ nữ mang thai, lượng hormone Estrogen trong cơ thể giảm dần, không đủ để kích thích quá trình rụng trứng. Do đó, phụ nữ có thai hoàn toàn sẽ không xảy ra kinh nguyệt. ♦ Do căng thẳng, stress quá mức Áp lực trong công việc và cuộc sống dẫn đến chị em luôn ở trong tình trạng căng thẳng, stress kéo dài. Tình trạng này nếu kéo dài liên tục sẽ ảnh hưởng đến kinh nguyệt ở phụ nữ, đặc biệt là trễ kinh. ♦ Một số tác dụng phụ của thuốc Các loại thuốc nếu sử dụng trong điều trị lâu dài có thể gây rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Lúc này, lượng hormone Estrogen bị giảm sút khiến cho quá trình sản xuất và rụng trứng bị ảnh hưởng, gây nên hiện tượng trễ kinh. Đặc biệt, đối với các loại thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu dùng liên tục trong thời gian dài có thể bị chậm kinh, thậm chí là vô sinh. Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể bị trễ kinh ♦ Mắc các bệnh phụ khoa Nếu xảy ra hiện tượng trễ kinh nhưng không phải có thai, rất có thể chị em đã mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Một số căn bệnh chủ yếu khiến phụ nữ chậm kinh đó là: U xơ tử cung, u nang buồng trứng, viêm vùng chậu, viêm lộ tuyến tử cung,... Lúc này, chị em cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị kịp thời. ♦ Sử dụng chất kích thích Các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, ma túy đều không có lợi cho sức khỏe sinh sản của cả nam giới và nữ giới. Việc sử dụng chất kích thích sẽ ảnh hưởng đến hormone sinh sản, làm giảm số lượng trứng, khiến chị em bị rối loạn hoặc chậm kinh kéo dài. ♦ Mắc bệnh lý về tuyến giáp Tuyến giáp ở phụ nữ có nhiệm vụ sản xuất hormone nội tiết tố Estrogen. Một khi tuyến giáp mắc các bệnh lý sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hormone. Từ đó ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, không đều và chậm trễ hơn bình thường. LÀM GÌ KHI BỊ TRỄ KINH 3 THÁNG Cải thiện, phòng ngừa tình trạng trễ kinh Để cải thiện được hiệu quả tình trạng trễ kinh 3 tháng, điều đầu tiên cần làm đó là xác định được nguyên nhân cụ thể. Nếu không phải mắc các bệnh về phụ khoa, chị em hãy lưu ý đến một số vấn đề dưới đây: ♦ Dành thời gian thư giãn để tạo nên tâm lý thoải mái, giảm căng thẳng, stress trong công việc và cuộc sống. ♦ Bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin. Hạn chế hấp thu các đồ ăn nhiều chất béo, tránh sử dụng chất kích thích như bia rượu, thuốc lá,... ♦ Có chế độ rèn luyện cơ thể hợp lý, tập thể dục đều đặn, không gắng sức. ♦ Vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục nhằm tránh nguy cơ bị viêm nhiễm phụ khoa. Có chế độ tập thể dục hợp lý cải thiện trễ kinh 3 tháng Đến các cơ sở y tế chuyên khoa điều trị Nếu áp dụng các phương pháp trên nhưng vẫn không có tiến triển khả quan. Các chị em cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị trễ kinh 3 tháng. Sau khi xác định được nguyên nhân gây nên tình trạng này, bác sĩ sẽ đưa ra cách điều trị hợp lý. Nếu do các bệnh về phụ khoa, đối từng bệnh lý cụ thể sẽ có những cách điều trị phù hợp. Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là địa chỉ tin cậy các chị em có thể đến thăm khám và điều trị phụ khoa. Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối. Quá trình thăm khám 1 bác sĩ - 1 bệnh nhân đảm bảo tính riêng tư. Ngoài ra, nếu phát hiện mình có thai ngoài ý muốn, các bác sĩ sẽ tư vấn đình chỉ thai nếu chị em có nhu cầu. Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp chị em hiểu rõ hơn về tình trạng trễ kinh 3 tháng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn, các bạn hãy bấm vào khung bên dưới để kết nối với các chuyên gia nhé. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://haivan.com/diem-den/Ho-chi-minh/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm-uy-tin-chat-luong <<<<
 7. Có rất nhiều vấn đề về kinh nguyệt khiến cho nhiều chị em cảm thấy thực sự lo lắng và hoang mang. Bởi lẽ kinh nguyệt phản ánh về sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của các chị em. Và tình trạng kinh nguyệt có màu nâu kéo dài ra ít khiến cho nhiều chị em cảm thấy không biết đây là bệnh lý gì và cách chữa trị như thế nào. Thông tin được chia sẻ từ bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hãy cùng tham khảo ngay thôi nào! KINH NGUYỆT CÓ MÀU NÂU RA ÍT KÉO DÀI LÀ DẤU HIỆU CỦA BỆNH GÌ? 1. Tìm hiểu kinh nguyệt xuất hiện màu nâu Trước khi đến với đáp án về kinh nguyệt có màu nâu kéo dài là bệnh gì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hiện tượng kinh nguyệt xuất hiện màu nâu. Đây chính là hiện tượng khác thường ở chị em phụ nữ khi bước vào giai đoạn có kinh nhưng không có màu đỏ bình thường mà lại có màu nâu. Chúng sẽ ứ đọng bên trong tử cung kèm theo đó là dịch nhầy hoặc là mùi hôi khó chịu. Và nói về nguyên nhân gây kinh nguyệt xuất hiện màu nâu thực sự có rất nhiều yếu tố gây ra. Đó có thể chính là do sự thay đổi về dấu hiệu sinh lý bình thường của cơ thể. Hoặc đó cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm mà chị em tuyệt đối không nên bỏ qua. Kinh nguyệt màu nâu là tình trạng mà chị em cần thăm khám kịp thời 2. Vậy kinh nguyệt có màu nâu ra ít kéo dài là bệnh gì? Thực tế nói về tình trạng kinh nguyệt xuất hiện màu nâu kéo dài ra ít nó là dấu hiệu của nhiều những căn bệnh khác nhau đó là: Kinh nguyệt xuất hiện màu nâu ra ít kéo dài do bệnh lý: + Bệnh lạc tuyến cơ tử cung đây chính là tình trạng mà các mô niêm mạc phát triển bất thường bên ngoài tử cung và gây đông máu. Lúc này máu sẽ ra nhiều và màu sắc có sự thay đổi bất thường. + Viêm cổ tử cung đây chính là bệnh phụ khoa mà sẽ có nhiều những biểu hiện bất thường về màu sắc máu kinh trong đó điển hình là màu nâu. Ngoài ra khi bị viêm cổ tử cung thì chị em còn thấy xuất hiện những triệu chứng khác như là đau âm đạo, âm hộ, đau bụng dưới và đi tiểu nhiều lần, tiểu rát, tiểu buốt... + Viêm nội mạc cổ tử cung với nhiều dấu hiệu điển hình là kinh nguyệt xuất hiện màu nâu và kinh nguyệt không đều. Người bệnh còn thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, đau bụng, khí hư có mùi hôi... + Viêm lộ tuyến cổ tử cung với dấu hiệu đặc trưng là kinh nguyệt với màu nâu và người bệnh còn đau lưng và xương chậu kèm theo dấu hiệu đau bụng kinh dữ dội, tiểu nhiều và tiểu đau. Kinh nguyệt với màu nâu là do sự thay đổi tâm sinh lý: + Cảm xúc thay đổi do stress căng thẳng cũng khiến cho lớp lót bên trong cổ tử cung ảnh hưởng gây hiện tượng máu kinh màu nâu. + Do máu kinh bị ứ đọng bên trong tử cung nhưng không thể thoát ra trong chu kỳ kinh nguyệt từ đó khiến chảy máu âm đạo với màu nâu. + Do rụng trứng ở giữa chu kỳ kinh nguyệt xuất hiện dịch âm đạo với dạng đốm nhỏ và có màu nâu đậm. + Đây cũng chính là dấu hiệu mang thai khoảng 3 đến 4 ngày. Cần phải kịp thời điều trị kinh nguyệt xuất hiện màu nâu 3. Nên làm gì khi kinh nguyệt có màu nâu ra ít Chị em phụ nữ không nên lơ là khi kinh nguyệt xuất hiện màu nâu, nên được thăm khám và tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Tùy vào tình trạng và thể trạng của bệnh nhân mà sẽ có những cách và phương pháp điều trị khác nhau. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ cũng nên chú ý những điều sau: + Chú ý vệ sinh vùng kín sạch sẽ, hạn chế việc dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ, vì bản chất cô bé đã có cơ chế làm sạch, nếu lạm dụng sẽ gây mất cân bằng độ PH âm đạo, vi khuẩn dễ xâm nhập, gây các bệnh phụ khoa. + Cần kiêng việc quan hệ tình dục trong kỳ kinh + Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, áp lực tâm lý quá nhiều + Bổ sung các loại thực phẩm và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể + Thường xuyên tập thể dục thể thao hàng ngày, giữ cơ thể trong trạng thái thư thái, khỏe mạnh + Thăm khám sức khỏe và khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/ lần theo chỉ định của bác sĩ 4. Cách điều trị kinh nguyệt có màu nâu ra ít kéo dài Ngay khi thấy bản thân có dấu hiệu kinh nguyệt xuất hiện màu nâu thì chị em cần đến phòng khám chuyên khoa uy tín như đa khoa Hoàn Cầu để được bác sĩ thăm khám và tìm ra giải pháp điều trị. Tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu với đội ngũ chuyên gia giỏi, hệ thống máy móc tiên tiến hiện đại sẽ giúp điều trị tình trạng kinh nguyệt màu nâu hiệu quả. Bên cạnh đó thì phòng khám Hoàn Cầu còn áp dụng nhiều phương pháp chữa trị hiệu quả như là: ► Điều trị nội khoa bằng thuốc đặc hiệu nhưng cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không được tự động ngưng thuốc hoặc tự tăng liều lượng. Ngoài ra cần phải tái khám định kỳ để có thể nắm rõ tình trạng bệnh lý. ► Điều trị ngoại khoa với một số phương pháp tiên tiến như là Dao LEEP, Oxygen... với nhiều ưu điểm về an toàn, ít chảy máu, không để sẹo... ► Điều trị vật lý trị liệu như là sóng viba, sóng ngắn sẽ giúp đẩy nhanh việc tiêu viêm, giảm đau đồng thời giúp tăng hoạt động tuần hoàn máu. Mong rằng với những chia sẻ bài viết được đưa ra trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng kinh nguyệt có màu nâu và cách điều trị. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>>Xem thêm: https://haivan.com/diem-den/Ho-chi-minh/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm-uy-tin-chat-luong<<<<
 8. Có thể thấy rõ rằng kinh nguyệt không đều là tình trạng mà rất nhiều chị em phụ nữ có thể gặp phải. Đồng thời đây cũng chính là dấu hiệu cảnh báo vô sinh vô cùng nguy hiểm mà chị em tuyệt đối không nên chủ quan trọng việc điều trị. Chính vì lẽ ấy những chia sẻ từ bài viết dưới đây chúng tôi xin được giúp bạn tìm ra mẹo giúp kinh nguyệt ra đều ở con gái hiệu quả. Hãy cùng tham khảo để có thêm nhiều thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân mình nhé! TÌM HIỂU MẸO GIÚP KINH NGUYỆT RA ĐỀU Ở CON GÁI 1. Nguy hiểm khi kinh nguyệt không đều Trước khi đến với mẹo giúp cho kinh nguyệt ra đều thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những nguy hiểm có thể gặp phải khi kinh nguyệt không đều là gì. Theo đó tình trạng kinh nguyệt không đều chính là hiện tượng mất kinh,máu kinh thay đổi về mùi, màu sắc, rong kinh... Tình trạng kinh nguyệt không đều có thể dẫn đến nguy cơ vô sinh vì nó chính là dấu hiệu của nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm gây nên. Nếu như chị em không kịp thời chữa trị thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tiếp đến là khả năng thụ thai sau này. Tiếp đến thì bệnh phụ khoa cũng là nguyên nhân gây ra nhiều những hệ lụy khác đối với sức khỏe của chị em phụ nữ. Bởi vì có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh lý kinh nguyệt không đều cũng liên quan mật thiết đến việc đau đầu và cần phải sớm điều trị kịp thời. Bên cạnh đó thì tình trạng kinh nguyệt không đều còn khiến máu ra nhiều và kéo dài, gây chảy máu giữa chu kỳ từ đó dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, thở gấp hoặc đau đầu, loạn nhịp tim... Và nguy hiểm nhất thì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Có nhiều nguy hiểm khi bị kinh nguyệt không đều 2. Mẹo giúp kinh nguyệt ra đều ở con gái Vậy mẹo giúp kinh nguyệt ra đều ở con gái bạn có biết không? Thực tế chúng ta hãy cùng áp dụng theo những vấn đề sau: +++ Cần phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và từ đó giúp cho chu kỳ kinh diễn ra đều hơn. +++ Với mẹo giúp cho kinh nguyệt ra đều thì chị em cũng cần tập thể dục thường xuyên đảm bảo sức khỏe tốt, tinh thẩn thoải mái cũng như giúp cho mạch máu trên cơ thể được lưu thông nhưng bạn không nên tập thể quá mạnh. +++ Cần phải ngủ sao cho đủ giấc và không thức khuya quá nhiều. +++ Cần giữ cho tâm trạng thoải mái, dễ chịu và tránh stress để gây cơ thể đỡ mất ngủ, căng thẳng. +++ Tuyệt đối không nên sử dụng nhiều chất kích thích và không ăn đồ cay nóng. +++ Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi biện pháp tránh thai vì có thể đây là nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt ở chị em phụ nữ. 3. Điều trị kinh nguyệt không đều ở con gái Cuối cùng thì việc tìm hiểu mẹo giúp kinh nguyệt ra đều thực chất tùy thuộc vào cơ địa và đồng thời cũng phụ thuộc vào bệnh lý, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Do đó bạn cần phải sớm thăm khám và điều trị kinh nguyệt không đều để được hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và điều trị theo chỉ dẫn từ bác sĩ phụ khoa. Hiện tại ở TP.HCM thì bạn hãy đến ngay với Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để được bác sĩ thăm khám và đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp. Tại Hoàn Cầu sẽ có nhiều những phương pháp điều trị kinh nguyệt không đều như là: Hãy điều trị kinh nguyệt không đều bằng phương pháp hiện đại + Điều trị thông qua phương pháp chuyển hóa giúp cân bằng nội tiết tố cũng như điều hòa khí huyết để kinh nguyệt được diễn ra đồng đều. + Điều trị thông qua cách cân bằng nội tiết tố nhờ vào liệu pháp đông tây y kết hợp. Chính điều này sẽ giúp lưu thông khí huyết, thông kinh hoạt lạc, loại bỏ tình trạng tắc kinh để điều hòa kinh nguyệt. + Điều hòa kinh nguyệt thông qua các phương pháp dao LEEP hoặc là Oxygene để điều trị bệnh lý phụ khoa đồng thời cải thiện chu kỳ kinh nguyệt. + Ngoài ra thì tại phòng khám Hoàn Cầu bác sĩ sẽ chỉ định việc điều trị bằng thuốc từ đó giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường chức năng sinh lý cơ thể. Những thông tin được chia sẻ từ bài viết trên đây mong rằng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mẹo giúp kinh nguyệt ra đều và cách chữa trị phù hợp. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>>Xem thêm: https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html <<<<
 9. Chu kỳ kinh nguyệt của bạn bình thường rất đều đặn nhưng bỗng nhiên bị trễ nhiều ngày, thì không tránh việc làm bạn lo lắng. Lúc này, bạn nữ sẽ băn khoăn không biết có kinh trễ có bị gì không hay liệu mình có mắc bệnh gì? Hoặc đôi khi bạn nghĩ đến việc mang thai nếu trước đó có nảy sinh quan hệ tình dục dù có dùng biện pháp phòng tránh. Các chuyên gia sẽ giải đáp tất cả ngay sau đây. CÓ KINH TRỄ CÓ BỊ GÌ KHÔNG? Đối với những người có kinh nguyệt không đều thì thường triệu chứng chậm kinh sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên nếu bạn thường xuyên theo dõi và yên tâm với kỳ dâu đều đặn nhưng tháng này đột nhiên nó đến trễ nhiều ngày, thì hẳn là rất lo lắng. Theo các bác sĩ phụ khoa tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thì tình trạng chậm kinh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân này được chia thành 2 nhóm: không nguy hiểm và nguy hiểm. Cụ thể, ở nhóm thứ nhất, bạn có thể bị chậm kinh do stress, tăng hay giảm cân, ăn uống không điều độ, nghỉ ngơi chưa hợp lý,… Bên cạnh đó, hãy nghĩ đến khả năng mang thai nếu bạn có quan hệ tình dục trước đó. Dù có dùng biện pháp tránh thai hay không thì xác suất này vẫn có thể xảy ra. Nếu tất cả những giả định trên đều không đúng, thì nguyên nhân gây chậm kinh của bạn rơi vào nhóm 2. Đó là lời cảnh báo về các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm mà chúng ta không thể coi thường. TRỄ KINH NHIỀU NGÀY LÀ BỊ BỆNH GÌ? Một số bệnh lý liên quan đến triệu chứng chậm kinh nguyệt như: - Đa nang buồng trứng: Bệnh này làm bế kinh, rối loạn kinh nguyệt điển hình và phổ biến nhất. Người bệnh có thêm triệu chứng sạm da, nổi mụn, mọc nhiều lông, tóc rụng nhiều,… - Viêm âm đạo: Nếu bạn bị trễ kinh kèm theo ngứa âm đạo, ra nhiều khí hư với các tính chất lạ, bộ phận sinh dục có mùi hôi, quan hệ không thoải mái và đau rát,… thì rất có thể đã bị viêm âm đạo. - Viêm cổ tử cung: Triều chứng của bệnh này ngoài việc rối loạn kinh nguyệt thì còn có khí hư ra nhiều, có màu xám hoặc vàng, đi tiểu và giao hợp cảm thấy đau rát, khó chịu. - Viêm lộ tuyến cổ tử cung: Hãy cẩn thận nếu bạn xuất hiện các dấu hiệu như chậm kinh, đau bụng dưới, ra nhiều khí hư có mùi tanh nặng, quan hệ đau rát và xuất huyết,… Đó là triệu chứng viêm lộ tuyến cổ tử cung - U xơ cổ tử cung: Với bệnh này, nữ giới thường bị chậm kinh dài ngày, sau đó còn có táo bón, đau lưng, đau bụng dưới, đi tiểu nhiều lần,… U xơ tử cung là một bệnh lý nguy hiểm. ĐIỀU TRỊ CHẬM KINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÌ? Nếu chậm kinh do các nguyên nhân chủ quan như stress, thói quen sinh hoạt hay cơ địa,… thì bạn sẽ được bác sĩ hướng dẫn điều trị bằng thuốc và tâm lý. Nếu chậm kinh vì đang có thai, sau khi khám và kết luận thì bác sĩ sẽ giúp bạn kiến thức để chăm sóc thai nhi tốt nhất hoặc xử lý những trường hợp bất khả kháng. Đặc biệt, khi các bệnh lý phụ khoa là thủ phạm khiến kỳ kinh nguyệt bị chậm, bạn nữ sẽ được tham khảo phác đồ điều trị và quyết định áp dụng phương án từ các chuyên gia. Nhìn chung, vấn đề trễ kinh thường được điều trị bằng các phương pháp sau: ► Công nghệ dao Leep: Dùng để điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung và phì đại cổ tử cung. ► Máy Oxygen: Dùng để xử lý vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây các viêm nhiễm bộ phận sinh dục nữ giới. ► Sử dụng thuốc: Để thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường chức năng sinh lý cho phụ nữ, điều hòa kinh nguyệt. ► Đông Tây y kết hợp: Để cân bằng nội tiết tố bằng cách loại bỏ sự tắc nghẽn dẫn đến kinh nguyệt bị chậm trễ. Quy trình khám chữa phụ khoa tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Chị em có thể đặt hẹn trước để lấy mã số ưu tiên, không phải chờ đợi lâu khi đến khám. Nếu có bệnh, bạn sẽ được bác sĩ điều trị kịp thời, không dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Như đã phân tích, đối với câu hỏi có kinh trễ có bị gì không thì đáp án là bạn có thể đã mang thai hoặc gặp một số vấn đề về sức khỏe phụ khoa. Dù gì thì khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường như vậy, chúng ta cũng nên đi khám để yên tâm hơn vì biết chính xác tình trạng của mình. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dantri.com.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-vang-cham-soc-suc-khoe-toan-dien-20200317142135568.htm <<<<
 10. Trễ kinh là một trong những triệu chứng nhận biết ban đầu của việc mang thai ở nữ giới. Tuy nhiên trường hợp không có thai nhưng vì sao trễ kinh lại xảy ra? Và khi nào thì tình trạng cảnh báo điều nguy hiểm cần đi khám bác sĩ, điều trị như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này, bạn nên tham khảo ngay. GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG CHẬM KINH Nữ giới có chu kỳ kinh nguyệt từ 28 – 32 ngày được xem là đều đặn. Trường hợp bạn thấy ngày hành kinh đến trễ so với bình thường từ 3 ngày trở lên thì có thể gọi là chậm kinh. Đa số chị em nghĩ đến tình huống mang thai nếu thấy chu kỳ kinh nguyệt bị chậm hơn mọi lần. Nếu nghi ngờ, bạn có thể thử que để kiểm tra xem có đúng không. Trường hợp bạn không quan hệ tình dục nhưng kinh nguyệt bị chậm vài ngày thì đôi khi cũng là tình trạng sinh lý bình thường mà chị em nào cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên khi hiện tượng này xảy ra thường xuyên và mức độ ngày càng nặng (chậm nhiều ngày) kèm theo những dấu hiệu lạ khác thì bạn không thể chủ quan về sức khỏe của mình. Bởi vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn nữ đang gặp một số vấn đề trong cơ thể. Đặc biệt, nếu kinh nguyệt bị chậm 4 – 5 kì liên tiếp thì bạn cần đến phòng khám phụ khoa uy tín để được chẩn đoán tình trạng và điều trị. Nguyên nhân có thể là các bệnh lý nguy hiểm, đôi khi dẫn đến mất kinh vĩnh viễn đe dọa nguy cơ vô sinh. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY TRỄ KINH Ở NỮ GIỚI Các chuyên gia tổng kết những nguyên nhân khiến bạn nữ bị chậm kinh như sau: ► Mang thai Theo các thống kê thì có đến 60% trường hợp phụ nữ chậm kinh là do mang thai. Kèm với hiện tượng này, chị em thường bị ốm nghén, mệt mỏi, biếng ăn, thay đổi tính nết và que thử thai lên 2 vạch. ► Căng thẳng, lo âu Thực tế cho thấy những vấn đề stress trong cuộc sống khiến lượng hormone trong cơ thể bị giảm đi. Quá trình rụng trứng bị ức chế và gây rối loạn kinh nguyệt. Một trong những dấu hiệu dễ thấy là trễ kinh. ► Cân nặng thay đổi thất thường Nữ giới tăng cân hoặc giảm cân đột ngột làm ảnh hưởng đến sinh lý, quá trình rụng trứng không ổn định. Do đó việc thừa cân, thiếu cân nghiêm trọng cũng khiến kỳ kinh nguyệt đến chậm hơn. ► Ảnh hưởng từ thuốc ngừa thai Nhiều chị em dùng thuốc tránh thai, đặc biệt là loại khẩn cấp, sẽ khiến kinh nguyệt bị rối loạn. Bên cạnh đó bạn cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tức ngực,… bởi thành phần gây ức chế rụng trứng có trong thuốc. ► Vận động quá sức Cơ thể vận động quá sức, hoạt động với cường độ cao dễ bị thiếu hụt việc sản sinh estrogen, hormone duy trì chu kỳ kinh nguyệt. Nếu đây là lý do chậm kinh của bạn thì hãy điều chỉnh chế độ sinh hoạt cho phù hợp. ► Mãn kinh sớm Nếu phụ nữ có dấu hiệu mãn kinh sớm, trước 40 tuổi, với dấu hiệu là chậm kinh thì đây không được xem là biểu hiện sinh lý bình thường. Đối với trường hợp này chị em nên đi khám để được hỗ trợ sớm nhất. Ngoài những lý do trên, việc chậm kinh có thể do bệnh lý gây ra. Cụ thể đó là những bệnh gì? TRỄ KINH CẢNH BÁO NHỮNG BỆNH LÝ PHỤ KHOA GÌ, CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Rất nhiều trường hợp trễ kinh là lời cảnh báo đối với vấn đề sinh sản và sức khỏe của nữ giới nói chung. Nó tiềm ẩn nguy cơ của những bệnh lý sau: Viêm lộ tuyến cổ tử cung Nguyên nhân của viêm lộ tuyến cổ tử cung là do các tế bào tuyến trong ống cổ tử cung phát triển ra phía bên ngoài. Phụ nữ bị bệnh này thường bị chậm kinh, âm đạo tiết dịch có màu trắng đục, mùi hôi khó chịu và ngứa quanh âm đạo. Ở mức độ nặng hơn, chị em có biểu hiện đau rát khi quan hệ, lượng chất nhầy ra rất nhiều. Viêm buồng trứng Dấu hiệu đầu tiên của viêm buồng trứng là rối loạn kinh nguyệt, thường là chậm kinh, rong kinh hoặc chu kỳ thất thường. Kèm theo đó là triệu chứng đau bụng kinh nặng nề, cơ thể mệt mỏi, cân nặng giảm sút. Đặc biệt chị em có thể xuất huyết âm đạo khi quan hệ hay đi tiểu. U xơ tử cung Bệnh nhân bị u xơ tử cung có kinh nguyệt không ổn định, mỗi lần đến kỳ kinh thường ra máu rất nhiều. Ngoài ra, bạn sẽ đi tiểu nhiều lần, bụng thường căng chướng, đau rát khi quan hệ, táo bón nghiêm trọng và đau mỏi vùng thắt lưng. Nếu bạn có những triệu chứng này thì không nên lơ là mà phải đi khám để điều trị. Những chứng bệnh phụ khoa có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe và tình trạng sinh sản của chị em. Thậm chí nếu để bệnh kéo dài mà không được chữa trị thì còn đe dọa đến tính mạng của bạn. Vì thế đừng chần chừ việc lựa chọn một phòng khám phụ khoa uy tín như Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu để đến khám, điều trị hiệu quả nhất. Bạn có thể liên hệ với tổ tư vấn y khoa của Hoàn Cầu, tại đây bác sĩ chuyên môn sẽ giải đáp cụ thể vì sao trễ kinh và phương pháp chữa như thế nào cho phù hợp nhất. Phòng khám sở hữu đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phụ khoa cùng với những trang thiết bị hỗ trợ hiện đại nhất sẽ giúp bạn xóa bỏ nỗi lo về các triệu chứng bệnh lý nguy hiểm của nữ giới. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm : https://eva.vn/tin-tuc-suc-khoe/kham-phu-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-c296a473140.html <<<<
 11. Câu hỏi Đau bụng kinh có nguy hiểm không luôn là chủ đề được nhiều chị em quan tâm thắc mắc. Hiểu rõ tâm lý của chị em về tình trạng này chúng tôi xin được chia sẻ, phân tích một cách chi tiết nhất về tình trạng đau bụng kinh. Qua đó giúp chị em có được kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình tốt hơn. NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA ĐAU BỤNG KINH? Trước khi tìm hiểu xem đau bụng kinh có nguy hiểm không thì chúng ta hãy dành ra một ít phút xem thử vì sao tình trạng đau bụng kinh xảy ra. Ở đây đau bụng kinh nó là tình trạng đau bụng dưới khi đến kỳ hành kinh và lặp lại theo chu kỳ kinh nguyệt. Thời gian đau, mức độ đau… còn phụ thuộc vào từng người. Có người chỉ đau nhẹ vài tiếng nhưng cũng có người đau mấy ngày hoặc đau đến mức xỉu. Nguyên nhân gây ra đau bụng khi hành kinh đó là vì khi đến chu kỳ tử cung chị em sẽ căng phồng lên, niêm mạc tử cung cũng dày lên và chèn ép gây cảm giác đau. Ngoài ra để đẩy máu và mô ra ngoài thì cơ tử cung khi ấy cần co lại. Những cơn đau co thắt này được kích hoạt bởi hormone được cơ thể sản sinh với tên gọi Prostaglandin nó có chức năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, giãn cơ, co thắt. Thủ phạm chính gây đau bụng kinh này càng cao thì cơn đau bụng kinh lại càng nghiêm trọng hơn. Đau bụng kinh cũng được chia thành 2 loại như sau: → Đau bụng kinh tiên phát: Tình trạng này gây đau nhẹ đến trung bình và nó thường xuất hiện ở chị em lứa tuổi vị thành niên. → Đau bụng kinh thứ phát: Gây ra cảm giác đau dữ dội và nó chính là hệ quả rối loạn bệnh lý trong hệ sinh sản của chị em. VẬY ĐAU BỤNG KINH CÓ NGUY HIỂM KHÔNG THƯA BÁC SĨ? Thực tế thì đau bụng kinh có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm gây ra ảnh hưởng xấu khả năng mang thai của chị em phụ nữ như: 1. Dấu hiệu bệnh viêm vùng chậu Đây chính là bệnh mà cơ quan sinh sản phụ nữ gồm có: Tử cung, buồng trứng, cổ tử cung, ống dẫn trứng bị nhiễm trùng. Nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh lý này thường là chị em bị mắc phải các bệnh lây qua đường tình dục. Tình trạng này nó có thể gây sẹo cho ống dẫn trứng cùng buồng trứng nên việc mang thai của chị em vì vậy mà khó khăn. Hoặc có thể nó cũng gây ra tình trạng mang thai ngoài tử cung nghĩa là khi đó thai nhi phát triển trong ống dẫn trứng. 2. Dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung Đây là tình trạng mà các mô bên trong lòng tử cung phát triển ra bên ngoài tử cung và còn lấn ra ống dẫn trứng. Những mô phát triển không đúng đó vẫn hoạt động như những mô tử cung bình thường, có nghĩa là chúng sẽ bị bong ra và chảy máu ở chu kỳ kinh. Mặc dù bệnh này không quá nguy hiểm tuy nhiên nó vẫn có thể gây vô sinh bởi niêm mạc có thể nằm ở vòi trứng nên gây tắc vòi trứng. Có thể khẳng định rằng một trong những lý do phổ biến gây ra đau bụng kinh dữ dội là do lạc nội mạc tử cung. Ước tính cho thấy có khoảng 100 triệu phụ nữ trên thế giới mắc phải căn bệnh này. Và bệnh có thể được chẩn đoán khá dễ qua nội soi. Nếu như bạn thấy đau trước hoặc trong kỳ kinh hay đau khi quan hệ tình dục, gặp một số rối loạn đường tiêu hóa như táo bón, buồn nôn, tiêu chảy… thì khả năng lớn có thể bạn mắc bệnh này. 3. Lạc nội mạc trong tử cung Tiếp đến đau bụng kinh có nguy hiểm không thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo lạc nội mạc bên trong tử cung. Tình trạng này có phần tương tự như lạc nội mạc tử cung như các tế bào của niêm mạc tử cung phát triển bên trong thành tử cung thay vì trên những cơ quan sinh sản khác. Khi bị tình trạng này thì triệu chứng phổ biến nhất đó là đau bụng dữ dội và thời gian hành kinh máu chảy nhiều. 4. U xơ tử cung Chị em phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 45 thì có khoảng 45% bị u xơ tử cung. Nó chính là các khối u lành tính và được tìm thấy bên trong hoặc ngoài thành tử cung. U xơ có thể gây biến dạng khung hình tử cung làm vòi trứng bế tắc hay bán tắc từ đó gây hiện tượng chậm có thai hoặc vô sinh. Ngoài ra khi bị u xơ tử cung thì mang thai rất dễ bị sảy hoặc dẫn đến sinh non. Đặc biệt nếu như khối u nằm ở dưới niêm mạc thì lại càng nguy hiểm hơn. 5. Do bị u nang buồng trứng Nó chính là khối u chứa dịch lỏng nằm bên trong buồng trứng. Tương tự như u xơ thì u nang đều vô hại, nó cũng sẽ tự mình biến mất mà không cần chữa trị. Nhưng nếu như các khối u nang có kích thước lớn hoặc xuất hiện ở các vị trí như ống dẫn trứng hay buồng trứng thì nó có thể còn gây cản trở quá trình thụ thai. CẦN LÀM GÌ NẾU BỊ ĐAU BỤNG KINH DỮ DỘI Sau khi tìm hiểu đau bụng kinh có nguy hiểm không chúng ta biết rằng nguy hiểm hay không vẫn còn tùy vào từng bệnh lý, tùy từng tình trạng gây ra. Nhưng nếu như chị em thấy mình bị đau bụng kinh dữ dội thì không nên bỏ qua, cố gắng chịu đựng thay vào đó tìm đến đơn vị phòng khám uy tín như Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu . Tại đây bác sĩ tiến hành thăm khám một cách kỹ càng để biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến đau bụng kinh. Tùy vào từng nguyên nhân mà bác sĩ sẽ áp dụng các phương pháp điều trị sao cho phù hợp nhất. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi, kinh nghiệm chuyên môn sâu cùng với những máy móc hiện đại, phương pháp hiện đại được cập nhật từ nước ngoài về sẽ hỗ trợ điều trị đau bụng kinh nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó chị em cũng có thể thực hiện một số bí quyết đơn giản để đối phó với chứng đau bụng kinh thường ngày không phải bệnh lý gây ra như: Dùng nước ấm chườm bụng, ăn đủ chất, tập thể dục cường độ nhẹ, giữ cho tinh thần thoải mái… Những bí quyết đơn giản này nhưng cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc giảm đau bụng kinh an toàn cùng chị em đó. Chúng ta vừa điểm qua đau bụng kinh có nguy hiểm không và một số những vấn đề liên quan. Nếu bạn cũng đang gặp phải tình trạng đau bụng kinh và lo lắng vì không biết phải làm sao vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời! PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-phong-kham-tu-nhan-phu-hop-voi-nguoi-dan-tai-tphcm-c683a1200301.html <<<<
 12. Ở nữ giới có thể gặp rất nhiều vấn đề về tình trạng kinh nguyệt, trong đó máu kinh màu nâu đen ra ít kéo là là vấn đề thường gặp hiện nay. Vì thế, chị em có thể tham khảo thêm những kiến thức hữu ích mà chúng tôi chia sẻ sau đây để biết cách đối phó cũng như xử lý tình trạng này nhé. MÁU KINH MÀU NÂU ĐEN LÀ BỊ GÌ? Với cuộc sống hiện đại hiện nay, có rất nhiều tác nhân gây ra tình trạng máu kinh nguyệt có màu nâu đen. Trong đó có những nguyên nhân sinh lý lành tính, tuy nhiên cũng có những bệnh lý có thể gây ra nguy hiểm có sức khỏe cũng như tính mạng người bệnh. Cụ thể: Do suy giảm nội tiết tố Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người diễn ra đều đặn hay không là phụ thuộc rất nhiều vào sự cân bằng của nội tiết tố trong cơ thể. Đặc biệt là 2 nội tiết tố estrogen và progesterone. Vì thế, nếu do một lý do nào đó mà 1 trong 2 nội tiết tố này bị suy giảm hoặc rối loạn sẽ dẫn tới tình trạng kinh nguyệt bị rối loạn và trong đó xuất hiện tình trạng máu kinh nguyệt có màu nâu đen. Do buồng trứng hoặc tuyến giảm bị suy giảm Buồng trứng hay tuyến giáp đều có vai trò sản xuất nội tiết tố của nữ giới. Và những hormone nội tiết tố này có vai trò quan trọng trong hệ sinh sản của chị em. Vì thế, khi chức năng của hai cơ quan này bị suy giảm chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Do quá trình nạo phá thai Quá trình nạo phá thai không an toàn sẽ khiến cho tử cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó khiến cho tử cung bị nhiễm trùng, dính tử cung từ đó ảnh hưởng tới màu sắc cũng như số lượng của kinh nguyệt. Do đó, chị em không nên chủ quan khi cơ thể xuất hiện tình trạng máu kinh có màu nâu đen ra ít và kéo dài. Do u xơ hoặc polyp tử cung Đây được đánh giá là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới màu sắc cũng như mức độ ra nhiều hay ít của kinh nguyệt. Bởi các khối u xơ lành tính hay polyp hình thành rải rác trong tử cung sẽ cản trở sự di chuyển của dòng máu kinh từ đó khiến xuất hiện tình trạng máu kinh có màu nâu chảy ra từ âm đạo. Do viêm nhiễm phụ khoa Những bệnh lý liên quan tới bộ phận sinh dục nữ như: Viêm âm đạo, viêm lộ tuyến tử cung hay những bệnh xã hội như bệnh lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục... Cũng là nguyên nhân làm thay đổi màu sắc và lượng kinh nguyệt. Bởi khi bị lây nhiễm, các loại virus, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và làm biến đổi tính chất và màu sắc của kinh nguyệt sau khi chúng bong ra từ lớp niêm mạc tử cung. Ngoải những nguyên nhân trên, tình trạng máu kinh nguyệt có màu nâu đối khi còn do tác dụng phụ của các loại thuốc, thuốc đông máu, thuốc tránh thai mà chị em đang sử dụng. Hay là do chế độ sinh hoạt thất thường, mất ngủ, stress kéo dài... MÁU KINH NGUYỆT MÀU NÂU ĐEN CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Nếu tình trạng máu kinh có màu nâu xuất phát từ nguyên nhân sinh lý thì không quá lo ngại. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bệnh lý, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nữ giới. Cụ thể: + Gây rối loạn nội tiết tố trong cơ thể: Tình trạng máu kinh màu nâu kéo dài sẽ khiến cho nội tiết tố estrogen bị rối loạn. Từ đó khiến cho tâm lý, sức khỏe cũng như sắc đẹp của nữ giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. + Làm suy giảm chức năng sinh lý: Khiến cho nhu cầu ham muốn tình dục bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra nếu tình trạng máu kinh màu nâu kéo dài, cũng có thể khiến cho nữ giới gặp phải tình trạng tan vỡ hạnh phúc gia đình. + Gia tăng khả năng vô sinh hiếm muộn: Tình trạng này kéo dài, sẽ ngăn chặn quá trình thụ thai của nữ giới. Do các nang trứng không được phát triển đầy đủ hoặc không phóng noãn đúng chu kỳ. Từ đó khiến quá trình thụ thai của nữ giới bị giảm sút dẫn tới tình trạng vô sinh hiếm muộn. Vì thế, khi gặp phải vấn đề máu kinh nguyệt có màu nâu và kéo dài thì chị em nên tiến hành thăm khám càng sớm càng tốt để được xác định chính xác nguyên nhân. Từ đó có phương pháp điều trị hiệu quả nhất. ĐIỀU TRỊ MÁU KINH MÀU NÂU ĐEN NHƯ THẾ NÀO? Điều trị máu kinh màu nâu tại nhà Quá trình điều trị tình trạng kinh nguyệt có màu nâu tại nhà, chị em có thể khắc phục bằng cách xây dựng riêng cho mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý và giàu dưỡng chất. Bổ sung thêm thực đơn xanh hằng ngày như rau củ, thịt đỏ, đồ ăn chứa nhiều sắt sẽ giúp chị em loại bỏ tình trạng này hiệu quả. Ngoài ra, chị em nên xây dựng một chế độ sinh hoạt hợp lý, giải toả căng thẳng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, bổ sung thêm nước ép nhiều vitamin sẽ giúp chị em có chu kỳ kinh nguyệt ổn định và cải thiện tình trạng kinh nguyệt có màu nâu. Địa chỉ điều trị máu kinh có màu nâu uy tín Nếu tình trạng máu kinh có màu nâu xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý, chị em nên đến Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Tuỳ thuộc vào từng nguyên nhân gây bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Cụ thể: ♦ Do viêm nhiễm phụ khoa: Đối với tình trạng bệnh nhẹ bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng thuốc uống, thuốc đặt âm đạo để điều trị. Còn đối với tình trạng bệnh ở mức nặng bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp Đông - Tây kết hợp hoặc áp dụng các phương pháp ngoại khoa như: Sóng cao tần, sóng gắn, Oxygen, Dao Leep, DHA, ALA-PDT... ♦ Do bệnh u xơ tử cung, polyp tử cung: Nếu tình trạng khối u và khối polyp còn nhỏ, bác sĩ sẽ điều trị bằng thuốc hay Đông - Tây kết hợp với kỹ thuật y tế (sóng cao tần, sóng ngắn, Oxygen, Dao Leep...). Còn khi khối u, khối polyp lớn thì phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, để loại bỏ hoàn toàn tác nhân gây bệnh và hạn chế tối đa tình trạng bệnh tái phát. Đa khoa Hoàn Cầu là một trong những địa chỉ chuyên thăm khám và điều trị tình trạng kinh nguyệt có màu nâu vô cùng hiệu quả và an toàn. Luôn nhận được sự đánh giá cao về chất lượng từ những người bệnh đã từng điều trị tại đây. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, phương pháp hiện đại, quy trinh khép kín, chi phí hợp lý... Chúng tôi tự tin mang đến cho chị em dịch vụ thăm khám và điều trị chất lượng hàng đầu hiện nay. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> xem thêm: https://eva.vn/tin-tuc-suc-khoe/kham-phu-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-c296a473140.html <<<<
 13. Kinh nguyệt thường là dấu hiệu cũng như thước đo nhằm để đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản của nữ giới. Kinh kinh nguyệt xuất hiện những tình trạng bất thường về màu sắc, số lượng, mùi... thì đây có thể là dấu hiệu bất thường liên quan tới nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vậy máu kinh ra ít và có màu đen là bị gì? Điều trị hiệu quả ra sao? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết qua những thông tin sau đây. NGUYÊN NHÂN GÂY RA KINH RA ÍT VÀ CÓ MÀU ĐEN Đối với những nữ giới có sức khoẻ bình thường thì kinh nguyệt sẽ có màu đỏ thẫm hoặc đỏ tươi, không hôi và có thể còn có chứa các niêm mạc tử cung bong ra. Đôi khi máu kinh bình thường sẽ có mùi tanh tanh của máu. Tuy nhiên, đối với những trường hợp kinh nguyệt có màu đen và ít, thì đây có thể là dấu hiệu bất bình thường hoặc là triệu chứng của các bệnh phụ khoa nguy hiểm. Cụ thể: Do tâm lý căng thẳng Tâm trạng và cảm xúc cũng là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp tới chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới. Trong đó sự căng thẳng và stress ảnh hưởng trực tiếp tới màu sắc cũng như số lượng của kinh nguyệt. Người hay lo lắng, tâm trạng không ổn định, căng thẳng có thể dẫn tới tình trạng máu kinh màu đen và ra ít. Do nội tiết tố suy giảm Tình trạng hormone trong cơ thể của nữ giới bị mất cân bằng, sẽ khiến cho kinh nguyệt có màu đen, ra ít hơn và thường bị trễ hơn so với chu kỳ kinh bình thường. Do tuyến giáp và buồng trứng bị suy giảm Buồng trứng và tuyến giáp là bộ phận đóng vai trò quan trọng việc sản xuất nội tiết tố ở nữ giới. Khi chức năng của 1 trong 2 bộ phận này bị suy giảm sẽ dẫn tới tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Từ đó khiến cho lượng máu kinh nguyệt ít màu đen xuất hiện trong kỳ kinh. Do tác dụng phụ của thuốc Việc sử dụng thuốc tránh thai, thuốc kháng sinh chống đông máu, thuốc an thần thường xuyên có thể sẽ khiến kinh nguyệt có màu đen và ra ít. Những thành phần có trong thuốc sẽ khiến cho chu kỳ kinh nguyệt bị thay đổi và gây ra tình trạng bất thường về số lượng cũng như màu sắc kinh nguyệt. Do bệnh phụ khoa Khi nữ giới mắc phải một trong những bệnh lý phụ khoa như: Viêm âm đạo, viêm vùng chậu, viêm cổ tử cung, viêm ống dẫn trứng, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng... Cũng sẽ khiến cho kinh nguyệt có màu đen và ra ít. Kèm theo đó là những dấu hiệu khác như khí hư có mùi hôi, tiết dịch bất thường, đau rát, ngứa ngày vùng kín... Nguyên nhân khác Ngoài những nguyên nhân cơ bản và bổ biến trên, thì còn có nhiều nguyên nhân khác gây ra tình trạng rối loạn về màu sắc kinh nguyệt cũng như số lượng như: Phụ nữ đang mang thai, niêm mạc tử cung bị tổn thương, do viết sộ mổ thai hở, liên quan tới thai nghén, do phá thai không an toàn, thiếu vitamin, chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý... MÁU KINH RA ÍT VÀ CÓ MÀU ĐEN CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG? Khi gặp phải tình trạng máu kinh màu đen và ra ít nếu không được điều trị sớm, nó sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đối với sức khỏe cũng như sức khỏe sinh sản nữ giới. Cụ thể: ♦ Dấu hiệu của bệnh lý: Là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm ở cổ tử cung như u xơ cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, viêm cổ tử cung... những bệnh lý này nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. ♦ Ảnh hưởng tới khả năng mang thai: Đây là một trong những ảnh hưởng rất xấu tới khả năng sinh nở của nữ giới. Khi tình trạng rối loạn hormone estrogen sẽ dẫn tới giảm tỷ lệ mang thai một cách rõ rệt, từ đó dễ tới tới tình trạng vô sinh hiếm muộn. ♦ Ảnh hưởng tới nhan sắc và tâm lý: Máu kinh màu đen và ra ít khiến cho chị em cảm thấy hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của mình. Với sự lo lắng kéo dài sẽ gây ra tình trạng trầm cảm, căng thẳng, mất ăn mất ngủ. Điều này ảnh hưởng rất xấu tới nhan sắc của chị em. ♦ Giảm ham muốn tình dục: Việc tác động mạnh tới tâm lý cũng như sự xuống sắc khiến chị em không còn hứng thú với chuyện tình dục. Từ đó ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc gia đình cũng như hạnh phúc đôi lứa. ĐIỀU TRỊ MÁU KINH RA ÍT VÀ CÓ MÀ ĐEN NHƯ THẾ NÀO? Theo các bác sĩ tại Đa Khoa Hoàn Cầu cho biết: Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị tình trạng máu kinh đen và ít vô cùng hiệu quả và an toàn. Tuỳ thuộc vào nguyên nhân, sức khoẻ người bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị khác nhau. Việc phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ giúp quá trình điều trị dễ dàng hơn. Dưới đây là một số phương pháp mà các bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu đã và đang áp dụng để điều trị thành công tình trạng máu kinh màu đen và ra ít: Điều trị bằng thuốc Bác sĩ sẽ áp dụng những loại thuốc đặc trị để giúp cơ thể điều hoà kinh nguyệt, giúp chu kỳ kinh trở lại như bình thường. Còn đối với nguyên nhân xuất phát từ bệnh phụ khoa, bác sĩ sẽ sử dụng các loại thuốc Tây đặc trị có thể là thuốc uống, thuộc đặt, thuốc bôi... có tác dụng nhanh và giúp loại bỏ triệt để những triệu chứng mà bệnh lý ra. Từ đó giúp điều hoà kinh nguyệt và sự ổn định của dòng lưu thông của máu kinh. Điều trị bằng phương pháp ngoại khoa Nếu trong tình trạng thuốc không còn tác dụng như mong đợi, bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp ngoại khoa như: Sóng tần, sóng viba, dao leep, oxygen... để xác định vị trí của bệnh và loại bỏ triệt để vi khuẩn gây bệnh, loại bỏ viêm, kích thích tế bào tăng cường miễn dịch từ đó giúp điều trị hiệu quả tác nhân gây bệnh. Hiện nay, đa khoa Hoàn Cầu được đánh giá là cơ sở y tế uy tín, chất lượng và được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. Phòng khám được cấp phép hoạt động chính quy từ Sở Y tế TP HCM, cùng với đội ngũ bác sĩ giỏi, trình độ chuyên môn cao; Trang thiết bị hiện đại; Thủ tục đơn giản; Quy trình khép kín và Chi phí thăm khám hợp lý, rõ ràng. Sẽ giúp chị em thoát khỏi những rắc rối mà tình trạng máu kinh màu đen ra ít một cách hiệu quả, nhanh chóng và an toàn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ của các bác sĩ tại đa khoa Hoàn Cầu về tình trạng máu kinh ra ít và có màu đen sẽ giúp chị em biết được phương pháp điều trị tốt nhất và lựa chọn được cơ sở y tế uy tín, chất lượng. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> xem thêm: https://dantri.com.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-vang-cham-soc-suc-khoe-toan-dien-20200317142135568.htm <<<<
 14. Chị em phụ nữ có rất nhiều vấn đề sức khỏe cần quan tâm, trong đó rối loạn kinh nguyệt, khí hư là một trong những triệu chứng phổ biến. Chúng ta cùng tìm hiểu tình trạng bị trễ kinh và ra huyết trắng nhiều bất thường, xem đó là bệnh gì, có nguy hiểm không và điều trị cách nào nhanh khỏi. NGUYÊN NHÂN TRỄ KINH VÀ RA HUYẾT TRẮNG Ở PHỤ NỮ Nguyên nhân khác quan Bị chậm kinh một vài ngày và âm đạo ra nhiều huyết trắng hơn bình thường một chút, đôi khi là những triệu chứng sinh lý bình thường của phụ nữ. Nếu không phải điều gì nguy hiểm thì nguyên nhân của nó có thể là: ♦ Tác dụng phụ của thuốc, chấn thương Một số loại thuốc điều trị hoặc thuốc tránh thai, phá thai khác có thể làm rối loạn nội tiết tố phụ nữ tạm thời, cụ thể là khiến chị em bị chậm kinh, ra máu trắng bất thường. Bên cạnh đó, các tổn thương đến từ việc nạo phá thai không an toàn, thai quá lớn, sẽ dẫn đến biểu hiện chưa ổn định lại như bình thường, triệu chứng là âm đạo chảy máu và khiến kinh nguyệt bị trễ. ♦ Một số nguyên nhân khác + Vệ sinh vùng kín không đảm bảo gây viêm nhiễm đơn giản + Quan hệ tình dục không an toàn làm vùng kín bị trầy xước, ra máu hồng + Lạm dụng các chất kích thích khiến nội tiết tố nữ bị rối loạn + Chị em tuổi trung niên hoặc mới dậy thì, chức năng sinh lý, sinh dục thất thường + Rối loạn hormone hoặc do di tuyền Với những nguyên nhân gây trễ kinh và tiết ra huyết trắng bất thường không quá nguy hiểm, chị em có thể điều chỉnh bằng cách chú ý đến vệ sinh, sức khỏe vùng kín và thay đổi một số thói quen chưa lành mạnh. Do bệnh lý phụ khoa Các bệnh lý phụ khoa thể hiện bằng nhiều triệu chứng khác nhau, trong đó phổ biến là chị em bị chậm kinh nguyệt, âm đạo ra máu trắng nhiều. Cụ thể như: ♦ Bệnh ở cổ tử cung Đôi khi triệu chứng trên liên quan đến các vấn đề ở tử cng như viêm lộ tuyến cổ tử cung, polyp tử cung, thậm chí có thể là ung thư tử cung, cổ từ cung. Nếu rơi vào trường hợp này thì ngoài khí hư và kinh nguyệt bất thường, còn có ra máu hồng kéo dài. ♦ Nấm âm đạo Nấm candida albicans tấn công gây viêm nhiễm âm đạo thường khiến chị em bị ra huyết trắng có màu đục, kết mảng, mùi hôi và ngứa ở vùng kín. Ngoài ra nếu nhiễm trichomonas vaginalis thì huyết trắng lại có màu vàng hoặc xanh kèm theo ngứa rát âm hộ. *** Những vấn đề, bệnh lý liên quan đến triệu chứng trễ kinh, ra huyết trắng cần được thăm khám sớm và điều trị kịp thời để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm cho khả năng sinh sản, thậm chí là tính mạng của chị em phụ nữ. Bị chậm kinh và ra huyết trắng do mang thai Chắc hẳn chị em cũng biết, chậm kinh là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết việc có thai. Nếu kèm theo hiện tượng ra nhiều huyết trắng và có một đốm máu hồng nữa thì có thể nói gần như chắc chắn chị em đã có em bé. Tuy nhiên điều kiện đầu tiên quan trọng nhất là trong thời gian gần đó bạn có quan hệ tình dục và không sử dụng biện pháp an toàn. Một số biểu hiện kèm theo nếu chị em có thai: + Ra một đốm màu hồng màu nhạt, không nhầy, sau đó ra nhiều huyết trắng + Kinh nguyệt trễ, tăng thân nhiệt thất thường nhưng không phải do bệnh + Ngực căng tức, đầu ti nhạy cảm, chạm vào đau, có thể có sữa non + Buồn nôn, nôn, ốm nghén, kỵ nhiều mùi, hay nhức đầu, chóng mặt + Tâm trạng thay đổi thất thường, thói quen ăn uống thay đổi, buồn ngủ Đặc biệt, điều giúp khẳng định chắc chắn chị em có thai là khi có đầy đủ những triệu chứng trên cùng với kết quả thử thai 2 vạch. Nếu bạn đang mong ngóng tin vui thì xin chúc mừng, đã có em bé rồi. Ngược lại, đó là một kết quả ngoài ý muốn thì hãy cân nhắc kỹ càng. TRỄ KINH VÀ RA HUYẾT TRẮNG PHẢI LÀM SAO? Là các biểu hiện phổ biến và đại trà nên đôi khi việc trễ kinh và ra huyết trắng vẫn không khiến chị em quá bận tâm. Tuy nhiên đó là một điều nguy hiểm cho bạn, bởi nếu không đi thăm khám và điều trị, chẳng may nó tiềm ẩn căn bệnh phụ khoa thì thật khó lường. Để càng lâu càng nghiêm trọng, vì thế các chuyên gia khuyên bạn khi có dấu hiệu bất thường như vậy thì cần đi khám ngay tại một cơ sở y tế chuyên nghiệp. Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là giải pháp đáng tin cậy để chị em tìm đến, khắc phục các vấn đề sản – phụ khoa bất kỳ. Vì triệu chứng này chưa thể xác định được nguyên nhân nếu bạn chỉ ngồi nhà đoán mò, nên đến Phòng khám Hoàn Cầu, được kiểm tra, siêu âm hoặc xét nghiệm thì mới có thể điều trị chính xác. ♦ Nếu đó là vấn đề rối loạn sinh lý không đáng kể: Bác sĩ tư vấn bạn cách bảo vệ sức khỏe phụ khoa, cải thiện tình hình hiện tại. ♦ Nếu là do bệnh lý: Áp dụng các phương pháp điều trị thích hợp để tiêu diệt tận gốc vấn đề,không để tái phát hay gây biến chứng. Đó có thể điều trị nội khoa (dùng thuốc) hoặc các kỹ thuật tiên tiến như Dao Leep, Oxygen... tùy vào từng trường hợp bệnh nặng/ nhẹ khác nhau mà bác sĩ sẽ có chỉ định phù hợp. ♦ Nếu chị em mang thai: Dấu hiệu trễ kinh và ra huyết trắng do mang thai, chị em sẽ được tư vấn về chăm sóc thai kỳ hoặc xử lý các vấn đề không mong muốn, có thể đình chỉ thai trong một số trường hợp không thể giữ lại em bé. Với tay nghề và thâm niên hoạt động trong lĩnh vực sản phụ khoa, các chuyên gia Phòng khám Hoàn Cầu sẽ giúp chị em yên tâm điều trị và nhanh chóng cải thiện vấn đề, đảm bảo sức khỏe sinh lý, sinh sản cũng như tính mạng. Chi phí khám chữa ở đây luôn được niêm yết rõ ràng, minh bạch. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>>Xem thêm: https://vtv.vn/suc-khoe/dat-hen-truc-tuyen-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tp-ho-chi-minh-20210420194634555.htm <<<<
 15. Rong kinh là một trong những tình trạng rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới do nhiều bệnh lý gây ra. Rong kinh gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của chị em. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra rong kinh, cách trị bệnh rong kinh tại nhà hiệu quả như thế nào? Tất cả thắc mắc trên sẽ được các bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu giải đáp chi tiết trong bài viết sau. NHỮNG THÔNG TIN CẦN NẮM VỀ TÌNH TRẠNG RONG KINH Rong kinh là gì? Kinh nguyệt thường kéo dài từ 28-32 ngày và hành kinh trung bình trong 3-5 ngày. Máu kinh thường không đông, không vón cục và có màu đỏ tươi. Tuy nhiên rong kinh là tình trạng kinh nguyệt kéo dài trên 7 ngày và lượng máu mất đi vượt quá 80ml/chu kỳ. Vì thế, người bệnh cần phát hiện sớm rong kinh để có phương pháp điều trị hiệu quả. Cùng với đó là chị em cần phân biệt rõ rong kinh và rong huyết: Cụ thể: + Rong kinh là tình trạng chu kỳ kinh kéo dài hơn 7 ngày, mất máu nhiều và liên quan tới rối loạn nội tiết tố. + Rong huyết là tình trạng cháy máu âm đại không phải do kinh nguyệt, thường liên quan tới các bệnh lý như u xơ tử cung, u nang buồng trứng... Nguyên nhân gây ra bệnh rong kinh Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rong kinh ở nữ giới. Tuy nhiên vẫn có một số nguyên nhân mà bác sĩ cũng không thể xác định được. Thế nhưng, dưới đây là những nguyên nhân phổ biến: ♦ Rối loạn nội tiết tố Trong chu kỳ kinh bình thường, độ dày của niêm mạc tử cung sẽ bị ảnh hưởng tới bởi sự cân bằng của estrogen và progesterone. Khi đến ngày kinh, niêm mạc này sẽ vỡ ra và tạo thành kinh nguyệt. Tuy nhiên khi nội tiết tố bị rối loạn, niêm mạc tử cung phát triển quá mức và cuối cùng bị bong ra gây chảy máu kinh nặng và kéo dài. ♦ Rối loạn chức năng buồng trứng Tình trạng buồng trứng không rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt bình thường, thì cơ thể sẽ không sản xuất progesterone bình thường. Việc này khiến cho rối loạn nội tiết và gây ra rong kinh. ♦ U xơ tử cung Tình trạng này là do các khối u ở niêm mạc tử cung khiến cho tình trạng rong kinh kéo dài. Đây là tình trạng phổ biến là thường gặp ở độ tuổi sinh đẻ. Tuy đa phần là u lành tính tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp gây ra biến chứng nguy hiểm và ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. ♦ Polyp tử cung Là tình trạng phát triển của các khối u nhỏ, lành tính ở niêm mạc tử cung, khiến chảy máu kinh nguyệt nặng và kéo dài. ♦ Ung thư Ung thư cổ tử cung và ung thư tử cung là nguyên nhân gây rong kinh kéo dài và đặt biệt nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của người bệnh. ♦ Rối loạn chảy máu di truyền Cụ thể là do bệnh von Willebrand cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng rong kinh. ♦ Do tác dụng của thuốc Nếu người bệnh có sử dụng một số loại thuốc chống viêm, thuốc nội tiết tố, thuốc chống đông máu cũng có thể góp phần làm máu kinh nguyệt chảy nhiều và kéo dài. ♦ Do tiền mãn kinh Khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh thì nội tiết tố ở nữ giới sẽ sụt giảm đột ngột và nhanh chóng, sẽ khiến cho người bệnh xuất hiện tình trạng rong kinh kéo dài và sau đó sẽ mất đi chu kỳ kinh nguyệt. Triệu chứng của rong kinh Các dấu hiệu cũng như triệu chứng của tình trạng rong kinh có thể bao gồm: + Phải thay bằng liên tục và bất thường, có thể 1-2 giờ đã thay băng + Chảy máu kéo dài hơn 1 tuần + Máu đông xuất hiện, chiếm tới 1/4 máu kinh + Bị hạn chế vận động do máu chảy quá nhiều + Cơ thể cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, khó thở do mất máu nhiều... Tuỳ từng nguyên nhân mà máu sẽ có màu sắc thay đổi, vì thế người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị hiệu quả. CÁCH TRỊ BỆNH RONG KINH TẠI NHÀ HIỆU QUẢ Hiện nay, chị em có thể áp dụng 2 phương pháp để điều trị rong kinh hiệu quả đó là: Theo Đông Y hoặc Tây y. Cụ thể: Điều trị bệnh rong kinh tại nhà theo Đông y Người bệnh có thể áp dụng các phương pháp sau đây để điều trị rong kinh tại nhà hiệu quả và an toàn: ♦ Ngải cứu: Là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe phụ nữ, giúp điều trị rong kinh, điều kinh, an thai hiệu quả. Chị em có thể sử dụng kết hợp giữa ngải cứu, ích mẫu, cổ hôi, hương phụ, hy thiêm phơi khô. Sau đó cho 600ml đun sôi đến khi còn khoảng 200ml thì dừng. Mỗi ngày uống 2 lần kiên trì trong 3-4 tháng sẽ có hiệu quả. ♦ Ích mẫu: Là vị thuốc nổi tiếng trong điều trị kinh nguyệt và rong kinh hiệu quả. Chị em cho ích mẫu, nhọ nồi, tóc rối đốt thành than, uất kim, bạch thảo xương, đào nhân vào 5 chén nước sắc còn 1 chén. Rồi sắc tiếp 3 chén thành nửa chén. Sau đó gộp 2 chén lại thành 1 uống 2 lần trong ngày, liên tục trong 7 ngày trước khi có kinh. ♦ Cây nhọ nồi: Sử dụng 1 nắm lá nhọ nồi tươi vắt lấy nước cốt uống vào 2 lần sáng và trưa sẽ có hiệu quả rất tốt trong việc điều trị bệnh rong kinh. Điều trị rong kinh bằng Tây y Khi sử dụng phương pháp Tây y để điều trị rong kinh, chị em nên tới Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để được các bác sĩ tiến thành thăm khám. Để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh từ đó đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả. Cụ thể: ♦ Sử dụng thuốc nội tiết: Các loại thuốc nội tiết sẽ bổ sung nội tiết tố vào cơ thể, làm teo lớp niêm mạc tử cung từ đó hạn chế sự tăng trưởng của niêm mạc và điều trị rong kinh hiệu quả. ♦ Điều trị ngoại khoa: Nếu phương pháp sử dụng thuốc không hiệu quả, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị tiên tiến như Dao Leep, Oxygen, tiểu phẫu nội soi, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để điều trị rong kinh. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nguyên nhân cũng như nhu cầu sinh nở của người bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp hiệu quả nhât. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>>> Xem thêm: https://dantri.com.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-vang-cham-soc-suc-khoe-toan-dien-20200317142135568.htm <<<<