• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

inoxtrungthanhcom

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About inoxtrungthanhcom

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 10/10/1990

Contact Methods

 • MSN
  352 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ
 • Website URL
  https://inoxtrungthanh.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  352 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
 1. Tủ bếp inox 304 là dòng sản phẩm mới, được ưa chuộng và đánh giá cao, được nhiều gia đình chọn lựa bởi nó đã khắc phục được gần hết các ưu điểm của những chất liệu khác như gỗ: dễ bị mối mọt, cong vênh hay ẩm mốc, thép thì dễ dàng bị gỉ sau một thời gian chịu tác động của thời tiết. Việc inox ra đời và ứng dụng vào ngành thiết kế và gia công tủ bếp đã tạo nên một sản phẩm vượt trội cả về hình thức, mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Hãy cùng INOX TRUNG THÀNH tìm hiểu kĩ hơn về chất liệu tủ bếp inox này nhé. Tủ bếp Inox, tủ bếp gỗ, tủ bếp nhôm … chọn loại nào? Một số loại vật liệu bạn có thể chọn đó là tủ bếp bằng gỗ công nghiệp (nhân tạo), tủ bếp gỗ tự nhiên, tủ bếp nhôm kính, tủ bếp inox, tủ bếp bằng gạch với cửa gỗ… Tủ bếp inox: Trên thị trường hiện nay vẫn có khá nhiều nhà cung cấp sản xuất tủ bếp inox để đáp ứng nhu cầu một bộ phận nhỏ người tiêu dùng thích sử dụng những sản phẩm dạng này. Ưu điểm: Nếu ai chỉ quan tâm đến độ bền của tủ bếp inox thì đây là lựa chọn tối ưu nhất, có độ bền cao, dễ lau chùi, không cong vênh, không mối mọt. Nhược điểm: Khi làm bằng inox căn bếp trở nên lạnh lẽo (tối kị trong phong thuỷ), giới hạn về thẩm mỹ, dễ bị loang ố nếu không được chăm sóc thường xuyên và kỹ càng, vì khi nấu nướng không tránh được sử dụng dầu mỡ, gia vị, mắm muối, nếu để lâu ngày chắc chắn sẽ bị loang ố, trông mất vệ sinh, thiếu thẩm mỹ. Thường đây là tủ bếp loại “xấu nhưng bền” phù hợp quan điểm ăn chắc mặc bền, Tủ bếp gỗ tự nhiên: Ưu điểm: Tạo nên một không gian bếp sang trọng, ấm cúng, phong cách bán cổ điển, với tiêu chí này đặt ra để chọn lựa thì không vật liệu nào có thể thay thế vật liệu gỗ. Nhược điểm: Nếu không ngâm tẩm, sơn phủ, chọn lựa vật liệu gỗ đạt chuẩn có thể xảy ra hiện tượng cong vênh, mối mọt, thậm chí có thể thấm nước, khó lau chùi. Giá thành đắt so với các loại vật liệu khác. Tủ bếp gỗ công nghiệp (nhân tạo): Hiện nay có rất nhiều loại gỗ công nghiệp, đa dạng về màu sắc, chất liệu tuỳ thuộc vào tình hình tài chính và phong cách, không gian bếp phù hợp để chọn lựa. Có các loại vật liệu như Laminate, Acrylic, ván ép tổng hợp (Veneer)… Ưu điểm: Đa dạng màu sắc, theo phong cách tủ bếp hiện đại châu Âu, cánh phẳng có nhiều màu sắc sẵn có để chọn lựa nếu như chọn vật liệu gỗ Laminate hoặc Acrylic, nếu thích phong cách sơn cũng có thể sơn nhiều màu khác nhau theo màu sắc chúng ta muốn, nếu bạn thích phong cách này có thể chọn vật liệu Veneer (với sơn bệt bóng mịn, bóng gương, hoặc sơn để vân gỗ). Ngoài ra loại vật liệu gỗ công nghiệp có ưu điểm ứng dụng phụ kiện hiện đại dễ dàng hơn, nâng cao được công năng sử dụng cho người dùng một cách cao nhất khi sử dụng phụ kiện và thiết bị hiện đại. Nhược điểm: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại gỗ công nghiệp, tuy bề mặt giống nhau nhưng cốt gỗ (lõi) bên trong lại khác nhau do đó nó có thể xảy ra tình trạng thấm nước và có độ bền không cao nếu sử dụng loại vật liệu kém chất lượng, không có khả năng chống ẩm, chống thấm. Vì vậy chúng ta cũng có thể thấy có rất nhiều mức giá khác nhau trên thị trường rẻ có đắt có cũng bởi vì lý do này, dù bề mặt hoàn toàn nhìn không khác nhau bao nhiêu. Do vậy người tiêu dùng nên có sự lựa chọn đánh giá thật kỹ khi lựa chọn nhà thiết kế và cung cấp sản phẩm tủ bếp inox 304 cho mình, kiểm tra uy tín nhà cung cấp, đánh giá thương hiệu, kiểm tra nhà xưởng căn cứ theo cảm nhận trực quan như (sự chuyên nghiệp, quy mô, máy móc, quy trình, biểu hiện làm việc của công nhân …) để cố gắng kiểm soát rủi ro tối đa nhất có thể, tránh tiền mất mà không được sản phẩm ưng ý về chất lượng và thẩm mỹ. Tủ bếp gỗ kết hợp inox: Tủ bếp gỗ sang trọng kết hợp với độ bền của inox tạo nên một tủ bếp hoàn hảo về chất lượng và vẫn giữ được thẩm mỹ của tủ bếp, tủ bếp dạng này phục vụ cho người tiêu dùng có nhu cầu cao về sử dụng tủ bếp và có tình hình tài chính tốt. Ưu điểm: Tăng độ bền của tủ bếp khi ứng dụng một phần inox vào tủ bếp nhưng không lạm dụng tránh phá vỡ cấu trúc, thẩm mỹ của gỗ, hầu hết các nhà thiết kế và thi công nội thất chuyên nghiệp tư vấn cho khách hàng của mình là chỉ ứng dụng inox cho khoang chậu rửa là chính, khu vực sử dụng nước nhiều để tránh nước rò rỉ, thấm ảnh hưởng đến gỗ tại khoang tủ này, và inox được gắt kết vào mặt bên trong của tủ không ứng dụng để lộ ra bên ngoài, mặt ngoài tủ vẫn là vật liệu gỗ tránh phá hỏng thẩm mỹ của tủ bếp cũng như gây ra sự lãnh lẽo cho căn bếp do ảnh hưởng của inox. Ngoài ứng dụng cho khoang chậu rửa là chính thì inox chỉ có thể làm điểm nhấn thêm cho tủ bếp như làm chân tủ inox, viền bo cạnh tủ, viền cánh tủ inox là tối ưu và phù hợp nhất mà thôi. Nhược điểm: Giá thành cao hơn tủ thông thường, thi công khó hơn, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn khi có sự kết hợp giữa gỗ và inox, nếu tất cả các khoang đều ứng dụng inox để cho tủ bếp bền hơn trong khi những khoang khác không cần thiết phải dùng tới vật liệu inox, ngoài khoang chậu rửa, sẽ dẫn đến tình trạng phá vỡ bố cục và sự sang trọng vốn có của tủ bếp chất liệu gỗ ngoài ra cũng sẽ làm cho tủ bếp trở nên lạnh lẽo, không tốt trong phong thuỷ. Tủ bếp nhôm: Ưu điểm: Tủ bếp nhôm có giá thành rẻ, thường được làm với các xưởng gia công nhỏ, tủ nhôm thường được kết hợp với kính, nếu xưởng có tay nghề cao cũng tạo ra được một tủ bếp nhôm tạm đảm bảo chức năng lưu trữ đồ dùng, dụng cụ bếp, thực phẩm … Nhược điểm: Thiếu thẩm mỹ, độ an toàn không cao, không chắc chắn dẫn đến có thể vỡ kính và gây nguy hiểm cho người dùng, chưa kể có thể các cạnh của tủ bếp nhôm sắc nhọn cũng dẫn đến nguy hiểm nếu như khi dùng không lưu ý cẩn thận. Cũng là dạng tủ mang ý nghĩa tiêu cực nếu xét theo phong thuỷ vì mang sát khí và nhiều tính kim lấn át hoả khí. Tủ bếp gạch kết hợp cửa gỗ: Xây khung bằng gạch và lắp phần cánh gỗ bên ngoài. Ưu điểm: Giá thành rẻ, bền Nhược điểm: Tốn nhiều diện tích, không thể di dời, có mùi hôi và ẩm mốc nhất là khi trời nồm nếu ở miền Bắc, sẽ rất mất vệ sinh và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Lắp đặt hệ thống cửa khá khó khăn, thường không khít được cánh, dẫn đến tủ không kín, gián, chuột hay các loại côn trùng có thể thâm nhập ảnh hưởng đến sức khoẻ gia đình. Nhiều gia đình dù có tình hình tài chính tốt nhưng lại không quan tâm đến việc lựa chọn và thiết kế một tủ bếp làm sao cho phù hợp với gia đình cũng như thẩm mỹ không gian ngôi nhà dẫn đến tình trạng một ngôi nhà đẹp nhưng với nội thất quá xấu hoặc không phù hợp làm phá vỡ cảnh quan ngôi nhà, hoặc có nhà với nội thất phòng khách đẹp, hiện đại nối liền với phòng bếp nhưng phòng bếp lại được làm với chất liệu, phong cách không phù hợp dẫn đến phá hỏng toàn bộ không gian phòng khách và có thể làm xấu cả toàn bộ căn nhà. Quý bạn có thể đọc thêm bài viết “ tại sao phải thiết kế tủ bếp ? ” để hiểu rõ tầm quan trọng của không gian bếp và để có những đánh giá và lựa chọn đúng đắn nhất. Tủ bếp inox 304 là gì? 1. Cấu tạo tủ bếp inox 304 Cấu tạo tủ bếp inox 304 như thế nào? Khi nhắc đến tủ bếp inox 304 nhiều khách hàng sẽ lầm tưởng rằng tủ bếp này được làm từ 100% chất liệu inox 304. Nhưng không phải vậy, trên thi trường có 2 loại tủ bếp inox là tủ bếp được làm 100% bằng inox và loại tủ bếp khung inox cánh bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp. Nếu sản phẩm được làm 100% từ vật liệu inox 304 có độ bền sử dụng cực cao với khả năng chịu lực, chịu nước tuyệt đối. Tủ bếp không bị mối mọt, cong vênh và nứt nẻ. Tuy nhiên, giá thành của loại tủ bếp này tương đối cao và không có màu sắc đa dạng như các loại tủ bếp khác. Và tính thẩm mỹ không được cao nên không được sử dụng nhiều. Chính vì vậy, các nhà sản xuất đã kết hợp sử dụng khung thùng tủ bếp bằng inox 304 còn cánh tủ bếp được làm bằng các loại gỗ. Giải pháp này vừa đảm bảo được độ bền, tính thẩm mỹ và giá thành lại tương đối hợp lý. Vậy cấu tạo của tủ bếp inox được đề cập tới gồm những bộ phận như sau: Vì tủ bếp dưới là nơi thường xuyên tiếp xúc với nước. Do đó, khung và thùng tủ bếp dưới được làm bằng inox 304 sáng bóng, không han gỉ. Khung và thùng tủ bếp trên vẫn được làm từ code gỗ công nghiệp mdf lõi xanh phủ melamine hoặc làm từ gỗ tự nhiên. Cánh tủ bếp được làm từ gỗ công nghiệp ( acrylic, laminate, melamine) hoặc gỗ tự nhiên ( xoan đào, sồi Mỹ, sồi Nga,…). Hậu tủ bếp inox đẹp được làm toàn bộ từ inox 304 có khả năng chịu ẩm, chịu nước cực tốt thích hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. 2. Ưu điểm của tủ bếp inox 304 Tủ bếp được làm từ chất liệu inox 304 mang những ưu điểm vượt trội về độ bền và tính thẩm mỹ: Không có chất liệu tủ bếp nào có thể sánh ngang với inox 304. Tủ bếp inox có độ bền cao, tuổi thọ trung bình trên 20 năm. Có khả năng chịu lực, chịu nhiệt cực tốt. Không bị muối mọt, nứt nẻ và cong vênh khi sử dụng. Chất liệu inox 304 không bị han rỉ, chịu ẩm cực tốt phù hợp khí hậu Việt Nam. Cánh tủ được thiết kế đa dạng, nhiều màu sắc để lựa chọn. Từ phong cách hiện đại tới cổ điển. Tủ bếp inox 304 có giá thành cao hơn các loại tủ bếp gỗ tự nhiên và công nghiệp. Tuy nhiên giá trị chúng mang lại hoàn toàn xứng đáng. Xem xét kích thước tiêu chuẩn của tủ bếp inox 304 Kích thước của 1 bộ tủ bếp rất quan trọng bởi vì nó quyết định đến tính thẩm mỹ và sự tiện nghi khi sử dụng. Ngoài ra, kích thước tủ bếp còn ảnh hưởng đến quá trình làm việc, nấu nướng hay các hoạt động ở trong bếp. Bếp quá cao hay quá thấp đều tạo nên sự khó chịu đáng kể khi sử dụng. + Tủ bếp dưới : 810 x 600mm ( chiều cao x chiều sâu). + Tủ bếp trên : 810 x 350mm ( chiều cao x chiều sâu). + Kính tủ : 600 – 650mm. + Phào tủ : 120mm với phào soi (phào chữ S) ; 80mm với phào phẳng. + Độ dày cánh tủ: 18mm. + Tổng chiều cao: 2.18m – 2.25m rất phù hợp với chiều cao trung bình của người Việt Nam. INOX TRUNG THÀNH - đơn vị gia công uy tín hàng đầu hiện nay. Những chính sách khi làm tủ bếp inox 304 + Được báo giá chi tiết về tủ bếp inox 304. + Miễn phí thiết kế tủ bếp 2D, 3D khi làm tủ + Sản phẩm chưa bao gồm chi phí mặt đá và kính ốp bếp. + Chưa bao gồm giá các phụ kiện bếp: giá xoong nồi, dao, thớt… + Bạn sẽ được lắp đặt bếp từ, máy hút mùi miễn phí. + Quý khách hàng ở Hà Nội hay tỉnh khác thì INOX TRUNG THÀNH vẫn sẽ đến tận nơi khảo sát công trình và tư vấn miễn phí. HOTLINE: 0904627195
 2. Mẫu tủ cháo dinh dưỡng 8-10-12-14 khay tại INOX TRUNG THÀNH được người dùng xem xét và đánh giá cao bởi thiết kế vô cùng đơn giản, tiện dụng, hệ điện lạnh giúp bảo quản cháo và thực phẩm tươi ngon. Cùng với đó, chúng tôi còn gia công và sản xuất nhiều thiết kế khác nhau nồi nấu phở, nồi cháo, tủ hâm nóng thức ăn...thiết bị nhà bếp tiện dụng. Mẫu tủ cháo dinh dưỡng là gì? Tủ cháo dinh dưỡng là thiết bị dùng để bảo quản cháo và thực phẩm dinh dưỡng, đảm bảo giữ nguyên hàm lượng chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Kinh doanh và buôn bán cháo dinh dưỡng đang là nhu cầu thiết yếu và có sự phát triển vượt bậc trong xã hội hiện nay. Cháo là món thực phẩm dễ ăn, dễ nấu, dễ bán, tiêu thụ dễ dàng ai cũng có thể sử dụng được. Kinh doanh cháo dinh dưỡng 1 vốn 4 lời, đảm bảo dễ dàng xoay vòng và lấy lại vốn đã đưa ra.Bán cháo dinh dưỡng cần những gì? Để có thể mở một cửa hàng kinh doanh cháo dinh dưỡng hay dùng tại bếp nhà hàng cần những yếu tố sau đây Chọn địa điểm bán cháo dinh dưỡng: cần khảo sát thị trường thật kĩ càng để tìm hiểu và đưa ra địa điểm mở bán quán cháo phù hợp. Cạnh trường học, chợ là những địa điểm tiềm năng, không cần phải thuê 1 địa chỉ đắt tiền ở đường lớn làm gì. Khách hàng chủ yếu ở đây là học sinh, phụ huynh mua đồ cho con. Nếu không thì chọn lựa nơi có người qua lại thật nhiều. Đảm bảo vệ sinh an toàn: Đối với các cửa hàng thực phẩm nói chung thì những yêu cầu về vệ sinh an toàn khá cao, cần phải lắp đặt sạch sẽ, hiện đại từ các dụng cụ trong bếp như nồi, xoong chảo đến bàn ghế luôn phải trong tình trạng sạch sẽ, cần tráng kỹ bằng nước nóng mỗi lần sử dụng. Nguyên vật liệu nấu cháo cần lựa chọn cẩn thận: nhiều người chọn đến cửa hàng của bạn, một phần là vì tin tưởng và chất lượng thức ăn không sử dụng những nguyên liệu độc hại chính vì thế khâu đun nấu, chọn gạo, thịt gà, thịt lợn, rau củ cứ mua sản phẩm tốt nhất, đảm bảo hương vị của cháo ngọt vị, lôi kéo khách hàng đến những lần sau. Chuẩn bị đầy đủ thiết bị: nồi cháo, tủ cháo dinh dưỡng để tạo nên sự chuyên nghiệp cũng như đưa đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Mẫu tủ cháo dinh dưỡng nhiều khay là một trong những thiết bị nhà hàng phù hợp cho các quán cháo dinh dưỡng khi giúp bảo quản cháo tiện dụng, thiết kế hiện đại và có giá bán phù hợp. Tại INOX TRUNG THÀNH chúng tôi nhận gia công và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Thông tin liên hệ: INOX TRUNG THÀNH Showroom: 350 - 352 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội Hotline: 0904 627 195 - 0904 756 123 - Mr Thành Email: inoxtrungthanh@gmail.com
 3. Gia công inox ở hải phòng không còn là ngành nghề quá xa lạ với nhiều người nữa, khi mà việc gia công inox ở hải phòng, thiết kế các sản phẩm inox đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, các thiết kế độc đáo, sang trọng, mang tính cá nhân cao. Các sản phẩm được làm từ INOX bền, đẹp với khả năng chống nhiệt cao, tạo hình dễ dàng từ đơn giản đến phức tạp. INOX TRUNG THÀNH sẽ giới thiệu đến bạn những ứng dụng của inox nhé. Tại sao nhiều người lại ưa chuộng sử dụng inox đến thế?INOX là gì?Đây là một hợp kim mà thành phần chính là thép không gỉ, chứa tối thiểu 10,5% crom, được ra đời vào năm 1913 do một nghệ sĩ người Anh phát hiện và liên tục thử nghiệm, thay đổi để có thể tạo ra chất liệu vừa có độ bền như thép, lại vừa có khả năng chống oxy hóa, chống gỉ sét cao.Qua hơn nhiều năm thử nghiệm và sáng tạo, chất liệu INOX đã ra đời với nhiều biến thể, nhiều ưu điểm cũng như giá thành khác nhau, để phục vụ cho từng ngành nghề, từng mục đích khác nhau: trong ngành công nghiệp nặng thì sử dụng chất liệu gì, xây dựng thì dùng chất liệu gì, dân dụng thì sử dụng chất liệu gì là phù hợp nhất. Các loại inox thường dùng là inox 201, inox 304, 304L… Ít bị biến màu, ăn mòn hay bị gỉ như thép. Sau rất nhiều thí nghiệm, cũng như thay đổi các thành phần của inox đã tạo nên một chất liệu vừa có độ bền, cũng như khả năng chống oxy hóa, chống ăn mòn cao, không cần phải lo lắng bị gỉ, sét sau một thời gian dài sử dụng (với inox cao cấp). Dễ dàng vệ sinh, làm sáng bóng, chỉ cần 1 chiếc khăn bảo quản và lau mỗi ngày là inox luôn sáng bóng như mới. Vì khó bị ăn mòn, biến màu nên inox được ưa chuộng gia công các phụ kiện nhà bếp, giá kệ giường tủ, hay các thiết bị trong công nghiệp, chế biến thức ăn, xưởng sản xuất. Không chứa các hóa chất gây hại cho sức khỏe người dùng, nên được dùng nhiều trong các thiết bị bếp, thực phẩm, nấu ăn và cả sản xuất các dụng cụ y tế. Gia công cắt gấp inox ở hải phòng là gì? một cách hiểu đơn giản thì đây là quá trình hàn, đột dập, cắt plasma...nhằm ghép các thanh inox, hộp inox nhỏ lẻ thành các sản phẩm inox lớn như tủ bếp inox, cổng inox, cánh inox, bàn ghế inox, giường inox...tiện lợi và sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.Sử dụng các loại máy như : máy dột dập, máy soi rãnh, máy cắt plasma…Các khâu cuối cùng là giúp sản phẩm sáng bóng, mịn có thể mạ vàng, bạc hoặc làm xước tăng giá trị thẩm mỹ sản phẩm.Tuy mới chỉ ra đời trong khoảng 100 năm trở lại đây nhưng đã vô cùng được ưa chuộng bởi tất cả mọi ngành nghề trên thế giới.Sử dụng nhiều trong: Ngành công nghiệp nặng: sản xuất và chế tạo nên các sản phẩm như xe cộ, máy bay Ngành xây dựng, nội thất, kiến trúc với các sản phẩm như tủ bếp, ống inox, thanh inox, cầu thang, cửa, cánh inox… Ngành thực phẩm: tủ hâm nóng thức ăn, nồi nấu phở, nồi cháo, xoong nồi nấu nướng, tủ bếp… đựng, lưu trữ và nấu nướng thức ăn. Ngành dân dụng: các sản phẩm như kệ inox, giá inox, chạn, bát inox… với mức giá rẻ. Địa chỉ gia công inox ở Hải Phòng uy tín và chất lượng.INOX TRUNG THÀNH - được đánh giá là một trong những địa chỉ được gia công inox công nghiệp ở hải phòng uy tín nhất với hơn 10 năm trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và gia công các sản phẩm inox chất lượng, đảm bảo nguồn inox sử dụng là cao cấp. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và đem đến cho bạn những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao.Thông tin liên hệ: INOX TRUNG THÀNHShowroom: 350 - 352 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà NộiHotline: 0904 627 195 - 0904 756 123 - Mr ThànhEmail: inoxtrungthanh@gmail.com