• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bacsyhoancau

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  94
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bacsyhoancau

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 18/03/1968

Contact Methods

 • MSN
  Bác Sỹ
 • Website URL
  https://dakhoahoancautphcm.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM
 1. Tình trạng vô sinh hiếm muộn đang là nỗi ám ảnh của các cặp vợ chồng thế nhưng nó lại ngày càng xuất hiện khá nhiều. Thông thường đối với các cặp vợ chồng đã cưới nhau hơn một năm, không kế hoạch nhưng vẫn chưa có tin vui thì cần phải đi khám để sớm chữa trị. Cũng chính vì lẽ ấy câu hỏi chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn ở TPHCM bao nhiêu tiền được rất nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Thông tin được chia sẻ từ bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra được đáp án chính xác nhất. Hãy cùng tham khảo ngay thôi nào! TÌM HIỂU CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở TPHCM 1. Tìm hiểu tình trạng vô sinh hiếm muộn Trước khi đến với đáp án về chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn ở TPHCM thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vô sinh hiếm muộn và nguyên nhân gây ra tình trạng này là gì nhé. Theo như kiến thức chuyên khao thì vô sinh hiếm muộn chính là căn bệnh mà các cặp vợ chồng kết hôn lâu, quan hệ đều đặn nhưng không hề sử dụng phương pháp tránh thai nào vẫn không có thai. Các chuyên gia đầu ngành cũng chỉ ra rằng vô sinh hiếm muộn có thể do cả hai vợ chồng hoặc là do một trong hai người. Và nguyên nhân của nó thông thường sẽ được chia thành: ► Nguyên nhân nguyên phát là ngay từ đầu người vợ hoặc người chồng đều không thể nào có con được. ► Nguyên nhân thứ phát đó là cặp vợ chồng đã từng có thai ít nhất khoảng một lần thế nhưng giờ không thể có thai được nữa. Vô sinh hiếm muộn là tình trạng khá phổ biến hiện nay 2. Vậy nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn là vì sao Thứ nhất: Những nguyên nhân thường gặp ở chồng + Do số lượng tinh trùng ít, kém vì người chồng bị các bệnh viêm nhiễm tinh hoàn hoặc do thường xuyên mặc quần chật làm cho tinh hoàn bị nóng... + Do nam giới bị viêm tuyến tiền liệt khiến cho tinh dịch bị đặc bất thường và khó có thể di chuyển vào bên trong âm đạo. + Do đường vận chuyển tinh trung ra túi tinh hoàn đã bị tắc. Thông thường tình trạng này là do nam giới bị mắc những bệnh liên quan đến đường tình dục làm viêm ống dẫn tinh. + Do niệu đạo không thể thông được ra ngoài đầu dương vật khiến cho tình trùng xuất ra nhưng lại khó để đi vào lỗ cổ tử cung được. Thứ hai: Những nguyên nhân thường gặp ở vợ + Do bị tắc ống dẫn trứng hoặc là buồng trứng mà điển hình là do chị em bị mắc các bệnh như viêm phần phụ hay lạc nội mạc tử cung. Tình trạng này sẽ khiến cho tinh trùng và trứng không thể gặp nhau được. + Do chị em bị khối u buồng trứng. + Do chị em bị rối loạn hormone từ đó khiến trứng không rụng thường xuyên được. + Do niêm mạc tử cung không tăng trưởng và đào thải theo quy luật bình thường. + Do tử cung có hình dạng bất thường hoặc là do có u xơ. + Do xuất hiện chất dịch tử cung hoặc độ axit âm đạo của nữ giới bất thường từ đó cản trở tinh trùng không đi vào dược cổ tử cung. + Do hệ miễn dịch của phụ nữ lại tạo ra kháng thể khiến tiêu diệt tinh trùng (cơ chế đào thải vật lạ). + Do chị em bị mắc các bệnh tình dục. 3. Chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn ở TPHCM là bao nhiêu? Đi vào đáp án chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn ở TPHCM thì các chuyên gia đầu ngành đã chỉ ra rằng tiền khám vô sinh hiếm muộn sẽ còn phụ thuộc vào nhiều các yếu tố khác nhau như là: ⇔ Địa chỉ khám vô sinh hiếm muộn: Chọn được địa chỉ uy tín và cơ sở vật chất trang thiết bị tiên tiến, hiện đại đồng thời có đội ngũ y bác sĩ giỏi thì mức chi phí cũng sẽ cao hơn so với những cơ sở có chất lượng kém. ⇔ Tình trạng sức khỏe của vợ/ chồng: Nếu như người vợ hoặc chồng có tình trạng sức khỏe kém và nguyên nhân gây vô sinh nặng thì chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn ở TPHCM sẽ cao hơn so với người mà mức độ bệnh nhẹ. ⇔ Phương pháp chọn lựa: Hiện tại có nhiều phương pháp để điều trị tình trạng vô sinh hiếm muộn và nếu như thực hiện những phương pháp tiên tiến, hiện đại thì mức chi phí cũng sẽ cao hơn so với các phương pháp bình thường. Cần điều trị vô sinh hiếm muộn tại địa chỉ uy tín Hiện tại nếu như bạn đang có nhu cầu muốn khám và chữa vô sinh hiếm muộn hiệu quả, an toàn thì hãy đến ngay với Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Đây chính là phòng khám với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia giỏi, có nhiều năm kinh nghiêm trong việc thăm khám và điều trị vô sinh hiếm muộn. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24. Xem thêm các vấn đề về phụ khoa và địa chỉ uy tìn tại TPHCM: https://vnexpress.net/tu-van-ve-benh-cua-chi-em-tai-phong-kham-phu-khoa-hoan-cau-3553485.html
 2. Vô sinh hiếm muộn chính là tình trạng đang ngày càng trở nên phổ biến gây nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của gia đình. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều cặp vợ chồng tan vỡ. Vậy hiện nay thì khám và điều trị vô sinh hiếm muộn ở đâu là tốt nhất? Cùng tìm hiểu những thông tin được chia sẻ từ bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra được đáp án chính xác nhất cho bản thân mình! 1. Tình trạng vô sinh hiếm muộn hiện nay Trước khi đến với địa chỉ để khám và điều trị vô sinh hiếm muộn ở đâu thì chúng ta hãy cùng điểm qua về thực trạng vô sinh hiếm muộn hiện nay nhé. Theo như thống kê thì tình trạng vô sinh hiếm muộn hiện tại như sau: + Theo Tổ chức y tế thế giới thống kê về tỉ lệ vô sinh hiếm muộn thì có 50% là do vợ và 30% là do chồng, 15% là do cả vợ và chồng còn lại 5% thì không rõ nguyên nhân. + Ở Việt Nam tính tới thời điểm hiện nay thì có đến 35% các cặp vợ chồng đứng trước nguy cơ đối mặt tình trạng vô sinh hiếm muộn và cần phải có sự hỗ trợ điều trị bởi các cơ sở chuyên khoa. + Phòng khám Hoàn Cầu thống kê mỗi ngày tiếp nhận hơn 200 lượt bệnh nhân khám phụ khoa và đặc biệt trong đó có hơn 100 bệnh nhân bị chậm con và muốn tìm hiểu về vấn đề điều trị vô sinh hiếm muộn. 2. Cần thăm khám vô sinh hiếm muộn khi nào? Vấn đề về con cái đối với một số cặp vợ chồng mới cưới là vô cùng quan trọng. Sau hơn 1 năm kết hôn nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có tin vui khi không có kế hoạch hay không sử dụng bất kỳ phương pháp tránh thai nào trong những lần quan hệ tình dục thì tốt nhất bạn nên đi thăm khám. Đối với trường hợp nữ giới trên 35 tuổi thì thời gian thăm khám sẽ rút ngắn lại là 6 tháng thay vì 1 năm. Do lúc này, người phụ nữ trên 35 tuổi có khả năng mang thai thấp hơn những người dưới độ tuổi này. Nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn đôi khi chỉ không xuất phát từ chồng hoặc vợ mà còn do cả hai cùng có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Do đó, khi thăm khám, hai vợ chồng nên sắp xếp thời gian để đi chung. Điều này sẽ giúp kết quả thăm khám được chính xác nhất. 3. Nên khám và điều trị vô sinh hiếm muộn ở đâu? Nếu bạn đang có nhu cầu muốn biết địa chỉ khám và điều trị vô sinh hiếm muộn ở đâu thì đa khoa Hoàn Cầu chính là đáp án dành cho bạn. Bởi vì đây là đơn vị phòng khám được cấp phép hoạt động rõ ràng của Bộ Y Tế. Đồng thời phòng khám luôn tiếp thu học hỏi nhiều phương pháp chữa trị vô sinh hiếm muộn tiên tiến nhất trên thế giới. Ngoài ra Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu còn hội tụ đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cặp vợ chồng để điều trị vô sinh hiếm muộn. Đã có hàng ngàn trường hợp được điều trị vô sinh hiếm muộn thành công tại Hoàn Cầu. Ngoài ra thủ tục thăm khám điều trị tại phòng khám Hoàn Cầu còn đảm bảo được tiến hành nhanh chóng rõ ràng. Thời gian làm việc linh hoạt từ 8h00 đến 20h00 hàng ngày kể cả thứ 7, chủ nhật cũng như các ngày lễ tết do đó phù hợp với nhiều người có thời gian khác nhau. Chỉ cần linh hoạt sắp xếp là có thể đến đây để khám và chữa bệnh. Đồng thời phòng khám Hoàn Cầu cũng có đội ngũ chuyên gia tư vấn cụ thể về tình hình bệnh lý và phương pháp điều trị, mức chi phí theo từng hạng mục. Đảm bảo rằng sẽ mang đến cùng bệnh nhân những điều tốt đẹp và thoải mái nhất khi khám và điều trị vô sinh hiếm muộn tại đây. 4. Quy trình khám và điều trị vô sinh hiếm muộn như thế nào? Ngoài việc đưa ra đáp án địa chỉ khám và điều trị vô sinh hiếm muộn ở đâu thì chúng tôi xin được lý giải cùng bạn quy trình khám và điều trị vô sinh hiếm muộn tại phòng khám Hoàn Cầu. Theo đó bệnh nhân sẽ được hỏi về bệnh tình thông qua những câu hỏi về tần suất quan hệ cũng như tiền sử gia đình và thể trạng của cả vợ và chồng. Các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp khám lâm sàng cùng với việc làm các xét nghiệm siêu âm tổng quát, khám cơ quan sinh dục, xét nghiệm máu, tinh dịch đồ, nội tiết tố, xét nghiệm phân tử, siêu âm, chụp HSG... Qua đó sẽ tìm ra được nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn. Cần sớm điều trị vô sinh hiếm muộn tại địa chỉ uy tín Sau khi đã có kết quả khám thì bác sĩ sẽ tiến hành đưa ra phương pháp điều trị bằng công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại bằng nhiều cách khác nhau như là dùng thuốc, dùng biện pháp ngoại khoa tiên tiến (Dao Leep, Oxygen, vật lý trị liệu...). Bên cạnh đó với các trường hợp nặng thì có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hoặc là nuôi trưởng thành trứng trong ống nghiệm... Đảm bảo rằng sẽ giúp cho các cặp đôi có thể có được thiên chức làm cha làm mẹ. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Tìm hiểu thêm về phòng khám đa khoa uy tín nhất tại TPHCM: https://vnexpress.net/tu-van-ve-benh-cua-chi-em-tai-phong-kham-phu-khoa-hoan-cau-3553485.html
 3. Sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ có rất nhiều thay đổi, trong đó thường gặp nhất là tình trạng Kinh nguyệt không đều sau sinh nguy hiểm đừng xem thường. Điều này gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều chị em bởi một phần lo sợ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản lần sau; một phần rối loạn kinh nguyệt cũng là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề “rắc rối”. Để hiểu rõ về tình trạng này, cùng đi vào tìm hiểu những thông tin do chuyên gia phụ khoa tư vấn ngay dưới đây. KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU SAU SINH: BIỂU HIỆN, NGUYÊN NHÂN Rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều sau sinh là tình trạng phổ biến. Song rất nhiều chị em không biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này; cũng như các triệu chứng ở mỗi người cũng có sự khác nhau… điều này dễ dẫn đến tâm trạng lo lắng cho chị em phụ nữ. ➤ Biểu hiện kinh nguyệt không đều sau sinh ♦ Vòng kinh nguyệt bất thường Ở phụ nữ bình thường, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài từ 28-32 ngày và số ngày ra máu trung bình từ 3-7 ngày. Nếu chu kỳ kinh quá ngắn (dưới 28 ngày) hoặc quá dài (trên 32 ngày); số ngày ra máu kinh dưới 3 ngày hoặc trên 7 ngày… đều là dấu hiệu cho thấy bạn bị rối loạn kinh nguyệt sau sinh ♦ Mất kinh sau khi sinh quá lâu Đối với những chị em sinh thường, cho con bú thời gian có kinh lại là từ 6 tháng - 1 năm; còn đối với sinh mổ thì sẽ có kinh lại sớm hơn (thường là 2-3 tháng). Tuy nhiên, nếu sau 1 năm mà chị em vẫn chưa có kinh thì đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại, không nên chủ quan. ♦ Máu kinh khác thường Thông thường máu kinh sẽ đỏ tươi, hoặc đỏ thẫm. Nhưng nếu sau sinh, bạn nhận thấy máu kinh ra có màu nâu, đen và có hiện tượng vón cục; kèm theo tình trạng nguyệt san “ghé thăm” sớm hoặc muộn khác thường, thì bạn có thể bị vấn đề “rắc rối” về kinh nguyệt sau sinh. ♦ Đau bụng kinh dữ dội Đây là biểu hiện có thể xuất hiện trước hoặc đang hành kinh và thường sẽ có xu hướng giảm dần cho đến hết kỳ kinh. Tuy nhiên, nếu cơn đau của bạn lúc này là đau dữ dội, đau quằn quại… thì đây là dấu hiệu cần đi khám bác sĩ để được tư vấn, chẩn đoán. ♦ Đau ở đầu vú Thông thường, đây là biểu hiện của tình trạng rối loạn nội tiết tố (gây rối loạn kinh nguyệt) và thường gặp nhất ở phụ nữ kinh nguyệt không đều sau sinh. ♦ Ngoài ra, chị em còn có thể gặp một số triệu chứng khác như: đau lưng, đau đầu, cơ thể mệt mỏi, chán ăn… ➤ Những nguyên nhân thường gặp gây rối loạn kinh nguyệt sau sinh Theo các chuyên gia y tế, thời gian hành kinh trở lại sau khi sinh ở phụ nữ khá thất thường và cũng khác nhau ở mỗi người; do lối sống, nuôi con bằng sữa mẹ hoặc lượng hormone trong cơ thể. Cụ thể như sau: ♦ Thay đổi hormone nội tiết tố Ngay từ khi mang thai cho đến giai đoạn sinh nở, cơ thể người phụ nữ đã có nhiều thay đổi để nuôi dưỡng thai và tiết ra sữa để nuôi con… chính điều này dẫn đến sự mất cân bằng hormone, kinh nguyệt bị rối loạn; thông thường là sau sinh vài tháng do cơ thể chưa hoàn toàn bình phục. ♦ Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ Quá trình sản xuất sữa từ tuyến vú là Prolactin được sản xuất nhiều do hormone chịu trách nhiệm. Chính điều này sẽ gây ức chế quá trình rụng trứng, tác động đến hoạt động của buồng trứng và chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ… dẫn đến tình trạng chậm kinh, kinh không đều. ♦ Cơ thể thay đổi sau mang thai Việc tăng cân, bong tróc da, rạn da… sau giai đoạn mang thai. Đặc biệt là việc tăng cân khó kiểm soát do chế độ bồi bổ cơ thể sau sinh cho con bú và nằm nhiều ít vận động. Hoặc một số chị em phụ nữ có xu hướng gầy/ sụt cân sau sinh do stress, thiếu ngủ… chính điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi hormone. ♦ Do mắc bệnh phụ khoa Trong quá trình sinh nở, chị em có thể phải rạch tầng sinh môn. Do đó, nếu sau sinh vấn đề vệ sinh không kỹ lưỡng, sạch sẽ… thì rất dễ bị vi khuẩn, nấm tấn công gây viêm nhiễm (viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu). Đây chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến kinh nguyệt bất thường sau khi sinh. ♦ Do tâm lý Sau khi sinh nhiều phụ nữ gặp áp lực, stress sau sinh do chăm sóc con cái; bản thân thường xuyên mệt mỏi, cáu giận, chán nản,... cũng là nguyên nhân khiến nội tiết rối loạn, khiến kinh nguyệt không đều, rối loạn sau sinh. Hơn nữa, nếu tâm lý bị tác động tiêu cực trầm trọng cũng sẽ tác động đến vùng dưới đồi, trực tiếp là tuyến yên, buồng trứng, hệ trục nội tiết não bộ… điều này khiến sự sản xuất hormone sinh dục tại buồng trứng bất thường, kết quả là chị em bị rối loạn kinh nguyệt kéo dài. NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC DO KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU SAU KHI SINH Sau khi sinh con, cơ thể phụ nữ cần một thời gian nhất định để ổn định lại lượng hormone; do đó chu kỳ kinh nguyệt cũng có thể bị rối loạn (dài hoặc ngắn hơn bình thường; thời gian hành kinh thay đổi). Do đó, các mẹ cũng không nên quá lo lắng về vấn đề kinh nguyệt sau khi sinh và cho con bú, bởi đây là vấn đề biến đổi nội tiết tố mà nhiều người gặp phải. Tuy nhiên, nếu tình trạng kinh nguyệt không đều sau khi sinh kèm theo những dấu hiệu bất thường sau; chị em cần chủ động đi khám càng sớm càng tốt: ♦ Thời gian hành kinh kéo dài, rong kinh (có thể từ 8-14 ngày) khiến cơ thể mệt mỏi ♦ Lượng máu kinh ra nhiều, có cục máu đông hoặc máu màu nâu/ đen/ sẫm… điều này cho thấy nội mạc tử cung bị tổn thương, viêm đường sinh dục ♦ Chu kỳ kinh nguyệt tháng có tháng không; chu kỳ kinh có thể kéo dài từ 40, 45 ngày hoặc hơn ♦ Máu kinh ra lốm đốm giữa các kỳ kinh, có mùi hôi; vùng kín ngứa ngáy, đau rát khi quan hệ tình dục… có thể do viêm nhiễm phụ khoa ♦ Rối loạn kinh nguyệt đi kèm với biểu hiện đau bụng kinh dữ dội ♦ Đặc biệt chú ý, với những trường hợp sau khi sinh trên 1 năm đến 2 năm mà vẫn chưa có kinh nguyệt trở lại thì bạn cần đi khám ngay lập tức. CÁCH CẢI THIỆN HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU SAU SINH Kinh nguyệt không đều sau sinh là tình trạng thường gặp, song nhiều chị em lại không biết nên đối phó như thế nào? Các chuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu đưa ra một số lời khuyên giúp chị em cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ổn định hơn, bằng cách: ► Xây dựng lối sống lành mạnh lành mạnh: - Không nên ăn kiêng hoặc ăn uống “vô độ”... Phải xây dựng chế độ ăn uống khoa học, giảm cân từ từ theo phương pháp hợp lý để tránh gây rối loạn nội tiết tố. - Bổ sung lượng nước đầy đủ cho cơ thể mỗi ngày (ít nhất 2 lít) để các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt nhất. - Tăng cường vận động nhẹ nhàng: đi bộ, tập yoga mỗi ngày. Đặc biệt cần nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng nhọc, ngủ đủ giấc - Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Tránh các suy nghĩ tiêu cực, không tìm đến rượu, bia, cà phê, thuốc lá... - Không được sử dụng thuốc tránh thai hoặc tự ý dùng các loại thuốc điều hòa kinh nguyệt trong giai đoạn này, có thể gây ảnh hưởng đến nội tiết tố và chu kỳ kinh. ► Đi khám sức khỏe sinh sản định kỳ và nhận tư vấn từ chuyên gia Sức khỏe phụ nữ sau sinh đặc biệt cần chú trọng. Do đó, khi có bất kỳ biểu hiện nào bất thường, để yên tâm chị em nên đến các cơ sở chuyên phụ khoa uy tín để khám và được tư vấn cụ thể. Tất cả việc dùng thuốc chữa bệnh hoặc rối loạn kinh nguyệt đều phải có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ có thể sẽ chỉ định bổ sinh thêm một số loại thuốc nội tiết tố estrogen để điều trị và ổn định chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ sau sinh. Trên đây là những thông tin liên quan đến vấn đề kinh nguyệt không đều sau sinh, hi vọng sẽ giúp chị em có thêm thông tin để nhận biết và chữa trị bệnh kịp thời. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm các vấn đề về phụ khoa và địa chỉ phòng khám uy tìn tại TPHCM. https://www.sggp.org.vn/phong-kham-phu-khoa-tphcmphong-kham-da-khoa-hoan-cau-449453.html
 4. Theo số liệu thống kê thì hiện nay tình trạng vô sinh hiếm muộn đang ngày càng diễn ra phổ biến hơn. Và đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho các cặp vợ chồng có nguy cơ tan vỡ. Vậy bạn có biết Phương pháp điều trị vô sinh hiếm muộn ở nữ tốt nhất hiện nay như thế nào không? Hãy cùng tìm hiểu những chia sẻ từ bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có được đáp án chính xác nhất! TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NỮ 1. Tình trạng vô sinh hiếm muộn hiện nay Trước khi đến với phương pháp khám và điều trị bệnh vô sinh hiếm muộn ở nữ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tình trạng vô sinh hiếm muộn hiện nay diễn biến như thế nào nhé. Theo như chia sẻ thì vô sinh hiếm muộn chính là sau 1 năm chung sống mà không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn không có con. Và theo số liệu thống kê thì vô sinh hiếm muộn đang ngày càng tăng cao trong số đó nhiều nhất là do nữ rồi đến nam giới. Một số khác là do cả nữ và nam dẫn đến vô sinh. Do đó các cặp vợ chồng cần phải thăm khám để tìm ra nguyên nhân và từ đó có được cách chữa trị sao cho phù hợp nhất. Tình trạng vô sinh hiếm muộn đang ngày càng phổ biến 2. Phương pháp điều trị bệnh vô sinh hiếm muộn ở nữ Thực tế thì vô sinh hiếm muộn do nhiều nguyên nhân gây ra và để có được phương pháp chữa trị bệnh vô sinh hiếm muộn ở nữ hiệu quả thì người bệnh cần phải được bác sĩ thăm khám đầy đủ các thủ tục. Theo đó bác sĩ sẽ tiến hành hỏi về tình trạng cụ thể của bệnh nhân và thời gian, tần suất quan hệ tình dục, tiền sử của gia đình, bệnh lý. Tiếp đến thì chị em sẽ được khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, các siêu âm cần thiết. Sau khi đã tìm ra nguyên nhân thì bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị bệnh vô sinh hiếm muộn ở nữ sao cho phù hợp nhất theo từng bệnh lý và mức độ như sau: + Dùng thuốc được áp dụng cho tình trạng vô sinh hiếm muộn ở giai đoạn đầu. + Dùng thủ thuật ngoại khoa như là Oxygen, vật lý trị liệu hoặc Dao LEEP để chữa khi bệnh đã vào giai đoạn nặng. + Với những trường hợp vô sinh hiếm muộn nặng chi em sẽ được áp dụng các phương pháp điều trị tiên tiến như là: thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi trưởng thành trứng trong ống nghiệm hoặc là bơm tinh trùng và buồng tử cung. 3. Vì sao nên điều trị vô sinh hiếm muộn tại phòng khám đa khoa Hoàn Cầu Để đảm bảo chữa vô sinh hiếm muộn hiệu quả nhất thì bạn hãy đến với Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Bởi vì tại phòng khám không chỉ có những phương pháp điều trị bệnh vô sinh hiếm muộn ở nữ tiên tiến mà còn có đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn. Trang thiết bị, máy móc tại phòng khám tiên tiến, hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến. Tất cả sẽ cùng phối hợp giúp cho quá trình điều trị bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra phòng khám còn đảm bảo yếu tố khang trang, hiện đại và được vô trùng mang đến sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe và tâm lý của bệnh nhân. Thủ tục thăm khám diễn ra nhanh chóng, rõ ràng với thời gian làm việc linh hoạt từ 8h00 đến 20h00 mỗi ngày nên phù hợp với mọi đối tượng bệnh nhân. Chị em hoàn toàn có thể sắp xếp để đến đây khám và điều trị vô sinh hiếm muộn. Đa khoa Hoàn Cầu áp dụng phương pháp hiện đại nhất Ngoài việc bảo mật thông tin tuyệt đối thì phòng khám còn diễn ra theo mô hình chuẩn 1 chuyên gia 1 y tá và 1 bệnh nhân giúp cho việc chăm sóc và điều trị bệnh thuận lợi và bảo mật mọi vấn đề của bệnh nhân. Ngoài ra mức chi phí cũng được đảm bảo rằng công khai rõ ràng và bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể chi phí sao cho phù hợp với từng bệnh nhân. Bạn hoàn toàn yên tâm vì sẽ không hề phát sinh bất cứ chi phí nào trong quá trình điều trị bệnh. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm các thông tin về phụ khoa và phòng khám uy tín tại TPHCM: https://www.sggp.org.vn/phong-kham-phu-khoa-tphcmphong-kham-da-khoa-hoan-cau-449453.html
 5. Bạn đang thắc mắc về việc quan hệ sau 2 ngày hết kinh có thai không và quan hệ lúc nào dễ có thai nhất? Thật ra đây là câu hỏi mà rất nhiều chị em quan tâm, bởi có nhiều lời giải đáp mang tính mơ hồ và không đồng nhất ở các diễn đàn. Vì thế hãy cùng bác sĩ Đa khoa Hoàn Cầu tìm ra câu trả lời chính xác nhất để yên tâm hơn nhé. MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHU KỲ KINH NGUYỆT VÀ KHẢ NĂNG THỤ THAI Ai cũng biết kinh nguyệt là vấn đề quan trọng khi nói đến chuyện mang thai của phụ nữ, nhưng không phải các chị em đều hiểu rõ về mối liên quan này. Theo các chuyên gia, chu kỳ kinh nguyệt được chia thành 3 giai đoạn rõ ràng để phân tích về khả năng thụ thai ở nữ giới. Đó là: ♦ Trước ngày rụng trứng Như chúng ta đã biết, nội mạc tử cung bong ra và đào thải máu ra bên ngoài gây nên hiện tượng có kinh nguyệt. Trong những ngày hành kinh, cơ thể hình thành các nang noãn, chúng phát triển và sẵn sàng chuẩn bị cho việc rụng trứng. Đó là giai đoạn trước thời điểm rụng trứng. ♦ Thời điểm rụng trứng Ngoại trừ những ai đang ở giai đoạn tiền mãn kinh hoặc kinh nguyệt bất thường thì phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt đều đặn sẽ rụng trứng 1 lần. Như đã nói, khi nang noãn đã phát triển đến mức độ thích hợp, cùng với điều kiện thuận lợi thì sẽ rụng và đi vào tử cung 1 ngày trước khi ra ngoài theo đường hành kinh. Đây là chính thời điểm vàng để quan hệ vợ chồng với mục đích nhanh chóng có thai. ♦ Thời điểm sau khi trứng rụng Sau rụng trứng hay còn gọi là giai đoạn hoàng thể, là những ngày mà trứng rụng không được thụ tinh thì bị đẩy ra ngoài. Bạn cần phân biệt giữa 2 khái niệm: thời điểm sau khi trứng rụng – khoảng thời gian hành kinh. Chúng hoàn toàn không phải là một đâu nhé. Và những ngày sau rụng trứng thì khả năng mang thai là rất hiếm, chúng kéo dài khoảng 14 – 15 ngày. QUAN HỆ SAU 2 NGÀY HẾT KINH CÓ THAI KHÔNG? Nhiều trường hợp các cặp đôi đã nảy sinh quan hệ tình dục mà không sử dụng các biện pháp tránh thai, dẫn đến tâm lý hoang mang không biết là đã thụ thai hay chưa. Hoặc cũng có người mong muốn có con và nôn nóng muốn biết sau khi quan hệ ở thời điểm hết kinh 2 ngày thì có thai được hay không,… Theo các chuyên gia tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thì việc quan hệ sau khi hết kinh 2 ngày cho rằng nó không hoàn toàn chính xác cho tất cả các trường hợp. Lý giải cho điều này, các bác sĩ phân tích: việc thụ thai hay không là phụ thuộc vào thời điểm rụng trứng chứ. Nếu quan hệ vợ chồng vào những ngày trứng chưa rụng hoặc trứng đã rụng được 2 ngày và đã bị thoái hóa thì chắc chắn không thể mang thai. Vì thế, cần dựa vào vấn đề kinh nguyệt chị em có đều hay không để khẳng định việc quan hệ sau khi hết kinh 2 ngày liệu có thể mang thai hay không. Chúng ta sẽ chia thành 2 trường hợp: Đối với chị em có kinh nguyệt đều Vòng kinh đều được hiểu là chu kỳ kinh nguyệt kéo dài đều đặn trung bình khoảng 28 – 32 ngày trong nhiều tháng liên tiếp, hoặc đôi khi là 35 ngày. Chu kỳ này được tính từ ngày đầu tiên bắt đầu hành kinh đến trước 1 ngày hành kinh của kỳ tiếp theo. Bạn có thể theo dõi bằng cách nhớ hoặc ghi ra giấy hay đánh dấu ở lịch chẳng hạn. Với những chị em có chu kỳ kinh đều thì ngày rụng trứng rơi vào giữa chu kỳ. Ví dụ, nếu chu kỳ là 28 ngày thì ngày rụng trứng là ngày thứ 14 – 16 tính từ ngày hành kinh đầu tiên. Quan hệ liền kề trước, trong và liền kề sau thời điểm rụng trứng là dễ thụ thai nhất. Đối với chị em có kinh nguyệt không đều Chu kỳ kinh nguyệt lộn xộn khiến thời điểm rụng trứng cũng không ổn định, khó đoán và khó để canh ngày quan hệ cho dễ mang thai, hoặc để tránh thai. Tình trạng kinh nguyệt không đều hay bị rối loạn kinh nguyệt có thể tiềm ẩn những bệnh lý phụ khoa nguy hiểm. Chị em muốn cải thiện điều này thì nhanh chóng đến khám để được điều trị sớm nhất. Bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia Phòng khám Hoàn Cầu cho vấn đề này bằng cách nhấp vào bảng tư vấn dưới đây. ĐA KHOA HOÀN CẦU – PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA UY TÍN NHẤT Đối với vấn đề chị em bị rối loạn kinh nguyệt dẫn đến khó thụ thai hoặc không thể kiểm soát thời điểm rụng trứng cho việc tránh thai thì cần điều trị sớm. Nếu để tình trạng kéo dài, các biến chứng bệnh lý gây nguy hiểm cho sức khỏe chị em và ảnh hưởng nặng nề đến khả năng mang thai sau này. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm các vấn đề về phụ khoa và cơ sở khám uy tín tại TPHCM: https://www.nguoiduatin.vn/kham-phu-khoa-o-tp-hcm-o-dau-tot-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-a332239.html
 6. Trễ kinh là một trong những triệu chứng nhận biết ban đầu của việc mang thai ở nữ giới. Tuy nhiên trường hợp không có thai nhưng vì sao trễ kinh lại xảy ra? Và khi nào thì tình trạng cảnh báo điều nguy hiểm cần đi khám bác sĩ, điều trị như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này, bạn nên tham khảo ngay. GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG CHẬM KINH Nữ giới có chu kỳ kinh nguyệt từ 28 – 32 ngày được xem là đều đặn. Trường hợp bạn thấy ngày hành kinh đến trễ so với bình thường từ 3 ngày trở lên thì có thể gọi là chậm kinh. Đa số chị em nghĩ đến tình huống mang thai nếu thấy chu kỳ kinh nguyệt bị chậm hơn mọi lần. Nếu nghi ngờ, bạn có thể thử que để kiểm tra xem có đúng không. Trường hợp bạn không quan hệ tình dục nhưng kinh nguyệt bị chậm vài ngày thì đôi khi cũng là tình trạng sinh lý bình thường mà chị em nào cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên khi hiện tượng này xảy ra thường xuyên và mức độ ngày càng nặng (chậm nhiều ngày) kèm theo những dấu hiệu lạ khác thì bạn không thể chủ quan về sức khỏe của mình. Bởi vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn nữ đang gặp một số vấn đề trong cơ thể. Đặc biệt, nếu kinh nguyệt bị chậm 4 – 5 kì liên tiếp thì bạn cần đến phòng khám phụ khoa uy tín để được chẩn đoán tình trạng và điều trị. Nguyên nhân có thể là các bệnh lý nguy hiểm, đôi khi dẫn đến mất kinh vĩnh viễn đe dọa nguy cơ vô sinh. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY TRỄ KINH Ở NỮ GIỚI Các chuyên gia tổng kết những nguyên nhân khiến bạn nữ bị chậm kinh như sau: ► Mang thai Theo các thống kê thì có đến 60% trường hợp phụ nữ chậm kinh là do mang thai. Kèm với hiện tượng này, chị em thường bị ốm nghén, mệt mỏi, biếng ăn, thay đổi tính nết và que thử thai lên 2 vạch. ► Căng thẳng, lo âu Thực tế cho thấy những vấn đề stress trong cuộc sống khiến lượng hormone trong cơ thể bị giảm đi. Quá trình rụng trứng bị ức chế và gây rối loạn kinh nguyệt. Một trong những dấu hiệu dễ thấy là trễ kinh. ► Cân nặng thay đổi thất thường Nữ giới tăng cân hoặc giảm cân đột ngột làm ảnh hưởng đến sinh lý, quá trình rụng trứng không ổn định. Do đó việc thừa cân, thiếu cân nghiêm trọng cũng khiến kỳ kinh nguyệt đến chậm hơn. ► Ảnh hưởng từ thuốc ngừa thai Nhiều chị em dùng thuốc tránh thai, đặc biệt là loại khẩn cấp, sẽ khiến kinh nguyệt bị rối loạn. Bên cạnh đó bạn cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tức ngực,… bởi thành phần gây ức chế rụng trứng có trong thuốc. ► Vận động quá sức Cơ thể vận động quá sức, hoạt động với cường độ cao dễ bị thiếu hụt việc sản sinh estrogen, hormone duy trì chu kỳ kinh nguyệt. Nếu đây là lý do chậm kinh của bạn thì hãy điều chỉnh chế độ sinh hoạt cho phù hợp. ► Mãn kinh sớm Nếu phụ nữ có dấu hiệu mãn kinh sớm, trước 40 tuổi, với dấu hiệu là chậm kinh thì đây không được xem là biểu hiện sinh lý bình thường. Đối với trường hợp này chị em nên đi khám để được hỗ trợ sớm nhất. Ngoài những lý do trên, việc chậm kinh có thể do bệnh lý gây ra. Cụ thể đó là những bệnh gì? TRỄ KINH CẢNH BÁO NHỮNG BỆNH LÝ PHỤ KHOA GÌ, CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Rất nhiều trường hợp trễ kinh là lời cảnh báo đối với vấn đề sinh sản và sức khỏe của nữ giới nói chung. Nó tiềm ẩn nguy cơ của những bệnh lý sau: Viêm lộ tuyến cổ tử cung Nguyên nhân của viêm lộ tuyến cổ tử cung là do các tế bào tuyến trong ống cổ tử cung phát triển ra phía bên ngoài. Phụ nữ bị bệnh này thường bị chậm kinh, âm đạo tiết dịch có màu trắng đục, mùi hôi khó chịu và ngứa quanh âm đạo. Ở mức độ nặng hơn, chị em có biểu hiện đau rát khi quan hệ, lượng chất nhầy ra rất nhiều. Viêm buồng trứng Dấu hiệu đầu tiên của viêm buồng trứng là rối loạn kinh nguyệt, thường là chậm kinh, rong kinh hoặc chu kỳ thất thường. Kèm theo đó là triệu chứng đau bụng kinh nặng nề, cơ thể mệt mỏi, cân nặng giảm sút. Đặc biệt chị em có thể xuất huyết âm đạo khi quan hệ hay đi tiểu. U xơ tử cung Bệnh nhân bị u xơ tử cung có kinh nguyệt không ổn định, mỗi lần đến kỳ kinh thường ra máu rất nhiều. Ngoài ra, bạn sẽ đi tiểu nhiều lần, bụng thường căng chướng, đau rát khi quan hệ, táo bón nghiêm trọng và đau mỏi vùng thắt lưng. Nếu bạn có những triệu chứng này thì không nên lơ là mà phải đi khám để điều trị. Những chứng bệnh phụ khoa có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe và tình trạng sinh sản của chị em. Thậm chí nếu để bệnh kéo dài mà không được chữa trị thì còn đe dọa đến tính mạng của bạn. Vì thế đừng chần chừ việc lựa chọn một phòng khám phụ khoa uy tín như Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu để đến khám, điều trị hiệu quả nhất. Bạn có thể liên hệ với tổ tư vấn y khoa của Hoàn Cầu, tại đây bác sĩ chuyên môn sẽ giải đáp cụ thể vì sao trễ kinh và phương pháp chữa như thế nào cho phù hợp nhất. Phòng khám sở hữu đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phụ khoa cùng với những trang thiết bị hỗ trợ hiện đại nhất sẽ giúp bạn xóa bỏ nỗi lo về các triệu chứng bệnh lý nguy hiểm của nữ giới. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm nhưng vấn đề về phụ khoa và địa chỉ phòng khám uy tín tại TPHCM. https://thanhnien.vn/ban-can-biet/kham-phu-khoa-tai-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-825500.html
 7. Chu kỳ kinh nguyệt của bạn bình thường rất đều đặn nhưng bỗng nhiên bị trễ nhiều ngày, thì không tránh việc làm bạn lo lắng. Lúc này, bạn nữ sẽ băn khoăn không biết có kinh trễ có bị gì không hay liệu mình có mắc bệnh gì? Hoặc đôi khi bạn nghĩ đến việc mang thai nếu trước đó có nảy sinh quan hệ tình dục dù có dùng biện pháp phòng tránh. Các chuyên gia sẽ giải đáp tất cả ngay sau đây. CÓ KINH TRỄ CÓ BỊ GÌ KHÔNG? Đối với những người có kinh nguyệt không đều thì thường triệu chứng chậm kinh sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên nếu bạn thường xuyên theo dõi và yên tâm với kỳ dâu đều đặn nhưng tháng này đột nhiên nó đến trễ nhiều ngày, thì hẳn là rất lo lắng. Theo các bác sĩ phụ khoa tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thì tình trạng chậm kinh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân này được chia thành 2 nhóm: không nguy hiểm và nguy hiểm. Cụ thể, ở nhóm thứ nhất, bạn có thể bị chậm kinh do stress, tăng hay giảm cân, ăn uống không điều độ, nghỉ ngơi chưa hợp lý,… Bên cạnh đó, hãy nghĩ đến khả năng mang thai nếu bạn có quan hệ tình dục trước đó. Dù có dùng biện pháp tránh thai hay không thì xác suất này vẫn có thể xảy ra. Nếu tất cả những giả định trên đều không đúng, thì nguyên nhân gây chậm kinh của bạn rơi vào nhóm 2. Đó là lời cảnh báo về các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm mà chúng ta không thể coi thường. TRỄ KINH NHIỀU NGÀY LÀ BỊ BỆNH GÌ? Một số bệnh lý liên quan đến triệu chứng chậm kinh nguyệt như: - Đa nang buồng trứng: Bệnh này làm bế kinh, rối loạn kinh nguyệt điển hình và phổ biến nhất. Người bệnh có thêm triệu chứng sạm da, nổi mụn, mọc nhiều lông, tóc rụng nhiều,… - Viêm âm đạo: Nếu bạn bị trễ kinh kèm theo ngứa âm đạo, ra nhiều khí hư với các tính chất lạ, bộ phận sinh dục có mùi hôi, quan hệ không thoải mái và đau rát,… thì rất có thể đã bị viêm âm đạo. - Viêm cổ tử cung: Triều chứng của bệnh này ngoài việc rối loạn kinh nguyệt thì còn có khí hư ra nhiều, có màu xám hoặc vàng, đi tiểu và giao hợp cảm thấy đau rát, khó chịu. - Viêm lộ tuyến cổ tử cung: Hãy cẩn thận nếu bạn xuất hiện các dấu hiệu như chậm kinh, đau bụng dưới, ra nhiều khí hư có mùi tanh nặng, quan hệ đau rát và xuất huyết,… Đó là triệu chứng viêm lộ tuyến cổ tử cung - U xơ cổ tử cung: Với bệnh này, nữ giới thường bị chậm kinh dài ngày, sau đó còn có táo bón, đau lưng, đau bụng dưới, đi tiểu nhiều lần,… U xơ tử cung là một bệnh lý nguy hiểm. ĐIỀU TRỊ CHẬM KINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÌ? Nếu chậm kinh do các nguyên nhân chủ quan như stress, thói quen sinh hoạt hay cơ địa,… thì bạn sẽ được bác sĩ hướng dẫn điều trị bằng thuốc và tâm lý. Nếu chậm kinh vì đang có thai, sau khi khám và kết luận thì bác sĩ sẽ giúp bạn kiến thức để chăm sóc thai nhi tốt nhất hoặc xử lý những trường hợp bất khả kháng. Đặc biệt, khi các bệnh lý phụ khoa là thủ phạm khiến kỳ kinh nguyệt bị chậm, bạn nữ sẽ được tham khảo phác đồ điều trị và quyết định áp dụng phương án từ các chuyên gia. Nhìn chung, vấn đề trễ kinh thường được điều trị bằng các phương pháp sau: ► Công nghệ dao Leep: Dùng để điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung và phì đại cổ tử cung. ► Máy Oxygen: Dùng để xử lý vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây các viêm nhiễm bộ phận sinh dục nữ giới. ► Sử dụng thuốc: Để thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường chức năng sinh lý cho phụ nữ, điều hòa kinh nguyệt. ► Đông Tây y kết hợp: Để cân bằng nội tiết tố bằng cách loại bỏ sự tắc nghẽn dẫn đến kinh nguyệt bị chậm trễ. Quy trình khám chữa phụ khoa tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Chị em có thể đặt hẹn trước để lấy mã số ưu tiên, không phải chờ đợi lâu khi đến khám. Nếu có bệnh, bạn sẽ được bác sĩ điều trị kịp thời, không dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Như đã phân tích, đối với câu hỏi có kinh trễ có bị gì không thì đáp án là bạn có thể đã mang thai hoặc gặp một số vấn đề về sức khỏe phụ khoa. Dù gì thì khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường như vậy, chúng ta cũng nên đi khám để yên tâm hơn vì biết chính xác tình trạng của mình. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm các vấn đề về phụ khoa và phòng khám uy tín tại TPHCM: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/kham-phu-khoa-tai-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-825500.html
 8. Đối với các chị em phụ nữ, có lẽ cơn đau bụng kinh khi đến tháng là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất phải trải qua. Tuy nhiên, nỗi lo này sẽ được xóa bỏ bởi một số cách giảm đau bụng kinh cấp tốc được chia sẻ trong bài viết này. Các bạn có thể áp dụng với từng phương pháp nào nếu cảm thấy phù hợp với bản thân và có hiệu quả. TÌM HIỂU VỀ TÌNH TRẠNG ĐAU BỤNG KINH Ở NỮ Thế nào là đau bụng kinh? Trước khi đi tìm hiểu cách giảm đau bụng kinh cấp tốc, đầu tiên chúng ta cần đi tìm hiểu tình trạng này là gì, có biểu hiện như thế nào. Tùy vào thể trạng và đặc điểm của mỗi người, cơn đau sẽ có mức độ khác nhau. Biểu hiện dễ thấy nhất đó là cảm giác đau ở vùng dưới bụng trong chu kỳ kinh nguyệt, cơn đau có thể kéo dài âm ỉ hay dữ dội. Tình trạng đau bụng kinh ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày Đây là hiện tượng sinh lý bình thường và chị em không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Đối tượng thường mắc phải tình trạng này nằm trong giai đoạn đang dậy thì hoặc tiền mãn kinh. Tuy nhiên, nếu đau bụng kinh dữ dội và không thuộc hai đối tượng trên, bạn nên đến gặp bác sĩ bởi rất có thể đây là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Nguyên nhân nào dẫn đến đau bụng kinh Việc áp dụng các phương pháp giảm đau bụng kinh cấp tốc còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra. Một số lý do chủ yếu khiến chị em phải chịu cơn đau dữ dội khi có kinh nguyệt đó là: Do lối sống và thói quen sinh hoạt hàng ngày phải chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi kéo dài. Trong đó có sử dụng chất kích thích, vận động quá mạnh, tắm và uống nước lạnh, giao hợp quá thô bạo cũng là nguyên nhân gây ra đau bụng dữ đội. Một số bệnh lý phụ khoa nguy hiểm như viêm nhiễm vùng kín, polyp tử cung, lạc nội mạc tử cung, dính buồng tử cung,... 4 CÁCH GIẢM ĐAU BỤNG KINH CẤP TỐC Cơn đau quen thuộc xuất hiện mỗi tháng một lần khiến nhiều chị em mệt mỏi, hãy thử một số phương pháp dưới đây để làm giảm cơn đau trong ngày đèn đỏ: Chườm nóng vùng bụng Sử dụng một túi bóng, rót nước nóng vào và tiến hành chườm vào vùng bụng. Cách làm này thực sự rất hiệu quả, tương tự như các loại thuốc giảm đau. Nhiệt độ thích hợp khoảng 40 độ C sẽ giúp chị em làm dịu được cơn đau do kinh nguyệt. Ngoài ra, chị em nên tắm nước nóng và uống nước ấm để giúp cơn đau không còn hoành hành cơ thể. Chườm nóng giúp làm giảm đau bụng kinh hiệu quả Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể Bổ sung canxi và magie từ các loại rau xanh, socola, yaourt, thịt bò, cá, sữa,... sẽ giúp làm giãn cơ một cách tự nhiên ở tử cung. Ngoài ra cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có chứa vitamin C, B6, E để giúp giảm đau bụng kinh cấp tốc. Bên cạnh đó, bổ sung kali như ăn chuối cũng giúp giảm tình trạng đau bụng rất tốt. Ăn táo cũng là cách giúp làm giảm đau bụng kinh hiệu quả. L do vì trong táo có chứa thành phần là enzyme bromelain, với tác dụng làm giảm các cơn đau, trong đó có đau bụng kinh. Tập thể dục ở cường độ nhẹ Thường trong giai đoạn hành kinh, cơ thể nữ giới rất mệt mỏi, bất kỳ sự vận động nào đều bất khả thi. Tuy nhiên, các động tác cơ thể nhẹ nhàng hoặc đi bộ nhanh vừa giúp chị em làm giãn các cơ, vừa giúp thoải mái tinh thần hơn khi bị “dâu rụng”. Uống trà thảo dược làm giảm đau bụng kinh cấp tốc Một số loại trà như: Trà gừng, trà bạc hà, trà hoa cúc,... đều là những thức uống hỗ trợ rất tốt cho các cơn đau bụng. Hãy uống một ly trà nghi ngút khói, còn ấm để làm xoa dịu các cơn đau do kinh nguyệt gây ra. Trà gừng là phương pháp hiệu quả giúp giảm đau bụng kinh ĐAU BỤNG KINH KHI NÀO CẦN CẦN GẶP BÁC SĨ? Đối với chị em phụ nữ, các cơn đau bụng kinh đã quá quen thuộc, với mỗi tháng một lần ở người bình thường. Tuy nhiên, nếu có một trong các triệu chứng dưới đây thì chị em cần chú ý và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán. Đau bụng kinh kéo dài âm ỉ và tiêu chảy Trong giai đoạn hành kinh, hormone Prostaglandin được sản xuất ra từ tử cung cũng có thể gây ra cơn co thắt trong ruột dẫn đến tiêu chảy. Nếu tình trạng này kéo dài và không có dấu hiệu thuyên giảm, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ. Cơn đau do kinh nguyệt kéo dài trên 12 tiếng Thông thường, các cơn đau bụng kinh thường xuất hiện trước chu kỳ kinh nguyệt khoảng 1 ngày và kéo dài không đến 12 tiếng. Nếu cơn đau xuất hiện dữ dội kéo dài quá thời gian này, cần phải có sự can thiệp từ bác sĩ bởi rất có thể do một số bệnh lý gây ra. Tại TP.HCM, nếu bạn đang gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến kinh nguyệt như: Rối loạn kinh nguyệt, không có kinh, đau bụng kinh dữ dội,... có thể đến Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán nguyên nhân. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm các vấn đề về phụ khoa và phòng khám uy tín tại TPHCM. https://thitruong.nld.com.vn/thi-truong/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-kham-phu-khoa-uy-tin-chat-luong-tai-tp-hcm-20170414134039427.htm
 9. Cỏ mực từ lâu được xem như một bài thuốc dân gian dùng để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau vô cùng hiệu quả tại nhà. Một trong số đó là rong kinh. Vậy cụ thể cây cỏ mực chữa rong kinh có tốt không và thực hiện chữa rong kinh với loại cây này như thế nào cho hiệu quả? Hãy lắng nghe sự hướng dẫn đến từ các chuyên gia để có câu trả lời ngay bây giờ. TÌM HIỂU SƠ VỀ CÂY CỎ MỰC VÀ RONG KINH Rong kinh là gì? Rong kinh là hiện tượng kinh nguyệt của phụ nữ kéo dài bất thường, có thể là trên 7 ngày. Hoặc có thể đó là tình trạng xuất huyết nặng kéo dài trong 2 kỳ kinh nguyệt liên tiếp của chị em. Thường thì phụ nữ tiền mãn kinh dễ bị vấn đề này nhưng nếu không quá nghiêm trọng có thể xem đó là hiện tượng bình thường. Rong kinh kéo dài ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt của bạn nữ và nhiều khi nó cảnh báo một vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe mà bạn không hề mong muốn. Do đó một khi đã có triệu chứng của rong kinh, ai cũng muốn nhanh chóng điều trị cho khỏi để lấy lại tự tin về sức khỏe của mình. Cây cỏ mực là gì? Cỏ mực, hay còn gọi là nhọ nồi, là một loại cây quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn. Ngoài việc được dùng để chữa một số bệnh tại nhà bằng phương pháp truyền miệng trong dân gian thì cây cỏ mực cũng có mặt trong nhiều bài thuốc bào chế bán trên thị trường. Các bệnh lý hay vấn đề mà cây cỏ mực chữa được thường liên quan đến máu huyết. Cụ thể, nó có tác dụng làm lương huyết, chỉ huyết, thanh can nhiệt và dưỡng thận âm. Có thể nói cỏ mực chính là một trong những loại thảo dược quý của người Việt Nam ta. CÁCH CHỮA RONG KINH BẰNG CÂY CỎ MỰC Chị em có thể áp dụng cách chữa rong kinh với cây cỏ mực như sau: Chuẩn bị: Bạn cần một nắm lá cỏ mực tươi, vậy là đủ cho một bài thuốc chữa rong kinh tại nhà với phương pháp này. Thực hiện: - Ngâm và rửa cho sạch nắm lá cỏ mực bằng nước muối pha loãng sau đó vớt ra để ráo - Giã hoặc xay nhuyễn lá, vắt lấy nước - Uống nước cỏ mực mỗi ngày 2 chén vào buổi sáng và tối Sau một thời gian ngắn kiên trì thực hiện phương pháp này, chứng rong kinh của bạn chắc chắn sẽ thuyên giảm rõ rệt. Ngoài ra, chị em có thể tham khảo ý kiến bác sĩ đông y để dùng thêm bài thuốc với cỏ mực, ích mẫu, đài nhân, uất kim, nga truật, bách thảo sương. LƯU Ý KHI DÙNG CÂY CỎ MỰC CHỮA RONG KINH Mặc dù cây cỏ mực có tác dụng điều hòa kinh nguyệt và chữa được rong kinh nhưng đòi hỏi chị em phải lưu ý một số điều quan trọng: + Không áp dụng bài thuốc cho người dị ứng, kích ứng với lá cỏ mực + Không nên lạm dùng và dùng quá lâu, khi thấy không có hiệu quả sau 1 tuần thì nên dừng lại + Nếu bạn đang trong thai kỳ, hay bị cảm, tiêu chảy, thì không dùng cây cỏ mực chữa rong kinh + Kết hợp chế độ ăn uống khoa học, bổ sung vitamin, khoáng chất, thực phẩm giàu sắt tốt cho máu huyết + Kết hợp các bài tập thể dục nhẹ nhàng để máu huyết lưu thông tốt + Giữ tinh thần thoải mái, không thường xuyên căng thẳng + Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, vừa sức, đặc biệt là trong khoảng thời gian điều trị rong kinh Đặc biệt, chị em nên chú ý, rong kinh nếu là do rối loạn tiết tố nữ thì dùng phương pháp dân gian rất hiệu quả, ngược lại nếu đó là kết quả của vấn đề bệnh lý thì không. Vì thế, trước khi áp dụng bất kỳ bài thuốc nào, cụ thể như cây nhọ nồi, thì chị em hãy đến thăm khám trước để nghe bác sĩ phân tích về tình trạng rong kinh của mình. Như vậy thì việc chữa trị mới đem lại hiệu quả và đảm bảo an toàn cho chị em. ĐỊA CHỈ CHỮA RONG KINH HIỆU QUẢ, UY TÍN HIỆN NAY Tại tp Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong nước, hiện nay, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một sự lựa chọn nổi bật cho chị em phụ nữ khi muốn khám và điều trị rong kinh hiệu quả. Để có được niềm tin của nhiều bệnh nhân như vậy, phòng khám đã sở hữu những ưu điểm vô cùng nổi bật như: ♦ Có đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành phụ khoa tay nghề cao, giàu kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý nữ giới ♦ Áp dụng các phương pháp hiện đại nhất trong việc khám và điều trị, có thể nói là đi đầu trong lĩnh vực ♦ Trang bị đầy đủ vật chất tân tiến, máy móc nhập khẩu, môi trường khang trang, đảm bảo vệ sinh ♦ Chị em có thể tự chọn bác sĩ theo nhu cầu, có thể đó là người thường thăm khám cho bạn hoặc là người nữ để tâm lý chị em thoải mái nhất ♦ Chi phí khám chữa phải chăng, luôn công khai rõ ràng, minh bạch cùng với phác đồ điều trị ♦ Thông tin bệnh nhân được bảo mật hoàn toàn, đảm bảo tính riêng tư và tế nhị mọi lúc. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm thông tin về các bệnh phụ khoa và phòng khám uy tín tại TPHCM: https://thitruong.nld.com.vn/thi-truong/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-kham-phu-khoa-uy-tin-chat-luong-tai-tp-hcm-20170414134039427.htm
 10. Câu hỏi Đau bụng kinh có nguy hiểm không luôn là chủ đề được nhiều chị em quan tâm thắc mắc. Hiểu rõ tâm lý của chị em về tình trạng này chúng tôi xin được chia sẻ, phân tích một cách chi tiết nhất về tình trạng đau bụng kinh. Qua đó giúp chị em có được kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình tốt hơn. NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA ĐAU BỤNG KINH? Trước khi tìm hiểu xem đau bụng kinh có nguy hiểm không thì chúng ta hãy dành ra một ít phút xem thử vì sao tình trạng đau bụng kinh xảy ra. Ở đây đau bụng kinh nó là tình trạng đau bụng dưới khi đến kỳ hành kinh và lặp lại theo chu kỳ kinh nguyệt. Thời gian đau, mức độ đau… còn phụ thuộc vào từng người. Có người chỉ đau nhẹ vài tiếng nhưng cũng có người đau mấy ngày hoặc đau đến mức xỉu. Nguyên nhân gây ra đau bụng khi hành kinh đó là vì khi đến chu kỳ tử cung chị em sẽ căng phồng lên, niêm mạc tử cung cũng dày lên và chèn ép gây cảm giác đau. Ngoài ra để đẩy máu và mô ra ngoài thì cơ tử cung khi ấy cần co lại. Những cơn đau co thắt này được kích hoạt bởi hormone được cơ thể sản sinh với tên gọi Prostaglandin nó có chức năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, giãn cơ, co thắt. Thủ phạm chính gây đau bụng kinh này càng cao thì cơn đau bụng kinh lại càng nghiêm trọng hơn. Đau bụng kinh cũng được chia thành 2 loại như sau: → Đau bụng kinh tiên phát: Tình trạng này gây đau nhẹ đến trung bình và nó thường xuất hiện ở chị em lứa tuổi vị thành niên. → Đau bụng kinh thứ phát: Gây ra cảm giác đau dữ dội và nó chính là hệ quả rối loạn bệnh lý trong hệ sinh sản của chị em. VẬY ĐAU BỤNG KINH CÓ NGUY HIỂM KHÔNG THƯA BÁC SĨ? Thực tế thì đau bụng kinh có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm gây ra ảnh hưởng xấu khả năng mang thai của chị em phụ nữ như: 1. Dấu hiệu bệnh viêm vùng chậu Đây chính là bệnh mà cơ quan sinh sản phụ nữ gồm có: Tử cung, buồng trứng, cổ tử cung, ống dẫn trứng bị nhiễm trùng. Nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh lý này thường là chị em bị mắc phải các bệnh lây qua đường tình dục. Tình trạng này nó có thể gây sẹo cho ống dẫn trứng cùng buồng trứng nên việc mang thai của chị em vì vậy mà khó khăn. Hoặc có thể nó cũng gây ra tình trạng mang thai ngoài tử cung nghĩa là khi đó thai nhi phát triển trong ống dẫn trứng. 2. Dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung Đây là tình trạng mà các mô bên trong lòng tử cung phát triển ra bên ngoài tử cung và còn lấn ra ống dẫn trứng. Những mô phát triển không đúng đó vẫn hoạt động như những mô tử cung bình thường, có nghĩa là chúng sẽ bị bong ra và chảy máu ở chu kỳ kinh. Mặc dù bệnh này không quá nguy hiểm tuy nhiên nó vẫn có thể gây vô sinh bởi niêm mạc có thể nằm ở vòi trứng nên gây tắc vòi trứng. Có thể khẳng định rằng một trong những lý do phổ biến gây ra đau bụng kinh dữ dội là do lạc nội mạc tử cung. Ước tính cho thấy có khoảng 100 triệu phụ nữ trên thế giới mắc phải căn bệnh này. Và bệnh có thể được chẩn đoán khá dễ qua nội soi. Nếu như bạn thấy đau trước hoặc trong kỳ kinh hay đau khi quan hệ tình dục, gặp một số rối loạn đường tiêu hóa như táo bón, buồn nôn, tiêu chảy… thì khả năng lớn có thể bạn mắc bệnh này. 3. Lạc nội mạc trong tử cung Tiếp đến đau bụng kinh có nguy hiểm không thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo lạc nội mạc bên trong tử cung. Tình trạng này có phần tương tự như lạc nội mạc tử cung như các tế bào của niêm mạc tử cung phát triển bên trong thành tử cung thay vì trên những cơ quan sinh sản khác. Khi bị tình trạng này thì triệu chứng phổ biến nhất đó là đau bụng dữ dội và thời gian hành kinh máu chảy nhiều. 4. U xơ tử cung Chị em phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 45 thì có khoảng 45% bị u xơ tử cung. Nó chính là các khối u lành tính và được tìm thấy bên trong hoặc ngoài thành tử cung. U xơ có thể gây biến dạng khung hình tử cung làm vòi trứng bế tắc hay bán tắc từ đó gây hiện tượng chậm có thai hoặc vô sinh. Ngoài ra khi bị u xơ tử cung thì mang thai rất dễ bị sảy hoặc dẫn đến sinh non. Đặc biệt nếu như khối u nằm ở dưới niêm mạc thì lại càng nguy hiểm hơn. 5. Do bị u nang buồng trứng Nó chính là khối u chứa dịch lỏng nằm bên trong buồng trứng. Tương tự như u xơ thì u nang đều vô hại, nó cũng sẽ tự mình biến mất mà không cần chữa trị. Nhưng nếu như các khối u nang có kích thước lớn hoặc xuất hiện ở các vị trí như ống dẫn trứng hay buồng trứng thì nó có thể còn gây cản trở quá trình thụ thai. CẦN LÀM GÌ NẾU BỊ ĐAU BỤNG KINH DỮ DỘI Sau khi tìm hiểu đau bụng kinh có nguy hiểm không chúng ta biết rằng nguy hiểm hay không vẫn còn tùy vào từng bệnh lý, tùy từng tình trạng gây ra. Nhưng nếu như chị em thấy mình bị đau bụng kinh dữ dội thì không nên bỏ qua, cố gắng chịu đựng thay vào đó tìm đến đơn vị phòng khám uy tín như Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu . Tại đây bác sĩ tiến hành thăm khám một cách kỹ càng để biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến đau bụng kinh. Tùy vào từng nguyên nhân mà bác sĩ sẽ áp dụng các phương pháp điều trị sao cho phù hợp nhất. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi, kinh nghiệm chuyên môn sâu cùng với những máy móc hiện đại, phương pháp hiện đại được cập nhật từ nước ngoài về sẽ hỗ trợ điều trị đau bụng kinh nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó chị em cũng có thể thực hiện một số bí quyết đơn giản để đối phó với chứng đau bụng kinh thường ngày không phải bệnh lý gây ra như: Dùng nước ấm chườm bụng, ăn đủ chất, tập thể dục cường độ nhẹ, giữ cho tinh thần thoải mái… Những bí quyết đơn giản này nhưng cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc giảm đau bụng kinh an toàn cùng chị em đó. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm phòng khám và giải đáp các vấn đề về phụ khoa ở TPHCM: https://www.nguoiduatin.vn/phong-kham-phu-khoa-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-a329049.html
 11. Không ít bạn nữ phải trải qua những ngày đèn đỏ đáng sợ cùng nỗi lo lắng mang tên đau bụng kinh. Lúc này họ sẽ nghĩ đến các biện pháp được mách nước với hi vọng hạn chế được những cơn đau khó chịu. Một trong số đó là mẹo uống nước dừa. Tuy nhiên cách làm này có đúng không, ngày đèn đỏ có nên uống nước dừa không, đó vẫn là một điều cần được giải đáp. Và bây giờ các chuyên gia phụ khoa của Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nhé. NƯỚC DỪA CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐỐI VỚI KINH NGUYỆT? Không chỉ là một loại nước giải khát thanh mát, thơm ngon và bổ dưỡng mà nước dừa từ lâu đã được gọi tên như một phương pháp hữu ích cho các bạn nữ trong thời kỳ kinh nguyệt.Trong nước dừa có chứa nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin, đường glucose, đường fructose, chất béo, protein, khoáng chất,… Vì vậy thức uống này có khả năng thanh lọc, loại bỏ độc tố, chống viêm và tăng hệ miễn dịch cho cơ thể. Đối với phái nữ, nước dừa có tác dụng làm đẹp da và cân bằng dưỡng chất, cũng như giảm các triệu chứng đáng ghét thường gặp trong những ngày dâu đến. Chẳng hạn như đau lưng, đau bụng, tức ngực, khó chịu trong người,… Đặc biệt nó còn giúp điều hòa kinh nguyệt cho phái yếu một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, sau ngày đèn đỏ, bạn cũng nên uống một ít nước dừa để bổ sung nước cho cơ thể. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nước dừa giúp điều trị chứng máu kinh vón cục, giảm tình trạng cứng bụng, tắc kinh. Từ đó mà nó khiến kỳ kinh nguyệt của bạn diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, nước dừa cũng giúp hạn chế tình trạng buồn nôn trong những ngày kinh, tái tạo máu cho người thiếu kinh. UỐNG NƯỚC DỪA NGÀY ĐÈN ĐỎ CẦN CHÚ Ý NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG Việc uống nước dừa vô tội vạ, uống quá nhiều hoặc không đúng cách sẽ dẫn đến phản tác dụng, thậm chí gây ra những hậu quả khó lường. Vì thế bạn cần lưu ý những điều quan trọng sau: ► Thời điểm uống Trong những ngày hành kinh, bạn nữ nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Đây là thời điểm tốt cho sự tiêu hóa, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngược lại, buổi tối là thời điểm không nên uống nước dừa bởi nó sẽ khiến bạn bị nặng bụng, khó tiêu và đi tiểu đêm nhiều lần, thậm chí có thể gây đau bụng. ► Lựa chọn chất lượng nước dừa - Nên uống nước dừa nguyên chất, không bỏ đường, đặc biệt là kiêng đá lạnh - Chọn những quả dừa tươi, xanh, còn mới để đảm bảo chất lượng nước dừa - Không chọn dừa đã bổ ra và để ngoài không khí quá lâu, có thể mất tác dụng ► Liều lượng phù hợp Bất cứ thứ gì khi dung nạp vào cơ thể thì nhiều quá đều là không tốt, đối với nước dừa cũng vậy. Bạn nên cân nhắc một lượng vừa đủ và phù hợp với cơ địa, nhu cầu của mình. + Nên uống tối đa 2 cốc mỗi ngày (tương đương nước của 1 quả dừa) + Không lạm dụng nước dừa, tức là cứ đau bụng là lại uống, như vậy không tốt CHỨNG ĐAU BỤNG KINH CÓ CHỮA DỨT ĐIỂM ĐƯỢC KHÔNG? Mặc dù có thể dùng nước dừa hay một số thực phẩm khác để hạn chế tình trạng đau bụng kinh mỗi tháng nhưng bạn không thể hết hẳn chứng bệnh này chỉ bằng nước dừa. Bởi đau bụng kinh thường kết hợp với nhiều triệu chứng khác khá nguy hiểm, đôi lúc các trường hợp chị em phải nhập viện. Khi đó, nó không đơn giản chỉ là cơn đau khó chịu vào mỗi thời kỳ kinh nguyệt. Đau bụng kinh có thể kèm với: + Đau lưng, đau ngực dữ dội + Khó thở, mệt mỏi, người mất sức + Da tím tái, đặc biệt là môi + Nhức đầu nặng nề, có thể té ngã + Tay chân bủn rủn, vã mồ hôi như tắm Những lúc này dù có uống nước dừa, thậm chí thuốc giảm đau, thì các triệu chứng cũng không mấy thuyên giảm. Và bạn không thể coi thường hay thờ ơ với sức khỏe của mình nữa rồi. Hãy đi khám để biết nguyên nhân gây ra nỗi khổ này mỗi tháng. Các chuyên gia phụ khoa tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu cho rằng, chứng đau bụng kinh dữ dội kèm những biểu hiện như trên không phải vấn đề đơn giản. Bởi nó có thể là dấu hiệu của những bệnh lý phụ khoa như: - Viêm vòi trứng - Viêm – hẹp cổ tử cung - Ung thư cổ tử cung - Lạc nội mạc tử cung - U xơ tử cung - Viêm vùng chậu mạn tính Đau bụng kinh và các triệu chứng khác cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm. Vì thế bạn cần nhanh chóng đến khám để xác định tình trạng bản thân, các bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phương án điều trị sớm nhất có thể. KHÁM ĐAU BỤNG KINH Ở ĐÂU TỐT NHẤT? Hiện nay, với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, máy móc và các ứng dụng phương pháp tân tiến trong lĩnh vực phụ khoa, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu được xem là một sự lựa chọn tốt hàng đầu cho chị em. Đến đây, bệnh nhân sẽ được thăm khám bởi những bác sĩ giỏi, mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp nhanh chóng, chính xác! Với những biểu hiện bất thường của thời kỳ kinh nguyệt, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh lý không thể bỏ qua. Bên cạnh những thắc mắc về cách chữa dân gian truyền miệng như ngày đèn đỏ có nên uống nước dừa hay không, thì bạn còn phải quan tâm đến sức khỏe của mình một cách thật khoa học nữa nhé. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24. Xem thêm các vấn đề về phụ khoa và phòng khám phụ khoa tốt nhất TPHCM. https://www.nguoiduatin.vn/phong-kham-phu-khoa-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-a329049.html
 12. Top 5 món ăn chữa rong huyết hiệu quả cao nhất được chia sẻ sau đây sẽ giúp chị em có thêm kinh nghiệm trong việc chữa trị tình trạng rong huyết. Bởi lẽ rong huyết cần được chữa trị sớm nếu không sẽ gây nhiều ảnh hưởng, hệ lụy đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chị em về sau. NHỮNG MÓN ĂN CHỮA RONG HUYẾT HIỆU QUẢ 1. Món thịt dê hầm câu kỷ tử Đây là món ăn đầu tiên chị em không nên bỏ qua khi bị rong huyết. Chỉ cần chuẩn bị 300g thịt dê, 30g câu kỷ tử, 30g nấm hương cùng gừng, hành và gia vị. Sau khi mua về hãy rửa sạch thịt dê rồi để ráo nước, thái thành miếng mỏng vừa ăn. Với củ gừng hãy gọt và rửa sạch, đập dập sau đó thái nhỏ. Còn nấm hương đem ngâm khoảng 15 phút để nở ra và rửa sạch lại. Với hành hãy đem rửa sạch rồi thái nhỏ. Cho thịt dê, nấm hương, câu kỷ tử và gừng vào nồi, đổ thêm 1 lít nước. Đun đến khi sôi thì hãy nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Vặn bếp ga nhỏ lửa rồi tiếp tục đun đến khi nào thịt dê mềm nhừ thì cho hành lá và tiêu đen rồi tắt bếp. 2. Củ sen hầm thịt lợn nạc Đây cũng là một trong các món ăn chữa rong huyết được nhiều chị em áp dụng thành công. CHỉ cần chuẩn bị 250g củ sen cùng 100gr thịt lợn nạc. Chúng ta đem thịt heo rửa sạch cùng nước muối loãng sau đó rửa nhiều lần lại cùng nước sạch rồi để ráo, cắt miếng sao cho vừa ăn. Với củ sen hãy gọt sạch vỏ, rửa sạch và thái miếng tròn sau đó ngâm vào trong nước lạnh pha ít giấm giúp sen không bị thâm. Tiếp theo cho thịt heo thái mỏng vào trong nồi áp suất để nấu khoảng 15 phút. Khi nào thấy thịt đã chín thì tắt bếp rồi để nguyên khoảng 30 phút. Sau 30 phút thì bạn hãy mở nắp nồi áp suất để cho củ sen vào, tiếp tục nấu khoảng 15 phút nữa rồi nêm nếm gia vị, cho hành ngò và và tắt bếp. 3. Món cá trê hầm ngải cứu Cũng là món ăn chữa rong huyết được đánh giá cao. Chị em chỉ cần chuẩn bị 300g cá trê, 100g lá ngải cứu, 120g bột đậu đen, 12g hồng hoa và 6g trần bì. Hãy đem cá trê đi làm sạch rồi cho vào nồi luộc chung với đậu đen, lưu ý là cho nước vào đầy mặt cá bạn nhé. Những vị thuốc gồm hồng hoa, ngải cứu, trần bì thì đem cho vào trong túi vải mỏng sau đó cho vào nồi chung với cá. Hãy đun nhỏ lửa đến khi thấy cá mềm nhừ thì tắt bếp. Nên ăn liên tục trong thời gian 2 tuần trước hành kinh. Áp dụng cách này sẽ cải thiện rong huyết vô cùng hiệu quả. 3. Cháo hạt sen, táo đỏ và vải Với món ăn chữa rong huyết này chỉ cần chuẩn bị 50g gạo tẻ, 70g hạt sen, 40g long vải cùng 20g táo đỏ. Hãy đem hạt sen bóc sạch vỏ rồi bỏ tim sen để món ăn không bị đắng, đem gạo vo sạch. Tiếp theo đó cho gạo cùng hạt sen vào nồi nấu nhừ thành cháo. Khi cháo chín thì hãy cho tiếp long vải cùng táo đỏ vào trong đun tiếp khoảng thời gian 30 phút nữa là được. Mỗi ngày ăn món này 2 lần và hãy ăn liên tục trong khoảng 5 ngày sẽ giúp bồi bổ khí huyết và cải thiện rong huyết hiệu quả. 4. Chè đậu xanh và đường trắng Đây cũng là món ăn chữa rong huyết hiệu quả với cách làm đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị 200g đậu xanh và đường trắng lượng vừa phải. Đậu xanh hãy đem vo sạch rồi xát vỏ. Tiếp theo cho vào nồi rồi thêm nước nấu chín sau đó nêm đường cho độ ngọt sao vừa ăn. Có thể áp dụng liên tục trong 10 ngày trước khi kỳ kinh nguyệt đến. LƯU Ý KHI ÁP DỤNG MÓN ĂN CHỮA RONG HUYẾT Chuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chia sẻ khi chị em bị rong huyết thì có thể tham khảo những cách thực hiện các món ăn này. Nó không chỉ giúp khắc phục rong huyết mà đồng thời còn là giải pháp bồi bổ sức khỏe hiệu quả. Bên cạnh đó chị em cũng cần kết hợp thêm các thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như là tinh bột, đạm, vitamin, chất béo… vào thực đơn hàng ngày của mình. Bí quyết này sẽ giúp cho nội tiết tố hoạt động ổn định và còn duy trì cân nặng hợp lý và cải thiện tình trạng rối loạn chu kỳ hiệu quả. Chị em cũng nên bổ sung cho mình các thực phẩm giàu sắt như là thịt bò, các loại hạt đậu, gan, sò, trai, lòng đỏ trứng… Nhưng cần hạn chế thực phẩm có tính hàn cao như bưởi, cam… vì sẽ làm loãng máu khiến cho chu kỳ kéo dài hơn. Mặt khác chị em cần kiêng cử cafe, bia rượu, thuốc lá… vì nó đều là nguyên nhân khiến cho cơ tử cung co thắt nhiều gây rong huyết và đau bụng kinh. Chị em nhớ tập thể dục thể thao đều đặn, hạn chế mệt mỏi, stress, căng thẳng. Ngoài ra nếu thấy rong huyết kéo dài một thời gian vui lòng liên hệ địa chỉ phòng khám phụ khoa uy tín như Hoàn Cầu. Tại đây bác sĩ sẽ thăm khám tìm ra nguyên nhân và giải pháp điều trị phù hợp. Tránh để tình trạng càng kéo dài càng gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và cả khả năng sinh sản sau này của chị em. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm thông tin phòng khám phụ khoa uy tín tại sài gòn. https://www.giaoduc.edu.vn/phong-kham-phu-khoa-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau.htm
 13. Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ có liên quan mật thiết tình trạng sức khỏe. Thời gian hành kinh không đều ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống hàng ngày. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị em phụ nữ, khó xác định được ngày rụng trứng. Vì thế, hãy áp dụng cách điều hòa kinh nguyệt được chia sẻ thông qua bài viết sau đây để cải thiện tình trạng này. LÀM SAO ĐỂ ĐIỀU HÒA KINH NGUYỆT? Thế nào là kinh nguyệt không đều? Thông thường, một chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ kéo dài khoảng 28 - 32 ngày. Nếu kinh nguyệt đến sớm hoặc đến muộn hơn, không theo một chu kỳ nhất định nào, lúc này bạn đã bị kinh nguyệt không đều. Đối tượng cần biết cách điều hòa kinh nguyệt chủ yếu như sau: ♦ Bạn nữ đang trong giai đoạn dậy thì: Lúc này, nội tiết tố trong cơ thể và buồng trứng hoạt động chưa được ổn định cũng là nguyên nhân dẫn đến kinh nguyệt không đều. Tuy nhiên, tình trạng này có thể chỉ kéo dài 2 - 3 năm đầu tiên khi dậy thì, sau đó kinh nguyệt có thể đều đặn lại mà không cần điều chỉnh hay can thiệp. ♦ Chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản: Đây là đối tượng luôn thắc mắc, tìm hiểu cách điều hòa kinh nguyệt, làm sao để điều hòa kinh nguyệt đúng cách. Các bệnh lý như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, viêm nội mạc tử cung,... đều là các nguyên nhân gây ra kinh nguyệt không đều. Làm sao để điều hòa kinh nguyệt đúng cách? Tình trạng kinh nguyệt không đều kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Nếu không được khắc phục kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng làm mẹ. Do đó, chị em cần biết cách điều hòa kinh nguyệt để không bị ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Tổng hợp các cách điều hòa kinh nguyệt không nên bỏ qua Nếu kinh nguyệt không đều xuất phát từ thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng không lành mạnh thì chị em có thể cải thiện tại nhà mà không cần đến cơ sở y tế. Vậy làm sao để điều hòa kinh nguyệt, hãy tham khảo một số cách giới đây: 1. Cải thiện chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hàng ngày Chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, ít rau xanh trong thực đơn, thường xuyên thức khuya,... cũng là một trong các nguyên nhân ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Do đó, cách điều hòa kinh nguyệt cần làm đầu tiên là điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hàng ngày như sau: ♦ Bổ sung rau củ quả, trái cây, ngũ cốc, các loại hạt dinh dưỡng,... trong thực đơn hàng ngày. ♦ Bổ sung sắt bằng cách ăn nhiều thịt bò, thị gà, củ cải. Bởi sắt là yếu tố có thể ảnh hưởng đến kinh nguyệt của phụ nữ. ♦ Hạn chế sử dụng đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, cay nóng; các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, caffeine,... ♦ Ăn uống đúng giờ, đủ bữa, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức quá khuya, bị căng thẳng, stress kéo dài. ♦ Trong đậu nành có hoạt chất tương tự như hormone estrogen ở nữ giới, uống sữa đậu nành cũng có thể điều hòa kinh nguyệt hiệu quả. ♦ Vệ sinh kỹ vùng kín hàng ngày, ngăn ngừa xảy ra các bệnh về phụ khoa. ♦ Thường xuyên luyện tập thể dục ở cường độ vừa phải, tập yoga, ngồi thiền,... ♦ Kiểm soát cân nặng của cơ thể, béo phì, thừa cân, giảm cân đột ngột có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Chú ý chế độ dinh dưỡng hàng ngày 2. Sử dụng thuốc giúp điều hòa kinh nguyệt Đây cũng là một trong những cách điều hòa kinh nguyệt hiệu quả. Tuy nhiên nữ giới nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng thuốc để đảm bảo an toàn cho bản thân. Một số thuốc giúp điều hòa kinh nguyệt hiện nay có thể kể đến đó là: ► Thuốc Tây y: Ưu điểm đó là mang lại tác dụng nhanh chóng và hiệu quả tức thời. Thế nhưng nhược điểm đó là có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, tức ngực,... Do đó, việc tham khảo ý kiến bác sĩ là thật sự cần thiết, làm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ. ► Thuốc Đông y: Đây cũng là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn để điều hòa kinh nguyệt. Ưu điểm là an toàn cho người sử dụng, ít gây tác dụng phụ, nhưng đòi hỏi phải kiên trì trong thời gian dài, hiệu quả không bằng thuốc Tây y. ► Thực phẩm chức năng: Không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, trong thực phẩm chức năng chủ yếu được chiết xuất từ thiên nhiên. Ví dụ như Cao Ích Mẫu, Love Women, Maganda,... 3. Sử dụng phương pháp dân gian Một trong số cách điều hòa kinh nguyệt hiện nay mà chị em có thể sử dụng ngay tại nhà đó là: Sử dụng nghệ tươi, gừng tươi, rau mùi tây, cây ích mẫu, rau diếp cá, giấm táo, nha đam, ngải cứu,... Để có thể mang lại hiệu quả, chị em cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài, kết hợp với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, sinh hoạt lành mạnh. Ngoài thuốc giúp điều hòa kinh nguyệt, phương pháp dân gian cũng mang lại hiệu quả Ngoài ra, nếu tình trạng kinh nguyệt không đều kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc hàng ngày. Cùng với đó là nhiều triệu chứng bất thường khác, chị em hãy đến Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và đưa ra cách sử dụng thuốc giúp điều hòa kinh nguyệt đúng cách. Trên đây là toàn bộ chia sẻ về cách điều hòa kinh nguyệt của chị em phụ nữ hãy cũng tham khao thêm tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Nhé ! PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm nơi khám phụ khoa uy tín ở TPHCM: https://www.giaoduc.edu.vn/phong-kham-phu-khoa-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau.htm
 14. Rong huyết hay còn thường được gọi là rong kinh, là một hiện tượng khá phổ biến đối với những chị em bị rối loạn về kinh nguyệt hoặc do bệnh lý gây nên. Chắc hẳn bạn đang muốn biết chính xác rong huyết có nguy hiểm không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không và khi gặp phải tình huống này thì chị em nên làm gì. Câu trả lời ở ngay bên dưới, đừng bỏ qua nhé. RONG HUYẾT LÀ BỆNH GÌ? Các chị em nên lưu ý, rong huyết không phải là một bệnh, mà nó chỉ là biểu hiện của cơ thể, phản ánh tình trạng kinh nguyệt và sức khỏe sinh sản, sinh lý của người phụ nữ. Đôi khi nó chỉ là biểu hiện tạm thời và không đáng lo ngại, nhưng đa phần rong kinh là lời cảnh báo về một số bệnh lý phụ khoa nguy hiểm mà chúng ta không thể xem thường. Thông thường chu kỳ hành kinh của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là 4 – 7 ngày. Khi những ngày đèn đỏ kéo dài quá lâu, khoảng trên 7 ngày với lượng máu chảy ra hơn 80ml trong một chu kỳ như vậy thì bạn đã bị rong huyết, rong kinh. Các triệu chứng của nó có thể bao gồm: + Xuất huyết nhiều trong những ngày hành kinh, liên tục trong 7 ngày trở lên + Tình trạng diễn biến trong 2 kỳ kinh nguyệt liên tiếp, phải thay băng mỗi giờ + Máu kinh ra nhiều vào ban đêm, khi vận động, lúc đứng dậy sau khi ngồi + Máu lỏng hoặc đóng thành cục lớn, ra ào ạt kèm với tình trạng đau bụng dưới + Rong huyết kéo dài làm chị em bị chóng mặt, mệt mỏi, thở dốc vì thiếu máu Rong huyết kéo dài không hề là một điều đơn giản. Vì vậy chị em chớ coi thường mà hãy báo với bác sĩ chuyên khoa để được giúp đỡ. NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RONG HUYẾT Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng rong huyết ở chị em, cụ thể là: Vấn đề về sức khỏe chung Chị em phụ nữ có thể bị rong huyết nếu sức khỏe có vấn đề như bị rối loạn đông máu, suy giáp, tiểu đường, viêm gan mạn tính, tim mạch, suy thận, lupus ban đỏ,… Những bệnh này nên được tầm soát và điều trị dứt điểm để cải thiện tình trạng xuất huyết liên tục. Một số chị em dùng thuốc điều trị kháng viêm chứa steroid hoặc vòng tránh thai cũng có thể bị ảnh hưởng. Những yếu tố này kết hợp với bệnh và vấn đề về sức khỏe như đã kể trên sẽ thuận lợi cho tính trạng rong huyết càng nghiêm trọng. Rối loạn nội tiết tố Lượng hormone sinh dục nữ estrogen và progesterone hàng tháng làm nhiệm vụ tác động cho nội mạc tử cung dày lên. Khi những nội tiết tố này bị mất cân bằng, sẽ dẫn đến nội mạc tử cung quá dày làm chị em bị xuất huyết nặng và đó chính là tình trạng rong huyết thường thấy. Thời điểm bé gái mới dậy thì hoặc phụ nữ tiền mãn kinh thường xảy ra rối loạn tiết tố nhiều nhất bởi hoạt động sinh sản không được ổn định. Ngoài ra, chị em ở độ tuổi sinh sản cũng không thể tránh khỏi hiện tượng này nếu có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và tâm lý không đảm bảo khoa học. Do bệnh lý phụ khoa Nhiều trường hợp, rong huyết là triệu chứng cảnh báo các bệnh lý phụ khoa từ đơn giản đến nguy hiểm. Chúng ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, tâm lý, sức khỏe của chị em. Thậm chí một số bệnh còn đe dọa khả năng sinh sản hay tính mạng của nữ giới. Có thể kể một vài căn bệnh điển hình làm chị em xuất hiện tình trạng rong huyết như polyp tử cung, u xơ tử cung, viêm nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung,… Những căn bệnh phụ khoa này nếu không khám, phát hiện và điều trị kịp thời, đúng liệu trình thì sẽ dẫn đến biến chứng khó lường. Việc thăm khám định kỳ và khám khi có biểu hiện bất thường là điều cần thiết giúp chị em tránh được những phiền phức đáng tiếc cho sức khỏe, tính mạng của mình. Và lựa chọn một địa chỉ khám bệnh uy tín là bạn đã thực hiện tốt phần của mình, việc còn lại là tuân thủ các hướng dẫn, chỉ định về liệu pháp điều trị của bác sĩ chuyên khoa. CHỊ EM BỊ RONG HUYẾT ĐI KHÁM Ở ĐÂU? Hiện nay có không ít địa chỉ khám bệnh phụ khoa trên cả nước, nhưng không phải chỗ nào cũng được chị em tin tưởng lựa chọn. Nổi bật lên trong nhiều năm nay là cái tên Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu với những ưu điểm vượt trội: + Thuận tiện về giờ giấc: Chị em có thể khám trong hoặc ngoài giờ hành chính, từ 8:00 – 20:00, rất thuận lợi nếu bạn còn phải đi làm cả ngày. + Không có ngày nghỉ: Phòng khám Hoàn Cầu làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ hay lễ tết, đều mở cửa phục vụ các chị em. + Bác sĩ giỏi, kỹ thuật tiên tiến: Các chuyên gia sản phụ khoa tại Hoàn Cầu đã có kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực, khám chữa bằng kỹ thuật hiện đại nhất. + Chi phí hợp lý: Nếu bạn e ngại vấn đề tiền nong khi nói đến phòng khám tư thì yên tâm vì Hoàn Cầu khám chữa với chi phí rất phải chăng và công khai rõ ràng. + Thông tin bảo mật: Tất cả mọi thông tin trên hồ sơ khám chữa của chị em đều được giữ kín, chúng tôi chỉ lưu lại trên máy để tiện việc tái khám của bạn. CHẨN ĐOÁN RONG HUYẾT TẠI PHÒNG KHÁM HOÀN CẦU Tại Phòng khám Hoàn Cầu, với triệu chứng rong huyết của chị em thì các chuyên gia sẽ áp dụng kỹ thuật y tế hiện đại để chẩn đoán nguyên nhân nhắm điều trị hiệu quả nhất. Cụ thể đó là những phương pháp sau: ♦ Chẩn đoán dựa trên tiền sử, khám lâm sàng, xét nghiệm kiểm tra thiếu máu ♦ Thử pap bằng cách lấy mẫu nhỏ các tế bào từ bề mặt cổ tử cung ♦ Lấy mẫu mô nội mạc tử cung để kiểm tra ung thư, xét nghiệm sinh thiết ♦ Soi ổ bụng để quan sát các cơ quan trong bụng từ một đường rạch nhỏ ♦ Chụp tử cung vòi trứng bằng chất cản quang đưa vào tử cung, ống dẫn trứng Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, bạn sẽ biết tình trạng cụ thể của bạn thân mình là bị rong huyết có nguy hiểm không. Từ đó, tùy mỗi bệnh nhân mà bác sĩ sẽ có hướng xử lý phù hợp nhất. Bạn không cần quá lo lắng, chỉ cần chat với đội ngũ hỗ trợ của Hoàn Cầu để được tư vấn mọi thông tin bạn muốn được giải đáp. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Ngoài ra các bạn còn có thể xem thêm thông tin tại đây: https://dantri.com.vn/thi-truong/phong-kham-phu-khoa-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-20170413115732119.htm
 15. Rong kinh là một trong những tình trạng rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới do nhiều bệnh lý gây ra. Rong kinh gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của chị em. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra rong kinh, cách trị bệnh rong kinh tại nhà hiệu quả như thế nào? Tất cả thắc mắc trên sẽ được các bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu giải đáp chi tiết trong bài viết sau. NHỮNG THÔNG TIN CẦN NẮM VỀ TÌNH TRẠNG RONG KINH Rong kinh là gì? Kinh nguyệt thường kéo dài từ 28-32 ngày và hành kinh trung bình trong 3-5 ngày. Máu kinh thường không đông, không vón cục và có màu đỏ tươi. Tuy nhiên rong kinh là tình trạng kinh nguyệt kéo dài trên 7 ngày và lượng máu mất đi vượt quá 80ml/chu kỳ. Vì thế, người bệnh cần phát hiện sớm rong kinh để có phương pháp điều trị hiệu quả. Cùng với đó là chị em cần phân biệt rõ rong kinh và rong huyết: Cụ thể: + Rong kinh là tình trạng chu kỳ kinh kéo dài hơn 7 ngày, mất máu nhiều và liên quan tới rối loạn nội tiết tố. + Rong huyết là tình trạng cháy máu âm đại không phải do kinh nguyệt, thường liên quan tới các bệnh lý như u xơ tử cung, u nang buồng trứng... Nguyên nhân gây ra bệnh rong kinh Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rong kinh ở nữ giới. Tuy nhiên vẫn có một số nguyên nhân mà bác sĩ cũng không thể xác định được. Thế nhưng, dưới đây là những nguyên nhân phổ biến: ♦ Rối loạn nội tiết tố Trong chu kỳ kinh bình thường, độ dày của niêm mạc tử cung sẽ bị ảnh hưởng tới bởi sự cân bằng của estrogen và progesterone. Khi đến ngày kinh, niêm mạc này sẽ vỡ ra và tạo thành kinh nguyệt. Tuy nhiên khi nội tiết tố bị rối loạn, niêm mạc tử cung phát triển quá mức và cuối cùng bị bong ra gây chảy máu kinh nặng và kéo dài. ♦ Rối loạn chức năng buồng trứng Tình trạng buồng trứng không rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt bình thường, thì cơ thể sẽ không sản xuất progesterone bình thường. Việc này khiến cho rối loạn nội tiết và gây ra rong kinh. ♦ U xơ tử cung Tình trạng này là do các khối u ở niêm mạc tử cung khiến cho tình trạng rong kinh kéo dài. Đây là tình trạng phổ biến là thường gặp ở độ tuổi sinh đẻ. Tuy đa phần là u lành tính tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp gây ra biến chứng nguy hiểm và ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. ♦ Polyp tử cung Là tình trạng phát triển của các khối u nhỏ, lành tính ở niêm mạc tử cung, khiến chảy máu kinh nguyệt nặng và kéo dài. ♦ Ung thư Ung thư cổ tử cung và ung thư tử cung là nguyên nhân gây rong kinh kéo dài và đặt biệt nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của người bệnh. ♦ Rối loạn chảy máu di truyền Cụ thể là do bệnh von Willebrand cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng rong kinh. ♦ Do tác dụng của thuốc Nếu người bệnh có sử dụng một số loại thuốc chống viêm, thuốc nội tiết tố, thuốc chống đông máu cũng có thể góp phần làm máu kinh nguyệt chảy nhiều và kéo dài. ♦ Do tiền mãn kinh Khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh thì nội tiết tố ở nữ giới sẽ sụt giảm đột ngột và nhanh chóng, sẽ khiến cho người bệnh xuất hiện tình trạng rong kinh kéo dài và sau đó sẽ mất đi chu kỳ kinh nguyệt. Triệu chứng của rong kinh Các dấu hiệu cũng như triệu chứng của tình trạng rong kinh có thể bao gồm: + Phải thay bằng liên tục và bất thường, có thể 1-2 giờ đã thay băng + Chảy máu kéo dài hơn 1 tuần + Máu đông xuất hiện, chiếm tới 1/4 máu kinh + Bị hạn chế vận động do máu chảy quá nhiều + Cơ thể cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, khó thở do mất máu nhiều... Tuỳ từng nguyên nhân mà máu sẽ có màu sắc thay đổi, vì thế người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị hiệu quả. CÁCH TRỊ BỆNH RONG KINH TẠI NHÀ HIỆU QUẢ Hiện nay, chị em có thể áp dụng 2 phương pháp để điều trị rong kinh hiệu quả đó là: Theo Đông Y hoặc Tây y. Cụ thể: Điều trị bệnh rong kinh tại nhà theo Đông y Người bệnh có thể áp dụng các phương pháp sau đây để điều trị rong kinh tại nhà hiệu quả và an toàn: ♦ Ngải cứu: Là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe phụ nữ, giúp điều trị rong kinh, điều kinh, an thai hiệu quả. Chị em có thể sử dụng kết hợp giữa ngải cứu, ích mẫu, cổ hôi, hương phụ, hy thiêm phơi khô. Sau đó cho 600ml đun sôi đến khi còn khoảng 200ml thì dừng. Mỗi ngày uống 2 lần kiên trì trong 3-4 tháng sẽ có hiệu quả. ♦ Ích mẫu: Là vị thuốc nổi tiếng trong điều trị kinh nguyệt và rong kinh hiệu quả. Chị em cho ích mẫu, nhọ nồi, tóc rối đốt thành than, uất kim, bạch thảo xương, đào nhân vào 5 chén nước sắc còn 1 chén. Rồi sắc tiếp 3 chén thành nửa chén. Sau đó gộp 2 chén lại thành 1 uống 2 lần trong ngày, liên tục trong 7 ngày trước khi có kinh. ♦ Cây nhọ nồi: Sử dụng 1 nắm lá nhọ nồi tươi vắt lấy nước cốt uống vào 2 lần sáng và trưa sẽ có hiệu quả rất tốt trong việc điều trị bệnh rong kinh. Điều trị rong kinh bằng Tây y Khi sử dụng phương pháp Tây y để điều trị rong kinh, chị em nên tới Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để được các bác sĩ tiến thành thăm khám. Để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh từ đó đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả. Cụ thể: ♦ Sử dụng thuốc nội tiết: Các loại thuốc nội tiết sẽ bổ sung nội tiết tố vào cơ thể, làm teo lớp niêm mạc tử cung từ đó hạn chế sự tăng trưởng của niêm mạc và điều trị rong kinh hiệu quả. ♦ Điều trị ngoại khoa: Nếu phương pháp sử dụng thuốc không hiệu quả, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị tiên tiến như Dao Leep, Oxygen, tiểu phẫu nội soi, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để điều trị rong kinh. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nguyên nhân cũng như nhu cầu sinh nở của người bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp hiệu quả nhât. Trên đây là thông tin về bệnh rong kinh và cách điều trị bệnh rong kinh tại nhà an toàn, hiệu quả mà chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn. Nếu còn thắc mắc, chị em có thể gửi thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU ✚ Địa chỉ: số 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TPHCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Hotline: 028. 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24 Xem thêm thông tin về các phòng khám phụ khoa uy tín tài TPHCM: https://dantri.com.vn/thi-truong/phong-kham-phu-khoa-tphcm-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-20170413115732119.htm