• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

content

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About content

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Ghi bàn ít hơn so với mùa trước, nhưng tiền đạo Romelu Lukaku rất mãn nguyện khi cùng Inter vô địch Serie A mùa 2020-2021. "Mùa trước tôi cũng thi đấu tốt, nhưng đây mới là thời điểm tôi đạt phong độ cao nhất. Thật tuyệt khi vô địch Serie A, và hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế này. Tôi muốn cảm ơn mọi người, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cảm giác rằng, Inter cần vô địch năm nay, hoặc không bao giờ nữa. Bạn có thể ghi 500 bàn trong sự nghiệp, nhưng nếu không giành danh hiệu thì cũng vô nghĩa thôi", Lukaku nói với La Tribune hôm 3/5. Xem thêm: cá độ Mùa đầu tiên ở Inter, Lukaku ghi 34 bàn và sáu kiến tạo qua 51 trận trên mọi đấu trường nhưng trắng tay về mặt danh hiệu. Mùa này, anh đạt 27 bàn trong 41 trận. Ở Serie A, Lukaku ghi 21 bàn, kém sáu bàn so với người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, do Atalanta hòa Sassuolo hôm 2/5, Inter đủ điểm vô địch sớm bốn vòng, qua đó chấm dứt cơn khát scudetto dài chín năm và cũng là chuỗi chín năm Juventus thống trị giải đấu. Đội bóng thành Milan có 82 điểm sau 34 vòng, hơn nhì bảng Atalanta 13 điểm khi mùa giải chỉ còn bốn vòng. Scudetto vừa đoạt là chức vô địch quốc gia đầu tiên của Lukaku sau 11 năm kể từ lần anh cùng Anderlecht lên ngôi ở Bỉ năm 2010. Theo Lukaku, HLV Antonio Conte có tác động lớn nhất giúp anh lấy lại phong độ và cùng CLB chinh phục ngôi báu. "Conte nói thẳng với tôi rằng nếu không tập luyện thì sẽ không thi đấu, và tôi phải biết chơi thế nào khi quay lưng với khung thành đối phương. Thực sự quan trọng khi bạn phải gặp người nói với bạn sự thật và giúp bạn tiến bộ", Lukaku nói. Ngoài việc giúp học trò cải thiện lối chơi, Conte còn hỗ trợ Lukaku lấy lại thể trạng tốt nhất bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Thời còn ở Man Utd, tiền đạo người Bỉ luôn trong tình trạng thừa cân do gặp vấn đề về tiêu hóa. Khi gia nhập Inter hè 2019, Lukaku nặng tới 104 kg, và Conte đã yêu cầu chân sút sinh năm 1993 phải theo chế độ tập luyện - ăn kiêng riêng nghiêm ngặt. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia dinh dưỡng từng cộng tác với Conte từ năm 2012 - Matteo Pincella, Lukaku đã giảm 7 kg. "Tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết vì Conte. Tôi không thể làm việc cùng ông ấy ở Chelsea. Nhưng, tôi luôn nhủ rằng mình sẽ chơi cho ông ấy sau khi rời Man Utd", Lukaku nói thêm.
 2. Le Havre vs Toulouse lúc 0h00 ngày 5/5 (Đá bù Vòng 34 giải Hạng 2 Pháp 2020/21): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn về tỷ lệ bóng đá trước trận đấu. Xem thêm: nhà cái uy tín Le Havre đang thể hiện phong độ nghèo nàn: 6 trận liên tiếp không thắng (thua 2). Hệ quả, họ rơi xuống thứ 14 trên BXH với 41 điểm, chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Bên phần sân đối diện, Toulouse mới mùa trước còn thi đấu tại Ligue 1 và do vẫn giữ được bộ khung đội hình tố nhất nên họ đang đứng trước cơ hội sớm trở lại hạng đấu cao nhất nước Pháp chỉ sau một mùa vắng bóng. Hiện tại Toulouse đứng thứ 3 trên BXH với 62 điểm, kém đội nhì bảng (có vé thăng hạng trực tiếp) khoảng cách 7 điểm nhưng chơi ít hơn 2 trận. Do đó nếu thắng trận đá bù vòng 34 vào đêm nay, họ sẽ thu hẹp cách biệt điểm số xuống còn 4 điểm khi mà mùa giải sau đây còn 2 vòng (nhưng với Toulouse thì số trận còn lại phải là 3) Lẽ ra tình hình của Toulouse còn sáng sủa hơn nếu đội bóng không thua đáng tiếc 1-3 cách đây vài ngày bởi hai bàn thua vào cuối trận. Trước đó, Toulouse đã bất bại 4 trận liên tiếp (thắng 3). Trận này, dù phải làm khách nhưng Toulouse được đánh giá nhỉnh hơn hẳn khi chấp chủ nhà Le Harve mức 1/2. Đây cũng là tỷ lệ đã xuất hiện ở trận lượt đi giữa đôi bên dù khi đó Toulouse có lợi thế sân nhà và họ đã thắng 4-3. Kịch bản này nhiều khả năng sẽ tái diễn vào đêm nay.
 3. Sau 90 phút kịch tính trên sân Etihad giữa Man City và PSG, đội bóng đầu tiên giành vé dự chung kết Champions League đã lộ diện. Xem thêm: cá cược bóng đá online Chiếm lợi thế lớn sau khi thắng 2-1 ở trận lượt đi ngay trên sân khách, Man City đón tiếp PSG ở trận bán kết lượt về Champions League với rất nhiều toan tính. Không phải là đội chủ động tấn công nhưng với lối chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi thời cơ phản công, đoàn quân của Pep Guardiola đã đưa trận đấu theo đúng ý đồ của mình. Hai bàn thắng từ hai pha phản công ở hai hiệp đấu giúp đội chủ sân Etihad đánh bại đối thủ 2-0 trên sân nhà, qua đó chiến thắng với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Man City Man City giành vé vào chung kết Champions League. Ảnh: Getty Đánh bại nhà đương kim á quân, Man City trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết Champions League 2020/21. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội chủ sân Etihad góp mặt ở trận đấu tranh ngôi vô địch ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Đối thủ của Man City ở trận chung kết Champions League sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Chelsea và Real Madrid. Ở trận lượt đi, hai đội đã bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 trên đất Tây Ban Nha.
 4. Thời gian thi đấu: 05/05/2021 07:00 Wednesday Nhận định, dự đoán, soi kèo tỷ số&tỷ lệ của các trận đấu hôm nay và ngày mai! Xem thêm: nhà cái 1. Philadelphia Union đang xếp thứ 12 trên BXH với 1 điểm; Atlanta United xếp thứ 5 trên BXH với 4 điểm. 2. 3 trận gần đây, đội nhà thắng 0 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận; 2 trận trên sân nhà, đội nhà 0 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. 3. 3 trận gần đây, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận, thua 1 trận; 2 trận trên sân khách, đội khách thắng 0 trận, hòa 1 trận, thua 1 trận. 4. 9 trận gặp nhau trong quá khứ, đội nhà thắng được 2 trận, hòa 2 trận, thua 5 trận(tỷ lệ thắng của đội nhà là 22.2% ). 5. Chuỗi 3.00 trận trong mùa giải năm nay, tỷ lệ thắng kèo của Philadelphia Union là 33.30%, trung bình mỗi trận ghi được 0.33 bàn, mất 1.33 bàn. 6. Chuỗi 3.00 trận trong mùa giải năm nay, tỷ lệ thắng kèo của Atlanta United là 66.70%, trung bình mỗi trận ghi được 1.33 bàn, mất 1.00 bàn. 7. 10 trận gần đây, Philadelphia Union tổng cộng ghi được 12 bàn thắng, mất 9 bàn thắng; Atlanta United tổng cộng ghi được 16 bàn thắng, mất 7 bàn thắng. [Soi kèo bóng đá]: Thống kê tỷ lệ châu Á của Bongdalu.com cho thấy, trong loạt 3.00 trận đấu đã diễn ra tại CONCACAF Champions League trong mùa giải này, Philadelphia Union đã thắng kèo 1.00 trận, hòa 0.00 trận, thua 2.00 trận và tỷ lệ quá 2 bàn thắng của họ là 0.0%; Atlanta United thì thắng kèo 2.00 trận, hòa 0.00 trận, thua 1.00 trận và tỷ lệ quá 2 bàn thắng của đội bóng này là 0.0%.Cần biết, tỷ lệ ra Tài của Philadelphia Union là 33.3%, tỷ lệ xuất hiện số lẻ(kết quả tỷ số) là 33.3%; Tỷ lệ ra Tài của Atlanta United là 66.7%, tỷ lệ xuất hiện số lẻ(kết quả tỷ số bóng đá) là 33.3%. Với 10 trận gần nhất của đội nhà, tỷ lệ thắng kèo Châu Á của Philadelphia Union là 50.0% và tỷ lệ ra Tài của họ là 40.0%. Những trận đấu này cho thấy, tỷ lệ thắng của đội nhà là 40.0%. Bên phía sân đối diện, tỷ lệ thắng kèo Châu Á của Atlanta United là 40.0% trong 10 trận gần nhất và tỷ lệ nổ Tài là 50.0%. Tỷ lệ thắng của đội khách ở 10 trận đấu này là 60.0%. Các chuyên gia của Bongdalu cho rằng nếu khả năng tấn công của Philadelphia Union là 0.33 điểm, thì năng lực tấn công của Atlanta United là 1.33 điểm. Về khả năng phòng ngự, Philadelphia Union là 1.33 điểm, Atlanta United là 1.00 điểm.
 5. HLV Ole Gunnar Solskjaer bác bỏ giả thuyết Man Utd sẽ cố thắng để ngăn kình địch Liverpool giành vé dự Champions League. Xem thêm: soi kèo trực tiếp *Man Utd - Liverpool: 22h30 Chủ nhật 2/5, giờ Hà Nội. Sau 33 trận, Liverpool đang kém Man Utd 13 điểm ở Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp thậm chí kém đội đứng thứ tư Chelsea bảy điểm và chơi ít hơn một trận. Nếu thua Man Utd ở vòng 34, Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trở lại Top 4. Tuy nhiên, HLV Solskjaer không coi việc gây trở ngại cho kình địch là mục tiêu phải hướng đến. "Chúng tôi không nghĩ đến điều đó", ông nói. "Chúng tôi chỉ quan tâm đến chiến thắng cho bản thân. Bất kỳ điều gì xảy ra với Liverpool đều không phải mối quan tâm của chúng tôi. Mỗi mùa giải, chúng tôi luôn có những trận đấu để hướng đến và gặp Liverpool là một trong những trận quan trọng nhất. Bất kể điều gì xảy ra, bất kể chúng tôi đang đứng đầu, thứ hai, thứ ba hay thứ tư, đây luôn là một trận đấu lớn". Về sự sa sút của Liverpool, Solskjaer nhận xét: "Mùa này, họ đã phải chịu nhiều chấn thương tồi tệ. Mùa này cũng khác rất nhiều so với những mùa giải khác. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về mùa giải của Liverpool. Tôi không theo dõi họ quá kỹ, vì tôi có CLB của riêng mình, với những vấn đề và thách thức riêng". Sau chuỗi trận thua liên tục, Liverpool đang có dấu hiệu hồi sinh. Họ bất bại cả năm trận gần nhất. Họ cũng có thời gian nghỉ nhiều hơn Man Utd do không còn chơi các giải đấu Cup. Solskjaer cảnh giác: "Khi đối đầu với Liverpool, chúng tôi cần kinh nghiệm, chất lượng và khả năng phòng ngự tốt. Nói chung là mọi khía cạnh, vì chúng tôi biết họ chơi tốt như thế nào. Họ có thể đánh bại chúng tôi một cách dễ dàng".
 6. Quảng Ninh vs Nam Định lúc 18h00 ngày 27/4 (Vòng 11 giải VĐQG Việt Nam V-League 2021): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin, thống kê bên lề trước trận đấu. Xem thêm: cá độ bóng đá Hai trận mới đây (đều trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội và Viettel), thầy trò HLV Hoàng Thọ đều phải nhận thất bại. Đáng nói hơn, hai thất bại này lại đến vào thời điểm vấn đề nóng bỏng về lương - thưởng của các cầu thủ rốt cục đã được giải quyết ổn thỏa. Do đó vòng này khi trở về sân nhà Cẩm Phả, đội bóng đất Mỏ buộc phải đánh bại Nam Định nếu không muốn tình hình thêm tồi tệ. Tuy nhiên, Nam Định đang cho thấy họ là đội bóng rất khó chịu ở V-League 2021. Đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ luôn thể hiện tinh thần thi đấu lăn xả, tận hiến đến những giây cuối cùng và không bao giờ có khái niệm buông xuôi kể cả khi bị dẫn bàn trước. Chưa kể đội bóng thành Nam đang rất hưng phấn sau khi vừa thắng TP.HCM 3-2 ở vòng 10. Song trận đấu tới, Nam Định sẽ mất Văn Trường và Thanh Hiếu vì thẻ phạt. Ngay cả HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng phải lên khán đài ngồi, không được chỉ đạo trực tiếp trên sân do nhận đủ số thẻ phạt. Những tổn thất này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đội khách. Ngược lại, Quảng Ninh đang có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất nên HLV Hoàng Thọ càng dễ tính toán cho một cuộc so kè hứa hẹn không khoan nhượng bởi mục tiêu của cả hai phải nằm trong Top 6 chung cuộc khi giai đoạn 1 kết thúc. Như thế, họ sẽ chẳng phải lo về nguy cơ rớt hạng, lại còn được tham dự vòng đấu tranh chức vô địch đầy danh giá ở giai đoạn 2. Trên phương diện đối đầu, Than Quảng Ninh chiếm ưu thế tuyệt đối: bất bại 9 lần gặp nhau vừa qua (thắng 5). Nhìn chung xét về các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, đội chủ sân Cẩm Phả hội tụ đủ để tự tin hướng về 3 điểm song hãy tin rằng Quảng Ninh sẽ không dễ dàng hạ gục một Nam Định trong trận cầu được hứa hẹn hấp dẫn bậc nhất vòng này.
 7. Cả 4 cái tên góp mặt ở bán kết Champions League đều là những gã nhà giàu đình đám của châu Âu, hứa hẹn những cặp đấu cân tài cân sức. Xem thêm: cá cược Real Madrid – Chelsea: Đấu trí trên băng ghế huấn luyện Cả Real Madrid và Chelsea đều không phải những ứng cử viên vô địch của Champions League khi giải đấu năm nay khởi tranh. Tuy nhiên thời gian dần trôi, những đại diện xuất sắc của Tây Ban Nha và Anh đều chứng tỏ họ xứng đáng như thế nào cho tấm vé bán kết. Với một đội hình đầy chắp vá và tưởng như đã hết động lực vô địch, HLV Zinedine Zidane vẫn lèo lái con tàu Real Madrid vượt qua vòng bảng đầy khó khăn, sau đó là Atalanta ở vòng 1/8 và gần nhất là đối thủ sừng sỏ Liverpool ở tứ kết một cách đầy thuyết phục. Chiến lược gia người Pháp đã thể hiện được tài cầm quân của mình qua từng vòng đấu, biến Real trở lại thành ứng viên lớn cho chức vô địch mùa này. Với Zidane trên băng ghế huấn luyện, Real Madrid một lần nữa được nhắc đến với cụm từ “chân mệnh thiên tử”. real vs chelsea Thành công của Real Madrid và Chelsea đều ghi đậm dấu ấn chiến thuật. Ảnh: Getty Bên kia chiến tuyến, Chelsea tiếp tục đối mặt với một mùa giải đầy giông bão. Họ phải thay tướng giữa dòng, có lúc gặp khó trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh nhưng giờ đây đang lại đang đứng trước một cái kết viên mãn. Tất cả là nhờ vào sự xuất hiện của Thomas Tuchel. Với chiến lược gia người Đức, Chelsea trở nên khó bị đánh bại mà bằng chứng là việc họ lầm lũi tiến vào bán kết Champions League khi bỏ lại những Atletico Madrid và Porto phía sau. Đối đầu với Real Madrid ở bán kết sẽ lại là một thử thách lớn nữa cho Thomas Tuchel cùng các học trò. Tuy nhiên với sự trùng hợp đáng ngạc nhiên với mùa giải 2012, Chelsea hoàn toàn có thể mơ về chiếc cúp tai voi thứ hai trong lịch sử. Nhận định Real Madrid vs Chelsea Paris Saint-Germain – Manchester City: Cuộc chiến kim tiền Nếu như Real Madrid và Chelsea là những đại gia đã thành danh từ lâu với những danh hiệu lớn trong quá khứ, thì Paris Saint-Germain cùng Manchester City là những gã nhà giàu mới nổi và đang tìm kiếm vinh quang ở Champions League đầu tiên trong lịch sử của mình. Mùa bóng năm ngoái, PSG đã tiến vào trận chung kết nhưng thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường. Đến mùa năm nay, vẫn còn đó những Neymar, Mbappe, Di Maria hay Keylor Navas, rõ ràng bán kết chưa phải điều cuối cùng họ chờ đợi. PSG Man City và PSG đều chưa thể vô địch Champions League. Ảnh: Getty Nhưng đối thủ của PSG ở loạt bán kết này, Manchester City cũng đang thèm khát chiếc cúp tai voi hơn bao giờ hết. Liên tục thất bại ở những vòng đấu then chốt, Man City thậm chí còn chưa bao giờ vào đến chung kết Champions League và bây giờ là lúc để họ chuyển hóa giấc mơ. Đấu trường quốc nội coi như đã giải quyết xong, danh hiệu đầu tiên cũng đã có, Pep Guardiola và các học trò chắc chắn sẽ chiến đấu với hơn 100% khả năng của mình, và đó cũng là con đường duy nhất để họ hy vọng có thể vượt qua gã nhà giàu nước Pháp.