• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vovinhivi

Hội viên
 • Số nội dung

  193
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by vovinhivi

 1. Chào anh HGL và BQT, Tới giờ vovinhivi vẫn không thấy và vào được mục PTLV cao cấp 1 hoặc giảng đường PTLV II. Nhờ anh và BQT diễn đàn xem giúp Vovinhivi
 2. Chào anh HGL, Hiện nay vovinhivi không còn ở Sài Gòn nữa, nên chắc không đến tham gia với SP và mọi người được. Xin hẹn một dịp khác. Còn mục PTLV cao cấp 01 thì vovinhivi không tìm thấy. Nhờ anh HGL và Thiên Luân kiểm tra xem vovinhivi có quyền vào trang này không hoặc có tên trong danh sách được vào không? Cảm ơn anh và chúc mọi người có một buổi tất niên vui vẻ ! Vovinhivi
 3. Chào anh HGL, Lâu rồi không gặp, chắc dạo này anh vẫn khỏe chứ. " Giảng đường PTLVII" giờ chuyển sang PTLV cao cấp 01 rồi à, mục này nằm ở đâu vậy? anh có thể gởi đường link cho vovinhivi không, học viên lớp PTLV II cũ có quyền vào xem không anh? Cảm ơn anh HGL, Vovinhivi
 4. Hi Thien Luan, Anh vừa vào lại nhưng vẫn không thấy mục "Giảng đường PTLV II", anh nhớ mục này thường nằm trên cùng gần với mục "Kho chứa hình dùng trong bài giảng". Anh muốn vào xem lại những bài giảng trước đây, nhờ em xem lại giúp anh nhe. Cám ơn Thiên Luân. Vovinhivi.
 5. Xin chào BQT, Vovinhivi lâu rồi không vào diễn đàn, hôm nay vào lại vẫn thấy những mục khác nhưng không thấy mục bài giảng lớp PTLV II. Nhờ BQT giúp đỡ. Xin cảm ơn. Vovinhivi.
 6. Xin chào BQT, Vovinhi là hoc viên lớp PTLV II, nhưng thời gian gần đây không còn thấy topic này nữa. Xin cho vovinhivi hỏi là lớp PTLV II đã kết thúc và topic này đã bị khóa nên không thể truy cập vào được nữa phải không?. Xin cảm ơn. Vovinhivi
 7. Vừa tạo xong quay lại diễn đàn thấy topic này rồi. Xin BQT xóa dùm topic này. Xin cảm ơn Vovinhivi.
 8. Nhớ quán Cây Sung quá! Thôi đành thưởng thức qua ảnh. Kính chúc SP, Cô Wildlavender, Thiên Đồng cùng anh chị em trong lớp PTLV Một Mùa Giáng Sinh và Một Năm Mới Vui Vẻ, An Lành và Thành Công!!! Vovinhivi.
 9. Chào VinhL, Nếu nói là tác dụng chính là tụ và tán khí thì có cần phải thay đổi vị trí của Quái như vậy không? Còn sự hóa khí thì VinhL có thể giải thích rõ thêm về cách dùng của bát quái này không? Xin cảm ơn VinhL.
 10. Xin chào BQT diễn đàn, Tôi vừa có đưa lên 1 bài viết lấy tựa đề là "Không thể tin nổi" trong mục Mạn Đàm. Nhưng bây giờ vào lại thì không thấy đâu nữa và tôi cũng không thấy thông báo gì cả. Xin BQT cho tôi biết bài tôi vừa đưa lên đã bị xóa hay di chuyển chỗ khác. Nếu bài tôi bị xóa xin vui lòng cho tôi biết lý do để tôi tránh sau này. Xin cảm ơn. Vovinhivi
 11. Trưa nay ở TPHCM cũng đã có mưa ở Q.10 Vovinhivi
 12. “Vén bức màn bí ẩn bao phủ nghệ thuật tại Việt Nam” (Dân trí) - Tác giả người Mỹ Souren Melikian vừa có bài “Vén bức màn bí ẩn bao phủ hàng thế kỷ nghệ thuật tại Việt Nam”, trầm trồ khen ngợi cuộc triển lãm cổ vật Việt Nam do Hội Asia Society tổ chức đang diễn ra tại New York cho đến tháng 5. Một cổ vật của Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam Cuộc triển lãm với chủ đề ''Nghệ thuật Việt Nam cổ xưa'' đã thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ. Trong bài báo đăng trên tờ “New York Times”, Melikian viết: “Nghệ thuật có thể trực tiếp phơi bày những bí ẩn mà không một nhà nghiên cứu lịch sử nào giải đáp được. Cuộc triển lãm ''Nghệ thuật Việt Nam cổ xưa'' do Hội Asia Society tổ chức tại New York, cùng với quyển sách do bà Nancy Tingley viết ra sau 2 thập kỷ dày công nghiên cứu, đã vạch rõ một số giai đoạn đã dẫn đến sự hình thành của đất nước mà ngày nay được gọi là Việt Nam. Nhiều nền văn hoá khác nhau đã từng xuất hiện trên vùng lãnh thổ đó, mà dấu tích còn để lại chỉ là những cổ vật mà ngày nay không ai biết rõ ý nghĩa đích thực. Trong cuộc triển lãm, nhiều tác phẩm quan trọng đã đặt ra cho khán giả những câu hỏi rất khó tìm ra lời giải đáp. Tính chất tinh vi của các vật dụng bằng đồng tại vùng Đông Sơn ở Thanh Hoá phản ánh một nền văn hoá cực thịnh đã khởi đầu từ khoảng thế kỷ thứ V trước Công nguyên và kéo dài trong vòng ít nhất 600 năm. Nhưng rất tiếc là ngày nay, không ai biết gì về những người đã làm ra các vật dụng đó, thậm chí tính danh tác giả cũng không thấy. Giả sử rằng những người này có chữ viết, thì hệ thống mẫu tự đã hoàn toàn mai một. Người Trung Quốc đã nhắc đến vùng này trong sử sách của họ. Thật ngạc nhiên khi nhận ra một số cổ vật Đông Sơn không chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc, mà còn ở xa hơn, như ở vùng Trung Đông hay tại Iran thế kỷ thứ I trước Công nguyên, hoặc tại Ai Cập vào thế kỷ thứ 2 trước Thiên Chúa. Điều đáng nói là dù bị đô hộ trong 900 năm, nền văn hoá ở vùng phía Nam này vẫn duy trì được những bản sắc rất mạnh. Thật ngạc nhiên khi không thấy dấu vết ảnh hưởng văn hoá của kẻ xâm lược đến từ phương Bắc trên nền văn hóa Đông Sơn, nhất là trong thời kỳ đầu.. Ngay cả những cố gắng bắt chước nghệ thuật Trung Quốc một cách chặt chẽ nhất cũng biến thành những công trình độc đáo của cư dân vùng Đông Sơn. Một chiếc bình rượu có vòi mang hình con gà trống nhỏ mượn từ Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam chẳng hạn, với những gờ nổi, và nhất là với đầu gà sinh động, không hề giống bình mẫu của Trung Quốc chút nào. Bình đầu gà, thời Đông Sơn, thế kỷ thứ 3 Đi xuống phía Nam, là một nền văn hoá sinh động và bí hiểm khác. Một chiếc bông tai bằng ngọc thạch, đào được vào năm 1994 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cố gắng cách điệu hoá hình thù thú vật tiến gần đến phong cách trừu tượng. Đồ gốm tìm thấy ở nơi này cũng biểu hiện xu hướng nghệ thuật đó, chẳng hạn như một chiếc bình bằng đất sét nung với các mô típ đầy góc cạnh. Các cổ vật theo xu hướng gọi là ''trừu tượng'' đó tồn tại song song với những tác phẩm tượng hình. Một con tê tê bằng đồng tìm thấy ở vùng Đồng Nai được xác định là được làm ra trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, đến thế kỷ thứ hai sau Thiên chúa. Con tê tê rất sinh động và đẹp mắt này là một cổ vật độc nhất vô nhị, làm cho văn hoá Đông Sơn thêm kỳ bí. Các hiện vật từ hai nền văn hoá khác ở Việt Nam là văn hoá Phù Nam và Champa cũng đặt ra cho khán giả nhiều câu hỏi.” Nguyễn Viết Theo New York Times
 13. Nhìn hình này em thấy hình như tổ chức có vẻ không được chu đáo. Khăn phủ quan tài cho vua phải màu vàng chứ sao màu đỏ???, còn xe thì nhìn không thể chịu nổi. Vài lời mạo muội. Vovinhivi.
 14. Bài phỏng vấn rất hay, cảm ơn anh Vuminhanh đã sưu tầm và chia sẻ với mọi người. Vovinhivi.
 15. Xin chào Sư phụ, Có thể nào một trong những yếu tố làm cho nước Mỹ hùng mạnh là do biết tôn trọng và giữ gìn thiên nhiên? Vovinhivi.
 16. Theo hình này thì chúng ta thấy có 2 cột ăng ten ở phía sau. Cột ăng ten bên tay trái là cột cũ, cột bên tay phải là cột mới dựng lên cách đây khoảng 2 năm (nếu vovinhivi không nhầm). Cột bên tay phải thì nằm ở phía sau của trường này (hình như bên trong khuôn viên của bảo tàng HCM). Như vậy thêm 1 cột ăng ten trên nóc tòa nhà HTV nữa là có tất cả 3 cột ăng ten. Thân.
 17. Chào bạn Thanhf, Nhà này theo Vovinhivi nếu được thì bạn dời phòng ngủ lên lầu thì hay hơn. Vì chiều dài chỉ có 14m, bạn chừa sân cũng hết 2-3m, phòng khách khoảng 4m, phần còn lại dành cho cầu thang, bếp, toilet, sân sau. Như vậy nhà thiết kế có thể sẽ đẹp hơn :angry: . Vovinhivi.
 18. Chào anh Phạm Cương, Chính xác là khu vực anh đánh dấu và cả dãy dài đều là phòng học, trước đây Vovinhivi đã từng học ở trường này. Nếu nhớ không lầm thì dãy nhà này có 4 tầng lầu. Nguyên dãy này trước đây là tầng trệt khoảng năm 1996 thì xây lại như hiện nay. Vovinhivi.
 19. Thăm ngôi nhà hang động nổi tiếng trong cuộc khủng hoảng ở Mỹ (Dân trí) - Giống như hàng triệu người Mỹ khác trong cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất, một gia đình ở Missouri đã phải rao bán ngôi nhà tuyệt đẹp, độc đáo trong hang đá rộng 1.500m2 của mình trên mạng eBay, do không thể tiếp tục trang trải nợ nần thêm được nữa. 5 năm trước, hai vợ chồng Curt và Deborah Sleeper ở Missouri do “phải lòng” phong cảnh tuyệt đẹp của một hang mỏ cũ ở Festus nên đã quyết định mua nó và xây dựng một ngôi nhà ở bên trong. Giá mua hang là 160.000 USD. Gia đình Sleeeper đã phải bán ngôi nhà đang ở của mình, TV và cả bộ sưu tập DVD để trả được một nửa khoản tiền trên và nợ 80.000USD của người bán nhà trong vòng 5 năm. Ngoài trả 80.000USD ban đầu, Sleeper cho biết phải chi thêm 150.000 USD vào việc xây nhà, cải tạo hang động và khu vực xung quanh rộng 2,8ha. Và cuối cùng khoản nợ ngày một lớn lên, cộng với kinh tế khó khăn, họ đã không thể cầm cự thêm đành phải mang rao bán ngôi nhà trên mạng eBay với giá 300.000USD. Tuy nhiên họ cũng tìm kiếm người trả hộ khoản tiền thế chấp ngôi nhà, bởi họ đã bỏ ra quá nhiều công sức cho ngôi nhà suốt 5 năm qua. Trong quá trình xây dựng, Sleeper và vợ cùng hai con nhỏ đã phải sống trong lều bạt ở đằng sau hang. Đứa con thứ ba của họ vừa mới chào đời. Sau khi biết được tình cảnh của gia đình, Jon Demarest, ông chủ của một công ty ở New Jersey, đã đổi ý định mua căn nhà trong hang làm nhà nghỉ cuối tuần và quyết định cho gia đình nhà Sleeeper vay tiền với lãi suất thấp trong vòng 15 năm để họ có thể giữ được ngôi nhà của mình. “Chúng tôi vô cùng vui mừng. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thấy yên tâm hơn nhiều”, Sleeper cho biết sau khi được Demarest giúp đỡ. Chiêm ngưỡng ngôi nhà trong hang Phía trước hang là một căn nhà hoàn chỉnh nhưng phía sau vẫn có rất nhiều “đất trống”. Ngôi nhà nằm ở trước cửa hang, nên nhận được ánh sáng tự nhiên. Phía sau là phòng dùng để giặt, chứa đồ và phòng tắm. Sau nữa là một căn phòng lớn. Ngôi nhà có đầy đủ điện, nước, hệ thống thải của thành phố. Khu đất của gia đình Sleeper có ít nhất ba đường ống nước dưới lòng đất. Một dẫn tới thùng chứa ở phòng giữa hang, một dẫn tới một bể trong nhà ở phần trước hang và một gần cánh rừng. Trong mùa mưa, Sleeper cho biết, khu đất của anh có tớ 14 thác nước nhỏ chảy từ trên vách đá xuống. Gia đình anh không phải là những người đầu tiên sống trong hang này. Từ năm 1958-1985, nó được dùng làm sân trượt patanh. Ngoài ra, trong những năm này nó được làm rộng thêm gấp đôi để dùng làm phòng hát. Curt Sleeper, chủ nhân hiện tại của ngôi nhà trong hang. Bên ngoài ngôi nhà trong hang. Sleeper đã phải mất 5 năm để xây dựng ngôi nhà ba tầng, với ba phòng ngủ, 2 phòng tắm hiện đại của mình. Quang cảnh tầng chính của căn nhà ba tầng trong hang. Phòng ngoài đón khách được thiết kế như những ngôi nhà bình thường. Trong hang vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Căn bếp rộng mênh mông và có thừa chỗ để tổ chức một bữa tiệc với hàng trăm người. Trong suốt thời gian xây dựng ngôi nhà gia đình Sleeper đã phải sống trong lều đằng sau hang. Những cánh cửa sổ lớn ở mặt tiền khiến người sống có thể tắm nắng ngay tại nhà. Chiếc hang trước kia là một hầm mỏ, nằm trên một diện tích rộng 2,8ha. Ngôi nhà chỉ là một góc nhỏ trong quần thể rộng hơn 1.500m2. Quang cảnh hang 5 năm trước khi bắt đầu được Sleeper cải tạo. Phòng tắm cũng gợi nhớ tới thời xưa. Tận hưởng bồn tắm nhưng Sleeper cũng không quên "chừa" lại bức tường đá "nguyên thủy". Hang trước kia là một sân patanh. Vào mùa mưa, xung quanh nhà có tới 14 thác nước chảy. Không gì tuyệt vời hơn khi được ngắm tuyết rơi từ trong ngôi nhà hang động này. Trang Thu Theo ABC, AP Vovinhivi
 20. Cao nguyên đá ở Hà Giang Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc, có những ngọn núi đá cao lưng trời, nối tiếp nhau dài vô tận, bên thung lũng và sông suối là những bản làng yên bình. Ảnh do bạn đọc Trần Lê Phúc Thịnh và Trần Thanh Sơn chia sẻ. Đẹp như tranh thủy mạc trên đường đèo lên Hà Giang. Dòng sông nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng. Những ai đã lên cổng trời Quản Bạ chắc không thể quên những cảnh đẹp này. Đối với núi đá tại Đồng Văn, mọi vật dường như quá nhỏ bé. Hang đá bí ẩn tại cao nguyên đá Đồng Văn. Núi đôi tại Quản Bạ. Đường đèo quanh co xuyên qua các dãy núi. Cảnh đẹp núi rừng nhìn từ địa đầu tổ quốc. Lãnh địa Mèo Vương nằm lọt trong thung lũng giữa các núi đá. Trần Lê Phúc Thịnh - Trần Thanh Sơn Vovinhivi
 21. Cảm ơn Thiên Huy nhiều. Nhờ Thiên Huy xem dùm thêm sớm hơn nữa có tuổi nào tạm được không. Vovinhivi.
 22. Xin chào chị Laviedt, anh Hạt Gạo Làng và ACE, Vovinhivi có một người bạn nhờ xem giúp sắp tới sinh con năm nào tốt. Nam tuổi Mậu Thân Nữ tuổi Nhâm Tý Con gái đầu tuổi Kỷ Mão. Nhờ anh chị tư vấn giúp cho người bạn của Vovinhivi. Xin chân thành cảm ơn. Vovinhivi.
 23. Hành hương Yên Tử đầu xuân Trước ngày khai hội (mùng 10 tháng Giêng), khách thập phương đang nô nức đổ về Yên Tử (Quảng Ninh). VnExpress.net giới thiệu hình ảnh hành hương về đất Phật do độc giả Bùi Chay chia sẻ. Nhà ga cáp treo được xây dựng theo lối cổ. Hát chèo tại sân nhà ga. Xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo. Hệ thống cáp treo hiện đại ở Yên Tử được chia làm 2 chặng. Chặng 1 từ dưới chân chùa Giải Oan cho đến gần chùa Hoa Yên. Chặng 2 từ chùa Hoa Yên lên gần tới chân chùa Đồng. Cáp treo lượn trên những ngọn cây, trong cảnh núi rừng và sương mờ ảo. Đoạn dốc lên chùa Hoa Yên nườm nượp khách thập phương. Không đi cáp treo, nhiều cụ già chống gậy leo bộ lên tới chùa Đồng. Tuy nhiên, đường xa khiến nhiều thanh niên cũng phải chùn chân, mỏi gối. Càng lên gần đỉnh núi, lượng người ngồi nghỉ lấy sức càng nhiều. Một em bé ngồi đổi tiền lẻ ngay dưới chân tháp. Tháp tổ thờ vua Trần Nhân Tông - người tạo dựng nên dòng Thiền Trúc Lâm. Tòa tháp cao 7 tầng mới được xây dựng ngay phía trên nhà ga cáp treo gần chùa Đồng. Chùa Đồng trên đỉnh núi thiêng Yên Tử cao hơn 1.000 mét. Du khách chen chân ở chùa Đồng để cầu khấn cho một năm an khang thịnh vượng. Rất nhiều người cầm tiền xoa lên thành chùa với ý nguyện cầu tài lộc. Phút thành tâm... Đã gần 20h, nhưng hai người công nhân vẫn đứng đốt cho hết số vàng mã trong ngày. Bùi Chay
 24. Theo em thấy thì như vậy, hình của sư phụ thì đã đẹp hơn rồi về bố cục nếu được thì nên làm cho trái đất nhỏ lại và nằm sau đầu, có thể thêm một vài hành tinh nữa hoặc là làm 5 hành tinh tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở phía sau. Hiện tại nhìn vào thì có cảm giác sư phụ đang bị trái đất đè lên :angry: . Sau đó có thể đưa logo, trang web xuống phía dưới, nếu được thêm vào địa chỉ trung tâm càng tốt. Vài lời bàn loạn Cảm ơn Lê Bá Trung. vvnv.
 25. Bắc Ninh: Khôi phục lễ rước Sĩ Nhiếp “Nam Giao học tổ” (Dân trí) - Lễ rước và tế Thánh Vương Sĩ Nhiếp tại lăng và đền ở thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được khôi phục lại trong dịp Tết Kỷ Sửu sau 66 năm vắng bóng. Cổng vào lăng Sĩ Nhiếp ở huyện Thuận Thành. (Ảnh: dongtac.net) Các nghi lễ đã tập trung tái hiện nét văn hoá lịch sử truyền thống, giúp cho người dân hiểu, biết và tưởng nhớ tới công lao của ông. Từ năm 1943 trở về trước, hằng năm nhân dân trong vùng đều tổ chức lễ rước và các nghi lễ hoàn chỉnh, song, do nhiều lý do khác nhau, hoạt động này đã gần như bị lãng quên. Sĩ Nhiếp (137 - 226) là Thái thú đất Giao Chỉ vào thời Bắc thuộc từ năm 187 đến năm 226, phong là Long Độ Đình Hầu, đóng đô tại thành Luy Lâu. Ông là một vị quan cai trị có tài, có công phát triển văn hoá cho người Việt và được giới Nho học phong kiến Việt Nam sau này suy tôn là một trong những nhân vật mở đường cho Nho giáo ở Việt Nam, coi là “Nam giao học tổ”. Ông là người đặt nền móng cho nền văn minh Đại Việt sau này, người đầu tiên mở trường dạy chữ Hán. Lợi dụng nhà Hán suy yếu, ông đã xây dựng Luy Lâu sầm uất như một kinh đô của nước độc lập. Thời kì này cả nước Hán loạn lạc liên miên nhưng vùng đất của Sĩ Nhiếp cai trị vẫn thái bình thịnh trị. Đại Việt sử kí toàn thư xếp thời này là một triều đại riêng của nước ta, gọi là kỉ Sĩ Vương. Sĩ Nhiếp đã biến chùa Dâu thành trung tâm phật giáo lớn và cổ xưa nhất nước ta được các tăng sĩ Ấn Độ trực tiếp đến truyền giáo. Chu Thanh Vân TTXVN