• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dbhomes_vn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About dbhomes_vn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thiết kế nội thất phòng khách liền bếp nhà ống hết sức đặc trưng, trải dài khắp không gian và theo chiều dài của những nhà ống hiện đại. Do đó, thiết kế liền này tạo nên khoảng không gian không quá sâu và dễ choáng ngợp mà cực kỳ thông thoáng và hiện đại,tôn lên nhiều điểm nhấn cho bố cục nội thất chung. Điểm cộng cho thiết kế phòng khách liền bếp nhà ống là không gian mở, không bị chật chội và tù túng hay ngăn cách quá. Nó vừa giúp tiết kiệm diện tích, vừa có thể tạo dễ dàng di chuyển trong nhà. Ưu điểm của thiết kế liền kề hai không gian này giúp cho trang trí nội thất dễ dàng và có thể ngăn cách không gian hiệu quả, thông minh và không tốn quá nhiều chi phí. Vì vậy, thiết kế nội thất phòng khách liền bếp nhà ống khá được ưa chuộng và nhiều chủ nhà lựa chọn thiết kế cho căn nhà gia đình. Những điểm cần lưu ý khi thiết kế phòng khách liền bếp nhà ống Màu sắc Bạn có thể lựa chọn tông màu trắng nhẹ nhàng, tinh khôi kết hợp khéo léo cùng nội thất có màu sắc rực rỡ và tươi sáng hơn cùng với những đường nét tinh tế sẽ mang đến một không gian đầy sang trọng, trang nhã nhưng không kém phần gần gũi. Đặc biệt nếu biết cách sử dụng những phụ kiện trang trí hiệu quả sẽ tạo nên vẻ đẹp cổ điển, tinh tế mà đầy cuốn hút. Tham khảo: Thi công nội thất giá rẻ tphcm Tận dụng quầy bar để tạo điểm nhấn trong thiết kế bếp và phòng khách Bạn có thể dùng nó để làm kệ đồ, decor và ngăn cách không gian để tạo cho mình không gian dễ chịu hơn. Thiết kế quầy bar này có thể mang đến một góc để chill, relax hay trưng bày những món đồ quý, những chiếc cốc thủy tinh sang trọng và nhâm nhi những tách trà sang chảnh. Phong thủy Theo xu hướng hiện nay những mẫu phòng khách liền bếp nhà ống được ưa chuộng theo phong cách hiện đại giúp tạo ra những tiện ích không gian cho gia đình. Tùy vào diện tích của từng ngôi nhà, tính chất nhà ở, gia đình mà chủ nhà có thể chọn lựa những giải pháp thích hợp để thiết kế phòng khách liền bếp thông minh,hợp phong thủy, khoa học, giúp mọi thứ dễ dàng hơn. Thông thường, phòng khách và bếp hay được bố trí ở tầng 1 nên việc thiết kế hai không gian liền bếp như thế này khá là tiện lợi cho sinh hoạt chung đồng thời giúp gắn kết gia đình. Màu sơn hợp nhất cho hai không gian Thiết kế nội thất phòng khách nhà ống liền bếp với nhau, dù bạn có sử dụng vách ngăn hay không thì việc hài hòa, đồng nhất màu tường cũng được xem là yếu tố cực kỳ quan trọng để không gian trở nên ấm áp, hài hòa và tràn đầy sức sống. Vì vậy, hãy chú ý đến cả màu sơn đồng điệu, nên thiên về màu sáng để giúp diện tích thiết kế trông rộng mở hơn, không gian đa chiều và lợi thế hơn cả chiều rộng, chiều sâu và chiều cao. Kiểu dáng đơn giản mà thống nhất Dù cho bạn chọn thiết kế không gian mở hay không gian liền thì sẽ không hiệu quả và ăn ý, nếu như không đồng nhất về kiểu dáng cũng như cách bố trí tổng quan. Đừng cho rằng hai không gian được tách biệt với hai mục đích khác nhau nên không thực sự cần có sự liên kết hoặc đồng nhất. Đó là suy nghĩ chưa đúng, vì những thiết kế đẹp nhất luôn là những thiết kế hài hòa và ăn nhập nhất với không gian sống chung. Những kiểu phòng khách liền bếp nhà ống được ưa chuộng Phòng khách liền bếp nhà ống thoáng đãng, không gian tràn ngập ánh sáng có thể giúp ngôi nhà của bạn tươi mới hơn. Việc gộp chung các không gian giữa phòng khách với phòng ăn hay bếp thực sự là một ý tưởng hay. Nổi bật hơn, xu hướng này sẽ còn thịnh hành hơn rất nhiều trong tương lai. Lối sống phóng khoáng ,hiện đại chính là nét đặc trưng nhất của phòng khách liền bếp nhà ống, nó không còn bị gò bó buộc trong những khuôn khổ như trước nữa mà rất rộng mở, thoáng đãng, dễ chịu hơn. Thực sự lĩnh lực thiết kế cũng không phải dễ dàng, bạn cần cập nhật mọi thứ tốt hơn, từ phong cách đến nội thất đẹp hcm. Vai trò của xu hướng chủ đạo rộng mở lại càng chiếm ưu thế. Do đó càng ngày càng có nhiều những ý tưởng thú vị và táo bạo. Sức hút của căn phòng lan tỏa từ ánh sáng ấm áp khắp căn phòng, những luồng không khí trong trẻo len lỏi từ cây lá đem lại những cảm giác không gian thực sự tràn đầy sức sống tươi mới. Và dĩ nhiên, phòng khách của bạn trở nên hiện đại hơn. Hòa hợp với thiên nhiên và hồn nhiên như cây cỏ, không gian này thật mát lạ và dễ chịu. Một gợi ý cho các bạn yêu lối sống tối giản và thích gỗ, không gian sẽ cực kỳ sáng sủa và ấm cúng, thích hợp thiền, yoga sau ngày dài bận rộn. Với những gợi ý cũng những ý tưởng thiết kế phòng khách hiện đại này, các bạn hoàn toàn có thể tự triển khai cho mình những mô hình nhà ở mơ ước. Công ty thiết kế nội thất ở hcm DB homes cũng hy vọng không gian phòng khách liền bếp nhà ống của mỗi gia đình, sẽ là nơi gắn kết và nuôi dưỡng những trái tim tràn đầy hạnh phúc.
 2. Người Việt Nam có văn hóa hiếu khách từ ngày xưa, mỗi lúc “bạn đến chơi nhà” thì đều tiếp đón nồng hậu và chuẩn bị một không gian trò chuyện tuyệt vời nhất. Phòng khách chính là sự lựa chọn đầu tiên, là một trong những không gian gắn kết quan trọng và được chú trọng đầu tư từ thiết kế, phong cách. Nó không chỉ thể hiện rõ gu thẩm mỹ, phong cách và lối sống cá nhân mà còn bày tỏ sự trân trọng đối với mọi người. Vì sao thiết kế phòng khách hiện đại lại được ưa chuộng? Xu hướng thịnh hành hiện nay là thiết kế nội thất phòng khách hiện đại, nó không chỉ phù hợp với tòa nhà cao ốc hay ở chung cư, mà khá được ưa chuộng ngay cả ở nhà riêng, các biệt thự hay nhà cấp 4. Mang những nét khá sang trọng, lịch thiệp, thiết kế nội thất hiện đại khá khác biệt với những phong cách khác, nó mang nét phong cách hiện đại, thành thị nhưng có phần giản đơn, tối giản hơn, không quá rườm rà, cầu kỳ, song vẫn bộc lộ được nét tinh tế tiềm ẩn và cả sự trang nhã toát ra từ cả căn phòng. Đó là lý do, các chủ nhà thường hướng đến thiết kế phòng khách hiện đại hơn. Tham khảo: Công ty thiết kế nội thất ở hcm Một số nguyên tắc thiết kế phòng khách hiện đại không nên bỏ qua Trước khi đắm chìm vào vẻ đẹp của những mẫu thiết kế nội thất phòng khách cực kỳ ấn tượng , các bạn tuyệt đối đừng bỏ qua những nguyên tắc cùng với những điều lưu ý cơ bản sau nhé. Những nguyên tắc và mẹo này sẽ giúp phát huy triệt để tác dụng để bạn chọn lựa những đồ dùng, vật tư thông minh cho nội thất phòng khách nhà mình. Kích thước nội thất phòng khách Trước khi quyết định bắt tay vào thực hiện những mẫu thiết kế nội thất phòng khách hiện đại ăn ý nhất, hãy xem xét câu hỏi: kích thước phòng khách của bạn bao nhiêu là phù hợp với cấu trúc nhà ? Phòng khách hiện đại không chỉ là nơi sinh hoạt chung của gia đình mà còn là nơi gắn kết, đón tiếp các bạn bè và vị khách quý; vì vậy cần chú trọng làm bật lên sự sang trọng, lịch thiệp. Do đó, diện tích phòng khách quá nhỏ hoặc quá lớn cũng không phải ý hay. Chúng tôi khuyên các bạn không nên lựa chọn kích thước nội thất phòng khách hiện đại nhỏ hơn 12m2. Các kích thước lớn hơn phù hợp mà gia đình có thể cân nhắc là 15m2 cho những căn chung cư nhỏ và tầm trung, 20m2 - 25m2 cho các căn lớn hơn hoặc trên 40m2 cho những căn biệt thự lớn. Bố trí nội thất phòng khách Bước đầu là chọn kích thước phòng khách sao cho phù hợp nhất, tiếp theo các bạn cần quan tâm việc sắp xếp bố trí thiết kế nội thất phòng khách hiện đại như thế nào cho vừa mắt và khoa học. Vì đa số những mẫu thiết kế nội thất phòng khách hiện đại đẹp đều được bố trí khá thông minh và ấn tượng, nên bạn hãy xem xét cả về phong thủy nữa nhé. Một yếu tố quan trọng không kém là cách decor thiết kế phòng khách hiện đại cần đáp ứng được cả 2 yếu tố: sự thuận tiện, dễ chịu và thoải mái để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình, tùy vào hoàn cảnh, tính chất công việc, sinh hoạt,...; tiếp theo là sự sắp xếp phải thông thoáng, rộng mở, tinh tế để đón tiếp đón khách. Đặc biệt bạn cần lưu ý khi bố trí nội thất phòng khách hiện đại cần xem xét vị trí cửa ra vào. Hãy sắp xếp và đặt đồ nội thất đẹp hcm khoa học, hợp phong thủy với vị trí cửa ra vào để không gian riêng tư có thể được đảm bảo đồng thời cũng không quá bí bách. Tiếp theo là phương hướng, hướng bàn ghế sofa nên được nghiên cứu và sắp đặt hiệu quả, thông minh, tạo được sự gần gũi nhưng vẫn thoải mái. Ánh sáng trong nội thất phòng khách Nhắc đến thiết kế phòng khách hiện đại, không thể quên được yếu tố ánh sáng. Ánh sáng dù là tự nhiên hay nhân tạo trong nội thất phòng khách thì đều rất quan trọng. Nếu thiết kế của bạn ở nhà ống hay biệt thự, đừng ngần ngại mà hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên bên ngoài để không gian sáng sủa và thoải mái hơn. Bạn cũng có thể thay thế những loại cửa gỗ trong nhà bằng kính cùng với những chậu cây xanh có thể giúp không khí thoáng đạt hơn. Phong thủy thiết kế nội thất phòng khách hiện đại “Thiên thời địa lợi nhân hòa” không chỉ đúng trong kinh doanh mà cả trong phong thủy thiết kế nhà cửa. Có rất nhiều điều ảnh hướng tới phong thủy phòng khách từ hướng cửa chính, cửa sổ, kích thước, hình dáng, màu sắc phòng khách cho đến những chi tiết tổng quan như màu sơn, cách decor phụ kiện trang trí nội thất phòng, nhưng quan trọng nhất chính là hướng nằm của phòng khách. Hướng, vị trí phù hợp với mệnh của gia chủ cùng cách sắp xếp đồ khoa học sẽ tạo nên sự hài hòa, dòng chảy lưu thông tốt đẹp trong phong thủy, giúp gia đình được an yên, hạnh phúc, phát lộc. Chúc bạn lựa chọn được những mẫu thiết kế phòng khách hiện đại ưng ý nhất! Cảm ơn bạn đã theo theo dõi, tiếp tục đồng hành cùng thi công nội thất ở tphcm DBHomes để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé!
 3. Được coi là trái tim và là huyết mạch - nơi gắn kết tình cảm gia đình, phòng khách được xem là không gian quan trọng nhất, nằm riêng biệt và có diện tích khá rộng lớn. Nếu chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi và học tập tại phòng riêng thì những buổi tối sum họp gia đình, mọi người dành thời gian ở phòng khách để trò chuyện, xem TV hay vui chơi với nhau. Tùy vào hoàn cảnh, dụng ý và tính chất gia đình mà mỗi nhà sẽ có những thiết kế phòng khách chung cư phù hợp. Nhưng nhìn chung, thiết kế nội thất phòng khách phải thực sự vừa mắt, gọn gàng, tinh tế, tạo cảm giác dễ chịu cho mọi người. Phòng khách đẹp tạo được ấn tượng tốt cho khách đến chơi nhà, giúp bạn thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Với sự quan trọng trong khâu thiết kế nội thất phòng khách chung cư, chủ nhà cần lưu ý một số điều và lựa chọn màu sắc, phụ kiện, sắp xếp phù hợp. Những điểm cần lưu ý khi thiết kế phòng khách chung cư 1. Phong cách độc đáo, sáng tạo Có khá nhiều phong cách từ tinh tế như thiết kế tân cổ điển, cố điển đến những phong cách sang trọng, quý phái hay hoài niệm, vintage đều mang đến những nét đẹp riêng cho chung cư nhà bạn. Hãy lựa chọn thật thông minh, phù hợp với tính chất nhà ở: có con trẻ, có người lớn,...để thiết kế thật phù hợp. Cũng đừng quên chú ý đến diện tích căn hộ, bởi có lẽ yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai hoàn chỉnh dụng ý của một phong cách thiết kế. 2. Màu sắc phù hợp Màu sắc nội thất phòng khách chung cư không chỉ ảnh hưởng đến sự hài hòa và vẻ đẹp của căn nhà mà còn thực sự liên quan đến vấn đề phong thủy trong thiết kế. Vì vậy, tone màu mà bạn lựa chọn đó chính là tông màu chủ đạo toàn cảnh, màu phải thực sự nổi bật và là điểm nhấn giúp căn phòng đẹp hơn. Tone màu tiếp theo dù chỉ là tông màu phụ đạo làm nền nhưng nó thực sự phải hỗ trợ cho tone chủ đạo nên cũng cần được chú trọng và đầu tư, lựa chọn kỹ lưỡng. Màu sắc là yếu tố cần thiết để tạo nên phong cách của thiết kế phòng khách chung cư . Ví dụ, với màu chủ đạo là gì thì bạn cần phải chọn lựa đúng với dụng ý và phong cách thiết kế mà mình nhắm tới. Hãy chọn theo sở thích, ý tưởng bạn muốn và hình dung ra không gian sống lý tưởng của mình cũng những màu sắc đó trong đầu trước để phác thảo hình dung căn phòng rõ hơn. Tone màu chủ đạo cực kỳ quan trọng đến tổng thể không gian chiều sâu rộng của toàn cảnh và làm nền cho các khung màu sắc khác. Chủ nhà thường có xu hướng lựa chọn màu chủ đạo là màu tông kem, pastel, trắng, be ,cam hoặc đen. Ví dụ, khi chọn tone trắng làm chủ đạo bao gồm bộ bàn ghế hay sofa trắng, đèn trang trí màu trắng để kết hợp với tone đen quý phái của bàn trà đàm đạo sẽ tạo cho bạn cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa thư thái. Ngoài ra, các bạn cũng có thể lựa chọn thêm những tranh đan, tranh cát hoặc bức ảnh nghệ thuật cùng gia đình với những họa tiết thảm trải bàn, trải sàn để tôn thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà và giúp bạn gây được ấn tượng với khách thăm nhà. Xem thêm: Công ty thiết kế nội thất tp hcm 3. Ánh sáng Trong thiết kế phòng khách chung cư, ánh sáng là yếu tố cần và đủ để căn phòng của bạn hoàn hảo hơn. Ánh sáng tự nhiên như mặt trời,là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong thiết kế nội thất phòng khách chung cư. Việc sử dụng ánh sáng tự nhiên không chỉ tốt cho mắt, cho da và sức khỏe chung, hài hòa, dễ chịu hơn với không gian bên ngoài mà còn đảm bảo nét thẩm mỹ và tạo cảm giác không gian sống trở nên rộng rãi hơn. Người xưa từng ví von, ánh sáng chính là nguồn sinh khí cho trái tim ngôi nhà. Tận dụng ánh sáng tự nhiên trong thiết kế phòng khách chung cư là điều tất yếu giúp phòng khách tuyệt vời hơn. Tất cả mọi thứ từ đồ vật được chiếu rọi ánh sáng tự nhiên, sẽ trở nên lung linh và tràn đầy sức sống. Top 5 mẫu thiết kế nội thất phòng khách chung cư Nếu bạn là người hiện đại, chuộng lối sống tối giản thì đây là lựa chọn tuyệt vời. Thiết kế đồng điệu, dựa trên sự cân bằng giữa nội thất với màu sắc không gian, tạo cho gia chủ cảm giác dễ chịu, ấm áp. Còn nếu bạn là người khá phóng khoáng, thích sự tự do thì gia đình bạn nên có một không gian thiết kế nội thất chung cư như thế này. Sau một ngày dài, gia đình vẫn sẽ có thời gian thư giãn, tập yoga cùng nhau. Một tín đồ của gỗ thì bạn sẽ không thể rời mắt bởi thiết kế sang trọng này. Với không gian được sắp xếp linh hoạt, vừa mắt, mọi thứ đều được thiết kế bằng gỗ nhưng không hề rối mắt khiến cho căn phòng của bạn thật sự hoàn hảo. Bạn cũng có thể thử một chút thiết kế huyền bí từ căn phòng này. Lấy tone màu nâu đen chủ đạo khiến mọi thứ trở nên sang trọng nhưng vẫn có nét ấm áp, dễ chịu. Hoặc bạn có thể biến tấu với phong cách nội thất vintage đang làm mưa làm gió năm 2021 này. Chính bạn sẽ là người tạo nên thiết kế phù hợp nhất cho riêng mình! Nếu có bất cứ thắc mắc nào về thiết kế và thi công nội thất chung cư hcm hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé! Cảm ơn bạn đã theo theo dõi, tiếp tục đồng hành cùng DBHomes để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé!
 4. Với một căn hộ chung cư với diện tích không quá lớn thì việc thiết kế nội thất sao cho bật lên cá tính của gia chủ thì sẽ vướng một chút khó khăn. Tuy nhiên với đội ngũ KTS nhiều kinh nghiệm của nhà DBHomes đã từng thi công rất nhiều căn hộ chung cư nhỏ thì nó không còn là điều khó khăn nữa. Bài viết này DBHomes sẽ liệt kê một số nguyên tắc khi thiết kế chung cư 70m2 đẹp nhé! Nắm được không gian thực tế Khi muốn thiết kế chung cư 70m2 đẹp thì bạn phải có sự tính toán về diện tích trên thực tế của căn hộ. Căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng? Diện tích mỗi phòng là bao nhiêu? mỗi phòng cần những vật dụng gì? sắp xếp chúng làm sao thì hợp lý?… Đây là những câu hỏi đầu tiên bạn cần phải đặt ra và tìm câu trả lời trước khi bắt tay vào thiết kế. Thiết kế chung cư phù hợp với phong cách của bản thân Thật tuyệt vời làm sao khi bạn được sống trong một căn hộ mang hơi thở, cá tính của chính bản thân mình. Không cần đợi, bạn có thể tự làm điều đó thông qua thiết kế chung cư 70m2 của mình theo ý thích, phong cách bản thân. Trước hết bạn phải định rõ phong cách bản thân như thế nào, bạn thích màu gì, tính cách bạn hướng nội hay hướng ngoại, bạn thích sự tinh tế trong phong cách cổ điển hay sự tiện nghi trong phong cách nội thất hiện đại? Bạn thích phong cách nhẹ nhàng như căn hộ của phong cách nội thất Hàn Quốc hay thích sự bình lặng tinh tế trong phong cách nội thất Nhật Bản? Bố trí nội thất gọn gàng Với một diện tích không quá lớn nên khi thiết kế chung cư 70m2 cần cân nhắc kỹ về cách bố trí, sắp xếp các món đồ nội thất. Việc các vật dụng được đặt đúng nơi đúng chỗ giúp căn phòng trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ngoài ra DBHomes cũng rất cân nhắc về khâu lựa chọn đồ nội thất. Không thể để một bộ sofa quá lớn và cồng kềnh trong một phòng khách nhỏ thuộc căn hộ chung cư 70m2 được. Phối hợp màu sắc hài hòa Ngoài bố cục ra thì màu sắc chiếm tỉ lệ rất lớn quyết định nên tính thẩm mỹ cũng như phong cách của căn hộ chung cư 70m2 của bạn. Tốt nhất bạn nên chọn một tông màu chủ đạo, bạn có thể tham khảo màu sắc của các phong cách thiết kế nội thất chung cư. Sau đó sử dụng các vật dụng có màu sắc hài hòa với gam màu chủ đạo đó. Tránh sự kết hợp lạc quẻ, ví dụ một bức tường màu vàng kết hợp bộ sofa màu đỏ và chiếc đèn màu xanh...sẽ khiến căn hộ của bạn bị diêm dúa và mất thẩm mỹ khi khách đến nhà. Tạo điểm nhấn Không ai muốn mình bị mờ nhạt cả và căn hộ của bạn cũng thế. Nếu bạn muốn thể hiện bản thân qua thiết kế chung cư 70m2 của mình thì đừng ngại tạo cho nó một điểm nhấn ấn tượng. Bạn có thể sử dụng một bức tranh độc lạ, một tấm ảnh treo tường thu hút, một chậu hoa với thiết kế lạ lẫm, đèn chùm với họa tiết chưa thấy bao giờ....sẽ giúp căn hộ chung cư của bạn trở nên cá tính và mang đậm cá tính của gia chủ đấy. Xem thêm: Thi công nội thất chung cư tphcm Để ý đến phong thủy Một yếu tố mà trong bất kỳ bài viết nào về thiết kế thì DBHomes đều đề cập đó chính là phong thủy. Thiết kế chung cư 70m2 cũng không ngoại lệ. Việc thiết kế nội thất theo phong thủy giúp đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, giảm bớt muộn phiền và sức khỏe thăng hoa. Bạn nên cân nhắc về các vấn đề như hướng, vị trí của các vật nội thất, các màu sắc chất liệu phù hợp với mệnh gia chủ…. Ánh sáng Ánh sáng luôn là nhân tố quan trọng được các KTS của DBHomes đặt lên hàng đầu trong thiết kế chung cư 70m2. Ngoài tận dụng ánh sáng tự nhiên, bạn cần cân nhắc các vị trí để lắp đặt nguồn điện sao cho thuận tiện nhất. Một căn nhà được coi là lý tưởng khi tràn ngập ánh sáng và sức sống. Ngoài ra ánh sáng cũng góp phần ăn gian diện tích, giúp căn hộ chung cư 70m2 của bạn trở nên rộng và thoáng đãng hơn rất nhiều. Những lưu ý trên sẽ giúp bạn có định hướng rõ ràng trước khi thiết kế chung cư 70m2 đẹp. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn có thể liên hệ với công ty thiết kế nội thất ở hcm để được nhận tư vấn. Một số mẫu thiết kế nội thất chung cư 70m2 đẹp nhất năm 2021 Trên đây là tổng hợp những lưu ý bạn cần phải biết khi thiết kế chung cư 70m2 đẹp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì hoặc có nhu cầu về thiết kế và thi công nội thất, đừng ngần ngại liên hệ ngay với DBHomes nhé. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng nội thất đẹp DBHomes. Tiếp tục theo dõi để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!
 5. Ở các gia đình truyền thống ở Việt Nam thì có lẽ thiết kế nội thất nghe có vẻ xa lạ. Tuy nhiên nếu để ý các bạn có thể thấy từ đời ông cha ta, mặc dù không có khái niệm các phong cách thiết kế nội thất nhưng mỗi gia đình đã có cách bài trí khác nhau, tạo nên nét riêng của mỗi gia đình. Ví dụ có nhà sử dụng bàn thờ rất lớn đặt ngay phòng khách, có nhà thì lại phân chia phòng khách với phòng thờ riêng, có nhà trang trí nhiều đồ gỗ, có nhà trưng đồ sứ,... Vậy mới thấy thiết kế và thi công nội thất ở tphcm đã có từ lâu đời và đang phát triển lên từng ngày. Hôm nay hãy cùng DBHomes xem qua những phong cách thiết kế đang được ưa chuộng nhất 2021 này nhé! 1. PHONG CÁCH TỐI GIẢN (PHONG CÁCH MINIMALISM) “Đơn giản - đơn giản - và đơn giản” Phong cách này luôn nói không với sự thừa thãi. Khi thiết kế theo phong cách Minimalism, các KTS ưu tiên sử dụng những đường nét cơ bản và các vật dụng, nội thất gọn gàng. Các gam màu thường được sử dụng là những gam màu trung tính như trắng, xám, kem, be, xanh nhạt...giúp ăn gian diện tích cũng như mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khoang khoái. Bạn nên áp dụng quy tắc phối màu tối giản nghĩa là trong một không gian không có quá ba màu, chỉ cần bao gồm một màu nền trung tính, một màu chủ đạo và một màu nhấn. Ngoài ra trong phong cách thiết kế này còn sử dụng các đồ nội thất, vật dụng có hình khối đơn giản như hình vuông, chữ nhật, tròn…, không sử dụng những vật có quá nhiều họa tiết hoặc quá nổi bật. 2. PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT CỔ ĐIỂN (CLASSIC) “Cổ điển - tinh tế - sang trọng” Theo dòng lịch sử thì đây là phong cách không thể không nhắc đến trong list các phong cách thiết kế nội thất này. Không những Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều ưa chuộng phong cách này. Phong cách thiết kế nội thất cổ điển sử dụng các nguyên tắc đối xứng theo một quy định chặt chẽ, các chi tiết vô cùng cầu kỳ và trau chuốt. Bạn có thể dễ dàng nhận ra phong cách nội thất cổ điển chính là kỹ thuật chạm trổ, dát vàng vô cùng tinh tế và sang trọng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng những chi tiết này quá vì có thể sẽ phản tác dụng và gây rối mắt cho người nhìn đấy nhé. 3. PHONG CÁCH THIẾT KẾ RUSTIC (RUSTIC STYLE) “Đơn giản - mộc mạc - thiên nhiên” Đặc trưng của phong cách thiết kế nội thất này chính là “rất thiên nhiên”. Các món đồ nội thất được làm từ các vật liệu thô như gạch, đá tự nhiên vừa mang đến sự độc đáo trong thiết kế, vừa mang được thiên nhiên vào trong nhà. Phong cách này nhấn mạnh vào những đường nét mộc mạc. Tuy đơn giản, mộc mạc nhưng Rustics Style vẫn sử dụng nội thất hiện đại, đảm bảo một cuộc sống tiện nghi và tinh tế. 4. PHONG CÁCH RETRO “Cổ điển - đơn giản - hiện đại” Đây là một trong các phong cách thiết kế nội thất từ thập niên 50, 60 của thế kỷ trước. Đúng như tên gọi của nó Retro ( tên đầy đủ “Retrospective” ) gợi cảm hứng từ nét đẹp của hoài niệm xa xôi, mang mác niềm thương nhớ. Phong cách thiết kế nội thất Retro khởi nguồn từ vùng Bắc Âu và trở nên thịnh hành vào những năm 1950 đến 1970, nó là sự giao thoa tinh tế giữa cổ điện và hiện đại. Nhắc đến thiết kế này, người ta nghĩ ngay đến những kiến trúc thời xa xưa nhưng điểm xuyến bởi những nét đẹp hiện tại. Những món đồ nội thất trong phong cách retro là sự kế thừa của vẻ đẹp cổ điển: đơn giản và đẹp sang trọng một cách rất dung dị đặc trưng, nó thật sự rất đời thường, rất thời xưa và mang hơi thở của hiện đại. Vì vậy, những chi tiết cầu kỳ, rườm rà cần được tối giản, đơn giản hóa tạo cho không gian được rộng mở nhường chỗ cho cảm xúc hơn. 5. PHONG CÁCH MAVERICK “Độc đáo - phá cách - nổi loạn - bất quy tắc” Đây là một phong cách thiết kế nội thất phi truyền thống, đang được giới trẻ săn đón trong thời gian gần đây. Không cần một loại quy tắc gì cả, Maverick mang dáng vẻ của phong cách thiết kế hiện đại với sự sáng tạo, độc, lạ và phá cách. Vì là bất quy tắc nên các yếu tố như màu sắc, chất liệu, ánh sáng cũng không cần tuân theo luật lệ nào. Gia chủ có thể sáng tạo thoải mái, kết hợp màu sắc “tùy tiện”, rất phù hợp những ai muốn khoe cá tính, thỏa trí tưởng tượng của mình. 6. PHONG CÁCH NỘI THẤT HIỆN ĐẠI “Hiện đại - đơn giản - tiện nghi“ Gần giống như phong cách Minimalism, các phong cách thiết kế nội thất hiện đại cũng tập trung vào những chi tiết cũng như đường nét rất đơn giản. Tuy nhiên đã là hiện đại thì phải kết hợp với những món đồ nội thất hiện đại, chú trọng vào công năng đem đến cho gia chủ một không gian sống tiện nghi nhất. Đặc điểm nổi bật của phong cách nội thất hiện đại đến từ đường nét, bảng màu đơn giản và các vật liệu hiện đại như kim loại, thép và thủy tinh,.…tạo nên không gian sang trọng, đơn giản, tinh tế mà không có quá nhiều chi tiết. 7. PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT HÀN QUỐC “Tối giản - trang nhã - dễ thương” Nếu là một tín đồ của các bộ phim ngôn tình lãng mạn Hàn Quốc chắc bạn cũng không còn quá xa lạ với cách bố trí nội thất của xứ sở kim chi nữa phải không? Đặc trưng của phong cách này đến từ màu sắc trang nhã, chất liệu thân thiện cũng như cách bố trí tinh tế, gọn gàng. Xem chi tiết tại: Thiết kế nội thất Hàn quốc 8. PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT BẮC ÂU (SCANDINAVIAN) “Tối giản - tinh tế - tiện nghi” Đây là một trong các phong cách thiết kế nội thất đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Phong cách Scandinavian được giao thoa bởi 3 đặc điểm nổi bật: sự tối giản trong thiết kế, sự tinh tế trong chất liệu và tiện nghi khi sử dụng. Nét đẹp của phong cách Scandinavian đến từ các gam màu trung tính chủ đạo như trắng, kem và các vật liệu thô mộc tự nhiên như gỗ, lông thú, da tạo nên cảm giác ấm áp lấn át cái lạnh ở Bắc Âu. Dễ chịu và thông thoáng, vừa giản dị lại vừa mang hơi hướng cổ điển nhưng không lại kém phần sang trọng. Đây chính là lý do khiến phong cách thiết kế này hớp hồn bao nhiêu thế hệ. Trên đây là tổng hợp các phong cách thiết kế nội thất hot nhất 2021. Nếu bạn đã chọn được phong cách hợp với mình, liên hệ ngay với công ty thiết kế nội thất tp hcm DBHomes để được tư vấn kỹ hơn nhé.
 6. Ngày nay chi phí để sở hữu một căn hộ chung cư tại hcm không dễ dàng gì, để sắp bếp trang hoàng cho căn nhà lại càng khó hơn. Vì vậy nhiều khách hàng đã tìm đến các công ty thi công nội thất chung cư hcm để “chọn mặt gửi vàng”. Cùng xem những lý do gì khiến bạn nên tìm đến thi công nội thất chung cư hcm. Lý do nên thuê thiết kế và thi công nội thất chung cư tphcm ✅ Tiết kiệm tối đa chi phí Nhiều người cho rằng tự tay lên ý tưởng, tự mua nội thất, tự lắp đặt bố trí cho căn nhà sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên nó chỉ đúng khi bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong thiết kế, thi công nội thất chung cư. Vì việc thiếu chuyên môn trong mua sắm cũng như sắp xếp nội thất sẽ khiến bạn phải chi các khoản chi phí phát sinh mà bạn không lường trước. Từng khoản nhỏ gộp lại sẽ nhiều hơn bạn tưởng rất nhiều và thâm hụt trong khoảng ngân sách cho phép của gia đình. Trong khi đó, các đội ngũ của công ty thiết kế nội thất hcm và thi công nội thất chung cư hcm lâu năm sẽ định giá được từng hạng mục, những khoản chi phí sẽ được liệt kê rõ ràng trước khi tiến hành. Từ đó, bạn có thể dự trù được kinh phí theo tiềm lực kinh tế của gia đình mình. Ngoài ra, các đơn vị thi công nội thất chung cư tphcm như DBhomes thường có sẵn xưởng sản xuất đồ nội thất, vì vậy chắc chắn bạn sẽ được hưởng giá ưu đãi khi ký hợp đồng thiết kế thi công nội thất chung cư trọn gói. So với việc mua ở ngoài thì đây là cách giúp bạn tối ưu chi phí. ✅Tiến độ nhanh chóng Thời gian là yếu tố rõ ràng nhất mà bạn tối ưu được khi sử dụng dịch vụ thi công nội thất hcm. Thay vì mất thời gian tìm tòi, so sánh giá, vận chuyển, lên concept, lắp đặt,….thì bạn chỉ cần liên hệ đến các công ty thiết kế và thi công nội thất hcm, sau khi được tư vấn và ký hợp đồng thì chỉ cần đợi 15-20 ngày căn hộ của bạn sẽ được trang hoàng lộng lẫy. DBHomes khuyên bạn nên thuê dịch vụ thiết kế và thi công nội thất trọn gói. Vì nếu bạn chọn quá nhiều nhà thầu phụ, với cách làm việc và tiến độ khác nhau, chỉ cần một công ty nhỏ chuyên nghiệp sẽ khiến toàn bộ quá trình thi công nội thất chung cư hcm bị trì trệ, tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Trong khi đó, nếu chỉ chọn một đơn vị trọn gói, họ sẽ có trách nhiệm thi công căn nhà từ A đến Z. Sẽ không xảy ra trường hợp các nhà thầu phải chờ đợi nhau để đến lượt thi công nữa. ✅Đảm bảo chất lượng thi công Khi tự tay thiết kế hay thi công, chúng ta sẽ thường mất nhiều thời gian ở các khâu đơn lẻ như: đồ nội thất, trang trí, vật treo tường, màu sơn,…Tuy nhiên, vì không quá am hiểu trong lĩnh vực này nên chúng ta không biết làm cách nào để kết hợp những yếu tố này một cách hài hòa và đồng nhất. Khi thuê dịch vụ thi công nội thất chung cư tphcm, các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng sẽ nắm được bao quát và lên ý tưởng cho căn nhà, đảm bảo được các yếu tố chủ chốt như: kết cấu căn hộ, không gian, nguyên vật liệu, nội ngoại thất, kích thước và các thông số kỹ thuật. Các công ty thi công nội thất hcm chuyên nghiệp sẽ có người giám sát, đảm bảo mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn giống y như bản vẽ. Điều này sẽ giúp chúng ta tránh được tình trạng thi công sai lệch, không giống bản vẽ, nhiều chi phí phát sinh, cắt xén nguyên vật liệu,… Đội ngũ các kiến trúc sư có chuyên môn sẽ biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Với sự am hiểu về kỹ thuật xây dựng sẽ đảm bảo căn hộ chung cư có đầy đủ công năng và tiện ích cần thiết. Các yếu tố khác như: nội thất đẹp, màu sắc, ánh sáng, bố trí nội thất, không gian phòng, hoa văn... cũng sẽ được cân bằng một cách hoàn hảo nhất. Nếu bạn đang cần thi công nội thất chung cư tphcm trọn gói, hãy liên hệ ngay với DBHomes. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn dịch vụ thi công nội thất chung cư hcm giá rẻ, uy tín và chuyên nghiệp. Vì sao nên chọn DBHomes thi công nội thất chung cư hcm DBHomesVN - Công ty thiết kế và thi công nội thất chung cư hcm, với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thi công nội thất hcm, chúng tôi cam kết: Chi phí không phát sinh sau khi ký hợp đồng thi công nội thất ở hcm Luôn đúng tiến độ và công việc đã cam kết với khách hàng.(Thông thường các dự án được hoàn thành chỉ trong 15 ngày) Bạn có thể tự mình phối cảnh 3D cho không gian nhà mơ ước phần tại đây: https://dbhomes.com.vn/perspective (Lưu ý: Đừng quên đăng nhập để được sử dụng bạn nhé) Quý khách có thể để lại thông tin liên lạc để nhận được báo giá và tư vấn nhanh nhất và miễn phí qua fanpage của chúng tôi hoặc qua đường link: https://dbhomes.com.vn/quote Đặc biệt, khách hàng sẽ liên tục được cập nhật, dễ dàng quản lý tiến độ dự án thi công nội thất chung cư hcm của mình ngay trên app DBHOMES: iOS: https://bom.to/1wxYEBml CH Play: https://bom.to/Rk3uR5Hs
 7. Giới thiệu về DBHomes Từ những kinh nghiệm thực tế cùng các cơ hội tiếp xúc đa dạng đối tượng khách hàng, chúng tôi - một công ty thiết kế nội thất hcm đã đúc kết và thấu hiểu hoàn toàn nỗi ưu tư, trăn trở từ mỗi khách hàng khi nhận bàn giao một căn hộ mới đều như nhau. Và vấn đề ấy chỉ xoay quanh ở các câu hỏi : Làm sao đặt cá tính vào nội thất của mình? Làm sao chọn được những thiết kế phù hợp xu hướng ? Làm sao kiểm soát chất lượng thi công ? Làm sao không phải lo lắng về việc phát sinh chi phí ? Làm sao đảm bảo chẳng kéo dài thời gian ? Làm sao ...? và Làm sao ...? Nhằm giải đáp tất cả những nỗi trăn trở này của Quý khách hàng, thương hiệu nội thất đẹp DBHomes đã ra đời. Tiền thân từ DBPlus – một Công ty chuyên thực hiện nhà mẫu cho rất nhiều những chủ đầu tư uy tín trên thị trường Việt Nam và quốc tế - DBHomes đã nghiên cứu và chắt lọc các giải pháp cũng như quy trình tối ưu nhất để xây dựng cho quý khách hàng một không gian sống hoàn hảo chỉ trong vòng 15 ngày làm việc. Quy trình của công ty thiết kế nội thất hcm là một quá trình gồm các bước làm việc được cụ thể hóa chi tiết theo từng giai đoạn, ứng mỗi quy trình sẽ là công việc cụ thể với mức ước lượng thời gian, công việc nhất định. Mời quý khách tham khảo quy trình thiết kế và thi công nội thất hcm tại DBHomes nhé ! QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT 1. Understanding - Hiểu rõ khách hàng & Giải pháp của DBHomes Sau khi khách hàng liên hệ với DBHomes, kiến trúc sư của chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với quý khách hàng để tìm hiểu thông tin cũng như tư vấn cho khách hàng: Độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích, nhu cầu và mong muốn của khách hàng Loại hình căn hộ, diện tích, thiết kế… Mục đích thiết kế của khách hàng Tư vấn các phong cách thiết nội thất kế phù hợp với khách hàng Định hướng thiết kế và bố trí Tư vấn kỹ thuật và dự trù mức ngân sách Dự kiến tiến độ bàn giao dự án Từ đó khách hàng có thể nắm được sơ bộ hiện trạng ngôi nhà và thảo luận mong muốn, nhu cầu, ý tưởng của mình với kiến trúc sư. 2. Proposals - Phương án đề xuất Sau khi hiểu rõ thông tin cũng như tư vấn cho khách hàng, DBHomes sẽ tiến hành đưa ra phương án đề xuất cụ thể: Proposals bao gồm: Mặt bằng bố trí Bản vẽ phương án thiết kế Khai toán chi phí Giải pháp thi công Tiến độ thực hiện Đảm bảo phương án đề xuất sẽ: Bám sát phong cách nội thất phù hợp với chủ nhà Sử dụng vật liệu phù hợp với yêu cầu của khách hàng, cấp độ vật liệu, chủng loại vật liệu, màu sắc 3. Engagement - Đồng thuận triển khai thiết kế Sau khi 2 bên đã hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của nhau cũng như duyệt qua Proposals, DBHomes sẽ tiến hành Ký hợp đồng ghi nhớ với khách hàng: Hợp đồng ghi nhớ mang tính chất: Đồng ý trên phương án sơ bộ Ký hợp đồng ghi nhớ Đặt cọc triển khai dự án Khảo sát mặt bằng hiện trạng DBHomes muốn chắc chắn rằng mong muốn và nhu cầu của chủ nhà đã được kiến trúc sư nắm rõ, sau đó kiến trúc sư sẽ tiến hành thiết kế chi tiết. 4. Finalize - Thống nhất chi tiết Trong khi thống nhất được các phương án sơ bộ, kiến trúc sư của công ty thiết kế nội thất hcm DBHomes và khách hàng sẽ thống nhất các chi tiết: Mặt bằng thiết kế chi tiết Định hướng thiết kế Bản vẽ 3D của dự án Bảng mẫu vật liệu Bảng dự toán chi phí Tiến độ thực hiện chi tiết Thống nhất hợp đồng và điều khoản thanh toán 5. Contract - Hợp đồng thi công Sau khi thống nhất về phương án thiết kế chi tiết, 2 bên sẽ tiến hành ký hợp đồng thi công, các công đoạn bao gồm: Duyệt hồ sơ thiết kế Duyệt bảng báo giá Duyệt tiến độ chi tiết Duyệt vật liệu & mẫu Ký hợp đồng Thanh toán giai đoạn 1 Nhận mặt bằng Phương thức báo cáo công trường và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý dự án của DBHomes 6. Build - Thi công lắp đặt Sau khi 2 bên đã ký hợp đồng thi công cũng như nắm rõ kế hoạch thiết kế chi tiết, công ty thiết kế nội thất hcm DBHomes sẽ tiến hành tổ chức thi công, các công đoạn bao gồm: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ xin phép thi công Hồ sơ & Văn bản thi công Ký duyệt bản vẽ chi tiết Ký duyệt mẫu vật liệu Quản lý phát sinh trong quá trình thi công Báo cáo công trường Nghiệm thu & Thanh toán theo giai đoạn 7. Hand-over - Nghiệm thu bàn giao Quá trình thi công lắp đặt thi công nội thất hcm thông thường sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày, sau đó DBHomes sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao dự án thiết kế nội thất hcm cho chủ nhà: Kiểm tra hoàn thành công trình Danh sách các công việc hoàn thiện Danh sách các công việc phát sinh Bảng quyết toán công trình Bản vẽ hoàn công Hồ sơ nghiệm thu Quyết toán công trình Bàn giao công trình và đưa vào sử dụng Trên đây là toàn bộ quy trình của công ty thiết kế nội thất hcm đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn để làm nên một không gian sống hoàn hảo, tinh tế nhất. DBHomes tự tin là đơn vị luôn áp dụng đúng quy trình thiết kế và thi công nội thất hcm, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, chỉnh sửa bản vẽ cho tới khi nào khách hàng hoàn toàn ưng ý và hài lòng với mức chi phí hợp lý. Công ty thiết kế nội thất uy tín tphcm --- DBHomesVN - Công ty thiết kế nội thất hcm, với cam kết: Chi phí không phát sinh sau khi ký hợp đồng thiết nội thất hcm Luôn đúng tiến độ và công việc đã cam kết với khách hàng. Tự mình phối cảnh 3D cho không gian nhà mơ ước phần tại đây: https://dbhomes.com.vn/perspective (Lưu ý: Đừng quên đăng nhập để được sử dụng bạn nhé) Quý khách có thể để lại thông tin liên lạc để nhận được báo giá và tư vấn nhanh nhất và miễn phí qua fanpage của chúng tôi hoặc qua đường link: https://dbhomes.com.vn/quote Đặc biệt, khách hàng sẽ liên tục được cập nhật, dễ dàng quản lý tiến độ dự án cùng công ty thiết kế nội thất hcm của mình ngay trên app DBHOMES: iOS: https://bom.to/1wxYEBml CH Play: https://bom.to/Rk3uR5Hs