• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

LinhAnh

Hội viên
 • Số nội dung

  50
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

8 Neutral

About LinhAnh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 03/02/1986

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội

Contact Methods

 • Yahoo
  linhanh49
 1. Kính nhờ anh Bá KIến và anh Thiên Luân xem giúp gia đình em! Em: 25/12/1985 AL - Hải Trung Kim Chồng: 21/2/1984 AL - Hải Trung Kim Con gái: 19/7/2010 AL- Tùng Bách Mộc Năm 2009, khi em sắp lập gđ, e đã may mắn được bác Thiên Sứ và các anh chị giúp là chọn năm 2012 và 2017. Nhưng em lại có bé gái 2010. Năm 2017 rất muốn theo lời Bác Thiên Sứ và các anh chị, nhưng em lại lăn tăn vì cặp Dần- Dậu và Tùng bách Mộc - Thiên Hà Thủy của 2 bé 2010 và 2017. Không biêt lăn tăn của em có đúng không, và nên chọn năm nào thuận lợi cho gđ hơn, mong được các anh giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn!
 2. Thưa các cô chú, anh chị trên diễn đàn LHDP! Cháu có tham gia bên diễn đàn LCM, ở đây cháu gặp 1 trường hợp một chị bạn, cháu chỉ biết chứ k quen lâm phải hoàn cảnh bệnh tật khổ quá. Các chị em rất thương mà không biết phải làm thế nào. Chị tên là Khúc Thị Hồng Thủy, sn 1982, sinh sống tại Bình Thuận Trong link này là ảnh con của chị ấy, có ảnh của chị ấy ở gần cuối bài 1 trang 1, mặc áo màu vàng http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/198473-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-ng%E1%BB%99-ngh%C4%A9nh-c%E1%BB%A7a-b%C3%A9-Nam-Anh Còn đây là topic về bệnh tình của chị http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/497895-M%E1%BA%B9-C%E1%BB%A7-C%E1%BA%A3i-%C4%90%E1%BB%8F-%C6%A1i-ch%E1%BB%8B-c%E1%BB%91-g%E1%BA%AFng-l%C3%AAn! Cháu kính nhờ các cô chú, anh chị bấm hộ cháu 1 quẻ LVĐT xem khả năng chữa trị căn bệnh của chị sẽ như thế nào? Liệu có sự may mắn cứu thoát chị không? Cháu trân trọng cám ơn các cô chú, anh chị! Mong đc sự giúp đỡ của mọi người lắm ạ!
 3. chau chao Bac Haithienha!chau Moi sinh mot be gai vao ngay 18/08/2010Dl vao luc 06h30 sang,chau k viet nhieu Ve tu vi nhung chau co doc qua Thay Trong co noi cung phu cua be co Dao hoa+thien Hinh la dieu k tot chut nao,chau rat lo lang cho be vi chau so be kho trong cuoc song hon nhan sau nay bac a.vay nen chau kinh Nho bac xem giup cho be 1 cai ten phu hop voi be,mang lai cho be Su May man hon Trong cuoc song bac nhe. Vo chong chau du dinh dat ten be la Hoang Ngan Giang bac a. Chau Cam on bac rat nhieu.
 4. CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH THIÊN ĐỒNG!!! CHÚC ANH SỨC KHOẺ, NIỀM VUI, THÀNH ĐẠT TRONG MỌI LĨNH VỰC ƯA THÍCH NHÉ! Em Linh Anh
 5. Con cảm ơn chú LT nhiều lắm!
 6. :) Chú ơi, trí nhớ chú tốt thật đó. Tên đẹp nên mới hay trùng mà chú :D tên này là tụi con muốn đặt cho baby sau này, lúc con đăng ký diễn đàn, nhớ ra, vậy là lấy luôn ^^ Con muốn hỏi chú một việc, con sinh năm 85, bạn trai con sinh năm 84 liệu có bé Canh Dần 2010 có xấu không chú? Con được các anh Thiên Huy, anh Hạt gạo làng tư vấn nên sinh năm 2012, vẫn biết là các anh chọn năm tốt nhất có thể cho con rồi nhưng từ giờ tới đó lâu quá, con sợ có trục trặc. Chú giúp con nha. Chúc chú cuối tuần nghỉ ngơi thật là vui! À quên, con thấy tình hình càng lúc mục chú càng đông khách, có gì chú cho con làm thư ký cho chú nha :)
 7. Chú Linh Trang mở mục này hay quá! Con chúc mục của chú thật là đông khách, nhất là mấy khách chọn ngày cưới hỏi đó :lol: ! Tụi con đi xem mục này thì vui và háo hức lắm. Chỉ mệt người tìm ngày đẹp cho tụi con thôi. Nên con chúc chú thêm sức khỏe nữa nha!
 8. Bác Thiên Sứ kính mến! Thưa bác, cơ quan con mới bị mất một chiếc máy ảnh. Việc mất máy ảnh này được phát hiện từ chủ nhật tuần rồi. Chiếc máy ảnh là tài sản Nhà nước trị giá khoảng 1000$ (mua từ 2005) được giao cho một anh trong phòng con quản lý. Việc mất chiếc máy ảnh khiến cho lãnh đạo cơ quan (chú này rất đa nghi) nghi kỵ các nhân viên trong phòng lấy cắp làm cho mọi người cảm thấy rất bức xúc. Lãnh đạo có "dọa" rằng sẽ báo công an, nhưng thực ra nếu làm được điều đó thì mọi người rất vui mừng bởi sẽ tìm được đúng thủ phạm. Vậy con kính mong bác xem giúp con liệu cơ quan có mời công an về làm việc không? và liệu sau một thời gian khá lấu (hơn 1 tuần) thì công an có tìm ra thủ phạm hay không? Bác và các anh chị trong lớp LVDT giúp con với nha. Con cảm ơn bác và các anh chị.
 9. Em giống anh Thiên Luân, con gái nhà quý tộc :unsure: hờ hờ hờ
 10. Chú Linh Trang ơi, nhưng mà sang năm anh Giáp Tý này phạm tam tai.
 11. :blink: Vậy mà con cứ tưởng là ngày bất tương. Con cám ơn chú Linh Trang nhiều lắm. Kính chúc chú nhiều sức khỏe và luôn luôn tươi trẻ nha chú.
 12. Con cảm ơn chú Linh Trang! Con sẽ thuyết phục mẹ con để mẹ con thuyết phục mẹ anh ấy :blink: chọn ngày Bính Tý (rắc rối quá chú nhỉ!) Vậy con có thể chọn ngày 02/10 AL làm lễ ăn hỏi được không chú, tại con thấy đây là ngày bất tương (con áp dụng cách chọn ngày tốt xấu bên trang chủ diễn đàn mình đó ạ) Nhân đây, con kính hỏi chú một việc nữa khi xem ngày lấy tiêu chí nào làm trọng ạ? Ngày hoàng đạo, ngày bất tương, sao tốt hay trực tốt hả chú?
 13. Chú Linh Trang kính quý, mong chú xem giúp con ngày cưới với ạ! Con nữ Ất sửu (3/2/1986 DL), bạn trai Giáp tý, nhà anh ấy có nhờ coi ngày và chọn ngày 20/10 AL, mẹ con thì thích cưới vào tháng 11 cho được đại lợi nên chọn ngày 19/10 ăn hỏi, 2/11 AL làm ngày cưới, nhưng con xem lịch vạn sự thấy ngày 02/11 AL lại có sao không phòng và quả tú. Con kính hỏi chú việc chọn ngày như thế có được không ạ? Nếu không, mong chú chọn cho con ngày tốt trong tháng 10 AL nha chú. Con cảm ơn chú thật nhiều!
 14. Chị Charm_vn ơi, anh hoaichan đã viết rất kỹ rồi mà chị, pass là laido, sau khi chị đánh vào chữ laido thì bấm chọn read only. Nếu không thì nếu hiện thêm 1 lần hỏi password nữa chị cũng đánh thêm laido vào nhé. Chúc chị chọn được tên thật đẹp cho bé!
 15. Chị Phúc Anh xem giúp em tên của cháu bé sau với ạ! Cháu tên Nguyễn Đức Duy, sinh tháng 12/2006. Họ Nguyễn, chữ Đức chỉ là tên đệm, không phải là họ Nguyễn Đức chị à. Mong tin chị nhiều.