• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

khoinguyen2004

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  46
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About khoinguyen2004

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 27/01/1972

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  hongphucwhtc@yahoo.com

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Tp.HCM
 1. "Bé gái gây cháy" nên đến Vĩnh Phúc Thứ bảy, 19/05/2012, 22:42 Cộng đồng mạng tán thành với nguyên nhân sinh cháy của "bé gái gây cháy" (do lửa tam muội) và chỉ cách để bé và gia đình tìm được nơi giúp bé điều khiển năng lượng này. Lửa tam muội-góc nhìn khoa học và Phật giáo ‘Lửa tam muội bí truyền’ kỳ bí trong thuật ướp xác của người Việt TS. Nguyễn Phúc Giác Hải: Bé gái gây cháy do "lửa tam muội" Những ngày qua, thông tin bé gái gây cháy được cộng đồng mạng bàn tán hết sức rôm rả. Trước khi sự việc được các nhà khoa học biết đến và vào cuộc, có một bài viết trên diễn đàn V. cho biết bé Th. là người nhà, và trước đó bé gây cháy liên tục. Thậm chí có lần bé đang chuẩn bị đi tắm thì quần bé đang mặc bị ngún cháy, may mà mẹ bé kéo vô nhà tắm xối nước kịp. Lần khác, bé đi chơi Vũng Tàu thì điện khách sạn bị chập chờn liên tục, trong khi người khác vô thì không việc gì. Thành viên này cho biết gia đình hết sức lo lắng và mục đích đưa thông tin này nhằm hỏi ý kiến mọi người cách "chữa trị" cho bé Th. Trong nhiều ý kiến cười cợt, không tin vào khả năng này của bé Th. thì có một bài viết bày tỏ tính chất rất nghiêm trọng và cấp bách của sự việc, đồng thời đề nghị được giúp đỡ bé. Thành viên O.M viết " Hiện tượng người phát ra nhiệt lượng cực mạnh, thậm chí bốc thành ngọn lửa như bé Th., đối với hầu hết mọi người là xa lạ. Nhưng đối với những ai đã và đang tìm hiểu cũng như thực hành các pháp tu Mật Thừa trong Phật Giáo thì hiện tượng này không có gì bất ngờ. Các nhà khoa học của chúng ta có thể làm đủ thứ xét nghiệm dịch tễ, cảm xạ, nghiên cứu này nọ… cũng không đưa ra được kết luận chính xác. Để hiểu biết tận gốc vấn đề này cũng như điều quan trọng nhất là giúp bé Th. điều tiết được cơ thể mình thì hãy đến với các nhà sư phái Mật Thừa ở Hymalaya. Con rắn lửa (hỏa xà) tượng trưng cho nhiều nấc thang rèn luyện tâm thức theo Phật học Phật Giáo gồm có Đại Thừa, Tiểu Thừa và Mật Thừa với tám vạn bốn ngàn pháp môn (84 ngàn pháp môn). Trong Mật Thừa có “sáu pháp du già của Naropa”, có thể tạm dịch là “sáu pháp Yogas của ngài Naropa”. Trong sáu pháp này có pháp Tumo còn gọi là Lửa Tam Muội. Khi tu theo pháp này các hành giả Mật Thừa có khả năng điều tiết các luân xa trong cơ thể sinh nhiệt (còn gọi là tâm nhiệt) và chủ động điều khiển nguồn nhiệt này. Tùy theo từng mức độ đạt được trong tu tập mà nguồn nhiệt mạnh hay yếu. Đơn giản là việc giữ ấm cơ thể, khoác chiếc chăn ướt lên mình rồi sấy khô. Mạnh hơn là phóng nhiệt làm tan băng tuyết, thiêu cháy những thứ xung quanh, phát ra thành ngọn lửa. Theo suy nghĩ của tôi, các luân xa của bé Th. hiện nay đang ở trong tình trạng giống như các hành giả nói trên nhưng bé không biết chủ động điều tiết các luân xa ấy. Sở dĩ bé thấy mệt mỗi khi tâm nhiệt sắp phát ra là do bé bị thụ động, chính các luân xa tự vận hành điều khiển cơ thể bé. Tình trạng này có thể tự mất đi theo thời gian khi các luân xa có sự thay đổi. Còn nếu nó kéo dài sẽ ảnh hưởng không hề tốt cho bé. Tôi có biết, có thấy, và có thể giới thiệu người giúp được bé. Sơ đồ 7 luân xa-các mức độ "hỏa xà" sẽ "bò" qua theo Phật học Gia đình bé Th. nên đưa bé đến gặp các vị hành giả Mật Thừa đã tu cao pháp môn này. Họ sẽ dạy bé các phương pháp tập luyện để kiểm soát được nguồn nhiệt đó. Để gặp được các vị đó, gia đình có thể liên hệ với ngài Pháp vương Gyawang Drukpa ở Nepal thông qua trang web của Ngài. Ngài được công nhận là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm hiện nay. Năm 2011 vừa qua Ngài cũng đã đến VN chúng ta theo lời mời của Giáo hội Phật giáo Hà Nội, TP HCM với cả một hành trình dài từ Bắc vào Nam trong sự hân hoan của các Phật tử cả nước. Nếu thấy khó khăn, gia đình hãy đến Mật Thất Tây Thiên (Vĩnh Phúc), gặp các sư thầy tại đó, nhờ giúp liên hệ với Pháp Vương. Hiện nay có hai vị Lạt Ma là đệ tử của Pháp Vương đang ở Tây Thiên giúp đỡ chúng ta xây dựng Đại Bảo Tháp, chắc chắn các vị ấy có thể giới thiệu bé Th. với các vị Lạt Ma tu theo pháp môn nói trên. Gia đình đừng lo về vấn đề tài chính, mọi sự giúp đỡ nói trên đều vô điều kiện. Tôi tin rằng đây chính là lựa chọn tốt nhất cho bé Th. hiện nay". Vào ngày 13/5, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - chủ nhiệm bộ môn thông tin dự báo Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người - cũng cho biết, theo ông, đây là hiện tượng rối loạn lửa nội sinh hay luồng hỏa xà (kundalini). “Trong cơ thể con người ta có nhiều trung tâm lực gọi là sacra. Trong điều kiện nào đó, nếu các trung tâm lực này được khai mở sẽ tạo ra những khả năng mới. Trong đó có một trung tâm lực ở đốt sống cuối cùng có thể gây nên luồng nóng của cơ thể gọi là luồng hỏa xà tỏa sức nóng. Các tu sĩ yoga thường điều khiển sức nóng này để chống rét cho cơ thể giữa trời băng tuyết. Nếu không điều khiển được luồng hỏa xà này, khiến nó phát ra một cách hỗn loạn thì sẽ gây nên sự điên loạn của cơ thể gọi là tẩu hỏa nhập ma” - ông Hải nói. Thanh Loan (tổng hợp) (http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/saigonnews.vn/Be-gai-gay-chay-nen-den-Vinh-Phuc/8503648.epi)
 2. Bức ảnh đầu tiên của Lê Văn Luyện sau khi bị bắt 31/08/2011 20:18:07 - Lê Văn Luyện, kẻ giết hại cả gia đình một cách man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang đã sa lưới pháp luật chiều nay. Theo báo Pháp luật TP.HCM, cùng bị bắt với Luyện còn có Lê Văn Nghi (chồng của cô Luyện, ở Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Văn Trai. Trai chính là đối tượng đã đưa Luyện trốn sang Trung Quốc. Ba đối tượng này bị bắt khi đang nhập cảnh trái phép bằng lối đường mòn tại mốc biên giới 157. Chiều cùng ngày, các báo đã lần lượt đưa hình ảnh đầu tiên của đối tượng Luyện sau khi bị bắt. Ảnh đối tượng Luyện trước khi bị bắt Hình chụp cảnh cơ quan chức năng đang lấy lời khai của Luyện tại Đồn biên phòng Na Hình (chụp qua điện thoại). Ảnh: CTV/Pháp luật TP.HCM Ảnh: Pháp luật TP.HCM Ảnh: NLĐ Cận cảnh gương mặt của Lê Văn Luyện. Ảnh: Pháp luật TP.HCM Ảnh: Pháp luật TP.HCM
 3. Giải mã bí mật về “ngôi mộ chữa bệnh” Từ năm 1983 đến nay, ngôi mộ của cụ Nguyễn Đức Cần (Trưởng Cần) vị lương y lừng danh một thời ở Hà Nội luôn có người lui đến thắp hương, mỗi dịp cuối tuần có tới hàng chục người, có khi cả trăm người, từ mọi nơi đến thăm viếng, ngồi thiền tại đây. Ngôi mộ lạ có chỉ số địa từ trường cao Tiết thanh minh, trời sáng, nắng ửng hồng. Ngày cuối tuần đẹp trời, tôi tìm về ngôi mộ nằm giữa cánh đồng làng Thanh Mai. Sáng sớm, chút se lạnh còn vương vấn những giọt sương đọng trên lá lúa non nhưng nhiều người đã có mặt. Trước khi ngồi thiền, họ đã làm đầy đủ thủ tục thắp hương xin phép người nằm dưới mộ. Khoảng 10h, nắng lấp ló trên những tán lá cau thì dòng người đã về đây khoảng gần trăm người. Họ ngồi trật tự, xếp bằng, hai tay để trên gối, lưng thẳng, mắt khép hờ, tư thế thiền định như những người theo Phật. Họ ngồi tĩnh tâm như vậy hàng giờ trong không khí tĩnh lặng. Không cần người hướng dẫn, tất cả rất tự giác ai đến trước ngồi trước, đến sau tìm chỗ ngồi sau, tất cả hướng về phía ngôi mộ với sự thành kính đến lạ lùng. Nhìn qua, đây chỉ là một ngôi mộ bình thường, người mất được cất mộ từ năm 1983 với tên huý trên văn bia là cụ Nguyễn Đức Cần (Trưởng Cần). Trong số những người ngồi thiền quanh ngôi mộ, không ít người coi người đã mất như ân nhân. Ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần Chị Hoàng Hải Vân là người kết thúc buổi thiền sớm vui vẻ chia sẻ với tôi: "Cuối tuần, thu xếp được công việc mình lại đến đây thắp hương, ngồi thiền để được hấp thụ năng lượng. Mỗi khi đi như vậy, mình cảm thấy người khoẻ hơn, thư thái hơn mệt mỏi sau một tuần làm việc tiêu tán hết. Kỳ lạ lắm. Mình đã xuống đây nhiều lần, cuối tuần nào các bà, các bác, các cô chú... đều về đây đông như hội". Theo chị Vân cho biết, cụ Cần là người chữa bệnh bằng phương pháp lạ. Nhiều người đã nhờ cụ mà khỏi những bệnh nan y. Đa phần những người đến đây là những bệnh nhân trước đây của cụ. Họ đến để dưỡng bệnh nhờ năng lượng phát ra từ mộ của cụ. Còn anh Đỗ Văn Nhân (phố Sơn Tây, Hà Nội) là người đã được cụ Trưởng Cần cứu sống. Hồi nhỏ, anh bị vỡ ruột thừa dẫn đến nhiễm trùng sâu tưởng không thể qua khỏi nhưng mẹ anh đã tìm đến cụ Trưởng Cần và anh được cứu sống như một phép lạ. Đến bây giờ, bằng một lòng biết ơn người đã tái sinh mình, có thời gian anh lại cùng mẹ già đến thắp hương nhớ cụ. Anh nói: "Đến bây giờ tôi vẫn thiền để hấp thu địa năng. Khi ngồi thiền mở hết luân sa mình sẽ thu nhận được nguồn năng lượng lớn rất tốt cho sức khoẻ". Cả những người già như cụ Thân hơn 80 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) cứ một tháng đôi lần lại cùng con dâu đến mộ cụ thắp hương, ngồi thiền. Cụ nói: "Thấy mạnh khoẻ hơn mỗi khi được đến ngồi trước mộ cụ Trưởng Cần"... Và có rất nhiều người đã đến đây thiền mong nhận điều kỳ diệu cho sức khỏe. Chỉ số địa từ trường cao có tác dụng tốt với sức khoẻ? Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh là người hương khói, chăm lo cho ngôi mộ giữa cánh đồng làng Thanh Mai. Bà Sinh là con gái thứ ba của cụ Cần. Bà Sinh cho biết: "Khi còn sống, ông cụ thân sinh của tôi chữa khỏi bệnh nan y cho nhiều người. Họ đến đây để nhớ đến cụ. Còn chuyện năng lượng từ nơi này phát ra là tôi và mọi người đều thấy các nhà khoa học nghiên cứu mà nói vậy". Cho đến nay, các nhà nghiên cứu về cảm xạ học (năng lượng địa sinh học) đo đếm và đưa ra kết luận khá đặc biệt: Cụ Nguyễn Đức Cần đã mất gần 30 năm, nhưng khu vực này, được một số nhà cảm xạ học đo đạc cho thấy chỉ số năng lượng địa sinh rất cao, chỉ số bovis lên tới 16.000 đơn vị. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì chỉ số năng lượng này người thường hấp thụ được sẽ có khả năng cải thiện sức khoẻ. Bởi sức khoẻ của mỗi người liên quan trực tiếp đến năng lượng địa sinh. Theo nhà nghiên cứu Dư Quang Châu (bộ môn cảm xạ học, ĐH Hồng Bàng), ngày nay con người càng quan tâm đến sức khoẻ và nơi ở. Đó là cơ sở của khoa học địa sinh học hình thành. Thực tế, chúng ta ghi nhận đa số những người mắc bệnh hiểm nghèo đều có những điểm giống nhau: Đó là nơi họ ngủ phần nhiều là những điểm có chỉ số địa từ trường xấu chỉ số bovis dưới 3.000. Chỉ cần thay đổi chỗ ngủ hoặc chuyển đi nơi khác có chỉ số địa từ trường tốt chỉ số bovis trên 6.500 thì bệnh giảm rõ rệt. Chính vì lẽ đó, với chỉ số bovis đo được ở khu vực mộ cụ Nguyễn Đức Cần là 16.000 đơn vị được công bố đã khiến nhiều người bệnh (chỉ số địa sinh học thấp), và ngay cả với người có sức khoẻ bình thường vẫn mong được đến mộ cụ Cần ngồi thiền để ... hấp thụ năng lượng. Nhìn nhận về năng lượng địa sinh học, ông Châu cũng khẳng định: “Một sự tiếp cận mới gần đây khuyến cáo ta cần phải quan tâm đến việc mỗi người đều có liên quan mật thiết đến nơi ở của mình. Và phải làm thế nào để có thể thuần hoá các địa điểm trên đang bị chi phối bởi những sức mạnh hiện diện một cách vô hình: Các trường hay bức xạ khác nhau, năng lượng, khí hậu sinh học, thuỷ thổ". Nhiều nhà nghiên cứu cảm xạ học đều cho rằng, con người là một tổng thể, sống trong môi trường phức tạp mà chỉ cần một sự mất cân đối nhỏ từ bất cứ nguyên nhân nào cũng có thể phát sinh bệnh tật. Sóng địa từ trường hiện diện khắp nơi trong vũ trụ và nó có những ảnh hưởng nhất định đến sức khoẻ chúng ta. Năng lượng cảm xạ địa sinh học sẽ mang lại cho chúng ta một sự hòa hợp tốt đẹp giữa con người với môi trường xung quanh. Năng lượng địa sinh học là phương pháp chữa bệnh có tên gọi Y học bổ sung Toàn bộ khuôn viên ngôi mộ nhìn từ phía ngoài Bác sĩ Kim Loan, khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quốc tế Việt - Pháp cho biết: Chúng tôi được biết đến phương pháp tác động bằng năng lượng địa sinh học. Đây là một phương pháp khá lạ nhưng không mới. Người ta gọi chữa bệnh bằng cách này là Y học bổ sung. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã đưa y học bổ sung vào hỗ trợ cho y học tiên tiến chính thống. Bởi trên thực tế, có nhiều căn bệnh lạ, thuộc tâm bệnh thì y học hiện đại không thể chẩn đoán được bệnh và không thể chữa được. Chính vì thế việc hấp thụ năng lượng địa sinh ở một môi trường tốt sẽ có tác dụng với sức khoẻ của người bệnh nói riêng và mọi người nói chung. Nhiều người sau khi ra khỏi phố thị chật chội, ồn ào, đến với một vùng quê thanh bình, không khí trong lành sẽ thấy khoẻ hơn. Điều này sẽ tốt cho sức khoẻ của mọi người. Từ những lý thuyết và thực tế như vậy, khiến ngôi mộ cụ Cần, nơi được coi có trường năng lượng cao đã được các nhà nghiên cứu quan tâm theo dõi. Bà Sinh cho biết: "Nói trường năng lượng từ mộ cụ phát ra, tôi cũng chỉ nghe người ta nói vậy. Còn với những người biết tiếng mà đến viếng thăm nơi cụ yên nghỉ thì gia đình cũng trân trọng lắm". Tôi đem thắc mắc về việc người dân thập phương vẫn về ngồi thiền ở ngôi mộ của cụ Trưởng Cần đến chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Yên, Chủ tịch xã Thanh Mai cho biết: "Tôi không biết chuyện năng lượng phát ra từ ngôi mộ ấy có đúng hay không, chỉ biết rằng, ngày càng có nhiều người đến thăm viếng, ngồi thiền quanh khu mộ ấy. Họ đến với một lòng thiện tâm, không có gì gọi là truyền bá mê tín dị đoan, không gây ảnh hưởng gì cho an ninh của địa phương nên chúng tôi cũng không có ý kiến gì". Vương Hà (Nguoiduatin.vn)
 4. ĐÂU LÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT? Hôm trước có bạn làm kinh doanh hỏi: "Đâu là bản sắc văn hoá Việt Nam?". Mình suy nghĩ hơn một tháng và lục hết tất cả tàng kinh cát để đi tìm bản chất của câu hỏi này. Hôm nay thấy tạm ổn, nên viết bài để trả lời. Một bài trả lời đáng giá với một chai XO, như lời hứa của bạn ấy. Là vì kinh doanh mà không nắm rõ bản chất văn hoá của một dân tộc, lại đem chuông đi đánh xứ người, khác nào đánh vào khoảng không vô tận. Nên văn hoá không chỉ quyết định sự phát triển, mà văn hoá còn rất quan trọng trong tất cả các mặt của cuộc sống hiện đại. Đứng về mặt học thuật, văn hoá thế giới chia làm hai loại hình văn hoá du mục và nông nghiệp dựa trên cơ sở phân loại duy lý hay duy tình trong cách tư duy và hành động của cộng đồng dân. Cũng trên cơ sở phân loại ấy, người ta thấy rằng không có một nền văn hoá nào là đồng nhất duy tình hay duy lý. Mà đã có sự pha trộn văn hoá trong quá trình giao lưu văn hoá của các nền văn minh khác nhau thông qua quá trình di dân, chiếm cứ của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Cho nên để nhìn ra bản sắc văn hoá của một dân tộc là một điều khó. Dù khó, nhưng nếu dựa trên duy vật luận: "Từ thực tiển khách quan đi vào tư duy trừu tượng. Rồi từ tư duy trừu tượng đem áp dụng vào thực tiển khách quan. Đó là con đường nhận thức chân lý, chân lý khách quan". Chúng ta có thể nhìn thấy được đâu là bản sác văn hoá Việt. Trên khái niệm văn hoá là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục được hình thành và phát triển định hình nên tư duy và hành động của một cộng đồng dân sống trong một vùng địa lý dưới những hình thái xã hội khác nhau. Có thể nhận ra hai loại bản sắc văn hoá Việt rõ ràng, thứ nhất là bản sắc đặc thù của văn hoá Việt hình thành do quá trình lịch sử. Thứ hai là, bản văn văn hoá Việt do ảnh hưởng của sự giao thoa văn hoá thông qua lịch sử dân tộc Việt. Chúng ta thử đi vào từng phần của bản sắc văn hoá Việt. Ở phần thứ nhất, nét đặc thù đầu tiên của văn hoá Việt là chiến tranh dựng và giữ nước. Hơn một nửa thời gian lịch sử dân tộc Việt là một lịch sử chiến tranh, ngày nay ai cũng rõ. Chiến tranh của người Việt có 2 đặc thù: giữ nước và mở cõi. Từ đó, cách tư duy và hành động của người Việt trông bề ngoài là vẻ hiền lành, chất phát, có nụ cười luôn trên môi đi tiếp xúc. Nhưng trong bản chất là một sự bùng nổ những lề thói có bản chất chiến tranh giữ và cơi nới. Ngày này, từ trong khẩu hiệu của tấm băng rôn trong các lễ hội cũng có không khí chiến tranh, ví dụ như: "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". Học cái gì tốt đẹp hơn mà lại phải học chiến đấu? Dĩ nhiên chữ chiến đâu ở đây, không phải ý nói là chiến tranh, mà ý muốn nói sự phấn đấu. Nhưng thay vì sự phấn đấu thì văn hoá bản sắc của chiến tranh làm cho người ta hình tượng hoá sự phấn đấu lên thành từ chiến đấu. Chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều ví dụ cụ thể về bản sắc văn hoá chiến tranh này của dân Việt trong đời sống hằng ngày. Như lái xe ra đường không theo qui định, mà mạnh ai nấy lấn đường làm ách tắc giao thông. Như nhà đã có lề, đường đã có lề, nhưng buôn bán luôn cơi nới ra khỏi lề, xây nhà vẫn thêm hàng rào hay một chút diện tích để lấn lề, v.v... Đặc biệt, bản chất của chiến tranh mở cõi là thuộc về nền văn hoá du mục, nhưng nó lại được đặt trong một cộng đồng có số đông sống theo văn hoá nông nghiệp. Nên nó có những mâu thuẩn nội tại xung đột trong cách ứng xử văn hoá sống có tính triệt tiêu hơn là thúc đẩy để phát triển đi lên. Vì duy tình không giải quyết thấu đáo vấn đề, mà chỉ theo cảm tính. Trong khi duy lý thì triệt để và sắt máu. Chính vì thế mới có câu chuyện 3 người Việt cùng làm việc thua 3 người Nhật. Và vì thế mới có câu chuyện đám đông vô thức của người Việt rất dễ định hướng đi theo một chiều tư tưởng, dù tư tưởng ấy là cực đoan và phi lý. Nếu các nhà kinh doanh nắm bắt được bản sắc văn hoá này trong tâm hồn người Việt, họ rất dễ dàng giao thương và chiếm thế thượng phong trong công việc, dù mưu đồ của họ là không trong sáng. Vấn đề thứ hai trong bản sắc đặc thù văn hoá Việt là, thờ cúng tổ tiên. Có lẽ không ở nơi đâu trong văn hoá nhân loại việc thờ cúng tổ tiên được nâng lên thành một đạo sống làm người như dân tộc Việt. Đến một gia đình bất kỳ, nếu khéo léo, đối tác xin phép thắp cây nhang lên bàn thờ tổ tiên là đánh đúng vào cái văn hoá duy tình trong giao tiếp. Qua nhiều thời đại, các chính khách cũng tận dụng nét đặc thù văn hoá này để định hướng lòng dân. Câu chuyện con rùa hồ Gươm, hay lễ hội đền Trần, v.v... cũng là một biểu hiện cụ thể cho nét văn hoá đặc thù này. Vấn đề thứ ba của bản sắc đặc thù văn hoá Việt là, văn hoá ẩm thực. Vì quá trình lịch sử mở cõi, lấy ẩm thực làm vị thuốc để chống chọi với bệnh tật ở chốn rừng thiêng nước độc. Nên ẩm thực Việt rất khoa học về mặt dinh dưỡng học lâm sàng: "Ăn là thuốc, ăn đúng là trị bệnh, ăn sai là rước bệnh vào mình". Hãy nhìn cách ăn uống của bác nông dân rất khoa học: sáng sớm trước khi ra đồng ăn thật no, nhưđổ xăng cho xe chuẩn bị đi làm, ăn trưa nhiều để làm việc tiếp, ăn tối vừa phải cho một đêm nghỉ ngơi. Trong các mốn ăn Việt cũng nhiều tinh bột, rau xanh và chất đạm, nhưng mỡ thì vừa phải giống như một tháp dinh dưỡng trong y học. Ngoài ra, rau xanh Việt không thiếu các vị thuốc như: giá cường dương, rau răm hãm dương, v.v... Các món ăn cũng phối hợp rất khoa học triết lý phương Đông: ăn hột vịt lộn phải ăn với rau răm và muối tiêu. Để liệt kê hết tất cả khoa học ẩm thực Việt thì rất nhiều. Ở phần còn lại, những bản sắc văn hoá khác, không là đặc thù của người Việt mà là, do sự giao lưu văn hoá mà thành. Trong giao lưu văn hoá ấy có sự giao thoa, sự sao chép nguyên bản rất đa dạng. Ví như, nho giáo với tam cương, ngũ luân một thời gian dài nghìn năm sao y bản chính. Phật giáo là giao thoa văn hoá từ nguyên gốc Ấn độ và nho giáo của Trung Hoa mà thành. Nên phật giáo Việt Nam đỉnh cao được xem là thiền tông, nhưng nhuốm màu mật tông trong thực hành trong cuộc sống. Tất cả những sự giao thoa và sao y ấy đều có cùng mục đích là phục vụ cho lịch sử hình thành và phát triển địa lý, giống nòi của dân tộc Việt từ Thuỷ Chân Lạp để có bờ cõi như ngày hôm nay. Nó giúp cho tránh được sự đồng hoá của người Trung Hoa phương Bắc mà tạo ra sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt, không bị mất đi, mà ngày càng phát triển về phương Nam. Trong tất cả những ưu điểm từ giao lưu văn hoá ấy, có một ưu điểm nổi bật của dân Việt là rất biết sống hợp thời khi lịch sử đòi hỏi. Sự thức thời ấy thể hiện qua 2 lần thay đổi chữ viết để thoát Á: lần đầu là thời nhà Tây Sơn, nhờ có La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp kế thừa và phát triển chữ Nôm thay thế cho chữ Hán. Và thời thuộc Pháp có các nhà văn hoá Tự Lực Văn Đoàn đã tiếp sức các vị Linh mục làm ra chữ quốc ngữ ngày nay theo mẫu tự La Tinh cho một ngôn ngữ đơn âm tiết. Một nét văn hoá hiếm thấy ở Chấu Á. Trong những nhược điểm của giao lưu văn hoá để lại cho dân Việt, thì nhược điểm lớn nhất là sức đấu tranh nội tại của văn hoá du mục duy lý không thắng được văn hoá nông nghiệp duy tình. Nên văn hoá sống dân Việt làm lùn đi dân trí khi đứng trước một sự vật hiện tượng, không được nhìn duy lý triệt để mà, mà được nhìn bằng tư duy duy tình cảm tính nửa vời. Cái nửa vời ấy thể hiện từ tư duy đến hành động thông qua hình thái xã hội qua bao đời. Để có được một dân tộc và đất nước hùng cường, không gì khác hơn người Việt cần hiểu biết văn hoá đặc thù của mình ở đâu, và kết quả của giao lưu văn hoá ở đâu? Đâu là tinh hoa của 2 miền văn hoá và biết sửa mình. Nếu không lịch sử sẽ lập lại những mảng tối cho đất nước và dân tộc lắm khổ nhục này. Asia Clinic, ngày thứ Sáu, 14h43', 15/4/2011 (bshohai.blogspot.com)
 5. Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, người dân xôn xao chuyện “thần y” Võ Hoàng Yên (thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) “xuất hiện” chữa bệnh cho bá tánh. Nhiều lời đồn thổi mang màu sắc huyền bí như: thần y chỉ cần… chỉ vào bệnh nhân (BN) câm điếc thì họ bỗng dưng… nói được; thần y thoắt ẩn, thoắt hiện, ai “có duyên” thì ắt sẽ gặp; ngoài bại liệt, câm, thần y còn chữa được viêm màng não, ung thư… Ngày 9/4, chúng tôi có mặt tại nhà ông Bùi Văn Tự, ấp Suối Cam, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khi “thần y” Võ Hoàng Yên đang khám bệnh cho người dân (trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và cán bộ y tế tỉnh Bình Phước). Lúc này, BN đã đến rất đông, khoảng gần hai trăm người xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh. Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và người dân, “thần y” Yên không hề tỏ ra mất tập trung. Với những thao tác thuần thục, xoa bóp nhẹ nhàng, ông đã lần lượt điều trị cho từng BN. Lương y Yên đang chữa bệnh tại tỉnh Bình Phước vào ngày 9/4 trước sự chứng kiến của đông đảo người dân Đứng run run và bước những bước đi đầu tiên dù chập chững như trẻ nhỏ sau gần 10 năm bại liệt, ông Ngô Quốc Phú (ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc: “Trước đó, tôi bị tai biến, di chứng để lại là tám năm trời bị liệt, chỉ nằm hoặc ngồi xe lăn. Sau khi được lương y xoa bóp, bấm huyệt và đỡ tôi đi những bước đầu tiên, giờ tôi đã có thể tự đi lại và giơ tay lên cao được”. Còn chị V., vợ anh Nguyễn Văn Cường như không tin vào mắt mình: “Chồng tôi đã nói được tiếng nói đầu tiên sau 30 năm bị câm. Trước đó, anh ấy đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Nhưng nay, sau khi lương y Yên bấm huyệt, xoay lưỡi BN, và cho uống một chút nước khoáng (của người dân tại đó đưa) thì anh Cường đã nói được hai chữ “xin chào”. Đây chỉ là hai trong số hàng trăm BN tại Bình Phước may mắn được lương y trị khỏi. Với lượng người tới rất đông, mỗi BN chỉ chữa trị trong khoảng 10 phút, thậm chí để tranh thủ thời gian chữa trị cho nhiều người, lương y còn không kịp hỏi tên các BN. Về cách chữa trị của lương y Yên, PGS-TS Lưu Thị Hiệp - Trưởng khoa Đông y, BV Đa khoa Hồng Đức III TP.HCM giải thích: "Với bệnh bại liệt, có thể hồi phục khi can thiệp trong tháng đầu. Tuy nhiên, sau 3 - 10 năm sẽ rất khó phục hồi. Với những bệnh nhân bị câm điếc, nếu bấm huyệt, châm cứu cũng có thể phục hồi. Tuy nhiên, cần xem đó là câm điếc dạng nào. Nếu câm điếc do bẩm sinh, dị dạng… sẽ không điều trị được. Thế nhưng, nhiều người chỉ nhận thấy được hiện tượng chứ không biết được nguyên nhân của bệnh lý câm điếc, có thể trẻ bị điếc khi đã một - hai tuổi lại cho rằng bị điếc bẩm sinh, trong khi đây là giai đoạn trẻ chưa biết nói. Nếu có trường hợp bị điếc sau 23 năm, bại liệt sau 10 năm… mà chữa trị hồi phục được như trên, tôi nghĩ cần có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Vì không phải một vài ca thành công thì đã vội khen, trong khi một nghiên cứu nghiêm túc phải thực hiện trên hàng ngàn trường hợp". Thanh Khê (ghi) Ông Bùi Văn Tự, Chánh thanh tra Sở Y tế Bình Phước cho biết: lương y Yên chỉ là một lương y bình thường chứ không phải là “thần y” như nhiều lời đồn thổi. Phương pháp chữa bệnh của lương y Yên cũng không có gì huyền bí hay mê tín. Đây chỉ là cách bấm huyệt bình thường, giúp khai thông các huyệt đạo của BN, kích thích khả năng bị tê liệt trước đó. Ông Tự cho biết thêm: “Con trai tôi là Bùi Văn Trung, bị bệnh câm 23 năm nay. Khoảng ba tháng trước, sau khi nghe lương y Yên có khả năng bấm huyệt chữa bệnh câm rất hiệu quả nên tôi đã mời về nhà khám cho con. Chỉ sau mấy phút bấm huyệt, xoa thuốc, con trai tôi đã bập bẹ phát âm những tiếng đầu tiên. Cả nhà tôi mừng rơi nước mắt. Mới đây, tôi tiếp tục mời lương y Yên về nhà để điều trị cho cháu Trung. Lần này, để kiểm chứng những gì mình nói là sự thật, tôi đã mời đại diện chính quyền địa phương, những người có chuyên môn về y học cổ truyền tới chứng kiến. Và chỉ trong vòng một ngày, lương y Yên đã bấm huyệt chữa bệnh có kết quả rõ rệt cho hơn 100 BN”. Cũng theo ông Tự, nếu cơ quan chức năng cho phép, lương y Yên có thể giúp đỡ được nhiều BN hơn, những người thiếu may mắn có cơ hội trở lại bình thường… Tranh thủ chút thời gian giải lao, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với lương y Yên. Không giống như vẻ nghiêm nghị lúc chữa bệnh, lương y Yên cởi mở cho biết: “Tôi chữa bệnh theo phương pháp gia truyền, không dùng thuốc, chỉ tác động lên da đầu, mặt, cổ, da ở trên thân, nhất là sau lưng dài theo cột sống, da chân tay... có xoa một ít dầu gió. Tác động lên hệ thống dây sọ não, thần kinh tủy sống, một cách toàn diện bằng hai bàn tay và ngón tay. Tôi hoàn toàn không giấu bí quyết mà muốn nhiều người biết phương pháp để nhân rộng và trị cho nhiều BN”. Được biết, người giúp việc lương y Yên là những BN cũ đã được ông trị hết bệnh. Họ đã học phương pháp của ông và cùng ông đi nhiều nơi để trị bệnh miễn phí cho người dân. Trước mắt, phương pháp chữa bệnh của lương y Yên đã đem lại niềm vui cho nhiều BN, nhiều gia đình. Nhưng về lâu dài và hiệu quả của phương pháp này vẫn chưa có cơ quan chuyên môn kiểm chứng. Vì vậy, thiết nghĩ, để người dân và BN được biết đến nhiều hơn, lương y Yên yên tâm chữa bệnh, rất cần các cơ quan chức năng, nhất là các đơn vị y tế vào cuộc nghiên cứu một cách rõ ràng, khoa học; tránh những thông tin đồn thất thiệt, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Anh Nguyên (Phunuonline.com.vn)
 6. Các chú ếch quá dể thương. Ảnh rất đẹp & nghệ thuật.
 7. Tuyệt diệu !!! Cám ơn Thiên Đồng. Mình thích các bức thư pháp ở phần 1 hơn. Rất có thần.
 8. KhoiNguyen2004 đã nhận được La Kinh Lạc Việt từ Thiên Đồng rồi. Cảm ơn Sư Phụ, cảm ơn Chị Wild, cảm ơn Lái Đò. Tiện thể KN đăng ký mua thêm 1->2 cái La Kinh nữa cho bạn bè. Không biết có còn không ạ. Cám ơn nhiều.
 9. Đúng kịch bản quá...hê hê
 10. Hôm nay giá trị giao dịch cả 2 sàn trên 2000tỷ là ok. Sóng 2 điều chỉnh coi như xong. Chuẩn bị đón con sóng 3 nha bà con (sóng to đấy, không vào uổng lắm đó).
 11. Thư giản trong lúc chờ TT phục hồi... :D :D UBCK quốc tế tổ chức cuộc thi ai là nhà đầu tư ck có nguyên tắc đầu tư hay nhất và câu nói về ttck hay nhất. Qua các vòng thi sơ khảo, phúc khảo cuối cùng ban tổ chức lựa chọn được 3 nhà đầu tư Mỹ, Nhật, Việt Nam vào vòng chung kết MC chương trình đặt câu hỏi : 1/ MC : Nguyên tắc đầu tư của anh là gì ? - Nhà đầu tư Mỹ : tôi theo trường phái đầu tư giá trị, DN kinh doanh tốt, LN tăng trưởng bình quân cao là đầu tư, để đó 1,2 năm không thành vấn đề. + MC : anh có câu nói nào tâm đắt nhất ? - Nhà đầu tư Mỹ : mua khi mọi người nản, bán khi mọi người xung + MC : Cảm ơn. 2/ Nguyên tắc đầu tư của anh là gì ? - Nhà đầu tư Nhật : tôi theo trường phái kỹ thuật, nước tôi sản sinh ra biểu đồ CANDLESTICKS có thể nhìn vào đó mua vào hay bán ra, LN đều như vắt chanh. + MC : anh có câu nói nào tâm đắt nhất ? - Nhà đầu tư Nhật : Kamikaze....kamikaze + MC : Cảm ơn. 3/ Nguyên tắc đầu tư của anh là gì ? - Nhà đầu tư Việt Nam : tôi không theo trường phái nào cả. + MC : Không theo trường phái nào sao đầu tư ? - Nhà đầu tư Việt Nam : À, vì mấy trường phái đó phải học hoặc nghiên cứu tìm tòi mệt lắm. Còn tôi chỉ dùng lỗ tai là chính thôi + MC : Oái, đầu tư bằng lỗ tai là sao ? - Nhà đầu tư Việt Nam : Dùng để nghe ngóng xem đội lái đang làm hàng con nào, nếu thấy có biến là nhào vào ngay bảo đảm lãi hơn 02 chú Mỹ, Nhật kia là cái chắc. + MC : anh có câu nói nào tâm đắt nhất ? - Nhà đầu tư Việt Nam : Cười mua trần bán sàn; mua đỉnh bán đáy... Cả hội trường đồng thanh hô vang : "Nhà đầu tư VN lỗi lạc" Đúng như mình dự đoán, TT phục hồi vào cuối phiên 3 hôm nay...hê hê
 12. Xin thành thật chia buồn cùng bạn NTPT và gia quyến!
 13. Theo nguồn tin riêng thì vụ hoãn nợ của Vinashin đã dàn xếp ổn thỏa. Tình hình ngân hàng nhà nước can thiệp việc đua tăng lãi suất của các ngân hàng cũng là tin đáng chú ý chứng tỏ chính phủ cũng nắm tình hình rất sát. Vấn đề điều chỉnh của TT cũng đã được dự đoán xảy ra vào giữa tuần này tuy hơi thái quá vì tin Vinashin. Theo KN nghĩ thì nhanh là vào ngày mai còn chậm là vào thứ 6, cuối phiên 3 TT sẽ phục hồi.
 14. Kịch bản cho CK tuần này (6->10/12/2010): Dự kiến mập (BB) sẽ có chiến lược thay máu cá con đến thứ 4 hoặc thứ 5 mập sẽ bơi cụ thể như sau : 1. Thứ 2 tính là ngày thay máu đầu tiên, lượng hàng 43x đã được thay máu xong 2. Thứ 3 và thứ 4 thị trường sẽ đi ngang hoặc đỏ mập sẽ dùng tiền hôm thứ 2 bán để hứng số cổ chốt lời này và thỉnh thoảng vẫn đẩy thị trường xanh để dụ lượng cá con mới (canh mua điều chỉnh) bơm thêm tiền vào quá trình đỡ giá thay máu sẽ diễn ra 2 hoặc 3 ngày sau đó sẽ bước vào chu kỳ mới 3. Đến thứ 5, sau khi 1 lượng lớn 43x, 44x đã thoát ra và đàn cá con mới đang chán nản vì mua giá không lên thì mập sẽ đẩy thị trường lên tiếp để giữ đàn cá mới này lại... lúc này, mập có đẩy đến VNI 500 thì khả năng đám cá mới (ở 46x) chốt lời cũng chỉ là rất nhỏ so với đám 43x, 44x và đám chốt lời trước đó sẽ là động lực cùng mập đẩy thị trường... từ thứ 5, thị trường sẽ lại ngon lành cành đào với đàn cá mới hừng hực nhắm đích 500 ( Hóng hớt chút)
 15. Hôm nay mình ra 1 ít giá trần, hy vọng ngày mai mua lại giá tốt hơn. Theo quẻ của Đại Phúc thì chậm nhất là T4 thị trường điều chỉnh xong, như vậy xem xét cơ cấu lại hàng vào ngày mai sẽ có lợi thế về ngày T+. Động thái nước ngoài tăng cường bán ròng sàn Ho mấy phiên vừa qua, và bắt đầu mua vào ở sàn Ha cũng là cơ sở để xem xét lại danh mục. Thị trường sẽ có sự phân hóa sau đợt điều chỉnh này. Xin cẩn trọng...