• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Picad

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Picad

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bac oi, chau cam on Bac nhieu lam a. Cho chau hoi them, hom nay, co nguoi ban chi cho chau cach tinh gio kim xa thiet toa. Chau tu tinh thi thay con trai chau hinh nhu sinh pham dung vao gio nay tai Thin. Chau nho Bac tinh lai giup cho chau xem co dung nhu vay khong? Con chau sinh vao luc 7h 15 phut sang ngay 7/4/2009 (duong lich). Bac oi, neu dung that pham gio nay thi co cach nao hoa giai khong a? Chau lo lang qua :-(
 2. Cháu cám ơn bác Haithienha nhiều ạ. Về bản thân bác nói đúng quá, đúng là năm nay cháu có số bị mất cắp bác ạ. Hôm trước cháu vừa bị giật mất túi máy tính xách tay, mất luôn máy tính và rất nhiều dữ liệu công ty quan trọng Con cháu đúng là khó nuôi ạ. Cháu có 1 bé trai sinh năm Kỷ Sửu. Cháu thấy người ta nói trẻ con không nên xem lá số nên ko dám đưa lá số của bé ra để hỏi bác. Chứ cháu rất muốn hỏi sức khỏe của bé lớn lên có vấn đề gì ko. Đây là lá số của chồng cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Bác xem giúp thêm công việc cũng như sức khỏe năm nay có điều gì cần lưu ý ko. Với bác xem giúp năm nay chồng cháu đầu tư (chứng khoán, bất động sản) liệu có được ko? Vì chồng cháu nói kinh tế đang ko tốt nhưng là thời điểm tốt để mua chứng khoán và bất động sản. Bản thân cháu thì cũng thấy bất an với kế hoạch của chồng... Ngoài ra, cháu muốn có dịp được nhờ bác xem trực tiếp cho. Không biết bác có ở Hà Nội không? Nếu ko, bác có thể giới thiệu dùm cháu ai ở HN mà xem được theo Tử Vi Lạc Việt không ạ? Cháu cảm ơn bác rất nhiều!
 3. Thưa bác haithienha, Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin bác xem giúp cháu về đường con cái và vận hạn liên quan đến con cái năm 2011 với ạ. Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều!!!!
 4. Dạ thưa bác, nhà cháu sẽ sinh bé thứ 2 vào năm Canh Dần đó ạ. Như vậy, tuổi của nhà cháu sẽ như sau: - Bố: Mậu Ngọ (1978) - Mẹ: Tân Dậu (1981) - Con trai đầu: Kỷ Sửu (2009) - Bé thứ hai (chưa biết giới tính): Canh Dần (2010) (bé dự sinh vào tháng Chạp âm lịch ạ) Bác có thể cho cháu biết mẹ con là Dậu Dần thì sẽ vất vả theo hướng nào không ạ? Con khó nuôi, không nghe lời cha mẹ hay là về kinh tế bố mẹ sẽ vất vả ạ? Còn nếu chỉ vì yếu tố sau này con có xu hướng rời xa cha mẹ thì cháu nghĩ có thể con cái lập nghiệp ở xa cũng là chuyện bình thường. Nhà cháu vẫn còn muốn sinh nữa (nếu trời cho lộc). Vậy theo bác nếu có thể sinh thêm bé thứ 3, nhà cháu nên sinh năm 2013 (Quý Tị) phải không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!!!
 5. Kính gửi bác Thiên Luân, Bác có thể giải thích sơ qua cho cháu tại sao nếu được "4 thiên can liên tiếp" ví dụ như Mậu Kỷ Canh Tân lại tốt không ạ? Nhà cháu cũng giống trường hợp trên. Cháu đã post bài hỏi các bác và anh chị trên diễn đàn vào ngày 20/7 nhưng chưa được trả lời ạ. Nếu có thời gian, kính mong bác giải đáp luôn giúp cháu. Cháu cảm ơn các bác và anh chị rất nhiều!!!
 6. Kính gửi các bác Thiên Sứ, Thiên Đồng, Thiên Luân và bác Hạt gạo làng, Cách đây chừng vài tháng, cháu có vào diễn đàn xin được hỏi vợ chồng cháu nên sinh cháu thứ 2 năm nào và được bác Thiên Đồng tư vấn cho là nên sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) hoặc 2013 (Quý Tỵ). Nay vợ chồng cháu "nhỡ kế hoạch", vợ cháu sẽ dự sinh em bé thứ 2 (chưa biết trai hay gái) vào tháng Chạp năm Canh Dần. Vậy cháu xin hỏi với tuổi nhà cháu như sau: Chồng tuổi Mậu Ngọ Vợ tuổi Tân Dậu Con trai đầu tuổi Kỷ Sửu (2009) 1/ Việc sinh em bé thứ 2 tuổi Canh Dần có tốt hay không? 2/ Nếu không tốt, nhà cháu nên sinh thêm bé nữa vào năm nào (vì nhà cháu cũng thích đông con và sẽ cố gắng phấn đầu > 2 con, chỉ không biết trời có cho không thôi ạ) Cháu mong tin của các bác và cảm ơn các bác rất nhiều!!! Picad.
 7. Kính mong bác Haithienha giúp cháu ạ! Vợ cháu sinh vào lúc 15:15 phút (lá số trên cháu nhầm để 15h) nên chính xác là giờ Thân đó ạ. Cảm ơn bác rất nhiều!
 8. Tôi cũng chỉ là một bạn đọc trên diễn đàn này. Nay đọc được câu chuyện của bạn, tôi cũng không biết có thể giúp gì được cho bạn và gia đình. Thành tâm xin cầu chúc cho chồng bạn sớm tai qua nạn khỏi!!!
 9. Kính gửi bác Haithienha, Chắc trong lúc chọn giờ lấy lá số cháu để nhầm khi điền là 15h ạ. Vợ cháu sinh lúc 15:15 phút, vậy là chính xác giờ Thân đó ạ. Kính mong bác xem giúp cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!!!
 10. Cháu cảm ơn bác Haithienha nhiều lắm ạ!!! Bác ơi, cháu lại làm phiền bác một lần nữa. Mong bác giúp cho ạ. Dưới đây là lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bác xem dùm cháu chi tiết này: Liệu cháu và vợ cháu có làm chung được không? Cụ thể là vợ cháu về làm giúp việc kinh doanh cho cháu, quản lý tài chính... Vợ chồng cháu hay khắc khẩu lắm ạ, dù yêu thương nhau. Cháu cũng muốn vợ cháu về giúp thì cháu yên tâm hơn vì việc của cháu hiện nay cũng nhiều. Nhưng chỉ sợ 2 vợ chồng làm chung không hợp, không tốt cho việc kinh doanh và sự nghiệp của cháu. Bác giúp dùm cháu chi tiết này với ạ. Cảm ơn bác rất rất nhiều!!!!
 11. Cháu cảm ơn bác Haithienha nhiều lắm ạ. Vậy là chính xác lá số của cháu giờ Thân rồi ạ. Vợ cháu đúng như bác mô tả, riêng chi tiết mắt có quầng thâm thì chính xác tuyệt đối ạ. Bàn chân phải của cháu đúng là có một vết phỏng nước sôi ạ. Cháu không ngờ là tử vi lại có thể chính xác đến những chi tiết như vậy! Bác ơi, nếu bác có thời gian, bác có thể xem tổng luận cuộc đời cháu đường công danh sự nghiệp và gia định (vợ và con cái) như thế nào được không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm lắm!!!!!
 12. Kính gửi bác Haithienha và wildlavender, - Chuyện học hành thi cử của cháu thì khá suôn sẻ, không có biến cố gì. - Cháu chưa bao giờ bị mổ, bệnh thì hiện nay bị bệnh viêm mũi dị ứng kinh niên. Mắt cháu ngoài bị cận thị ra thì còn bị thêm bệnh tắc tuyến lệ. - Cháu có 1 em trai cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên, vì mẹ cháu sau khi ly hôn với bố cháu đã vào miền Nam sống nên anh em cũng không thân thiết lắm dù cháu và mẹ vẫn có quan hệ rất tốt. Không biết cháu còn cần nói thêm thông tin gì không vì quả thật cháu cũng chưa nghĩ ra thêm điều gì đặc biệt. Mong bác Haithienha và các bạn xem giúp!!!
 13. Kính gửi bác Haithienha, Trước nay cháu vẫn nghĩ cháu sinh vào đúng 15h chiều thì là giờ Thân. Nay cháu đọc lang thang trên diễn đàn mới biết trường hợp này có thể là lá số giờ Thân hoặc giờ Mùi. Cháu mong bác bớt chút thời gian xem giúp cháu là lá số của cháu là giờ nào: 1/ Lá số giờ Mùi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 2/ Lá số giờ Thân http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin nêu qua một số đặc điểm thân nhân như sau ạ: - Bố mẹ cháu tính tình không hợp, ly tán từ khi cháu còn nhỏ, cháu sống với bố. - Cháu người tầm thước, dáng người mập mạp, mặt bị cận thị, bị bệnh xoang; - Cháu và vợ cháu cưới xin không qua mai mối, dễ dàng, được gia đình 2 bên hết lòng tạo điều kiện. Vợ cháu dáng thấp, nhỏ người, da trắng, mặt mũi ưa nhìn, đoan trang. Một số chi tiết như vậy không biết đã đủ để bác xem chưa ạ. Cháu rất mong bác giải đáp giúp cháu. Cảm ơn bác rất nhiều!!!
 14. Cảm ơn bác Học trò đã nhiệt tình giải đáp giúp cho cháu ạ. Bác Haithienha ơi, cháu thấy bác trả lời giúp cho nhiều người. Xin bác bớt chút thời gian cho cháu ý kiến ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!!! Mong trả lời của bác!
 15. Cháu mới vào diễn đàn, có câu hỏi xin tư vấn về vấn đề sinh con cứ post mãi bên mục Tử vi. Giờ mới đọc thấy có mục Tư vấn này. Nay kính hỏi các bác: Tuổi vợ chồng cháu nên sinh cháu thứ 2 vào năm nào thì tốt nhất cho vận hạn của cả nhà, và nếu chọn được giới tính, thì nên sinh con gái hay trai? Tuổi chồng: 1978 Mậu Ngọ Tuổi vợ: 1981 Tân Dậu Tuổi con trai đầu lòng: 2009 Kỷ Sửu Xin đa tạ các bác!!!