• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rừng Nauy

Hội viên
 • Số nội dung

  92
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Rừng Nauy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ, hai tụi con đều giống nhau cái vụ lửa cháy, hic. Vậy con phải tổng dọn dẹp nhà cửa, để thông thoáng Đông nam và Bắc ...mới được. Hao tài cũng chính xác luôn đó chú, Việt gian như con không có bao nhiêu tiền mà vừa qua phải "chi viện" cho Việt kiều Canada (ông anh rể mà chú đã có lần coi giúp "vận số như Khổng Minh bị nhốt trên núi" đó chú) hihi. Con sẽ dẫn hai mẹ đi khám bệnh định kỳ... Dạ, con xin cảm ơn chú, con mong sẽ có ngày được gặp chú để cảm ơn cho đàng hoàng, chứ cứ nói suông như vầy con thấy mất vui đi...
 2. Dạ, chú nói đúng y chang, thiệt là con ngưỡng mộ chú không bút nào tả hết luôn! Con đã có lần bị vô cảnh tại nạn xe cộ kỳ lạ nhưng không bị gì hết trơn, ngay hồi nằm trong bụng mẹ bảy tháng, mẹ đi xe lam bị nổ mìn gì đó mà bà chỉ nhẹ nhàng "đáp xuống " đống lúa người ta gặt cách đó chừng mười mét! Rồi mấy lần tưởng mất hết vốn hùn làm ăn mà cuối cùng tự nhiên lấy lại được hết một cách kỳ lạ! Bệnh hồi nhỏ con không biết nữa, để con về hỏi lại mẹ...... Nói thiệt với chú, giờ con đang lo vì Ngân hàng nơi con làm việc đang muốn sát nhập phòng của con với một phòng khác, chú coi giùm cho con sắp tới có bị: giáng chức, đổi chỗ làm...gì không. Để con biết mà ...chuẩn bị tinh thần, chứ con không làm gì đâu, vì con biết chuyện gì tới là tới à, do vận số mình nó vậy rồi. Với hơn nữa con không có thân thế quen biết gì hết, khi ra trường con tự nộp đơn xin việc, trong khi làm thì : xếp từ trước đã lên cao hơn nữa, còn mấy đứa bạn cùng thời , cũng "biết" nhau từ lâu, hiện đã lên ...làm xếp bự của con hết trơn, hi hi. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Tình cờ con biết được chuyện của chú, tự nhiên con thấy quí chú hơn ngoài cái sự ngưỡng mộ của con với cái tài của chú. Kính chúc chú hạnh phúc thật nhiều.
 3. Thưa chú, chú đã coi cho chồng con vận hạn xấu như vậy, mà tụi con bằng tuổi, nên con kính mong chú coi luôn cho con để con chuẩn bị tinh thần... Cha con ghi con sanh lúc 7 giờ tối, ngày 12 tháng 10 âm năm Kỹ dậu, đây là lá số của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=dan&date=1969,11,21,19,0&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Còn mẹ con thì nói mẹ sanh con lúc chạng vạng tối, lúc gà lên chuồng, khoảng chừng hơn sáu giờ tối, con lấy lá số giờ Dậu là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=dan+gio+dau&ldate=6,10,10,12,10&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Vì con thấy cái trên ( 7giờ tối) thì lá số ghi là giờ Tuất, nên không biết là lá số nào đúng nữa, xin chú coi giùm con lá số nào đúng là của con, với những đặc điểm như sau: Con thấp người, da ngăm, ăn nói có sức thuyết phục người khác. Tính tình bộc trực, thẳng thắn. Học hành, công việc từ đó đến nay tạm gọi là suôn sẻ. Mang tiếng là giỏi giang trong công việc nhưng mãi không lên chức cao như bạn bè. Gia đình con có 7 anh chị em, con là kế út. Hiện giờ con ở SG, xa nơi sinh ra từ năm 7 tuổi. Con lập gia đình năm 1996. Cha con mất năm 2009. Da thiệt tình con cũng không biết bấy nhiêu đó đã có thể giúp xác định lá số nào đúng với con rôì chưa, nên xin chú coi giúp rồi con sẽ trả lời thêm, nếu cần, nha chú! Con xin cảm ơn chú nhiều.
 4. Dạ , bếp nhà con hướng Bắc (do Sư phụ Thiên Sứ chỉnh hướng như vậy để chữa hướng xấu của nhà con là Đông Bắc-Tuyệt mạng của ảnh) .Con sẽ cố gắng tránh theo lời chú dặn. Thưa chú có cách gì giảm bớt vận xấu quá chừng vậy không thưa chú? Con xin cảm ơn chú rất nhiều. Con kính chúc chú vui, khỏe!
 5. Dạ con thấy 2 cái tai không có màu như vậy , hay là tại da của ảnh cũng đen nên con không nhìn ra ? Vụ dạ dày yếu là đúng rồi chú ơi, ảnh uống thuốc bắc kêu là dễ chịu nhẹ nhàng chứ lúc trước hay kêu khó tiêu..., vụ cái kia thì con chưa thấy "thất thường " mà con cũng không biết có ai biết cái vụ thất thường đó không, hi hi. Chú cho con hỏi sang năm Ngọ có tệ hơn hay đỡ hơn vậy chú? Dạ con xin cảm ơn chú!
 6. Con xin chào chú Haithienha, con kính chúc dồi dào sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Cầu xin Bồ tát Quan Thế Âm đại từ đại bi gia hộ cho chú luôn được bình an, hạnh phúc. Thưa chú, con lại xin phiền chú coi giùm cho chồng con sắp tới mọi chuyện có ổn cho ảnh không, về: sức khỏe và công việc làm, con cái... Dạ thưa chú tháng 3/13 vừa qua chồng con gặp chuyện không hay về xe cộ (người ta say xỉn chạy xe honda rồi xui sao hai bên "gặp nhau" ngay ngã tư...), may mà cái chú kia chỉ bị nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng , tụi con chỉ bị tốn tiền thôi ... Vì con thấy sắc diện chồng con không tươi nhuận (da mặt thô không sáng, quầng đen quanh mắt ảnh vốn sẵn có nay lan lên thái dương ...) nên con sợ ngoài việc ảnh có bệnh gan tụy còn có chuyện gì xui xẻo nữa hay không? Con đã tìm thầy thuốc Bắc giỏi cắt thuốc và sắc cho ảnh uống bảy tám chục thang rồi mà thấy sắc diện ảnh không khá lên bao nhiêu hết ... Còn công việc thì cuối tháng 9, công ty của ảnh (của Mỹ chi nhánh VN) bán lại cho một cty Nhật, nên ảnh nghỉ sang làm cho một cty khác cũng của Mỹ tại VN đầu tháng 10 này. May mắn là thời buổi khó khăn nhưng ảnh có việc làm ngay, trong nội thành SG, lương không thấp hơn. Tuy nhiên vị trí và điều kiện làm việc không được như ở công ty cũ. Ông sếp mà ảnh report trực tiếp là người VN, cách thức làm việc rất khác ...làm cho ảnh bị stress nặng. Con đã lựa lời khuyên ảnh nên chịu nhẫn một chút, đừng quá đặt nặng "cái tôi" trong bất cứ chuyện gì, nhất là trong công việc, nhưng dường như con không giúp được gì cho ảnh, vì con vẫn thấy ảnh trầm ngâm .... Thưa chú cho con hỏi, với vận hạn của ảnh, thì ảnh nên ẩn nhẫn cho qua thời khó khăn hay nên qua công ty khác khi có cơ hội? Dạ, đây là lá số của ảnh: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 7. Da, con xin cảm ơn chú nhiều lắm, con sẽ chuyển ngay lời của chú đến chỉ, để chỉ liệu mà chăm cho ảnh, vì con có nghe ảnh lúc này ốm lắm, không biết có bệnh gì không . Ngày hôm qua, trước khi con viết hỏi chú, con cũng lựa lời khuyên chỉ, qua việc kể câu chuyện của con. Lời khuyên của chú như một cú gõ vào đầu con, làm con tỉnh ngủ và tiếp đó là nhân duyên để con bắt đầu tu sửa mình.... Thật thương cho ảnh, một người con có hiếu như vậy, một người anh cao cả như vậy, biết tu sửa thế nào đây để có thể có được quả ngọt, mà lo cho vợ con nơi xứ người? Dạ, con xin chúc chú luôn bình an.
 8. Thưa chú, năm 2009 con có nhờ chú một việc riêng gia đình, liên quan đến sự bất hòa của chồng con và mẹ anh ấy. Cũng nhờ vào lời khuyên của chú "anh xã tuổi đã lớn, mà bà mẹ cũng không còn bao nhiêu thời gian..."nên con đã kiên tâm làm mọi cách để hàn gắn vết thương gia đình mình. Mọi sự từ đó chuyển biến rất tốt. Thật là may mắn. Nay gia đình con hạnh phúc viên mãn, con kính lời cảm ơn chú, kính mong chú và gia đình mọi sự an bình, riêng chú luôn dồi dào sức khỏe để tham gia diễn đàn tư vấn cho mọi người càng lâu càng quý. Hôm nay, một lần nữa con lại xin phiền đến chú để hỏi thay cho chị ruột của con, tuổi Ất Tỵ 1965, hiện đang ở Canada, cùng chồng chỉ tuổi Canh Tí 1960 (sanh giờ Dần, ngày 12.9 âm lịch), 3 con gái (bé Út Giáp Thân 2004). Chuyện ảnh chỉ muốn nhờ con hỏi chú là: làm sao và khi nào giải quyết được tài sản của ảnh còn kẹt ở VN. Nguyên là ảnh gởi tất cả tiền tiết kiệm được về VN cho gia đình, nhờ đó mà các em ảnh mua bán nhà đất rất giàu có, nhưng nay bên này cứ lần lữa không gởi lại chút nào cho ảnh chỉ nuôi con ăn học, viện cớ nợ NH, không bán được nhà....Bây giờ, sau gần 20 năm đi đi về về VN nhưng vẫn tay trắng. Ảnh rất có hiếu với ba mẹ, thương em, nên khi biết mấy người em cố tình làm như vậy ảnh vẫn không nói gì, luôn luôn chỉ sợ cha mẹ già buồn rồi sinh bệnh ...Dạ, ba của ảnh tuổi Đinh sửu, mẹ tuổi Bính Tí (ba nhỏ hơn mẹ 1 tuổi, mẹ nay gần tám mươi) Hiện giờ, hoàn cảnh ảnh chỉ thiệt là khó khăn. Dạ, thưa chú, kính mong chú giúp đỡ. Con thay mặt ảnh chỉ xin đa tạ chú trước.
 9. Con xin chào sư phụ Thiên Sứ cùng các Cô Bác Anh Chị trên diễn đàn. Kính chúc Sư phụ cùng tất cả mọi người sang năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sư như ý! Con xin được hỏi ý nghĩa của giấc mơ lạ tối qua của con. Con thấy mình đi chơi trên một chiếc xe dạng xe đò, ngồi nhìn về hướng sau xe cùng nhiều người khác. Đi ngang qua nhiều con đường đất, ruộng , thì thấy một cái ruộng /khoảng đất rộng toàn là rắn không a, nhưng không ai sợ hết. Sau đó rắn tản đi đâu hết chỉ còn một con cũng to, đầu màu đỏ và cam, đuôi cũng vậy. Mọi người ồ lên"à con rắn rồng đây mà". Con rắn phóng lên xe, nhưng không ai sợ cả, con cũng vậy, mà nó cũng ngậm miệng hiền lành. Không đe dọa ai, cũng như không ai có ý đuổi, hay đánh đập nó . (Trong khi mấy lần mơ trước, con sợ chết khiếp, đòi đánh đuổi để tự vệ, vì toàn là rắn hổ mang, há miệng nhe răng, phùng mang. ) . Bà khách bên cạnh còn bảo "à nó lạnh quá nên lên đây sưởi ấm đây mà". Về nhà mọi người thả nó trườn qua lan can trên lầu xuống đất. Tuy nhiên sau đó con lại thấy từ dưới đất nó phóng một phát lên tận trên lầu, ngậm vào vạt áo con! Lúc đó con đang bồng con bé út , nhưng con không làm gì cả, chỉ đứng yên và nhắm mắt lại. Sau đó con rắn trườn đi. Tiện đây con cũng thưa với Sư phụ và bác Hải Thiên Hà, chuyện xung đột giữa chồng con và má ảnh đã dần dà tốt hơn rồi. Tết này ảnh đã chịu về nhà nội thắp nhang cho ba và ăn bữa cơm tất niên cuối năm với má. Con xin cảm ơn Sư phụ và Bác đã chỉ dạy cho con, làm cho con vững tin, nỗ lực hết sức mình để hàn gắn và kiên trì thuyết phục chồng con, và bây giờ đã có kết quả không thể mong đợi gì hơn.
 10. À ha, lấy cái bài này để "định nghĩa" cái từ nhạy cảm í là rất rất nhanh trí. Khá khen cho Thiên Đồng.Tiếng Việt phong phú quá mà, tại Rừng hơi dị ứng với cái từ đó .... nó còn mang một cái nghiã khác nữa. Từ nay mỗi khi ghi chú "... được" , nên chăng dẫn link luôn cái bài "định nghĩa" xuất sắc trên của Thiên Đồng để ai đó chợt đọc mà cũng biết rõ nguồn như Thiên Đồng khỏi phải "lăn tăn" tại sao người giới thiệu không trích dẫn nguồn bài viết ..... Kể cũng hay, biết quý từ ấy mà không biết quý trọng Chủ nhân của những "lưu ly, pha lê, kỳ vật, trân châu, mã não, kim cương của trí tuệ" để rồi không nêu tên của Chủ nhân mà mình biết rất rõ há có phải là "bần cùng sinh đạo tặc" chăng?
 11. Thiên Đồng ơi, Thay vì ghi "... được", sao em không ghi rõ nguồn của bài viết. Đó cũng là một thái độ mang tính thiền sâu sắc phải không? Chúc em một ngày vui!
 12. Chào Hạt Gạo làng, Cho Rừng hỏi chút: thứ hai tuần sau (23 tháng bảy âm lịch) Rừng định sửa nốt cái phòng ở tầng trên cùng của nhà Rừng mà trước đây Sư phụ có chỉ . Mong Hạt Gạo làng xem giúp ngày giờ tốt cho Rừng với. Vì bà giúp việc nhà Rừng sắp nghỉ luôn nên Rừng chỉ còn khỏan 10 ngày sắp tới đây để tranh thủ thôi. Cám ơn Hạt Gạo làng rất nhiều. Chúc Huynh cuối tuần vui vẻ.
 13. Trùi ui, qua 45t mới làm nên thì ...bùn quá vì còn "ăn chơi" gì nữa bác Bin ui , qua "bên kia dốc" rùi, chỉ có "lăn" nhanh hay chậm xuống "cái hố" nho nhỏ xinh xinh thui à!
 14. Rừng Nauy thật là cảm kích vì chú đã hồi đáp thật nhanh cho Rừng. Thưa chú, dù mẹ có thế nào cũng là người duy nhất không thay thế được, sau này mẹ nằm xuống rồi có muốn nói lời chi nữa thì mẹ đâu có nghe được... Rừng đã dốc hết "tài năng" mình có để khuyên anh xã mà vẫn không lay chuyển được. Chú nói "thời gian của bà mẹ không còn bao lâu nữa" làm Rừng lo quá, lẽ nào là nghiệp chướng ? Vì ngày xưa bà nội và ba cũng từ nhau đến độ ngày bà nội mất , ba chỉ cúng ngoài mộ, mẹ bị cấm không được để tang. Ba là con trai độc đinh mà anh xã Rừng là cháu đích tôn. Câu này của chú sẽ là động lực để Rừng cố thêm một lần nữa. Xin đa tạ chú haithienha. Kính chúc chú dồi dào sức khỏe để .... các thành viên như Rừng "mè nheo" như thế này ạ!
 15. cám ơn bác haithienha đã quan tâm, phận con cái về lâu dài bác cho biết ý thế rừng sẽ thu xếp theo thời vận. Giờ chỉ mong bác xem cho lá số anh xã ở nhà có hóa giải được mối xung khắc với Mẹ là mậu tý vì mối bất hòa này ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình nhỏ của rừng Bác ơi!