• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''forex''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 40 kết quả

 1. Cần phải làm gì khi nhận được yêu cầu KYC từ Pi Network? KYC là viết tắt của cụm từ “Know Your Customer“; cụm từ này có nghĩa là xác minh danh tính người dùng. Đây là thuật ngữ được dùng phổ biến trong lĩnh vực tài chính, tài khoản trực tuyến. Việc KYC là cần thiết nhằm tăng tính bảo mật và an toàn cho các giao dịch trên môi trường số. Xem thêm : đánh giá sàn liteforex Tại sao phải KYC tài khoản Pi Network ? Đối với tài khoản Pi Network, việc xác minh danh tính (KYC) là điều quan trọng để bạn có thể sở hữu hợp pháp các đồng coin khai thác được. Đồng thời, chỉ khi KYC tài khoản của mình thì bạn mới có thể thực hiện được chức năng trao đổi coin Pi. Cho dù tài khoản của bạn có khai thác được rất nhiều số coin Pi Network đi chăng nữa; nếu như tài khoản chưa được KYC thì số coin đó cũng chẳng có ý nghĩa gì! Và trong tương lại nếu bạn muốn mua bán các đồng coin của mình thì bắt buộc tài khoản phải trải qua bước KYC thành công Khi nào tài khoản Pi Network được KYC ? Hiện tại ở thời điểm viết bài này, dự án Pi Network vẫn trong giai đoạn thứ 2 (Testnet); vì vậy việc KYC không được công bố cụ thể. Pi Network sẽ chọn ngẫu nhiên các tài khoản dựa trên tiêu chí riêng (chưa được công bố) để yêu cầu KYC. Đã có nhiều anh em trong cộng đồng khai thác Pi Network đã được chọn và KYC thành công. Có những người đã nhận được chức năng gửi nhận coin Pi giữa các tài khoản với nhau (IAT) Xem thêm : cách đọc biểu đồ nến forex Cần làm gì khi nhận được yêu cầu KYC từ Pi Network ? Khi nhận được yêu cầu KYC Pi Network, bạn có thời gian 24h hoặc 48h để hoàn tất việc xác minh KYC. Nếu bạn chần chờ, thoát app Pi, bấm dấu (X), hoặc bấm Dismiss, xem như bạn đã bỏ lỡ cơ hội có được 24h hoặc 48h để xác thực KYC. Vì vậy, khi nhận được yêu cầu KYC, bạn phải thực hiện chính xác các bước sau: Bấm CHECK DOCUMENTS Mục Country chọn Vietnam, tiếp tục tick chọn hết 3 chữ Yes, rồi bấm SUBMIT Nếu mọi việc trôi chảy không bị treo hoặc đơ máy thì xin chúc mừng; bạn đã có 24h hoặc 48h để hoàn tất việc KYC. Bạn muốn hoàn tất việc KYC luôn thì bấm tiếp START VERIFYING để tiếp tục. Nếu đang bận thì bạn bấm CLOSE, để tiếp tục xác thực KYC bạn vào Menu >> Profile >> Identity verification (Xác minh danh tính (KYC)) Tiến hành xác minh KYC: Nếu bạn chưa tải Yoti, thì chọn Download the Yoti app, cài đặt xong tiến hành đăng ký trong Yoti, rồi mới liên kết được với Pi. Nếu bạn đã tải Yoti về điện thoại nhưng chưa tiến hành đăng ký Yoti thì chọn SETUP YOUR YOTI IDENTITY để tiến hành đăng ký Yoti, rồi mới xác thực với Pi. Nếu bạn đã có đăng ký Yoti thành công rồi, bấm KYC WITH YOTI, Yoti sẽ tiến hành xác thực cho bạn. Chúc các bạn thành công. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bảng xếp hạng sàn forex
 2. [REVIEW] ĐÁNH GIÁ SÀN EXNESS VIỆT NAM 2021 TỪ A TỚI Z Đánh giá sàn Exness từ những trang review trên mạng đều nói chung chung là sàn forex exness tốt, uy tín và thích hợp để giao dịch. Tuy nhiên, khi mà một trader cân nhắc lựa chọn một sàn forex tốt để giao dịch, họ cần phải xem xét hết mọi khía cạnh của sàn forex đó. Sàn Exness có uy tín không? Spread của Exness là bao nhiêu? Nền tảng giao dịch của Exness là gì? Hoa hồng của Exness bao nhiêu? Tại sao nên giao dịch với Exness Group? Không có trang nào có thể trả lời đầy đủ mọi chi tiết về sàn giao dịch Exness. Đó là lý do hôm nay tôi sẽ viết một bài đánh giá sàn Exness một cách chi tiết và đầy đủ nhất. EXNESS VIỆT NAM CÓ DANH TIẾNG ĐÁNG KỂ BRKV - Sàn giao dịch 11 năm tuổi này được hầu hết các nhà giao dịch yêu thích và đánh giá cao. Cho đến nay, dịch vụ của họ đã được chứng minh là rất tốt. Bất cứ khi nào tôi hỏi bạn bè trader của mình cho ý kiến về sàn Exness Việt Nam thì đây là những câu trả lời phổ biến nhất: Hãy để tôi giải thích tại sao hầu hết các trader nghĩ rằng Exness Việt Nam là một sân chơi công bằng. Trong 10 năm qua, đã có nhiều sự kiện/tin tức lớn khiến giá tiền tệ giảm hàng nghìn pips, gây ra sự trượt giá cao, gap và tất nhiên, hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ. Chỉ có một vài sàn bù đắp cho khách hàng của họ và tất nhiên Exness Việt Nam là một trong số đó. Họ đã bồi thường hơn 15 triệu đô la khi có sự kiện CHF vào ngày 15 tháng 1 năm 2015. Họ cũng đã bồi thường rất nhiều bất cứ khi nào có vấn đề với hệ thống của họ như sự cố DDOS năm 2016. Xem thêm : cách đọc biểu đồ nến forex Một số trader nói với tôi rằng họ đặt niềm tin vào sàn forex Exness vì Exness rất giàu. Đúng. Exness Việt Nam hay thế giới luôn có khoảng 200 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng riêng. Số tiền này lớn gấp 4 lần tổng số tiền gửi của khách hàng và sẽ được sử dụng để bồi thường cho khách hàng khi xảy ra vấn đề. Ngoài ra, Exness Việt Nam đã mua lại các giấy phép của CySEC và FCA. Điều này khiến tôi tự tin gửi hàng chục ngàn đô la cho sàn Exness ngay mà không do dự. Sàn ngoại hối Exness được xem là sàn forex bán lẻ lớn nhất thế giới kể từ năm 2015. Tháng 5 năm ngoái, tổng khối lượng giao dịch trên sàn đã lên tới 395 tỷ đô la. Con số này cao hơn nhiều so với đối thủ chính của Exness Việt Nam là Forex.com. Khối lượng giao dịch hàng tháng của Forex.com là 500 tỷ đô la nhưng chỉ có 300 tỷ đô la là ngoại hối. Phần còn lại là khối lượng giao dịch hàng hóa. Đối với tôi, các sàn forex lớn là sàn forex uy tín nhất bởi vì hầu hết các trader chọn họ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không? Nếu bạn muốn biết thêm về tiếng tăm của Exness, chỉ cần hỏi các trader đi trước. Tôi nghĩ rằng hầu hết trong số họ đang giao dịch ở đây. Hơn nữa, sàn Exness Việt Nam là sàn minh bạch nhất. Bạn có thể tìm hiểu tất cả thông tin về sàn này trên trang web của họ, chẳng hạn như: khối lượng giao dịch, số lượng khách hàng đang hoạt động, tiền gửi của khách hàng hoặc quỹ của công ty. Không có sàn nào có thể so sánh với Exness Việt Nam về sự minh bạch. Tính minh bạch rất quan trọng vì bạn có thể kiểm tra tình hình tài chính của sàn để đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình. Xem thêm : lite forex SPREAD VÀ HOA HỒNG CỦA EXNESS THẤP NHẤT Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn không có hoa hồng, sàn giao dịch Exness Việt Nam là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Họ cung cấp 5 loại tài khoản, 3 tài khoản thường, 1 tài khoản miễn spread và 1 tài khoản spread gốc. Exness không tính phí hoa hồng cho các tài khoản thường Khi tôi nói không có hoa hồng thì đúng là như vậy. Không có bất kỳ phí ẩn nào khác để bạn phải lo lắng. Bạn chỉ phải trả tiền cho spread khi giao dịch tài khoản thường của sàn Exness. Và spread của Exness Việt Nam là thấp nhất. Spread của Exness là từ ít nhất 0,6 pip. Tài khoản Pro là tài khoản có mức spread thấp nhất, nhưng bạn phải gửi ít nhất 200 đô la để bắt đầu giao dịch tài khoản này. Các tài khoản khác spread có thể cao hơn một chút nhưng không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu. Tôi đã tạo tài khoản tại tất cả các sàn có spread thấp nhất để so sánh mức spread của Exness. Tôi thấy rằng mức spread ở Exness Việt Nam là thấp nhất trong 7 cặp tiền tệ chính. Hầu hết các cặp đều thấp hơn 1 pip. Trong môi trường ổn định, rơi khoảng 0,5 đến 0,8 pip. Điều này thật tuyệt vời, bởi vì hầu hết các sàn khác tính phí khoảng 1,7 pip. Spread của tiền mã hóa của Exness cũng thấp nhất. Họ chỉ tính phí khoảng 3 đô la/coin cho giao dịch Bitcoin, 0,01 đô la cho Ripple và 0,5 đô la cho ETH. Ngày tôi viết bài viết này là một ngày đầy biến động. Giá Bitcoin tăng từ 6,2 nghìn lên 6,5 nghìn, nhưng spread Bitcoin của sàn Exness vẫn rất thấp. Đối với tài khoản Zero Spread của sàn Exness Tài khoản này được gọi là tài khoản Zero. Như các sàn khác, sàn Exness tính phí hoa hồng (vì mức spread của tài khoản này bằng 0 trong phần lớn thời gian giao dịch), nhưng họ chỉ tính phí 3,5 đô la cho mỗi lot. Phí hoa hồng này khoảng 50 - 90% thấp hơn so với các sàn khác. Như thông thường, các sàn mà có tài khoản miễn spread khác tính phí từ $5 - $10 mỗi giao dịch thành công. CÁC LOẠI TÀI KHOẢN TRÊN EXNESS VIỆT NAM Như tôi đã đề cập ở trên, sàn Exness cung cấp 5 loại tài khoản phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch chuyên nghiệp. Đó là các tài khoản Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread và Zero. Tài khoản Standard Cent phù hợp cho người mới bắt đầu. Tài khoản Standard và Pro dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm và tài khoản Raw Spread, Zero dành cho các chuyên gia. Chọn loại tài khoản phù hợp là rất quan trọng để thành công trong đầu tư. Đó là lý do tại sao hầu hết các sàn cung cấp các loại tài khoản khác nhau, bởi vì bạn chỉ có thể thành công nếu bạn giao dịch bằng tài khoản phù hợp. Đối với người mới Tài khoản Standard Cent là tài khoản tốt nhất cho người mới bắt đầu vì đây là nhóm trader không có nhiều kinh nghiệm. Họ cần một tài khoản cho phép họ gửi một khoản tiền nhỏ, giao dịch với các lệnh nhỏ và có yêu cầu margin thấp. Tài khoản Exness Standard Cent hoàn hảo cho người mới bắt đầu vì điều kiện giao dịch của nó là: Spread thấp. Biên độ là từ 0,3 pip cho hầu hết các cặp tiền tệ chính. Yêu cầu ký quỹ thấp, vì bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao lên tới 1:Không giới hạn, bạn có thể giảm thiểu tối đa margin của mình. Với tài khoản này, không yêu cầu tiền gửi tối thiểu trên sàn Exness. Bạn có thể gửi tiền thấp như bạn muốn. Điều này rất quan trọng vì người mới bắt đầu không nên giao dịch nhiều. Họ nên gửi một khoản tiền nhỏ để thực hành trước và tăng khối lượng giao dịch sau khi đã sẵn sàng. Tôi đã viết một bài về tiền nạp tối thiểu Exness để giải thích làm thế nào sàn có thể giữ ở mức thấp như vậy. Khối lượng giao dịch thấp trên mỗi giao dịch. Càng thấp càng tốt. Hỗ trợ địa phương tốt. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về top sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới
 3. KYC Pi Network là gì? Tại sao cần KYC? Những điều cần chuẩn bị để KYC thành công. Trước tiên cần biết KYC là gì? KYC là viết tắt Know Your Customer là quá trình xác minh danh tính của các thành viên nhằm giúp cho hệ thống tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và bảo vệ hệ thống trước các hành vi phạm pháp. Xem thêm : đánh giá sàn liteforex Đây là quá trình thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để xác thực người dùng thật, thông qua các giấy tờ như CMT, hộ chiếu, bằng lái xe… Mục đích để loại bỏ những người dùng không phù hợp, không đủ tiêu chuẩn sử hữu đồng tiền block chain đó. Mỗi loại sẽ có tiêu chí riêng và Pi Network cũng thế. Tại sao cần KYC Pi Network? Mục địch lớn nhất của KYC chính là chống rửa tiền. Ví dụ có ai đó dùng hoạt động phạm pháp để có lượng lớn tiền. Hắn ta chuyển qua mua các loại Cryptocurrency như Bitcoin, ETH sau này có thể là Pi. Rồi ung dung chuyển tiền cho đồng bọn ở nước ngoài để đổi sang chi tiêu các hoạt động phạm pháp khác. Không như tiền thông thường có ngân hàng làm trung gian sẽ truy xuất được cá nhân gửi nhận. Block Chain thực hiện giao dịch trên sổ cái chung, không trung gian. Vậy nên KYC sẽ giúp phát hiện ngay từ bước đầu chuyển tiền thành những loại tiền Cryptocurrency. Tuy nhiên thực tế vẫn có khả năng nhờ KYC hộ là điều khó tránh khỏi. Với Pi Network cũng tương tự. Hiện tại Pi đang cho các bạn khai thác miễn phí Pi trên điện thoại mà không mất chi phí gì. Vậy nên nếu không KYC một người dùng hàng trăm tài khoản ảo sẽ phá hỏng hệ thống Pi Network đang xây dựng. Xem thêm : cách đọc biểu đồ nến forex Đó là lý do cần KYC Pi Network. Những điều cần chuẩn bị để KYC thành công. Các bạn có thể biết là hiện tại đang trong giai đoạn 2 Testnet của Pi Network nên có một số người đã KYC thành công. Những bạn đã tham gia cũng đừng nóng ruột bởi trước khi sang giai đoạn 3 Mainnet bắt buộc mọi tài khoản phải KYC. Nên các bạn cứ chờ nhận thông báo nhé. Hiện tại thí điểm thì KYC thông qua chỉ chấp nhận Passport. Nhưng sau này có thể KYC Pi Network bằng nhiều giấy tờ khác như CMND, căn cước, giấy phép lái xe… Những giấy tờ tùy thân này chắc chắn ai cũng có đúng không. Còn một điều nữa cần ghi nhớ đó là KYC chỉ là một trong những cách chống tài khoản ảo và autobot. Pi Network còn có nhiều thuật toán để biết được tài khoản thật và ảo nên các bạn lưu ý chỉ 1 NGƯỜI – 1 TÀI KHOẢN – 1 ĐIỆN THOẠI Cách nộp đơn xét duyệt KYC sớm Hôm nay Core Team vừa cập nhật ứng dụng đầu tiên trên nền tảng Pi’s platform. Đó là FeverIQ, giúp cộng đồng cập nhật tình hình sức khỏe bản thân mùa Covid 19 để thống kê y tế mà vẫn ẩn danh tính. Hướng dẫn sử dụng FeverIQ. Bây giờ Pivn sẽ hướng dẫn các bạn nộp đơn KYC sớm bằng 6 bước đơn giản sau: 1. Vào Pi Apps trên menu ứng dụng 2. Chọn FeverIQ 3. Chọn Donate Pi 4. Điền số Pi bạn muốn quyên góp cho FeverIQ Số Pi bạn quyên góp sẽ được trả cho Người tiên phong với tỷ lệ 0,001 Pi mỗi ngày khi họ báo cáo họ cảm thấy thế nào. Dữ liệu tổng hợp từ các báo cáo này sẽ giúp các nhà khoa học theo dõi tốt hơn sự lây lan của COVID-19 ở những nơi không có xét nghiệm phân tử hoặc huyết thanh học. Xem thêm : kyc pi network là gì 5. Chọn Apply for KYC 6. Điền đúng theo form có sẵn Mình đã dịch sang tiếng Việt những chỗ cần thiết để các bạn hiểu và tự chọn. Những chỗ khác các bạn cứ chọn No giúp mình hoặc theo ý hiểu của bạn. Ở phần Pi Commnunity (đóng góp cho cộng đồng) bạn có thể ghi tiếng Anh những việc đã làm hoặc đơn giản điền “member of pivn .app” nhé Một số lưu ý về KYC 1. Những tài khoản thật đều được KYC nên việc KYC sớm hay muộn không quá quan trọng. Nên tập trung vào mời thêm người để tăng tốc độ đào hơn là quan tâm đến KYC giai đoạn này. 2. Mọi tài khoản giả đều không thể KYC nên hạn chế tạo clone, cài nhiều app, nhiều điện thoại để khai thác Pi. Bằng các thuật toán xử lý tất cả tài khoản này sẽ bị đốt cháy Pi khi vào mainnet. 3. KYC sẽ không triển khai hàng loạt vì đơn giản những người đang đào Pi nhưng không tin tưởng vào Pi sẽ bán tháo khiến giá Pi giảm không phanh trong khi vừa có được chút ít giá trị. Tất cả công sức xây dựng sẽ đổ vỡ. 4. Những người được KYC sớm là nhưng người đóng góp cho cộng đồng Pi, những người đã theo Pi từ đầu. Họ xứng đáng có lợi ích từ Pi đầu tiên. Như thế họ mới tiếp tục tin tưởng và lan tỏa Pi cũng như tạo động lực cho người đến sau. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bảng xếp hạng sàn forex
 4. Non Farm là gì? Non Farm thường được viết tắt thành NF là chỉ số thông báo tình hình việc làm mới trong tháng trước do Bộ Lao động Hoa Kỳ (United States Department of Labor) phát hành. Đây là những chỉ số quan trọng gây ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD, nếu chỉ số tốt sẽ làm USD sẽ tăng giá và nếu xấu sẽ làm USD giảm giá. Xem thêm : cách đọc biểu đồ nến Thời gian công bố tin Non Farm Bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố định kỳ vào thứ 6 đầu tiên của tháng, lúc 19h30 (giờ mùa hè) hoặc 20h30 (giờ mùa đông) theo giờ Việt Nam. Và trong vòng 1 năm sẽ có 12 lần công bố tin Non-Farm. Hướng dẫn xem tin Non Farm Tất cả website nào cung cấp lịch kinh tế đều có tin liên quan đến Nonfarm. Một trong những nơi bạn có thể xem dữ liệu Nonfarm Payrolls uy tín và có phân tích đầy đủ nhất là những bài chia sẻ trước chúng tôi có hướng dẫn cài đặt các bạn có thể vào tìm hiểu và làm theo hướng dẫn. Tại sao Nonfarm Payrolls lại quan trọng? Việc làm chính là một trong những thước đo quan trọng tới sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Ngoài ra, tỷ lệ việc làm còn gây ảnh hưởng đến lãi suất, lượng việc làm càng tăng sẽ dẫn đến lãi suất tăng cao giúp cho đồng ngoại tệ được cũng cố vững chắc và mạnh mẽ hơn. Xem thêm : bản tin non farm là gì Từ điểm này cho thấy nếu dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp tốt bao gồm tỷ lệ việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm và tăng trưởng thu nhập bình quân tăng, sẽ khiến đồng USD tăng giá, thể hiện sự lạc quan của nhà đầu tư vào mức độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua. Những chỉ số được công bố trong bản tin Non Farm Ba chỉ số chính được công bố gồm: Chỉ số của kỳ trước Chỉ số dự báo Chỉ số công bố của kỳ này Mức chênh lệch giữa 3 chỉ số này sẽ tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư khiến cho thị trường biến động mạnh. Đặc biệt, khi dữ liệu công bố khác hoàn toàn so với dữ liệu được dự đoán. Ví dụ: tỷ lệ việc làm tháng 6 theo dự đoán tăng, nhưng khi bảng lương phi nông nghiệp công bố là giảm, sẽ khiến cho đồng USD sụt giảm kéo theo nhiều cặp ngoại tế khác biến động vô cùng dữ dội! Ba thành phần dữ liệu được công bố gồm: Tỷ lệ tham gia lao động (Non-farm Employment Change) gồm số lượng việc làm thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ được tạo ra trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate) gồm tỷ lệ người lao động chưa có việc làm nhưng vẫn đang tích cực tìm kiếm công việc mới trong tháng trước. Thu nhập bình quân theo giờ (Average Hourly Earnings): tỷ lệ thu nhập thay đổi trong tháng trước. Xem thêm : review sàn exness Những cặp tiền bị ảnh hưởng bởi Non Farm Đồng USD hiện là đồng tiền giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối, nên các cặp ngoại tệ liên quan đến USD đặc biệt là EUR/USD, GBP/USD hay USD/CHF và kim loại quý như Gold (XAU/USD) và Bạc đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ vào thời điểm bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Đặc biệt, khi số liệu thực tế khác xa với dự báo thị trường có thể khiến XAU/USD chạy 50 đến 60 giá trong vòng vài phút. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách kyc pi network
 5. TIN NON FARM BẢN TIN VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP MỸ Non Farm Employment Change : Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ. Chỉ số này thông báo số việc làm mới trong tháng trước, ngoại trừ lao động nông nghiệp và những người làm việc cho chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các hộ gia đình tư nhân. Chỉ số này ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD. Nếu thông tin về chỉ số này tốt, USD sẽ tăng giá; ngược lại USD sẽ giảm giá. Từ đó các sản phẩm cũng biến động giá theo Xem thêm : kyc pi network bằng lái xe Thời điểm công bố tin Chỉ số này được công bố vào thứ 6, tuần đầu tiên của tháng. 12 tháng sẽ có 12 tin Non-Farm. Tuy nhiên có những lúc tin Non-Farm sẽ thay đổi thời gian công bố, tùy theo hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Giờ công bố cố định là 7h 30 tối mùa hè, hoặc 8h30 tối mùa đông. Thành phần dữ liệu được công bố, bao gồm: Số việc làm phi nông nghiệp – Non-farm Employment Change : cho biết số lượng việc làm trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ được tạo ra trong tháng qua. Tỷ lệ thất nghiệp – Unemployment Rate : cho biết tỷ lệ người lao động chưa có việc làm nhưng vẫn đang tích cực tìm kiếm công việc mới trong tháng qua Tăng trưởng thu nhập bình quân theo giờ – Average Hourly Earnings : tỷ lệ thay đổi thu nhập của người lao động trong tháng qua. Nhìn vào cấu trúc dữ liệu được công bố của Bảng lương phi nông nghiệp nói trên, có thể thấy nếu số việc làm tăng, tác động sẽ là tốt cho đồng USD. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng, tác động là xấu. Nếu tăng trưởng thu nhập bình quân tăng, tác động là tốt. Một báo cáo dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp tốt sẽ bao gồm số việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm và tăng trưởng thu nhập bình quân tăng. Nếu điều này xảy ra, đồng USD có thể sẽ tăng giá. Xem thêm : non farm Ảnh hưởng của Các chỉ số được công bố Tin tức công bố gồm 3 chỉ số: 1- Chỉ số của kỳ trước. 2- Chỉ số dự báo- Phán đoán của các chuyên gia được đưa ra từ đầu tuần. 3- Chỉ số công bố của kỳ này. Sự chênh lệch tương quan giữa 3 chỉ số này sẽ tác động lên tâm lý nhà đầu tư và làm thị trường biến động. Khi phân tích tin việc nhận xét mối tương quan giữa: Kỳ trước, Dự báo và Kỳ này là vô cùng phong phú. Sự sai biệt giữa dữ liệu càng lớn, biến động cho đồng USD càng mạnh. Vì USD hiện là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường forex, đồng thời cũng được dùng để định giá vàng, bạc, dầu thô, nên các biến động từ USD cũng sẽ khiến các mặt hàng nói trên dao động theo. Giao dịch với Bảng lương Phi nông nghiệp như thế nào cho hiệu quả? Bảng lương Phi nông nghiệp thường được các nhà giao dịch rất quan tâm do khả năng tạo ra biến động cao của nó. Để giao dịch Bảng lương phi nông nghiệp hiệu quả, nhà giao dịch cần chuẩn bị sẵn 1 kế hoạch giao dịch và quan sát phản ứng của thị trường tại thời điểm công bố tin tức xem có phù hợp với kế hoạch đã chuẩn bị sẵn hay chưa. Ngoài ra, nếu là nhà giao dịch chuyên sử dụng phân tích kỹ thuật, việc giao dịch tại thời điểm công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp cũng cần phải cân nhắc. Xem thêm : đọc biểu đồ nến Đối với các nhà giao dịch chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật Sự tác động của bảng lương phi nông nghiệp có thể tạo những dao động giá mạnh và đôi khi là không rõ xu hướng, dẫn đến việc khó áp dụng phân tích kỹ thuật tại thời điểm công bố thông tin. Nếu nhà giao dịch chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật, tốt nhất nên đợi tầm 15 – 20 phút sau thời điểm thông tin được công bố và thị trường đã có xu hướng rõ rệt, lúc này, áp dụng phân tích kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Đối với nhà giao dịch theo tin tức Trước khi công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp chính thức, các nhà kinh tế, các chuyên gia đã đưa ra 1 con số dự báo nhất định cho dữ liệu kỳ này (ví dụ con số dự báo là 105k, tức là dự báo số việc làm phi nông nghiệp tăng trưởng thêm 105.000 lao động). Sự biến động diễn ra khi có sự sai biệt giữa con số công bố thực tế với con số dự báo nói trên. Sai lệch càng nhiều, biến động càng lớn. Đặc biệt trong trường hợp sai lệch hoàn toàn gây bất ngờ (dự báo có thêm việc làm nhưng thực tế lại tăng số lượng mất việc làm), thị trường sẽ phản ứng rất mạnh. Về lý thuyết, nếu con số việc làm của Bảng lương Phi nông nghiệp càng tăng, đồng USD sẽ càng tăng giá và ngược lại. Nhà giao dịch theo tin tức cần ghi nhớ điểm này để giao dịch cho hiệu quả. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về sàn giao dịch forex tốt nhất
 6. ĐÁNH GIÁ SÀN EXNESS VIỆT NAM 2021 TỪ A TỚI Z Đánh giá sàn Exness từ những trang review trên mạng đều nói chung chung là Exness tốt, uy tín và thích hợp để giao dịch. Tuy nhiên, khi mà một trader cân nhắc lựa chọn một sàn forex tốt để giao dịch, họ cần phải xem xét hết mọi khía cạnh của sàn forex đó. Sàn Exness có uy tín không? Spread của Exness là bao nhiêu? Nền tảng giao dịch của Exness là gì? Hoa hồng của Exness bao nhiêu? Tại sao nên giao dịch với Exness Group? Không có trang nào có thể trả lời đầy đủ mọi chi tiết về sàn giao dịch Exness. Đó là lý do hôm nay tôi sẽ viết một bài đánh giá sàn Exness một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Xem thêm : sàn forex exness EXNESS VIỆT NAM CÓ DANH TIẾNG ĐÁNG KỂ BRKV - Sàn giao dịch 11 năm tuổi này được hầu hết các nhà giao dịch yêu thích và đánh giá cao. Cho đến nay, dịch vụ của họ đã được chứng minh là rất tốt. Bất cứ khi nào tôi hỏi bạn bè trader của mình cho ý kiến về sàn Exness Việt Nam thì đây là những câu trả lời phổ biến nhất: Hãy để tôi giải thích tại sao hầu hết các trader nghĩ rằng Exness Việt Nam là một sân chơi công bằng. Trong 10 năm qua, đã có nhiều sự kiện/tin tức lớn khiến giá tiền tệ giảm hàng nghìn pips, gây ra sự trượt giá cao, gap và tất nhiên, hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ. Chỉ có một vài sàn bù đắp cho khách hàng của họ và tất nhiên Exness Việt Nam là một trong số đó. Họ đã bồi thường hơn 15 triệu đô la khi có sự kiện CHF vào ngày 15 tháng 1 năm 2015. Họ cũng đã bồi thường rất nhiều bất cứ khi nào có vấn đề với hệ thống của họ như sự cố DDOS năm 2016. Một số trader nói với tôi rằng họ đặt niềm tin vào sàn forex Exness vì Exness rất giàu. Đúng. Exness Việt Nam hay thế giới luôn có khoảng 200 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng riêng. Số tiền này lớn gấp 4 lần tổng số tiền gửi của khách hàng và sẽ được sử dụng để bồi thường cho khách hàng khi xảy ra vấn đề. Ngoài ra, Exness Việt Nam đã mua lại các giấy phép của CySEC và FCA. Điều này khiến tôi tự tin gửi hàng chục ngàn đô la cho sàn Exness ngay mà không do dự. Xem thêm : cách đọc biểu đồ nến forex Sàn ngoại hối Exness được xem là sàn forex bán lẻ lớn nhất thế giới kể từ năm 2015. Tháng 5 năm ngoái, tổng khối lượng giao dịch trên sàn đã lên tới 395 tỷ đô la. Con số này cao hơn nhiều so với đối thủ chính của Exness Việt Nam là Forex.com. Khối lượng giao dịch hàng tháng của Forex là 500 tỷ đô la nhưng chỉ có 300 tỷ đô la là ngoại hối. Phần còn lại là khối lượng giao dịch hàng hóa. Đối với tôi, các sàn forex lớn là sàn forex uy tín nhất bởi vì hầu hết các trader chọn họ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không? Nếu bạn muốn biết thêm về tiếng tăm của Exness, chỉ cần hỏi các trader đi trước. Tôi nghĩ rằng hầu hết trong số họ đang giao dịch ở đây. Hơn nữa, sàn Exness Việt Nam là sàn minh bạch nhất. Bạn có thể tìm hiểu tất cả thông tin về sàn này trên trang web của họ, chẳng hạn như: khối lượng giao dịch, số lượng khách hàng đang hoạt động, tiền gửi của khách hàng hoặc quỹ của công ty. Không có sàn nào có thể so sánh với Exness Việt Nam về sự minh bạch. Tính minh bạch rất quan trọng vì bạn có thể kiểm tra tình hình tài chính của sàn để đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình. Khi tôi nói không có hoa hồng thì đúng là như vậy. Không có bất kỳ phí ẩn nào khác để bạn phải lo lắng. Bạn chỉ phải trả tiền cho spread khi giao dịch tài khoản thường của sàn Exness. Và spread của Exness Việt Nam là thấp nhất. Xem thêm : lite forex Spread của Exness là từ ít nhất 0,6 pip. Tài khoản Pro là tài khoản có mức spread thấp nhất, nhưng bạn phải gửi ít nhất 200 đô la để bắt đầu giao dịch tài khoản này. Các tài khoản khác spread có thể cao hơn một chút nhưng không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu. Tôi đã tạo tài khoản tại tất cả các sàn có spread thấp nhất để so sánh mức spread của Exness. Tôi thấy rằng mức spread ở Exness Việt Nam là thấp nhất trong 7 cặp tiền tệ chính. Hầu hết các cặp đều thấp hơn 1 pip. Trong môi trường ổn định, rơi khoảng 0,5 đến 0,8 pip. Điều này thật tuyệt vời, bởi vì hầu hết các sàn khác tính phí khoảng 1,7 pip. Spread của tiền mã hóa của Exness cũng thấp nhất. Họ chỉ tính phí khoảng 3 đô la/coin cho giao dịch Bitcoin, 0,01 đô la cho Ripple và 0,5 đô la cho ETH. Ngày tôi viết bài viết này là một ngày đầy biến động. Giá Bitcoin tăng từ 6,2 nghìn lên 6,5 nghìn, nhưng spread Bitcoin của sàn Exness vẫn rất thấp. CÁC LOẠI TÀI KHOẢN TRÊN EXNESS VIỆT NAM Như tôi đã đề cập ở trên, sàn Exness cung cấp 5 loại tài khoản phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch chuyên nghiệp. Đó là các tài khoản Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread và Zero. Tài khoản Standard Cent phù hợp cho người mới bắt đầu. Tài khoản Standard và Pro dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm và tài khoản Raw Spread, Zero dành cho các chuyên gia. Chọn loại tài khoản phù hợp là rất quan trọng để thành công trong đầu tư. Đó là lý do tại sao hầu hết các sàn cung cấp các loại tài khoản khác nhau, bởi vì bạn chỉ có thể thành công nếu bạn giao dịch bằng tài khoản phù hợp. Đối với người mới Tài khoản Standard Cent là tài khoản tốt nhất cho người mới bắt đầu vì đây là nhóm trader không có nhiều kinh nghiệm. Họ cần một tài khoản cho phép họ gửi một khoản tiền nhỏ, giao dịch với các lệnh nhỏ và có yêu cầu margin thấp. Tài khoản Exness Standard Cent hoàn hảo cho người mới bắt đầu vì điều kiện giao dịch của nó là: Spread thấp. Biên độ là từ 0,3 pip cho hầu hết các cặp tiền tệ chính. Yêu cầu ký quỹ thấp, vì bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao lên tới 1:Không giới hạn, bạn có thể giảm thiểu tối đa margin của mình. Với tài khoản này, không yêu cầu tiền gửi tối thiểu trên sàn Exness. Bạn có thể gửi tiền thấp như bạn muốn. Điều này rất quan trọng vì người mới bắt đầu không nên giao dịch nhiều. Họ nên gửi một khoản tiền nhỏ để thực hành trước và tăng khối lượng giao dịch sau khi đã sẵn sàng. Tôi đã viết một bài về tiền nạp tối thiểu Exness để giải thích làm thế nào sàn có thể giữ ở mức thấp như vậy. Khối lượng giao dịch thấp trên mỗi giao dịch. Càng thấp càng tốt. Hỗ trợ địa phương tốt. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về top sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới
 7. KYC là viết tắt của cụm từ “Know Your Customer“; cụm từ này có nghĩa là xác minh danh tính người dùng. Đây là thuật ngữ được dùng phổ biến trong lĩnh vực tài chính, tài khoản trực tuyến. Việc KYC là cần thiết nhằm tăng tính bảo mật và an toàn cho các giao dịch trên môi trường số. Xem thêm : đánh giá sàn liteforex Tại sao phải KYC tài khoản Pi Network ? Đối với tài khoản Pi Network, việc xác minh danh tính (KYC) là điều quan trọng để bạn có thể sở hữu hợp pháp các đồng coin khai thác được. Đồng thời, chỉ khi KYC tài khoản của mình thì bạn mới có thể thực hiện được chức năng trao đổi coin Pi. Cho dù tài khoản của bạn có khai thác được rất nhiều số coin Pi Network đi chăng nữa; nếu như tài khoản chưa được KYC thì số coin đó cũng chẳng có ý nghĩa gì! Và trong tương lại nếu bạn muốn mua bán các đồng coin của mình thì bắt buộc tài khoản phải trải qua bước KYC thành công Khi nào tài khoản Pi Network được KYC ? Hiện tại ở thời điểm viết bài này, dự án Pi Network vẫn trong giai đoạn thứ 2 (Testnet); vì vậy việc KYC không được công bố cụ thể. Pi Network sẽ chọn ngẫu nhiên các tài khoản dựa trên tiêu chí riêng (chưa được công bố) để yêu cầu KYC. Xem thêm : cách đọc biểu đồ nến forex Đã có nhiều anh em trong cộng đồng khai thác Pi Network đã được chọn và KYC thành công. Có những người đã nhận được chức năng gửi nhận coin Pi giữa các tài khoản với nhau (IAT) Cần làm gì khi nhận được yêu cầu KYC từ Pi Network ? Khi nhận được yêu cầu KYC Pi Network, bạn có thời gian 24h hoặc 48h để hoàn tất việc xác minh KYC. Nếu bạn chần chờ, thoát app Pi, bấm dấu (X), hoặc bấm Dismiss, xem như bạn đã bỏ lỡ cơ hội có được 24h hoặc 48h để xác thực KYC. Vì vậy, khi nhận được yêu cầu KYC, bạn phải thực hiện chính xác các bước sau: Bấm CHECK DOCUMENTS Mục Country chọn Vietnam, tiếp tục tick chọn hết 3 chữ Yes, rồi bấm SUBMIT Nếu mọi việc trôi chảy không bị treo hoặc đơ máy thì xin chúc mừng; bạn đã có 24h hoặc 48h để hoàn tất việc KYC. Bạn muốn hoàn tất việc KYC luôn thì bấm tiếp START VERIFYING để tiếp tục. Nếu đang bận thì bạn bấm CLOSE, để tiếp tục xác thực KYC bạn vào Menu >> Profile >> Identity verification (Xác minh danh tính (KYC)) Xem thêm : kyc pi network là gì Tiến hành xác minh KYC: Nếu bạn chưa tải Yoti, thì chọn Download the Yoti app, cài đặt xong tiến hành đăng ký trong Yoti, rồi mới liên kết được với Pi. Nếu bạn đã tải Yoti về điện thoại nhưng chưa tiến hành đăng ký Yoti thì chọn SETUP YOUR YOTI IDENTITY để tiến hành đăng ký Yoti, rồi mới xác thực với Pi. Nếu bạn đã có đăng ký Yoti thành công rồi, bấm KYC WITH YOTI, Yoti sẽ tiến hành xác thực cho bạn. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bảng xếp hạng sàn forex
 8. Sàn XM Forex là gì? xm là gì ? Sàn giao dịch XM là thương hiệu của Trading point of financial instruments Ltd, được thành lập vào năm 2009 và được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (CYSEC 120/10). Trading point of financial instruments Pty Ltd được thành lập vào năm 2015 và được quản lý bởi Uỷ ban chứng khoán và đầu tư Australia (ASIC 443670) và Tổ chức độc lập giám sát các giao dịch tài chính online FCA (số 705428). Tổng Quan Về Sàn Giao Dịch Ngoại Hối XM XM là nhà môi giới ngoại hối và giao dịch hàng hóa thế hệ tiếp theo, cung cấp một loạt các tính năng tiên tiến cho các giao dịch ngoại hối, cổ phiếu CFD, CFD hợp đồng hóa tương lai, chỉ số chứng khoán, kim loại, năng lượng và các cặp tiền điện tử. Ưu điểm lớn nhất của sàn giao dịch XM là không re-quotes hoặc từ chối lệnh giao dịch, không phát sinh chi phí hoặc hoa hồng, và 99.35% lệnh giao dịch được hiện trong vòng chưa đầy 1 giây. XM Group cung cấp đòn bẩy 1:30, tài sản giao dịch hỗ trợ hơn 60 cặp tiền tệ và hơn 100 công cụ tài chính khác nhau có thể giao dịch trực tuyến hoặc qua điện thoại trên 8 nền tảng giao dịch tiên tiến, và không giới hạn số tiền gửi. Các nhà giao dịch mới bắt đầu hay dày dạn kinh nghiệm đều có thể kiếm lợi nhuận từ các dịch vụ cao cấp, điều kiện giao dịch với tài khoản demo và tài khoản thực đều giống nhau. Sàn giao dịch hỗ trợ 17 ngôn ngữ khác nhau và giao dịch được thực hiện trong vòng 1 phút. Tiền gửi tối thiểu 5 USD cho các tài khoản chuẩn và trên các tài khoản demo không hết hạn là 100.000 USD tiền ảo. Spread càng thấp, giao dịch càng có lợi. Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 loại tài khoản giao dịch ngoại hối khác nhau với các điều kiện tùy chỉnh và tùy chọn cơ sở tiền tệ USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD bao gồm: tài khoảnZAR: MICRO (1 micro lot = 1.000 đơn vị của tiền tệ cơ sở); tài khoảntiêu chuẩn (1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản) và tài khoản XM ZERO (1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở). Xem thêm : đánh giá sàn liteforex Sàn giao dịch spread thấp cho hơn 60 cặp tiền tệ, spread cho các loại tài khoản Micro và Standard là 1 pip và cho loại tài khoản XM Zero là 0 pip. Ngoài ra XM cũng cung cấp định giá pip phân đoạn để khách hàng có thể giao dịch với spread chặt chẽ hơn và hưởng lợi từ giao dịch. Spread Và Đòn Bẩy XM là sàn giao dịch duy nhất cung cấp tỷ lệ đòn bẩy 1:30, hỗ trợ tài sản giao dịch 60 cặp tiền tệ và hơn 100 công cụ tài chính có thể giao dịch trực tuyến hoặc qua điện thoại trên 8 nền tảng giao dịch tiên tiến, và không giới hạn số tiền gửi. Nền Tảng XM Khách hàng có thể thực hiện giao dịch bằng cả tài khoản demo và tài khoản thực trên 8 nền tảng giao dịch hỗ trợ thị trường, giới hạn, dừng và tiếp tục đặt lệnh, và có thể truy cập trực tiếp từ 1 tài khoản. Vô hình chung điều này đẩy nhanh tốc độ giao dịch, cho phép khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các hình thức giao dịch ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Nền tảng Metatrader 4 không giới hạn số lượng tài khoản demo và tài khoản thực, đồng thời hỗ trợ các chuyên gia tư vấn EA (Expert Advisor). Các phần mềm giao dịch có sẵn bao gồm: MT4 Terminal, MT5, MT4 cho Mac, Web Trader, iPhone Trader, iPad Trader, Droid Trader và Mobile Trader. Tiền Gửi Và Rút Tiền Giữ nguyên số dư, không re-requotes, không có chi phí ẩn cũng như chính sách hoa hồng, cùng các chính sách thực thi thị trường nghiêm ngặt. Với tất cả những điều này, XM hiện đang là một trong những nhà môi giới ngoại hối được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Tài khoản ký quý 100% tự động và được xử lý 24/7, trong khi khách hàng được đảm bảo có thể rút tiền trong cùng ngày. Xem thêm : hướng dẫn kyc pi network Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán hiện đại khác nhau, thông qua thẻ tín dụng (VISA, VISA Electron, MasterCard, Switch, Solo), chuyển khoản ngân hàng, Neteller, Moneybookers Skrill, ... . Phương thức chuyển khoản ngân hàng địa phương được giới thiệu gần đây cho phép các nhà giao dịch có thể gửi tiền vào tài khoản thông qua các ngân hàng địa phương (tại 58 quốc gia trên toàn thế giới) và bằng nội tệ của họ, và tất cả phí chuyển khoản đều do XM chi trả. Hỗ Trợ Cho Khách Hàng Mới Bắt Đầu XM (TradingPoint) cam kết đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch. Khách hàng sử dụng tài khoản demo và tài khoản thực đều có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để được giúp đỡ thông qua các hình thức chat trực tuyến, gọi điện hoặc gửi email bằng 14 ngôn ngữ khác nhau. Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, hỗ trợ 24/5. Các tài liệu về giao dịch ngoại hối có sẵn cho khách hàng sử dụng, với các hội thảo tương tác trên web miễn phí hàng tuần, cũng như video hướng dẫn giao dịch trên nền tảng MT4, MT5. Ngoài ra sàn giao dịch cũng cung cấp các tin tức ngoại hối và phân tích thị trường do các chuyên gia tài chính XM cung cấp giúp khách hàng có thể nắm được thay đổi của thị trường và điều chỉnh giao dịch cho phù hợp. Lý Do Nên Lựa Chọn Sàn XM Forex Dưới đây là một số lý do giải thích vì sao nên lựa chọn giao dịch với sàn giao dịch ngoại hối XM: - Được cấp phép tại EU. - Spread chặt chẽ từ 0 pip. - Đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:30. - Giao dịch hàng hóa chỉ có sẵn cho các loại tài khoản XM Zero. - Tiền thưởng 30 USD cho khách hàng có số tiền gửi lên đến 5.000 USD. - Hỗ trợ 24/24. - Không Re-quotes. - Rút tiền nhanh chóng và dễ dàng. - Người quản lý tài khoản cá nhân. - Giao dịch qua điện thoại. https://thuthuat.taimienphi.vn/san-xm-forex-la-gi-40784n.aspx Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giải đáp cho bạn câu hỏi sàn XM Forex là gì, cũng như một số thông tin về sàn giao dịch XM, tài khoản, rút tiền và gửi tiền trên XM. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín nhất thế giới
 9. Những điều cần biết về introducing broker (IB) trong Forex ib forex là gì ? Vì sao nó lại ngày càng “hot” như vậy? Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến bạn những vấn đề liên quan đến công việc này. Đây là một ngành nghề mới và rất thích hợp với các bạn freelancer (những bạn làm nghề tự do) Introducing Broker là gì? Introducing Broker (được viết tắt là IB) là người môi giới trong thị trường forex ngoại hối, kim loại quý (vàng, bạc..), hoặc chứng khoán quốc tế, cổ phiếu Mỹ,… Công việc của một IB là giới thiệu nhà đầu tư mở tài khoản tại sàn môi giới (còn gọi là Broker). Khi nhà đầu tư mở tài khoản và tiến hành giao dịch, Introducing Broker sẽ nhận được tiền hoa hồng (commission) từ Broker. Introducing Broker được xem là hình thức hợp tác đơn giản nhất giữa một cá nhân với một Broker. Thông thường, các sàn môi giới (broker) sẽ có những quy định về việc môi giới đối với Introducing Broker. Ví dụ như “không được PR quảng cáo sai sự thật”, “không lừa gạt khách hàng mở tài khoản”, “không gây phiền đến khách hàng”… Giao dịch Forex là kênh đầu tư có rủi ro, để giảm rủi ro, các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới (newbie), nên chọn những IB có cung cấp chiến lược hoặc tư vấn khi có thắc mắc cần giải đáp. Xem thêm : ema là gì Forex là gì? Introducing Broker có thực sự cần thiết hay không? Như đã nói, đây là kênh đầu tư Forex – một trong những công cụ đầu tư tài chính “hot” nhất và phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Forex là tên viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, có nghĩa là đầu tư trao đổi ngoại tệ. Thường được gọi tắt là thị trường Forex, hay thị trường ngoại hối. Đây là kênh đầu tư tập trung trao đổi tiền tệ quốc tế. Là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch giữa đồng tiền của quốc gia này với đồng tiền của quốc gia khác. Forex là thị trường có tính thanh khoản rất cao, cao hơn rất nhiều kể cả so với thị trường cổ phiếu Mỹ. Với hơn 5 nghìn tỷ đô-la khối lượng tiền được giao dịch mỗi ngày, Forex được xem là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không thể tự mình giao dịch trực tiếp lên thị trường. Mà phải được thông qua bởi các sàn giao dịch (các Broker). Các sàn giao dịch này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những công cụ tiện ích để hỗ trợ giao dịch. Sàn giao dịch đóng vai trò là nơi kết nối các nhà đầu tư với thị trường. Khi sàn giao dịch muốn quảng bá nền tảng giao dịch của mình đến với nhiều nhà đầu tư, họ thường thông qua người môi giới, tức là những introducing broker. Xem thêm : tạo tài khoản exness Làm sao để trở thành Introducing Broker thành công? Introducing Broker đang là một trong những ngành nhận được nhiều sự chú ý nhất hiện nay. Nếu bạn đang là một freelancer, có am hiểu, hay đang hứng thú với thị trường Forex. Thì hãy cân nhắc để trở thành một Introducing Broker. Vậy làm sao để trở thành một Introducing Broker thành công? Nhìn chung, có khá nhiều cách để giới thiệu khách hàng đến một sàn giao dịch, nhưng để thành công trong công việc thì IB thường cần phải có nhiều kỹ năng để trở thành mối liên hệ có ảnh hưởng đến khách hàng. Một Introducing Broker thành công có thể: – Làm IB cho những sàn môi giới uy tín, có lượng khách hàng lớn – Thường là những trader thành công, những người biết cách quản lý quỹ hoặc đôi khi là những nhà tư vấn đầu tư – Người am hiểu về thị trường Forex, muốn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính Forex – Là chủ các trang web tài chính, người cung cấp các tín hiệu giao dịch, các trang web diễn đàn… Quy trình để trở thành Introducing Broker Khi muốn làm Introducing Broker thì khá đơn giản. Sau khi nhắm đến một sàn môi giới đáng tin cậy, bạn chỉ cần liên hệ và điền thông tin để trở thành IB, gửi về cho sàn. Bạn sẽ nhận được mã số ID, link giới thiệu và những công cụ để hỗ trợ thu hút khách hàng. Quy trình khá đơn giản, quan trọng là sàn môi giới bạn chọn có uy tín hay không, có khiến khách hàng hài lòng và ở lại với bạn lâu dài hay không mà thôi. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về sàn forex tốt nhất
 10. Chào quý phụ huynh và học sinh! Trong những năm gần đây, khi mà smartphone đã trở nên đại trà, ai cũng có thể mua được điện thoại cảm ứng thì việc giao dịch mua bán chứng khoán hay ngoại hối nói chung đã trở nên dễ dàng thông qua ứng dụng – app. Và từ đây nghề IB Forex cũng trở nên tiềm năng hơn. Vậy nghề IB Forex là gì ? Làm IB cho sàn Forex như thế nào ? Thu nhập ra sao ? Có tương lai không ? Tất cả mình sẽ giải đáp trong bài viết này nhé! Nghề Introducing Broker Forex là gì ? Ắt hẳn các bạn ai cũng đã nghe về chứng khoán, thị trường chứng khoán, mua cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu lấy lời,… Trong những năm gần đây, tại Việt Nam lại rộ lên việc đầu tư Forex nữa. Vậy Forex là gì ? Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của Forex trước nhé. Forex là gì ? Forex là viết tắt tiếng Anh của Foreign Exchange – giao dịch quốc tế bao gồm việc mua đi bán lại ngoại hối – các phương tiện giao dịch quốc tế như Bitcoin, ngoại tệ (đồng € Euro, đồng $ Dollar). Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hiểu nôm na rằng “kinh doanh ngoại hối là hoạt động trao đổi của một loại tiền tệ với loại tiền tệ khác”. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 , nhiều sàn giao dịch điện tử đã xuất hiện. Thay vì phải đến ngân hàng để đổi tiền hoặc đến các sàn giao dịch để thực hiện giao dịch, giờ đây mọi người đã có thể thực hiện điều đó thông qua ứng dụng – app. Từ đó, nghề IB – Introducing Broker cũng được thành hình. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn nghề IB ở phần sau nhé. IB – Introducing Broker là gì ? IB là viết tắt tên tiếng Anh của Introducing Broker, có thể hiểu nôm na là người môi giới cho các sàn chứng khoán. Người làm IB đóng vai trò vừa làm sale, vừa là người hỗ trợ, là tư vấn, người kết nối giữa sàn giao dịch với những nhà giao dịch – nhà đầu tư – người mua, bán cổ phiếu/ngoại tệ. Xem thêm : ib trong forex là gì Bất cứ ai cũng có thể trở thành một IB – Introducing Broker Bạn lớn tuổi, nhưng bạn có thể giới thiệu và thuyết phục người khác tham gia sàn giao dịch công ty của mình. Bạn có thể làm IB. Bàn còn nhỏ tuổi, chưa có bằng cấp, nhưng bạn vẫn có cách để tăng số lượng khách hàng cho sàn giao dịch bên mình. Bạn cũng có thể làm IB. Cũng giống như môi giới bất động sản hay môi giới bảo hiểm. Không phân biệt tuổi tác, bằng cấp, địa vị,… bất cứ ai cũng có thể trở thành một Introducing Broker. Những tố chất để trở có thể làm một IB – Introducing Broker Dựa vào thông tin của sàn giao dịch Tickmill, những người Introducing Broker – những nhà môi giới tài chính thành công nhất có những tố chất sau đây: Khả năng giao tiếp và EQ – khả năng thấu cảm tốt: Công việc IB đòi hỏi bạn phải giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người, phải thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của họ. Từ đó giúp họ đưa ra giải pháp dựa trên sản phẩm mà mình có và có thể thuyết phục họ gia nhập sàn giao dịch của mình. Việc này đòi hỏi bạn phải có khả năng thấu cảm, phải có EQ. Mà có EQ tốt, bạn mới có thể giao tiếp hiệu quả được. Nếu bạn chưa có EQ, thật may mắn là kỹ năng này có thể rèn luyện được. Hãy tham gia một vài lớp học kỹ năng hoặc đọc sách để tìm ra phương pháp tốt nhất cho mình nhé! Năng động: Có thể hiểu là chủ động, dạn dĩ (hay gọi dân dã là mặt dày đó). Bạn phải tiếp xúc, trò chuyện và cố gắng thuyết phục nhiều nhà đầu tư về với sàn giao dịch của mình. Bạn cũng phải có tinh thần lạc quan, tích cực để lấy lại tinh thần sau những lần bị từ chối nữa. Kinh nghiệm dày dạn trong nghề: Bạn đã từng là nhà giao dịch giỏi, bạn có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm trong nghề, lời nói của bạn sẽ có hồn, có trọng lượng và nhiều sức thuyết phục hơn. Mọi người sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn. Cũng giống như môi giới bảo hiểm. Chẳng ai đi tin vào một gói bảo hiểm mà bạn bán nếu chính bạn không tin và cũng chưa từng mua sử dụng gói bảo hiểm một lần nào. Bạn có khả năng phân tích thị trường: Nhà môi giới sàn giao dịch đôi lúc cũng đóng vai là nhà cố vấn, nhà phân tích để chăm sóc khách hàng của mình. Bạn cần phần tích được thị trường để đưa ra được những thông tin, những lời khuyên,.. đôi khi là nước đi cho khách hàng của mình. Khi đó, khách hàng mới có niềm tin hơn để thực hiện giao dịch. Và từ đó bạn mới được nhận một chút hoa hồng về cho mình. Xem thêm : sàn forex lớn nhất thế giới Thu nhập của một IB – Introducing Broker đến từ đâu ? Đối với nhiều sàn giao dịch, IB nhận tiền thù lao từ hoa hồng trích từ số tiền giao dịch của các nhà đầu tư, khách hàng của họ. Quy trình như sau: IB sẽ cố gắng tìm kiếm, trò chuyện và thuyết phục một nhà đầu tư trở thành trở thành khách hàng. Khi đó, nhà đầu tư sẽ đăng ký và mở tài khoản trên sàn giao dịch của công ty họ và bắt đầu các hoạt động đầu tư mua bán. Khi những nhà đầu tư bắt đầu giao dịch, những người Introducing Broker sẽ được hưởng hoa hồng dựa trên số tiền mà họ giao dịch. Số tiền càng lớn, hoa hồng càng cao. Vì thế, IB không chỉ là nhà môi giới. Họ đôi khi còn là người tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin và lời khuyên cho nhà đầu tư của mình. Một IB – Introducing Broker cần phải làm gì để kiếm được nhiều khách hàng Là một IB nói riêng và là một nhà môi giới nói chung, ai cũng mong muốn mình có nhiều khách hàng, kiếm được nhiều tiền để có cuộc sống tốt hơn. Thông qua hình thức trực tuyến – Marketing Online, một IB có thể sử dụng một hoặc nhiều cách sau để tìm kiếm khách hàng của mình như sau Xây dựng một website để thu hút khách hàng của mình. Cung cấp nội dung liên quan đến giao dịch, góp ý nhỏ, mẹo và nhiều thông tin khác. Dùng Email Marketing. Tham gia vào các diễn đàn giao dịch, Forex để tương tác với những nhà giao dịch khác, biến họ trở thành khách hàng của mình. Tạo các Group cộng đồng trên Facebook, Twitter, Instagram để có thể thảo luận, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người. Từ đó, giới thiệu đến với họ về sàn giao dịch của mình. Xây dựng thương hiệu cá nhân của mình là một nhà môi giới uy tín, chất lượng và làm việc bằng cái tâm. Khi bạn có thương hiệu, có tiếng vàng thì một số khách hàng bên ngoài sẽ tìm đến bạn. Làm nghề Introducing Broker Forex, bạn có thể mang đến giá trị gì cho các nhà đầu tư của mình Phân tích tình hình tài chính, đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư. Cung cấp các khóa đào tạo, kiến thức cũng như là tài liệu hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Gợi ý ý tưởng giao dịch hàng ngày và hàng tuần. Là một nhà tư vấn đầy kinh nghiệm, chất lượng nếu bạn đã từng là một nhà đầu tư đã chinh chiến lâu năm. Cung cấp, cập nhật những nền tảng giao dịch tốt, thông minh và tiện lợi nhất đến với khách hàng. Tương tác với mọi người trên các diễn đàn, các cộng đồng trên mạng xã hội. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm tín hiệu forex zalo
 11. Nghề IB Forex là gì ? Chào quý phụ huynh và học sinh! Trong những năm gần đây, khi mà smartphone đã trở nên đại trà, ai cũng có thể mua được điện thoại cảm ứng thì việc giao dịch mua bán chứng khoán hay ngoại hối nói chung đã trở nên dễ dàng thông qua ứng dụng – app. Và từ đây nghề IB Forex cũng trở nên tiềm năng hơn. Vậy nghề IB Forex là gì ? Làm IB cho sàn Forex như thế nào ? Thu nhập ra sao ? Có tương lai không ? Tất cả mình sẽ giải đáp trong bài viết này nhé! Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Nghề Introducing Broker Forex là gì ? Ắt hẳn các bạn ai cũng đã nghe về chứng khoán, thị trường chứng khoán, mua cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu lấy lời,… Trong những năm gần đây, tại Việt Nam lại rộ lên việc đầu tư Forex nữa. Vậy Forex là gì ? Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của Forex trước nhé. Forex là gì ? Forex là viết tắt tiếng Anh của Foreign Exchange – giao dịch quốc tế bao gồm việc mua đi bán lại ngoại hối – các phương tiện giao dịch quốc tế như Bitcoin, ngoại tệ (đồng € Euro, đồng $ Dollar). Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hiểu nôm na rằng “kinh doanh ngoại hối là hoạt động trao đổi của một loại tiền tệ với loại tiền tệ khác”. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 , nhiều sàn giao dịch điện tử đã xuất hiện. Thay vì phải đến ngân hàng để đổi tiền hoặc đến các sàn giao dịch để thực hiện giao dịch, giờ đây mọi người đã có thể thực hiện điều đó thông qua ứng dụng – app. Xem thêm : làm ib là gì Từ đó, nghề IB – Introducing Broker cũng được thành hình. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn nghề IB ở phần sau nhé. IB – Introducing Broker là gì ? IB là viết tắt tên tiếng Anh của Introducing Broker, có thể hiểu nôm na là người môi giới cho các sàn chứng khoán. Người làm IB đóng vai trò vừa làm sale, vừa là người hỗ trợ, là tư vấn, người kết nối giữa sàn giao dịch với những nhà giao dịch – nhà đầu tư – người mua, bán cổ phiếu/ngoại tệ. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một IB – Introducing Broker Bạn lớn tuổi, nhưng bạn có thể giới thiệu và thuyết phục người khác tham gia sàn giao dịch công ty của mình. Bạn có thể làm IB. Bàn còn nhỏ tuổi, chưa có bằng cấp, nhưng bạn vẫn có cách để tăng số lượng khách hàng cho sàn giao dịch bên mình. Bạn cũng có thể làm IB. Cũng giống như môi giới bất động sản hay môi giới bảo hiểm. Không phân biệt tuổi tác, bằng cấp, địa vị,… bất cứ ai cũng có thể trở thành một Introducing Broker. Xem thêm : các sàn forex lớn nhất thế giới Những tố chất để trở có thể làm một IB – Introducing Broker Dựa vào thông tin của sàn giao dịch Tickmill, những người Introducing Broker – những nhà môi giới tài chính thành công nhất có những tố chất sau đây: Khả năng giao tiếp và EQ – khả năng thấu cảm tốt: Công việc IB đòi hỏi bạn phải giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người, phải thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của họ. Từ đó giúp họ đưa ra giải pháp dựa trên sản phẩm mà mình có và có thể thuyết phục họ gia nhập sàn giao dịch của mình. Việc này đòi hỏi bạn phải có khả năng thấu cảm, phải có EQ. Mà có EQ tốt, bạn mới có thể giao tiếp hiệu quả được. Nếu bạn chưa có EQ, thật may mắn là kỹ năng này có thể rèn luyện được. Hãy tham gia một vài lớp học kỹ năng hoặc đọc sách để tìm ra phương pháp tốt nhất cho mình nhé! Năng động: Có thể hiểu là chủ động, dạn dĩ (hay gọi dân dã là mặt dày đó). Bạn phải tiếp xúc, trò chuyện và cố gắng thuyết phục nhiều nhà đầu tư về với sàn giao dịch của mình. Bạn cũng phải có tinh thần lạc quan, tích cực để lấy lại tinh thần sau những lần bị từ chối nữa. Kinh nghiệm dày dạn trong nghề: Bạn đã từng là nhà giao dịch giỏi, bạn có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm trong nghề, lời nói của bạn sẽ có hồn, có trọng lượng và nhiều sức thuyết phục hơn. Mọi người sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn. Cũng giống như môi giới bảo hiểm. Chẳng ai đi tin vào một gói bảo hiểm mà bạn bán nếu chính bạn không tin và cũng chưa từng mua sử dụng gói bảo hiểm một lần nào. Bạn có khả năng phân tích thị trường: Nhà môi giới sàn giao dịch đôi lúc cũng đóng vai là nhà cố vấn, nhà phân tích để chăm sóc khách hàng của mình. Bạn cần phần tích được thị trường để đưa ra được những thông tin, những lời khuyên,.. đôi khi là nước đi cho khách hàng của mình. Khi đó, khách hàng mới có niềm tin hơn để thực hiện giao dịch. Và từ đó bạn mới được nhận một chút hoa hồng về cho mình. Thu nhập của một IB – Introducing Broker đến từ đâu ? Đối với nhiều sàn giao dịch, IB nhận tiền thù lao từ hoa hồng trích từ số tiền giao dịch của các nhà đầu tư, khách hàng của họ. Quy trình như sau: IB sẽ cố gắng tìm kiếm, trò chuyện và thuyết phục một nhà đầu tư trở thành trở thành khách hàng. Khi đó, nhà đầu tư sẽ đăng ký và mở tài khoản trên sàn giao dịch của công ty họ và bắt đầu các hoạt động đầu tư mua bán. Khi những nhà đầu tư bắt đầu giao dịch, những người Introducing Broker sẽ được hưởng hoa hồng dựa trên số tiền mà họ giao dịch. Số tiền càng lớn, hoa hồng càng cao. Vì thế, IB không chỉ là nhà môi giới. Họ đôi khi còn là người tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin và lời khuyên cho nhà đầu tư của mình. Một IB – Introducing Broker cần phải làm gì để kiếm được nhiều khách hàng Là một IB nói riêng và là một nhà môi giới nói chung, ai cũng mong muốn mình có nhiều khách hàng, kiếm được nhiều tiền để có cuộc sống tốt hơn. Thông qua hình thức trực tuyến – Marketing Online, một IB có thể sử dụng một hoặc nhiều cách sau để tìm kiếm khách hàng của mình như sau Xây dựng một website để thu hút khách hàng của mình. Cung cấp nội dung liên quan đến giao dịch, góp ý nhỏ, mẹo và nhiều thông tin khác. Dùng Email Marketing. Tham gia vào các diễn đàn giao dịch, Forex để tương tác với những nhà giao dịch khác, biến họ trở thành khách hàng của mình. Tạo các Group cộng đồng trên Facebook, Twitter, Instagram để có thể thảo luận, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người. Từ đó, giới thiệu đến với họ về sàn giao dịch của mình. Xây dựng thương hiệu cá nhân của mình là một nhà môi giới uy tín, chất lượng và làm việc bằng cái tâm. Khi bạn có thương hiệu, có tiếng vàng thì một số khách hàng bên ngoài sẽ tìm đến bạn. Làm nghề Introducing Broker Forex, bạn có thể mang đến giá trị gì cho các nhà đầu tư của mình Phân tích tình hình tài chính, đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư. Cung cấp các khóa đào tạo, kiến thức cũng như là tài liệu hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Gợi ý ý tưởng giao dịch hàng ngày và hàng tuần. Là một nhà tư vấn đầy kinh nghiệm, chất lượng nếu bạn đã từng là một nhà đầu tư đã chinh chiến lâu năm. Cung cấp, cập nhật những nền tảng giao dịch tốt, thông minh và tiện lợi nhất đến với khách hàng. Tương tác với mọi người trên các diễn đàn, các cộng đồng trên mạng xã hội. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về group tín hiệu forex
 12. Cách Nhận Biết Các Trò Lừa Đảo trong Forex Bạn có biết rằng hơn 5.3 nghìn tỷ USD đang được giao dịch mỗi ngày trên Forex? Thị trường ngoại hối cho phép tận dụng lợi thế của việc di chuyển thị trường suốt cả ngày trong tuần tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật. Truy cập để giao dịch chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ. Giao dịch bất kỳ phương hướng nào, bất kỳ loại tiền tệ, bất kỳ thời điểm nào trong ngày chỉ bằng cách nhấp chuột. Làm thế nào để bắt đầu giao dịch Euro, Yên Nhật, Bảng Anh, Đô la Mỹ? Chỉ cần tìm một nhà môi giới đáng tin cậy, mở tài khoản giao dịch, tải xuống Metatrader 4 và bắt đầu giao dịch. Nghe có vẻ dễ, nhưng điều gì có thể sai? Thật không may, khi ngành công nghiệp phát triển, ngày càng có nhiều gian lận khai thác những người mới bắt đầu ngây thơ. Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi việc lừa đảo Forex? Chung quy, hãy nghiên cứu và kiểm tra lại hai lần. Nếu bạn tiếp tục học hỏi về giao dịch Forex, đọc tin tức hàng ngày và biết cách kiểm tra một nhà môi giới là như thế nào, bạn có thể dễ dàng sàng lọc. Xem thêm : mt4 lừa đảo Forex có phải là trò lừa đảo? Có một thực tế không thể bỏ qua: các nhà giao dịch có kiến thức và có kinh nghiệm khó có thể bị lừa bởi những kẻ lừa đảo. Forex có tiếng xấu về cơ bản được tạo ra bởi các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm đã mất tiền do trình độ giao dịch kém. Họ mất tiền và đổ lỗi cho nhà môi giới và thị trường, và làm báo cáo về các quỹ bị đánh cắp. Rõ ràng, điều đó không có nghĩa là Forex là một scam. Điều đó chỉ có nghĩa là các nhà giao dịch thiếu kiến thức về Forex. Tuy nhiên, miễn là Forex tồn tại, lừa đảo sẽ ở đó, bởi vì một số lượng lớn người mới bắt đầu cung cấp cho họ những cơ hội to lớn. Các mưu đồ lừa đảo của họ có hình dạng khác nhau và tiến hóa hơn. Các trường hợp gian lận tài chính đáng chú ý nhất là những người nổi tiếng. Một số gian lận có tác động vô cùng kinh khủng, được đặt theo tên của người tạo ra chúng. Ví dụ, một kế hoạch kiếm tiền Ponzi được đặt theo tên của Charles Ponzi. Ông hứa với khách hàng lợi nhuận 50% trong 45 ngày hoặc 100% lợi nhuận trong 90 ngày, bằng cách mua phiếu chiết khấu trả lời bưu điện tại các quốc gia khác và đổi lấy chúng theo mệnh giá ở Hoa Kỳ như một hình thức chênh lệch giá. Trên thực tế, Ponzi chỉ trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng cách sử dụng các khoản đầu tư của các nhà đầu tư sau này. Kế hoạch của ông ấy đã chạy được hơn một năm cho đến khi nó sụp đổ. Tổng chi phí của những người tham gia là 20 triệu đô la. Xem thêm : ib là gì forex Mặc dù những câu chuyện như vậy rất nổi tiếng, mọi người vẫn cắn câu hết lần này đến lần khác. Kế hoạch lừa đảo cụ thể đó ban đầu không được Ponzi phát minh ra, nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nên việc mang tên ông ấy và rất phổ biến với các trò lừa đảo Forex. Hầu như không có gì đáng ngạc nhiên, những người giao dịch thiếu kinh nghiệm có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn. Đó là lý do tại sao bạn càng biết nhiều trường hợp gian lận, bạn càng bảo vệ được mình nhiều hơn. Thật không may, bạn không thể tìm hiểu hết tất cả các trường hợp bởi vì chúng liên tục xuất hiện mỗi ngày. Vậy liệu có bất cứ điều gì có thể bảo vệ bạn chắc chắn? Tất nhiên là Có. Đó là việc củng cố kiến thức Forex không bao giờ kết thúc của bạn. Nếu bạn hiểu làm thế nào để sinh ra lợi nhuận từ Forex, bạn sẽ không bao giờ rơi vào một vụ lừa đảo với lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ và nhanh chóng. Những kẻ lừa đảo Forex thực sự thích cung cấp các ưu đãi thú vị, nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Xem thêm : sàn forex lớn nhất thế giới Làm thế nào để xác định một vụ lừa đảo giao dịch Forex? Làm thế nào để những kẻ lừa đảo Forex cuốn hút được những nhà giao dịch? Các đề nghị của họ thường trông khá hấp dẫn: một đề xuất độc đáo mang lại lợi nhuận nhanh chóng với rủi ro tài chính chỉ ở mức tối thiểu hoặc hoàn toàn không có rủi ro. Họ cũng thích cung cấp các công cụ độc đáo với công thức bí mật đảm bảo thành công. Một số kẻ lừa đảo sử dụng phần mềm hoạt động như một con ngựa thành Trojan: bạn cài đặt phần mềm có virus như một bộ đặt. Ví dụ, nó có thể phá hỏng hệ điều hành hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân của bạn, bạn sẽ không bao giờ biết điều đó cho đến khi hết tiền. Các đặc điểm của lừa đảo Forex Hệ thống giao dịch hoặc giảng dạy Forex không có bằng chứng. Các sản phẩm lừa đảo bán chạy nhất được ngụy trang thành hệ thống giáo dục và thương mại. Không có gì xấu trong chương trình giảng dạy và hệ thống giao dịch nếu nó mang lại hiệu quả và kết quả của chúng là không có gì nghi ngờ. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh doanh để lừa đảo, mọi yêu cầu về lịch sử giao dịch hoặc dữ liệu hồ sơ có dấu hiệu khác thường không được chiếu theo. Một số nhà giao dịch giả thậm chí cung cấp các hệ thống giao dịch mà không có phòng giao dịch hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác. Email spam yêu cầu thông tin cá nhân. Rõ ràng bạn không nên chia sẻ bất kỳ chi tiết cá nhân nào với bất cứ ai ngoại trừ các cơ quan đáng tin cậy, phải không? Chỉ để nhắc nhở bạn, đừng cho số điện thoại của bạn, chi tiết thẻ ngân hàng, mật khẩu tài khoản giao dịch hoặc địa chỉ nhà của bạn cho bất cứ ai mà bạn không hoàn toàn tin tưởng! Nhân tiện, các nhà môi giới thực sự luôn cung cấp cho khách hàng một tuyên bố tường trình rủi ro bằng văn bản. Hãy đọc nó thật kĩ, vì mọi chi tiết đều quan trọng. Không có hồ sơ lý lịch. Luôn kiểm tra xem người/công ty có được cấp phép và quản lý bởi các tổ chức độc lập hay không. Không quan trọng nếu đó là nhà môi giới, thương nhân, công ty giáo dục hoặc người quản lý quỹ. Kiểm tra nếu có bất kỳ hồ sơ phản hồi của khách hàng của họ trên Internet và đọc chúng cẩn thận. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm tín hiệu forex
 13. Cảnh giác với chiêu trò Forex lừa đảo Forex (thị trường ngoại hối) là từ khóa được tìm kiếm rất nhiều hiện nay ở Việt Nam. Khi tìm hiểu về Forex bạn bất kỳ nhà đầu tư nào khi thấy các cụm từ như “Forex lừa đảo” “Sàn Forex lừa đảo” sẽ có sự băn khoăn không biết có nên đầu tư vào Forex hay không. Hãy cùng Phân tích tài chính đi sâu vào tìm hiểu Forex có lừa đảo không và những chiêu trò lừa đảo trên thị trường Forex hiện nay Xem thêm : sàn forex nào tốt nhất Thực hư Forex lừa đảo? Cần hiểu đúng bản chất Forex là một thị trường tài chính, chứ không phải đa cấp Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã cho phép các công ty giao dịch trung gian tham gia thị trường ngoại hối, do đó, đối tượng tham gia ngày càng được mở rộng. Hơn nữa, lợi nhuận mà Forex mang lại rất lớn, thế nên các câu chuyện về Forex lừa đảo trong thị trường ngoại hối là không thể tránh khỏi. Bản thân Forex là một hoạt động đầu tư tiền tệ lành mạnh và không mang tính lừa đảo. Đây là câu trả lời cho câu hỏi “Forex có lừa đảo hay không?” Đa phần các giao dịch Forex hiện nay đều qua môi trường internet, nên các cá nhân/đơn vị có thể dễ dàng thông qua công nghệ để tiếp cận nhà đầu tư Forex nhằm lừa đảo và trục lợi. Dù đầu tư Forex hay lĩnh vực nào đó bạn cũng cần phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết, phải mất thời gian, công sức và cả tiền bạc để đổi lấy kinh nghiệm thì dần dần mới có thể kiếm tiền. “Chơi Forex có phải mang tính chất may rủi?” – Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và kiếm được tiền khi đầu tư Forex không hề đơn giản, việc này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng về phân tích biểu đồ, hiểu biết về thị trường tài chính, phân tích tình hình chính trị,.. tất cả những yếu tố có tác động đến thị trường tiền tệ. Còn nếu bạn chỉ chơi hoàn toàn dựa vào cảm xúc cá nhân thì đương nhiên việc đầu tư không khác gì “đánh bạc”. Cũng có người nhận thức sai lầm khi đánh đồng Forex là đa cấp. Cần hiểu rằng, đa cấp chính là hình thức bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng theo mạng lưới phân tầng. Nhà phân phối và bán hàng sẽ được nhận hoa hồng từ doanh thu của chính mình và những người họ bảo trợ. Điều này hoàn toàn chứng minh rằng ngoại hối và đa cấp là hai khái niệm giao thương hoàn toàn khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất chính là với ngoại hối, không ai có thể thao túng được sản phẩm giao dịch của nhà đầu tư. Đối với đa cấp, sẽ không ai thực sự nắm bắt được giá trị của sản phẩm trừ nhân viên tư vấn. Và sản phẩm có được bán với giá trị thật hay không sẽ hoàn toàn dựa vào khả năng thuyết phục khách hàng của nhân viên tư vấn trực tiếp. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Đầu tư Forex ở Việt Nam có vi phạm pháp luật? Đối với nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới, hoạt động giao dịch trong thị trường Forex khá sôi động với các công ty môi giới. Các sàn giao dịch trung gian đều được cấp giấy phép hoạt động bởi các cơ quan chức năng. Để an tâm giao dịch Forex mà không lo vấn đề vi phạm pháp luật thì điều quan trọng nhất là lựa chọn cho mình một nhà đồng hành giao dịch Forex uy tín, được cấp phép hợp pháp ở các quốc gia cho phép giao dịch Forex. Thị trường Forex ở Việt Nam ngày càng phát triển, tuy pháp luật Việt Nam không cấm đầu tư Forex nhưng nếu bạn thực hiện giao dịch qua công ty môi giới “được cấp phép tại Việt Nam” thì đó là phạm luật, do Việt Nam không cho phép bất kỳ cá nhân hay công ty, tổ chức nào tự mở sàn trung gian tại nước ta. Các sàn giao dịch đang hoạt động hiện nay đều chỉ có giấy phép được công nhận ở các thị trường nước ngoài. Vì thế, để yên tâm đầu tư, bạn nên tìm đến các công ty môi giới quốc tế uy tín, được các tổ chức có thẩm quyền cấp phép. Cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo khi chơi Forex hay bất cứ hình thức đầu tư nào là dành thời gian tìm hiểu. Không nên vội vàng quyết định, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ những gì bạn đang làm. Tìm một nhà môi giới forex đáng tin cậy hay một người thầy forex để theo học là việc không hề dễ dàng, hãy đầu tư thời gian của bạn vào việc tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức để việc đầu tư có hiệu quả lâu dài. Bước đầu tiên khi bắt gặp một nhà môi giới hay người bán khóa học, hệ thống giao dịch…hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến Forex. Hãy tìm kiếm tên của họ trên google và tìm kiếm các đánh giá. Ví dụ bạn có thể truy cập diễn đàn forex để xem bình luận về sàn. Bạn cũng có thể tự trải nghiệm các sàn để có cái nhìn thực tế, vì một số sàn forex uy tín vẫn phải nhận nhiều lời phàn nàn từ khách hàng (nhiều trường hợp là bình luận từ các tài khoản ẩn danh thuộc phía đối thủ của họ) Cuối cùng, để tránh bị rơi vào hoạt động Forex lừa đảo, các nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần lưu ý rằng, phải dành thời gian tìm hiểu rõ về các sàn giao dịch mình chuẩn bị tham gia. Phải cảnh giác với những tô vẽ về lợi nhuận, và đặc biệt cảnh giác với những lời quảng cáo về các phần mềm “công thức bí mật”… Phân biệt rủi ro và lừa đảo khi tham gia thị trường Forex Bạn nên phân biết được đâu là “rủi ro” đâu là “lừa đảo” khi chơi forex. Rất nhiều bạn khi đầu tư vào forex bị mất tiền và nhận định ngay đó là lừa đảo. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Theo con số thống kê, có tới 95% các forex trader bị thua lỗ. Bởi kiếm tiền từ forex không hề dễ dàng như bạn nghĩ đâu. Để giảm thiểu những rủi ro khi chơi Forex bạn có thể tạm thời dừng lại và nghĩ đến việc đầu tư vào kiến thức bằng việc nghiên cứu kỹ về thị trường ngoại hối hay tham gia các khóa học về forex uy tín trên thị trường. Xem thêm : rút tiền sàn exness Cảnh giác với chiêu trò Forex lừa đảo Ngoài vấn đề về rủi ro thì bạn có thể tránh việc mất tiền “oan” khi gặp phải những chiêu trò lừa đảo tinh vi về forex. Trong nội dung dưới đây Phân tích tài chính sẽ tổng hợp những là những hình thức forex lừa đảo phổ biến trên thị trường hiện nay 1. Các khóa học forex lừa đảo Như đã nói ở trên, việc thiếu kiến thức khi chơi Forex khiến nhiều nhà đầu tư gặp thua lỗ thì việc tham gia các khóa học Forex để nâng cao kỹ năng là việc làm không sai. Tuy nhiên, bạn phải tìm hiểu thật kỹ khóa học đó do ai hướng dẫn, người đó có uy tín trong lĩnh vực này hay không. Những khóa học uy tín được chia sẻ bởi những chuyên gia sẽ giúp bạn rất nhiều khi giao dịch, vì họ có kinh nghiệm và cũng đã trải qua nhiều thất bại, do đó bạn sẽ học được kiến thức thực tế chứ không phải vài câu lý thuyết như những khóa học lừa đảo. Lựa chọn đúng sẽ giúp bạn phát triển. Như thế nào là các khóa học forex lừa đảo? – Nhiều người thất bại triền miên khi đầu tư forex, nhưng nhờ khả năng ăn nói, họ đã dụ dỗ rất nhiều người và tự mở ra các khóa học. Thế nhưng, những kiến thức bạn học được cũng chỉ đơn giản là được biên soạn lại từ trên mạng, không mang tính thực tiễn. Hay các nhà đầu tư mới cũng nên cảnh giác với các chương trình đào tạo với lời hứa giúp họ trở thành chuyên gia ngay lập tức và đưa đến lợi nhuận cao. Học phí các chương trình đào tạo này thường rất cao nhưng kết quả đạt được không như lời hứa ban đầu. 2. Phần mềm giao dịch lừa đảo Những phần mềm giao dịch lừa đảo sẽ tạo ra cơ chế giao dịch không công bằng, từ đó ngăn chặn khách hàng đặt giao dịch thắng và rút sạch quỹ giao dịch của nhà đầu tư. Ví dụ như gần đây trên thị trường xuất hiện phần mềm MT6 lừa đảo tiếp cận nhà đầu tư mới hoặc nhà đầu tư vùng sâu vùng xa, sử dụng tên gọi tương đồng với tên phần mềm nổi tiếng như MT4, MT5. Việc này khiến nhà đầu tư hiểu nhầm Metatrader 4 lừa đảo và ảnh hưởng đến thị trường Forex chân chính. Để tránh các phần mềm giao dịch lừa đảo, trước khi cài đặt vào máy, nhà đầu tư nên tìm hiểu các đánh giá của người đi trước về phần mềm. 3. Lừa đảo bán Robot Forex Nhiều người thường lựa chọn robot forex để giao dịch, và nhiều đối tượng đã đánh vào tâm lý này để kiếm tiền từ việc bán robot forex. Tuy một số loại robot phát huy tác dụng trong những tình huống thị trường nhất định, nhưng thị trường sẽ không mãi đứng im, do đó, robot forex cũng có thể khiến bạn bị cháy tài khoản. Có rất nhiều cách để họ lừa đảo thông qua hình thức này, ngoài bán, họ có thể cho bạn thuê robot bằng cách trả phí hoặc chia lợi nhuận, và thường kèm theo điều kiện là mở tài khoản do sàn mà họ giới thiệu. Họ đều có được lợi ích từ việc này, được hưởng phí của sàn, hoặc là được chia lợi nhuận khi robot sinh ra tiền. Tuy nhiên, nếu làm cháy tài khoản thì chỉ mình bạn lãnh hậu quả. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm tín hiệu forex telegram
 14. [REVIEW] ĐÁNH GIÁ SÀN EXNESS VIỆT NAM 2021 TỪ A TỚI Z Đánh giá sàn Exness từ những trang review trên mạng đều nói chung chung là Exness tốt, uy tín và thích hợp để giao dịch. Tuy nhiên, khi mà một trader cân nhắc lựa chọn một sàn forex tốt để giao dịch, họ cần phải xem xét hết mọi khía cạnh của sàn forex đó. Sàn Exness có uy tín không? Spread của Exness là bao nhiêu? Nền tảng giao dịch của Exness là gì? Hoa hồng của Exness bao nhiêu? Tại sao nên giao dịch với Exness Group? Không có trang nào có thể trả lời đầy đủ mọi chi tiết về sàn giao dịch Exness. Đó là lý do hôm nay tôi sẽ viết một bài đánh giá sàn Exness một cách chi tiết và đầy đủ nhất. TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SÀN FOREX EXNESS VIỆT NAM CÓ DANH TIẾNG ĐÁNG KỂ BRKV - Sàn giao dịch 11 năm tuổi này được hầu hết các nhà giao dịch yêu thích và đánh giá cao. Cho đến nay, dịch vụ của họ đã được chứng minh là rất tốt. Bất cứ khi nào tôi hỏi bạn bè trader của mình cho ý kiến về sàn Exness Việt Nam thì đây là những câu trả lời phổ biến nhất Hãy để tôi giải thích tại sao hầu hết các trader nghĩ rằng Exness Việt Nam là một sân chơi công bằng. Trong 10 năm qua, đã có nhiều sự kiện/tin tức lớn khiến giá tiền tệ giảm hàng nghìn pips, gây ra sự trượt giá cao, gap và tất nhiên, hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ. Chỉ có một vài sàn bù đắp cho khách hàng của họ và tất nhiên Exness Việt Nam là một trong số đó. Họ đã bồi thường hơn 15 triệu đô la khi có sự kiện CHF vào ngày 15 tháng 1 năm 2015. Họ cũng đã bồi thường rất nhiều bất cứ khi nào có vấn đề với hệ thống của họ như sự cố DDOS năm 2016. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Một số trader nói với tôi rằng họ đặt niềm tin vào sàn forex Exness vì Exness rất giàu. Đúng. Exness Việt Nam hay thế giới luôn có khoảng 200 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng riêng. Số tiền này lớn gấp 4 lần tổng số tiền gửi của khách hàng và sẽ được sử dụng để bồi thường cho khách hàng khi xảy ra vấn đề. Ngoài ra, Exness Việt Nam đã mua lại các giấy phép của CySEC và FCA. Điều này khiến tôi tự tin gửi hàng chục ngàn đô la cho sàn Exness ngay mà không do dự. Sàn ngoại hối Exness được xem là sàn forex bán lẻ lớn nhất thế giới kể từ năm 2015. Tháng 5 năm ngoái, tổng khối lượng giao dịch trên sàn đã lên tới 395 tỷ đô la. Con số này cao hơn nhiều so với đối thủ chính của Exness Việt Nam là Forex.com. Khối lượng giao dịch hàng tháng của Forex.com là 500 tỷ đô la nhưng chỉ có 300 tỷ đô la là ngoại hối. Phần còn lại là khối lượng giao dịch hàng hóa. Đối với tôi, các sàn forex lớn là sàn forex uy tín nhất bởi vì hầu hết các trader chọn họ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không? Nếu bạn muốn biết thêm về tiếng tăm của Exness, chỉ cần hỏi các trader đi trước. Tôi nghĩ rằng hầu hết trong số họ đang giao dịch ở đây. Hơn nữa, sàn Exness Việt Nam là sàn minhbạch nhất. Bạn có thể tìm hiểu tất cả thông tin về sàn này trên trang web của họ, chẳng hạn như: khối lượng giao dịch, số lượng khách hàng đang hoạt động, tiền gửi của khách hàng hoặc quỹ của công ty. Không có sàn nào có thể so sánh với Exness Việt Nam về sự minh bạch. Tính minh bạch rất quan trọng vì bạn có thể kiểm tra tình hình tài chính của sàn để đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình. SPREAD VÀ HOA HỒNG CỦA EXNESS THẤP NHẤT Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn không có hoa hồng, sàn giao dịch Exness Việt Nam là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Họ cung cấp 5 loại tài khoản, 3 tài khoản thường, 1 tài khoản miễn spread và 1 tài khoản spread gốc. Exness không tính phí hoa hồng cho các tài khoản thường Khi tôi nói không có hoa hồng thì đúng là như vậy. Không có bất kỳ phí ẩn nào khác để bạn phải lo lắng. Bạn chỉ phải trả tiền cho spread khi giao dịch tài khoản thường của sàn Exness. Và spread của Exness Việt Nam là thấp nhất. Xem thêm : bảng xếp hạng sàn forex Spread của Exness là từ ít nhất 0,6 pip. Tài khoản Pro là tài khoản có mức spread thấp nhất, nhưng bạn phải gửi ít nhất 200 đô la để bắt đầu giao dịch tài khoản này. Các tài khoản khác spread có thể cao hơn một chút nhưng không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu. Tôi đã tạo tài khoản tại tất cả các sàn có spread thấp nhất để so sánh mức spread của Exness. Tôi thấy rằng mức spread ở Exness Việt Nam là thấp nhất trong 7 cặp tiền tệ chính. Hầu hết các cặp đều thấp hơn 1 pip. Trong môi trường ổn định, rơi khoảng 0,5 đến 0,8 pip. Điều này thật tuyệt vời, bởi vì hầu hết các sàn khác tính phí khoảng 1,7 pip. Spread của tiền mã hóa của Exness cũng thấp nhất. Họ chỉ tính phí khoảng 3 đô la/coin cho giao dịch Bitcoin, 0,01 đô la cho Ripple và 0,5 đô la cho ETH. Ngày tôi viết bài viết này là một ngày đầy biến động. Giá Bitcoin tăng từ 6,2 nghìn lên 6,5 nghìn, nhưng spread Bitcoin của sàn Exness vẫn rất thấp. Đối với tài khoản Zero Spread của sàn Exness Tài khoản này được gọi là tài khoản Zero. Như các sàn khác, sàn Exness tính phí hoa hồng (vì mức spread của tài khoản này bằng 0 trong phần lớn thời gian giao dịch), nhưng họ chỉ tính phí 3,5 đô la cho mỗi lot. Phí hoa hồng này khoảng 50 - 90% thấp hơn so với các sàn khác. Như thông thường, các sàn mà có tài khoản miễn spread khác tính phí từ $5 - $10 mỗi giao dịch thành công. CÁC LOẠI TÀI KHOẢN TRÊN EXNESS VIỆT NAM Như tôi đã đề cập ở trên, sàn Exness cung cấp 5 loại tài khoản phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch chuyên nghiệp. Đó là các tài khoản Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread và Zero. Tài khoản Standard Cent phù hợp cho người mới bắt đầu. Tài khoản Standard và Pro dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm và tài khoản Raw Spread, Zero dành cho các chuyên gia. Chọn loại tài khoản phù hợp là rất quan trọng để thành công trong đầu tư. Đó là lý do tại sao hầu hết các sàn cung cấp các loại tài khoản khác nhau, bởi vì bạn chỉ có thể thành công nếu bạn giao dịch bằng tài khoản phù hợp. Đối với người mới Tài khoản Standard Cent là tài khoản tốt nhất cho người mới bắt đầu vì đây là nhóm trader không có nhiều kinh nghiệm. Họ cần một tài khoản cho phép họ gửi một khoản tiền nhỏ, giao dịch với các lệnh nhỏ và có yêu cầu margin thấp. Tài khoản Exness Standard Cent hoàn hảo cho người mới bắt đầu vì điều kiện giao dịch của nó là: Spread thấp. Biên độ là từ 0,3 pip cho hầu hết các cặp tiền tệ chính. Yêu cầu ký quỹ thấp, vì bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao lên tới 1:Không giới hạn, bạn có thể giảm thiểu tối đa margin của mình. Với tài khoản này, không yêu cầu tiền gửi tối thiểu trên sàn Exness. Bạn có thể gửi tiền thấp như bạn muốn. Điều này rất quan trọng vì người mới bắt đầu không nên giao dịch nhiều. Họ nên gửi một khoản tiền nhỏ để thực hành trước và tăng khối lượng giao dịch sau khi đã sẵn sàng. Tôi đã viết một bài về tiền nạp tối thiểu Exness để giải thích làm thế nào sàn có thể giữ ở mức thấp như vậy. Khối lượng giao dịch thấp trên mỗi giao dịch. Càng thấp càng tốt. Hỗ trợ địa phương tốt. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm forex
 15. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT SÀN EXNESS Sàn Exness được đánh giá là một trong những sàn giao dịch Forex phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam bên cạnh những broker uy tín khác như ICMarkets, XTB hay FBS. Có thể nói hầu như những anh em trader Vietnam nào cũng đã từng nghe qua tên tuổi của sàn Exness. Sàn Exness đã hoạt động và phát triển ở thị trường Forex Việt Nam từ khá sớm, bắt đầu vào khoảng những năm 2012-2013. Sàn Exness nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất đối với các Forex Trader Vietnam nhờ vào 2 yếu tố: đòn bẩy vô cực và rút tiền siêu tốc. Xem thêm : bảng xếp hạng sàn forex Exness là một ông lớn thực sự trong lĩnh vực Forex, xét về cả quy mô, sự “giàu có” lẫn khối lượng giao dịch khủng khiếp hàng tháng của khách hàng. Nếu bạn đang tìm hiểu về các sàn Forex nói chung và Exness nói riêng, thì trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn đánh giá các ưu và nhược điểm của Exness một cách chi tiết và khách quan nhất, giúp bạn hiểu tường tận và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Giới thiệu về sàn giao dịch Exness Exness được thành lập vào năm 2008 bởi một nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin. Một trong những nhà đồng sáng lập là Petr Valov – một chuyên gia trong lĩnh vực lập trình, cũng đang là người giữ chức vụ CEO cho tập đoàn này. Tập đoàn Exness hiện sở hữu nhiều thương hiệu con hoạt động tại những thị trường khác nhau. Trụ sở chính của Exness đặt tại Síp và các văn phòng hoạt động tại Vương quốc Anh, Malaysia và Singapore… Kết thúc năm 2020, Exness đạt số lượng khách hàng đang hoạt động là 145.000 khách hàng, so với con số 72.721 khách hàng đạt được vào cuối năm 2019. Xem thêm : review sàn exness Còn về khối lượng giao dịch? Trong những năm qua, Exness luôn duy trì được sự tăng trưởng đều đặn của mình. Năm 2019, Khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng là 340 tỷ USD. Năm 2020, con số này đã là 565 tỷ USD và có xu hướng tăng đều đặn. Ngoài ra, nếu là một fan bóng đá chân chính, đặc biệt là với clb Real Madrid, hẳn bạn cũng đã từng nhìn thấy logo Exness xuất hiện cùng với câu lạc bộ này và những ngôi sao của họ. Đó lại là một yếu tố nữa cho thấy mức độ phủ sóng của sàn môi giới lớn như thế nào. Chính sách bảo hiểm khách hàng của sàn Exness Là thành viên được quản lý bởi các tổ chức quản lý tài chính uy tín, sàn Exness bắt buộc phải tuân thủ những quy định nghiệm ngặt mà các tổ chức này đặt ra như chỉ thị 2014/65/EU về thị trường và các công cụ tài chính (MiFID II). Ngoài ra, Exness là thành viên của Chương trình bồi thường tương ứng nhằm đảm bảo cho các khiếu nại của khách hàng được thực hiện và được bảo hiểm thông qua việc thanh toán bồi thường trong trường hợp sàn mất năng lực chi trả. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Sàn Exness cũng áp dụng cơ chế Segregated accounts, đây là cơ chế duy trì tiền của khách hàng trong các tài khoản tách biệt. Có nghĩa là tiền của khách hàng được tách riêng khỏi quỹ hoạt động của Exness và Exness không được phép sử dụng chúng cho bất kỳ hoạt động nào của công ty. Đồng thời đó cũng là bằng chứng cho việc bồi thường khách hàng theo quy định trong trường hợp sàn Exness mất khả năng thanh toán. Exness là một trong các số ít sàn Forex đang hoạt động tại Việt Nam cho phép người dùng xem báo cáo tài chính một cách công khai, minh bạch và chi tiết, đây là yếu tố mà tôi đánh giá rất cao. Với một bản báo cáo tài chính ngắn gọn, người dùng có thể biết được hiệu suất kinh doanh của tập đoàn Exness như: Khối lượng giao dịch hàng tháng từ 2010 cho đến nay. Số lượng khách hàng đang hoạt động Số tiền mà khách hàng của Exness rút ra hàng tháng Tiền thưởng dành cho các đối tác của Exness Sàn Exness được đặt dưới một cơ quan kiểm toán độc lập bên ngoài, cụ thể là Deloitte, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất trên thế giới. Đồng thời Exness cũng cung cấp một bản ghi báo cáo của Deloitte về số tiền quỹ mà Exness nắm giữ trong tài khoản ngân hàng để những nhà đầu tư của mình tham khảo. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm forex
 16. Cảnh giác với chiêu trò Forex lừa đảo Forex (thị trường ngoại hối) là từ khóa được tìm kiếm rất nhiều hiện nay ở Việt Nam. Khi tìm hiểu về Forex bạn bất kỳ nhà đầu tư nào khi thấy các cụm từ như “Forex lừa đảo” “Sàn Forex lừa đảo” sẽ có sự băn khoăn không biết có nên đầu tư vào Forex hay không. Hãy cùng Phân tích tài chính đi sâu vào tìm hiểu Forex có lừa đảo không và những chiêu trò lừa đảo trên thị trường Forex hiện nay Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Thực hư Forex lừa đảo? Cần hiểu đúng bản chất Forex là một thị trường tài chính, chứ không phải đa cấp Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã cho phép các công ty giao dịch trung gian tham gia thị trường ngoại hối, do đó, đối tượng tham gia ngày càng được mở rộng. Hơn nữa, lợi nhuận mà Forex mang lại rất lớn, thế nên các câu chuyện về Forex lừa đảo trong thị trường ngoại hối là không thể tránh khỏi. Bản thân Forex là một hoạt động đầu tư tiền tệ lành mạnh và không mang tính lừa đảo. Đây là câu trả lời cho câu hỏi “Forex có lừa đảo hay không?” Đa phần các giao dịch Forex hiện nay đều qua môi trường internet, nên các cá nhân/đơn vị có thể dễ dàng thông qua công nghệ để tiếp cận nhà đầu tư Forex nhằm lừa đảo và trục lợi. Dù đầu tư Forex hay lĩnh vực nào đó bạn cũng cần phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết, phải mất thời gian, công sức và cả tiền bạc để đổi lấy kinh nghiệm thì dần dần mới có thể kiếm tiền. “Chơi Forex có phải mang tính chất may rủi?” – Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và kiếm được tiền khi đầu tư Forex không hề đơn giản, việc này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng về phân tích biểu đồ, hiểu biết về thị trường tài chính, phân tích tình hình chính trị,.. tất cả những yếu tố có tác động đến thị trường tiền tệ. Còn nếu bạn chỉ chơi hoàn toàn dựa vào cảm xúc cá nhân thì đương nhiên việc đầu tư không khác gì “đánh bạc”. Cũng có người nhận thức sai lầm khi đánh đồng Forex là đa cấp. Cần hiểu rằng, đa cấp chính là hình thức bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng theo mạng lưới phân tầng. Nhà phân phối và bán hàng sẽ được nhận hoa hồng từ doanh thu của chính mình và những người họ bảo trợ. Điều này hoàn toàn chứng minh rằng ngoại hối và đa cấp là hai khái niệm giao thương hoàn toàn khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất chính là với ngoại hối, không ai có thể thao túng được sản phẩm giao dịch của nhà đầu tư. Đối với đa cấp, sẽ không ai thực sự nắm bắt được giá trị của sản phẩm trừ nhân viên tư vấn. Và sản phẩm có được bán với giá trị thật hay không sẽ hoàn toàn dựa vào khả năng thuyết phục khách hàng của nhân viên tư vấn trực tiếp. Đầu tư Forex ở Việt Nam có vi phạm pháp luật? Đối với nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới, hoạt động giao dịch trong thị trường Forex khá sôi động với các công ty môi giới. Các sàn giao dịch trung gian đều được cấp giấy phép hoạt động bởi các cơ quan chức năng. Để an tâm giao dịch Forex mà không lo vấn đề vi phạm pháp luật thì điều quan trọng nhất là lựa chọn cho mình một nhà đồng hành giao dịch Forex uy tín, được cấp phép hợp pháp ở các quốc gia cho phép giao dịch Forex. Thị trường Forex ở Việt Nam ngày càng phát triển, tuy pháp luật Việt Nam không cấm đầu tư Forex nhưng nếu bạn thực hiện giao dịch qua công ty môi giới “được cấp phép tại Việt Nam” thì đó là phạm luật, do Việt Nam không cho phép bất kỳ cá nhân hay công ty, tổ chức nào tự mở sàn trung gian tại nước ta. Các sàn giao dịch đang hoạt động hiện nay đều chỉ có giấy phép được công nhận ở các thị trường nước ngoài. Vì thế, để yên tâm đầu tư, bạn nên tìm đến các công ty môi giới quốc tế uy tín, được các tổ chức có thẩm quyền cấp phép. Xem thêm : sàn forex nào tốt nhất Cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo khi chơi Forex hay bất cứ hình thức đầu tư nào là dành thời gian tìm hiểu. Không nên vội vàng quyết định, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ những gì bạn đang làm. Tìm một nhà môi giới forex đáng tin cậy hay một người thầy forex để theo học là việc không hề dễ dàng, hãy đầu tư thời gian của bạn vào việc tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức để việc đầu tư có hiệu quả lâu dài. Bước đầu tiên khi bắt gặp một nhà môi giới hay người bán khóa học, hệ thống giao dịch…hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến Forex. Hãy tìm kiếm tên của họ trên google và tìm kiếm các đánh giá. Ví dụ bạn có thể truy cập diễn đàn forex để xem bình luận về sàn. Bạn cũng có thể tự trải nghiệm các sàn để có cái nhìn thực tế, vì một số sàn forex uy tín vẫn phải nhận nhiều lời phàn nàn từ khách hàng (nhiều trường hợp là bình luận từ các tài khoản ẩn danh thuộc phía đối thủ của họ) Cuối cùng, để tránh bị rơi vào hoạt động Forex lừa đảo, các nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần lưu ý rằng, phải dành thời gian tìm hiểu rõ về các sàn giao dịch mình chuẩn bị tham gia. Phải cảnh giác với những tô vẽ về lợi nhuận, và đặc biệt cảnh giác với những lời quảng cáo về các phần mềm “công thức bí mật”… Phân biệt rủi ro và lừa đảo khi tham gia thị trường Forex Bạn nên phân biết được đâu là “rủi ro” đâu là “lừa đảo” khi chơi forex. Rất nhiều bạn khi đầu tư vào forex bị mất tiền và nhận định ngay đó là lừa đảo. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Theo con số thống kê, có tới 95% các forex trader bị thua lỗ. Bởi kiếm tiền từ forex không hề dễ dàng như bạn nghĩ đâu. Để giảm thiểu những rủi ro khi chơi Forex bạn có thể tạm thời dừng lại và nghĩ đến việc đầu tư vào kiến thức bằng việc nghiên cứu kỹ về thị trường ngoại hối hay tham gia các khóa học về forex uy tín trên thị trường. Cảnh giác với chiêu trò Forex lừa đảo Ngoài vấn đề về rủi ro thì bạn có thể tránh việc mất tiền “oan” khi gặp phải những chiêu trò lừa đảo tinh vi về forex. Trong nội dung dưới đây Phân tích tài chính sẽ tổng hợp những là những hình thức forex lừa đảo phổ biến trên thị trường hiện nay 1. Các khóa học forex lừa đảo Như đã nói ở trên, việc thiếu kiến thức khi chơi Forex khiến nhiều nhà đầu tư gặp thua lỗ thì việc tham gia các khóa học Forex để nâng cao kỹ năng là việc làm không sai. Tuy nhiên, bạn phải tìm hiểu thật kỹ khóa học đó do ai hướng dẫn, người đó có uy tín trong lĩnh vực này hay không. Những khóa học uy tín được chia sẻ bởi những chuyên gia sẽ giúp bạn rất nhiều khi giao dịch, vì họ có kinh nghiệm và cũng đã trải qua nhiều thất bại, do đó bạn sẽ học được kiến thức thực tế chứ không phải vài câu lý thuyết như những khóa học lừa đảo. Lựa chọn đúng sẽ giúp bạn phát triển. Như thế nào là các khóa học forex lừa đảo? – Nhiều người thất bại triền miên khi đầu tư forex, nhưng nhờ khả năng ăn nói, họ đã dụ dỗ rất nhiều người và tự mở ra các khóa học. Thế nhưng, những kiến thức bạn học được cũng chỉ đơn giản là được biên soạn lại từ trên mạng, không mang tính thực tiễn. Hay các nhà đầu tư mới cũng nên cảnh giác với các chương trình đào tạo với lời hứa giúp họ trở thành chuyên gia ngay lập tức và đưa đến lợi nhuận cao. Học phí các chương trình đào tạo này thường rất cao nhưng kết quả đạt được không như lời hứa ban đầu. Xem thêm : sàn exness 2. Phần mềm giao dịch lừa đảo Những phần mềm giao dịch lừa đảo sẽ tạo ra cơ chế giao dịch không công bằng, từ đó ngăn chặn khách hàng đặt giao dịch thắng và rút sạch quỹ giao dịch của nhà đầu tư. Ví dụ như gần đây trên thị trường xuất hiện phần mềm MT6 lừa đảo tiếp cận nhà đầu tư mới hoặc nhà đầu tư vùng sâu vùng xa, sử dụng tên gọi tương đồng với tên phần mềm nổi tiếng như MT4, MT5. Việc này khiến nhà đầu tư hiểu nhầm Metatrader 4 lừa đảo và ảnh hưởng đến thị trường Forex chân chính. Để tránh các phần mềm giao dịch lừa đảo, trước khi cài đặt vào máy, nhà đầu tư nên tìm hiểu các đánh giá của người đi trước về phần mềm. 3. Lừa đảo bán Robot Forex Nhiều người thường lựa chọn robot forex để giao dịch, và nhiều đối tượng đã đánh vào tâm lý này để kiếm tiền từ việc bán robot forex. Tuy một số loại robot phát huy tác dụng trong những tình huống thị trường nhất định, nhưng thị trường sẽ không mãi đứng im, do đó, robot forex cũng có thể khiến bạn bị cháy tài khoản. Có rất nhiều cách để họ lừa đảo thông qua hình thức này, ngoài bán, họ có thể cho bạn thuê robot bằng cách trả phí hoặc chia lợi nhuận, và thường kèm theo điều kiện là mở tài khoản do sàn mà họ giới thiệu. Họ đều có được lợi ích từ việc này, được hưởng phí của sàn, hoặc là được chia lợi nhuận khi robot sinh ra tiền. Tuy nhiên, nếu làm cháy tài khoản thì chỉ mình bạn lãnh hậu quả. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm forex
 17. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT SÀN EXNESS review sàn exness là một trong những sàn giao dịch Forex phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam bên cạnh những broker uy tín khác như ICMarkets, XTB hay FBS. Có thể nói hầu như những anh em trader Vietnam nào cũng đã từng nghe qua tên tuổi của sàn Exness. Sàn Exness đã hoạt động và phát triển ở thị trường Forex Việt Nam từ khá sớm, bắt đầu vào khoảng những năm 2012-2013. Sàn Exness nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất đối với các Forex Trader Vietnam nhờ vào 2 yếu tố: đòn bẩy vô cực và rút tiền siêu tốc. Nếu bạn đang tìm hiểu về các sàn Forex nói chung và Exness nói riêng, thì trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn đánh giá các ưu và nhược điểm của Exness một cách chi tiết và khách quan nhất, giúp bạn hiểu tường tận và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Xem thêm : bảng xếp hạng sàn forex Giới thiệu về sàn giao dịch Exness Exness được thành lập vào năm 2008 bởi một nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin. Một trong những nhà đồng sáng lập là Petr Valov – một chuyên gia trong lĩnh vực lập trình, cũng đang là người giữ chức vụ CEO cho tập đoàn này. Tập đoàn Exness hiện sở hữu nhiều thương hiệu con hoạt động tại những thị trường khác nhau. Trụ sở chính của Exness đặt tại Síp và các văn phòng hoạt động tại Vương quốc Anh, Malaysia và Singapore… Kết thúc năm 2020, Exness đạt số lượng khách hàng đang hoạt động là 145.000 khách hàng, so với con số 72.721 khách hàng đạt được vào cuối năm 2019. Còn về khối lượng giao dịch? Trong những năm qua, Exness luôn duy trì được sự tăng trưởng đều đặn của mình. Năm 2019, Khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng là 340 tỷ USD. Năm 2020, con số này đã là 565 tỷ USD và có xu hướng tăng đều đặn. Ngoài ra, nếu là một fan bóng đá chân chính, đặc biệt là với clb Real Madrid, hẳn bạn cũng đã từng nhìn thấy logo Exness xuất hiện cùng với câu lạc bộ này và những ngôi sao của họ. Đó lại là một yếu tố nữa cho thấy mức độ phủ sóng của sàn môi giới lớn như thế nào Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Chính sách bảo hiểm khách hàng của sàn Exness Là thành viên được quản lý bởi các tổ chức quản lý tài chính uy tín, sàn Exness bắt buộc phải tuân thủ những quy định nghiệm ngặt mà các tổ chức này đặt ra như chỉ thị 2014/65/EU về thị trường và các công cụ tài chính (MiFID II). Ngoài ra, Exness là thành viên của Chương trình bồi thường tương ứng nhằm đảm bảo cho các khiếu nại của khách hàng được thực hiện và được bảo hiểm thông qua việc thanh toán bồi thường trong trường hợp sàn mất năng lực chi trả. Sàn Exness cũng áp dụng cơ chế Segregated accounts, đây là cơ chế duy trì tiền của khách hàng trong các tài khoản tách biệt. Có nghĩa là tiền của khách hàng được tách riêng khỏi quỹ hoạt động của Exness và Exness không được phép sử dụng chúng cho bất kỳ hoạt động nào của công ty. Đồng thời đó cũng là bằng chứng cho việc bồi thường khách hàng theo quy định trong trường hợp sàn Exness mất khả năng thanh toán. Exness là một trong các số ít sàn Forex đang hoạt động tại Việt Nam cho phép người dùng xem báo cáo tài chính một cách công khai, minh bạch và chi tiết, đây là yếu tố mà tôi đánh giá rất cao. Với một bản báo cáo tài chính ngắn gọn, người dùng có thể biết được hiệu suất kinh doanh của tập đoàn Exness như: Khối lượng giao dịch hàng tháng từ 2010 cho đến nay. Số lượng khách hàng đang hoạt động Số tiền mà khách hàng của Exness rút ra hàng tháng Tiền thưởng dành cho các đối tác của Exness Sàn Exness được đặt dưới một cơ quan kiểm toán độc lập bên ngoài, cụ thể là Deloitte, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất trên thế giới. Đồng thời Exness cũng cung cấp một bản ghi báo cáo của Deloitte về số tiền quỹ mà Exness nắm giữ trong tài khoản ngân hàng để những nhà đầu tư của mình tham khảo. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về tín hiệu forex telegram
 18. Metatrader 4 là gì? Metatrader 4 lừa đảo người dùng là có thật? Metatrader 4 – một khái niệm quen thuộc với những anh em tham gia thị trường forex. Đây là một công cụ cực kỳ hữu ích hỗ trợ anh em đặt lệnh, cắt lệnh, theo dõi thị trường, … Tuy nhiên có rất nhiều câu chuyện đồn thổi xoay quanh vấn đề Metatrader 4 lừa đảo người dùng. Vậy thực hư tin đồn này là như thế nào Metatrader 4 là gì? sàn mt4 lừa đảo hay còn được người dùng gọi với cái tên quen thuộc MT4, đây là phần mềm giao dịch được các nhà trader hay các broker sử dụng phổ biến trong đầu tư forex. Phần mềm này cho phép các nhà đầu tư cập nhật tin tức theo thời gian thực tế, phân tích các yếu tố kỹ thuật, biểu giá thị trường và hỗ trợ đắc lực trong việc mở lệnh hoặc đóng lệnh với bộ chỉ báo kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Kho chỉ báo trên nền tảng Metatrader 4 rất đa dạng và phong phú. Phần mềm này hiện tích hợp trên điện thoại điện, do vậy chỉ cần trong tay sở hữu một chiếc điện thoại kết nối internet là anh em đã có thể theo dõi được những diễn biến lên xuống của thị trường. Để sử dụng được phần mềm này, người chơi sẽ được nhà môi giới cấp cho một tài khoản để đăng nhập vào trong hệ thống MT4. Sau khi đăng nhập thành công anh em sẽ tiến hành nạp tiền vào tài khoản để đặt lệnh. Metatrader 4 lừa đảo người dùng không? Đây là câu hỏi rất nhiều anh em khi tìm hiểu về MT4 thắc mắc, đặc biệt khi thực hiện giao dịch bị lỗ, vậy điều nguyên nhân vấn đề này là do đâu? Với những anh bị môi giới “dắt mũi” bắn lệnh khi chơi trên Metatrader 4 sẽ thường dễ bị thu lỗ hơn là những trader có kiến thức, am hiểu về thị trường và vào lệnh khoa học. Số người bị lừa theo kiểu môi giới “bắn lệnh” để ăn tiền tương đối nhiều. Vì thế khi mất tiền sẽ nói là do Metatrader 4 lừa đảo người dùng. Tuy nhiên mình xin được đính chính lại Metatrader 4 lừa đảo người dùng là không có thật, có lừa ở đây thì chỉ có chăng là nhà môi giới, các đơn vị cò mồi lôi kéo người chơi ít kiến thức, lôi kéo họ tham gia vào thị trường để chiếm đoạt số tiền họ đã vào lệnh. Còn trên thực tế Metatrader 4 là phần mềm được đánh giá cao và không có bất kỳ vấn đề hay dấu hiệu lừa đảo nào. Có rất nhiều sản hiện nay đang sử dụng Metatrader 4 để hỗ trợ các trader đầu tư. Vậy nên việc Metatrader 4 lừa đảo người dùng có chăng là tùy theo mỗi sàn, bởi một phần mềm dùng để giao dịch thì không có khả năng lừa đảo mà chỉ có sàn sử dụng phần mềm này để lừa người dùng. Xem thêm : sàn forex nào tốt nhất Tuy nhiên, có một điểm anh em có thể lưu ý, với những sàn có ý định lừa đảo thì thường sẽ không dùng nền tảng MT4, bởi khi sử dụng phần mềm này họ không có khả năng thao túng hay can thiệp vào các giao dịch để thay đổi các thông tin, các lệnh của nhà đầu tư. Hiện nay, MT4 là một trong những nền tảng được các trader ưa chuộng bởi giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Do đó không thể nghe và đánh giá nói Metatrader 4 lừa đảo người dùng được. Tuy nhiên, có một vài điểm yếu của phần mềm này đến nay vẫn chưa được khắc phục như nền tảng còn chậm, giao dịch quá tải sẽ bị dừng hoạt động, hoặc trong trường hợp bị ngắt điện sẽ không tiến hành giao dịch được. Chính những vấn đề này khiến nhiều trader cảm thấy không hài lòng. Ưu điểm của Metatrader 4 Điểm mạnh lớn nhất của phần mềm này khả năng phân tích theo từng khung giờ. Mọi sự biến động đều được thể hiện rõ nét trên biểu đồ, mặc dù các chỉ báo rất quan trọng nhưng điều quan trọng hơn cả là anh em hải nhận biết được các dấu hiệu xác định điểm đầu vào và điểm đầu ra trên nhiều khung thời gian. Đối với phần mềm Metatrader 4 anh em sẽ có tất cả 9 khung thời gian khác nhau, vì thế bạn có thể hoàn toàn tự phân tích và đánh giá rõ ràng xu hướng của thị trường này. Với các nhà giao dịch forex, các chỉ báo được xem là công cụ vô cùng quan trọng, trên phần mềm MT4 bạn sẽ quyền truy cập vào hơn 50 chỉ báo khác nhau. Các chỉ số báo này sẽ làm nổi bật các đường xu hướng, khối lượng giao dịch và các dữ liệu quan trọng cho việc phân tích kỹ thuật. Đặc điểm với MT4, bạn sẽ có quyền tùy chỉnh các thông số về màu sắc, thay đổi dữ liệu theo nhu cầu của riêng mình. Xem thêm : sàn exness Một số đánh giá về Metatrader 4 Về độ tin cậy Đa số các sàn giao dịch lớn và và uy trên thế giới hiện đều sử dụng nền tảng MT4. Bởi tóc độ giao dịch của phần mềm này tương đối nhanh, có tính bảo mật tốt, và rất khó để hacker có thể tấn công vào sàn được. Tốc độ xử lý giao dịch Mọi giao dịch của người dùng để được thao tác nhanh chóng, ổn định. Bên cạnh đó nó còn hỗ trợ giao dịch tự động vậy nên dù bạn có đang ngủ thì nó vẫn có thể giao dịch được. Tốc độ xử lý mỗi lần xuống lệnh khá nhanh, cập nhật theo thị trường. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng MT4 trên nhiều thiết bị khác nhau từ IOS đế Android. Vì thế anh em có thể giao dịch được ở bất kỳ nơi đâu. Chi phí Về chi phí thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm là không phải trả phí khi sử dụng trên nền tảng này, bởi các sàn sẽ là người trả phí cho bên cung cấp dịch vụ. Vậy nên nền tảng này sẽ hoàn toàn miễn phí với các trader nhé. Với những điểm cộng như vậy thì ai dám bảo Metatrader 4 là đảo người chơi đúng không nào. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về group tín hiệu forex
 19. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT SÀN EXNESS Sàn Exness được đánh giá là một trong những sàn giao dịch Forex phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam bên cạnh những broker uy tín khác như ICMarkets, XTB hay FBS. Có thể nói hầu như những anh em trader Vietnam nào cũng đã từng nghe qua tên tuổi của sàn Exness. Xem thêm : bảng xếp hạng sàn forex Sàn Exness đã hoạt động và phát triển ở thị trường Forex Việt Nam từ khá sớm, bắt đầu vào khoảng những năm 2012-2013. Sàn Exness nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất đối với các Forex Trader Vietnam nhờ vào 2 yếu tố: đòn bẩy vô cực và rút tiền siêu tốc. Exness là một ông lớn thực sự trong lĩnh vực Forex, xét về cả quy mô, sự “giàu có” lẫn khối lượng giao dịch khủng khiếp hàng tháng của khách hàng. Nếu bạn đang tìm hiểu về các sàn Forex nói chung và Exness nói riêng, thì trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn đánh giá các ưu và nhược điểm của Exness một cách chi tiết và khách quan nhất, giúp bạn hiểu tường tận và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Giới thiệu về sàn giao dịch Exness Exness được thành lập vào năm 2008 bởi một nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin. Một trong những nhà đồng sáng lập là Petr Valov – một chuyên gia trong lĩnh vực lập trình, cũng đang là người giữ chức vụ CEO cho tập đoàn này. Tập đoàn Exness hiện sở hữu nhiều thương hiệu con hoạt động tại những thị trường khác nhau. Trụ sở chính của Exness đặt tại Síp và các văn phòng hoạt động tại Vương quốc Anh, Malaysia và Singapore… Xem thêm : review sàn exness Kết thúc năm 2020, Exness đạt số lượng khách hàng đang hoạt động là 145.000 khách hàng, so với con số 72.721 khách hàng đạt được vào cuối năm 2019. Còn về khối lượng giao dịch? Trong những năm qua, Exness luôn duy trì được sự tăng trưởng đều đặn của mình. Năm 2019, Khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng là 340 tỷ USD. Năm 2020, con số này đã là 565 tỷ USD và có xu hướng tăng đều đặn Ngoài ra, nếu là một fan bóng đá chân chính, đặc biệt là với clb Real Madrid, hẳn bạn cũng đã từng nhìn thấy logo Exness xuất hiện cùng với câu lạc bộ này và những ngôi sao của họ. Đó lại là một yếu tố nữa cho thấy mức độ phủ sóng của sàn môi giới lớn như thế nào. Chính sách bảo hiểm khách hàng của sàn Exness Là thành viên được quản lý bởi các tổ chức quản lý tài chính uy tín, sàn Exness bắt buộc phải tuân thủ những quy định nghiệm ngặt mà các tổ chức này đặt ra như chỉ thị 2014/65/EU về thị trường và các công cụ tài chính (MiFID II). Ngoài ra, Exness là thành viên của Chương trình bồi thường tương ứng nhằm đảm bảo cho các khiếu nại của khách hàng được thực hiện và được bảo hiểm thông qua việc thanh toán bồi thường trong trường hợp sàn mất năng lực chi trả. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Sàn Exness cũng áp dụng cơ chế Segregated accounts, đây là cơ chế duy trì tiền của khách hàng trong các tài khoản tách biệt. Có nghĩa là tiền của khách hàng được tách riêng khỏi quỹ hoạt động của Exness và Exness không được phép sử dụng chúng cho bất kỳ hoạt động nào của công ty. Đồng thời đó cũng là bằng chứng cho việc bồi thường khách hàng theo quy định trong trường hợp sàn Exness mất khả năng thanh toán. Exness là một trong các số ít sàn Forex đang hoạt động tại Việt Nam cho phép người dùng xem báo cáo tài chính một cách công khai, minh bạch và chi tiết, đây là yếu tố mà tôi đánh giá rất cao. Với một bản báo cáo tài chính ngắn gọn, người dùng có thể biết được hiệu suất kinh doanh của tập đoàn Exness như: Khối lượng giao dịch hàng tháng từ 2010 cho đến nay. Số lượng khách hàng đang hoạt động Số tiền mà khách hàng của Exness rút ra hàng tháng Tiền thưởng dành cho các đối tác của Exness Sàn Exness được đặt dưới một cơ quan kiểm toán độc lập bên ngoài, cụ thể là Deloitte, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất trên thế giới. Đồng thời Exness cũng cung cấp một bản ghi báo cáo của Deloitte về số tiền quỹ mà Exness nắm giữ trong tài khoản ngân hàng để những nhà đầu tư của mình tham khảo. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về tín hiệu forex telegram
 20. Thực Hư Về Vấn Đề Sàn Exness Lừa Đảo Một trong những sàn Forex uy tín nhất hiện hay có thể kể đến đó là sàn Exness. Đây là sàn giao dịch nổi tiếng, được nhiều người biết đến là sàn làm ăn đàng hoàng, cẩn thận cũng như giao dịch nạp rút tiền nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều vụ việc gần đây nổi trội lên vụ sàn Exness lừa đảo? Vậy, thực hư chuyện này ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Tại sao lại nói sàn Exness đáng tin cậy? Nếu xét về các chứng chỉ và giấy tờ về mặt pháp lý trong giao dịch Forex. Exness là một sàn giao dịch có đầy đủ hết các chứng từ này. đó là: – Giấy phép thuộc FSA số SD025 – Giấy phép FCA số 730729 – Giấy phép CySEC số 178/12 Đây đều là những giấy phép, chứng từ uy tín hợp pháp của sàn Forex. Những chứng từ này được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các sàn giao dịch uy tín và chất lượng trên thế giới. Vì thế mà xét về mặt pháp lý, Exness là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ giao dịch ngoại hối một cách hoàn toàn hợp pháp. Với các vấn đề khác như phí hoa hồng trong giao dịch hay phí qua đêm của Exness đều thuộc loại tốt nhất hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, sàn Exness là một sàn giao dịch với một lượng lớn Trader khổng lồ sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Nếu Exness lừa đảo, làm ăn không uy tín thì liệu nó có tồn tại trong một khoảng thời gian dài như vậy không? Xem thêm : sàn forex nào tốt nhất Tại sao nói sàn Exness lừa đảo? Nếu đã là một sàn giao dịch uy tín như thế thì tại sao vẫn có vẫn bị tố sàn Exness lừa đảo, cướp tiền của các nhà đầu tư? Dựa vào tình thế hiện nay, ta có thể chia ra được 2 trường hợp như sau: Rút tiền không được Những trường hợp bị sàn Exness chặn và không thể nào rút tiền, hầu hết các trader đều sẽ cho rằng sàn lừa đảo liền. Chúng ta vẫn luôn “đổ lỗi” như thế, nhưng không ai nghĩ rằng vấn đề nằm ở lỗi trục trặc hệ thống. Trên thực tế, đa số các bài viết trên mạng tố sàn Exness lừa đảo đều xuất phát từ vấn đề rút tiền của sàn. Bởi lẽ những người chọn sàn Exness phần lớn là vì sự đảm bảo của hệ thống nạp rút tiền tức thời. Để rồi khi tiền không về được tay mình, họ sẽ cảm thấy như bị Exness phản bội, và lập tức cho rằng Exness lừa đảo. Nói về vấn đề rút tiền khỏi tài khoản, Exness chỉ là đang làm chậm quá trình rút tiền khi họ đang cảm thấy có những điểm đáng ngờ đối với tài khoản của bạn. Exness được xem như một sàn giao dịch đặt sự bảo mật cũng như luật pháp lên hàng đầu, tiền thưởng của sàn Exness vẫn luôn được tính toán một cách sòng phẳng nhất. Nhưng ngay khi họ cảm thấy nghi ngờ hay có gì đó “sai sai” về tài khoản của bạn thì ngay lập tức sẽ chặn các hoạt động rút tiền của bạn tạm thời để kiểm tra và xem xét kỹ càng. Vấn đề giãn spread Nói đến vấn đề giãn Spread thì nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược trade của chính chúng ta mà thôi. Khi các nhà giao dịch tiến hành trade các cặp tiền tệ hiếm, thì mức spread của Exness cũng sẽ trở nên biến động rất mạnh mỗi khi có tin tức bất ngờ nào đó. Khi đó, không chỉ riêng Exness mà sàn nào cũng sẽ thực hiện giãn spread cả. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải xem xét lại các chiến lược giao dịch của mình hơn. Ngoài ra, có một số trường hợp nói Exness lừa đảo và vấn đề giãn Spread như một đòn bẩy nhưng điều này là xuất phát từ lỗi thuộc về cách giao dịch của mỗi Trader. Cụ thể hơn có thể nói là do chúng ta bị thiếu nguồn kiến thức hoặc có những tính toán hay bước đi sai lầm dẫn tới việc bị thua lỗ không đáng có thì điều đó không thể nào khẳng định rằng sàn Exness là lừa đảo. Tóm lại, Exness lừa đảo là một tin tức thật buồn cười. Hi vọng rằng, với bài viết này sẽ giúp bạn có những cái nhìn đúng đắn và chính xác hơn đối với sàn giao dịch Exness uy tín và chất lượng này. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm telegram forex
 21. Review Sàn Exness 2021 Chính Xác Và Nên Đọc Nhất Sàn Exness là gì, cách chơi như thế nào, có lừa đảo hay không? Đó là câu hỏi của nhiều người khi mới tham gia thị trường Forex tìm kiếm. Hãy cùng tìm hiểu về Exness trước khi đưa ra quyết định chọn sàn, giúp bạn lựa chọn được broker thích hợp và uy tín để đồng hành lâu dài trên con đường trading. Exness gần như là sàn cửa miệng của hầu hết các trader khi kể tên đầu tiên. Mặc dù không hề có những chương trình khuyến mãi chạy thường xuyên, không hề marketing rầm rộ nhưng lượng khách hàng tìm đến Exness ngày một nhiều thông qua hình thức “truyền miệng”. Trader đi trước truyền lại cho trader sau và cứ thế, Exness ngày một xây dựng được cho mình một cộng đồng đông đảo không chỉ trên thế giới mà còn ở Việt Nam. Lí do Exness được lòng khách hàng vì họ là một trong những sàn tốt nhất, uy tín nhất, trung thực và minh bạch nhất, chính những cái nhất của Exness đã giúp họ xây dựng được một tượng đài lòng tin trong lòng khách hàng. Xem thêm : review sàn exness Ưu điểm: Spread thấp Đòn bẩy thuộc top cao nhất, lên đến 1:2000 Nạp tiền chỉ từ 1$, không giới hạn số tiền rút tối thiểu Thời gian rút tiền siêu nhanh Nhược Điểm: Spread giãn lớn khi thị trường biến động mạnh Hạn chế khoảng cách đặt stop loss, take profit Sơ Lược Về Sự Thành Lập Exness Được thành lập vào năm 2008 tại Cộng hòa Síp, nơi đặt trụ sở của rất nhiều broker uy tín trên thế giới. Exness là sản phẩm của một nhóm các chuyên gia cùng chí hướng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, vì vậy, Exness không chỉ có lợi thế về dịch vụ môi giới mà sàn forex này còn cung cấp nền tảng giao dịch tốt nhất đến với khách hàng. Sàn đã vinh dự nhận được các giải thưởng có giá trị như “Thực thi thương mại tốt nhất”, “Quản lý đơn hàng tốt nhất” và “Nhà môi giới bán lẻ tốt nhất” từ Tạp chí World Finance Media. Ngoài kinh doanh ở lĩnh vực môi giới ngoại hối, Exness còn có một công ty chứng khoán Nymstar Limited, hoạt động dưới sự kiểm soát của FSA – Cơ quan Dịch vụ Tài chính. Sau hơn 12 năm hoạt động, Exness đã đạt được rất nhiều những thành tích đáng kinh ngạc, thể hiện qua các con số khá ấn tượng: số lượng trader đang hoạt động đã vượt qua 72,721; Theo báo cáo tài chính cuối tháng 12 năm 2019, tổng khối lượng giao dịch của khách hàng đạt 325.8 tỷ USD và vinh dự lọt vào top các broker dẫn đầu ngành. Các thông tin cơ bản về sàn Exness Năm thành lập: 2008 Trụ sở chính: Cộng hòa Síp Giấy phép: FCA, CySEC, FSA Tài khoản: Cent, Standard, Raw Spread, Pro… Tiền gửi tối thiểu: 1$ Spread chỉ từ: 0.0 pips Đòn bẩy tối đa : 1: Vô cùng Công cụ giao dịch: forex, kim loại, chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa Nền tảng giao dịch: MT4, MT5 Copy trading: có Thiết bị tương thích: desktop, laptop, mobile, macbook, tablet Phương thức nạp, rút tiền: internet banking, visa/master cards, ngân lượng, Skrill/Neteller, Bitcoin Hỗ trợ khách hàng: 13 ngôn ngữ, livechat 24/7 Giấy phép hoạt động của Exness Sự cấp phép của một trong các cơ quan quản lý forex uy tín hàng đầu thế giới được xem là bằng chứng cụ thể nhất cho độ tin cậy và an toàn của một nhà môi giới ngoại hối. Và tất nhiên, Exness, không chỉ một mà có đến 2 giấy phép từ 2 cơ quan quản lý nổi tiếng FCA và CySEC. Công ty Exness (Cy) Ltd, có trụ sở tại Síp, được cấp phép bởi CySEC – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp, số giấy phép 178/12. Công ty Exness (UK), Ltd, có trụ sở tại Vương Quốc Anh, được cấp phép bởi FCA – Cơ quan Kiểm soát Tài chính, số giấy phép 730729. Được cấp phép bởi FCA và CySEC, tài khoản của trader sẽ được bảo mật tối đa nhất. Tiền của khách hàng sẽ được tách biệt với tài khoản của công ty môi giới và gửi vào các ngân hàng cấp 1 tại Anh và châu Âu. Để có được giấy phép từ 2 cơ quan này, các broker phải đáp ứng rất nhiều điều kiện về vốn, nhân lực, văn hóa, trình độ quản lý… Hơn thế nữa, một khi đã cấp phép, các broker sẽ chịu sự kiểm soát rất nghiêm ngặt đến từ các cơ quan này, đảm bảo hoạt động môi giới được minh bạch, công bằng và hiệu quả. Ngoài ra, khi broker phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, khách hàng của họ, cũng chính là trader chúng ta, sẽ được bảo vệ và bồi thường theo quy định của từng khu vực cụ thể. Tại châu Âu, CySEC đảm bảo bồi thường cho trader với số tiền lên đến 20,000 EUR, trong khi tại Vương quốc Anh, FCA có chương trình bồi thường lên đến 85,000 bảng Anh. Từ những điều đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ uy tín của Exness và chúng tôi có thể khẳng định rằng Exness không lừa đảo. Hơn thế nữa, để chứng minh cho sự minh bạch trong các hoạt động kinh doanh của mình, Exness luôn công bố báo cáo tài chính của công ty lên website để khách hàng có thể theo dõi và kiểm tra. Đặc biệt hơn, những báo cáo này đã được kiểm toán bởi Deloitte, một trong các Big Four nổi tiếng và uy tín khắp thế giới. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Sản phẩm giao dịch tại sàn Exness Exness cung cấp cho trader một danh mục sản phẩm giao dịch phổ biến trên thị trường. Mặc dù không có những sản phẩm cao cấp như chứng khoán phái sinh (hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai…), trái phiếu, quỹ ETF… nhưng cũng đủ để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của đa số trader, đặc biệt là các trader Việt, họ chỉ quan tâm nhiều đến các cặp tiền chính và vàng. Forex: cung cấp 107 cặp tiền tệ, trong đó có 7 cặp tiền chính, 25 cặp tiền chéo và 75 cặp tiền ngoại lai (exotic). Kim loại: bao gồm vàng, bạc, platinum và palladium. Trong đó, vàng và bạc được báo giá bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau như USD, EUR, AUD và GBP. Một trong những điểm mới của Exness là gần đây, sàn đã không tính phí qua đêm swap cho cặp XAU/USD. Đây là một lợi thế rất lớn mà broker này dành cho khách hàng của mình vì thông thường, swap trên cặp XAU/USD đều mang giá trị âm, điều này sẽ giúp trader tiết kiệm được chi phí khi giao dịch vàng trong dài hạn. Chỉ số: 10 chỉ số chứng khoán nổi tiếng trên các thị trường lớn như Anh (UK100), Mỹ (US30, US500, USTech), Châu Âu (EU50, FR40, DE30), Châu Á (JPN225, HK50) và Úc (AUS200). Cổ phiếu: 30 mã cổ phiếu của các tập đoàn, công ty hàng đầu của thị trường Mỹ. Hàng hóa: dầu thô là loại hàng hóa duy nhất mà trader có thể giao dịch tại Exness, bao gồm: 2 mã UKOIL và USOIL. Tiền điện tử: 5 loại coin phổ biến: BTC, BCH, LTC, XRP và ETH. Trong đó, riêng BTC được báo giá với 3 loại tiền tệ khác nhau: USD, JPY và KRW (đồng Won Hàn Quốc). Tại Exness, các giao dịch tiền điện tử không bị tính phí qua đêm, tạo lợi thế rất lớn cho các trader ưa thích loại tài sản này. Đặc biệt, Exness cho phép giao dịch BTC với đòn bẩy lên đến 1:100. Mở tài khoản giao dịch tại sàn Exness Mở tài khoản Exness rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website của sàn rồi bấm nút Bắt đầu ngay hoặc nhập trực tiếp các thông tin vào thanh bên trái của màn hình rồi làm theo hướng dẫn là được. Exness cung cấp cho trader 2 nhóm tài khoản: nhóm tài khoản Tiêu chuẩn và nhóm tài khoản Chuyên nghiệp. Thật ra, 2 nhóm này không phân biệt nhau về trình độ và kinh nghiệm của trader mà chủ yếu Exness phân loại dựa vào cấp độ vốn. Nếu các bạn đáp ứng được yêu cầu về nguồn vốn thì hoàn toàn có thể lựa chọn một tài khoản chuyên nghiệp, có các điều kiện giao dịch tốt nhất và phù hợp với nhu cầu của mình. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm forex
 22. Đánh giá sàn Exness mới nhất 2021 Nếu để chọn 1 sàn giao dịch forex “quốc dân” thì Exness chắc chắn sẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Dù xét 1 cách tổng thể, so với nhiều sàn forex khác, Exness gần như không có quá nhiều điểm vượt trội. Cái gì cũng chỉ dừng ở mức vừa đủ, từ sản phẩm cho đến phần mềm giao dịch do sàn exness cung cấp, hay 1 số sản phẩm chuyên biệt như chứng khoán hoặc ETF cũng chỉ là những mã phổ biến chứ không phong phú “mênh mông bát ngát” như các sàn khác. Thế nhưng, Exness lại có cách phát triển chiến lược mang tính đặc thù cao, rất phù hợp với “style” của người châu Á, trong đó có trader Việt. Nói 1 cách chính xác, Exness thực sự hiểu tâm lý trader nên đã đưa đúng cái họ muốn và cần. Vì lẽ đó, cho dù có rất nhiều sàn nổi trội hơn Exness, nhưng tại thị trường Việt Nam, Exness thực sự vẫn là cái tên số 1, chiếm thế thượng phong, là lựa chọn hoàn hảo những trader mới vào nghề. Vậy Exness có những gì? Exness thực sự đáng để bạn giao dịch hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bằng bài đánh giá sàn Exness dưới đây nhé. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Lịch sử sàn giao dịch Exness Có thể bạn sẽ ngạc nhiên nhưng Exness là 1 công ty khá lâu đời, đã hoạt động 12 năm, tính từ thời điểm thành lập vào năm 2008, tại St. Petersburg, Nga, bởi “một nhóm các chuyên gia có cùng chí hướng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin”. Tuy nhiên, để Exness có thể “lên hương” như ngày hôm nay, phải kể đến việc Exness chuyển trụ sở từ Nga sang châu Âu. Nhờ vậy đã tạo ra một sự tăng trưởng đột phá, giúp Exness trở thành nhà môi giới ngoại hối bán lẻ lớn nhất thế giới. Theo báo cáo từ chính Exness, “đến tháng 12 năm 2019, khối lượng giao dịch hàng tháng của khách hàng đạt 325,8 tỷ USD và số lượng nhà giao dịch đang hoạt động của chúng tôi trên khắp thế giới đã vượt quá 72.721 người.” Chính vì lẽ đó, Exness đang phục vụ khách hàng đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Như bạn thấy, trang web của Exness đã được bản địa hóa bằng 15 ngôn ngữ với văn phòng đặt tại nhiều nơi, không kể 2 văn phòng chính đặt tại Saint Vincent và Grenadines. Ngoài các thông tin kể trên, Exness thực sự là 1 tập đoàn tài chính vững mạnh với rất nhiều công ty con, trong đó phải kể tới công ty chứng khoán Nymstar Limited. Điều này đồng nghĩa, Exness không chỉ phát triển vững mạnh tại thị trường ngoại hối, mà còn đang vươn tầm ảnh hưởng sang các lĩnh vực khác như ở đây là lĩnh vực chứng khoán. Exness chịu sự bảo chứng từ cơ quan nào? Một trong những điểm đảm bảo mức độ uy tín và an toàn của 1 sàn giao dịch forex chính là cơ quan cấp phép và quản lý sàn. Đây là điều mà chúng tôi hết sức lưu ý với những trader mới vào nghề. Các bạn hãy tìm sàn được cấp phép để giao dịch, nhằm tránh rủi ro tối đa cho tài khoản. Sở dĩ nói vậy là bởi khi bạn nạp tiền vào tài khoản, đồng nghĩa sàn sẽ chính là nơi chi trả toàn bộ các lệnh giao dịch cũng như là “tay hòm chìa khóa” giữ tiền của bạn. Vì thế, với 1 sàn làm ăn thiếu uy tín họ sẽ làm khó bạn trong vấn đề rút tiền hoặc thiếu tính thanh khoản nên thời gian rút tiền thường kéo dài rất lâu. Xem thêm : sàn forex nào tốt nhất Với các tổ chức quản lý tài chính uy tín, khi sàn đăng ký hoạt động, tính thanh khoản của sàn sẽ là yếu tố quan trọng nhất để những cơ quan này đồng ý cấp phép hay không. Như tổ chức FCA chẳng hạn, họ sẽ thường yêu cầu sàn phải có cơ chế tài khoản tách biệt, nhằm đảm bảo sàn không sử dụng tiền ký quỹ của khách vào các việc mang tính riêng tư hoặc phi pháp. Ngoài ra, 1 số nơi còn yêu cầu sàn phải có bảo hiểm cho khách hàng, nếu sàn phá sản, khách hàng sẽ nhận được khoản tiền bồi thường nhất định, tùy theo quy định của từng cơ quan. Chính vì thế, để đảm bảo uy tín, Exness cũng không ngoại lệ khi nhận được cấp phép đến từ 2 cơ quan quản lý tài chính hàng đầu như FCA và CySec. Ngoài ra, Exness còn được cấp phép bởi các cơ quan quản lý đến từ Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển, Hà Lan và Đức để có thể hoạt động tại các thị trường này. Không dừng lại ở đó, Exness còn là thành viên của quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (ICF). Đồng nghĩa, các nhà giao dịch sẽ nhận được số tiền bồi thường tối đa “lên tới 20.000 EUR, hoặc yêu cầu bồi thường lên tới 90% cho nhà đầu tư” nếu Exness gặp phải bất kỳ sự cố nào. Ngoài các điểm vừa kể trên, Exness cũng là sàn có cơ chế tài khoản tách biệt, do chịu sự ảnh hưởng từ giấy phép của FCA. Nên tiền gửi khách hàng, được Exness lưu trữ tại 1 trong các ngân hàng hàng đầu như: ngân hàng Barclays, ngân hàng Baltikums và ngân hàng OCBC. Việc phân chia tài khoản không chỉ chứng tỏ sự lớn mạnh về mặt tài chính, tính thanh khoản cao. Mà như đề cập trước đó, nó còn giúp tránh tình trạng sàn dùng chính tiền ký quỹ để đánh ngược lệnh với khách hàng, nhằm ngăn chặn các rủi ro hay những tổn thất không đáng có gây ảnh hưởng đến quyền lợi nhà giao dịch. Một điểm rất đáng để nói thêm về sự minh bạch và an toàn của Exness chính là các báo cáo tài chính được đăng tải đầy đủ trên website của công ty. Và những báo cáo này do Deloitte – một trong những công ty kiểm toán toàn cầu thuộc nhóm Big Four (bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới) có mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới thực hiện. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm telegram forex
 23. Phần mềm Metatrader 4 lừa đảo? Sự thật bất ngờ Trong thị trường ngoại hối hiện nay, nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 là hai nền tảng giao dịch uy tín và chuyên nghiệp nhất. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng phần mềm mt4 lừa đảo. Vậy đâu mới là sự thật? Cùng chúng tôi tìm hiểu và đánh giá qua bài viết sau đây. Sự thật về phần mềm MetaTrader 4 MetaTrader 4 (MT4) là phần mềm dành cho bất kỳ ai tham gia giao dịch tại thị trường ngoại hối. MT4 được phát triển từ năm 2005 của tập đoàn MetaQuotes Software. Thực tế, MT4 đang là nền tảng được ứng dụng nhiều nhất trong Forex vì hầu hết các sàn giao dịch đều sử dụng nền tảng này. MT4 hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đầu Nha, Nhật, Trung,… Nền tảng này giúp nhà giao dịch phân tích thị trường tài chính, thực hiện các hoạt động giao dịch tiên tiến, cung cấp robot giao dịch MetaTrader 4 KHÔNG mang những dịch vụ nghiên cứu từ bên thứ ba. Những cảnh báo tài chính và công cụ của MT4 cung cấp cho nhà giao dịch gồm tin tức, sự kiện tại thị trường nhanh nhất và mới nhất, thông tin sàn giao dịch, những tổ chức tài chính uy tín thế giới, những ban hành, quyết định về mức lãi suất, tình hình chính trị,… Để nhận thông báo về giá cả, tin tức, nhà đầu tư cần thiết lập một plugin đơn giản, cổng kết nối với nền tảng với những nhà cung cấp thông tin. MT4 tạo nguồn cấp dữ liệu cho những nhà cung cấp tin tức lớn như: IB Times, Trading Central, Dow Jones, ForexFactory,… Nền tảng MetaTrader 4 mang lại: Khả năng khớp lệnh lập tức Khả năng khớp lệnh theo yêu cầu Khớp lệnh theo thị trường Các lệnh được thực hiện thông qua MT4 có thể là một lệnh thị trường, một lệnh được thực hiện theo gía thị trường hiện tại hoặc lệnh chờ xử lý, một cam kết mua/bán chứng khoán với một mức giá đã được xác định trong tương lai. MT4 có chức năng giao dịch nhanh, khớp lệnh với một cú nhấp chuột. Ngoài ra, MT4 còn có tính năng tích hợp sãn nhằm nhận định chính xác các điểm vào và ra. Sử dụng biểu đồ nền tảng MT4 có 30 chỉ báo kỹ thuật cơ bản và 24 đối tượng đồ họa. MT4 có chế độ bảo mật an toàn và chất lượng cao, tài khoản giao dịch của nhà đầu tư được bảo mật bằng mã hóa dữ liệu được trao đổi giữa thiết bị đầu cuối của trader và máy chủ, sử dụng chữ ký số RSA. Đặc biệt, MT4 có công cụ cảnh báo cho phép nhà đầu tự tạo cảnh báo cho một số điều kiện giao dịch cụ thể, ví dụ như giá vượt quá giá được chỉ định và hỏi giá. Tại sao lại nói phần mềm Metatrader 4 lừa đảo? Bên cạnh những tính năng xuất sắc mà chúng ta đã biết về MT4, thì hiện nay vẫn có những ý kiến cho rằng nền tảng này có dấu hiệu lừa đảo. Vì sao? Tâm lý giao dịch bất ổn Trước khi quyết định tham gia giao dịch, chúng ta thường nghe đến những lời cảnh báo về việc phải chuẩn bị trước tâm lý để giao dịch vững vàng và hiệu quả hơn. Nhưng mấy ai làm được điều đó. Trong một xu hướng định rõ bạn là người chiến, thị trường đang ủng hộ bạn, niềm tin bạn đặt vào nó vô cùng lớn. Nhưng thị trường luôn thay đổi không ngừng, đảo chiều khiến bạn thua lỗ. Nhưng vì bản tính con người là không dễ từ bỏ và cố chấp bạn quyết định vào một lệnh mới để khẳng định với thị trường bạn mới là người chiến thắng, bạn không nhận biết được rằng, bạn chỉ là một cọng rơm làm sao chiến thắng được thị trường rộng lớn ấy. Tâm lý bất ổn kéo theo những hành động giao dịch thiếu khôn ngoan, kết quả bạn cháy sạch tài khoản. Nhưng nhiều người lại cho rằng nền tảng MetaTrader 4 lừa đảo đã can thiệp vào biến động của thị trường làm bạn thua lỗ năng nề. Đây là một hành động đổ lỗi không có căn cứ. Ai cũng nhận định được rằng Forex là một thị trường tài chính biến đổi liên tục, nhà đầu tư cần học cách chấp nhận tất cả những thăng trầm của quá trình giao dịch. Khi bạn hiểu được rằng thắng và thua là hai mặt của một đồng tiền, thì bấy giờ bạn mới có thể đo lường thành công của mình thông qua tính nhất quán và kỷ luật tự giác. Nhà đầu tư cần học được cách chấp nhận sài lầm và rút ra bài học nhằm xây dựng một chiến lược tốt hơn thì mới có thể chinh phục thị trường. Lời khuyên từ những chuyên gia “Hãy tạm nghỉ ngơi sau một chuỗi thắng/thua để bình ổn tâm lý”. Xem thêm : cách nạp tiền vào exness Hệ thống giao dịch bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoại cảnh Một lý do khác khiến chúng ta nhầm tưởng nền tảng MetaTrader 4 lừa đảo vì lệnh giao dịch không khớp theo thời gian thực. Thực tế tình trạng không khớp lệnh, trễ lệnh thường xảy ra trong giao dịch của nhiều trader, nhưng lý do không phải do MT4 mà vì hệ thống MT4 bị can thiệp bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh như hệ thống máy tính chủ gặp vấn đề, đường truyền không ổn định hay cũng có thể do tác động của sàn giao dịch. Hiện nay vẫn có nhiều sàn giao dịch thiếu uy tín đã can thiệp gây lệch hoặc chậm lệnh giao dịch của nhà đầu tư. Vì vậy, trader cần tìm kiếm sàn giao dịch uy tín trước khi tham gia thị trường, kiểm tra máy chủ, đường truyền mạng trước khi giao dịch. Nhiều nền tảng “ăn theo” MT4 như MT6 MT6 là một số đó, cố tình đặt cái tên MT6 để có điểm tương đồng với nền tảng giao dịch bậc nhất thế giới được phát hành bởi MetaQuotes là MT4 và MT5, để gây chú ý và dễ nhầm lẫn. Đội nhóm chuyên đi lừa đảo đội lốt dưới cái tên MT6 tạo nên một “chiếc bánh” lớn tích hợp đầy đủ chức năng tiên tiến với công nghệ hết sức nâng cao như AI – trí tuệ nhân tạo. Đánh vào lòng tham của nhà đầu tư với những mức lợi nhuận khủng như 1% – 5% – 30% – 100% – 1000% mỗi ngày, với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ rơi vào chiếc lưới lớn này, thua lỗ cho đến trắng tay. Tóm lại MetaTrader 4 là một trong những nền tảng giao dịch được ưa chuộng nhất, những công cụ phân tích được cung cấp không phải nền tảng nào cũng có thể cung cấp, nổi bật với tính năng sao chép giao dịch giúp trader mới bắt đầu dựa vào chuyên môn của nhà giao dịch có kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Lời cuối chúng tôi xin khẳng định rằng nền tảng MetaTrader 4 KHÔNG LỪA ĐẢO. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm forex
 24. Danh sách các sàn forex bị bắt và lừa đảo tại Việt Nam Tính đến thời điểm hiện tại, forex hay ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch lên đến hơn 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, cho nên, sức hấp dẫn của thị trường này là vô cùng lớn. Cũng chính vì điều đó, ngày càng có nhiều người muốn tham gia giao dịch forex với hy vọng có thể kiếm được một chút gì đó từ thị trường. Song song với đó là sự ra đời của hàng loạt các broker, cạnh tranh với nhau về chất lượng dịch vụ môi giới, về điều kiện giao dịch để thu hút nhà đầu tư mở tài khoản tại sàn. Tuy nhiên, bên cạnh các broker uy tín thì cũng có không ít các broker dởm, lợi dụng lòng tham và sự thiếu hiểu biết của trader để lừa đảo tiền của họ, khiến cho thị trường forex nhận về nhiều điều tiếng xấu. Mặc dù hiện nay, nhà đầu tư đã dè chừng và sáng suốt hơn trong vấn đề lựa chọn sàn, đồng thời, các broker lừa đảo đã bị tố cáo, một số còn bị bắt nhưng đâu đó trên thị trường này vẫn còn tồn tại rất nhiều những nhà môi giới lừa đảo khác, họ vẫn nhởn nhơ hoạt động và chiếm đoạt không ít tiền của nhà đầu tư, đặc biệt là các trader mới, không am hiểu nhiều về thị trường và nhẹ dạ cả tin. Bài viết lần này đặc biệt dành riêng cho những trader mới, những người vẫn còn đang hoang mang không biết phải nên lựa chọn sàn forex như thế nào. Bằng việc chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết broker lừa đảo và danh sách các sàn forex bị bắt, hy vọng sẽ giúp các bạn tránh được nguy cơ mất tiền, đồng thời lựa chọn được một broker uy tín, chất lượng để giao dịch. Các sàn forex bị bắt, lừa đảo có chung những dấu hiệu nào? Mỗi sàn forex sẽ có các chiêu trò khác nhau để “dụ dỗ” nhà đầu tư mở tài khoản và nạp tiền giao dịch tại sàn. Một người ham lợi nhuận cao, muốn ngồi không vẫn có tiền là những người dễ mắc bẫy các sàn forex bị bắt, lừa đảo nhất. Tuy nhiên, cũng có một số sàn lừa đảo rất tinh vi, nếu không tìm hiểu kỹ lưỡng và thật sáng suốt thì cũng rất dễ mắc bẫy. Dưới đây là một số điểm chung của các sàn forex bị bắt hoặc lừa đảo, là dấu hiệu để các bạn dễ dàng nhận diện và tránh xa. Xem thêm : sàn mt4 lừa đảo Không được cấp phép hoặc giả mạo giấy phép của cơ quan quản lý uy tín Giấy phép từ các cơ quan quản lý forex như FCA, CySEC hay ASIC là bằng chứng xác thực nhất về độ tin cậy của sàn. Một broker không được cấp phép bởi những cơ quan này đồng nghĩa với việc hoạt động môi giới của họ không được kiểm soát chặt chẽ, dễ dàng có những hành vi gian lận đối với nhà đầu tư. Một broker không được cấp phép từ các cơ quan uy tín thì chưa chắc broker đó là lừa đảo, nhưng tốt hơn hết, các bạn không nên giao dịch tại những broker này để đảm bảo an toàn cho tiền trong tài khoản và nếu có xảy ra tranh chấp hay broker mất khả năng thanh toán thì cũng còn có bên thứ ba giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, một broker giả mạo giấy phép của bất kỳ cơ quan nào thì chắc chắn rằng broker đó đang lừa đảo nhà đầu tư. Để nhận biết broker có đang giả mạo giấy phép hay không, các bạn nên vào website của cơ quan quản lý để kiểm tra, không nên vội vàng tin vào những hình ảnh hay đường link giấy phép mà broker cung cấp, vì những thứ này đều có thể dễ dàng làm giả được. Nếu không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về broker trên website của cơ quan quản lý hoặc broker đó bị chính cơ quan này đưa ra cảnh báo lừa đảo đến nhà đầu tư thì chắc chắn giấy phép mà sàn cung cấp là giả mạo. Cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu minh bạch Các broker uy tín đều luôn muốn “show” những giá trị tốt nhất của mình đến với khách hàng bằng cách cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến công ty, đội ngũ quản lý, giới thiệu các sản phẩm giao dịch, các loại tài khoản giao dịch, nền tảng và điều kiện giao dịch để trader tham khảo và đưa ra quyết định. Ngược lại, các broker bị bắt, lừa đảo thường cung cấp thông tin rất sơ sài trên website của mình, các bạn sẽ không biết được điều kiện giao dịch cụ thể, số tiền nạp tối thiểu là bao nhiêu, được giao dịch những loại sản phẩm nào… cho đến khi mở tài khoản, nạp tiền và chính thức đặt lệnh trên nền tảng giao dịch. Dấu hiệu này rất dễ dàng để nhận biết, các bạn chỉ cần truy cập vào website của sàn và bắt đầu tìm hiểu tất cả những thông tin có trên website đó. Một cảm giác chung mà các broker lừa đảo thường đem lại cho bạn chắc chắn là sự ức chế, vì bạn sẽ chẳng thấy bất kỳ một thông tin nào liên quan đến việc trading mà quanh đi quẩn lại chỉ là vài ba dòng giới thiệu về thương hiệu, sứ mệnh… và thứ mà các bạn sẽ thấy nhiều nhất trên những website đó chính là các nút Mở tài khoản. Dù cho bạn có truy cập vào những nội dung nào thì cái nút đó vẫn sẽ xuất hiện. Xem thêm : sàn forex nào tốt nhất Ngoài ra, các broker lừa đảo, bị bắt cũng thường hay giới thiệu đội ngũ quản lý ảo, các giải thưởng ảo. Để nhận biết điều này, các bạn có thể gõ tên của những chuyên gia mà sàn giới thiệu lên Google, đồng thời tìm kiếm hình ảnh của chuyên gia đó, nếu đúng là giả mạo thì những cái tên đó sẽ không tồn tại hoặc là những người không có liên quan gì đến trading. Với các giải thưởng mà sàn cung cấp, nếu không để tên tổ chức trao giải thì chắc chắn là lừa đảo, nếu có, các bạn có thể kiểm tra lại bằng nhiều cách, và một trong những cách đơn giản nhất chính là hỏi “chị Google”. Cam kết lợi nhuận hấp dẫn Các broker uy tín thường rất ít khi cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao dịch ủy thác, tín hiệu giao dịch hay robot giao dịch, họ sẽ tập trung cung cấp cho trader những kiến thức chuẩn nhất về forex, trading để trader có thể tự giao dịch một cách tốt nhất. Ngược lại, các broker bị bắt, lừa đảo thường sẽ PR dịch vụ giao dịch hộ, tín hiệu giao dịch và robot giao dịch tự động với cam kết lợi nhuận cao ngất ngưởng. Ai đã từng giao dịch forex cũng đều hiểu rằng thị trường này rất rủi ro, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu broker cam kết lợi nhuận cao nhưng với rủi ro thấp thì chắc chắn là rất đáng nghi ngờ. Một trong những chiêu trò của các broker bị bắt, lừa đảo chính là chọn một người nào đó (nếu hoạt động ở Việt Nam thì sẽ chọn người Việt) và bắt đầu xây dựng hình ảnh người đó thành một trader chuyên nghiệp, với vẻ bề ngoài hào nhoáng, đi xe sang, dùng dế xịn… thường xuyên post những status triết lý làm giàu, show tài khoản vài nghìn đô… để chiêu mộ người khác vào đội nhóm của mình. Hình thức lừa đảo kiểu này xảy ra rất nhiều và thường xuyên. Tất nhiên cũng sẽ có những người họ thật sự thành công và muốn giúp đỡ người khác nhưng số đó là rất hiếm và thường họ sẽ ít khi quảng bá cho một broker nào, ngược lại, những thành phần lừa đảo thì lại rất thần thánh hóa broker của mình. Gọi điện để mời mở tài khoản giao dịch tại sàn Có bao giờ bạn bất ngờ vì nhân viên của một sàn forex nào đó gọi điện cho bạn và giới thiệu về chương trình giao dịch ủy thác, tư vấn đặt lệnh hay mời bạn mở tài khoản giao dịch chưa? Vậy bạn có thắc mắc tại sao sàn đó lại có thông tin của bạn không? Đơn giản thôi, thông tin cá nhân của bạn đã được một tổ chức nào đó mà bạn đã từng đăng ký thông tin và bán lại cho broker. Các broker uy tín họ không cần phải cực khổ đi tìm khách hàng mà khách hàng sẽ tự tìm đến họ. Trong khi các broker dỏm thì tìm mọi cách có được thông tin khách hàng, rồi gọi điện, nhắn tin, gửi mail… với tần suất dày đặc và có thể nói là họ đang làm phiền đến bạn. Nếu bạn tò mò với những thông tin mà họ cung cấp thì rất có thể ngay sau đó, bạn sẽ “dính bẫy”. Bị nhiều trader phàn nàn, thậm chí tố cáo lừa đảo Việc các broker cạnh tranh với nhau là điều hết sức bình thường, và tất nhiên sẽ có trường hợp broker này “thuê” người tố cáo broker kia nhưng đối với các broker uy tín lâu năm thì sẽ không có một đối thủ nào muốn làm điều đó vì một vài bài viết tố cáo không căn cứ sẽ chẳng thể làm mất đi lòng tin của trader đối với các broker uy tín này. Ngược lại, với một broker bị bắt, lừa đảo sẽ bị dính rất nhiều phốt từ các nhà đầu tư, trên khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Để kiểm chứng điều này, các bạn có thể tìm kiếm trên Google với các từ khóa như “tên broker + review”, “tên broker + lừa đảo”… Đó là một số dấu hiệu ban đầu nhận biết các broker bị bắt, lừa đảo khi các bạn bắt đầu tìm hiểu về một broker. Tuy nhiên, sẽ có một vài trường hợp các broker tinh vi hơn trong khâu quảng bá thương hiệu, trader khó lòng phát hiện ra những dấu hiệu lừa đảo như trên, để đến khi nạp tiền và giao dịch thì mới bắt đầu có những biểu hiện đáng ngờ. Đó là các chiêu trò mà broker sử dụng để khiến cho trader thua sạch tiền trong tài khoản, thậm chí chiếm đoạt tiền một cách trắng trợn. Các chiêu trò chiếm đoạt tiền của sàn forex bị bắt, lừa đảo Thứ nhất, phí giao dịch quá cao Thiếu thông tin là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Như đã nói ở trên, các broker bị bắt, lừa đảo thường không cung cấp các thông tin về điều kiện giao dịch và khi các bạn đã lỡ sa bẫy thì một trong những chiêu trò mà broker ăn chặn tiền của bạn chính là tính phí giao dịch rất cao, hoặc là tăng phí hoa hồng trên mỗi lệnh, hoặc là báo giá với chênh lệch spread cực kỳ cao, hoặc là tăng phí giao dịch qua đêm swap, thậm chí cả 3 mà không hề có bất kỳ thông báo nào. Với các broker uy tín, mỗi lần sàn thay đổi các loại chi phí sẽ thông báo cho trader qua email. Thứ hai, nền tảng giao dịch có vấn đề Trì hoãn lệnh, báo giá lại, nền tảng “co giật”, gặp sự cố bất ngờ… chính là những chiêu trò mà broker can thiệp lên nền tảng giao dịch để tác động đến lệnh của trader, tiền trong tài khoản đã bị trừ nhưng lệnh thì không thấy đâu, hoặc tự động đóng lệnh và báo thua lỗ cho trader… Thứ ba, hệ thống thanh toán có vấn đề Một trong những dấu hiệu lừa đảo thấy rõ nhất ở các broker chính là việc gây khó dễ cho trader ở khâu rút tiền và thời gian rút tiền rất lâu. Tiền nạp vào tài khoản thì rất nhanh, nhưng rút ra thì lại vô cùng khó, kéo dài đến 5, 6 ngày, có khi đến vài chục ngày. Có một số broker còn đưa ra lý do bảo trì hệ thống thanh toán hay nghi ngờ có kẻ khác đang xâm nhập vào tài khoản của trader để ngăn không cho họ rút tiền. Tất cả những chiêu trò lừa đảo đó chỉ được phát giác khi các bạn đã thực sự tham gia giao dịch tại sàn, lúc này, ít hay nhiều thì các bạn cũng đã bị mất tiền. Chính vì vậy, tốt nhất vẫn là tránh ngay từ đầu. Và cách tốt nhất chính là xem các review của những trader đi trước về các vấn đề nạp, rút tiền, nếu thấy có quá nhiều review xấu, cảnh báo thì nên tránh xa. Làm gì khi đã lỡ tham gia giao dịch trên một broker lừa đảo? Khi đã nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo từ broker mà bạn đang giao dịch thì tốt nhất là ngưng tất cả các giao dịch lại và tiến hành rút tiền càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ nạp thêm bất kỳ khoản tiền hoặc khoản phí nào mà sàn yêu cầu để được rút tiền, điều đó thật phi lý. Một khi sàn đã cố tình không để cho bạn rút được tiền thì có lý nào khi nạp thêm tiền vào thì mới rút được. Đặc biệt là khi nhân viên của sàn khuyến khích bạn nạp thêm tiền để mua tín hiệu hoặc robot giao dịch tự động của họ để gỡ thua, thì đó chỉ là chiêu trò của sàn để bạn phải mất nhiều tiền hơn mà thôi. Một khi bạn đã cố gắng rút tiền nhưng vẫn không được thì hãy xác định là bạn đã mất số tiền đó, sẽ chẳng có một cơ quan nào đứng ra bảo vệ hay bồi thường cho bạn vì những broker lừa đảo này không bao giờ có được giấy phép từ các tổ chức quản lý forex uy tín. Hãy chấp nhận sự thật và sáng suốt hơn để lựa chọn một broker khác uy tín hơn, tốt hơn. Các sàn forex uy tín, tốt nhất 2021 Mặc dù có rất nhiều tiêu chí để lựa chọn một broker nhưng quan trọng nhất vẫn là hồ sơ pháp lý. Một broker được cấp phép từ các cơ quan quản lý uy tín hàng đầu thế giới thì chắc chắn sẽ không phải là một broker lừa đảo. Trước khi xem xét các điều kiện giao dịch tại broker mà các bạn đang quan tâm thì hãy chắc chắn rằng broker đó đã được cấp phép bởi một trong các cơ quan uy tín như FCA, ASIC, CySEC, CFTC, FINMA… Tìm hiểu về các cơ quan này qua bài viết: Các cơ quan quản lý sàn forex uy tín trên thế giới Dựa trên kinh nghiệm thực tế cũng như những đánh giá khách quan nhất về các sàn forex quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã lựa chọn một số broker uy tín và có chất lượng môi giới tốt nhất. Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu cũng như tránh nguy cơ giao dịch trên các sàn forex bị bắt, lừa đảo, các bạn có thể tham khảo danh sách này và lựa chọn một broker phù hợp nhất với nhu cầu và nguồn vốn của mình. Kết luận Trong giao dịch forex, lựa chọn được một broker uy tín, chất lượng là yếu tố quyết định đến 50% sự thành công của bạn trên thị trường này. Hy vọng rằng, với những chia sẻ của chúng tôi ở bài viết này sẽ giúp các bạn tránh được các sàn forex bị bắt, lừa đảo. Tham gia vào thị trường forex chưa bao giờ là quá muộn, vì thế, đừng nóng vội mà hãy thật sáng suốt trước những quyết định quan trọng. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về group tín hiệu forex
 25. Top 3 Sàn Forex Uy Tín Nhất Thế Giới có nhiều người Việt Nam sử dụng Hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex mới mọc lên và rất khó để phân biệt được đâu là sàn giao dịch tốt nhất, đâu là sàn có chất lượng thấp. Xem thêm : sàn forex nào uy tín Để tránh việc bạn mất tiền oan khi “chọn nhầm sàn, gửi vàng nhầm chỗ” nhất là đối với những người mới bắt đầu tham gia vào thị trường Forex, tác giả KenhForex.com dựa trên kinh nghiệm vốn có của bản thân kết hợp với ý kiến tham khảo của nhiều trader forex “lão làng” khác trên khắp thế giới đã chọn lọc ra được danh sách Top 3 sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới và có nhiều người Việt Nam sử dụng nhất hiện nay để bạn có thể an tâm mở tài khoản giao dịch mà không còn lo lắng nữa! Sau gần hàng trăm năm phát triển, chuyển đổi từ truyền thống bản vị giao dịch vàng sang hệ thống tỷ giá tự do và cuối cùng là phương thức giao dịch trực tuyến từ năm 1994. Nhờ vậy forex/chứng khoán online mới thực sự phát triển bùng nổ rộng rãi, cho phép ai cũng có thể giao dịch miễn là có mạng internet. Tuy nhiên, giao dịch forex/chứng khoán có 1 điểm khá đặc biệt chính là không giao dịch trực tiếp mà phải thông qua 1 kênh trung gian ở đây chính là các Broker hay còn gọi là Sàn môi giới. Nên, việc tìm kiếm 1 sàn môi giới uy tín, tốt nhất để mở tài khoản giao dịch là điều vô cùng cần thiết để tránh những rắc rối sau này. Xem thêm : cách nạp tiền vào exness op sàn Broker để giao dịch tốt nhất hiện nay Căn cứ vào tiêu chí cốt lõi để lựa chọn sàn, chúng ta đã có thể tìm cho mình 1 sàn forex uy tín và phù hợp với mỗi người. Bạn có thể tham khảo 1 số sàn forex dưới đây đã được lựa chọn/bình chọn dựa vào kinh nghiệm giao dịch thực chiến của những NĐT (trander) chuyên nghiệp suốt hàng chục năm qua. Khuyến nghị: “Nên đăng ký ít nhất 2-3 sàn và phân bổ vốn ra nhiều sàn theo nguyên tắc bỏ trứng nhiều giỏ đồng thời để linh hoạt hết các ưu thế của mỗi sàn”. Sàn Exness – Điểm đánh giá: 9,5/10 – Vốn hoá: 395 tỷ$ Cung cấp hơn 120 công cụ tài chính, thành lập 2008 đến nay có khối lượng giao dịch >300 tỷ $ cùng việc khớp lệnh thị trường nhanh nhất hiện nay chỉ từ 0,01 giây. Đã khiến sàn Exness trở thành cái tên quen thuộc nhất đối với giới NĐT/trader Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Không những vậy, sàn Exness còn cho phép rút và nạp tiền không mất phí đối với hầu hết các hệ thống thanh toán, thời gian rút tiền cực nhanh chưa tới 10 phút là tiền đã về tài khoản, đặc biệt còn hỗ trợ chúng ta rút tiền ngay cả thứ 7 và chủ nhật mà hiện nay chưa có sàn nào làm được. Hướng dẫn Đăng ký và xác minh Tài Khoản Sàn Exness Hướng dẫn Nạp Rút Tiền Sàn Giao Dịch Exness * Có trụ sở được đặt tại Cyprus (Đảo Síp) nên Exness hoạt động và chịu sự giám sát từ chính cơ quan CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Exness cung cấp rất nhiều loại tài khoản khác nhau: Tài khoản mini, standard, ECN hay Classic cùng với mức spread dễ chịu, tuy nhiên vẫn bị giãn khá nhiều khi có tin mới ra. Ngoài việc rút tiền nhanh thì sàn Exness còn có đội ngũ hỗ trợ người Việt rất đông đảo và nhiệt tình mà bạn có thể chat trực tiếp hoặc gọi điện tới tổng đài để gặp tư vấn theo số: 18004974. Ngoài giao dịch các cặp tiền tệ, vàng, dầu, cổ phiếu, hàng hoá, Exness cũng đã mở rộng hỗ trợ giao dịch crypto với rất nhiều loại tiền thuật toán chính thống như BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD…Sàn có hổ trợ tài khoản chuyên gia, copytrade, quỹ Pam và có chính sách Affiliate Marketing. Sàn Forex4you (FX4) – Điểm đánh giá: 9,5/10 – Vốn hoá: 270 tỷ$ Thành lập năm 2007, Forex4you trở thành một trong những sàn giao dịch forex uy tín nhất trong những năm gần đây. Nhờ áp dụng công nghệ ECN tiên tiến, nên mức spread (phí chênh lệch) của FX4 có thể được xem như thấp nhất trong những sàn phổ biến hiện nay. Chính vì thế, sàn Forex4you là sự lựa chọn tối ưu của các scalper (lướt sóng) và trader giao dịch cả ngắn và dài. Hướng dẫn đăng ký và xác minh Tài Khoản Sàn FX4 Hướng dẫn Nạp Rút Tiền Sàn Giao Dịch FX4 * Có trụ sở tại Anh nơi tập trung khá nhiều sàn giao dịch ngoại hối uy tín hiện nay trên toàn thế giới. Được bảo trợ bởi một trong những cơ quan quản lý tài chính hàng đầu ASIC nên bạn hoàn toàn có thể an tâm giao dịch. Các loại tài khoản chính: ECN, cTrader, Standard không phong phú như các sàn khác nhưng với mức spread thấp nên là lựa chọn tối ưu cho các scalper. Hỗ trợ rất nhiều kênh nạp rút tiền khác nhau cho người Việt như: Internet Banking, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller cùng thời gian rút tiền khá nhanh thường chỉ 1-2 ngày là tiền đã về tới tài khoản. Bạn lưu ý, nên thực hiện giao dịch rút tiền trong giờ hành chính để tiền về nhanh hơn nhé! Sàn Forex4you cũng có hỗ trợ là người Việt nên cho dù tiếng Anh của bạn không tốt bạn cũng hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần nhấn vào nút Live Chat nằm cuối màn hình là toàn bộ thắc mắc của bạn từ việc mở tài khoản cho đến việc giao dịch, rút, nạp tiền… đều dễ dàng được giải quyết. Sản phẩm giao dịch gồm: Các cặp tiền tệ, vàng, dầu, cổ phiếu, chỉ số, hàng hoá, crypto,…Sàn có hổ trợ tài khoản chuyên gia, copytrade, quỹ Parm và có chính sách Affiliate Marketing. Sàn ForexTime (FXTM) – Điểm đánh giá: 9/10 – Vốn hoá 110 tỷ$ Dù mới được thành lập trong thời gian gần đây nhưng ForexTime (FXTM) lại được rất nhiều các trader yêu thích. Tương tự như nhiều sàn giao dịch khác, ForexTime có trụ sở được đặt tại đảo Síp, 1 trong các trung tâm tài chính của thế giới hiện nay. Hướng dẫn đăng ký và xác minh Tài Khoản Sàn ForexTime (FXTM) Hướng dẫn Nạp Rút Tiền Sàn Giao Dịch ForexTime – Sàn ForexTime được cấp giấy phép và quản lý giám sát bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Cyprus (CySEC), Cơ quan Kiểm soát Tài chính của Vương Quốc Anh (FCA).- Các loại tài khoản: Sàn FXTM có rất nhiều loại tài khoản hỗ trợ cho người dùng trong đó tài khoản ECN và tài khoản Standard được nhiều trader sử dụng nhất nhờ spread thấp cùng phí hoa hồng vô cùng dễ chịu chỉ 2$/lot.- Ngoài ra, FXTM còn hỗ trợ giao dịch thông qua hệ thống EA (Expert Advisors) giúp các trader có thể tham khảo các chiến lược đầu tư forex từ những người khác.- Các kênh nạp rút: ForexTime cũng hỗ trợ rất nhiều kênh nạp rút khác nhau và không hề mất phí như: Internet Banking, Bảo Kim, Ngân Lượng, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill. Đặc biệt, thời gian rút tiền nhanh cũng là 1 điểm cộng lớn của FXTM đôi khi chưa tới 10 phút là bạn đã nhận được tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn rút về thẻ visa sẽ lâu hơn, bạn nên thực hiện lệnh trong giờ hành chính và các ngày trong tuần để tiền nhanh chóng đổ về tài khoản của các bạn. Sàn HotForex – Điểm đánh giá: 9/10 – Vốn hoá: 180 tỷ$ HotForex, sàn giao dịch có trụ sở tại Caribbean, được thành lập vào năm 2010. Ngay từ đầu, Hotforex nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, cùng khối lượng giao dịch khổng lồ mỗi ngày. Hơn 2,5 triệu tài khoản đã mở, hổ trợ 27 ngôn ngữ trong đó có Việt Nam. Đến nay Hotforex cũng đã có được 45 giải thưởng danh giá trong ngành. Hướng dẫn Đăng ký xác minh Tài Khoản Sàn HotForex Hướng dẫn Nạp Rút Tiền Sàn Giao Dịch HotForex – Một trong những thế mạnh của Hotforex là cung cấp nhiều nền tảng giao dịch tương thích được với máy tính, web và điện thoại di động thậm chí là Mac. Đặc biệt, nhờ những nỗ lực tuyệt vời trong việc củng cố hệ thống an ninh cho các quỹ của khách hàng, đã giúp Hotforex giành được nhiều giải thưởng lớn trên thế giới, cũng như tạo sự an tâm, tin cậy khi giao dịch với Hotforex. Đòn bẩy lên đến 1:1000, spresd cực thấp, tài khoản giao dịch chỉ từ 5$. Có tài khoản chuyên gia, copy trader, chương trình Affiliate Marketing để các NĐT ngoài việc giao dịch có thể kiếm thêm thu nhập từ nhiều nguồn khác. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về tín hiệu forex telegram