Tác giả: admin

Sao Thái Bạch là một trong những sao quan trọng nhất trong Tử Vi, mà tác động đến tình cảm, sức khỏe và tài lộc của…

Văn khấn rằm tháng 7 là một trong những nghi thức truyền thống trong tín ngưỡng đạo phật và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo…

CẶP NẾN ” BÁI QUAN ” Khi có một người vừa chết, người thân trong họ kể cả hàng xóm láng giềng tự mỗi người…

Một hiện tượng lịch sử được ghi nhận về sự lúng túng trong việc coi ngày tốt xấu xưa nhất là trong Sử Ký của Tư Mã Thiên, bài…

Trang 98-99 có đoạn ghi như sau: Lai lịch của 12 thứ. 12 thứ xuất phát từ phương pháp ghi chép dựa theo Tuế tinh. Tuế…

Con Phật, con Trời … Ở Nhật Bản có 1 kinh nghiệm dân gian để xem sự tương hợp giữa mẹ và con. Người ta đã…

NGÀY GIỜ TỐT 2021 Năm 2021 – TÂN SỬU Vận khí Bích Thượng  Thổ Trung tâm hàng năm duy trì và phát huy những nghiên cứu của mình, chúng…