NGHỀ PHÁP SƯ

Posted by

Posted ImagePháp sư là những người tu hành thần chú để hiện pháp thuật trong cuộc sống mà hành pháp. Pháp sư chuyên về bùa chú, có người còn dùng thêm ngải. Pháp sư rất đa dạng thuộc nhiều đạo khác nhau.

Đối với Phật giáo thì các pháp sư xuất phát từ Mật Tông vì Mật Tông là một tông phái chuyên trì tụng chú và dùng bùa để hành đạo chồn nhân gian, tuy nhiên để được học cũng rất khó vì phải tuỳ cơ duyên. Mật Tông vốn dĩ mật truyền cho nên người muốn học phải được sư phụ xem xét có căn duyên không rồi mới nhận và cũng phải tuân theo nhiều giới luật hơn các tông phái Phật giáo khác. Điều này cũng dễ hiểu vì khi trì tụng thần chú một thời gian thfi sẽ hiển thị pháp thuật, đã có pháp thuật thì dễ dẫn con người lạc vào ma đạo, dùng pháp để trục lợi cho mình.

Đối với Đạo gia thì họ chuyên dùng bùa Lỗ Ban, thường thì bùa Lỗ Ban rất độc hại, nếu các thầy bên Lỗ Ban không có đức thì rất dễ dùng bùa chú để hại người hay trục lợi.

Việc dùng bùa chú cũng có 2 mặt cho nên không phải cứ muốn là dùng. Vì ở đời vốn dĩ chữ duyên, được này phải mất kia. Hơn nữa sự đổi chác trên dương thế còn có thể biết trước chứ sự đổi chác dưới âm phủ thì không thể nào mà lường được. Lắm khi bản thân dùng bùa nhưng cha mẹ, bà con mình lại chịu quả vì bùa đó( sẽ bị lấy lại để bù trừ lẫn nhau mà thôi)

Pháp sư ngoài bùa , chú , ngải thì họ còn rành Y, Lý, Số vì vậy nên người ta hay gọi là các Thầy Địa Lý

Ở Việt Nam có các thầy Mường cũng chuyên dùng bùa ngải.

Thực ra, tôn chỉ của người học Lỗ Ban rất ràng

– Không phải bùa tà, chỉ có tâm tà

– Dễ mất đạo đức nhất là thầy bùa và thầy thuốc

– Thấy nhiều của tiền thầy không sáng mắt, thấy không của tiền thầy đừng ngoảnh mặt

– Làm công việc thiện lớn chưa chắc được hưởng một ít phước, khởi ý niệm ác nhỏ đã tự gánh lấy rất nhiều hoạ

– Thầy bùa tin ở tài ấn khuyết của mình, không tin đức độ, không nhớ lời dạy của thầy tổ, khinh thường Ngũ hành – thượng, trung, hạ động – mạng thọ yếu số- bất đắc kỳ tử- thất lộc tử tôn. Nên suy xét kỹ vậy

Đây là những điều răn trước khi nhập môn Lỗ Ban . Vì vậy những thầy nào làm ác, tổ nào chứng. huyền thuật môn nào cũng vậy, dùng bùa thiện hay ác là do người sử dụng