Con Phật, con Trời…

Posted by

Con Phật, con Trời …

Ở Nhật Bản có 1 kinh nghiệm dân gian để xem sự tương hợp giữa mẹ và con. Người ta đã dùng kinh nghiệm dân gian ấy làm cơ sở thực nghiệm xem tuổi của mẹ và tuổi của các em học sinh phổ thông, hầu hết các em học sinh có thành tích tốt đều là con Phật, con trời.

Cách tính như sau:

Nhìn hình vẽ bàn tay như trên, xem tuổi mẹ ở cung nào, thuận theo chiều kim đồng hồ, nhẩm lần lượt từng cung như sau “Phật, Trời, Người, Ta, Ma, Quỷ”, hết 6 chữ lại nhẩm lại từ đầu cho tới cung ghi tuổi con.

VD1: mẹ tuổi Dậu, con tuổi Tuất. Thì tính như sau:

Bấm tuổi mẹ tại Dậu và tính đó là là Phật, rồi tiến theo chiều kim đồng hồ mỗi cung một tuổi… tới cung tuất là Trời…thì đứa con sẽ là “con trời” .

Ví dụ 2: mẹ tuổi ngọ, con sinh tuổi mèo.

Tại Ngọ tính là Phật, trời vào cung mùi, ….quỉ là cung hợi, lại tính tiếp một vòng khác: Phật vào cung tí,… con ta vào cung mão.

Như thế đứa con này là “con ta” – con của mẹ nên sẽ ăn theo hồng phúc của mẹ!

Người ta cũng làm trắc nghiệm xem tuổi của mẹ và tuổi của các cháu bé hư trong trại giam thì hầu như đều là con ma con quỉ…

Nếu bạn xem kiểu này xong mà con bạn lại là con ma con quỉ thì làm sao?

Con ma con quỉ không phải là ma quỉ theo nghĩa đen… bạn hãy tách sự ảnh hưởng trực tiếp giữa hai mẹ con thì hay hơn, có thể nhờ người khác cho ăn cho uống, chăm sóc và cho làm con nuôi, nhờ người nuôi hộ để tránh sự tương thông trực tiếp, vì mối giao hảo đã trở nên xấu nếu tương giao trực tiếp…

Nếu con gái mà là “con trời” thì sẽ hơi vất vả … phải đảm đương việc nhà và việc nước.

Nếu sinh con trai là “con trời” thì thuận hợp và nếu sinh con gái là “con Phật” thì thuận hợp…