Đụn Mối Chồi Lên Mộ

Posted by

Kính chào các anh chị và các bạn,

Em mạn phép trình bày như sau: Trước tết, khi đi thăm ngôi mộ người bà đã mất cách đây cũng gần 30 năm, em phát hiện trên mộ có một đụn đất to bằng cái mâm, cao khoảng gần nữa mét, đất rất chắc chắn. Em có hỏi người giử mộ thì ông ấy nói không nên phá đi vì đó là ụ mối. Em rất lo là tại sao ông ấy nói để nguyên như vậy vì phá đi thì sẽ có điều không tốt xẩy ra. Em kính mong các Bác giải thích tại sao, và cho em lời khuyên giùm.

Trân thành cảm ơn

Em xin giải thích thêm: Cách đây khoảng hơn 20 năm, người ta xây mộ bằng cách xây bờ tường dày khoảng 30cm xung quanh, ở giửa thì chỉ lấp đất.